جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018

کشاورزی ارگانیک


کشاورزی ارگانیک
استفاده از کودهای شیمیائی به اندازه زیاد و به‌کارگیری بی‌رویه آفت‌کش‌های شیمیائی باعث آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود. طی این فرآیند آفت‌های موجود نسبت به سموم شیمیائی مقاوم شده و آفت‌های جدیدی نیز ظاهر می‌شوند. سلامتی خاک نیز در این روند تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و مقدار قابل جذب بعضی از ریزمغذی‌ها مانند روی، مس و آهن پس از مدتی در خاک کاهش می‌یابد. در اثر این عوامل تولید کشاورزان هر ساله کمتر می‌شود. چگونه ممکن است که بتوانیم بدون آلوده کردن آب، خاک و هوا همیشه عملکرد زیادی از محصولات کشاورزی به‌دست بیاوریم؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در کشاورزی ارگانیک نهفته است.
● کشاورزی ارگانیک چیست؟
هدف کشاورزی ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیائی است. در واقع هدف این سیستم کشت، حفظ و نگهداری منابع می‌باشد. به بیان دیگر کشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می‌کردند.
در این روش کشت، کاربرد موادشیمیائی به حداقل موردنیاز خود کاهش یافته است. در عوض تولید محصول به نگهداری و استفاده از منابع موجود در مزرعه اصولی (عملکرد زیاد) و بدون آلوده‌سازی آب، خاک و هوا می‌باشد. دستیابی به این هدف به یک نگرش چندجانبه و به‌کارگیری چندین روش مختلف تولید نیاز دارد.
● مدیریت تلفیقی عناصر غذائی
برای حفظ مواد آلی و زندگی موجودات زنده از جمله کرم خاکی از روش‌های شخم حفاظتی استفاده کنید. به‌جای اینکه بقایای محصولات زراعی را بسوزانید و یا دور بریزید آنها را به کمپوست تبدیل کنید. هر سال حداقل ۲ تا ۳ تن کمپوست در هر هکتار به‌دست می‌آید. هر دو تا سه سال یک بار به مزرعه کود سبز بدهید. برای مثال می‌توانید شاخ و برگ نازک گیاه Glirieida و یا سایر درختان خانواده پروانه‌آسا را هنگام شخم زمین زراعی به خاک اضافه کنید. این عمل می‌تواند نیاز به کودهای شیمیائی را کاهش داده و یا از بین ببرد. از شاخ و برگ گیاهان خانواده پروانه‌آسا به‌عنوان کود سبز استفاده کنید.
کمبودهای غذائی خاک را (براساس آزمایش شیمیائی خاک) با اضافه کردن مواد معدنی نظیر سنگ‌های فسفره، گچ و پیریت ترمیم کنید. به‌جای سعی در نابودی علف‌های هرز، جمعیت آنها را بدون به‌کارگیری روش‌های شیمیائی کنترل کنید.
● مدیریت تلفیقی آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی
در کشاورزی ارگانیک به‌جای استفاده از سموم شیمیائی برای نابودی کامل آفت‌ها، با استفاده از روش‌های مختلف و عملیات گوناگون، جمعیت آنها را کنترل می‌نمایند (به‌نحوی که خسارت آنها به زیر سطح زیان اقتصادی کاهش یابد).
این عملیات عبارتند از:
- بعد از برداشت محصول خاک را زیر و رو کنید تا آفت‌ها آشکار شوند.
- جوی‌ها و علف‌هائی را که پناهگاه آفت‌ها می‌باشند، تمیز کنید.
- از رقم‌های محصولات مقاوم به آفت‌ها استفاده کنید.
- گیاهان زراعی را در زمان مناسب کشت کنید.
- از بذرهای سالم استفاده کنید.
- تراکم بوته در هکتار را افزایش دهید تا چنانچه تعدادی از گیاهان به‌وسیله آفت‌ها و بیماری‌های خاکزی از بین رفتند به جمعیت ایده‌آل گیاهان لطمه‌ای وارد نشود
- توده‌های تخم آفت‌ها و لارو کرم برگخوار و سوسک‌های بالغ را با دست جمع‌آوری و نابود کنید.
- از تله‌های نوری استفاده کنید.
- از چسب‌های مخصوص روی تنه درختان میوه استفاده کنید تا آفت‌ها نتوانند از آنها بالا روند.
- از حشرات شکارچی و پارازیت و همچنین عوامل کنترل‌کننده بیولوژیکی مانند Bacillus thurigensis استفاده کنید.
- در صورت نیاز سعی کنید فقط از آفت‌کش‌های گیاهی نظیر چریش، محصولات Karanj معروف به (rotenone) به پیتروم استفاده کنید.
● مدیریت تلفیقی آب و خاک
آبیاری را به‌گونه‌ای انجام دهید که از اتلاف آب، فرسایش خاک و آبشوئی مواد غذائی جلوگیری شود.
● برای نیل به این مقصود:
- آبیاری محصول را فقط وقتی‌که لازم است انجام دهید و فقط به مقدار نیاز گیاه آبیاری کنید. برای این‌کار می‌توان مزرعه را به چند قسمت تقسیم کرد و هر قسمت را جداگانه آبیاری کرد.
- از آب دادن اضافی اجتناب کنید تا از آبشوئی موادغذائی به خارج از منطقه ریشه جلوگیری شود.
- سطح مزرعه را هموار و مسطح کنید.
- جداره کانال‌های آبرسانی را سیمانی کنید تا از نشت آب و اتلاف موادغذائی جلوگیری شود.
- به‌وسیله ساختن کانال و آب‌انبار نسبت به ذخیره‌سازی آب برای استفاده در آینده اقدام کنید.
- با زدن شخم در امتداد خطوط تراز و استفاده از کاه و کلش به همراه سله‌شکنی می‌توان تبخیر از سطح خاک را کاهش داده و آب را در داخل خاک ذخیره کرد.
●روش‌های تهیه کمپوست
تهیه کمپوست یعنی چه؟
تهیه کمپوست یک سلسله فرآیندهای بیوشیمیائی است که طی آن میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی زاید، بقایای گیاهی، ضایعات آشپزخانه، فضولات دامی و ادرار را به کمپوست که یک ماده اصلاح‌کننده خاک است، تبدیل می‌کند. محصول نهائی این فرآیند یک کود آلی پوسیده و یکنواخت است که سرشار از موادغذائی و سیاه‌رنگ است.
● مزایای استفاده از کمپوست
- موادغذائی را تأمین می‌کند.
- فعالیت‌های میکروبی را تشدید می‌کند که موجب می‌شود موادغذائی خاک آزاد شوند و مورد استفاده گیاه قرار گیرند.
- نیاز به کودهای شیمیائی را که گرانقیمت و بالقوه برای محیط‌زیست زیانبار می‌باشند، کاهش می‌دهد.
- مقدار کربن آلی و ازت خاک را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که خصوصیات فیزیکی اصلاح شود. این پدیده عکس‌العمل خاک نسبت به کودهای شیمیائی را بهتر می‌کند و عملکرد محصول را افزایش می‌دهد.
- ساختمان خاک را اصلاح می‌کند و باعث بهبود زهکشی خاک و انجام عملیات شخم در آن می‌شود.
- ظرفیت ذخیره‌سازی رطوبت خاک را افزایش می‌دهد.
- با اصلاح ساختمان خاک به کاهش فرسایش بادی کمک می‌کند.
● انتخاب محل مناسب برای تهیه کمپوست
محل تهیه کمپوست شما باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱. به راحتی قابل بازدید و بازرسی باشد.
۲. در جای بلندی قرار گرفته باشد تا دچار آب‌گرفتگی نشود.
۳. نزدیک محل دامداری و منابع آب باشد.
۴. از جاده دور باشد تا از آلودگی‌های سربی و سایر فلزات سمی که به‌نوبه خود می‌توانند با آلوده‌سازی محصولات غذائی، سلامتی انسان و دام را به خطر بیندازد، در امان باشد.
کمپوست و کودهای دامی منابع اصلی بذر علف‌‌های هرز می‌باشند بذر علف‌های هرز می‌توانند تا حدودی در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت کنند. بنابراین فقط از کمپوست و کودهای دامی کاملاً پوسیده و مزرعه خود استفاده کنید.
- روش‌های ساخت کمپوست
روش اول (روش خانگی)
موادخام موردنیاز برای تهیه کمپوستبقایای گیاهی: بقایای گیاهی، علف‌های هرز، شاخ و برگ نیشکر، برگ‌ها، گیاهان چمنی، خاکستر چوب و سبوس را با هم مخلوط کنید. مواد چوبی و سخت را خرد کنید.
- فضولات دامی
کودهای دامی و مواد بستر دام را که حاوی لجن اشباع از ادرار می‌باشد، جمع‌آوری کنید.
- خاکستر چوب
خاکستر چوب، اسیدیته کمپوست را می‌کاهد و پتاسیم آن را افزایش می‌دهد.
- آب و هوا
باکتری‌ها و قارچ‌ها به هر دوی این عوامل برای فعالیت خود نیاز دارند.
● اندازه حفره مورد نیاز برای ساخت کمپوست
- عرض ۲ تا ۷/۲ متر
- عمق ۷۵/۰ تا ۱ متر (بیشتر از یک متر نباشد)
- طول ۳ متر یا بیشتر بر حسب نیاز
● روش پر کردن گودال تهیه کمپوست
۱. مواد خام را به‌صورت لایه‌هائی به قطر ۷ سانتی‌متر به‌صورت یکنواخت در کف حفره بریزید.
۲. یک لایه از خاکستر چوب (در صورت موجود بودن) را به همراه لجن کف بستر دام اضافه کنید.
۳. یک لایه ۵ سانتی‌متری از مخلوطی از مواد بستر دام، کود دامی و خاک اضافه کنید. روی آن آب بریزید تا مرطوب شود.
۴. این لایه‌ها را به ترتیب اضافه کنید تا ارتفاع آن به ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین برسد. سپس آب اضافه کنید. هر چه عمل تجزیه میکروبی پیش رود از ارتفاع توده کمپوست کاسته خواهد شد.
۵. سه بار توده کمپوست را زیر و رو کنید و هر بار بر روی آن آب بریزید.
● زیر و رو کردن
برای اینکه تجزیه مواد به‌خوبی صورت گیرد به‌هم زدن و مخلوط کردن مواد و جریان مناسب آب‌وهوا در آن مورد نیاز است. می‌توانید برای این‌کار توده کمپوست را سه بار زیر و رو کنید.
- اولین زیر و رو کردن ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از پر کردن حفره
- دومین زیر و رو کردن ۱۵ روز بعد از پر کردن حفره
- سومین زیر و رو کردن بعد از ۲ ماه
در سومین مرتبه از زیر و رو کردن می‌توانید کلیه محتویات حفره را خارج کرده و دوباره به داخل آن برگردانید. این عمل به باکتری‌ها کمک می‌کند که ازت لازم را از هوا جذب کنند.
در مناطقی که دارای بارندگی زیاد می‌باشند حفره کمپوست باید به‌وسیله سرپوش از باران حفظ شود. در ماه‌های تابستان نباید اقدام به ساخت و تهیه کمپوست شود.
● روش بنگلر
مواد خام مورد نیاز
همان مواد یکه در روش خانگی مصرف می‌شد.
● اندازه حفر
پهنه ۲ متر - عمق ۱ متر - طول ۶ متر
● روش پر کردن گودال
۱. ابتدا یک لایه از ضایعات یا بقایای محصولات مزرعه را به قطر ۱۵ سانتی‌متر در کف حفره پهن کنید و آن را مرطوب کنید.
۲. سپس یک لایه ۵ سانتی‌متری از کود دامی و لجن بستر دام را روی آن بریزید.
۳. روی آن را با لایه‌ای از خاک به عمق ۵/۲ تا ۵ سانتی‌متر بپوشانید.
۴. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا ارتفاع توده به ۵/۰ متر بالاتر از سطح زمین برسد مواد موجود در حفره پس از ۸ تا ۹ ماه می‌پوسد و آماده بهره‌برداری می‌شود.
● روش Nadep (روی زمینی)
موادخام اولیه
- موادآلی زاید در حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم
- کود دامی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ سبد)
- خاک خشک الک شده ۱۷۵۰ کیلوگرم (۱۲۰ سبد)
- خاک اشباع از ادرار دام (خاک کف بستر دام) بسیار مؤثر است. ابتدا کلیه مواد خارجی غیرقابل پوسیدن مانند شیشه، سنگ و پلاستیک را از آن خارج کنید. به اندازه کافی آب روی توده بریزید تا همیشه مرطوب بماند.
● ساخت انبار
یک انبار به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد ۳ متر طول در ۱ متر ارتفاع با دیوارهای آجری و کف ساروج بسازید. روی دیوارهای طرفین انبار در حدود چهار سوراخ و روی دیوارهای انتهائی هرکدام دو سوراخ برای تهویه تعبیه کنید.
سطوح داخلی و کف انبار را با مخلوطی از گل و کود دامی اندود کنید.
● روش پر کردن انبار
لایه اول - یک لایه فشرده از مواد زاید مزرعه به قطر ۱۵ سانتی‌متر
لایه دوم - محلول کود دامی حاوی ۴ کیلوگرم کود دامی مخلوط با ۱۰ سطل آب که به‌خوبی همزده شده است.
لایه سوم - یک لایه ۲ سانتی‌متری از خاک نرم الک‌شده (۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم) این مواد را آنقدر لایه لایه روی هم بریزید تا ارتفاع توده در حدود ۱۵ سانتی‌متر از لبه لایه لایه دیوار انبار بالاتر برود. یک لایه ۱۵ سانتی‌متری دیگر از خاک نرم روی توده اضافه کنید. سپس روی توده را با یک لایه کود دامی به‌طور کامل بپوشانید.

منبع: WWW.iran tarvij.ir
جهش بزرگ توسعه پایدار


منبع : ماهنامه سرزمین سبز

مطالب مرتبط

بسته ‌پیشنهادی‌ آب‌، کشاورزی‌ ومنابع طبیعی ـ بخش دوم

بسته ‌پیشنهادی‌ آب‌، کشاورزی‌ ومنابع طبیعی ـ بخش دوم
۷) شیلات:
توسعه شیلات از ضروریات مغفول مانده‌ای است که در برنامه‌های قبلی توسعه توجه لازم به آن معمول نگردیده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود طی برنامه‌های قبل، تامین گوشت سفید سبد مصرفی خانوارها عمدتا از طریق تامین گوشت مرغ صورت پذیرفته است. در حالی که از نظر مزایای تغذیه‌ای، هزینه تولید وابستگی ارزی کمتر، امتیازات ویژه‌ای در صید و پرورش آبزیان وجود دارد.
از اهداف عمده شیلات در برنامه چهارم توسعه افزایش سهم سرانه ۲ گرم پروتئین در روز در پایان برنامه بوده است به نحوی که از ۵۵/۲ گرم به ۵۵/۴ گرم ارتقاء یابد. تا پایان سال ۱۳۸۶ کلیه اهداف پیش‌بینی شده برای شیلات به صورت کامل محقق گردیده است. مجموع صید و پرورش ماهی در سال ۱۳۸۶ حدود ۵۶۲ هزار تن بوده است که از این رقم معادل ۳۶۸ هزار تن از طریق صید در آب‌های جنوب و شمال ( جنوب ۳۲۹ هزارتن و شمال ۳۹ هزارتن ) و حدود ۱۹۴ هزار تن از طریق آبزی‌پروری حاصل گردیده است.
از مجموع ۵۶۲ هزار تن محصولات و فرآورده‌های شیلاتی، ۳۹۳ هزار تن ( ۷۰درصد ) به مصارف مستقیم انسانی، ۱۲۸ هزار تن ( ۲۳ درصد ) برای مصارف صنعتی ( کنسرو) و ۴۰ هزار تن ( ۷ درصد ) برای تهیه پودر ماهی مصرف می‌گردد.
۸) تحقیقات آموزش و ترویج:
فقدان نگرش تحقیقاتی و کمبود تحقیقات کاربردی کشور از دیرباز در فهرست مسائل کشور قرار داشته است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توسعه فعالیت‌های تحقیقات کاربردی همواره جزو اهداف مهم بخش کشاورزی محسوب گردیده است. در بند « ی »،‌ ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم نیز، توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان ۲ برابر سال پایه تصریح گردیده است. در حال حاضر سالانه بالغ بر سه هزار طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی در دست انجام می‌باشد. تولید انواع نهاده‌های تولید از جمله هسته‌های اولیه و والدین بذور، نهال، بیوندک، انواع واکسن مومرد مصرف دام و طیور، پزشکی توبرکولین و کیت‌های تشخیصی نیز از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی است. همچنین منظور انجام تحقیقات کاربردی و تقاضا محور، نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی تحقیقات به تفکیک بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی ( ۸۶ عنوان محصول ) با همکاری مستقیم بخش‌های اجرایی به عنوان بهره‌برداران اصلی نتایج تحقیقاتی حاصله، اقدام گردیده است.
در ارتباط با آموزش می‌توان به آموزش‌های علمی ـ کاربردی، فنی حرفه‌ای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی و همچنین آدرس روستاییان و فنون نوین کشاورزی و دامداری و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به کارکنان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی کشور بر اساس نیاز مخاطبین و امکانات و شرایط بخش کشاورزی و جامعه روستایی به عنوان رئوس عمده فعالیت‌های آموزشی در بخش کشاورزی اشاره نمود.
در ارتباط با ترویج، در قانون برنامه چهارم، ایجاد انگیزه برای جذب متخصص توسط تولید‌کنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل ۳۰ درصد تولید‌کنندگان و بهره‌برداران، به عنوان یکی از تکالیف قانونی برنامه برای بخش کشاورزی تصریح گردیده است. در خصوص اقدامات انجام شده برای این تکلیف قانونی می‌توان به جذب فارغ‌التحصیلان کشاورزی در مقاطع کاردانی تا دکتری به عنوان کارشناسان ترویج در قالب طرح سربازان سازندگی و تلاش در جهت جلب مشارکت مردمی با تاکید بر جوانان و فراهم نمودن فرضیه‌های جذب و سازماندهی آنها، همچنین حمایت و ارتقای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تشکل‌های بخش کشاورزی و تعامل آنها با بخش‌های اجرایی اشاره نمود. همچنین از جمله فعالیت‌های مستمر ترویجی در بخش کشاورزی، سالانه بالغ بر یک میلیون نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی تحت پوشش آموزش‌های ترویجی و مهارت‌های غیررسمی قرار می‌گیرند و سالانه بالغ بر ۴ هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی در قالب فعالیت‌های ترویجی به بهره‌برداران بخش کشاورزی ارائه می‌گردد.
۹) حفظ نباتات:
حفظ نباتات به عنوان یکی از زیربخش‌های اصلی پشتیبان و حامی تولید در بخش کشاورزی با عضویت در چندین کنوانسیون و معاهده بین‌المللی وظایف مهم و سنگینی را با رویکرد حاکمیتی به دوش می‌کشد و از جمله حفظ کشور از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای با اتخاذ تدابیر و خط مشی‌های مناسب و حفاظت از تولیدات گیاهی در مزارع، گلخانه‌ها و مراکز تولید و انبارها از گزند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را دنبال می‌کند. این سازمان به دلایل ذکر شده از جمله سازمان‌های واکنش سریع می‌باشد و در عملکرد منتهی به سال ۱۳۸۶ توانسته است به طور خلاصه اقدامات ذیل را انجام دهد، اعمال مقررات قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی با پوشش ۱۰۰ درصدی محصولات گیاهی، فرآورده‌های نباتی و دیگر اقلام تحت کنترل در مبادلات تجاری ( صادرات، واردات، ترانزیت و صادرات مجدد) و همچنین پوشش ۱۰۰ درصدی مواد کاشتنی، مواد و اندام‌های تکثیری مشمول قرنطینه بعد از ورود، استقرار شبکه‌های مراقبت و پیش‌ آگاهی در سطح ۱۰ میلیون هکتار، کنترل آفات نباتی در سطح ۵/۴ میلیون هکتار، کنترل قرنطینه‌ای و ترخیص محصولات وارداتی به میزان ۱۴ میلیون تن / متر مکعب، مبارزه زراعی و مکانیکی با آفات نباتی در سطح ۹/۳ میلیون هکتار، صدور گواهی بهداشت نباتی برای۵/۲ میلیون تن محصول صادراتی، مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۸ میلیون هکتار، مبارزه با آفات همگانی در سطح یک میلیون هکتار، مبارزه با آفات عمومی در سطح ۸۰۰ هزار هکتار، مبارزه بیولوژیک با آفات در سطح ۱۲۱ هزار هکتار، توسعه و ایجاد ۶۰۰ واحد آزمایشگاه گیاه‌پزشکی و ضد عفونی ۱/۱ میلیون تن بذر جهت کاشت.
۱۰) دامپزشکی:
دامپزشکی با کنترل بیماری‌های دامی، خوراک دام و فرآورده‌های دامی نقش مهمی در اقتصاد کشور، بهداشت و سلامت جامعه و امنیت غذایی دارد. فرآورده‌های دامی بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی در جامعه را تشکیل می‌دهند که برای افزایش کیفیت این فرآورده‌ها توجه به مسائل بهداشتی دام ضروری است. شیوع بیماری‌های دامی از قبیل: آنفولانزای طیور، جنون گاوی و تب برفکی می تواند تجارت فرآورده‌های دامی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. که ضروری است با توجه به اهمیت در برنامه پنجم احکام شخصی برای برنامه‌های بهداشت دام منظور گردد.
راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه اطلاعات جغرافیایی در مراقبت و مبارزه با بیماری‌های دامی با هدف اطلاع‌رسانی سریع و واکنش مناسب و به موقع مقابله با تهدیدات بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و حیوان و کنترل سریع آنها از اقدامات موفق انجام شده در برنامه چهارم بوده که نیازمند تقویت و تکامل آن می‌باشد. در حال حاضر دامپزشکی ایران از نظر سازمان‌های بین‌المللی به عنوان کارآمدترین دامپزشکی منطقه شناخته شده است.
در راستای اجرائی نمودن بند « و » ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم، دامپزشکی کشور با تامین بهداشت دام و افزایش سطح پوشش بهداشتی دام‌ها در برابر بیماری‌های دامی، توسعه کمی و کیفی قرنطینه‌ها، توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و مراکز بهداشتی شیر و همچنین کنترل بیماری‌های دامی مهم نظیر آنفولانزای فوق حاد پرندگان و تب برفکی توانسته است نقش مهمی در تحقق تامین ۲۹ گرم پروتئین حیوانی ( دامی و شیلاتی ) ایفا نماید. در همین راستا طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه پوشش بهداشتی دام‌های کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱/۴۹ در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
همچنین برنامه‌ پوشش بهداشتی دام‌ها در برابر بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام از ۳۷ درصد درسال ۷۹ ۱۳ به ۱/۸۱ درصد رسیده است. در جهت کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیلاتی نیز سطح پوشش از ۷/۴۵ درصد در سال ۷۹ ۱۳ به ۲/۴۲ درصد در سا ل۸۶ ۱۳ کاهش یافته است.
در خصوص عملکرد ماده ۱۹۴برنامه سوم تنفیذی به ماده ۹۴ برنامه چهارم « کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، ... » آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت و درمان و سازمان دامپزشکی کشور تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و تعرفه‌های آن مشخص شده و هم اکنون در حال اجرا می‌باشد.
درحال حاضر ۱/۴۹ درصد از دام‌های کشور تحت پوشش بهداشتی در برابر بیماری‌های دامی، ۱/۸۱ درصد دام‌ها تحت پوشش بهداشتی در برابر بیماری‌های مشترک انسان و دام، حدود ۲/۴۲ درصد تولیدات خام دامی و شیلاتی تحت پوشش کنترل کیفی و بهداشتی، حدود ۲۶ درصد مزارع تکثیر و روش طیور تحت پوشش‌های بهداشتی و ۱۹ درصد مزارع تکثیر و پرورش آبزیان و منابع دریایی تحت پوشش‌های بهداشتی قرار دارند.
۱۱) مکانیزاسیون:
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی بخش کشاورزی محسوب می‌شود، زیرا تنها راه گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی است. با نگاهی گذرا به وضعیت کشاورزی کشور درمی‌یابیم که انجام قریب به ۹۰ الی ۹۵ درصد عملیات خاک‌ورزی مزارع محصولات اساسی، برداشت قریب به ۸۰ الی ۹۰ درصد مزارع گندم، جو آبی و دیم کشور، کاشت قریب به ۹۰ الی ۹۵ درصد مزارع ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای و چغندرقند کشور و ... به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد. و این امر بیانگر عرصه کاری وسیع و ملموس مکانیزاسیون در فرایند تولید محصولات کشاورزی است.
طی سال‌های۸۷ ۱۳ـ ۱۳۷۶ ضریب مکانیزاسیون از ۶۵/۰ به ۸۴/۰ اسب بخار در هکتار افزایش یافته است. طی این مدت تعداد قابل توجه‌ای از ماشین‌های کشاورزی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تهیه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، که از جمله ۱۴۷۷۲۲ دستگاه تراکتور، ۶۳۲۶ دستگاه کمباین و ۱۵۷۱۲ دستگاه تیلر می‌باشد.
در بند « الف‌ » در ماده ۱۰۹ قانون برنامه سوم توسعه تامین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشین‌ها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون تصریح گردیده است.
در راستای اجرای این قانون ضریب مکانیزاسیون از ۵۱/۰ اسب بخار در هکتار در سال اول برنامه سوم در سال ۱۳۸۳ سال پایانی برنامه سوم به ۶۳/۰ رسیده است. ضمن آن‌که شواهد نشان می‌دهد در این برنامه درجه مکانیزاسیون اکثر محصولات اساسی کشاورزی که بیان‌گر درصد عملیاتی است که با توجه به سطح کشت با ماشین انجام می‌گردد، نیز افزایش یافته است. بدین ترتیب طی این سال‌ها بحران مکانیزاسیون کشاورزی برطرف گردیده است. اگرچه فاصله میان ضریب مکانیزاسیون برآورد شده و تحقق یافته به دلایل عدیده در طی سال‌های برنامه همواره وجود داشته است لیکن ضریب تحقق یافته سیر صعودی خود را هر چند کند لیکن تا پایان این برنامه ادامه داده است.
با توجه به اختلاف معنی‌دار بین ضریب مکانیزاسیون پیش‌بینی شده در سال ۱۳۸۳ یعنی سال پایانی برنامه سوم به میزان ۰۵/۱و ضریب تحقق یافته ۶۳/۰ اسب بخار در هکتار، در تعیین اهداف برنامه چهارم برآورد میزان ضریب مکانیزاسیون مورد تعدیل قرار گرفت و لذا در سال ۱۳۸۴ یعنی سال اول برنامه چهارم این ضریب به ۷۳/۰ تغییر یافته است.
طی سال‌های برنامه چهارم اقدامات موثری به منظور تولید و تامین ماشین‌های کشاورزی، به ویژه تراکتور و کمباین صورت گرفته است. این امر منجر به بهبود نسبی کمی و کیفی عملیات مکانیزه در کشور گردید. ضریب مکانیزاسیون تحقق یافته در سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب ۶۷/۰ ، ۸۲/۰ و ۸۴/۰اسب بخار در هکتار بوده که همان‌طور که ذکر گردید سیر صعودی داشته است. لازم به ذکر است که میانگین رشد ضرایب مکانیزاسیون در سه سال اول برنامه چهارم که ۷۸/۰اسب بخار در هکتار می‌باشد نسبت به میانگین سه سال آخر برنامه سوم ۳۰% رشد داشته است.

وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند