یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018

زندگی پیامبر(ص)به زبان ترکی


زندگی پیامبر(ص)به زبان ترکی
كتاب زندگانی حضرت محمد(ص) نوشته دكتر سیدحسن اسلامی نویسنده ایرانی از سوی دكتر حسن آلماز ،استاد فارسی تركیه به تركی استانبولی، ترجمه و منتشر شد .
عنوان اصلی: پیامبر رحمت، محمد(ص)‎/عنوان تركی:‎/ Rahmet Peygamberi Muhammed)s) ‎/ناشر: انتشارات آغاچ (A aچ Y.) ‎/: استانبول ـ مه ۲۰۰۶ / ۱۵۸ص
مترجم در مقدمه كوتاهی كه براین كتاب نوشته است (صص. ۱۲ـ ۹) اشاره می كند كه این كتاب بدون اینكه به جزئیات و تفصیلات خسته كننده دست بزند، حیات پیامبر اسلام(ص) را در چهارچوب منابع اسلامی ترسیم می كند.
در فصل اول (صص ۳۲ـ ۱۹) با عنوان «موطن و مولد» از ویژگی های زادگاه پیامبر اسلام (ص)سخن رفته و به مقولاتی چون دین، حكومت، اقتصاد، موقعیت اجتماعی و جایگاه زن در عربستان آن روز اشاره شده است.در فصل دوم (صص ۴۲ـ ۳۵) با عنوان «دوران كودكی» از جریان ازدواج عبدالله بن عبدالمطلب، تولد حضرت محمد(ص)، تسمیه او، مرگ آمنه بنت وهب (مادر حضرت محمد ـ ص) و انتقال حضرت به خانه ابوطالب سخن به میان آمده است.در فصل سوم (صص ۵۴ ـ ۴۵) با عنوان «دوران جوانی» از سفرهای حضرت محمد(ص) به شام، شركت حضرت ایشان در جنگ های حجاز و حضورشان در «حلف الفضول»، آشنایی با خدیجه و ازدواج حضرت با ایشان و تجدید بنای كعبه یاد شده است.
در فصل چهارم (صص ۶۵ ـ ۵۷) با عنوان «بعثت» از دوره كمال، دوران انزوا، اعلام نبوت (با نزول آیه: اقرأ باسم ربك) و نخستین زنی كه به اسلام مشرف شد، سخن رفته است.
در فصل پنجم (صص ۸۲ ـ ۶۹) با عنوان «دوران آمادگی: مكه» از دوره های دعوت پنهانی و آشكار، هجرت مسلمانان به حبشه، افزایش اعتراض قریش، وفات ابوطالب و خدیجه، معراج نبوی و حركت به سوی مدینه سخن به میان آمده است.در فصل ششم (صص. ۹۶ـ ۸۵) با عنوان «دوران نهادینگی: مدینه» از دیدار پیامبر اسلام(ص) با اهل یثرب و دعوت آنان به اسلام، بیعت زنان (در عقبه)، حركت حضرت به سوی یثرب، ایجاد اخوت اسلامی میان مهاجرین و انصار، بنای مسجد نبوی و تشكیل دولت اسلامی سخن رفته است.
فصل هفتم (صص ۱۱۳ـ ۹۹) با عنوان «جهاد» به شرح غزوات پیامبر اسلام (بدر، احد، احزاب) اختصاص یافته و طی آن به منطق دعوت در اسلام و صدور فرمان جهاد اشاره شده است.
فصل هشتم (صص. ۱۲۹ـ۱۱۷) به شرح ویژگی های ظاهری حضرت محمد(ص) و خصوصیات باطنی ایشان (فداكاری، عبادت، جسارت، نظافت،...) اختصاص دارد.
در فصل نهم (صص. ۱۴۴ـ۱۳۳) با عنوان «حكمت» به تعریف حكمت پرداخته شده و طی آن از طریق دستیابی به عزت و قدرت، اخوت اسلامی، ارزش علم، خصوصیات عالم و جاهل... سخن رفته است.در آخرین فصل كتاب (صص. ۱۵۵ـ ۱۴۷) با عنوان «به سوی دوست» ابتدا از «حجه الوداع» و خطبه حضرت بدین مناسبت سخن رفته و سپس از دوره نقاهت و رحلت ایشان یاد شده است.

