پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018

حتی یک غلط هم پذیرفتنی نیست


حتی یک غلط هم پذیرفتنی نیست
«قرآن كتابی است كه پرتو هدایت آن زوایای روح و فكر و نفسانیات و روابط حدود و حقوق خلق را با یكدیگر و همه را با خالق و اعمال روشن ساخت و نفوس را به صلاح و اصلاح به پیش برد و استعدادهای خفته را بیداركرد و به جنبش درآورد. دیدها را بازكرد و شعله هایی از ایمان در دل ها برافروخت، تاریكی اوهام و وحشت و كینه ها را از میان برد، بندهایی كه در قرون ممتد جاهلیت عقل ها و اندیشه ها و دست ها را بسته بود و نفوس خلق را به بندگی غیر خدا درآورده بود گسیخت و عقده های واپس زده را گشود.»
پیامبر گرامی اسلام در هنگام رحلت خود قرآن را به همراه عترت به میراث گذاشت تا انسان های جویای راه حق با تمسك به این دو، پویایی این انقلاب را جاودانه كنند. جایگاه كتاب مقدس قرآن كه آخرین معجزه پیامبران خدا است جایگاه ویژه ای نزد همه مسلمانان جهان بویژه شیعیان و پیروان اهل بیت دارد و این جایگاه والا «قرآن» را در رأس تمام امور قرارداده تا بدان حد كه چیزی به پایه آن نمی رسد. شأن والای قرآن در تمام اعصار موجب شده مسلمانان در حفظ این هدیه بزرگ آسمانی به هیچوجه كوتاهی نكنند و این نور جاودانه نسل به نسل انتقال بیابد و راه را به سوی آینده ای تابناك برای بشریت ببرد؛ وظیفه سنگین حفظ این گوهر گرانبها _ كه همواره از سمت دشمنان و نامحرمان دین موردتوجه بود _ با دلگرمی از كلام حق همراه می شده است كلامی كه می گوید:
«انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون»
ما قرآن را نازل كردیم و خودمان حافظ و نگهبان آن خواهیم بود. كاتبان وحی ازجمله اولین كسانی بودند كه قدم در راه ثبت و حفظ دقیق این كلام خدایی نهادند. حضرت علی(ع) كه از نخستین كاتبان وحی است، كاتبی كه قرآن نازل شده بر جان پیامبر را بر سپیدی كاغذ می نوشتند. عثمان بن عفان، خالدبن سعیدبن العاص، ابان بن سعید، العلاءابن الحضرمی، ابی بن كعب، زیدبن ثابت، عبدالله بن سعد، معاویه، حنظله اسیدی از دیگر كاتبانی بودند كه آیات قرآنی نازل شده بر رسول خدا را می نوشتند. * كاتبانی كه در حفظ قرآن از جان خود مایه گذاشتند. از زمان نزول قرآن در سرزمین عرب قرن ها می گذرد و كلام وحی مرزهای جغرافیایی را درهم نوردیده و بر قلب نژادهای سیاه و سپید وسرخ آدمیان نشسته است. این معجزه آسمانی در كشور اسلامی ما از جایگاه ویژه ای نسبت به دیگر كشورها برخوردار است. قرآن كریم با صورت های مختلف، قطع های متفاوت و خطوط گوناگون هر روز و هر ثانیه درحال انتشار است و این كتاب آسمانی یكی از پرتیراژترین كتب منتشر شده به حساب می آید. همان طور كه در اوایل این نوشتار هم ذكر شد یكی ازدغدغه های اصلی جامعه مسلمانان حفظ این یگانه پیام رهایی بخش در طی اعصار بوده است و حفظ این كتاب آسمانی در جامعه اسلامی ما به مراتب موردتوجه بیشتری قرارداشته است. اما باتوجه به تیراژ بالای این كتاب گاه به سهو اشكالاتی در این كلام آسمانی وارد می شود كه هرچند فرد و یا ارگان را از گناه دست بردن بر این كلام و تحریف در فضای داخلی تبرئه می كند اما با مشاهده شدن در فضای بیرونی می تواند نگاه مغرضانه افراد را به این سمت بكشاند كه این عمل به قصد تحریف قرآن به دست شیعیان صورت می گیرد. در نامه ای با عنوان «نقدی بر عملكرد سازمان دارالقرآن كریم» كه به روزنامه ارسال شده است نویسنده به بررسی این اشتباهات در برخی قرآن ها پرداخته است. در این نامه از قرآن های كریم به خط حامدالامری، قرآن كریم رسم الخط عثمان طه، ترجمه محمدكاظم معزی، قرآن رایانه ای و قرآن رسم الخط نام برده شده است. نویسنده درباره قرآن كریم به خط حامدالامری نوشته است: قرآن كریم، به خط حامدالامری، نوبت چاپ دوم تیراژ ۱۰۰هزار جلد دارای مجوز مورخ ۱۳۶۸‎/۱‎/۱۷ در پرونده شماره ۶۲ توسط بنیاد نشر قرآن به چاپ و انتشار رسیده است. خوشنویس محترم قرآن مذكور ظاهراً از اهالی تركیه است.وی از قرآن عثمانی به خط حافظ عثمان مشهور به قایش زاده كه در سال ۱۲۹۹ ق تحریر یافته و در سال ۱۳۱۲ هـ . ق به چاپ رسیده كپی برداری كرده است. اعراب گذاری در این قرآن تلفیقی است از اعراب گذاری فارسی و عثمانی. در صفحه اول سوره البقره كلمه «اولئك» دو مرتبه به صورت غلط «اوالئك» نوشته شده و این اشتباه به كرات تكرار گردیده است. سوره انفال در جزء هفتم و دارای ۷۵ آیه و سوره انفطار در جزء سی ام (۳۰) و دارای ۱۹ آیه است. اما در صفحه ۵۸۶ قرآن مذكور بالای سوره انفطار نام سوره انفال با ۷۵ آیه ذكر شده است. وی همچنین به قرآن كریم رسم الخط عثمان طه ترجمه محمدكاظم معزی چاپ اول آذرماه ،۶۳ انتشارات صابرین تیراژ ۲۰۰۰۰ جلد اشاره دارد و می نویسد: این قرآن به ترجمه مرحوم شیخ محمد كاظم معزی است و گویا آخرین ترجمه تحت اللفظی است كه به سبك و سیاق ۱۰۰۰ساله ترجمه تحت اللفظی در زبان فارسی است. به عنوان نمونه صفحه ۱۸۷ قسمتی از آیه سوم سوره توبه كه می فرماید:
«ان الله بری من المشركین و رسوله»،«خدا بیزار است از مشركان و پیامبرش» ترجمه شده است درحالی كه حرف واو كه بر سر كلمه رسوله آمده عطف به كلمه الله است نه مشركین و همچنین لاء زائده كه تأكید را می رساند به معنای لای نافیه در آیات زیر ترجمه شده است:
۱- لا اقسم بیوم القیامه به سوگند یادنكنم كه ترجمه قطعاً سوگند یادمی كنم صحیح است.
۲- لااقسم بالنفس الوامه به ونه سوگند خورم كه ترجمه قطعاً سوگند یاد نكنم صحیح است. ص ۵۷۷
۳- لا اقسم بهذا البلد ترجمه شده به سوگند نخورم كه ترجمه قطعاً سوگند یادكنم صحیح است. (ص ۵۹۴)
نویسنده این نقد در بسیاری جاها سازمان دارالقرآن الكریم را مقصر دانسته است كه در زمینه صدور مجوز چاپ و انتشار قرآن با دقت و وسواس عمل نمی كند و موجب چاپ قرآن هایی با غلط های فراوان و ترجمه های اشتباه و در بعضی جاها كفرآمیز می شود. اما سازمان دارالقرآن الكریم زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی نزدیك به ۲۰ سالی است در زمینه صدور مجوز چاپ و انتشار قرآن فعالیت دارد. حسین تفكری مدیركل نظارت بر چاپ و نشر قرآن در دارالقرآن می گوید: سالها پیش از تأسیس این مكان قرآن هایی چاپ و عرضه می شد كه نه تنها دارای غلط بلكه در بعضی موارد نصف سوره ای حذف شده بود و این امر باعث می شد كشورهای همسایه كه با ما عناد دارند این غلط ها را انعكاس بدهند و بگویند قرآن شیعیان دارای غلط و تحریف شده است و ما باتوجه به این اتفاق ها به ارگان ها و نهادهای مختلف پیشنهاد نظارت بر چاپ قرآن كریم را دادیم اما همه مراكز به نوعی از انجام این وظیفه سنگین سرباز زدند. نه وزارت ارشاد وقت و نه اوقاف و... این كار را عهده دار نشدند تا جایی كه دارالقرآن كریم زیرنظر شورای عالی تبلیغات اسلامی شروع به كار كرد. تفكری با قبول داشتن اشتباهاتی كه در برخی قرآن ها وجوددارد می گوید: تعداد قرآن هایی كه توسط ناشران مختلف در ایران چاپ می شود بسیار زیاد است درحالی كه كشوری مثل عربستان تنها یك نوع قرآن دارد كه هرساله چاپ و منتشر می شود و باتوجه به این حجم قرآن های چاپ شده سازمان دارالقرآن امكاناتی بسیارمحدود دارد. مدیر دارالقرآن كریم ادامه می دهد: قرآن هایی به مركز ما برای گرفتن مجوز فرستاده می شود كه حدود ۷۰۰۰ غلط دارد و این اغلاط توسط ده نفر مصحح گرفته می شوند اما گاه پیش می آید كه مواردی از چشم مصحح دور می ماند یا حتی ممكن است در زمان چاپ با جابه جایی زینگ ها این اشتباهات رخ بدهد. تفكری سازمان دارالقرآن را ناظر بر جمیع جهات نظارت ندانست و گفت: بسیاری از قرآن ها غلط گیری می شوند. از سازمان دارالقرآن هم مجوز می گیرند اما بعداز چاپ و انتشار دارای مشكلاتی هستند. مثلاً افراد سودجویی كه قرآن دارای مجوز را به جزءهای مختلف تقسیم می كنند برای استفاده در مجالس ترحیم در صورتی كه این قرآن ها كه دارای تقسیمات غلط هستند توسط ما مجوز نگرفته اند و قرآن اصلی مجوز سازمان ما را داشته است و اینجا دیگر وظیفه وزارت ارشاد و بازرس های این نهاد است كه جلوی انتشار این قرآن ها و امثال آنها را بگیرد. تفكری در ادامه می گوید: متأسفانه ما بارها در این زمینه به وزارت ارشاد نامه نوشته ایم اما جوابی دریافت نكرده ایم. این مسأله را در وزارت ارشاد پیگیری كردیم. سیگارودی در بخش نظارت بر چاپ كتاب می گوید: مسلماً قرآن هایی كه برای دریافت مجوز به این نهاد می آیند مجوز می گیرند اما در میان ۵۰۰۰ نسخه ارائه شده كه مجوز گرفته شاید ترتیب ۲ نسخه به هم بخورد و دچار اشكالاتی بشود كه این از دست ما خارج است. سیگارودی ادامه می دهد قرآن های ارائه شده برای مجوز چاپ به دارالقرآن فرستاده می شوند و بعد از گرفتن این مجوز اقدام به چاپ می شود. وی همچنین درباره ترتیب اثر ندادن به نامه های دارالقرآن مبنی بر جلوگیری از قرآن های ذكرشده، گفت: اگر ناشری درزمینه چاپ هر عنوان كتابی بی توجهی نشان دهد با برخورد ارشاد روبرو می شود كتاب اصلاحی می خورد و حتی خمیر می شود و حتی مجوز آن انتشارات لغو می شود و بعد چطور امكان دارد این وزارتخانه در چاپ قرآن كریم با این شأن و منزلت فردی و اجتماعی بی توجهی از خود نشان دهد.
اما حسین تفكری مدیركل نظارت بر چاپ و نشر قرآن در دارالقرآن كریم این نقدها را نسبت به عملكرد سازمان دارالقرآن كریم تا حدودی مغرضانه خواند و گفت: متأسفانه نیمه پر عملكرد این سازمان با توجه به محدودیت هایی كه وجوددارد دیده نمی شود. تفكری منتقدان دارالقرآن را ازجمله افراد آگاهی دانست كه كاملاً با مشكلات و محدودیت های این سازمان آشنا هستند. وی گفت: این افراد می توانند با ارائه این نقطه ضعف ها به دارالقرآن كمك كنند و نقدهای واردشده را مستقیماً به سازمان ما انتقال بدهند.اما سیگارودی مسؤول بخش نظارت بر چاپ كتاب در وزارت ارشاد توضیحات بیشتر درباره نحوه چاپ مجوز و برخورد با ناشران متخلف را مربوط به مدیركل اداره مراكز و روابط فرهنگی دانست كه علی رغم پیگیری خبرنگار روزنامه، امكان گفت وگو فراهم نشد. شاید، چاپ این گزارش باعث شود به جای اینكه مسؤولی، مسؤول دیگر را مقصر بداند همه با هم فكر كنیم چه كنیم تا حتی یك اشتباه كاملاً سهوی هم در چاپ قرآن ها دیده نشود!

فاطمه مهدوی


منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

کلمات فارسی در قرآن مجید

کلمات فارسی در قرآن مجید
از جمله مباحثی که از دیرباز تا کنون اندیشه قرآن پژوهان و زبان شناسان عالم را به خود واداشته است مساله وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان فارسی است. پاره ای انگیزه ها و زمینه های اعتقادی موجب گردیده که عده ای از محققان و صاحبنظران در عرصه علوم قرآنی، خصوصا قدما، پا را از گلیم تعصب دراز کرده و در این وادی، موضعی جزمانه اخذ نموده و گفته اند در قرآن حتی یک کلمه غیر عربی نمی توان یافت و بدینسان مساله ای را که امروزه کاملا علمی می نماید به چوب غیر قابل تحقیق بودن می رانند. البته این سخن بدین معنا نیست که بتوان نتیجه هر تحقیق آزاداندیشانه ای را به سادگی بر قرآن تحمیل نمود که این خود خالی از رخنه نیست بلکه منظور، فراهم ساختن فضای مناسبی برای تحقیق و پژوهش در حوزه مسائل گره خورده با این کتاب مقدس آسمانی باعنایت به حریم ملکوتی وحی و پاسداشت ساحت قدسی قرآن است. دیگر اینکه شرط گام نهادن در این جاده باریک و سخت لغزنده، فرونگذاشتن جانب احتیاط علمی و پرهیز از اظهار نظرهای شتابزده و زود هنگام است.
▪ تنور: [ ۲ بار در قرآن به کار رفته است، از جمله: هود، ۴۰ ].
جوالیقی آن را فارسی معرب می داند ( المعرب، ص ۸۴ ) سیوطی هم می نویسد که جوالیقی و ثعالبی [ در فقه اللغهٔ، ص ۳۱۶ ] برآنند که فارسی معرب است ( اتقان، ۲/۱۳۱؛ المهذب، ص ۵۰ ). ادی شیر چنین مدخلی در کتابش ندارد. آرتـور جـفـری از قول مزهر سیوطی و معرب جوالیقی برمی آورد که اصمعی و ابن درید هم آن را فارسی معرب می دانسته اند.
با تقدیم این مقدمه، اینک موضوع سخن و اصل مدعا این است که عـده ای از مـحـقـقـان اعـم از قرآن شناسان و لغویانی چون طبری، امام شافعی، ابوعبیده معمر بن مـثـنـی، قـاضـی ابـوبکر باقلانی و ابن فارس، در مقام انکار وجود واژگان غیر عربی در قرآن برآمده اند(۱).استناد ایشان به آیاتی است که در آنها، بحث از نزول قرآن به زبان عربی مبین است. ( یوسف، ۲؛ نحل، ۱۰۳، شعراء، ۱۹۵، فصلت، ۴۴ ). "امـا مجوزان و قائلان به وجود لغات غیر عربی در قرآن برآنند که بودن چند فقره لغت غیر عربی، قرآن را از صفت عربی نمی اندازد. چنانکه قصیده و غزل فارسی هم با آنکه لغات عربی بسیاری دارد، ولی این واژگان عربی اش، آن را غیر فارسی یا عربی نمی گرداند. و امروزه زبانشناسان همه پیرو این نظریه اند و برآنند که هیچ زبانی از زبانهای زنده و حتی مهجور جهان نیست که در آن کم یا بیش لغات دخیل از زبان دیگر وجود نداشته باشد. سیوطی در المهذب ۱۴۰ واژه قرآنی را معرب - یعنی غیر عربی الاصل که سپس عربی شده است - شمرده است."(۲)
بررسی ادله موافقان و مخالفان این نظریه را باید به وقتی دیگر و مجالی فراختر واگذارد. ما در اینجا تنها به ذکرنمونه هایی از این طرح مقدماتی و پیشنهادی که توسط قرآن پژوه فرهیخته بهاء الدین خرمشاهی فراهم آمده است بسنده می کنیم باشد که مقبول نظر علاقمندان افتد. ( جهت سهولت، کلمات به ترتیب الفبایی آورده شده است.)
۱ ) اباریق
[ واقـعـه / ۱۸ ] سـیوطی در المتوکلی ( ص ۷ )، و المهذب ( ص ۳۳ )، و اتقان ( ۲/۱۲۹ )، و آرتور جـفـری ( واژه هـای دخیل در قرآن مجید، ترجمه فارسی، صص ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ) و ادی شیر در الالفاظ الـفـارسیهٔ المعربهٔ ( ص ۶ ) آن را فارسی می دانند و دو منبع اخیر تصریح دارند که معرب آبریز است. ویدن گرن آن را معرب آبریغ می داند. ( واژه های دخیل ص ۳۴ ).
۲ ) ابد
[ ۲۸ بار در قرآن به کار رفته است، به صورت ابدا، از جمله: بقره، ۹۵؛ نساء ،۵۷ ].
شرط گام نهادن در این جاده باریک و سخت لغزنده، فرونگذاشتن جانب احتیاط علمی و پرهیز از اظهار نظرهای شتابزده و زود هنگام است
منابع اساس کار ما درباره این کلمه خاموشند. فـقـط ادی شیر به اشتباه آباد را که جمع این کلمه است، از آباد فارسی به معنای معمور و آبادان می گیرد. ( الالفاظ الفارسیهٔ المعربهٔ، ص ۶ ). راغب نیز در مفردات آن را کلمه ای مولد ( غیر عربی اصیل، به نوعی معرب ) می داند. احتمال دارد که ابد،‌ متخذ از پت [ پد ] فارسی میانه مانوی باشد به معنای زوال، پایان، تمام شدن و نظایر آن ( ـ فرهنگ پهلوی مکنزی )، که بر سر آن حرف نفی ا درآمده است. در هر حال این مساله شایان تحقیق و بررسی بیشتری است.
۳ ) الاریکهٔ
[ که فقط جمع آن به صورت الارائک، ۵ بار در قرآن به کار رفته است: از جمله در کهف، ۳۱ ].
ادی شیر ( در الالفاظ الفارسیهٔ المعربهٔ، ص ۹ ) آن را معرب اورنگ فارسی می داند. که خود تلفظی از آورند است. جفری می نویسد که به نظر نمی آید که این سخن درست باشد. اما قائل به اصلیت ایرانی آن است.
۴ ) استبرق
[ چهار بار در قرآن به کار رفته است، از جمله در کهف , ۳۱ ].
جوالیقی ( در المعرب، ص ۱۵ )، سیوطی در المتوکلی ( ص ۷ )، و اتقان ( ۲/۱۳۰ )، و المهذب ( ص ۳۹ ). هـمچنین ادی شیر ( در الالفاظ الفارسیهٔ المعربهٔ، ص ۱۰ ) همه آن را فارسی معرب و به معنای الدیباح الغلیظ دانسته اند. ادی شیر آن را معرب استبر [ ستبر ] می داند. آرتـور جفری در واژه های دخیل ( ص ۱۱۶ ـ ۱۱۸ ) این نظر را تایید و آن را صورت استبرک پهلوی می داند. ( نیز ـ تعلیقه ویدن گرن درباره این کلمه در آغاز کتاب واژه های دخیل، ص ۳۵ ).
۵ ) اسوهٔ
[ ۳ بار در قرآن به کار رفته است؛ از جمله در احزاب، ۲۱ ].
از میان همه منابع، فقط ادی شیر آن را ماخوذ از آسای فارسی می داند. در اعتبار این قول، جای تردید هست.
۶ ) برزخ
[ ۳ بار در قرآن به کار رفته است، از جمله در المؤمنون , ۱۰۰ ] ادی شیر آن را معرب پرزک فارسی می داند , و آرتور جفری نظر او را رد می کند. و خـود معتقد است که برزخ ( یعنی مانع و حائل یا فاصله میان دو چیز ) صورتی از فرسخ است که همان پرسنگ یا فرسنگ فارسی است ( واژه های دخیل، ص ۱۳۹ ). اما ویدن گرن در تعلیقه ای که بر این کلمه نوشته است رای و نظر جفری را به دلایل زبانشناختی رد کـرده است و این واژه را مرکب از برز + اخو که جزء اولش به معنای بلند و رفیع و جزء دومش از ریشه آهو به معنای هستی است. لذا برزخ مجموعا به معنای هستی برتر است در مقابل دوزخ که به معنای هستی بد می باشد، و بهشت به معنای هستی برین ( واژه های دخیل، ص ۳۶ ).
۷ ) برهان
[ ۸ بار در قرآن به کار رفده است، از جمله در نساء، ۱۷۴ ].
ادی شیر برهان را که به معنای حجت و دلیل است، معرب کلمه پروهان فارسی ( روشن و آشکار و معروف ) می داند. ( الالفاظ الفارسیهٔ المعربهٔ، ص ۲۱ ). اما آرتور جفری می نویسد این امر تا حدی بعید می نماید. ( واژه های دخیل، ص ۱۴۰ ) و به پیروی از نولد که آن را متخذ از اصل حبشی برهان می داند ( به معنای روشن و روشنایی ). دکـتر فریدون بدره ای در تعلیقه ای که بر این کلمه نوشته شده است، می نویسد که معلوم نیست قول نولدکه بر قول ادی شیر ترجیح داشته باشد. ( واژه های دخیل، ص ۳۷ ).
پاره ای انگیزه ها و زمینه های اعتقادی موجب گردیده که عده ای از محققان و صاحبنظران در عرصه علوم قرآنی، خصوصا قدما، پا را از گلیم تعصب دراز کرده و در این وادی، موضعی جزمانه اخذ نموده و گفته اند در قرآن حتی یک کلمه غیر عربی نمی توان یافت و بدینسان مساله ای را که امروزه کاملا علمی می نماید به چوب غیر قابل تحقیق بودن می رانند
۸ ) تنور
[ ۲ بار در قرآن به کار رفته است، از جمله: هود، ۴۰ ].
جوالیقی آن را فارسی معرب می داند ( المعرب، ص ۸۴ ) سیوطی هم می نویسد که جوالیقی و ثعالبی [ در فقه اللغهٔ، ص ۳۱۶ ] برآنند که فارسی معرب است ( اتقان، ۲/۱۳۱؛ المهذب، ص ۵۰ ). ادی شیر چنین مدخلی در کتابش ندارد. آرتـور جـفـری از قول مزهر سیوطی و معرب جوالیقی برمی آورد که اصمعی و ابن درید هم آن را فارسی معرب می دانسته اند. و بـر آن اسـت کـه این کلمه هم در زبانهای سامی ( آرامی و اکدی و غیره ) سابقه دارد، و هم در زبانهای ایرانی ( از جمله اوستایی ). (۳)


کلمات در حال جستجو
سامانه کسب اطلاع , موسسه مولی الموحدین , نیروهای آلمانی , پادشگاه , جلو کشیدن ساعت , دورهمی فیلم‌های مستند ایرانی» در کانادا , شرف عبدالله به سفارت ایران در صنعا رفت , حضور ایران در بازار قطر , ساخت خانه , زن جیب بر ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
انسداد شریان مرکزی شبکیه (Central retinal artery occlussion (CRAO) , مدیریت جریان نقدینگی , اثر جهانگردی در ارتقاء فرهنگ روحی و معنوی مسافر , گفتمش دم به دم آزار دل زار مکن , رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند , طره‌ی یار پریشان چه خوش است , ده‌قاضی , بدانست هم زاد فرخ که شاه , کارآزمایی‌های مربوط به عوامل سببی , سحرگه ره روی در سرزمینی ,

برخی منابع مهم خبری
donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , honarnews.com هنرنیوز , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , e-estekhdam.com ای استخدام , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , https: نکست هالیدی , asrekhodro.com عصر خودرو , rokna.ir رکنا ,

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».