پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 23 November, 2017

اتفاق‌هایی‌ در غبار حسرت‌ و تردید


اتفاق‌هایی‌ در غبار حسرت‌ و تردید
شعر «تمیمی‌»، را به‌ روایتی‌! می‌توان‌ «شعر خاطره‌» دانست؛ شعری‌ که‌ از کودکی‌ها، حسرت‌ها، رویاها و لحظات‌ خاص‌ زندگی‌ شاعر، مایه‌ می‌گیرد و در اکثر شعرها شاعر تحت‌ تاثیر شدید این‌ لحظات‌ و احساسات‌ قرار دارد.
«فرخ‌ تمیمی‌» در مقدمه‌یی‌ که‌ برگزینه‌ اشعارش‌ نوشته‌، از کودکی‌ سخت‌، نداشتن‌ پدر و احساس‌ خجالت‌ بیمارگونه‌ ناشی‌ از آن‌ و تلاش‌ مادرش‌ برای‌ رشد و تربیت‌ او، می‌گوید. او در قسمتی‌ از این‌ مقدمه‌، اشاره‌ می‌کند که‌ به‌ سبب‌ حس‌ «وصله‌ ناجور بودن‌» در مدرسه‌، حتی‌ جرات‌ نمی‌کرده‌، درسی‌ را که‌ بلد است‌ جواب‌ بدهد!
همانطور که‌ قسمت‌ زیادی‌ از مقدمه‌ «گزینه‌ شعر» او را خاطراتش‌ تشکیل‌ می‌دهد؛ قسمت‌ زیادی‌ از شعرهای‌ او هم‌، ریشه‌ در خاطرات‌ او دارند. اگرچه‌ رنگ‌ و شکل‌ کامل‌ و دقیقی‌ از خاطرات‌ او در شعرهایش‌ نیست‌، یعنی‌ شعر او دقیقاً بازگویی‌ یک‌ حس‌ و خاطره‌ نیست‌، اما خاستگاه‌ و ریشه‌ برخی‌ شعرها، از خاطرات‌ اوست‌:
«در زیر پلک‌ خواجو می‌غلتد/ زاینده‌ رود/ با دشتهاش‌/رنگین‌ کمان‌ مهتاب‌ و کوکنار/ باغ‌ «بهشت‌ گمشده‌ میلتن‌»/ آبستن‌ است/ همسایه‌ جنوبی‌ ما، امسال‌/ با آرزوی‌ دخترکی‌ بور و سبز چشم‌». (پل‌ خواجو، از شعرهای‌ تازه‌ شاعر در گزینه‌ شعر).
لحظه‌های‌ خاصی‌ از زندگی‌ «تمیمی‌»، دغدغه‌ و «گرانیگاه‌ ذهنی‌» او را تشکیل‌ می‌ دهند؛ به‌ عبارتی‌ شعر او، شعری‌ زمان‌مند و مبتنی‌ بر «موقعیت‌ و وضعیت‌»های‌ خاصی‌ است؛ شاعر لحظاتی‌ از زندگی‌اش‌ را مورد واکاوی‌ قرار می‌دهد تا بتواند «وضعیت‌ یا موقعیت‌» آن‌ لحظه‌ را تعریف‌ و تشریح‌ کند.
«تمیمی‌» به‌ معنی‌ دقیق‌ کلمه‌، در شعر به‌ دنبال‌ درک‌ و کشف‌ وضعیت‌ها و موقعیت‌های‌ انسانی‌ است؛ سعی‌ در معرفی‌ زادگاه‌ و خاستگاه‌ اتفاقات‌ دارد. این‌ اتفاق‌ می‌تواند هرچیزی‌ باشد؛ عشق‌، یک‌ دیدار، یک‌ قصه‌ تاریخی‌ یا ابر روایت‌ تاریخی‌، تولد، مرگ‌ سفر یا هرچیز دیگری‌. این‌ تلاش‌ برای‌ درک‌ و معرفی‌ زادگاه‌ و ریشه‌ اتفاقی‌ است‌ که‌ یک‌ وضعیت‌ یا موقعیت‌ را می‌سازد:
«فرهنگ‌ نازمن‌/ پنداشتی‌/ خورشید/ این‌ چشمه‌ شکفتن‌ و رستن‌/ این‌ آیت‌ شکوه‌ اهورا / در پنجه‌ های‌ بسته‌ من‌ خانه‌ کرده‌ است‌/ در دید کودکانه‌ معصومت/ «بابا» بزرگترین‌ مرد عالم‌ است‌/ و دستهاش‌/ رستنگه‌ شکوفه‌ خورشید/ افسوس‌/ من‌ با تو کی‌ توانم‌ گویم‌ ز ماجرا/ گویم‌ که‌ درد چیست‌/ نامرد کیست‌/ ترسم‌ که‌ تصور زیبای‌ کودکیت/ خورشید دست‌ من‌ / از سر برون‌ کنی/ زیرا اگر که‌ پنجه‌ گشایم‌/ در دست‌های‌ من‌/ جا پای‌ شب‌/ سیاه‌ و سمج‌ شوره‌ بسته‌ است‌.» (خورشید؛ از سرزمین‌ آینه‌ و سنگ‌).
اما همه‌ جهان‌ شعری‌ (و ذهنی) او را خاطرات‌ و لحظات‌ خاص‌ زندگی‌اش‌، تشکیل‌ نمی‌دهد؛ نوعی‌ شک‌ اندیشی‌ نسبت‌ به‌ زندگی‌ و نتیجه‌ آن‌ و بازخوانی‌ انتقادی‌ عشق‌! به‌ همراه‌ بیان‌ «تنهایی‌» سه‌ عنصر دیگری‌ هستند که‌ جهان‌ شعری‌ او را تشکیل‌ می‌دهند. «تمیمی‌» در برخی‌ از شعرهایش‌ که‌ فضا و رنگ‌ و بوی‌ عاشقانه‌ دارد، معمولاص از یک‌ عشق‌ شخصی‌ (یعنی‌ تجربه‌ شخصی‌اش‌ در امر عشق) سخن‌ نمی‌گوید؛ بلکه‌ به‌ کندوکاو و تحلیل‌ عشق‌، در مفهوم‌ کلی‌ و تاریخی‌اش‌ می‌پردازد. او در شعرهای‌ عاشقانه‌اش‌ به‌ چگونگی‌ اتفاق‌ افتادن‌ عشق‌ و شرایط‌ و روابط‌ ناشی‌ از آن‌ می‌پردازدأ و برای‌ پرداختن‌ به‌ این‌ عناصر، گاه‌ به‌ سراغ‌ قصه‌های‌ عاشقانه‌ می‌رود:
«تو/ از شکوه‌ خیمه‌ لیلا می‌آیی/تا در حریق‌ واحه‌&#۰۳۹; عاشق‌/ گامی‌ به‌ درد بسیاری‌/ برخارهای‌ رطوبت‌/ پای‌ برهنه‌ات‌/ از برکه‌های‌ بادیه‌ پیغام‌ می‌برد.» (دیدار؛ از کتاب‌ دیدار)
«بوی‌ غریب‌ رازی‌ پرواز می‌کند/ در چرخه‌های‌ باد/ شاید اگر ندیم‌ زلیخا/ راز آشنای‌ «مهرگیا» بود/ یوسف‌ ز دام‌ بهتان‌ می‌جست‌/و عاشق‌/ در خانه‌ فراق‌ نمی‌خست‌.»
(نای‌ چاه؛ از شعرهای‌ تازه‌ شاعر در گزینه‌ شعر)
حتی‌ آنگاه‌ که‌ «تمیمی‌» به‌ شعر عاشقانه‌ که‌ شخصی‌ است‌ و با ضمیر اول‌ شخص مفرد، روایت‌ می‌شود، بیشتر از آنکه‌ به‌ ثبت‌ و تعریف‌ خود عشق‌ و حس‌ عاشقانه‌ بپردازد، به‌ چرایی‌ و چگونگی‌ عشقش‌ و بیان‌ زیستن‌ در وضعیت‌ عشق‌، می‌پردازد. همان‌ حس‌ مکاشفه‌ و تعریف‌ کردن‌ وضعیت‌ها تعریف‌ کردن‌ به‌ معنای‌ قصه‌پردازی‌ و روایتگری‌اش‌ نه‌ که‌ جزیی‌ از جهان‌ ذهنی‌ و شعری‌ او است؛دقیقا در اشعار عاشقانه‌ او کارایی‌ و عملکرد زیادی‌ دارد. تمیمی‌ به‌ تعریف‌ انسان‌ در «موقعیت‌ عشق‌» می‌پردازد، خواه‌ آن‌ انسان‌ خودش‌ باشد، خواه‌ هر کس‌ دیگری‌ خیالی‌ یا واقعی.
نکته‌ جالب‌ اینکه‌ شعر عاشقانه‌ او معمولا سرد، سیاه‌ و نومید نیست‌. در اکثر موارد امید، نشاط‌ و ستایش‌ و نوعی‌ خوانش‌ انتقادی‌ در آنها دیده‌ می‌شود. حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ در جهان‌ شعری‌ او، «عشق‌» مفهوم‌ مهم‌ زندگی‌ و شکوه‌ زیستن‌ زندگی‌ است‌:
«شعری‌ برایت‌ خواندم/ نوازشی‌ از دستانت‌ جاری‌ شد/ دستانت‌ جاری‌ شد/ من‌ نوید نوازشم‌/ و سینه‌ تو از عطر شعری‌ لبریز/.../اندوهناک‌ از رهگذری‌ رسیدیم‌/ سفری‌ در پیش‌ بود/ دردی‌ به‌ ما رسید که‌ نخواندیمش/ و با ما / شکوهی‌ بی‌گانه‌ ماند که‌ می‌خواندمان‌/ چرا که‌ فاصله‌ دو روح‌/ فاصله‌ دو تن‌ بود». (عاشقانه؛ از کتاب‌ خسته‌ از بی‌رنگی‌ تکرار).اما «شک‌اندیشی‌» در شعرهای‌ او، ریشه‌ در آرزوها و آرمان‌های‌ شاعر دارد، آرزوها و خواسته‌هایی‌ که‌ به‌ احتمال‌، نادیده‌ گرفته‌ یا سرکوب‌ شده‌اند. در واقع‌ شک‌ اندیشی‌ او آمیخته‌ به‌ حسرت‌ است؛ یعنی‌ «حسرت‌» به‌ عنوان‌ یکی‌ از عناصر سازنده‌ این‌ نظام‌ ذهنی‌ شک‌ اندیش‌، در جهان‌ شعری‌ او کاملا مشهود است‌. شاعر، آنجا که‌ در شعرش‌ از تنهایی‌، کودکی‌، رویاها و افکار بشردوستانه‌اش‌ صحبت‌ می‌کند،غم‌ و حسرت‌، لحن‌ و بیان‌ مسلط‌ آن‌ شعرها است‌: «هان‌، دست‌های‌ خسته‌ بودا/ زنجیر واژه‌ را بگسل/تا هول‌ مرگ‌/ و ترس‌ سقوط‌/سیاره‌ زمین‌ را در کام‌ خود کشد». (توپ‌ زمین؛ از کتاب‌ خسته‌ از بی‌رنگی‌ تکرار).
«تاریخ‌ قلب‌ کاغذی‌ ما را / با نی‌ نوشته‌اند/ و بند بند نی‌/ از مثنوی‌ ناله‌ ما شکوه‌ می‌کند/ خط‌های‌ دست‌ تو/ (این‌ جاده‌های‌ در هم‌ و پر پیچ) در چشمم‌ آشناست‌.»
(دست‌های‌ بدرقه؛ از کتاب‌ دیدار)
شعر «تمیمی‌» با رویکرد به‌ روایت‌ و توضیح‌، بیشتر به‌ دنبال‌ استدلال‌ و توجیه‌ است‌. در واقع‌ یکی‌ از عناصر ساختاری‌ شعر او؛ یعنی‌ «روایت‌ و توضیح‌»، ریشه‌ در ساختمان‌ فکری‌ او؛ یعنی‌ شک‌ اندیشی‌ دارد! این‌ شک‌ اندیشی‌، که‌ شاعر دچار آن‌ است‌، خودآگاه‌ یا ناخودآگاه‌، نیاز به‌ توجیه‌ و توضیح‌ و استدلال‌ مسائل‌ فکری‌ شاعر دارد و این‌ عناصر در بستر روایت‌ است‌ که‌ حرکت‌ می‌کنند؛ استدلال‌ و توضیح‌، برای‌ بیان‌ خود، بستری‌ بهتر از روایت‌ در اینجا بیشتر روایت‌ نثرگونه‌ مورد نظر است پیدا نمی‌کنند!
عنصر «تنهایی‌» درست‌ در همین‌ شک‌ اندیشی‌ است‌ که‌ خودش‌ را نشان‌ می‌دهد و گاه‌ موازی‌ آن‌ و گاه‌ در خود مفهوم‌ «شک‌ اندیشی‌» حرکت‌ می‌کند.
جنس‌ تنهایی‌ در شعرهای‌ «تمیمی‌» بیشتر تنهایی‌ از نوع‌ فلسفی‌ است‌! یعنی‌ یک‌ جور حس‌ رهاشدگی‌ در کائنات‌، نداشتن‌ زبان‌ مشترک‌ با اکثریت‌ انسان‌ها و خلاهای‌ عاطفی‌ و روحی‌ که‌ در شاعر وجود دارند، سبب‌ ساز تنهایی‌ او هستند.
همین‌ حس‌ رهاشدگی‌ و نداشتن‌ زبان‌ مشترک‌ با اکثریت‌ انسان‌ها است‌ که‌ سرآغاز نگاه‌ مردد شاعر به‌ زندگی‌ و مفاهیم‌ آن‌ و نوعی‌ نگرانی‌ و دلشوره‌ برای‌ سرانجام‌ هستی‌ و انسان‌ است‌:
«شهر/ هنگامه‌ طاعون‌ پوست‌ می‌اندازد/ زنجره‌ در تابستان‌/ شیطان‌ و آدم‌، در برج‌ عاج‌ تنها بودن‌/ پشت‌ بر دیوار جدایی‌/ تنهایی‌ با رنج‌/ بی‌تمنایی‌ از جهان/ تنها بودن‌ نیست‌!/ این‌ را تنها خدا می‌پیماید». (غمنامه؛ گزینه‌ اشعار فرخ‌ تمیمی)
تنهایی‌ آمیخته‌ با دلهره‌ و تردید، نسبت‌ به‌ جهان‌ و سرنوشت‌ انسان‌ (و شاعر)، غولی‌ است‌ که‌ در تمام‌ حیات‌ شعری‌ «فرخ‌ تمیمی‌» با او در جدال‌ و درگیری‌ بوده‌ است‌ و «مرگ‌» به‌ عنوان‌ یک‌ سرنوشت‌ قطعی‌ و ابرروایتی‌ همیشگی‌، در کنار عناصر یادشده‌، نوعی‌ نگاه‌ «تراژیک‌»و در عین‌ حال‌ ترس‌آلود را در شعر او به‌ وجود می‌آورد:
«عصر غم‌انگیزی‌ست‌/ یک‌ عصر پاییزی‌ست/ من‌ هستم‌ و تقویم‌ روی‌ میز و نازی/ گربه‌ زردم‌/ پایان‌ شعر دیشبم‌ را زیرلب‌ آهسته‌ می‌خوانم‌: / هر لحظه‌ می‌میرم‌ هزاران‌ بار/ مرگی‌ که‌ یکبارم‌ رهاند/ آه‌/ این‌ هم‌ امیدی‌ست‌». (شعر یکشنبه‌؛ از کتاب‌ سرزمین‌ پاک)
آنچه‌ که‌ پیرامون‌ ساختار شعر «تمیمی‌» می‌توان‌ به‌ آن‌ اشاره‌ کرد، نکات‌ زیر است‌:
زبان‌ شعر او، معمولا از ریتمی‌ کند و ملایم‌ برخوردار است؛ جز در سه‌، چهار شعر با وزن‌ سیال‌ و تعدادی‌ شعر نیمایی‌ در همه‌ شعرهای‌ او، این‌ ریتم‌ و ضرباهنگ‌ کند و ملایم‌ دیده‌ می‌شود. این‌ ریتم‌ ملایم‌، هم‌ بخاطر نوع‌ ترکیب‌سازی‌ها و شیوه‌ استفاده‌ از کلمات‌ است؛ و هم‌ به‌ علت‌ محافظه‌کاری‌ تمیمی‌ در وزن‌! او وزن‌ نیمایی‌ را بخوبی‌ می‌شناسد و در شعرهای‌ نیمایی‌اش‌، ضرباهنگ‌ و ریتم‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد، ولی‌ در شعرهایی‌ که‌ با وزن‌ سیال‌ و متغیر گفته‌، همواره‌ محتاط‌ و محافظه‌کارانه‌ عمل‌ می‌کند؛ اینجاست‌ که‌ با شعرهایی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ گاه‌ از فرط‌ سردی‌ و کندی‌ موسیقی‌ و ریتم‌، لذت‌ و رغبتی‌ در مخاطب‌ ایجاد نمی‌کنند:
«در ما نگاه‌ کن/ تا/ نان‌ و شراب‌ را برکت‌ بخشی‌/ تو بنده‌ عزیز خدا هستی‌». اجاق‌ روشن‌؛ گزینه‌ اشعار
شعرهای‌ او، بیشتر با توضیح‌ و تصویر البته‌ کمتر با تصویر شکل‌ می‌گیرد و همانطور که‌ اشاره‌ شد سعی‌ در تعریف‌ و تثبیت‌ چیزی‌ دارند. شعر او از کمترین‌ میزان‌ استعاره‌ برخوردار است‌ و «کنش‌ استعاری‌» بسیار کمی‌ دارد. تمیمی‌ بیشتر به‌ سراغ‌ تشبیه‌ و تمثیل‌ می‌رود تا استعاره‌. فقدان‌ استعاره‌ و استفاده‌ زیاد از توضیح‌ و تصویر گاه‌ سبب‌ می‌شود برخی‌ از شعرهایش‌ تا حد یک‌ واگویه‌ و گزارش‌ وضعیت‌، پایین‌ بیایند؛ هر چند در پرونده‌ شعری‌ او، شعرهای‌ خوب‌ و موفق‌ بسیاری‌ دیده‌ می‌شود.


