دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ / Monday, 20 November, 2017

راز تأویل در آیات قرآن


راز تأویل در آیات قرآن
یكی از پرسش‌های رایج در باب تفسیر قرآن این است كه اگر قرآن نور و مبین است چرا برای همگان گویایی نداشته و در فهم و تفهیم آن نیاز به تاویل و تفسیر وجود دارد؟
آیا امكان وجود نداشت كه همه معارف و حقایقی كه برای هدایت بشری لازم است در ظاهر قرآنی گنجانیده می‌شد تا این همه دشواری و اختلاف در فهم قرآن و حیرت و سرگشتگی برای انسا‌ن‌ها پیش نمی‌‌آمد؟
برای پاسخ‌گویی به این پرسش ، مقدماتی لازم است كه نوشتار حاضر ارسالی از سوی مركز فرهنگ و معارف قرآن به آن می‌پردازد.
حقیقت معارف قرآنی امری لایه‌دار و دارای بطون است . قرآن را نمی‌توان كلامی بسیط دانست كه معنایی صرفاً‌ ساده داشته و برای سیر انسان در مسیری بی نهایت كفایت نماید. اگر هدف از خلقت انسانی معرفت پروردگار باشد پروردگاری كه وجود لایتناهی دارد مسیر كمالی هم كه برای این انسان ترسیم می‌شود باید لایتناهی باشد و سخن هدایتی كه وسیله وصول انسان به خدای مطلق باشد نیز باید نامحدود باشد از این رو كلامی كه برای هدایت خلق نازل شده تا مسیر سعادت بی‌حد و حصر انسانی را برای او هموار گرداند لازم است كه خود حد و حصر نداشته باشد چرا كه وجود خط پایانی در معارف قرآن نه تنها با هدف بی نهایت انسانی تناسبی ندارد بلكه با فلسفه وجودی خود قرآن و باید او را به منبع لایتناهی وصل گرداند همساز نیست.
تنوع فهم مردم : همگان در اصل امكان فهم و كیفیت حصول و میزان علم در یك رتبه قرار ندارند توانایی درك برخی از امور محسوس تجاوز نمی‌كند و عقل و اندیشه‌شان از عالم ماده و طبیعت بیرون نمی‌رود . حتی كسانی كه سطح تفكرشان با ریاضت‌های فكری و فلسفی نیز قوت گرفته باشد به موجب اختلاف در وسایلی كه معرفت‌زا بوده در یك سطح از معرفت قرار ندارند و همین موجب اختلافات بسیاری در فهم معانی عقلانی در حوزه فلسفه شده است.
تنوع روش فهم واقعیت:القای معنا و معرفت به موجود انسانی تنها از میان معلومات ذهنی هر شخصی ممكن است . كسانی كه در طول حیات خود با امور حسب انس داشته‌اند راه ایجاد تفاهم با آنها صرفاً از راه محسوسات است كه البته آن نیز متناسب با درجه فهم‌شان صورت می‌پذیرد.
شخصی هم كه با معانی كلی انس گرفته باشد راه تفاهم و گفتگو با او متناسب با چیزی خواهد بود كه او از معقولات به دست آورده است یعنی اگر بخواهیم لذتی را برای او بازگو كرده توجه او را بدان جلب كنیم باید از نمونه‌هایی استفاده كنیم كه او همواره با آن سروكار داشته توان فهم آن را دارد.
این نكته كه راه تفاهم با هر شخصی متناسب با آموخته‌ها وشالكه شخصیتی اوست هرگز بدان معنا نیست كه مسیر شناخت واقعیت برای انسان به خاطر حجاب شخصیتی كه از لحاظ علمی ، عملی ، تربیتی و اخلاقی و روانی پیدا كرده ناممكن است بلكه بدین معناست كه با توجه به لایه‌مندی واقعیت هر كسی همه واقعیت را نمی تواند درك كند انسان‌ها هر كدام متناسب با درجه علمی و معرفتی خود مرحله‌ای از واقعیت را می فهمند و اگر این فهم‌ها در هر مرتبه‌ای از فهم كه صورت گرفته باشد به شكلی روشمند واقع شده باشد نه تنها منافات و تعارضی با هم نخواهند داشت بلكه مؤید یكدیگر نیز خواهند بود.
به بیان دیگر تنوع روش فهم یك واقعیت و تنوع در شناخت اجزای یك واقعیت كه هیچ تعارضی و تفاوتی با هم ندارند با تكثر فهمی از یك واقعیت آن هم از جهتی واحد و معین كاملا تفاوت دارد . اولی اذعان به شناخت واقعیت دارد و راه شناخت را هموار می‌داند در حالی كه دومی راه شناخت را عملاً مسدود كرده اعتباری برای شناخت انسانی باقی نمی‌گذارد.
ویژگی كلام هدایت آمیز:از آنجا كه هدایت دینی به اقتضای رحمت الهی امری عمومی و فراگیر است و اختصاص به گروه خاصی ندارد لازم می نماید كه دین به گونه‌ای طراحی شود كه اولاً فراگیر و همگانی باشد ثانیاً برای هر صنف و گروهی از مردمان سخنی هدایت آمیز داشته باشد . حال اگر این كلام چنین ویژگی را نداشته باشد عملاً تخاطب و تفاهم غیر ممكن خواهد شد و جز قشر خاصی از افراد مفاد دین را در نخواهند یافت.
● رابطه تاویل با اختلاف سطح فهم مردم
بر پایه همین مقدمات می‌توان سر این كه پیامبران مأمور شده‌اند بامردمان متناسب با عقول خود سخن بگویند را دریافت همین حكایت از آن دارد كه همه معارف را نمی‌توان در یك سطح طبقه بندی نمود به گونه‌ای كه همگان آن را دریافته و فهمی واحد از آن داشته باشند در این میان معارفی وجود دارد كه مرتبه‌ای مافوق مرتبه لفظی‌ای كه عوام آن را می‌فهمند دارد كه اگر به مرتبه بیان لفظی و قابل فهم برای عموم نازل می‌شد عقول انسانی آن را بر نمی‌تابد چرا كه یا آن را مخالف با ضروریات انسانی می‌دید یا این كه آن را با حقایقی كه تا به حال برایشان عنوان شده بود ناهمخوان می‌دانست.
بنابر این راهی جز این وجود ندارد كه هر‌ آنچه فهم عمومی بشر از درك آن عاجز است به صورت ضرب المثل بیان گردد تا راه بهره‌مندی همگان از آن حقیقت البته هر كسی متناسب با ظرفیت و استعدادی كه دارد فراهم آید. از این رو كسانی كه صرفاً اهل ظاهرند از قرآن چیزی جز ظاهر می‌فهمند و آنان كه از عقل و اندیشه‌ای راسخ بهره‌ای دارند، البته می توانند از سر و حقیقت مفاهیم و معارف آگاه گردند. مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی در این مورد می‌نویسند:« قرآن كریم معارفی را كه برای مردم شناخته شده و معروف است در می‌آورد تا مردم آن معارف را بفهمند نظیر این كه مردم اجناس خود را با وزنه ، سنگ ، كیلو و مثقال می‌سنجند با این كه مناسبتی از نظر شكل و حجم بین انگور و آهن ولی همین كه از نظر سنگینی مناسبتی بین انگور و آهن است آن را با آهن می‌سنجیم».مرحوم علامه با تصریح به این كه حكم مثل همان گونه كه در افعال خداوندی جاری می‌شود در كلمات تشریعی الهی نیز قابلیت تطبیق دارد آیه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبداً رابیاً و مما یوقدون علیه فی لانار ابتغاء حلیه أو متاع زبد مثله كذلك یضرب الله الحق و الباطل فأما الزبد فیذهب جفاء و أما ما ینفع الناس فیمكث فی الارض كذلك یضرب الله الامثال را بر نزول قرآن از آسمان تطبیق كرده می‌گوید:
كوتاه سخن این كه آن چه از آیه شریفه استفاده می‌شود این است كه كه معارف حق الهیه مثل آبی است كه خدا از آسمان می‌فرستد و این آب فب نفسه تنها آب است و بس نه كمیت آن منظور است كه این آب بر آن می‌بارد هر زمینی مقداری معین می‌گیرد یكی كمتر و یكی بیشتر و این اندازه‌ها اموری است كه در خود سرزمین است اصول معارف و احكام عمل دین و مصالح آن احكام كه در سابق ذكر شد نیز همین طور است كه احكام را با معارف حقه مرتبط می‌كند این حكم خود آن مصالح است با قطع نظر از بیان لفظی و اما همین مصالح وقتی به صورت حكم و در قالب لفظ در می‌آید چه بسا همراه با زوائد است كه به منزله كف سیل است و مثل آن كف شهور و بروز و جلوه‌ای دارد اما چیزی نمی‌گذرد كه از بین می‌رود و آنچه حاكی از مصالح است باقی می‌ماند نظیر احكامی كه قرار است در آینده نسخ شود كه ظاهر عبارتش و آیه‌ای كه متضمن آن حكم است اقتضا می‌كند كه حكم نامبرده همیشگی باشد ولیكن آیه ناسخ كه حكمی دیگر می‌آورد ظهور آن آیه را باطل می‌‌كند و می‌فهماند كه حكم منسوخ مصلحتش تا مروز بود و از این به بعد حكمی دیگر دارای مصلحت است . این نسبت به خود آن معارف و واقعیت آنها بود با قطع نظر از ورودش در وادی الفاظ.
اما از جیث ورودش در ظرف الفاظ و دلالت آنها دیگر آن بی رنگی و بی قیدی واقعی را ندارد همچنان كه آب باران بی قید و رنگ و بی كمیت وقتی وارد وادی‌های زمین شد بی قیدی خود را از دست داده هر وادی به قدر ظرفیتش از آن گرفته سیل‌های كوچك و بزرگ و بزرگ تر را می‌اندازد، سیل‌هایی كه هم اندازه‌هایش مختلف است و هم شكلش معارف هم وقتی در وادی لفظ درآمد به شكل و اندازه قالب‌های لفظی در می‌آید و این شكل و اندازه قالب‌هٔای لفظی در می‌‌آید و این شكل و اندازه‌هٔا هر چند منظور صاحب كلام هست اما در عین حال می‌توان گفت همه منظور او نیست بلكه در حقیقت مثال و قالبی است كه معنایی مطلق و بی درنگ و شكل را تمثیل می‌كند مشتی است از آن خروار و نمونه است از آن بسیار.
در نتیجه وقتی این الفاظ از ذهن‌های افراد مختلف عبور می‌كند هر ذهنی از آن الفاظ چیزهایی می فهمد كه عیناً مانند كف سیل ، مقصود اصلی نیست چون ذهن‌ها به خاطر معلوماتی كه در طول مر كسب كرده و با آن كانس گرفته در معانی الفاظ دخل و تصرف می‌كند و بیشتری این تشخص‌ها در معناهایی است كه برای صاحب ذهن مأنوس و مألوف نبوده مانند معارف اعتقادیه و مصالح احكام و ملاك آنها .
اما در احكام و قوانین اجتماعی از آن جایی كه ذهن با آنها مأنوس است دخل و تصرفی نمی‌كند از همین جا روشن می‌شود كه متشابهات قرآن آیاتی است كه مشتمل بر ملاكات احكام و متعرض اصول عقاید است نه آیاتی كه صرفاً احكام و قوانین دینی را بیان می‌كند و نامی از ملاكات و علل آنها نمی‌برد.
مرحوم عبدالرزاق كاشانی در همین مورد كه خدای متعال كلام خود را به گونه‌ای نازل كرده است كه همگان آن را متناسب با فهم و اندازه خود دریابند می‌نویسد: جایز نیست كه خداوند به زبانی سخن گوید كه فهم آن اختصاص به برخی از افراد داشته باشد و عموم مردم از آن چیزی نفهمند یا چیز دیگری را می‌فهمند و اگر چنین كند تدلیس نموده است و بر (خداوند) حق است كه از آن جایی كه آگاه به همه چیز است به گونه‌ای ظاهر سخن راند كه انسان را به سرعت به مقصود رساند؛ و آن شیوه سخن گفتن عموم مردم است . و برای آن وجوهی است كه به جهت تركیب لفظ و دلالات التزامی جز خصوص آن را نمی‌فهمند و به جهت اختلاف مراتب فهم و انتقالات مردمان دلالات متفاوت می‌شود و زیاد و نقصان می‌یابد.
روایتی از امام صادق(ع) نیز در این باب نقل شده كه بیانگر ذو مراتب بودن حدیث هدایت است و این كه هر كسی با هر مرتبه‌ای نمی‌تواند به هر مرحله‌ای از قرآن دست یافته آن را بفهمد:« حدیث ما دشوار و سخت یاب است . تیز هوش و مجرد است جز ملك مقربی یا پیامبر مرسلی یابنده‌‌‌‌‌ای كه خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد آن را بر نمی‌دارد دشوار است چون هنوز تركیب نشده است ، سخت یاب است چون هرگاه دیده شود می‌گریزد تیزرو است چون تیزهوشی مؤمنان و جلا دهنده هوش ایشان است اما مجرد است چون به چیزهایی كه در پیش و پس روی شماست تعلق ندارد چنان كه قرآن می‌فرماید :« انزل احسن الحدیث) پس احسن الحدیث همان حدیث ماست كه هیچ یك از آفریدگان امرش را به كمال برنمی‌دارد تا آن كه محدود گردد زیرا آن چیز بزرگ تر از آن است كه در مرز و حدود آید. خدا را شكر بر توفیقی كه داد ( و آن را یافت و انكار نكرد) چون انكار آن كفر است .»
با توجه به مقدماتی كه ذكر شد می‌توان سر وجود تاویل در آیات قرآنی را دریافت و معلوم ساخت كه چرا حقایق و معارف اصیل برای همگان به یك زبان و در یك مرتبه بیان نشده است. روشن است كه سخنی می‌تواند در امر هدایت فراگیر باشد و همه ابنای بشریت را مخاطب قرار دهد كه معانی بطونی فراوانی داشته باشد و بتواند عموم ره جویان راه حقیقت را به فراخور حال هر یك به منزل سعادت و رستگاری رهنمون گردد. بنابر این اگر قران تنها یك معنا داشته باشد و تنها در یك موطن از عوالم مفهوم پیدا می‌كرد، كاركرد هدایتی خود را به صورتی جاودانه و فراگیر از دست می داد و تنها قشر خاصی از مردم آن هم در یك مقطع زمانی خاصی می‌توانستند از خوان هدایت بهره‌مند گردند.
برای آن كه قرآن بتواند همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها مورد خطاب قرار دهد و راه هدایت را برای همه آنها هموار گرداند، چاره‌ای جز این نیست كه این كلام با ظرافت و ظرفیت معجزه آسای خود همه معانی در همه زمان‌ها را در میان عبارات و كلمات قدسی‌اش ذیل معنایی عام و فراگیر جمع آورد تا همگان در همه زمان‌ها بتوانند بهره لازم را از آن ببرند.

حبیب الله بابایی
منبع : روزنامه جام جم


منبع : بنياد انديشه اسلامي

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نزدیک مرز ایران , بلوک نظامی , پالایشگاه فجر جم , امیر صیادشیرازی , فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن , مجید شاه حسینی , پینتو , اعدای اعضا , مقام سیاسی , زعفرام , بولتن سازی , دبیر خانه بینالود , موسلرا , انتخابات ریاست جمهوری ایران96 , تحرک جدی , جلسه، , تورهای جهانی , طرح امنیتی , روز سیاه , مراث باستانی , انفجار در بغداد , ستاد اقامه نماز خراسان‌شمالی , احمد محمود , برگزاری دومین دور کمیسیون مشترک ایران و ساحل عاج , بنکر , نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو , صدر اندیشه , عوارش , فرابخشی , شعار جهانی , اخلاق بیمارستانی , بندرخمیر , سال بلوا , دوقلوهای آلمانی , تاریخچه زندگی , محمد علی پورمختار , صدا و سیمای فارس , ایجاد تشکل , شوراهای اسلامی شهر و روستا , آتش سوزی در ساختمان , محدودیت صادراتی , شفافیت مالی شهرداری تهران , داریوش یزدانی , روح الله فروزش , قتل پدر و پسر , اشتفانی لاندگراف , پیست آزادی , وب سایت موفق , سلسله انفجارات , سفر زندگی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
طرز استفاده از پروژکتورهای اسلاید , تیمچه بازار خمین، خمین (صفویان، قاجاریان) , مسمط , کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا - (CICA) , کمبود (عدم دریافت کافی) , آسیب‌های مثانه , جدول اسامی استان‌ها و ولایات , دلایل جذب کودکان به اسباب‌بازی‌های خارجی , نرخ‌های اشتغال , نمونه سازی کالا , تلویزیون , ترسم در این دلهای شب از سینه آهی سرزند , ایلئوستومی قابل کنترل , فرهنگ , آذربایجان , گلومرولونفریت به‌سرعت پیش‌رونده , پرخاشگری , رسانه‌های گروهی (۲) , بابل , ویتامین‌های اساسی ,

برخی منابع مهم خبری
shafaf.ir شفاف , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , cinemapress.ir سینما پرس , banifilm.ir بانی فیلم , namayande.com نماینده , dana.ir دانا , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , tarafdari.ir طرفداری , e-estekhdam.com ای استخدام , roozannews.ir روزنامه روزان , salamatnews.com سلامت نیوز , caffecinema.com کافه سینما , digiato.com دیجیاتو , aecinema.ir هنر و تجربه , afkarpress.ir روزنامه افکار , sena.ir سنا , shabakeh-mag.com مجله شبکه , citna.ir سیتنا , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , zamandaily.ir روزنامه زمان , salamaneh.com سلامانه , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , car.ir کار(خودرو) , persianv.com پرشین وی , chetor.com چطور , kayhan.ir روزنامه کیهان , jonoubnews.ir جنوب نیوز , shafaqna.com شفقنا , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , tehranpress.com تهران پرس ,

وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها