جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018
ورق لاستیکی-ورق ضدسایش-ورق منجیت دار لاستیکی-دمپر…
نوارسیلیکون سیلیکون غذایی-نوار لاستیکی-نوارآببندی…
اورینگ لاستیکی-اورینگ آببندی-اورینگ ضدحرارت-اورینگ…
جذب اتمی (اتمیک ابزربشن) نشر اتمی Atomic Absorption NMR…
پرکین المر واریان جذب اتمی Waters PerkinElmer Varian Thermo…
جذب اتمی (اتمیک ابزربشن) نشر اتمی Atomic Absorption NMR…
تعمیرات تجهیزات دستگاههای و تحقیقاتی یخچالدار…