پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ / Thursday, 22 February, 2018

همراه با دل سوختگان


همراه با دل سوختگان
باباطاهر همدانی و فایز از جمله شاعرانی هستند كه شعرشان در میان اقشار و گروههای مختلف مردم جای بزرگی دارد. آشنایی با این دو شاعر هرچند مجمل و خلاصه، ادای دینی است به این بزرگان كه طبیعی است فراموش كردن آنها فراموش كردن هویت یك ملت است.
باباطاهر
در راحهٔالصدور آمده است كه چون سلطان طغرل سلجوقی یا طغرل بیك به همدان آمد از اولیاء سه پیر بودند باباطاهر و باباجعفر و شیخ جمشاد یا جمشا و كوهیست بر در همدان كه آن را خضر خوانند بر در آنجا ایستاده بودند نظر سلطان بر ایشان آمد لشكر بداشت و پیاده شد با وزیر ابونصری الكندری پیش آمد و دستهاشان ببوسید. باباطاهر پاره ای شیفته گونه بودی او را گفت ای ترك! با خلق خدا چه خواهی كرد. سلطان گفت: آنچ تو فرمایی. باباطاهر گفت: آن كن كه خدا می فرماید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان». سلطان بگریست و گفت چنین كنم بابا دستش بستد و گفت از من پذیرفتی گفت آری... این دیدار در ۴۴۷ یا ۴۵۰ ه.ق اتفاق افتاد و این قدیمی ترین و معتبرترین خبری است كه از باباطاهر عارف سوته دل همدانی نقل كرده اند.
از همین روایت عصر زندگانی و پاره ای از احوال نفسانی را می توان شناخت.
نوع شعر بابا
گویند دوبیتی های وی نوع شعری است كه پیش از اسلام بدان فهلویات می گفتند و وزن این دوبیتی ها هزج مسدس محذوف یا مقصور است و از اشعار باباطاهر مجموعه كهن و موثقی در دست نیست و شعرها و شرح حال او در تذكره های قدیم مانند لباب الالباب نیامده است و به همین دلیل نمی توان در باب صحت انتساب تمامی اشعاری كه به او منسوب است به یقین حكم صادر كرد. قدیمی ترین مدركی كه تعدادی از اشعار منسوب به بابا را نشان می دهد یك مجموعه خطی است در موزه قونیه، كه كاتب آن نسخه گوینده آن اشعار یعنی باباطاهر را به عنوان قدوهٔ العارفین یاد می كند. آنچه محققان ایران شناس اروپایی در قرن اخیر از اشعار او جمع آوری كرده اند در حدود ۸۰ دوبیتی شده ولی در نسخه فراهم آمده مرحوم وحید دستگردی تعداد اشعار بابا بیش از سیصد دوبیتی می شود و این همه دوبیتی كه به ناگاه به نام باباطاهر در دسترس مطالعه قرار گرفته است بدون تردید مجموعه ای است شامل اشعار منسوب به بابا و اشعار دیگری از دوبیتی سازان گمنام كه یك جا جمع آمده است. كسانی از اهل تحقیق مانند مرحوم رضا قلیخان هدایت (در ریاض العارفین) و مرحوم رشیدیاسمی پاره ای از اشعار منسوب به بابا را در دیوان ملامحمد مازندرانی و شاطربیك محمد همدانی دیده اند.
باباطاهر دوبیتی های خود را با گویش محلی سروده است. بعضی ها این گویش را لری می دانند، برخی هم معتقدند گویش او در این دوبیتی ها تركیبی از گویش های همه آن قلمرو است كه باز آمده است واژگانی در این اشعار وجود دارد كه همدانی ها هم معنای آن را نمی دانند. شاید در تحقیقات آینده، محققی بتواند با دلایل جامع تری اثبات كند كه شعر این عارف و شاعر صاحب ذوق با چه گویش مشخصی سروده شده است.
كلمات قصار
غیر از دوبیتی ها مجموعه ای از كلمات قصار مشهور به اشارات به زبان عربی به باباطاهر منسوب است كه نوشته اند عین القضاه آن را شرح كرده است. كلمات قصار یا اشارات مورد بحث شامل بیست و سه باب است و در آن از مسائلی چون علم معرفت، الهام عقل، نفس، حقیقت، وجد، سماع، زهد، اخلاص، شكر، محبت، فنا، توحید و امثال اینها سخن به میان آمده است.
مقام بابا
باباطاهر مردی ساده دل، ساده انگار، اما بسیار دقیق و نكته سنج بود و از دانش شایان توجهی بهره داشت. در عرفان مقامش بسیار بلند بود تا جایی كه درجه كراماتش را از عین القضاهٔ همدانی برتر دانسته اند.
شعر بابا
شادروان رشید یاسمی در مقاله ای در مجله ارمغان درباره شعر این عارف و شاعر هنرمند چنین گفته است: اگر دوبیتی های باباطاهر عریان را، از پیرایه های لفظی عریان ساخته و جوهر معانی آن را انتزاع كنیم ناله ای بیش باقی نمی ماند. ناله ای مهیج و سوزناك و پرمعنا كه در گویش اهل راز بهتر از هر عبارت و گویاتر از هر بیان صریح است. فریادی رسا و دردناك كه در هر دوبیتی به گونه ای جلوه می كند و گوشه ای از درون پرسوز و باطن مرموز آن دل سوخته را نشان می دهد...
و اما سالمرگ باباطاهر در ۴۱۰هـ.ق را چنانكه هدایت در كتاب ریاض العارفین نوشته است درست نمی دانند زیرا بنا به شرح راوندی در كتاب راحهٔ الصدور درگذشت او پس از سال ۴۴۷ هـ . ق اتفاق افتاده است و این نكته به نظر صحیح تر می آید.
و اما نمونه هایی از دوبیتی های ماندگار او:
از آن روزی كه ما را آفریدی
به غیر معصیت چیزی ندیدی
خداوندا به حق هشت و چارت
زمو بگذر شتر دیدی ندیدی
* * *
فلك در قصد آزارم چرایی
گلم گر نیستی خارم چرایی
ته كه باری ز دوشم برنداری
میان بار سربارم چرایی
* * *
دل نازك مثال شیشه ام بی
اگر آهی كشم اندیشه ام بی
سرشكم گر بود خونین عجب بی
مو آن دارم كه در خون ریشه ام بی
* * *
عموفایز
بچه های جنوب می گویند عمو فایز و او این گونه از خود می سراید كه:
نه هر بالانشینی ماهتابست
نه هر سنگ و گلی در خوشابست
نه هر كس شعر گوید فایز است او
نه هر تركی زبان افراسیاب است
محمدعلی دشتی متخلص به فایز به سال۱۳۵۰ هجری قمری برابر ۱۲۰۹ شمسی در كردوان یكی از روستاهای دشتی دیده به جهان گشود. محل تولد او را «زیارت» ، «بردخون» و «دیر» نیز ذكر كرده اند. فایز گرچه به دشتستانی معروف است اما دشتستانی نیست برای این كه دشتستان مركز برازجان است اما او در روستایی در منطقه دشتی به دنیا آمده كه مركز آن اهرم است. نام فایز از مصدر فوز است به معنی رستگاری. و نظر آنان كه تخلص او را فایض از مصدر فیض می دانند مورد تأیید بسیاری از پژوهندگان نیست. به هر حال محمدعلی تحصیلات مقدماتی خود را در كردوان به پایان برد. سپس به روستای بردخون كه در آن زمانه حوزه علمیه بود رفت و زیر نظر مدرسان محلی به كسب دانش بیشتر پرداخت، آنگاه باز به كردوان آمد و نزد یكی از فضلای آن منطقه به نام شیخ احمد به تكمیل درس های خود همت كرد. گویند فایز با تظاهر، ریا، بیكارگی، تن پروری و تملق به شدت مخالف بود و هرگز مدح خان ها و فئودال های روزگار را نگفت و نان تملق نخورد. فایز كشاورز بود و به كاشت درختان سخت دلبسته بود و نانش را از بذر و آب و خاك با دستان غیرت به دست می آورد. فایز علاوه بر دوبیتی، غزل و مثنوی هم سروده است. به دقایق شاهنامه آگاه بود و احادیث و روایات دینی را نیك می دانست. در جنوب چنان محبوب است كه بعضی ها نام فرزند پسر خود را فایز می گذارند. به هر حال هنر شاعری فایز را باید از زبان ادیب و شاعر دیگر جنوبی به نام منوچهر آتشی بشنویم. وی در كتاب ترانه های فایز درباره ارزش های شاعری فایز در بحث جامعی كه مختصر آن چنین است می گوید:«فایز شاعر روستاهای ایران، شاعر كشاورزان و دردمندان محروم ایران است و شعرش بازتاب محرومیت ها و دردمندی هاست». وی می گوید: «دوبیتی های فایز متعلق به دوره بازگشایی ادبی یعنی دوره ای ناكامیاب در شعر فارسی هستند؛ دوره ای كه جلوه های خیلی كمی از شعر خوب بر پیشانی اش نورافشانی می كند اما فایز نمونه ای خوب از شعر زمانش را ارائه داده است؛ شعری ساده و روان و عاطفی...».بزرگی و شكوه فایز در مردمی بودن و خصوصاً روستایی بودن ترانه هایش است. در بیشتر ترانه های وی آن جذبه و شور و حال و كیفیت تعمیم پذیری هست كه هر شاعری آرزو می كند از آن بهره مند باشد. به هر حال فایز هشتاد سال عمر كرد و بنا به وصیت خودش در نجف اشرف به خاك سپرده شد. یادش ماندگار باد و اما بخشی از دوبیتی های او:
اگر دانی كه فردا محشری نیست
سؤال و پرسش و پیغمبری نیست
بتاز اسب جفا تا می توانی
كه فایز را سپاه و لشكری نیست
* * *
مرا در پیش، راهی پر ز بیم است
از این ره در دلم خوفی عظیم است
برو فایز میندیش از مهابت
كه آنجا حكم یارب رحیم است
* * *
دلا دیدی كه دلبر عهد بشكست
ز ما ببرید و با اغیار پیوست؟
تو فایز از جفای بی وفایان
بسایی تا قیامت دست بر دست
* * *
بیا تا گویمت شرح جدایی
حدیث صبر و سوز و بی نوایی
تو خود گفتی كه آیم سوی فایز
ولی ترسم بمیرم تو نیایی

حسینعلی مكوندی


منبع : روزنامه همشهری

مطالب مرتبط

عمر خیام


عمر خیام
حكیم عمر خیام نیشابوری،ریاضی‌دان، اخترشناس، طبیعی‌دان، موسیقی‌شناس، فیلسوف و شاعر بلندپایه، روز چهارشنبه ۱۸ ذیقعده ۴۳۹ قمری برابر با ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در شهر نیشابور به دنیا آمد. عمر نام خاص او، غیاث الدین عنوان افتخاری او و خیام نشان دهنده‌ی آن است كه پدر یا نیاكانش پیشه‌ی خیمه دوزی داشته‌اند. درس و تحصیلات خود را در همان شهر نیشابور گذرانده و روایتی حاكی از آن است كه در حوزه‌ی درس امام موفق نیشابوری، فقیه بزرگ عصر خویش شاگردی می‌كرده است.
● سال شمار زندگی خیام
▪ ۴۳۹ ق/۴۲۷ خ، روز چهار شنبه ۱۸ ذیقعده الحرام/ ۲۸ اردیبهشت‌ماه در نیشابور به دنیا آمد.
▪ ۴۶۷ ق/۴۵۳ خ، به دعوت سلطان ملك‌شاه سلجوقی به اصفهان رفت.
▪ ۴۶۸ ق/۴۵۴ خ، كتاب الرساله فی البراهین علی مسائل علم الجبر و المقابله معروف به جبر و مفابله را نوشت.
▪ ۴۷۰ ق/۴۵۶ خ، كتاب شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقلیدس را نوشت.
▪ ۴۷۲ ق/۴۵۸ خ، خطبه‌ی ابن سینا در توحید را از عربی به فارسی ترجمه كرد.
▪ ۴۷۳ ق/۴۵۹ خ، كتاب الرساله الكون و التكلیف را در پاسخ به قاضی ابونصر محمد بن عبدالرحیم نسوی نوشت.
▪ ۴۵۸ ق/۴۷۱ خ، سلطان ملك‌شاه سلجوقی درگذشت و خیام پس از ۱۸ سال از اصفهان به نیشابور بازگشت.
▪ ۵۰۶ ق/۴۹۱ خ، با نظامی عروضی سمرقندی و امام ابوالمظفر اسفزاری در شهر بلخ دیدار كرد.
▪ ۵۰۸ ق/ ۴۹۳ خ، در مرو اقامت كرد.
▪ ۵۲۶ ق/۵۱۰ خ، روز آدینه ۱۱ محرم الحرام/۱۹ آذرماه در نیشابور چشم از جهان فروبست.
● كتاب‌های خیام
۱) الرساله فی البراهین علی مسائل علم جبر و المقابله
۲) الرساله فی الاحتیال المعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مركب منها
۳) الرساله فی شرح ما اشكل من مصادرات كتاب اقلیدس
۴) ترجمه‌ی فارسی خطبه‌ی ابن سینا در توحید
۵) الرساله فی قسمه ربع الدایره
۶) رساله فی الكون و التكلیف
۷) الرساله القول علی جناس التی بالاربعه
۸) الساله ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقاء
۹) الرساله الالضیاء العقلی فی موضوع العلم الكلی
۱۰) الرساله فی علم كلیات وجود
۱۱) الرساله فی الوجود
۱۲) الرساله جواب الثلاث مسائل
۱۳) نوروزنامه
۱۴) رباعی‌ها
۱۵) مشكلات حساب(مفقود)
۱۶) شرح المشكل من كتاب الموسیقی(مفقود)
۱۷) مختصر فی طبیعیات(مفقود)
۱۸) لوازم الامكنه(مفقود)
● دستاوردهای خیام
▪ بسط دو جمله‌ای(a + b) به توان n
▪ تقویم جلالی
▪ شرح معادله‌های درجه‌ی اول، دوم و سوم
▪ ساختن ترازویی برای محاسبه‌ی چگالی
● خیام ریاضی‌دان
۱) پروفسور محسن هشترودی (۱۳۵۶-۱۲۸۶ خورشیدی) دكترای ریاضی از دانشگاه سوربن فرانسه درباره‌ی او گفته است:
▪ سامان‌یابی جبر نخست توسط محمد بن موسی خوارزمی انجام شد و در مرحله بعد، حكیم خیام در هندسه، به اصل توازی( یعنی از هر نقطه خارج از یك خط، فقط می‌توتن یك خط موازی با آن رسم كرد) و در جبر به طبقه بندی و حل معادله‌های درجه‌ی اول، دوم و سوم پرداخته است. اهمیت كار علمی وی نزد اهل فن چنان آشكار است كه او را نسبت به عصر خویش چهار قرن به دوران معاصر نزدیك‌تر می‌دانند. كارهای او در جبر بیش‌تر به عصر دكارت، پاسكال و نیوتون متعلق است تا به زمان خود خیام. از این رو، می‌توان او را بزرگ‌ترین ریاضی‌دان عصر خود و شاید بزرگ‌ترین ریاضی‌دان دوران علوم اسلامی دانست.
▪ پس از تسلط عرب‌ها بر ایران، تقویم هجری قمری رواج یافت و چون با فصل‌های سال سازگار نبود، در كار دریافت مالیات و كشاورزی مشكلاتی پدید آورد. از این رو، سلطان جلال الدین ملك‌شاه سلجوقی در سال دوم سلطنت جمعی از جمله خیام را به اطلاح آن فرمان داد. آنان پس از چهار سال تلاش، تقویم جلالی را بنیان نهادند كه بر اساس گردش زمین به دور خورشید(سال خورشیدی، محاسبه می‌شود. آغاز سال جلالی، نخستین روز بهار( نوروز) است و مدت زمان یك سال خورشیدی، ۳۵۶/۲۴۲۴ شبانه‌روز است كه خطای محاسبه‌ی آن فقط ۰۰۰۲/.۰ روز است. به طوری كه هر ۵ هزار سال یك روز خطا دارد، حال آن كه تقویم میلادی هر ۳۳۲۲ سال یك روز خطا وجود دارد.
▪ خیام از كارهای ارشمیدس در فیزیك آگاه بود و آن‌ها را دنبال می‌كردو او ترازویی ساخته بود كه درصد طلا و نقره‌ی آلیاژی را كه از آن دو تشكیل شده بود، اندازه‌گیری می‌كرد.
▪ او در رساله هندسی خود به نوشته‌ی دیگر خویش به نام شرح المشكل من كتاب الموسیقی اشاره كرده است. از این كتاب فقط چند صفحه با نام القول علی اجناس التی بالاربعه( گفتارهایی درباره‌ی انواع چهارگان) باقی مانده است. وی در این نوشته از ۲۱ نوع تقسم بندی فاصله ۳/۴ كه شامل چهار نت و سه فاصله مختلف است بحث كرده است.
۲) دكتر غلامحسن مصاحب(۱۳۵۸-۱۲۸۹ خورشیدی)، دكترای ریاضی از دانشگاه كمبریج انگلستان، دباره ی او گفته است:
▪ كتاب جبر و مقابله یكی از مهم‌ترین كتاب‌های خیام است كه آن را از عربی به فارسی ترجمه كردم. این كتاب به زبان انگلیسی و روسی نیز ترجمه شده و مورد توجه ریاضی‌دانان جهان است. او در این كتاب معادله‌های درجه‌ی اول، دوم و سوم را معرفی و به روش هندسی با استفاده از مقطع مخروطی حل كرده است. در بخشی از صفحه‌های آغازین این كتاب آمده است: به یاری خدا و توفیق نیك وی، گویم كه فن جبر و مقابله فنی است علمی كه موضوع آن عدد مطلق و مقدارهای قابل سنجش است، از آن جهت كه مجهول‌اند ولی مرتبط با چیز معلومی هستند كه به وسیله‌ی آن می‌توان آن را استخراج كرد و این چیز یا كمیتی است و یا رابطه‌ای است كه بستگی به معلوم و مجهول به آن است، و از بررسی و تحلیل مجهولات موضوع مساله استنباط می‌شود.
▪ عادت جبری‌ها این است كه در فن خود مجهولی را كه می‌خواهد استخراج كنند، شیء [X] و حاصل‌ضرب آن را در مثل خودش، مال [X ۲ ] و حاصل‌ضرب مال آن را در آن، كعب [X ۳] و حاصل‌ضرب كعب آن را در مثل آن، مال مال [X ۴] و حاصل‌ضرب كعب آن را در مال آن، مال كعب [X ۵] و حاصل‌ضرب كعب آن را در خودش، كعب كعب [X ۶] گویند و به همین قیاس تا هر مرتبه كه پیش رویم.
۳) پرویز شهریاری، استاد آموزش و تاریخ ریاضی، درباره ی او گفته است:
▪ حكیم خیام در مقاله‌ی نخست شرح مااشكل من مصادرات اقلیدس، ضمن جست و جوی راهی برای اثبات اصل توازی، مبتكر مفهوم عمیقی در هندسه است. او پاره‌خط راستی را در نظر می‌گیرد و از دو انتهای آن، دو پاره‌خط راست برابر، عمود بر پاره خط راست اول و در یك طرف رسم می‌كند. اگر دو انتهای پاره‌خط‌های راست عمود را به هم وصل كنیم، یك چهار ضلعی به دست می‌آید و با دو زاویه‌ی قائمه‌ی مجاور و دو ضلع روبه‌روی برابر كه به دو زاویه‌ی قائمه متصل هستند. اگر بتوان ثابت كرد، دو زاویه‌ی دیگر این چهار ضلعی، كه خیام آن را چهار ضلعی دو قائمه‌ی متساوی الساقین می‌نامد، قائمه است، مثل این است كه اصل تساوی را ثابت كرده باشیم.
● خیام شاعر
۱) استاد جلال‌الدین همایی(۱۳۵۹-۱۲۷۸ خورشیدی)، استاد دانشكده‌ی ادبیات دانشگاه تهران و متخصص ریاضی و نجوم دوره‌ی اسلامی، درباره‌ی خیام گفته ست:
▪ همزمان با بازگشایی رسمی آرامگاه جدید خیام كتابی به نام خیامی‌نامه منتشر كردم كه در آن نتیجه‌ی پژوهش‌های خود را درباره‌ی خیام و آثار او آورده‌ام. موضوع نخستین جلد خیامی‌نامه، رساله‌ی شرح مااشكل من مصادرات اقلیدس است كه ویدمان و ژاكوب آن را به آلمانی و دكتر علی‌رضا امیر معز آن را به انگلیسی ترجمه كرده‌اند. این اثر به روسی نیز ترجمه شده است. در بخشی از این كتاب آمده است: باری چون در كتاب اصول اقلیدس در آن سه موضوع كه اشاره شد خلل و نقیصه‌ای یافتم كه تا كنون اصلاح نشده بود، اهتمام خود را مصروف بر اصلاح آن كردم.
صادق هدایت، استاد ادبیات و زبات پهلوی(۱۳۳۰-۱۲۸۱خورشیدی)، درباره‌ی او گفته است:
▪ ترانه‌های خیام به قدری ساده، طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده است كه هر فردی را شیفته‌ی آهنگ و تشبیه‌های قشنگ آن می‌كند و از بهترین نمونه‌های شعر فارسی است. خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه ای رسانیده كه گیرندگی و تاثیر آن حتمی است و انسان به حیرت می‌افتد كه یك عقیده‌ی فلسفی مهمی چگونه ممكن است در قالب یك رباعی بگنجد و چگونه می‌توان چند رباعی گفت كه در هر كدام یك فكر و فلسفه‌ی مستقل مشاهده شود و در عین حال با هم هماهنگ باشند.
۳) فریدون مشیری درباره‌ی او چنین سروده است:
حكیم نیشابور
چون صبح نیشابور ، دلی روشن داشت
همواره پیام‌آور بیداری بود
وارستهء دل به زندگانی بسته
آن لحظه شناس دم غنیمت دان را
بیدارتر از روان بیدار جهان
چشم از همه شو گشاده در كار جهان
هر چند به اسرار جهان راه نبرد
دانست چگونه خوب می باید زیست
بسیار اگر زمی ، سخن گفت و ستود
دنبال نجات لحظه ها می گردید
گرگوش كنی ، هر سخنش فریاد است
گر در نگری ان چه در اندیشه اوست
بر جان ، زپرند علم ، پیراهن داشت
تاریكی خواب جهل را دشمن داشت
جز مرگ زدام هر چه باور رسته
نیروی یقین به زندگی پیوسته
با نور خرد رفت به دیدار جهان
یك ذره نبرد ره به اسرار جهان
دانست چگونه راه بایست سپرد
دانست چگونه خوب می باید مرد
می در معنا ، نمادی از شادی بود
جان را به نشاط ، رهبری می فرمود
خلق كه فریاد به گوشش باد است
پیكار بزرگ داد با بیداد است


وبگردی
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا - پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    درس‌ هایی از غول‌ های دنیای فناوری
    به نظرم رهبران بسیاری از سازمان‌های بزرگ اعتقادی به تغییر ندارند؛ اما با نگاهی به گذشته، رد پای تاریخ را خواهید دید. بدانید که اگر کسب‌ و کاری بی‌رمق دارید، مسلما با مشکلاتی روبه‌رو خواهید بود.