جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 24 November, 2017

آبزی پروری ارگانیک ؛ فرصتی جدید برای بازاریابی محصولات شیلاتی کشورهای در حال توسعه


آبزی پروری ارگانیک ؛ فرصتی جدید برای بازاریابی محصولات شیلاتی کشورهای در حال توسعه
در سال های اخیر علاقه ی مصرف كنندگان به غذاهای ارگانیك نظیر فرآورده های پرورشی ارگانیك افزایش قابل توجهی داشته است. این علاقمندی به دلیل افزایش آگاهی مردم از موضوع های بهداشتی و زیست محیطی و درك بیش تر از ایمنی مواد غذایی حاصل شده است. امروزه خواسته ی بسیاری از مصرف كنندگان تضمین ایمنی و سلامت محصول از سوی تولید كنندگان و اطمینان از نداشتن اثر سوء تولید و عرضه ی محصول بر محیط زیست است .
این روند با بروز مشكلات بهداشتی نظیر بیماری جنون گاوی ، باقی مانده ی آنتی بیوتیك ها و مواد شیمیایی در غذاهای دریایی و غذاهای اصلاح شده ی ژنتیكی رو به گسترش است . در نتیجه علاقمندی تولیكنندگان برای تولید غذاهای سالم و بهداشتی با حفظ محیط زیست و طبیعت بیش تر شده است. رشد ۵-۲۰ درصدی تقاضای غذاهای ارگانیك در بازارهای آمریكا ، اروپا و ژاپن نمونه یی از این گرایش ها است. در این بازارها ، غذاهای دریایی ارگانیك بیش تر از سایر غذاهای ارگانیك مورد توجه قرار گرفته است .
محصولات آبزی پروری ارگانیك در بسیاری از كشورها تولید می شود. ایرلند ماهی آزاد(سالمون) و ماسِل ارگانیك تولید می كند. بریتانیا ماهی آزاد ، قزل آلا و كپور ارگانیك ، فرانسه سی باس ، شانك ، قزل آلا و اویستر ارگانیك ، اسپانیا ماهی خاویاری و قزل آلای ارگانیك ، آلمان قزل آلا و كپور ارگانیك ، شیلی ماهی آزاد ارگانیك ، اكوادور ، پرو و كلمبیا میگوی ارگانیك ، آمریكا جلبك های تك سلولی ارگانیك ، اسراییل تیلاپیای ارگانیك و زلاند نو ماسِل ارگانیك تولید می كنند. كشورهای آسیایی تولیدكننده ی فرآورده های پرورشی ارگانیك عبارتند از : اندونزی ، ویتنام و تایلند ( تولید میگوی ببری سیاه ) ، تایوان (جلبك های تك سلولی) و چین (میگو ، تون ، گیاهان دریایی ، كِلَم و كپور).
●مفهوم آبزی پروری ارگانیك
از آن جا كه آبزی پروری ارگانیك شاخه یی از كشاورزی ارگانیك است تعریف آن نیز از كشاورزی ارگانیك مشتق می شود . اتحادیه ی جهانی جنبش كشاورزی ارگانیك (IFOAM) كشاورزی ارگانیك را به این صورت تعریف می كند : كِشتی است كه در آن از كودهای شیمیایی ، آفت كش ها و مواد شیمیایی غیر مجاز استفاده نشده و با در نظر گرفتن مسایل اجتماعی و اقتصادی ، محصولی سازگار با محیط زیست تولید شود . طبق تعریف ، این طبیعت است كه می تواند بازدهی محصول را افزایش داده و یا مقاومت محصول به بیماری را افزایش دهد .
بنابراین آبزی پروری ارگانیك شامل اجزایی است كه اطمینان می دهد فعالیت آبزی پروری سازگار با طبیعت است و موجود تحت پرورش در شرایط بهداشتی و سلامتی طبیعی قرار دارد . این اجزا شامل موارد زیر است:
- مراقبت شدید از هر عامل مخاطره آمیز محیط زیستی برای جلوگیری از اثرهای سوء آن؛
- یكپارچه كردن مسایل مربوط به كِشت طبیعی در مدیریت مزرعه ؛
- استفاده از روش های پرورش چند گونه یی در حد امكان در سامانه های پرورشی مناسب ؛
- استفاده از گونه های بومی در حد امكان ( هنگام استفاده از گونه های غیر بومی دقت بسیاری باید صورت گیرد)؛
- فرآورش محصول بر اساس اصول ارگانیك ؛
- استفاده از روش های طبیعی پرورش بدون استفاده از هورمون ها و آنتی بیوتیك ها؛
- عدم استفاده از غذاهای حاوی مواد اصلاح شده ی ژنتیكی ؛
- محدود كردن تراكم ذخیره سازی ؛
- تامین كود و غذای مصرفی از مراكز دارای كواهی نامه ی ارگانیك ؛
- استفاده از افزودنی های مصرف انسانی برای تولید غذای آبزیان ؛
- ضابطه مند كردن منابع تولید پودر ماهی و محدود كردن استفاده از آن ( برای مثال ۵۰ درصد پودر ماهی در غذای ماهی باید از ضایعات فرآوری تولید شده باشد ).