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نقض آتش‌بس , واکنش فارابی به حاشیه رستاخیز , پسا تحریم , اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران , محموله صادراتی , جراحی فک و صورت , دیجیتال سازی , پریناز ایزد یار , جشنواره ارزش , ساحل دریا , معصومه بیات , مخالف برجسته شیعی , واحد صنعتی , محور ها , ويلا , مجله فرهنگی , فرهاد مجیدی , مهوش , عضو کمیسیون کشاورزی , چرتکه , سالمسازی دریا , هنرمندان همدانی , علی فتح‌الله‌زاده , قوانی , تفاله‌های هویج , سفیر ایران در الجزایر , هنر پنجم , زد تی ای , حسگر بلعیدنی , فرمانده انتظامی البرز , دلبر , محسن پورگلیان , درگذشت خواننده آمرکایی روی صحنه , قیمت هتل , لیگ قهرمانان فوتبال آسیا , تظاهر کنندگان , تحول مشارکت , مکالمه دو رئیس جمهور , کمباین های , سفره یلدا , رده سنی , رقابتهای زیر 23 سال قهرمانی آسیا , ام‌اس , راههای مسدودی , کشور متمدن , عیاذت , کوره زغالی , تاپایان اردیبهشت , معاون راه وشهرسازی , شرکت اسپانیایی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
قبایل بومی , سماع صوفیان می درنگیرد , محمدمفيد مستوفى , هر نقش که پیش آید گویم: مگر او باشد , طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را , روی , پروانهٔ چوب‌خوار (Die NONNE) , هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من , نارنج , محمد جعفر , جاز آزاد , دكان داود، سرپل‌ذهاب , چ , ق , مشکلات مخصوص , شکنبه , كوه گلچین، دهستان ماهانه، كرمان , من ز دست دیده و دل در بلا افتاده‌ام , ز سنبلی که عذارت بر ارغوان انداخت , قسمت سوم ,

برخی منابع مهم خبری
faradeed.ir فرادید , shana.ir شانا , seratnews.ir صراط نیوز , techshot.ir تک‌شات , musicema.com موسیقی ما , car.ir کار(خودرو) , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , chetor.com چطور , bahardaily.ir روزنامه بهار , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , dolatebahar.com دولت بهار , fartaknews.ir فرتاک نیوز , alodoctor.ir الو دکتر , rasad.org رصد , itanalyze.com آی تی آنالیز , khabarkhodro.com خودرو , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , farsnews.ir خبرگزاری فارس , sena.ir سنا , roozannews.ir روزنامه روزان , sourehcinema.ir سوره سینما , ictpress.ir آی سی تی , boursenews.ir بورس نیوز , sedayiran.com صدای ایران , gsm.ir جی اس ام , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , rooyeshnews.com رویش , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , digiato.com دیجیاتو ,

وبگردی
نهنگ تباهی !
نهنگ تباهی ! - شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است.
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها