چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

اتفاق‌هایی‌ در غبار حسرت‌ و تردید


اتفاق‌هایی‌ در غبار حسرت‌ و تردید
شعر «تمیمی‌»، را به‌ روایتی‌! می‌توان‌ «شعر خاطره‌» دانست؛ شعری‌ که‌ از کودکی‌ها، حسرت‌ها، رویاها و لحظات‌ خاص‌ زندگی‌ شاعر، مایه‌ می‌گیرد و در اکثر شعرها شاعر تحت‌ تاثیر شدید این‌ لحظات‌ و احساسات‌ قرار دارد.
«فرخ‌ تمیمی‌» در مقدمه‌یی‌ که‌ برگزینه‌ اشعارش‌ نوشته‌، از کودکی‌ سخت‌، نداشتن‌ پدر و احساس‌ خجالت‌ بیمارگونه‌ ناشی‌ از آن‌ و تلاش‌ مادرش‌ برای‌ رشد و تربیت‌ او، می‌گوید. او در قسمتی‌ از این‌ مقدمه‌، اشاره‌ می‌کند که‌ به‌ سبب‌ حس‌ «وصله‌ ناجور بودن‌» در مدرسه‌، حتی‌ جرات‌ نمی‌کرده‌، درسی‌ را که‌ بلد است‌ جواب‌ بدهد!
همانطور که‌ قسمت‌ زیادی‌ از مقدمه‌ «گزینه‌ شعر» او را خاطراتش‌ تشکیل‌ می‌دهد؛ قسمت‌ زیادی‌ از شعرهای‌ او هم‌، ریشه‌ در خاطرات‌ او دارند. اگرچه‌ رنگ‌ و شکل‌ کامل‌ و دقیقی‌ از خاطرات‌ او در شعرهایش‌ نیست‌، یعنی‌ شعر او دقیقاً بازگویی‌ یک‌ حس‌ و خاطره‌ نیست‌، اما خاستگاه‌ و ریشه‌ برخی‌ شعرها، از خاطرات‌ اوست‌:
«در زیر پلک‌ خواجو می‌غلتد/ زاینده‌ رود/ با دشتهاش‌/رنگین‌ کمان‌ مهتاب‌ و کوکنار/ باغ‌ «بهشت‌ گمشده‌ میلتن‌»/ آبستن‌ است/ همسایه‌ جنوبی‌ ما، امسال‌/ با آرزوی‌ دخترکی‌ بور و سبز چشم‌». (پل‌ خواجو، از شعرهای‌ تازه‌ شاعر در گزینه‌ شعر).
لحظه‌های‌ خاصی‌ از زندگی‌ «تمیمی‌»، دغدغه‌ و «گرانیگاه‌ ذهنی‌» او را تشکیل‌ می‌ دهند؛ به‌ عبارتی‌ شعر او، شعری‌ زمان‌مند و مبتنی‌ بر «موقعیت‌ و وضعیت‌»های‌ خاصی‌ است؛ شاعر لحظاتی‌ از زندگی‌اش‌ را مورد واکاوی‌ قرار می‌دهد تا بتواند «وضعیت‌ یا موقعیت‌» آن‌ لحظه‌ را تعریف‌ و تشریح‌ کند.
«تمیمی‌» به‌ معنی‌ دقیق‌ کلمه‌، در شعر به‌ دنبال‌ درک‌ و کشف‌ وضعیت‌ها و موقعیت‌های‌ انسانی‌ است؛ سعی‌ در معرفی‌ زادگاه‌ و خاستگاه‌ اتفاقات‌ دارد. این‌ اتفاق‌ می‌تواند هرچیزی‌ باشد؛ عشق‌، یک‌ دیدار، یک‌ قصه‌ تاریخی‌ یا ابر روایت‌ تاریخی‌، تولد، مرگ‌ سفر یا هرچیز دیگری‌. این‌ تلاش‌ برای‌ درک‌ و معرفی‌ زادگاه‌ و ریشه‌ اتفاقی‌ است‌ که‌ یک‌ وضعیت‌ یا موقعیت‌ را می‌سازد:
«فرهنگ‌ نازمن‌/ پنداشتی‌/ خورشید/ این‌ چشمه‌ شکفتن‌ و رستن‌/ این‌ آیت‌ شکوه‌ اهورا / در پنجه‌ های‌ بسته‌ من‌ خانه‌ کرده‌ است‌/ در دید کودکانه‌ معصومت/ «بابا» بزرگترین‌ مرد عالم‌ است‌/ و دستهاش‌/ رستنگه‌ شکوفه‌ خورشید/ افسوس‌/ من‌ با تو کی‌ توانم‌ گویم‌ ز ماجرا/ گویم‌ که‌ درد چیست‌/ نامرد کیست‌/ ترسم‌ که‌ تصور زیبای‌ کودکیت/ خورشید دست‌ من‌ / از سر برون‌ کنی/ زیرا اگر که‌ پنجه‌ گشایم‌/ در دست‌های‌ من‌/ جا پای‌ شب‌/ سیاه‌ و سمج‌ شوره‌ بسته‌ است‌.» (خورشید؛ از سرزمین‌ آینه‌ و سنگ‌).
