جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

افسون افیون


افسون افیون
حال با توده ای برخورد می کنیم که گوشه ای آرام را می جویند ، در این جهان پر غوغا و اکسیری دارند که مکان را گم و زمان را متوقف می سازد و مهارناپذیر سوقشان می دهد به ابدیت فرضی، از رویایی که ارضای نیاز های ذهنی و فکری و متافیزیک که گذر می کنند آرام آرام در قعر نابودی می خزند آگاهانه اما ناچار... بیچاره که می شوند حتی دیگر خودی نمی شناسند که به خود بپردازند ، همه جسم است و جسم همه فریاد نیاز که مرا بساز و چه ساختنی از ویران کردن راحت تر و همین می کنند ویرانه ای،تلی از خاکستر گوری از خواهش ها و تمنا ها و این مرگ آرزوهای بزرگ است و چه بسیار آدمیان که تن فرتوت به زمان نمی کنند بلکه با افسون افیون تن به پیری می دهند .
پیشگیری بهتراز درمان است و آگاهی دادن بهتر از است تا بها پرداختن برای جهالت صرف.پرداخت مالی در امور اجتماعی نه هزینه کردن بلکه سرمایه گذاری است و نگرش سرمایه گذاری موجب نسلی شکوفا و بالنده . با چنین مقدمه ای اجمالا به بررسی موضوع اعتیاد می پردازیم : از نظر علمی اعتیاد را می توان احساسی مطبوع از قدرت و شادابی ، وابستگی شدید و عدم مقاومت ،حس زیاده طلبی در استعمال و نهایتا احتیاج مبرم به جسمی و روانی و بروز بی تعادلی در صورت فقدان مخدر.
با این تعریف نتیجه می گیریم اعتیاد در گیری با جسم و روح معتاد است عجین،این دو پس هم باید جسمی درمان شود و هم از لحاظ روحی که کاری بس شگرف است و به عقیده عموم مردم غیر ممکن ولی در اعتیاد سرکش، روح است که جسم را به بندی می کشد و سپس ابتلای جسم است که روح را اسیر و مهجور می سازد .
علل اعتیاد: بیشترین مبتلایان به اعتیاد در سنین جوانی و نوجوانی با آن آشنا و در گیر می شوند ، پس خانواده نقشی مهم در جلوگیری از ابتلا نسل آینده دارد و میشود گفت اولین گام در اعتیاد ، آن است که یکی از پدر یا مادر مبتلا باشند ، حتی این درد می تواند به صورت توارثی به فرزند منتقل و یا در شکل های سقط جنین ، نقص عضو و سرطان های پیشرفته رخ نماید و اگر این نباشد در آینده فرزندی در چنین خانواده ای وارد اجتماع می شود که همواره در آستانه لغزش و ابتلا است. اگر فردی از پدر و مادر معتاد است بهترین کار جداسازی او و در صورت اعتیاد هر دو باید فرزند را از خانواده بیمار جدا کرد تا بذر اعتیاد ازدیاد نیابد .خانواده هایی که در آنها فرد معتادی نیست و همه در سلامتی جسمی به سر می برند باید توجه داشته باشند که از مراقبت فرزندان خویش غافل نشوند.