دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018

ضدعفونی سیست آرتمیا و چگونگی آماده سازی آن


ضدعفونی سیست آرتمیا و چگونگی آماده سازی آن
یکی از مسایل و مشکلات اصلی در آغاز پرورش لارو ماهیان دریایی و میگو ، ابتلای لارو ماهیان و میگو به عفونتهای میکروبی می باشد. غذای زنده یکی از راههای مهم انتقال عوامل بیماری زا است که می بایست دقت کافی در خصوص نحوه استفاده از آنها اعمال گردد .لذا با توجه به مصرف روز افزون سیست آرتمیا واهمیت این غذا در پرورش لاروی انواع آبزیان ضروری است برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا از این طریق به سیستم پرورش لاروها تدابیری علمی بکار گرفته شود. در این خصوص نیز ذکر یک تجربه برای آگاهی خوانندگان مفید خواهد بود، در طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۷ آلودگی در مراکز تکثیر یکی از استانها مشاهده شد که باعث مرگ و میر پست لارو ها شد. در نهایت در یک جلسه علمی با حضور اساتید داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدند که در پوسته خارجی کلیه سیستها آلودگیهای مختلفی وجود دارد که در شرایط مساعد رشد نموده و عامل بیماری خواهد شد و تنها راهکار علمی نیز برای حذف این مشکل، ضد عفونی و کپسول زدایی سیست ها می باشد. در صنعت آبزی پروری سیست آرتمیا قبل از استفاده به روشهای مختلف ضد عفونی است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تشریح روشهای ضد عفونی به نحوه آماده سازی آن نیز پرداخته شود.
● روشهای ضدعفونی:
پوسته سیست آرتمیا ممکن است بوسیله باکتری ها ، قارچ ها ،و سایر مواد زاید آلوده شده باشند. برای حذف مناسب کلیه آلودگیها می توان از مواد زیر استفاده نمود:
۱- ضد عفونی با هیپو کلریت سدیم (Naocl)
۲- ضد عفونی با هیپو کلریت کلسیم(Ca(ocl)۲ )
۳- ضدعفونی با کلر خالص(کلر استخری)

۱- ضد عفونی به این شیوه دارای مراحل ذیل می باشد:
۱-۱- آماده سازی محلول ۲۰۰ قسمت در هزار
۱-۲- آبگیری سیست ها به مدت ۳۰ دقیقه با تراکم ۵۰ گرم درلیتر
۱-۳- شستشوی کامل سیست با استفاده از آب شیرین یا آب شور کمتر از ۱۰۰ قسمت در هزار و توری ۱۰۰ میکرون
۱-۴- تفریخ سیست
لازم به ذکر است ضدعفونی به این شیوه کلیه عوامل بیماری زای موجود در پوسته سیست را از بین نبرده و در صورتی که در شرایط حرارتی مناسب قرار گیرند ،اندک باکتریهای باقیمانده در پوسته خارجی سیست دوباره رشد نموده و سطح بیماری زا افزایش می یابد، پیشنهاد می شود برای ضدعفونی کامل از تکنیک کپسول زدایی سیستها استفاده شود.در این شیوه می توان از سه ماده هیپوکلریت کلسیم، سدیم و کلر خالص استفاده نمود .
مراحل کپسول زدایی سیست با استفاده از هیپوکلریت سدیم وکلسیم :
● مرحله آبگیری:
سیستها را با قرار دادن در آب (کمتر از ۱۰۰گرم در لیتر)به مدت ۱ ساعت ،با هوادهی و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ، آبگیری نماید.
● مرحله کپسول زدایی :
سیست ها را با توری ۱۰۰ میکرون جمع آوری و پس از شستشو به محلول کپسول زدا انتقال دهید.
محلول کپسول زدا از آب ، هیپوکلریت سدیم یا کلسیم و سود تشکیل شده است .برای تهیه محلول کپسول زدا مراحل ذیل را رعایت نماید:
- نیم گرم ماده فعال Ocl منفی برای هرگرم سیست خشک در نظر گرفته شود.
- برای تنظیم PH (حدود ۱۰):
▪ زمانیکه از هیپوکلریت سدیم به عنوان ماده کپسول زدااستفاده میکنید از ماده NaoH به میزان ۱۵/. گرم.استفاده نماید.(البته شما می توانید از ۳۳/. سود ۴۰ درصد به ازای هر گرم سیست استفاده نماید)
▪ زمانیکه از پودر سفید کننده (هیپوکلریت کلسیم)بعنوان ماده کپسول زدا استفاده می کنید .از ۶۷/. گرم Naco۳ با ۴/. گرم Cao استفاده نماید.
- برای هر گرم سیست خشک ۱۴ میلی لیتر محلول کپسول زدا تهیه کنید
- با توجه به گرمازا بودن واکنش ، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از افزایش حرارت و مرگ جنین ،از یخ یا حمام آب سرد برای کنترل دما استفاده شود.
- مدت زمان کپسول زدایی سیست ۵-۱۵ دقیقه طول خواهد کشید. براساس تجربه در مراکز تکثیر میگو در بوشهر ، مدت زمان برای سیست ارومیه ۱.۵ دقیقه و برای سیست پرورشی ۳ دقیقه بدست آمده است .لذا پیشنهاد می شود برای سیست های مختلف با استفاده از نمونه برداری و لوپ زمان دقیق بدست آید .در صورتی که زمان بیشتری در محلول کپسول زدا قرار گیرد ، جنین خواهد مرد.
● مرحله شستشو:
وقتی سیستها خاکستری و(درصورت استفاده از پودر سفید کننده) یا نارنجی (در صورت استفاده از هیپوکلریت ) شدند ویا با استفاده از لوپ ،حل شدن لایه خارجی سیست به اثبات رسید ، سیست های کپسول زدایی شده با استفاده از توری ۱۰۰ میکرون بصورت غوطه ور درآب بطور کامل شسته می شود ،بطوریکه بوی کلر احساس نگردد.
● مرحله غیر فعال سازی:
برای حذف کلر احتمالی در سیستهای کپسول زدایی شده ، می بایست از تیوسولفات سدیم ۱/. درصد ویا از Hcl ۱/. نرمال استفاده شود،سیست کپسول زدایی شده در محلول تیوسولفات ویا Hclبه مدت ۱ دقیقه غوطه ور شود. برای تست کلر می توان از KI ونشاسته می توان استفاده نمود
▪ سیست کپسول زدایی شده را می توان یا بلافاصله تفریخ نمود و یا در یخچال برای ۲۴ ساعت نگهداری نمود . البته می توان پس از دهیدراسیون در آب نمک اشباع برای مدت طولانی تر نگهداری نمود (گالری تصاویر).
● کپسول زدایی با کلر:
برای کپسول زدایی سیست ها ی هیدراته می توان علاوه بر مواد اشاره شده ، از کلر خشک استخری نیز استفاده نمود. در این شیوه از کربنات سدیم برای حفظ PH در سطح ۱۰ استفاده می شود.پیشنهاد می شود ابتدا آب را به دو بخش تقسیم نمایید و در بخش اول ۶۸/. گرم کربنات سدیم را در۵/۱۳ میلی لیتر آب حل نمایید و در بخش دوم نیز کلر را حل نمایید ( بدلیل گرمازا بودن فعل و انفعالات از حمام سرد برای کاهش دما استفاده کنید). پس از مخلوط نمودن این دو محلول ،کپسول زدایی را انجام دهید .رنگ محلول کپسول زدا در پایان عملیات از قهوه ای تیره – خاکستری به نارنجی روشن تبدیل می شود . مدت زمان انجام این عمل حدود ۲-۴ دقیقه خواهد (پیشنهاد می شود برای سیستهای مختلف و شرایط موجود در کارگاه این زمان دقیقاٌ بدست آید ). سیستهای کپسول زدایی شده را با توری ۱۰۰ میکرون برداشت نموده و با آب شیرین و یا با آب شور (کمتر از ۱۰۰ قسمت در هزار) شستشو نمایید به نحوی که در پایان شستشو هیچ بوی کلری احساس نگردد برای حذف کلر احتمالی باقی مانده از تیوسولفات سدیم یك دهم درصد یا اسید استیک یك دهم نرمال استفاده نمایید. سپس با آب بشویید. در پایان می توانید بلافاصله سیستهای کپسول زدایی شده را تفریخ نمایید و یا نگهداری نمایید.
● منابع مورد استفاده:
۱- شعاع حسنی ،امیر،۱۳۷۸،کاربرد سیست آرتمیا در آبزی پروری،مجله آبزی پروری،سال هفتم، شماره های ۲۷و۲۸
۲- شعاع حسنی ،امیر ،جعفری،مهشید،۱۳۸۱، آرتمیا کاربرد آن در آبزی پروری ، جلد اول، صفحه ۶۶-۷۵
۳- www.liverocksurvey.com سال ۲۰۰۵


تهیه كننده: امیر شعاع حسنی – كارشناس مسئول تولید غذای زنده


منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران

مطالب مرتبط

تترا تست ۵ در ۱ ؛ Tetratest ۵ in ۱

تترا تست ۵ در ۱ ؛ Tetratest ۵ in ۱
تترا تست فایو این وان یکی از آخرین وسایل کنترل کیفی آب است که توسط شرکت آلمانی Tetra ساخته شده و در اصل تولیدی پنج در یک است . بدین معنی که ۵ فاکتور مهم آب را با این محصول می توان سنجید .
این محصول که فعلا مخصوص آکوآریوم های آب شیرین است ؛ همانطور که در شکل می بینید به شکل نوار یا استریپ (Strip) بوده و موارد زیر را اندازه گیری می کند :
۱ - p.H یا اسیدیته
پی اچ یا پ هاش ، مقیاسی برای بیان میزان اسیدیته بوده و از ۱ تا ۱۴ درجه تقسیم بندی شده است .
یادتان باشد که در زمان نوشتن پی اچ به انگلیسی باید حتما از حرف پی (p) کوچک و حرف اچ (H) بزرگ (کاپیتال) استفاده کنید وگرنه غلط نوشته اید .
پی اچ ۱ معرف محلول بسیار اسیدی و پی اچ ۱۴ مشخص کننده محلول بسیار قلیایی بوده و درجه ۷پی اچ بیانگر محلولی خنثی است .
به طور کلی بیشتر ماهیان در محدوده پی اچ بین ۵/۶ تا ۵/۸ زیست کرده و اپتیمم درجه p.H برای آنها ۷ یا خنثی می باشد . تغییرات پی اچ آب برای ماهیان و گیاهان آکوآریوم بسیار مهم بوده و باعث ضعف ، تنش ، مشکلات تنفسی ، از بین رفتن آبششها ، زخمهای پوستی و کنده شدن فلس ها و نابودی تخمهای آنها می گردد .
این نوار ۵ کاره توانایی مشخص نمودن پی اچ آب آبزی دان شما را دارد و به شما به عنوان مدیر یک اکوسیستم طبیعی کوچک آب شیرین در منزل امکان کنترل آن را می دهد.
۲ – GH یا سختی کل
General hardness یا سختی کل (GH) در واقع بیانگر میزان و غلظت نمک های منیزیم و کلسیم در آب است و امروزه روشن شده که میزان آن تاثیر مستقیم بر روی عملکرد سلولهای ماهیان ، گیاهان آبزی و جانداران ذره بینی آب دارد .
از دیگر سو می توان آن را مجموع تمام سختی های کربناته و غیر کربناته دانست .
غلظت مناسب آن در محدوده ۶ تا ۱۶ درجه dH اعلام شده است .
این نوار می تواند سختی کل آب شما را اندازه بگیرد .
۳ – KH یا سختی کربناته
بیکربنات که از طریق سنجش سختی کربناته (معمولا کربنات کلسیم ) محاسبه می گردد ترکیب شیمیایی بسیار مهمی است که به غلظت کلسیم و منیزیم نیز ربط دارد .
بی کربنات مانند یک بافر عمل کرده و از تغییرات شدید و ناخواسته p.H جلوگیری می کند. معمولا سختی کربناته مناسب یک آبزی دان آب شیرین را بین ۳ درجه تا ۱۰ درجه dH پیشنهاد می کنند .
مثلا سختی کربناته مناسب برای نگهداری و تولید مثل ماهی دیسکس ۳ تا ۶ dH است .
گفتنی است که نقش میزان سختی کربناته در تکثیر ماهی دیسکس بسیار مهم تر از میزان سختی کل است .
با این نوار می توان KH آب را نیز محاسبه نمود .
۴ – NO۳ یا نیترات
مواد آلی ازت دار ، مثل دفعیات ماهی ها و ته مانده غذا های خورده نشده وارد مسیر تولید آمونیاک سمی گشته و به نوبه خود به ترتیب به نیتریت و سپس نیترات تبدیل می شوند .
درست است که نیترات به عنوان ماده مغذی به مصرف گیاهان می رسد اما افزایش غلظت آن بیش از ۵۰ میلی گرم در لیتر (۵۰ mg/L) باعث آسیب دیدن ماهیان و همچنین رشد بیش از اندازه جلبک ها می گردد . به غیر از بیمار شدن ماهی ها ، رشد جلبکها سبب بد منظره شدن آبزی دان و حتی گاهی افت میزان اکسیژن در آن خواهد گردید .
یکی از آسیبهایی که در نتیجه میزان بالای نیترات رخ می دهد ، ایجاد اختلالات اسمزی در ماهی است .
با محصول تست ۵ در ۱ شرکت تترا ، میزان نیترات نیز مشخص می شود .
۵ – NO۲ یا نیتریت
اگر ماهی ها برای مدت زیادی در معرض غلظت های بالاتر از ۱ میلی گرم در لیتر (۱ mg/L) نیتریت قرار بگیرند دچار آسیبهایی می شوند .
مثلا نیتریت از طریق آبششها به خون ماهی وارد شده و با هموگلوبین ترکیب گردیده و تولید مت هموگلوبین می کند که نتیجه آن افت توان حمل اکسیژن توسط خون است .
در پی آن آبشش ها و خون ماهی قهوه ای (شکلاتی) رنگ می شوند که به آن بیماری خون قهوه ای نیز می گویند .
افزایش میزان مت هموگلوبین خون بیش از ۸۰ % باعث سیاه شدن و در صورت ادامه یافتن منجر به خفگی و مرگ ماهی می گردد .
در این شرایط ماهی حتی در غلظت کافی اکسیژن نشانه های خفگی (بی اشتهایی ، تنفس در سطح ، بی حالی ، بلعیدن هوا ) را نشان می دهد .
برخی ماهی ها از جمله بیشتر سیکلیدهای آبزی دانی (مثل دیسکس ) نسبت به مقدار نیتریت حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند . (۰.۶ mg/L)
به کمک این استریپ ۵ کاره می توانید میزان نیتریت آب آکوآریوم خود را بیابید .
● شیوه کار با محصول پنج کاره سنجش کیفیت آب تترا
ابتدا یکی از نوار ها را از داخل قوطی استوانه ای آن برداشته و در قوطی را محکم ببندید.
سپس نوار را تا جایی که با فلش روی آن مشخص شده برای تقریبا یک ثانیه در آب آکوآریوم فرو کنید و در بیاورید .
یادتان باشد که اولا دستتان با مناطق رنگی که وظیفه تشخیص فاکتور های پنجگانه را بر عهده دارند برخورد نکند و دوما ؛ نوار را در جایی که آب آکواریوم دارای جریان نیست ( یعنی در محلی دور از جریان سنگ هوا یا فیلتر ها ) قرار دهید .
پس از خارج نمودن نوار تشخیص ، با تکانی آرام ؛ قطرات اضافی آب باقی مانده بر روی آن را پاک کرده و ۶۰ ثانیه صبر کنید تا تغییرات رنگی نوار صورت پذیرد .
یادتان باشد که نوار را زیر شیر آب نشویید .
کار تقریبا تمام شده است.
اکنون نوار را در کنار راهنمای رنگین چسبیده شده بر روی قوطی قرار دهید و تغییر رنگ هر فاکتور و عدد نوشته شده در کنار راهنما را یادداشت کنید .
اکنون به عنوان یک مدیر تمامی داده های مهم برای انجام اقدام ضروری را در دست دارید. این گوی و این میدان .

وبگردی
ارز تک نرخی سیف / شوخی صدهزار میلیارد تومانی از جیب ملت
ارز تک نرخی سیف / شوخی صدهزار میلیارد تومانی از جیب ملت - سیاست‌های ارزی اخیر دولت بر اصولی استوار شد که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین ماه تحقق ...
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو - تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو در اعتراض به وضعیت ارز
قیمتهای روانی  / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم
قیمتهای روانی / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم - افاضات امروز معاون اول رییس جمهور، البته قبلتر نیز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت از جمله نهاوندیان و نوبخت شنیده شده بود. یک اظهارنظر کلی و تاکید بر «عدم نگرانی مردم درباره وضعیت معیشتی» ! عجیب است این جملات شگفت انگیز از زبان جهانگیری که خود از منتقدان وضعیت مشابه در دوران احمدی نژاد بود. او حالا همان جملات را با همان ادبیات تکرار می کند! اما آقای جهانگیری! حقیقتاً این دلار و آن سکه و و قیمت های…
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم - لادن طباطبایی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که برای درمان بیماری فرزندش مدتی است در خارج از ایران به سر می برد امروز مهمان شبکه «من و تو» بود و بدون حجاب مقابل دوربین این شبکه حاضر شد.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!