اما همه‌ جهان‌ شعری‌ (و ذهنی) او را خاطرات‌ و لحظات‌ خاص‌ زندگی‌اش‌، تشکیل‌ نمی‌دهد؛ نوعی‌ شک‌ اندیشی‌ نسبت‌ به‌ زندگی‌ و نتیجه‌ آن‌ و بازخوانی‌ انتقادی‌ عشق‌! به‌ همراه‌ بیان‌ «تنهایی‌» سه‌ عنصر دیگری‌ هستند که‌ جهان‌ شعری‌ او را تشکیل‌ می‌دهند. «تمیمی‌» در برخی‌ از شعرهایش‌ که‌ فضا و رنگ‌ و بوی‌ عاشقانه‌ دارد، معمولاص از یک‌ عشق‌ شخصی‌ (یعنی‌ تجربه‌ شخصی‌اش‌ در امر عشق) سخن‌ نمی‌گوید؛ بلکه‌ به‌ کندوکاو و تحلیل‌ عشق‌، در مفهوم‌ کلی‌ و تاریخی‌اش‌ می‌پردازد. او در شعرهای‌ عاشقانه‌اش‌ به‌ چگونگی‌ اتفاق‌ افتادن‌ عشق‌ و شرایط‌ و روابط‌ ناشی‌ از آن‌ می‌پردازدأ و برای‌ پرداختن‌ به‌ این‌ عناصر، گاه‌ به‌ سراغ‌ قصه‌های‌ عاشقانه‌ می‌رود:
«تو/ از شکوه‌ خیمه‌ لیلا می‌آیی/تا در حریق‌ واحه‌&#۰۳۹; عاشق‌/ گامی‌ به‌ درد بسیاری‌/ برخارهای‌ رطوبت‌/ پای‌ برهنه‌ات‌/ از برکه‌های‌ بادیه‌ پیغام‌ می‌برد.» (دیدار؛ از کتاب‌ دیدار)
«بوی‌ غریب‌ رازی‌ پرواز می‌کند/ در چرخه‌های‌ باد/ شاید اگر ندیم‌ زلیخا/ راز آشنای‌ «مهرگیا» بود/ یوسف‌ ز دام‌ بهتان‌ می‌جست‌/و عاشق‌/ در خانه‌ فراق‌ نمی‌خست‌.»
(نای‌ چاه؛ از شعرهای‌ تازه‌ شاعر در گزینه‌ شعر)
حتی‌ آنگاه‌ که‌ «تمیمی‌» به‌ شعر عاشقانه‌ که‌ شخصی‌ است‌ و با ضمیر اول‌ شخص مفرد، روایت‌ می‌شود، بیشتر از آنکه‌ به‌ ثبت‌ و تعریف‌ خود عشق‌ و حس‌ عاشقانه‌ بپردازد، به‌ چرایی‌ و چگونگی‌ عشقش‌ و بیان‌ زیستن‌ در وضعیت‌ عشق‌، می‌پردازد. همان‌ حس‌ مکاشفه‌ و تعریف‌ کردن‌ وضعیت‌ها تعریف‌ کردن‌ به‌ معنای‌ قصه‌پردازی‌ و روایتگری‌اش‌ نه‌ که‌ جزیی‌ از جهان‌ ذهنی‌ و شعری‌ او است؛دقیقا در اشعار عاشقانه‌ او کارایی‌ و عملکرد زیادی‌ دارد. تمیمی‌ به‌ تعریف‌ انسان‌ در «موقعیت‌ عشق‌» می‌پردازد، خواه‌ آن‌ انسان‌ خودش‌ باشد، خواه‌ هر کس‌ دیگری‌ خیالی‌ یا واقعی.