نوجوانان به دلیل سادگی و لطافت طبع زود باورند و دوستانشان بر آنها تاثیر میگذارند و ممکن است اسیر توهمات شده و گرفتار گردند، والدین باید روابط آنها را بررسی و در مورد زندگی اجتماعی و رفتار های مضر به حال اجتماع برای آنها روشنگری نموده تا فرزندانی پخته در جامعه داشته باشند سعی کنند اولین و آخرین مامن فرزندان بوده و آنها را از خویش نرانده و درپی اشتباهات ، ملامت نکنند. در ضمن باید به مسئله خوددرمانی اشاره کرد که این مورد از موارد خاص و رایج منتج به اعتیاد است. جامعه ای که هدفمند است، ایده آل دارد ، تبعیض و بی عدالتی در آن نیست در چنین جامعه ای است که زمینه های اعتیاد خود به خود برچیده است و دیگر نقشی جز استفاده تفریحی برای اینگونه مواد نمی گذارد.
استفاده تفریحی از مواد مخدر خود دریچه ای برای ورود است به عالم تباهی . در اینجا نقش رسانه های گروهی و سراسری و اقدامات امنیتی نقشی به سزا است و مانعی چشمگیر در این برابر.
سازمان های فرهنگی و هنری و ورزشی با برنامه ریزی های دقیق باید چنان وقت فرزندان میهن را غنی سازی کنند که جای لغزشی نماند اما چگونه می شود جمعیتی کثیر محصول عدم کنترل را پاسخگو بود آن هم با چنین امکانات محدود؟
فردی که با زحمات بسیار ، با سلامت فکری و جسمی به سن جوانی رسیده اکنون با کمبود امکانات آموزشی ، پرورشی ، بهداشتی ، مسکن و شغل، کالاهای لوکس خدماتی روبرو است و این همه زاینده استرس هایی مخرب است بدون پاسخ برای نیازهای زمینی اش در توهمات غرق گردد.
پس برای پیشگیری از این همه باید با مدیریتی دقیق امکانان را سنجید و با عدالت آنرا توزیع نمود و حتی در صورت کمبود دو نقصان آن را به اطلاع عموم رسانید و همه را در سرنوشت جمعی دخیل دانست و بار مصائب را نیز تقسیم نمود چه مدینه فاضله ای!؟
راههای مبارزه با اعتیاد : این راه ها خلاصه می شوند در جلوگیری از ورود مواد مخدر به جامعه ، برخورد امنیتی و قضایی با فروشندگان و پخش کنندگان ، باز پروری معتادین ، از بین بردن بستر های منتج به این معضل و کلا در برگیرنده عوامل اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی است . آن زمان است که بزرگترین انگیزه تولید کنندگان مواد مخدر و اعتیاد آور که جذب بازاری متشکل از معتادین است برآورد ه نشده ، تقاضایی نیست که عرضه ای باشد.
کشور ما از قرنها پیش از لحاظ استراتژیکی توجه بیگانگان را به خود جلب نموده است و همسایگان آن مانند هندوستان که کشت خشخاش به وسیله آن صورت می گیرد و کشور های مجاور شرقی ( پاکستان و افغانستان ) که بهترین راه حمل و نقل تریاک و مواد افیونی به اروپا و کشورهای غربی هستند موجب شده در برهه ای زمان ایران بازاری برای تریاک های کشورهای همسایه غربی و شرقی به شمار رود به لحاظ همین موقعیت ایران اکنون حساس ترین دوران تاریخ خود را به جهت قاجاق مواد مخدر میگذراند.
بنابراین وقتی که پیشگیری در ایران مطرح میشود مشکل مهم مبارزه با مواد مخدر و کنترل مرزها و مراقبت شدید از آنها به ذهن متبادر می شود که ایران با انعقاد قرار داد با دولت پاکستان ، ایجاد موانع ، کنترل هوایی و سایر تمهیدات تدابیری اندیشیده تا از ورود قاچاق مواد مخدر پیشگیری کند که در این جهت نیز موفق بوده است.


منبع : خبرگزاری آفتاب

مطالب مرتبط

من توانستم... شما هم می‌توانید!

من توانستم... شما هم می‌توانید!
اولین‌باری که تریاک کشیدم، کمتر از ۲۰ سال داشتم. سرخوشی و لذت ناشی از مصرف آن، خوشایند و جذاب بود و انگیزه‌ای شد تا به‌صورت تفریحی در محفل‌های دوستان و مهمانی‌ها استفاده کنم. انرژی کاذب و نشئگی آن، باعث می‌شد تا خیلی از کارها را بدون خستگی انجام دهم. به‌عنوان نمونه ساعت‌ها رانندگی می‌کردم بدون این‌که احساس خستگی کنم و به مرور زمان غیر از نشئگی و لذت، برای فرار از برخی مشکل‌ها نیز بسیار مناسب بود و گذر زمان را نمی‌فهمیدم.
در واقع هم فال بود هم تماشا. این روال سال‌ها ادامه یافت و نمی‌دانستم که روزی معتاد شوم. حتی گاهی خودم را سرزنش کرده و تا شش ماه مصرف نمی‌کردم. از نصیحت کردن دیگران هم دریغ نمی‌کردم و همین‌که تا به حال معتاد نشده بودم، کافی بود تا خودم را برای مصرف دوباره راضی کنم. وقتی صحبت از اعتیاد می‌شد، بدون شک، افراد معتاد را کسانی می‌دانستم که اراده ندارند و به دلیل خوش‌گذرانی، به عاقبت کارشان فکر نمی‌کنند.
همیشه خودم را با آنان مقایسه می‌کردم، چون هر وقت که تصمیم می‌گرفتم، مصرف نمی‌کردم و همین انتظار را از افراد معتاد هم داشتم.
عواقب اعتیاد را می‌دانستم و به چشم خود دیده بودم. احساس غرور می‌کردم که با دیگران فرق دارم. اما نمی‌دانستم وارد چه گردابی شده‌ام. خبر نداشتم که این انرژی کاذب که به آن دل بسته‌ام، مثل چراغی می‌ماند که فتیلهٔ آن را بالا کشیده‌اند و ممکن است برای مدتی کوتاه، بیشتر از حد معمول نورافشانی کند؛ اما هم نفت آن زودتر تمام می‌شود و هم فتیله‌اش سریع‌تر خواهد سوخت و چنان‌چه مواد مخدر این‌قدر انرژی‌زا بود؛ نباید شخص مصرف‌کننده هر روز تحلیل می‌رفت.
به مرور زمان به عارضه‌هائی مانند بی‌خوابی، کم‌اشتهائی، به‌هم ریختگی، رنجوری و تکیده شدن دچار شدم که انتظارش را هم نداشتم.
عدم توازن این انرژی، بخشی از هزینه‌ٔ معامله‌ای بود که در ازاء به‌دست آوردن لحظه‌های نشئگی زودگذر، پرداخت می‌کردم. با گذشت زمان که نیروی جوانی تحلیل می‌رفت، نیاز به مصرف هم بیشتر می‌شد و به‌تدریج مواد شبه‌افیونی تولیدی جسم، رو به کاهش رفت و فاصله‌های مصرف، کمتر و کمتر گردید تا به هفته‌ای دو یا سه بار رسید.
به‌طور کامل منزوی شده بودم و با دوستان، اطرافیان و فامیل رفت و آمد نمی‌کردم. مسافرت رفتن و خوشی‌های طبیعی زندگی به کمترین حد ممکن رسیده بود. در سازمان دولتی که کار می‌کردم، با توجه به موفقیت خوبی که داشتم، فرصت‌های ترقی و رشد را یکی پس از دیگری از دست می‌دادم. آنان گرچه متوجهٔ حال من شده بودند اما به دلیل این‌که رو به بازنشستگی بودم، به روی من نمی‌آوردند یا شاید از سر لطف، اغماض می‌کردند. هر بار که مصرف می‌کردم، به خودم می‌گفتم که این بار آخر است و دوباره که خمار می‌شدم، می‌گفتم همین یک‌بار است و دیگر نخواهم کشید و این حالت همیشه تکرار می‌شد.
دیگر هزینه‌های مصرف مواد فقط مالی نبودند بلکه رابطه‌های اجتماعی و خانوادگی من هر لحظه دچار کنش و درگیری می‌شد.
حسرت گذشته‌ها و فرصت‌های طلائی از دست رفته و تصور این‌که نتوانسته‌ام به حقوق اجتماعی خود دست یابم، سبب گردید تا دچار افسردگی، بی‌قراری و اضطراب گردیده و در کنار مصرف مواد مخدر از قرص‌های تجویز شده نیز استفاده کنم.