- عدم استفاده از كودهای غیر ارگانیك ؛
- استفاده ی محدود از افزودنی ها در زنجیره ی تغذیه ی آبزیان ؛
- پرهیز از استفاده از آفت كش ها ، علف كش ها ، هورمون های رشد ، رنگ دهنده ها و غیره ؛
- تعدیل مصرف انرژی ( برای مثال هواده ها ، پمپ ها و غیره )؛
- اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فرار گونه های مورد پرورش به خارج از مزرعه ؛
- پرهیز از مصرف آب اضافی ؛
- كمینه كردن استرس و درد و رنج مربوط به كشتار / صید / برداشت گونه ی مورد پرورش ؛
●تولید ارگانیك ؛ فرصتی جذاب
آبزی پروری ارگانیك ، دادن ارزش افزوده به فرآورده های پرورشی آبزیان است . این فعالیت جذابیت خاصی به غذاهای پرورشی داده است . افزایش تقاضا برای چنین فرآورده هایی فرصتی را برای سود بردن كشورهای در حال توسعه ایجاد كرده است . بخش قابل توجهی از تولید آبزی پروری در بسیاری از كشورهای در حال توسعه در سطحی وسیع و بدون به كارگیری موادی چون كودهای غیر آلی ، غذاهای فرموله شده با مواد شیمیایی ، هورمون ها و غیره تولید می شود .
با كمی اصلاح ساختار مزارع و روش كِشت ، این مزارع توانایی گرفتن گواهی ارگانیك از موسسه های معتبر گواهی دهنده را خواهند داشت . اگر چه گرفتن این گواهی هزینه بر است ولی برای ورود محصول به بازارهای هدف ، ضروری است . مزارع گواهی شده ، صلاحیت صدور محصول خود و تامین بخشی از تقاضای بازار محصولات آبزی پروری ارگانیك را خواهند داشت . ارزآوری به كشور نتیجه ی دیگر این اقدام است . محصولات ارگانیك دارای گواهی ، ضمن افزایش درآمد پرورش دهندگان ، مشكلات مربوط به تجارت محصولات شیلاتی را به دلیل عدم حضور مواد آلاینده در این محصولات مرتفع می كند .
●تجربه ی هند
هند از كشورهایی است كه امكانات قابل توجهی برای بهره برداری از بازار فرآورده های آبزی پروری ارگانیك نظیر میگو دارد . تولید میگوی پرورشی هند از ۲۸ هزار تن در سال های ۱۹۸۸-۱۹۸۹ تا ۱۱۲.۷۸۰ تن در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ افزایش داشته است . ایالت هایی كه در گیر فعالیت پرورش میگو هستند عبارتند از : ایالت های ساحلی آندراپرادش ( ۴۷ درصد از كل تولید در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۳ ) ، بنگال غربی ( ۲۶ درصد ) ، اورسیا ( ۱۱ درصد ) ، كرالا ( ۶۰ درصد ) و تامیل نادو ( ۵ درصد ) و ایالت های كارناتاكا ، ماهاراشترا و گوآ.
كل سطح زیر كشت ۱۵۴.۶۰۰ هكتار با میانگین تولید ۰.۴۶-۱.۸۹ تن در هكتار در سال است.كشت مرسوم میگو در هند شامل كشت سنتی ارتقا داده شده و كشت علمی است . كشت به روش گسترده انجام شده و در حال حاضر كشت متراكم و نیمه متراكم در كشور مجاز نیست .
●كِشت سنتی
كِشت سنتی به طور عمده در مناطق ساحلی در ایالت های جنوب غربی كِرالا ، كاناتاكا ، گوآ و بنگال غربی و اورسیا در شرق مورد استفاده قرار می گیرند . این ایالت ها در مجموع ۴۵ درصد میگوی پرورشی كشور را تولید می كنند .درایالت های غربی پرورش میگو معمولن همراه با كشت برنج انجام می شود . كشت برنج در ماه های بارانی كه شوری آب پایین است (ژوئن و دسامبر ) و كشت میگو در فصل خشك ( ژانویه و می ) انجام می شود . این كشت نوعی سامانه ی به دام انداختن و پرواربندی است به این صورت كه اب دریا در هنگام پیش روی بچه میگو و بچه ماهی هایی را به داخل مزرعه وارد می كند . پس از گذشت دوره پرورش میگو یا ماهی های پرورش داده شده به مرور برداشت می شوند .
هیچ نوع ذخیره سازی و انتقال لارو از مركز تكثیر به این مزارع صورت نمی گیرد و به دلیل وجود غذای طبیعی در مزرعه از غذای كمكی استفاده نمی شود . تنها شكل آماده سازی مزارع خشك كردن سالیانه ی مزارع است .در هنگام پرورش و یا خشك كردن مزارع از هیچ نوع ماده ی شیمیایی استفاده نمی شود . مفدار تولید در این روش كمی پایین تر از ۲۰۰ كیلوگرم در هكتار است .
●كِشت سنتی ارتقا داده شده
این شیوه به طور اساسی همان روش سنتی است كه در آن پست لاروهای خریداری شده از مركز تكثیر به مقدار ۱-۲ بچه میگو در متر مربع در مزرعه ذخیره سازی می شود .غذادهی به صورت بسیار كم انجام می شود . تولید میگو در این روش بیش تر از روش سنتی یعنی ۴۰۰-۵۰۰ كیلوگرم میگو در هكتار است .
●كِشت به روش علمی
كِشت علمی فقط در سطح گسترده صورت می گیرد .آماده سازی استخر شامل خشك كردن ، افزودن آهك ، از بین بردن ماهی های هرز است. بچه میگوهای خریداری شده از مراكز تكثیر در این مزارع با تراكم ۲-۱۰ یچه میگو در متر مربع ذخیره سازی می شود . میگو با غذای كارخانه یی تغذیه می شود . تعویض آب در این روش محدود شده و یا حداكثر ۱۵ درصد در طی ۴ ماه پرورش است.
میانگین تولید ۵۰۰-۱.۰۰۰ كیلوگرم در هكتار است . یسیاری از مزارع پرورش میگو به روش علمی در ایالت شرقی آتراپرادش كه بزرگ ترین تولید كننده ی میگوی پرورشی در هند است واقع شده اند.
●امكان تبدیل روش پرورش موجود به ارگانیك
مزارع كشت سنتی یا ارتقا داده شده صلاحیت دریافت گواهی ارگانیك را دارند . چون كشت براساس بهره براداری طبیعی از مزارع و غذادهی طبیعی میگوی مورد پرورش و عدم استفاده از مواد شیمیایی یا سایر مواد است .در این روش از پمپ های هوادهی استفاده نمی شود در نتیجه مصرف انرژی وجود ندارد. ذخیره سازی میگو به صورت طبیعی انجام شده و یا به صورت خیلی محدود به مقدار كم انجام می شود . در روش ارتقا داده شده از حد اقل غذای كمكی استفاده می شود كه می توان به جای آن در صورت امكان از غذای ارگانیك یا مواد افزودنی ارگانیك استفاده كرد . در همین زمان می توان با غنی سازی آب استخر با كودهای آلی تولید طبیعی غذا را تشدید كرده و از مصرف غذای كمكی خودداری كرد. میگو و سایر موجودات پرورش داده شده در استخر ( مثل ماهی ) ارگانیك هستند و با گواهی معتبر ارگانیك می توان آن ها را به بازار عرضه كرد .
در میگوی تولیدی به روش علمی گرفتن گواهی ارگانیك ساده نیست و نیاز به به مدت زمان بیش تری دارد . به این منظور باید منابع مربوط تولید ارگانیك غذای میگو را تامین كرد و روش های محدود كردن انرژی مصرفی و تعویض آب را له كار گرفت . در این بین پرورش دهندگان باید از روش كشت گسترده استفاده كرده و تراكم كشت را كاهش دهند . با استفاده ارز كودهای ارگانیك تولید غذای طبیعی در اسنخر را می توان نشدید كرد . در همین زمان تلاش های زیادی برای تامین مواد افزودنی ارگانیك در داخل كشور باید فراهم شود تا غذای آبزیان پرورشی را به روش ارگانیك تولید كرد . استفاده از آفت كش های شیمیایی ، داروها و سایر مواد شیمیایی باید متوقف شود. برای اطمینان از عدم آلودگی محیط اطراف استخر و كیفیت مناسب آب و خاك برای تولید میگوهایی سالم و بهداشتی باید مراقبت های لازم را انجام داد .
●فرصتی برای همه
بسیاری از كشورهای در حال توسعه مانند هند از روش های كشت گسترده و شرایط نزدیك به ارگانیك اقدام به آبزی پروری می كنند . این روش با حداقل اصلاح ، صلاحیت دریافت گواهی ارگانیك از موسسه های معتبر را دارند . این گواهی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پرورشی ارگانیك را تسهیل می كند . اندونزی ، ویتنام و تایلند مثال هایی از این كشورها هستند كه به طور موفقیت آمیزی میگوی ببری سیاه ارگانیك را برای صادرات تولید كرده اند. موفقیت های به دست آمده توسط این كشورها موجب رقابت كردن سایر كشورهای در حال توسعه به خصوص در منطقه ی آسیا- اقیانوسیه می شود .


غلامرضا شویك لو / كارشناس اداره ی كل تكثیر و پرورش میگو و سایر آبزیان
shaviklo@iranfisheries.net


منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نواحی مرزی , اوقات فراغت , علی اصغر رستمی ابوسعیدی , تایلند اعدام , بخشدار زن , قیمت های جهانی , اقا مجتبی تهرانی , علی داشی , سند ملی موسیقی , برند نوروز , بیش از چهل طرح , غایب , باکو آذربایجان , آنکارا و استانبول , محیط سالم , گوشت سرد , میانسالی , سئول تربیت بدنی , شبکه اجتماعی تلگرام , درمان کک و مک , کمک به دهیاری ها , رصدخانه شهری تهران , قاتلان امام حسین , بورکینافاسو , علیرضا عسگری , قطع رابطه , حمید گرمابی , انجمن علمی اقتصاد شهری ایران , آپارتماران , تحرکات جدید , سکته های مغزی , اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل , صنعت بازی های رایانه ای , شهرک صنفی , مقصران , محرومیت هواداران پرسپولیس مقابل لخویا , تیم فوتبال دورتموند , ملت ها , دانشکده الهیات و معارف اسلامی , مدیرعامل راه آهن شمال , عقد نکاح , مراسم روز خبرنگار در ایسنا , دانشگاه معارف اسلامی , درگذشت هنرمندان , کاردار آمریکا , کتاب سال پزشکی , کاوشگر خوشید , صبغت الله مجددی , بلاکلیفی , زیبایی دندان ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
مجارستان , تغذیهٔ گوساله جوان از شیرگیری تا یک‌سالگی , تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل؟ , روابط با ایران , گل عسلی , سنگ‌نوشته حسینقلی خان والی , كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش، استان قزوین , بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را , شیوه سؤال و جواب , شبان تیره به سر وقت چشم جادویش , نگهداری فیلم‌های رنگی , آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او , شرایط ورود به دفتر ثبت انساب , سوم , حکایت صوفی و انگبین فروش , دی.وی.سی. پرو , جام , ساختمان دندان‌ها , خبرنگاری رادیو , پروتئین ,

برخی منابع مهم خبری
iraneconomist.com ایران اکونومیست , baharnews.ir بهارنیوز , karyab.net کاریاب , iranart.ir ایران آرت , parsine.com پارسینه , pana.ir پانا , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , namehnews.ir نامه نیوز , banifilm.ir بانی فیلم , plus.ir تی وی پلاس , itna.ir ایتنا , abna24.com ابنا , 90tv.ir نود , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , mehrnews.com خبرگزاری مهر , dustaan.com مجله دوستان , ayaronline.ir عیار آنلاین , namayande.com نماینده , sena.ir سنا , persiankhodro.com پرشین خودرو , noavaranonline.ir نوآوران , salamatnews.com سلامت نیوز , ilna.ir ایلنا , sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , siasatrooz.ir سیاست روز , khabarkhodro.com خودرو , sourehcinema.ir سوره سینما , bultannews.com بولتن نیوز , tejaratnews.com تجارت نیوز , didban.ir دیدبان ,

فروش جوجه غاز  ◊  09111200767
وبگردی
نهنگ تباهی !
نهنگ تباهی ! - شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است.
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها