پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018
کتن ژاکارد کارل مایر لیبا MAYER LIBA بافندگی warp…
جت تیغ مخمل ژیگر فولارد و رول کن
استنتر فولارد دیگ روغن پودصاف کن خشک کن
قرقره کتن و راشل چله
رول کن طاقه رول کنی
چادر ترانزیتی.چادر مسافرتی.چادر غرفه نمایشگاهی.چادر…
روکش کالاهای صنعتی انواع چادر دنیای چادر نمونه…
روکش کالاهای صنعتی انواع چادر دنیای چادر نمونه…