چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

یادمان سید


یادمان سید
پیش از پیوستن به حوزهٔ اندیشه و هنر اسلامی، و شناخت شاعران عصر انقلاب اسلامی حوزهٔ فعالیت را‌قم این سطور به شعر نوِ نیمایی و ترانه‌سرایی محدود می‌شد، همین و بس! اما وقتی با شعر حوزه، و اندیشهٔ شاعرانگی شاعرانِ دینی آشنا شد، شیوه برهم زد و از نو مشقی دیگر كرد و مشیِ دیگر جست. سی‍ّد‌حسن حسینی به حق یكی از تأثیر‌گذارانِ شعر نوینِ دینی و اجتماعی بود!
شعر در فرهنگ عامه؛ چیزی است شبیهِ خون در رگهای عاطفه... كه ما بی شعر نمی‌توانیم زیست، تولدمان با شعر است و عروسی‌مان و عزاداری‌مان و مرگمان! و همهٔ اینها یعنی زندگی! شعرِ سی‍ّد، شعر زندگی است. شعر از ماندگارترین گونه‌های هنر است و همهٔ هنرها به نوعی با شعر در آمیخته‌اند. موسیقی ما، نقاشی ما، معماری ما، حج‍ّاری ما، حك‍ّاكی ما، هنر دستی ما، خط‌ّ ما، مشی ما... و اندیشه و روح ما با شعر گره خورده است خرد‌ورزی ما، عشقبازی ما، دیانت ما، عرفان ما، دفاعِ مقد‌ّس ما، وطن‌پرستی ما، تئاتر ما، سینمای ما، تعلیم وتربیت ما... و همهٔ اینها در شعر سهیمند. شعر عصر انقلاب اسلامی دارای همان ارزشهایی است كه در سطور فوق‌الذكر مسطور افتاد و مذكور...
سی‍ّد حسن حسینی، بی تردید یكی از بزرگان شعر زمانهٔ ماست و آثار او از «هم صدا با حلق‌ اسماعیل» تا گنجشك و جبرئیل به اضافهٔ شعرهای طنزش و شعرهای ترجمه‌اش و نقدهایش و پژوهشهایش ـ خاص‍ّه در بیدل‌شناسی و سبك هندی، و تصویر سینمایی شعر، همه و در كنار سی‍ّد، قیصر نفر دو‌ّم بود كه البته خود سی‍ّد معتقد بود كه قیصر نفرِ او‌ّل است و او نفر بعدی و به عقیدهٔ راقم این سطور نفر او‌ّلی و دومی در كار نبود كه این دو یك روح بودند در دو بدن! ودر دایرهٔ این یگانگی و وحدت شاعرانی توانمند ـ ام‍ّا سن‍ّت‌گرا ـ چونان استاد مرحوم مهرداد اوستا ـ كه در عین گرایش به سن‍ّت، نو می‌نمود و راستی را نو‌آور بود و استاد علی معل‍ّم نیز... و در كنار این سرهنگان شعر انقلاب ادیبانی حرفه‌ای نقش رهبریِ شعر انقلاب را بر عهده داشتند كه نام و یاد سرورانی چونان استاد مشفق كاشانی، استاد محمود شاهرخی و استاد حمید سبزواری شایان ذكر است... و باقی ـ از جمله پژوهندهٔ این مقال، ریزه‌خوارِ خوانِ این كریمان بودیم و هستیم. ام‍ّا جریانِ‌ شعر انقلاب اسلامی از این سرهنگانِ‌ كریم و ارجمند آغاز نمی‌شود كه در این مقال اسامیِ استاد دكتر سی‍ّد‌علی موسوی گرمارودی و استاد دكتر طاهرهٔ صف‍ّارزاده شایانِ‌ ذكر است. افزودن بر این اسامی، نعمت میرزازاده «م‌‌. آزرم»، و حجه‌الاسلام محمد‌حسین بهجتی «شفق»، و م‌.زورق، و طه حجازی و عبدالعظیم صاعدی و تنی چند از شاعران ونویسندگانِ موجِ‌ پانزدهٔ خردادِ چهل دو در خور یادكرد است. با این وجود، سی‍ّد چیز دیگر بود و شعرش چیز دیگر! سی‍ّد‌حسن حسینی را در سه مقام باید شناسایی كرد.
او‌ّل مقام شاعریِ سی‍ّد
دوم مقام فرزانگی و خردمندی سی‍ّد در ترویج موجِ نو شعر خل‍ّاقِ دینی و اجتماعی
سوم شخصیت هنری ـ فرهنگی سی‍ّد كه مقام استادی ایشان را در پژوهش و آموزش و ویرایش و نق‍ّادی و داوری در بر می‌گیرد. سی‍ّد علاوه بر این سه مقام از حرمت و جوانمردی و قطبیت نیز برخوردار بود كه این هر سه ویژگی در رفتار و منش او نمایان بود ـ اگرچه در آثار او نیز می‌توان تجل‍ّی این رفتار و افكار را مشاهده كرد. عشقِ سی‍ّد به حضرتِ‌ مولی‌الو‌ّحدین ـ علی امیر‌المؤمنین(ع) و فرزندانش، زبانزد خاص وعام است. پرداختن به همهٔ اینها، مجال می‌خواهد و حال! ام‍ّا در این مقال از تذكار برخی از احوال گزیری نیست.

چراغ برنگرفتیم
به دكتر سی‍ّد‌حسن حسینی پیش از كوچیدنش
چه عصرها كه بی دولت ظهور گذشت!
چه صبح و شام كه بی لذ‌ّت حضور گذشت!
زمانه، چهره عوض كرد با طلوع خزان
بهار، تاب نیاورد و با غرور گذشت

همان كه طبل دورو را به كوب كوب انداخت
قبول كرد كه عمرش به ضرب و زور گذشت
به شیخ شهر بگو خاك بر سر غم باد!
كه آب از سر این مردم صبور گذشت
حساب تیره‌دلان بر صحیفه خط خورده‌ست
شباب ساده‌دلان در خیال حور گذشت
به دور عمر از این بیشتر مجالی نیست
كه هر چه در نظر آمد به یك مرور گذشت
چراغ بر نگرفتیم و شب گرفت از ما
خراجِ عافیتی كه به قعرِ گور گذشت!
سرِ دو راهی آخر سؤال من این بود
سوارِ او‌ّلِ این قافله چه جور گذشت؟!

غلامحسین عمرانی


منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر

مطالب مرتبط

تصویر زخم های او


تصویر زخم های او
● درباره مجموعه تلگرافی كه شبانه رسید سروده ناظم حكمت
رسول یونان علاقه ای ویژه به ناظم حكمت بزرگترین شاعر ادبیات تركیه دارد. این را می توان از ترجمه های متعدد رسول یونان از حكمت و معرفی این شاعر جهانی به مخاطبان علاقه مند به ادبیات جهان فهمید. از آنجا كه یونان خود شاعری است با تجربه و دارای سبك كار تثبیت شده، توانسته مترجمی موفق برای شعرهای ناظم حكمت باشد.
تسلط رسول یونان بر زبان تركی استانبولی و شناخت درست و دقیق از زندگی و اندیشه حكمت سبب شده تا شعرهای ترجمه شده شاعر ملی تركیه برای شعرخوانان امروزی دلنشین باشد. اخیراً مجموعه شعری از ناظم حكمت توسط «نشر مینا» منتشر شده است با نام «تلگرافی كه شبانه رسید» كه مترجم آن رسول یونان است. «تلگرافی كه...» از مجموعه شعرهای شاعری كه مضامین آثار او برگرد عشق و مبارزه می چرخد و شعرهای این كتاب هم خارج از این حیطه نیست. ناظم حكمت با نگاه موشكافانه و حساس خود در دو مضمون عشق و زندگی توانست به تجربه شعرهایی با معیارهای جهانی دست بزند و نام خود را در كنار شاعران بزرگی همچون پاز، هیوز، ریتسوس و... قرار دهد.
مجموعه شعر «تلگرافی كه...» شامل سه بخش است كه هر بخش جذابیت خاص خود را دارد. بخش نخست معرفی این شاعر ترك است. بخش دوم اختصاص به اظهارنظر شخصیت های ممتاز ادبی درباره ناظم حكمت است و بخش سوم شعرهای موجود در این مجموعه شعر است. در ادامه مرور كوتاهی خواهم داشت بر هر كدام از سه بخش این كتاب.
● از حبس خانگی تا همنشینی با جهانی ها
برای درك بهتر شعرهای هر شاعر جهانی و فهم صحیح از فلسفه فكری - احساسی او، باید زندگی آن شاعر را شناخت و در جریان دوره های مختلف فكری - احساسی او و نحوه تحول آنها قرار گرفت. رسول یونان با درك درست این تفكر، بخش نخست این كتاب را با عنوان «یك دیو چشم آبی» به معرفی و شناساندن ناظم حكمت اختصاص داده است. این معرفی با این مطلب آغاز می شود كه ناظم حكمت شاعری قدبلند و چشم آبی است كه با اینكه در بیشتر عكس هایش قصد لبخند زدن دارد اما هیچگاه نتوانسته است كه بخندد و همین دلیلی است تا او را یكی از بهترین شاعران دنیا دانست. آن طور كه خود شاعر در یكی از شعرهایش تعریفی از شاعری اش ارائه می دهد شاعری است كه در خیابان ها سوت می زند و نقش صاعقه های شعرش را بر دیوارها حك می كند. رسول یونان درباره معرفی حكمت می نویسد: «او به خاطر نوشته ها و عقاید ضدفاشیستی اش زندگی پرمخاطره ای داشت.
جوانی اش را در زندان و میانسالی اش را در فرار و دربه دری گذشت. با این همه در برابر كسی سر خم نكرد. او یك دیو چشم آبی بود برای عشق، زندگی و آزادی.» شاعری كه برای عشق و آزادی زندگی می كند می تواند نگاه خود را همسو با نگاه مردمان جهان قرار دهد و ذهنیت های خود را به سمت ذهنیت جهانیان پرتاب كند. یونان در ادامه معرفی حكمت آورده است: «زندگی شگفت انگیز و اراده محكم او برای مبارزه با استبداد و بی عدالتی و برای تحمل سیزده سال حبس شعر و شخصیت او را از دیگران متمایز می كند.» اولین مجموعه شعر حكمت حاصل یك ماه خانه نشینی او به دلیل ترس از سلطنت طلبان بوده است. «سرود نوشندگان آفتاب» مجموعه ای از شعرهایی است كه شاعر پس از یك ماه دوری از آفتاب نوشته است. در ادامه این مجموعه شعر بوده كه شاعر مجموعه شعر «تلگرافی كه...» را منتشر می كند. معرفی حكمت در بخش نخست این مجموعه برای علاقه مندان جدی شعر لذت بخش است و می تواند مشخصه های خوبی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
● حكمت از زبان بزرگان
مترجم در بخش بعدی كتاب برای آنكه بتواند شناخت جهانی بهتری از ناظم حكمت ارائه دهد، دست به گردآوری برخی از نظریات شخصیت های بزرگ ادبی درباره او زده است. شاعری كه با معیارهای جهانی جلوه می كند و خود را در معرض اظهارنظر دیگر هم رده های خود قرار می دهد. رسول یونان در این كتاب از قول برخی از شخصیت های ممتاز ادبی اظهارنظرهایی را آورده است. ژان پل سارتر درباره شاعر ملی تركیه می گوید: «او هرگز از جنگیدن به عنوان یك مبارز و از انتقاد به عنوان یك نویسنده دست نكشید و تا آخر عمر این گونه زیست.» سارتر، حكمت را انسانی شجاع و مبارز می دانسته و این نكته برای او یك ارزش بوده است. آوردن نظرگاه های مختلف و متفاوت درباره یك شاعر در مجموعه ای می تواند بسیار مفید باشد. زیرا شناخت مخاطب را از جنبه های مختلف بسط می دهد. در مجموعه شعر «تلگرافی كه...» با رعایت این نكته فضای خوبی برای درك بهتر شعرهای حكمت به وجود آمده است.
● رسیدن به آزادی
شعرهای ناظم حكمت تصویر زخم های او است. زخم هایی كه ریشه در دردها و حسرت های بزرگ انسانی دارد. درد عشق، درد آزادی و درد انسانیت. اینها است كه ناظم حكمت را به سمت طغیان شاعرانه هدایت می كنند. او برای این شاعری جهانی شد كه در شعر و زندگی اش خود را به انسان و انسانیت مسئول می دانست. حكمت همواره در طول زندگی خود یك قدم از مبارزه پا پس نمی كشد. مبارزه برای رسیدن به آزادی. چه در عشق و چه در ابعاد دیگر زندگی. بطن شعرهای او خالی از این دو حالت نیست. واژه های شعر او عاری از خشم و خشونت هستند و همیشه پشت سطرهای حكمت آن عشق جاودان را می توان پیدا كرد.


وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    كوكوى گوشت و سبزى
    طرز تهیه کوکوی گوشت و سبزی پخت کوکوی گوشت,کوکوی سبزی,پخت کوکوی گوشت و سبزی,درست کردن کوکوی گوشت و سبزی,سبزی کوکویی,پخت انواع کوکو,نکاتی برای پخت کوکوی گوشت و سبزی,آموزش آشپزی,سایت آشپزی,آموزش آشپزی,سایت آشپزی