نکته‌ جالب‌ اینکه‌ شعر عاشقانه‌ او معمولا سرد، سیاه‌ و نومید نیست‌. در اکثر موارد امید، نشاط‌ و ستایش‌ و نوعی‌ خوانش‌ انتقادی‌ در آنها دیده‌ می‌شود. حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ در جهان‌ شعری‌ او، «عشق‌» مفهوم‌ مهم‌ زندگی‌ و شکوه‌ زیستن‌ زندگی‌ است‌:
«شعری‌ برایت‌ خواندم/ نوازشی‌ از دستانت‌ جاری‌ شد/ دستانت‌ جاری‌ شد/ من‌ نوید نوازشم‌/ و سینه‌ تو از عطر شعری‌ لبریز/.../اندوهناک‌ از رهگذری‌ رسیدیم‌/ سفری‌ در پیش‌ بود/ دردی‌ به‌ ما رسید که‌ نخواندیمش/ و با ما / شکوهی‌ بی‌گانه‌ ماند که‌ می‌خواندمان‌/ چرا که‌ فاصله‌ دو روح‌/ فاصله‌ دو تن‌ بود». (عاشقانه؛ از کتاب‌ خسته‌ از بی‌رنگی‌ تکرار).اما «شک‌اندیشی‌» در شعرهای‌ او، ریشه‌ در آرزوها و آرمان‌های‌ شاعر دارد، آرزوها و خواسته‌هایی‌ که‌ به‌ احتمال‌، نادیده‌ گرفته‌ یا سرکوب‌ شده‌اند. در واقع‌ شک‌ اندیشی‌ او آمیخته‌ به‌ حسرت‌ است؛ یعنی‌ «حسرت‌» به‌ عنوان‌ یکی‌ از عناصر سازنده‌ این‌ نظام‌ ذهنی‌ شک‌ اندیش‌، در جهان‌ شعری‌ او کاملا مشهود است‌. شاعر، آنجا که‌ در شعرش‌ از تنهایی‌، کودکی‌، رویاها و افکار بشردوستانه‌اش‌ صحبت‌ می‌کند،غم‌ و حسرت‌، لحن‌ و بیان‌ مسلط‌ آن‌ شعرها است‌: «هان‌، دست‌های‌ خسته‌ بودا/ زنجیر واژه‌ را بگسل/تا هول‌ مرگ‌/ و ترس‌ سقوط‌/سیاره‌ زمین‌ را در کام‌ خود کشد». (توپ‌ زمین؛ از کتاب‌ خسته‌ از بی‌رنگی‌ تکرار).
«تاریخ‌ قلب‌ کاغذی‌ ما را / با نی‌ نوشته‌اند/ و بند بند نی‌/ از مثنوی‌ ناله‌ ما شکوه‌ می‌کند/ خط‌های‌ دست‌ تو/ (این‌ جاده‌های‌ در هم‌ و پر پیچ) در چشمم‌ آشناست‌.»
(دست‌های‌ بدرقه؛ از کتاب‌ دیدار)
شعر «تمیمی‌» با رویکرد به‌ روایت‌ و توضیح‌، بیشتر به‌ دنبال‌ استدلال‌ و توجیه‌ است‌. در واقع‌ یکی‌ از عناصر ساختاری‌ شعر او؛ یعنی‌ «روایت‌ و توضیح‌»، ریشه‌ در ساختمان‌ فکری‌ او؛ یعنی‌ شک‌ اندیشی‌ دارد! این‌ شک‌ اندیشی‌، که‌ شاعر دچار آن‌ است‌، خودآگاه‌ یا ناخودآگاه‌، نیاز به‌ توجیه‌ و توضیح‌ و استدلال‌ مسائل‌ فکری‌ شاعر دارد و این‌ عناصر در بستر روایت‌ است‌ که‌ حرکت‌ می‌کنند؛ استدلال‌ و توضیح‌، برای‌ بیان‌ خود، بستری‌ بهتر از روایت‌ در اینجا بیشتر روایت‌ نثرگونه‌ مورد نظر است پیدا نمی‌کنند!
عنصر «تنهایی‌» درست‌ در همین‌ شک‌ اندیشی‌ است‌ که‌ خودش‌ را نشان‌ می‌دهد و گاه‌ موازی‌ آن‌ و گاه‌ در خود مفهوم‌ «شک‌ اندیشی‌» حرکت‌ می‌کند.
جنس‌ تنهایی‌ در شعرهای‌ «تمیمی‌» بیشتر تنهایی‌ از نوع‌ فلسفی‌ است‌! یعنی‌ یک‌ جور حس‌ رهاشدگی‌ در کائنات‌، نداشتن‌ زبان‌ مشترک‌ با اکثریت‌ انسان‌ها و خلاهای‌ عاطفی‌ و روحی‌ که‌ در شاعر وجود دارند، سبب‌ ساز تنهایی‌ او هستند.
همین‌ حس‌ رهاشدگی‌ و نداشتن‌ زبان‌ مشترک‌ با اکثریت‌ انسان‌ها است‌ که‌ سرآغاز نگاه‌ مردد شاعر به‌ زندگی‌ و مفاهیم‌ آن‌ و نوعی‌ نگرانی‌ و دلشوره‌ برای‌ سرانجام‌ هستی‌ و انسان‌ است‌:
«شهر/ هنگامه‌ طاعون‌ پوست‌ می‌اندازد/ زنجره‌ در تابستان‌/ شیطان‌ و آدم‌، در برج‌ عاج‌ تنها بودن‌/ پشت‌ بر دیوار جدایی‌/ تنهایی‌ با رنج‌/ بی‌تمنایی‌ از جهان/ تنها بودن‌ نیست‌!/ این‌ را تنها خدا می‌پیماید». (غمنامه؛ گزینه‌ اشعار فرخ‌ تمیمی)
تنهایی‌ آمیخته‌ با دلهره‌ و تردید، نسبت‌ به‌ جهان‌ و سرنوشت‌ انسان‌ (و شاعر)، غولی‌ است‌ که‌ در تمام‌ حیات‌ شعری‌ «فرخ‌ تمیمی‌» با او در جدال‌ و درگیری‌ بوده‌ است‌ و «مرگ‌» به‌ عنوان‌ یک‌ سرنوشت‌ قطعی‌ و ابرروایتی‌ همیشگی‌، در کنار عناصر یادشده‌، نوعی‌ نگاه‌ «تراژیک‌»و در عین‌ حال‌ ترس‌آلود را در شعر او به‌ وجود می‌آورد:
«عصر غم‌انگیزی‌ست‌/ یک‌ عصر پاییزی‌ست/ من‌ هستم‌ و تقویم‌ روی‌ میز و نازی/ گربه‌ زردم‌/ پایان‌ شعر دیشبم‌ را زیرلب‌ آهسته‌ می‌خوانم‌: / هر لحظه‌ می‌میرم‌ هزاران‌ بار/ مرگی‌ که‌ یکبارم‌ رهاند/ آه‌/ این‌ هم‌ امیدی‌ست‌». (شعر یکشنبه‌؛ از کتاب‌ سرزمین‌ پاک)
آنچه‌ که‌ پیرامون‌ ساختار شعر «تمیمی‌» می‌توان‌ به‌ آن‌ اشاره‌ کرد، نکات‌ زیر است‌:
زبان‌ شعر او، معمولا از ریتمی‌ کند و ملایم‌ برخوردار است؛ جز در سه‌، چهار شعر با وزن‌ سیال‌ و تعدادی‌ شعر نیمایی‌ در همه‌ شعرهای‌ او، این‌ ریتم‌ و ضرباهنگ‌ کند و ملایم‌ دیده‌ می‌شود. این‌ ریتم‌ ملایم‌، هم‌ بخاطر نوع‌ ترکیب‌سازی‌ها و شیوه‌ استفاده‌ از کلمات‌ است؛ و هم‌ به‌ علت‌ محافظه‌کاری‌ تمیمی‌ در وزن‌! او وزن‌ نیمایی‌ را بخوبی‌ می‌شناسد و در شعرهای‌ نیمایی‌اش‌، ضرباهنگ‌ و ریتم‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد، ولی‌ در شعرهایی‌ که‌ با وزن‌ سیال‌ و متغیر گفته‌، همواره‌ محتاط‌ و محافظه‌کارانه‌ عمل‌ می‌کند؛ اینجاست‌ که‌ با شعرهایی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ گاه‌ از فرط‌ سردی‌ و کندی‌ موسیقی‌ و ریتم‌، لذت‌ و رغبتی‌ در مخاطب‌ ایجاد نمی‌کنند:
«در ما نگاه‌ کن/ تا/ نان‌ و شراب‌ را برکت‌ بخشی‌/ تو بنده‌ عزیز خدا هستی‌». اجاق‌ روشن‌؛ گزینه‌ اشعار
شعرهای‌ او، بیشتر با توضیح‌ و تصویر البته‌ کمتر با تصویر شکل‌ می‌گیرد و همانطور که‌ اشاره‌ شد سعی‌ در تعریف‌ و تثبیت‌ چیزی‌ دارند. شعر او از کمترین‌ میزان‌ استعاره‌ برخوردار است‌ و «کنش‌ استعاری‌» بسیار کمی‌ دارد. تمیمی‌ بیشتر به‌ سراغ‌ تشبیه‌ و تمثیل‌ می‌رود تا استعاره‌. فقدان‌ استعاره‌ و استفاده‌ زیاد از توضیح‌ و تصویر گاه‌ سبب‌ می‌شود برخی‌ از شعرهایش‌ تا حد یک‌ واگویه‌ و گزارش‌ وضعیت‌، پایین‌ بیایند؛ هر چند در پرونده‌ شعری‌ او، شعرهای‌ خوب‌ و موفق‌ بسیاری‌ دیده‌ می‌شود.