اما هنوز حاضر به پذیرش اعتیاد خود نبودم و حتی آن هم برایم گران تمام می‌شد و این باور غلط که من معتاد نمی‌شوم، باعث فریب بیشتر من شده بود، با خودم می‌گفتم کسی که سی سال است مواد مصرف می‌کند، مگر می‌شود چند سال آخر معتاد شده باشد؟ ”می‌گویند بهتر است از آموزگار بیاموزی وگرنه روزگار به تو خواهد آموخت.“ با چندبار قطع ناگهانی فهمیدم که کار از کار گذشته و تازه فهمیدم که هیچ ربطی به اراده ندارد، چون هرچه اراده به خرج می‌دهم، کاری از پیش نمی‌برم. عوارض ناشی از قطع ناگهانی، بسیار سخت بود و من به راحت‌طلبی عادت کرده بودم.
با این‌که هیچ فشاری از سمت خانواده یا اداره و هزینه‌های مالی نداشتم اما نمی‌خواستم معتاد باشم و دیگر حاضر نبودم ننگ و خفت اعتیاد را بپذیرم؛ زیرا وقتی به خودم آمدم، دیدم همهٔ دوستان خوب، فهیم، سالم و باارزش قدیمی، از من فاصلهٔ زیادی گرفته و جای ایشان را کسانی پر کرده‌اند که در حد و اندازه‌ٔ من و خانواده‌ام نیستند. به‌ هیچ‌وجه حاضر نبودم موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهم.
بعد از ۲۵ سال فاصلهٔ درسی، با رتبهٔ ۱۱۷ در دانشگاه آزاد و رشتهٔ مدیریت دولتی، قبول شدم که به دلیل مصرف مواد مخدر، انصراف دادم.
از طرفی، گوشه‌گیری و انزوا را نمی‌خواستم و به دنبال شادابی، سرحالی و در جمع بودن می‌گشتم اما چاره‌ای نداشتم. هر روز به ناراحتی‌های جسمی و روانی من افزوده می‌شد. دور از چشم دوستان مصرف‌کننده که کار را تمام‌شده می‌دانستند و مانع ترک کردن من می‌شدند، به عطاری‌ها مراجعه می‌کردم و سفارش‌های آنان را تهیه و استفاده می‌کردم. به متخصص اعصاب و روان رجوع می‌کردم و روش‌های ترک آنان را با قرص‌های گران‌قیمت، آزمایش می‌کردم که هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشت. هیچ امیدی به درمان نداشتم، تسلیم شده بودم و منتظر یک معجزه بودم تا این‌که لطف خداوند بار دیگر شامل حال من شد و ادرس ”کنگرهٔ ۶۰“ را به‌صورت غیرمستقیم از یکی از دوستان خانوادگی دریافت کردم.
به آن‌جا مراجعه کردم، به من گفتند شما بیمار هستید و باید درمان شوید. می‌توانید با حضور در کلاس‌ەا و با روش ”درمان تدریجی“ و رایگان شروع کنید. فقط باید خواستار رهائی باشید. آن‌قدر بدبین شده بودم و هزینه‌های گزافی پرداخته بودم که باورم نمی‌شد به‌خصوص این‌که رایگان هم باشد.
اما واقعیت داشت و امروز بیش از یک‌سال است که درمان شده‌ام و هیچ‌گونه وابستگی به مواد مخدر ندارم و این، کمترین چیزی است که در کنگره به‌دست آورده‌ام. هیچ‌کدام از داروها را مصرف نمی‌کنم و از افسردگی، اضطراب و ناامیدی هم خبری نیست. به آرامش لازم رسیده و از تمام لحظه‌های زندگی لذت می‌برم. خانواده‌ام بسیار خوشحالند و بعد از ۵۴ سال زندگی، تازه نحوهٔ درست زندگی کردن را آموخته‌ام و از خداوند سپاسگزارم.
اعتیاد مانند همهٔ بیماری‌های دیگر، نیاز به درمان دارد و همان‌گونه که سرماخوردگی و یا هر بیماری دیگری را نمی‌شود ترک کرد، بیماری اعتیاد هم ترک کردنی نیست و نیاز به یک فرآیند زمانی دارد؛ چون مواد شبه‌افیونی و ضددرد تولیدی جسم، به مرور زمان از فعالیت افتاده‌اند و تصور این‌که فرد معتاد هرچه سریع‌تر باید مواد مخدر را قطع کند، یک باور اشتباه است و علت اصلی برگشت در ترک‌های مختلف می‌باشد. ما در کنگره یاد گرفته‌ایم که هر فرد مصرف‌کننده‌ٔ مواد مخدر، براثر سال‌ها استفادهٔ مکرر از مواد، در جسم، روان و جهان‌بینی خود تخریب به وجود آورده و چنان‌چه خواستار رهائی باشد، باید موقع درمان نسبت به بازسازی و بازپروری هر سه مقوله (جسم، روان و جهان‌بینی)، هم زمان اقدام کند.
این‌، همان صورت مسئله‌ٔ اعتیاد است که طی سال‌های متمادی، یا پاک شده و یا نادیده گرفته شده و دلیل این ادعا هم تعداد زیاد افراد با مصرف‌های مختلف هستند که سال‌هاست با این روش ”کاهش پله‌ای“ به درمان قطعی رسیده‌اند

وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.