منبع : همشهری

مطالب مرتبط

مبانی انسان شناسی در قرآن

مبانی انسان شناسی در قرآن
مبانی انسان شناسی در قرآن نام كتابی است كه به قلم دكتر عبدالله نصری نگاشته شده است، چاپ چهارم آن با كوشش موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در ۴۷۸ صفحه با قیمت ۴۰۰ تومان روانه بازار كتاب شد.
این اثر در ۱۵ قسمت تنظیم شده است، مولف در بخشی از این كتاب به مساله آفرینش انسان پرداخته، دو نظریه ثبوت انواع و تحول انواع را مورد بررسی قرار داده است.
براساس نظریه ثبوت انواع همه موجودات از آغاز مستقل بوده اند، یعنی هر گیاه و جانوری از ابتدا همان بوده كه اكنون هست و از هیچ گیاه یا حیوانی مشتق نشده است. نظریه تحول انواع بیان می كند كه هر گیاه یا جانوری از گیاه یا جانوران دیگر به دست آمده است. داروین طرفدار این نظریه است.
در میان پژوهشگران قرآنی در این خصوص نظریه های متفاوتی وجود دارد، مثلاً دكتر سبحانی معتقد است قرآن طرفدار نظریه تحول انواع است. مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی نظر دیگری دارند. طبق نظریات تفسیری ایشان، ظاهر آیات قرآنی اثبات می كند كه خلقت انسان مستقل بوده است.
بخش دیگری از كتاب ابعاد وجودی انسان و نیازهای او را بررسی می كند. از دیدگاه قرآن انسان موجودی دو بعدی است كه بعد وی همان جنبه مادی اوست كه از گل بدبوی تیره رنگی ایجاد شده و دیگری بعد معنوی اوست كه به عنوان روح خدا از آن یاد شده است.
نگارنده در قسمت دیگری از كتاب به بررسی ارزش و مقام انسان پرداخته، به مقام خلیفهٔ اللهی انسان و كرامت ذاتی او اشاره می كند.
در این فصل این مطلب نیز مورد بررسی قرار گرفته است كه از دیدگاه قرآن ملاك برتری انسان ها تقواست و جنسیت و ملیت نمی تواند معیار برتری انسان ها نسبت به هم باشد.
در بخشی از این اثر عوامل رشد انسان را از نگاه قرآن برشمرده كه عبارتند از:
۱- علم و تفكر، ۲- ایمان، ۳- عمل صالح
از دیدگاه قرآن كریم این عوامل موجب كنار رفتن طبیعت منفی انسان و بروز نظریات مثبت انسان می شود، یعنی انسان با استمداد از عوامل رشد می تواند استعدادهای مثبت وجودی خود را به فعلیت رسانده و استعدادهای منفی را كه در نهاد اوست كنار بگذارد.
مولف در این كتاب به بیماری های انسان از دیدگاه قرآن نیز پرداخته است. این بیماری ها عبارتند از: خودپرستی، دنیازدگی، غفلت، تكبر و خود برتربینی، تقلید و شخصیت زدگی، اكثریت زدگی، سخن بدون علم، پیروی از ظن و گمان، كتمان حق، مجادله با حق، تسویل حق، قساوت قلب، از خودبیگانگی، عناد جویی، خودستایی و دوست بد.
در این كتاب همچنین سه نظریه درباره آزادی انسان مورد بررسی قرار گرفته است، نظریه معتزله، نظریه اشاعره و نظریه امر بین الامرین.
نكته ای كه نگارنده بدان خاطرنشان می كند این كه: آزادی از جمله ارزش هایی است كه قرآن كریم انواع گوناگون آن را مورد بررسی قرار داده است... یكی از اشكالات اساسی برخی از مكاتب معاصر نظیر اگزیستانسیالیزم این است كه آزادی را هدف قرار داده اند، در حالی كه از نظر قرآن آزادی هدف نیست، بلكه وسیله است، چرا كه آزادی یعنی رهایی از بندها و رهایی از بندها نیز زمینه مساعدی است برای حركت به سوی قله های كمال، نه آن كه خود كمال نهایی انسان به حساب بیاید.
مطالعه این كتاب به همه علاقه مندان به مباحث انسان شناسی و قرآن پژوهی توصیه می شود.

وبگردی
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.