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جام نهاد ریاست‌جمهوری , عبدالسلام , شهر پاریز , عکس ابی , زکات، , دستگاه میکسر , میهن دوست , همایش مناسب سازی , مسلم رضایی پور , قطار سریع‌السیر تهران - اصفهان , رادیو روشن , بازسازی منازل سیل زده , اطلاعات شخصی , حسن ناصری پور , عمل به شعار سال , شهرستان پاوه , منع قانونی , توث تکنولوژی , قیمت لپ تاپ های ایسر , شوک وازووگال , سایت مخفی , وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی , قاتل بی رحم , سازمان محیط زیست , اقغانها , ناواره , ترور هاشمی رفسنجانی , جامعه هنری , ویروس کولای , ایسوزو , گروگان های آمریکایی , آمریکا و جهان , کارشناس اجتماعی , دستگیری یک چینی , انواع وقف , سالن باران , لیگ آبهای آرام , حادثه گردشگران آلمانی , درگیری شمسایی و نظری , عاملان مراسم , نرم افزارeaseus partition , مجوز صادرات , خلع ید , Oracle , برخورد کامیون با سواری , عمارت خسرو آباد , صابر گل عنبری , افزایش اعتبارات , کمیسیون حقوقی قضایی , بهترین یاوران ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
فی منقبة امیرالممنین علی‌بن‌ابی‌طالب کرم الله وجهه , ز چشم مست تو آنها که آگهی دارند , بیومهای عمده کشور , مسجد شیخ‌بابا، مراغه , مشخصات متولدین سال مار , قوم‌مداری (Ethnocentrism) , اطلاعات کلی فرهنگی , تالاب چکر , جداکردن بیمار از تهویهٔ مکانیکی , سر آغاز , نزدیک‌کنندهٔ کوتاه , روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی , افراد سیگاری , زمان نجومی (sidereal time) , نکات تغذیه‌ای , دریاچه ارومیه , ۱۹۹۵ م. کابل تلفن زیر دریا , منوچهر مطیعی تهرانی , ویتامین‌ها , زبان ,

برخی منابع مهم خبری
kanoonnews.ir کانون پرورش فکری , cbi.ir بانک مرکزی , unp.ir اخبار دانشگاهی , arannews.ir آران , mehrnameh.ir مهرنامه , shahr.ir شهر , salamaneh.com سلامانه , https: سخت افزار مگ , entekhab.ir انتخاب , tazeh.net تازه , vista.ir اخبار , smtnews.ir روزنامه صمت , mobile.ir موبایل , awalnews.ir اول نیوز , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , cinemapress.ir سینما پرس , itanalyze.com آی تی آنالیز , fetnehnews.ir فتنه , cinemafarda.com سینما فردا , vista.ir اخبار روز , rasad.org رصد , ensafnews.com انصاف نیوز , teyf.ir طیف , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , Http: روزنو , artna.org آرتنا , tamashanews.com تماشا , consbank.com ساخت و ساز , alodoctor.ir الو دکتر , rooziato.com روزیاتو ,

وبگردی
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
پربازدیدها