جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

از مکتبخانه‌ تا استادی‌ دانشگاه‌


از مکتبخانه‌ تا استادی‌ دانشگاه‌
استاد شهید آیت‌ الله‌ مطهری‌ در ۱۳ بهمن‌ ۱۲۹۸ هجری‌ شمسی‌ در فریمان‌ واقع‌ در ۷۵ كیلومتری‌ شهر مقدس‌ مشهد در یك‌ خانواده‌ اصیل‌ روحانی‌ چشم‌ به‌ جهان‌ می‌ گشاید. پس‌ از طی‌ دوران‌ طفولیت‌ به‌ مكتبخانه‌ رفته‌ و به‌ فراگیری‌ دروس‌ ابتدایی‌ می‌پردازد. در سن‌ دوازده‌ سالگی‌ به‌ حوزه‌ علمیه‌ مشهد عزیمت‌ كرده‌ و به‌ تحصیل‌ مقدمات‌ علوم‌ اسلامی‌ اشتغال‌ می‌ ورزد. در سال‌ ۱۳۱۶ علیرغم‌ مبارزه‌ شدید رضاخان‌ با روحانیت‌ و علیرغم‌ مخالفت‌ دوستان‌ و نزدیكان‌، برای‌ تكمیل‌ تحصیلات‌ خود عازم‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ می‌ شود در حالی‌ كه‌ به‌ تازگی‌ موسس‌ گرانقدر آن‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ عبدالكریم‌ حائری‌ یزدی‌ دیده‌ از جهان‌ فروبسته‌ و ریاست‌ حوزه‌ را سه‌ تن‌ از مدرسان‌ بزرگ‌ آن‌، آیات‌ عظام‌ سید محمد حجت‌، سید صدرالدین‌ صدر و سید محمد تقی‌ خوانساری‌ به‌ عهد گرفته‌ اند. در دوره‌ اقامت‌ پانزده‌ ساله‌ خود در قم‌ از محضر مرحوم‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ بروجردی‌ (در فقه‌ و اصول) و حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (به‌ مدت‌ ۱۲ سال‌ در فلسفه‌ ملاصدرا و عرفان‌ و اخلاق‌ و اصول) و مرحوم‌ علامه‌ سید محمد حسین‌ طباطبایی‌ (در فلسفه‌، الهیات‌ شفای‌ بوعلی‌ و دروس‌ دیگر) بهره‌ می‌ گیرد.
قبل‌ از هجرت‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ بروجردی‌ به‌ قم‌ نیز استاد شهید گاهی‌ به‌ بروجرد می‌ رفته‌ و از محضر ایشان‌ استفاده‌ می‌ كرده‌ است‌. مولف‌ شهید مدتی‌ نیز از محضر مرحوم‌ آیت‌ الله‌ حاج‌ میرزا علی‌ آقا شیرازی‌ در اخلاق‌ و عرفان‌ بهره‌ های‌ معنوی‌ فراوان‌ برده‌ است‌. از اساتید دیگر استاد مطهری‌ می‌ توان‌ از مرحوم‌ آیت‌ الله‌ سید محمد حجت‌ (در اصول‌) و مرحوم‌ آیت‌ الله‌ سید محمد محقق‌ داماد (در فقه) نام‌ برد. وی‌ در مدت‌ اقامت‌ خود در قم‌ علاوه‌ بر تحصیل‌ علم‌، در امور اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز مشاركت‌ داشته‌ و از جمله‌ با فداییان‌ اسلام‌ در ارتباط‌ بوده‌ است‌. در سال‌ ۱۳۳۱ در حالی‌ كه‌ از مدرسین‌ معروف‌ و از امیدهای‌ آینده‌ حوزه‌ به‌ شمار می‌رود به‌ تهران‌ مهاجرت‌ می‌كند. در تهران‌ به‌ تدریس‌ در مدرسه‌ مروی‌ و تالیف‌ و سخنرانیهای‌ تحقیقی‌ می‌پردازد. در سال‌ ۱۳۳۴ اولین‌ جلسه‌ تفسیر انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ توسط‌ استاد مطهری‌ تشكیل‌ می‌ گردد. در همان‌ سال‌ تدریس‌ خود در دانشكده‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ را آغاز می‌كند. در سالهای‌ ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ كه‌ انجمن‌ اسلامی‌ پزشكان‌ تشكیل‌ می‌ شود، استاد مطهری‌ از سخنرانان‌ اصلی‌ این‌ انجمن‌ است‌ و در طول‌ سالهای‌ ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ سخنران‌ این‌ انجمن‌ بود. كنار امام‌ بوده‌ است‌ بطوری‌ كه‌ می‌توان‌ سازماندهی‌ قیام‌ پانزده‌ خرداد در تهران‌ و هماهنگی‌ آن‌ با رهبری‌ امام‌ را مرهون‌ تلاشهای‌ او و یارانش‌ دانست‌.
در ساعت‌ ۱ بعد از نیمه‌ شب‌ روز چهارشنبه‌ پانزده‌ خرداد ۱۳۴۲ به‌ دنبال‌ یك‌ سخنرانی‌ مهییج‌ علیه‌ شخص شاه‌ به‌ وسیله‌ پلیس‌ دستگیر شده‌ و به‌ زندان‌ موقت‌ شهربانی‌ منتقل‌ می‌ شود و به‌ همراه‌ تعدادی‌ از روحانیون‌ تهران‌ زندانی‌ می‌گردد. پس‌ از ۴۳ روز به‌ دنبال‌ مهاجرت‌ علمای‌ شهرستانها به‌ تهران‌ و فشار مردم‌، به‌ همراه‌ سایر روحانیون‌ از زندان‌ آزاد می‌شود. پس‌ از تشكیل‌ هیات‌های‌ موتلفه‌ اسلامی‌، استاد مطهری‌ از سوی‌ امام‌ خمینی‌ همراه‌ چند تن‌ دیگر از شخصیتهای‌ روحانی‌ عهده‌ دار رهبری‌ این‌ هیات‌ها می‌شود. پس‌ از ترور حسنعلی‌ منصور نخست‌ وزیر وقت‌ توسط‌ شهید محمد بخارایی‌ كادر رهبری‌ هیات‌های‌ موتلفه‌ شناسایی‌ و دستگیر می‌شود ولی‌ از آنجا كه‌ قاضی‌ یی‌ كه‌ پرونده‌ این‌ گروه‌ تحت‌ نظر او بود مدتی‌ در قم‌ نزد استاد تحصیل‌ كرده‌ بود به‌ استاد مطهری‌ پیغام‌ می‌ فرستد كه‌ حق‌ استادی‌ را به‌ جا آوردم‌ و بدین‌ ترتیب‌ استاد شهید جان‌ سالم‌ بدر می‌برد. در این‌ زمان‌ وی‌ به‌ تالیف‌ كتاب‌ در موضوعات‌ مورد نیاز جامعه‌ و ایراد سخنرانی‌ در دانشگاهها، انجمن‌ اسلامی‌ كردن‌ محتوای‌ نهضت‌ اسلامی‌ پزشكان‌، مسجد هدایت‌، مسجد جامع‌ نارمك‌ و غیره‌ ادامه‌ می‌ دهد.
بطور كلی‌ استاد شهید كه‌ به‌ یك‌ نهضت‌ اسلامی‌ معتقد بود نه‌ به‌ هر نهضتی‌، برای‌ اسلامی‌ كردن‌ محتوای‌ نهضت‌ تلاشهای‌ ایدئولوژیك‌ بسیاری‌ كرد و با كجروی‌ها و انحرافات‌ مبارزه‌ سرسختانه‌ كرد. در سال‌ ۱۳۴۶ به‌ كمك‌ چند تن‌ از دوستان‌ اقدام‌ به‌ تاسیس‌ حسینیه‌ ارشاد نمود بطوری‌ كه‌ می‌توان‌ او را بنیانگذار آن‌ موسسه‌ دانست‌. ولی‌ پس‌ از مدتی‌ به‌ علت‌ تكروی‌ و كارهای‌ خودسرانه‌ و بدون‌ مشورت‌ یكی‌ از اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ و ممانعت‌ او از اجرای‌ طرحهای‌ استاد و از جمله‌ ایجاد یك‌ شورای‌ روحانی‌ كه‌ كارهای‌ علمی‌ و تبلیغی‌ حسینیه‌ زیر نظر آن‌ شورا باشد سرانجام‌ در سال‌ ۱۳۴۹ علیرغم‌ زحمات‌ زیادی‌ كه‌ برای‌ آن‌ موسسه‌ كشیده‌ بود از عضویت‌ هیات‌ مدیره‌ آن‌ موسسه‌ استعفا داد .
در سال‌ ۱۳۴۸ بخاطر صدور اعلامیه‌یی‌ با امضای‌ او و حضرت‌ علامه‌ طباطبایی‌ و آیت‌ الله‌ حاج‌ سید ابوالفضل‌ مجتهد زنجانی‌ مبنی‌ بر جمع‌ اعانه‌ برای‌ كمك‌ به‌ آوارگان‌ فلسطینی‌ و اعلام‌ آن‌ طی‌ یك‌ سخنرانی‌ در حسینیه‌ ارشاد دستگیر شد و مدت‌ كوتاهی‌ در زندان‌ تك‌ سلولی‌ بسر برد. از سال‌ ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ برنامه‌ های‌ تبلیغی‌ مسجدالجواد را زیر نظر داشت‌ و غالبا خود سخنران‌ اصلی‌ بود تا اینكه‌ آن‌ مسجد و به‌ دنبال‌ آن‌ حسینیه‌ ارشاد تعطیل‌ گردید و بار دیگر استاد مطهری‌ دستگیر و مدتی‌ در بازداشت‌ قرار گرفت‌. پس‌ از آن‌ استاد شهید سخنرانیهای‌ خود را در مسجد جاوید و مسجد ارك‌ و غیره‌ ایراد می‌كرد. بعد از مدتی‌ مسجد جاوید نیز تعطیل‌ شد.
در حدود سال‌ ۱۳۵۳ ممنوع‌ المنبر شد و این‌ ممنوعیت‌ تا پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ادامه‌ داشت‌.اما مهمترین‌ خدمات‌ استاد مطهری‌ در طول‌ حیات‌ پر بركتش‌ ارایه‌ ایدئولوژی‌ اصیل‌ اسلامی‌ از طریق‌ درس‌ و سخنرانی‌ و تالیف‌ كتاب‌ است‌. این‌ امر خصوصا در سالهای‌ ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ بخاطر افزایش‌ تبلیغات‌ گروههای‌ چپ‌ و پدید آمدن‌ گروههای‌ مسلمان‌ چپ‌ زده‌ و ظهور پدیده‌ التقاط‌ به‌ اوج‌ خود می‌رسد. بعد از حضرت‌ امام‌، استاد مطهری‌ اولین‌ شخصیتی‌ است‌ كه‌ به‌ خطر سران‌ سازمان‌ موسوم‌ به‌ «مجاهدین‌ خلق‌ ایران‌» پی‌ می‌برد و دیگران‌ را از همكاری‌ با این‌ سازمان‌ باز می‌ دارد و حتی‌ تغییر ایدئولوژی‌ آنها را پیش‌ بینی‌ می‌كند.
در این‌ سالها استاد شهید به‌ توصیه‌ حضرت‌ امام‌ مبنی‌ بر تدریس‌ در حوزه‌ علمیه‌ قم‌ هفته‌یی‌ دو روز به‌ قم‌ عزیمت‌ نموده‌ و درسهای‌ مهمی‌ در آن‌ حوزه‌ القا می‌كند و همزمان‌ در تهران‌ نیز درسهایی‌ در منزل‌ و غیره‌ تدریس‌ می‌ كند. در سال‌ ۱۳۵۵ به‌ دنبال‌ یك‌ درگیری‌ با یك‌ استاد كمونیست‌ دانشكده‌ الهیات‌! زودتر از موعد مقرر بازنشسته‌ می‌ شود. همچنین‌ در این‌ سالها استاد شهید با همكاری‌ تنی‌ چند از شخصیت‌های‌ روحانی‌، «جامعه‌ روحانیت‌ مبارز تهران‌» را بنیان‌ می‌ گذارد بدان‌ امید كه‌ روحانیت‌ شهرستانها نیز بتدریج‌ چنین‌ سازمانی‌ پیدا كند. گرچه‌ ارتباط‌ استاد مطهری‌ با امام‌ خمینی‌ پس‌ از تبعید ایشان‌ از ایران‌ به‌ وسیله‌ نامه‌ و غیره‌ استمرار داشته‌ است‌ ولی‌ در سال‌ ۱۳۵۵ موفق‌ شد مسافرتی‌ به‌ نجف‌ اشرف‌ كرده‌ و ضمن‌ دیدار با امام‌ خمینی‌ درباره‌ مسائل‌ مهم‌ نهضت‌ و حوزه‌ های‌ علمیه‌ با ایشان‌ مشورت‌ كند. پس‌ از شهادت‌ آیت‌ الله‌ سید مصطفی‌ خمینی‌ و آغاز دوره‌ جدید نهضت‌ اسلامی‌، استاد مطهری‌ بطور تمام‌ وقت‌ درخدمت‌ نهضت‌ قرار می‌ گیرد و در تمام‌ مراحل‌ آن‌ نقشی‌ اساسی‌ ایفا می‌كند. در دوران‌ اقامت‌ حضرت‌ امام‌ در پاریس‌، سفری‌ به‌ آن‌ دیار كرده‌ و در مورد مسائل‌ مهم‌ انقلاب‌ با ایشان‌ گفت‌وگو می‌ كند و در همین‌ سفر امام‌ خمینی‌ او را مسئول‌ تشكیل‌ شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ می‌ كند.
هنگام‌ بازگشت‌ امام‌ خمینی‌ به‌ ایران‌ مسئولیت‌ كمیته‌ استقبال‌ از امام‌ را شخصا به‌ عهده‌ می‌ گیرد و تا پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و پس‌ از آن‌ همواره‌ در كنار رهبر عظیم‌ الشان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ مشاوری‌ مورد اعتماد برای‌ ایشان‌ بود تا اینكه‌ در یازدهم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ سال‌ ۱۳۵۸ در حالی‌ كه‌ از یكی‌ از جلسات‌ فكری‌ سیاسی‌ بیرون‌ آمده‌ بود با گلوله‌ گروه‌ جنایتكار فرقان‌ به‌ شهادت‌ می‌ رسد و امام‌ و امت‌ اسلام‌ در حالی‌ كه‌ امیدها به‌ آن‌ بزرگمرد بسته‌ بودند در ماتمی‌ عظیم‌ فرو می‌ روند.


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

چرا امام انتخاب شد

چرا امام انتخاب شد
زمینه آشنایی من با امام از همان سال‌های اول تحصیل در قم فراهم شد. منزل اخوان مرعشی، مقابل منزل امام بود. پیش از آمدن به این منزل هم، با چهره امام آشنا بودم. ایشان چهره معروف و محترمی در حوزه بودند که هر کس وارد حوزه می‌شد در ردیف اولین چهره‌های معروف پس از آقای بروجردی، به زودی ایشان را می‌شناخت. با این همه، همسایگی ما با ایشان باعث زمینه آشنایی بیشتری شد. از همان روزهای اول که امام را دیدمم، مجذوب ایشان شدم; قیافه‌ای با ابهت و دوست داشتنی، با منشی جذاب، این احساس مشترک طلبه‌های جوان حوزه بود. با برخوردهای مکرر و روزمره حس کنجکاوی من بیشتر تحریک می‌شد و در جست و جوی بهانه آشنایی بیشتر و بیشتر بودم. در مسیررفت و آمد، گاهی با امام و یا آقا مصطفی همراه می‌شدیم و ضمن احوالپرسی سئوالی مطرح می‌کردیم، سئوال اخلاقی، ادبی، فکری و ... از اینجا اطلاعات خوبی درباره خانواده و زندگی امام برایمان فراهم شد و جاذبه عمیق‌تری پیش آمد. سعی می‌کردم که قدری همت را بیشتر کنم تا بتوانم در مسیر سئوالاتی مطرح کنم که امام را وادار به جواب جدی کند. ایشان هم چنان که روش همیشگی‌شان بود، پاسخ‌های کوتاهی می‌دادند. در اوایل این آشنایی، فاصله هم زیاد بود. ما سطح می‌خواندیم و در سطح شاگرد ایشان نبودیم. با عشق و علاقه در انتظار روزی بودیم که به عنوان شاگرد، درس ایشان را درک کنیم. البته حضور ما در محل درس به عنوان تماشاچی مانعی نداشت، اما این، ما را ارضا نمی‌کرد. مایل بودیم به صورت جدی در درس ایشان حاضر شویم. از این تاریخ به بعد، بیت امام برای من و شماری از دوستان به صورت پاتوق درآمد.
با زمینه‌هایی که به آن اشاره کردم، من و شماری از دوستان هم مباحثه، به امام نزدیک و نزدیک‌تر شدیم، هم در وارد کردن امام به جلوس در ایام عید و عزا نقش داشتیم و هم به شکلی در گرداندن بیت ایشان و این همه، زمینه‌ای بود برای آشنایی هرچه بیشتر با افکار و اهداف امام.
زمینه‌هایی هم از قبل داشتیم، از طریق کتب کشف اسرار که در پاسخ به بعضی از منحرفین نوشته بودند و ضمن آن، پرخاشی هم به پهلوی داشتند که برای ما جاذبه خاصی داشت; از دیگران چنین موضع‌گیری شجاعانه‌ای در برابر شاه ندیده بودیم. به این همه، بعد اخلاقی ایشان را هم باید افزود.
از نیازهای روحی طلبه‌ها، درس اخلاق بود. از این نظر هم، امام محور نیرومند و ممتازی بودند. در فلسفه و عرفان هم، امام چهره پرآوازه‌ای بودند. ما آرزو می‌کردیم که ای کاش ایشان درس فلسفه و عرفان داشت. از نظر سیاسی هم که وضع ایشان روشن است. با توجه به همه این خصوصیات بود که امام را انتخاب کرده بودیم.
● استفاده از محضر امام
در حوزه قم کلاس‌های مشخص و رسمی برای سطوح مختلف نبود. هر طلبه به میل و تشخیص خود استادی برای هر درس انتخاب می‌کرد. در درس خارج از درس‌های آیات عظام بروجردی، امام راحل، داماد، گلپایگانی و ... بهره بردم. البته استفاده‌های اساسی علمی و اخلاقی و فکری را از محضر امام راحل برده‌ام.
● لهجه شیرین خمینی
بعد از فاجعه فیضیه، روز ۲۱ فروردین، در قم و اصفهان و مشهد و ... بدون اخطار قبلی طلاب درخیابان‌ها دستگیر می‌شدند و تحت‌الحفظ به سربازخانه‌ها اعزام می‌شدند و من جزو اولین اعزامی‌ها بودم. صبح روز ۲۱ فروردین ۱۳۴۲، که برای پست کردن نشریات مکتب تشیع به طرف پستخانه می رفتم، هنگام عبور از مقابل شهربانی قم در خیابان باجک، پاسبان شهربانی مرا دستگیر کرد و پس از اندکی توقف در شهربانی همراه چند نفر دیگر به اداره نظام وظیفه منتقل شدم. شنیدم وقتی که امام خبر اعزام مرا می‌شنوند، با همان لهجه شیرین خمینی می‌فرمایند: «او دیگر چرا؟ او که چهل سال داره». ( من آن روز بیست و نه ساله بودم).
● تحقیق در مورد جزئیات کاپیتولاسیون
باخبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه‌ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می‌شد. در پیگیری این خبر، زمینه جدیدی فراهم شد برای مبارزه امام. امام چند نفری را مامور تحقیق درباره جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سیدجعفر بهبهانی; پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیق‌تر می‌خواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد. من دو روزی تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم آقای تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعا با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام. ایشان تصمیم به مبارزه داشتند و ما هم ستادی برای اداره مسایل مبارزه در این مقطع جدید، ایجاد کردیم. امام، هم اعلامیه دادند، هم آن سخنرانی معروف را کردند و هم پیام‌هایی را به علمای سراسر کشور فرستادند. مسجد امام هم پایگاه مهمی شده بود که در این مقطع- به پیروی امام- هر شب یکی از چهره‌های مشهور آنجا سخنرانی می‌‌کرد.
● امام فرمودند: رادیو بخرید
قضیه کاپیتولاسیون یک قضیه مهمی است، زود از آن نگذریم. من به عنوان یکی از شاگردان امام، جزو اولین آدم‌هایی بودم که خبر آن را شنیدم. آن هم از رادیوهای بیگانه. رفتم خدمت امام گفتم. امام قدری تحقیق کردند، فرمودند: مسئله بسیار خطرناکی است. مرا مامور کردند و من رفتم تهران. گفتند بروید و حقایق را پیدا کنید. من هم آمدم تهران... دو یا سه روز طول کشید و من برگشتم خدمت امام. امام فرمودند: سفر خیلی پرباری بود. این دو سه روز خیلی چیزها آوردی. بعد هم آن موقع تصمیمی گرفتند که تاریخی و جالب است; آن موقع در حوزه کسی رادیو نداشت، رسم نبود طلبه‌ها رادیو داشته باشند. امام فرمودند: «تو برو رادیو بخر و ترتیبی بده که همه اخبا به ما به موقع برسد.» دویست تومان هم به ما دادند و گفتند رادیو بخرید. ما آمدیم در خیابان ارم مغازه‌ای بود الکترولوکس، یک رادیو بخریم. گفت: ۴۰۰ تومان و از این ارزان‌تر نمی‌شود. ۲۰۰ تومان قسطی کردیم و ۲۰۰ تومانش را دادیم. رادیو «ارس» و هنوز هم، من این مطلب را حفظ کرده‌ام برای مبدا تاریخ و گذاشتم توی موزه. امام وقتی که به اصل قضیه خوب واقف شدند، آن حرکت عظیم ضدآمریکایی را شروع کردند.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
پودینگ پرتقال، انجیر و خرما
● مواد لازم آب و پوست ۲عدد پرتقال خرمای خشک بدون هسته و خرد شده دو سوم پیمانه انجیر خشک و خرد شده دو سوم پیمانه کره ۱۸۰گرم شکر ترجیحا قهوه ای سه چهارم پیمانه تخم مرغ ۳عدد آرد …