جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ / Friday, 20 October, 2017

کشاورزی ارگانیک


کشاورزی ارگانیک
استفاده از کودهای شیمیائی به اندازه زیاد و به‌کارگیری بی‌رویه آفت‌کش‌های شیمیائی باعث آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود. طی این فرآیند آفت‌های موجود نسبت به سموم شیمیائی مقاوم شده و آفت‌های جدیدی نیز ظاهر می‌شوند. سلامتی خاک نیز در این روند تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و مقدار قابل جذب بعضی از ریزمغذی‌ها مانند روی، مس و آهن پس از مدتی در خاک کاهش می‌یابد. در اثر این عوامل تولید کشاورزان هر ساله کمتر می‌شود. چگونه ممکن است که بتوانیم بدون آلوده کردن آب، خاک و هوا همیشه عملکرد زیادی از محصولات کشاورزی به‌دست بیاوریم؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در کشاورزی ارگانیک نهفته است.
● کشاورزی ارگانیک چیست؟
هدف کشاورزی ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیائی است. در واقع هدف این سیستم کشت، حفظ و نگهداری منابع می‌باشد. به بیان دیگر کشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می‌کردند.
در این روش کشت، کاربرد موادشیمیائی به حداقل موردنیاز خود کاهش یافته است. در عوض تولید محصول به نگهداری و استفاده از منابع موجود در مزرعه اصولی (عملکرد زیاد) و بدون آلوده‌سازی آب، خاک و هوا می‌باشد. دستیابی به این هدف به یک نگرش چندجانبه و به‌کارگیری چندین روش مختلف تولید نیاز دارد.
● مدیریت تلفیقی عناصر غذائی
برای حفظ مواد آلی و زندگی موجودات زنده از جمله کرم خاکی از روش‌های شخم حفاظتی استفاده کنید. به‌جای اینکه بقایای محصولات زراعی را بسوزانید و یا دور بریزید آنها را به کمپوست تبدیل کنید. هر سال حداقل ۲ تا ۳ تن کمپوست در هر هکتار به‌دست می‌آید. هر دو تا سه سال یک بار به مزرعه کود سبز بدهید. برای مثال می‌توانید شاخ و برگ نازک گیاه Glirieida و یا سایر درختان خانواده پروانه‌آسا را هنگام شخم زمین زراعی به خاک اضافه کنید. این عمل می‌تواند نیاز به کودهای شیمیائی را کاهش داده و یا از بین ببرد. از شاخ و برگ گیاهان خانواده پروانه‌آسا به‌عنوان کود سبز استفاده کنید.
کمبودهای غذائی خاک را (براساس آزمایش شیمیائی خاک) با اضافه کردن مواد معدنی نظیر سنگ‌های فسفره، گچ و پیریت ترمیم کنید. به‌جای سعی در نابودی علف‌های هرز، جمعیت آنها را بدون به‌کارگیری روش‌های شیمیائی کنترل کنید.
● مدیریت تلفیقی آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی
در کشاورزی ارگانیک به‌جای استفاده از سموم شیمیائی برای نابودی کامل آفت‌ها، با استفاده از روش‌های مختلف و عملیات گوناگون، جمعیت آنها را کنترل می‌نمایند (به‌نحوی که خسارت آنها به زیر سطح زیان اقتصادی کاهش یابد).
این عملیات عبارتند از:
- بعد از برداشت محصول خاک را زیر و رو کنید تا آفت‌ها آشکار شوند.
- جوی‌ها و علف‌هائی را که پناهگاه آفت‌ها می‌باشند، تمیز کنید.
- از رقم‌های محصولات مقاوم به آفت‌ها استفاده کنید.
- گیاهان زراعی را در زمان مناسب کشت کنید.
- از بذرهای سالم استفاده کنید.
- تراکم بوته در هکتار را افزایش دهید تا چنانچه تعدادی از گیاهان به‌وسیله آفت‌ها و بیماری‌های خاکزی از بین رفتند به جمعیت ایده‌آل گیاهان لطمه‌ای وارد نشود
- توده‌های تخم آفت‌ها و لارو کرم برگخوار و سوسک‌های بالغ را با دست جمع‌آوری و نابود کنید.
- از تله‌های نوری استفاده کنید.
- از چسب‌های مخصوص روی تنه درختان میوه استفاده کنید تا آفت‌ها نتوانند از آنها بالا روند.
- از حشرات شکارچی و پارازیت و همچنین عوامل کنترل‌کننده بیولوژیکی مانند Bacillus thurigensis استفاده کنید.
- در صورت نیاز سعی کنید فقط از آفت‌کش‌های گیاهی نظیر چریش، محصولات Karanj معروف به (rotenone) به پیتروم استفاده کنید.
● مدیریت تلفیقی آب و خاک
آبیاری را به‌گونه‌ای انجام دهید که از اتلاف آب، فرسایش خاک و آبشوئی مواد غذائی جلوگیری شود.
● برای نیل به این مقصود:
- آبیاری محصول را فقط وقتی‌که لازم است انجام دهید و فقط به مقدار نیاز گیاه آبیاری کنید. برای این‌کار می‌توان مزرعه را به چند قسمت تقسیم کرد و هر قسمت را جداگانه آبیاری کرد.
- از آب دادن اضافی اجتناب کنید تا از آبشوئی موادغذائی به خارج از منطقه ریشه جلوگیری شود.
- سطح مزرعه را هموار و مسطح کنید.
- جداره کانال‌های آبرسانی را سیمانی کنید تا از نشت آب و اتلاف موادغذائی جلوگیری شود.
- به‌وسیله ساختن کانال و آب‌انبار نسبت به ذخیره‌سازی آب برای استفاده در آینده اقدام کنید.
- با زدن شخم در امتداد خطوط تراز و استفاده از کاه و کلش به همراه سله‌شکنی می‌توان تبخیر از سطح خاک را کاهش داده و آب را در داخل خاک ذخیره کرد.
●روش‌های تهیه کمپوست
تهیه کمپوست یعنی چه؟
تهیه کمپوست یک سلسله فرآیندهای بیوشیمیائی است که طی آن میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی زاید، بقایای گیاهی، ضایعات آشپزخانه، فضولات دامی و ادرار را به کمپوست که یک ماده اصلاح‌کننده خاک است، تبدیل می‌کند. محصول نهائی این فرآیند یک کود آلی پوسیده و یکنواخت است که سرشار از موادغذائی و سیاه‌رنگ است.
● مزایای استفاده از کمپوست
- موادغذائی را تأمین می‌کند.
- فعالیت‌های میکروبی را تشدید می‌کند که موجب می‌شود موادغذائی خاک آزاد شوند و مورد استفاده گیاه قرار گیرند.
- نیاز به کودهای شیمیائی را که گرانقیمت و بالقوه برای محیط‌زیست زیانبار می‌باشند، کاهش می‌دهد.
- مقدار کربن آلی و ازت خاک را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که خصوصیات فیزیکی اصلاح شود. این پدیده عکس‌العمل خاک نسبت به کودهای شیمیائی را بهتر می‌کند و عملکرد محصول را افزایش می‌دهد.
- ساختمان خاک را اصلاح می‌کند و باعث بهبود زهکشی خاک و انجام عملیات شخم در آن می‌شود.
- ظرفیت ذخیره‌سازی رطوبت خاک را افزایش می‌دهد.
- با اصلاح ساختمان خاک به کاهش فرسایش بادی کمک می‌کند.
● انتخاب محل مناسب برای تهیه کمپوست
محل تهیه کمپوست شما باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱. به راحتی قابل بازدید و بازرسی باشد.
۲. در جای بلندی قرار گرفته باشد تا دچار آب‌گرفتگی نشود.
۳. نزدیک محل دامداری و منابع آب باشد.
۴. از جاده دور باشد تا از آلودگی‌های سربی و سایر فلزات سمی که به‌نوبه خود می‌توانند با آلوده‌سازی محصولات غذائی، سلامتی انسان و دام را به خطر بیندازد، در امان باشد.
کمپوست و کودهای دامی منابع اصلی بذر علف‌‌های هرز می‌باشند بذر علف‌های هرز می‌توانند تا حدودی در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت کنند. بنابراین فقط از کمپوست و کودهای دامی کاملاً پوسیده و مزرعه خود استفاده کنید.
- روش‌های ساخت کمپوست
روش اول (روش خانگی)
موادخام موردنیاز برای تهیه کمپوستبقایای گیاهی: بقایای گیاهی، علف‌های هرز، شاخ و برگ نیشکر، برگ‌ها، گیاهان چمنی، خاکستر چوب و سبوس را با هم مخلوط کنید. مواد چوبی و سخت را خرد کنید.
- فضولات دامی
کودهای دامی و مواد بستر دام را که حاوی لجن اشباع از ادرار می‌باشد، جمع‌آوری کنید.
- خاکستر چوب
خاکستر چوب، اسیدیته کمپوست را می‌کاهد و پتاسیم آن را افزایش می‌دهد.
- آب و هوا
باکتری‌ها و قارچ‌ها به هر دوی این عوامل برای فعالیت خود نیاز دارند.
● اندازه حفره مورد نیاز برای ساخت کمپوست
- عرض ۲ تا ۷/۲ متر
- عمق ۷۵/۰ تا ۱ متر (بیشتر از یک متر نباشد)
- طول ۳ متر یا بیشتر بر حسب نیاز
● روش پر کردن گودال تهیه کمپوست
۱. مواد خام را به‌صورت لایه‌هائی به قطر ۷ سانتی‌متر به‌صورت یکنواخت در کف حفره بریزید.
۲. یک لایه از خاکستر چوب (در صورت موجود بودن) را به همراه لجن کف بستر دام اضافه کنید.
۳. یک لایه ۵ سانتی‌متری از مخلوطی از مواد بستر دام، کود دامی و خاک اضافه کنید. روی آن آب بریزید تا مرطوب شود.
۴. این لایه‌ها را به ترتیب اضافه کنید تا ارتفاع آن به ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین برسد. سپس آب اضافه کنید. هر چه عمل تجزیه میکروبی پیش رود از ارتفاع توده کمپوست کاسته خواهد شد.
۵. سه بار توده کمپوست را زیر و رو کنید و هر بار بر روی آن آب بریزید.
● زیر و رو کردن
برای اینکه تجزیه مواد به‌خوبی صورت گیرد به‌هم زدن و مخلوط کردن مواد و جریان مناسب آب‌وهوا در آن مورد نیاز است. می‌توانید برای این‌کار توده کمپوست را سه بار زیر و رو کنید.
- اولین زیر و رو کردن ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از پر کردن حفره
- دومین زیر و رو کردن ۱۵ روز بعد از پر کردن حفره
- سومین زیر و رو کردن بعد از ۲ ماه
در سومین مرتبه از زیر و رو کردن می‌توانید کلیه محتویات حفره را خارج کرده و دوباره به داخل آن برگردانید. این عمل به باکتری‌ها کمک می‌کند که ازت لازم را از هوا جذب کنند.
در مناطقی که دارای بارندگی زیاد می‌باشند حفره کمپوست باید به‌وسیله سرپوش از باران حفظ شود. در ماه‌های تابستان نباید اقدام به ساخت و تهیه کمپوست شود.
● روش بنگلر
مواد خام مورد نیاز
همان مواد یکه در روش خانگی مصرف می‌شد.
● اندازه حفر
پهنه ۲ متر - عمق ۱ متر - طول ۶ متر
● روش پر کردن گودال
۱. ابتدا یک لایه از ضایعات یا بقایای محصولات مزرعه را به قطر ۱۵ سانتی‌متر در کف حفره پهن کنید و آن را مرطوب کنید.
۲. سپس یک لایه ۵ سانتی‌متری از کود دامی و لجن بستر دام را روی آن بریزید.
۳. روی آن را با لایه‌ای از خاک به عمق ۵/۲ تا ۵ سانتی‌متر بپوشانید.
۴. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا ارتفاع توده به ۵/۰ متر بالاتر از سطح زمین برسد مواد موجود در حفره پس از ۸ تا ۹ ماه می‌پوسد و آماده بهره‌برداری می‌شود.
● روش Nadep (روی زمینی)
موادخام اولیه
- موادآلی زاید در حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم
- کود دامی ۹۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ سبد)
- خاک خشک الک شده ۱۷۵۰ کیلوگرم (۱۲۰ سبد)
- خاک اشباع از ادرار دام (خاک کف بستر دام) بسیار مؤثر است. ابتدا کلیه مواد خارجی غیرقابل پوسیدن مانند شیشه، سنگ و پلاستیک را از آن خارج کنید. به اندازه کافی آب روی توده بریزید تا همیشه مرطوب بماند.
● ساخت انبار
یک انبار به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد ۳ متر طول در ۱ متر ارتفاع با دیوارهای آجری و کف ساروج بسازید. روی دیوارهای طرفین انبار در حدود چهار سوراخ و روی دیوارهای انتهائی هرکدام دو سوراخ برای تهویه تعبیه کنید.
سطوح داخلی و کف انبار را با مخلوطی از گل و کود دامی اندود کنید.
● روش پر کردن انبار
لایه اول - یک لایه فشرده از مواد زاید مزرعه به قطر ۱۵ سانتی‌متر
لایه دوم - محلول کود دامی حاوی ۴ کیلوگرم کود دامی مخلوط با ۱۰ سطل آب که به‌خوبی همزده شده است.
لایه سوم - یک لایه ۲ سانتی‌متری از خاک نرم الک‌شده (۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم) این مواد را آنقدر لایه لایه روی هم بریزید تا ارتفاع توده در حدود ۱۵ سانتی‌متر از لبه لایه لایه دیوار انبار بالاتر برود. یک لایه ۱۵ سانتی‌متری دیگر از خاک نرم روی توده اضافه کنید. سپس روی توده را با یک لایه کود دامی به‌طور کامل بپوشانید.

منبع: WWW.iran tarvij.ir
جهش بزرگ توسعه پایدار


منبع : ماهنامه سرزمین سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
شعب ویژه دادستانی , مسافران نجف , پایگاه انگلیس , مدیرکل اوقاف , اعضای هیات اجرایی , محمد ربیعی , متخصصان حرفه ای , شهرک فیروزبهرام , اتحادیه دام زنده , تصادف خودروی سمند , قطعنامه شورای امنیت , مفاخر , مستربچ , الینه , اردوی بنیاد علوی , تقویم فوتبالی امروز , مهاجم برزیلی , الهه زمین , جزئیات ورود , رفع تصرف از عرصه های ملی , همایش ملی حقوق محیط زیست , نمایشگر نابینایان , افتتاح استخر پلدختر , حقوق مستمری بگیران , انجمن همدان , کرم ضد افتاب , بانک صادرات , باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک , حمله اخیر , بی ثباتی در اقتصاد ایران , حسین محب اهری , غرفه فتوا , علی زائری , عرضه کالای استاندارد , نمدی , دوره انتظار , سید خلف موسوی , مدیریت واردات خودرو , کمان99 , طرح پایلوت «شهر گردشگری» , کاسه های برنجی , سیدمهدی طبیب‌زاده , محمد حمزه‌زاده , بازار تابستانی , شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان , روز جانباز , پیام تسلیت برای درگذشت هاشمی رفسنجانی , مجادله , طوز خورماتو , کارگاه های مهارت ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
مدیریت مطلوب در ترویج و آموزش کشاورزی , صنایع و کارخانجات (۲) , به خانه خانه می‌آرد چو بیذق شاه جان ما را , حسن هر جا که در جهان برود , مبندازول - MEBENDAZOLE , عوارض دیررس جراحی اولسرپپتیک , درجنبه آموزشی , حدود و انواع تجزیه , تركیبات شیمیائی , صدای مصنوعی , روش‌های آموزش بهداشت در مدارس , ازوفاژی (Esophagitis) , در تحسر و تالم از مرگ کافی افدین عمربن عثمان عموی خو... , وضعیت بهبود , ز داغ و درد تو بر جان و دل نشان دارم , ستیز یا تعارض (Konflikt) , چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم , تعرفه به معنی جدول طبقه‌بندی کالائی , در نیایش خداوند , هیدرولیک قطره‌چکان‌ها ,

برخی منابع مهم خبری
golagha.ir گل آقا , rasanehiran.com رسانه ایران , khabarsport.com خبر ورزشی , masironline.com مسیر آنلاین , baharnews.ir بهارنیوز , cinemapress.ir سینما پرس , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , bankia.ir بانکیا , ghatreh.com قطره , patogh98.com پاتوق 98 , ksabz.net خانواده سبز , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , rahyabnews.com رهیاب نیوز , tct.ir شرکت مخابرات , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , edunews.ir آموزش , safirnews.com سفیر , irangrand.ir ایران گراند , farjamnews.com فرجام نیوز , simafilm.ir سیما فیلم , roozannews.ir روزنامه روزان , aftabir.com آفتاب , literature.journals.modares.ac.ir نقد ادبی , armandaily.ir روزنامه آرمان , rokna.ir رکنا , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , mehrpress.com مهرپرس , roydadnews.ir رویداد , mellatonline.ir ملت , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا ,

ساخت سرد خانه  ◊  09111142935
وبگردی
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها