شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018

اهداف سوره بقره


اهداف سوره بقره
سوره بقره ، طولانی ترین سوره قرآن كریم است؛ چرا كه دو جزء و نیم از مجموع قرآن را در بر می گیرد، قرآنی كه سراسر آن عبارت از سی جزء می باشد. به همین جهت در دوران گذشته اگر فردی مجموع سوره بقره را به خاطر می سپرد و آنرا حفظ می كرد از دیدگاه مسلمین فردی برجسته و شاخص به شمار می رفت.این سوره، نخستین سوره ای است كه در مدینه نازل گردیده و دارای ۲۸۶ آیه، و ۶۱۲۱ كلمه است.
۱- گزارش از قضیه مربوط به نام و عنوان این سوره :
وجه تسمیه این سوره به خاطر ذكر و بیان حادثه قتلی است كه همزمان با رسالت حضرت موسی( علیها السلام) در میان بنی اسرائیل روی داد این حادثه منحصراً در سوره بقره آمده است. و نیز می دانیم گوساله ای كه بنی اسرائیل مدتی آنرا به عنوان معبود خود به پرستش می گرفتند از سنخ بقره و از جنس همین حیوان بوده است. خود بقره در این حادثه دارای برجستگی و موقعیت ویژه ای می باشد، و در لابلای داستان مورد بحث، موضع خاصی برای خود كسب كرده است.
قضیه و حادثه چه بود؟
در میان بنی اسرائیل جنایتی روی داد، یعنی فردی به قتل رسید. بین اهل قبیله ای كه این جنایت در میان آنها اتفاق افتاد- در اینكه قاتل چه كسی است- اختلاف پدید آمد، و همه ارتكاب این جنایت را از خود دفع ، و خویشتن را از آن تبرئه كرده و دیگران را بدان متهم می ساخت؛ضمنا كسانی در میان بنی اسرائیل بودند كه جانی و قاتل را می شناختند، ولی از اظهار آن خودداری می نمودند ، و این حقیقت را كتمان می كردند، خداوند متعال همین مطلب را در قرآن كریم بازگو كرده و فرموده است:
" وَ اِذ قَتَلتُم نَفساً فَادّا رَأتُم فیها وَاللهُ مُخرِجُ ما كُنتُم تَكتُمُونَ."( بقره:۷۲)
(ای یهودیان! شما از تیره همان مردمی هستید كه دچار قتل نفس شدید، و درباره آنكه قاتل كیست به اختلاف برخاستید و تبری می جستید و حقیقت را از خلق پنهان می داشتید ؛ اما خدای متعال آن رازی را كه كتمان می كردید ظاهر ساخت و از زیر پرده خفاء و ابهام بیرون آورد.
بنی اسرائیل شكایت نزد موسی( علیه السلام) بردند تا در این جنایت- كه جانی و قاتل در رابطه با آن ناشناخته مانده بود- داوری كند.
موسی( علیه السلام) از خداوند درخواست نمود كه چاره این كار را بیان نماید. خداوند متعال دستور داد باید گاوی را ذبح كنند و بدن مقتول را با زبان آن گاو آشنا ساخته و بدان بمالند؛ اما چون طبعاً بنی اسرائیل در اجراء اوامر الهی عناد می ورزیدند و به بهانه جویی متوسل می شدند در برابر این فرمان، حالتی آمیخته با استهزاء از خود نشان داده تا راهی برای درنگ و مسامحه از نظر اجراء دستور برای خود بیابند؛ حتی به موسی( علیه السلام) گفتند:" أَتَتَّخِذُنا هُزَُواً: ای موسی! آیا ما را به استهزاء می گیری؟"
پیداست كه هیچ پیامبری امت خود و حتی مردم را به سُخریه و استهزاء نمی گیرد، لكن دلهای منحرف و واژگونه ، در برابر حق و پذیرش آن همواره گرفتار عناد و عدم انعطاف است. لذا بنی اسرائیل- به جای اجرای فرمان الهی- از موسی( علیه السلام ) راجع به آن گاو سوال كردند:
" قالُوادعُ لَنا رَبَّكَ یبَین لَّنا ماهِی..."(بقره:۶۸)
بنی اسرائیل گفتند: موسی! از پروردگار خود بخواه برای ما توضیح دهد آن گاو مورد نظر چگونه است؟
بنی اسرائیل در پرسشهای خود راجع به این گاو پرچانگی و زیاده روی كردند و یك كار ساده و آسان را بر خود پیچیده و ناهموار ساختند، و خداوند نیز بر آنها درباره گاو مزبور سخت گرفت. آری آنها از موسی( علیه السلام) می پرسیدند، این گاو چه نوع گاوی است: آیا از نوع همان گاو معمولی و از زمره همان حیوان شناخته شده است، و یا آفریده دیگری است كه مزایایی منحصر به فرد دارد و پدیده ای خارق العاده است ؟
خداوند متعال برای آنها بیان فرمود كه این گاو باید نه سالخورده و نه كم سال و جوان باشد و بنی اسرائیل باید گاوی را با چنین خصوصیتی ذبح كنند و از این رهگذر دستور الهی را فرمان برند.
وقتی بنی اسرائیل از رنگ آن گاو سؤال كردند خداوند فرمود كه باید زردفام باشد، آنهم به گونه ای كه بینندگان از دیدن رنگ آن در خود احساس لذت و سرور نمایند، و نیز خدای متعال خصوصیت دیگری را بر آن افزود كه:
" اِنَّها بَقَرَهٌٔ لا ذَوُلٌ تُثیرُ الاَرضَ وَ لا تَسقِی الحَرثَ مُسلَّمَهٌٔ لاشِیهَٔ فیها.(بقره:۷۱)
موسی گفت: خداوند متعال می فرماید، آن گاو مورد نظر ، گاوی است نه رام كه زمین را شیار كند، ونه كشت را آبیاری نماید، سالم و تندرست و با رنگی یكدست كه لكه ای ناهمرنگ در آن نباشد.
سرانجام بنی اسرائیل- پس از مدتی تحمل دشواری ها و سرگردانی ها- بر چنین گاوی مطلع شدند:
گاوی كه این خصوصیات در آن دیده می شد از آن مرد سالخورده و تهیدستی بود كه بنده ای صالح و پارسا به شمار می رفت، و از مال دنیا- فقط - صاحب همین یك گاو بوده ، پیرمرد این گاو را به چرا می برد، و با قلبی پاك و بی آلایش و دلی مطمئن و آرام به درگاه پروردگار به نیایش پرداخته و عرضه می داشت: خدایا! من این حیوان را به تو سپردم تا آنرا برای پسرم- كه خردسال است- حفظ كنی و تا زمانی كه به بزرگسالی رسد آنرا تحت حمایت خود قرار دهی .همواره این آرزوی قوی و نیرومند- در سایه بارقه های رحمت الهی- در قلب این مرد سالخوره، زنده و بیدار و همواره در جریان بود تا آنگاه كه دنیا را ترك گفت، و این گاو برای فرزند یتیم و بی سرپرست او باقی ماند . پسر نیز همواره از این گاو تیمار و مراقبت به عمل می آورد وآنرا به چرا می برد، و پرتوی از امید و آرزو- كه باید آنرا از زمره میراث باقیات الصالحات پدرش برشمرد- قلبش را نوید می داد و مژده خبر خوشی را در دلش زنده نگاه می داشت.
آری وقتی خداوند متعال به بنی اسرائیل فرمان داد گاوی را ذبح كنند، و در اجراء این دستور سخت گرفتند و پرسشهائی غیر ضروری و بی جا مطرح كردند، خدا در مورد صفات و خصوصیات و رنگ و سن این گاو بر بنی اسرائیل سخت گرفت. مردم دیدند كه این صفات و خصوصیات جز در گاوی كه از آنِ آن یتیم است در گاو دیگری وجود ندارد، یتیمی كه خداوند متعال از ناحیه این گاو، خیر و بركتی در زندگانیش به هم رساند؛ چرا كه ناگزیر این گاو را با قیمت زیادی از این یتیم خریداری كرده و آنرا ذبح نمودند، و بدن مقتول را با بدن این گاو آشنا ساخته و بدان زدند. در این اثناء اراده الهی تجلی كرده و معجزه ای به وقوع پیوست، و مقتول زنده شد و نام قاتل را بر زبان آورد. خداوند متعال در این باره می فرماید:
" فَقُلنا اضرِبُُوهُ بِبَعضِها كَذلِكَ یحیی اللهُ المَوتی وَ یریكُم آیاتِه لَعَلَّكُم تَعقِلونَ"( بقره:۷۳)
پس فرمان دادیم كالبد مقتول را با پاره ای از اندام گاو آشنا ساخته و بر آن بمالند، بدینسان خدا مردگان را زنده می كند، و آیات و نشانه های صدق و حقانیت خود را به شما ارائه می دهد، بدین امید كه عقل و اندیشه خود را به كار گیرید و حقیقت را دریابید.
با اینكه یهودیان چنین معجزه و جریان خارق العاده ای را از نزدیك مشاهده كردند برای پذیرفتن حق، انعطافی در آنها پدید نیامد؛ بلكه دلهای آنها همچون سنگ و یا سخت تر از آن گردید؛ و به جای آنكه از رهگذر شهود چنین معجزه ای به طریق ایمان رهنمون گردند با پیمان شكنی های خود، از حق به یكسو افتاده و گرفتار انحراف از آن شدند، و در گمرهی ره در می نوردیدند، و دست اندر كار كشتار انبیاء می گشتند، و به تحریف كتاب خدا دست می یازیدند، و اندیشه فتنه انگیزی و آشوب طلبی ونیرنگ كاری را در سر می پروراندند.
خداوند متعال ما را از كید و فریبكاری این گونه یهودیان برحذر داشته، و موظفمان ساخته كه به آشوب طلبی ها و تفرقه انگیزی های آنان وقعی نگذاشته و بدانها گوش فرا ندهیم؛ و حَزم و دوراندیشی را از دست ننهیم، و برای مقاومت و پایداری در برابر یورش آنها نیرو فراهم آوریم، و برای باز پس گرفتن حقوق از دست رفته و سرزمینهای غصب شده، قدرت و آمادگی كسب كنیم. رسول گرامی اسلام( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
لحظه وقوع قیامت هرگز فرا نمی رسد مگر آنگاه كه با یهودیان ( صهیونیسم) به جنگ و ستیز برخیزید، و با آنها نبرد كنید( در چنین دوره ای است) كه هر یك از آنها پشت سنگ مخفی می شوند، و سنگ بانگ بر می آورد ای بنده خدا! این كسی كه در پس من پنهان شده است یك یهودی ( شرور) است، او را بكش."
باری، در لابلای داستان بقره بنی اسرائیل- برای كسانی كه بر خویشتن سخت می گیرند و بهانه جوئی می كنند- نكته عبرت آموزی جلب نظر می كند؛ چون خداوند متعال به بنی اسرائیل دستور داد، گاوی را سر ببرند. اگر آنان هر گاوی را با هر خصوصیتی ذبح می كردند موجب اسقاط تكلیف آنها می گشته و كافی بود؛ لكن آنها بر خود سخت گرفتند، و درباره صفات و خصوصیات آن به پرس و جو آغاز كردند، و به همان اندازه كه بر پرس و جوی خود می افزودند با مشكلات جدیدی در پاسخ مواجه می شدند و برصفات و خصوصیات آن گاو افزوده می شد، تا آنجا كه گاو مورد نظر به صورت گاو نادر و كمیابی برای ذبح تعیین شد.
درحدیث آمده است:
" شما همانند بنی اسرائیل نباشید كه بر خود سخت گرفتند و خدا نیز بر آنها سخت گرفت."
در قرآن كریم نیز آمده است:
" فَخُذما آتَیتُكَ وَ كُن مِنَ الشاكِرینَ"( اعراف:۱۴۴)
ای موسی! آنچه به تو دادیم برگیر و از سپاسگزاران باش.
اهداف عمده و اساسی سوره بقره
۱- بیان اصول عقاید و ذكر ادله توحید و مبدا آفرینش انسان .
۲- تقسیم بندی مردم در برابر هدایت و روشنگری قرآن به ۳ دسته ی: مومنین ، كافرین ، منافقین .
۳-بیان كردن تاریخ یهودیان و مناقشه با آنان در رابطه با عقایدشان .
۴-قانونگذاری اسلام تا با آن قوانین ، آنها را از سایر فرق ممتاز سازد .


منبع : تبیان

مطالب مرتبط

قرآنی شویم

قرآنی شویم
ماه مبارک رمضان که ماه مهمانی خدا و ماه نزول قرآن، ماه در بردارنده شب های عظیم و مبارک قدر و ماه بهار قرآن است، فرصت بی بدیلی برای پرداختن به قرآن است.
قرآن کتابی است که در تمام شئون انسان؛ از مبدأ و معاد و خلق و ایجاد، در باره فضایل اخلاقی و عمومی‌انسان نظر دارد، قوانین اجتماعی و فردی حاکم بر نوع انسان را به وضوح بیان کرده و هیچ مطلب کوچک و بزرگی از نظرش مخفی نمانده است.
متأسفانه باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که هنوز توجه به قرآن در جامعه ما یک امر عمومی‌نشده و قرآن همچنان در مهجوریت است. این کتاب مقدس برای ما به کتابی تبدیل شده که تنها در بعضی اماکن یا مراسم چون سر سفره عقد، مراسم عزا، موقع سفر، اسباب کشی، استخاره و...استفاده می‌شود؛
در حالی که در حدیثی امام صادق(علیه السلام)فرمودند: «القرآن عهدالله الی خلقه فقد ینبغی للمرء المسلم أن ینظر فی عهده و أن یقرأمنه فی کلّ یوم خمسین آیهٔ؛ قرآن پیمان خداوند با خلقش است. پس شایسته است مسلمان در این پیمان [نامه] نگاه کند و هر روز ۵۰ آیه بخواند.»
● مهجوریت قرآن
بدیهی است که سفارش به تلاوت قرآن به جهت درک مفاهیم آن و عمل به آیات الهی است. اگرچه در بعضی موارد به قرآن مراجعه و از آن استفاده می‌کنیم اما این استفاده تنها به قرائت و یا حفظ آن برای ثواب و پاداش قرائت و حفظ محدود می‌شود و لذا تأثیری که باید، از قرآن دریافت نمی‌کنیم و عمده تلاش ما مصروف ظواهر آن از جمله قواعد تجوید و لحن زیبا می‌شود.
حال آن که قرآن بنابر آیات و احادیث « ریسمان الهی» است، هم چنان که رسول اعظم(ص) فرمودند: «قرآن ریسمان خدا و نور آشکار و شفای سودمند و نگاه دارنده برای کسی است که به آن تمسک جوید و رهایی است برای کسی که از آن پیروی کند.»
در گامی‌فراتر از این، عده‌ای از ما قرآن را می‌خوانیم و تا حدودی نیز به معنای آیات توجه می‌کنیم، اما گویا حقایق آن را باور نداریم و در زندگی خود پیاده نمی‌کنیم و این حقایق از حد شعار و حرف فراتر نمی‌رود.
از این رو به هنگام عمل، طبق آن رفتار نکرده بلکه طبق باورهای قبلی خود که چیز دیگری است عمل می‌کنیم. به عبارت دیگر قرآن برنامه عملی زندگی ما نیست درحالی که قرآن عهدنامه الهی و برنامه عمل انسان است. گاه حتی قدم از این نیز فراتر نهاده و نمی‌گذاریم که قرآن خود حرف بزند. گاهی به قرآن مراجعه می‌کنیم و با بضاعت‌اندکی که در فهم زبان عربی داریم، هر چه فهمیدیم به قرآن نسبت می‌دهیم.
● راهکارهای قرآنی شدن و وظایف ما
به راستی برای قرآنی شدن چه باید کرد؟ به برخی از این راهکارها اشاره می‌کنیم:
۱) خواندن قرآن تا آنجا که ممکن است :برای قرآنی شدن و عمل کردن به وظیفه‌ای که در قبال این کتاب الهی داریم ابتدا باید تا می‌توانیم قرآن تلاوت کنیم «فَاقرو ا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرءانِ؛(مزمل/۲۰) پس به‌اندازه‌ای که برای شما ممکن است از قرآن تلاوت کنید.» قرآن در دو بُعد لفظی و معنوی ویژگی‌هایی منحصر به فردی دارد.
در بعد لفظی که در آن مقوله زیبایی مطرح است و از آن به فصاحت و بلاغت ـ در حدّ اعجاز ـ تعبیر می‌شود، به گونه‌ای است که تقلیدناپذیر و انکارناپذیر بوده و کاملا گویای این است که منبع آن جدای از فکر بشری و حتی پیامبر(ص)بوده است.
۲ ) خواندن قرآن با تدبر و ادا کردن حق آن: در کتاب «کنزالعمال» متقی‌هندی به نقل از تورات آمده است که خداوند فرمود: «ای بنده من! آیا از من خجالت نمی‌کشی وقتی نامه یکی از دوستانت به تو می‌رسد و تو در راه و در حرکتی، به کناری می‌روی و به خاطر آن می‌نشینی و آن را می‌خوانی و در تک تک حروف آن تفکر و تدبّر می‌کنی که مبادا مطلبی از آن را از دست بدهی، درحالی که این کتاب من است که من به سوی تو فرستاده ام، ببین چه مطالبی برای تو آورده ام؟ چندبار در آن تکرار کردم که تأمل و درنگ کنی؟ سپس تو از آن رویگردان شدی.‌ای بنده من! آیا من نزد تو از دوستت کمتر و بی مقدارترم؟ دوستت نزد تو می‌نشیند و تو با تمام رویت به او اقبال می‌کنی و با تمام وجودت به سخنش گوش می‌دهی و اگر کسی سخنی بگوید یا شخصی بخواهد تو را از سخن او به خودش مشغول کند به او اشاره می‌کنی که ساکت شود، در حالی که من به تو رو آورده ام و باتو سخن می‌گویم و تو با قلبت از من اعراض می‌کنی و مرا نزد خویش بی ارزش‌تر از دوستت قرار می‌دهی.»
یکی از روش‌ها برای خواندن قرآن با تأنی،‌ترتیل قرآن است؛ زیرا از مزیت‌های‌ترتیل، خواندن قرآن، دقت در معانی آیات و تدبر و تفکر در آن‌هاست. تلاوت با ‌ترتیل، سنتی است که هنگام نزول آیات بر پیامبر(ص) به کار بسته شده: «ورَتَّلنـهُ‌ترتیلا». آری، تلاوت قرآن صرفاً اصرار بر الفاظ و مخارج حروف و... نیست، بلکه تلاوت حقیقی قرآن، خواندن آیات آن و آگاهی به دقایقش و التزام عملی به مضامین آن است؛ هم چنان که خداوند می‌فرماید: « کسانی که کتاب [آسمانی] به آنان داده‌ایم و آن را چنان که باید می‌خوانند، ایشانند که بدان‌ایمان دارند...»(بقره/۲۱)
۳) مس قرآن با طهارت :خداوند در قرآن می‌فرماید: «لا یَمَسُّهُ اِلاَّالمُطَهَّرون؛(واقعه/۷۹) جز پاک شدگان بر آن دست نزنند.» مراد از طهارت در این آیه شریفه تنها طهارت ظاهری نیست، بلکه طهارت باطنی و قلبی و ذهنی را نیز شامل می‌شود.
امام‌خمینی(ره)در برداشتی از این آیه شریفه فرمودند: «چون قلب را از کثافات خالی کرد مهیا برای ذکر خدا و قرائت کتاب خدا شود و تا قذارات و کثافات عالم طبیعت در آن است استفادات از ذکر و قرآن شریف میسور نشود،... پس از آن که دل را برای ذکر خدا و قرآن شریف مهیا نمود آیات توحید و اذکار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و حال طهارت تلقین قلب کند، به این معنی که قلب را چون طفلی فرض کند که زبان ندارد و می‌خواهد او را به زبان آورد، چنانچه آنجا یک کلمه را تکرار کند و به دهان طفل گذارد تا او یاد بگیرد. همین طور کلمه توحید را با طمأنینه و حضور قلب باید انسان تلقین قلب کند و به دل بخواند تا زبان قلب باز شود.»
۴ ) ایمان آوردن به حقیقت، راستی و درستی قرآن :آنچه زمینه‌ایمان به قرآن و حقیقت اسلام را در دل و جان انسان‌ها فراهم می‌کند، شناخت قرآن است.
انسان چیزی را باور می‌کند که به درستی آن واقف شود، هم چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: «‌ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب‌هایی که قبلا نازل کرده، بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتاب‌ها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد، در حقیقت سخت دچار گمراهی شده است.»(نساء/۱۳۶)
امام علی(ع) نیز در این زمینه فرموده‌اند: «همانا خداوند بزرگ کتابی هدایتگر فرستاد. نیکی و بدی و خیر و شر را آشکارا در آن بیان فرمود. پس راه نیکی در پیش گیرید که هدایت شوید و از شر و بدی پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید.»
۵) پیروی از فرمان‌های قرآن :خداوند در قرآن شریف، پیروان خود را خوش فرجام و رستگار معرفی کرده است: «فَالَّذینَ ءامَنوا بِهِ وعَزَّروهُ ونَصَروهُ واتَّبَعوا النّورَ الَّذی اُنزِلَ مَعَهُ اُولئکَ هُمُ المُفلِحون؛(اعراف/۱۵۷) آنان که به پیامبر(ص)‌ایمان آوردند و حمایتش کردند و از نوری که به او نازل شده (قرآن) پیروی کردند، آنان رستگارانند.»(اعراف/۱۵۷)
رستگاران همان‌هایی هستند که با پیروی از دستورهای قرآن و پرهیزگاری، خود را مورد رحمت خداوند قرار داده‌اند. امام علی(ع)در مقام امر به پیروی از قرآن فرمودند: «بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است که تشنگی را فرو نشاند، نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد، کجی ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و تکرار و شنیدن پیاپی آیاتش کهنه اش نمی‌سازد و گوش از شنیدن آن خسته نمی‌شود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند، پیشتاز است.»
۶) امام قرار دادن قرآن در زندگی: خداوند قرآن را میزان سنجش قرار داده و فرموده است: «..وهـذا کِتـبٌ مُصَدِّقٌ لِسانـًا عَرَبیـًّا لِیُنذِرَ الَّذینَ ظَـلَموا وبُشری لِلمُحسِنین؛(احقاف/۱۲) و این (قرآن) کتابی است به زبان عربی که تصدیق کننده [آن]است تا کسانی را که ستم کرده‌اند، بیم دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد.»
امام علی(ع) در خطبه‌ای در شهر کوفه بهترین بنده خدا و الگوی انسان کامل را معرفی فرمودند. در بخشی از این خطبه آمده است: «و اختیار خود را به قرآن سپرده و قرآن را امام و پیشوای خود قرار داده است؛ هرجا که قرآن بار‌اندازد، فرود ‌آید و هرجا که قرآن جای گیرد، مسکن گزیند.»
امام و پیشوا قرار دادن قرآن در تمام مراحل زندگی یعنی این که خود را بر قرآن عرضه کنیم و آن را میزان سنجش خود قرار دهیم همچون مأمومی‌که با امام جماعت نماز می‌خواند. امام خمینی(ره) در «آداب الصلوه» در این‌باره می‌فرماید: «وظیفه سالک الی الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد و چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار و عدم اعتبار حدیث آن است که آن را به کتاب خدا عرضه دارند و آنچه مخالف آن باشد باطل و زخرف شمارند... و هم چنین جمیع معارف و احوال قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را باید با کتاب خدا تطبیق کند و عرضه دارد تا به حقیقت قرآن متحقق گردد و قرآن صورت باطنی او شود.»

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».