شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

سوره مبارکه شمس


سوره مبارکه شمس
این سوره در مكه نازل شده و دارای ۱۵ آیه می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
والشمس و ضحیها۱ والقمر اذا تلیها۲ والنهار اذا جلیها۳ واللیل اذا یغشیها۴ والسماء و ما بنها۵ والأرض و ما طحیها۶ و نفس و ما سواها۷ فألهمها فجورها و تقواها۸
محتوای سوره شمس:
این سوره كه در حقیقت سوره " تهذیب نفس" و " تطهیر قلوب از ناپاكی ها و ناخالصی ها" است، بر همین اصل تاكید می ورزد. در آغاز سوره به یازده موضوع مهم درباره عالم خلقت و ذات پاك خداوند برای بیان لزوم تهذیب نفس برای فلاح و رستگاری ، قسم یاد شده و بیشترین سوگندهای قرآن را به طور جمعی در خود جای داده است ، و در پایان سوره به ذكر نمونه ای از اقوام متمّرد ( قوم ثمود) كه به خاطر ترك تهذیب نفس در شقاوت ابدی فرو رفته و خداوند آنها را به مجازات شدیدی گرفتار كرده است ، پرداخته و با اشاره كوتاهی به سرنوشت آنها سوره را پایان می دهد. در حقیقت این سوره كوتاه یكی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز زندگی بشر را بازگو كرده و نظام ارزشی اسلام را درباره انسان مشخص می سازد.
تفسیر
رستگاری بدون تهذیب نفس ممكن نیست:
این سوره بیشترین تعداد سوگند را در میان سوره های قرآن داراست كه به یك اعتبار " یازده" و به اعتبار دیگر" هفت" سوگند است، كمیت وكیفیت سوگندها خود بیانگر ارائه مطلبی مهم ، سرنوشت ساز و حیات بخش و به عظمت آسمانها و زمین و خورشید و ماه است.
نخست به شرح و تفسیر این سوگندها و پس از آن به بررسی مطلب پراهمیتی كه این همه آوازها از اوست می پردازیم:
والشمس و ضحیها: به خورشید و گسترش نور آن سوگند.
همانگونه كه قبلاً نیز گفته ایم سوگندهای قرآن به طور عام به دو مقصد نظر دارد:
نخست اهمیت مطلبی كه سوگند به خاطر آن یاد شده و دوم اهمیت خود این امور كه مورد سوگند است، چرا كه سوگند همیشه به موضوعات مهم یاد می شود. به همین دلیل این سوگندها فكر و اندیشه انسان را به كار می اندازد تا درباره این موضوعات مهم عالم خلقت بیندیشد، و از آنها راهی به سوی خدا بگشاید.
خورشید در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی مهمترین و سازنده ترین نقش را داراست، زیرا علاوه بر اینكه منبع نور و حرارت است كه خود به تنهایی از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می روند، منابع دیگر حیات مانند وزش باد، نزول باران، پرورش گیاهان، حركت رودها و حتی پدیدآمدن منابع انرژی زا، همچون نفت و زغال سنگ، به صورتی به نور خورشید ارتباط دارند ، به طوری كه اگر روزی این منبع حیات بخش خاموش شود تاریكی و سكوت و مرگ همه جا را فراخواهد گرفت.
"ضحی" در اصل به معنی گسترش نورآفتاب است ، البته به هنگام بالا آمدن خورشید و گسترش نور آن نیز واژه" ضحی" اطلاق می شود. تاكید خاص بر " ضحی" به دلیل اهمیت آن و فراگیری نورآفتاب بر زمین است.
سپس به سومین سوگند پرداخته می گوید:
والقمر إذا تلیها: قسم به ماه در آن هنگام كه پشت سرخورشید درآید.
این تعبیر در حقیقت اشاره به ماه به هنگام بدركامل یعنی شب چهاردهم دارد، زیرا طلوع ماه در آن شب تقریباً مقارن با غروب آفتاب است و چون زیبا تر و پرشكوه تر از هر زمان دیگراست ، به آن سوگند یاد شده است.
این احتمال نیز وجود دارد كه تعبیر فوق به تبعیت دائمی ماه از خورشید و اكتساب نور از آن اشاره كرده باشد ، كه در این صورت جمله إذا تلیها قید توضیحی خواهد بود.
و در چهارمین سوگند می افزاید:
والنهار إذا جلیها: و به روز هنگامی كه صفحه زمین را روشن سازد، سوگند.
" جلیها" از ریشه" تجلیه" به معنی اظهار و ابراز است.
ضمیر در جلیها به چه چیز اشاره دارد؟ بعضی مفسران آن را با " زمین یا دنیا" مرتبط می دانند ، چرا كه در آیات گذشته سخنی از "زمین" در میان نبوده، ولی از قرینه مقام این اشاره روشن می شود.بعضی نیز معتقدند كه ضمیر مذكور به" خورشید" اشاره دارد ؛ یعنی قسم به روز هنگامی كه خورشید را ظاهر می كند. ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. به هر حال به نظر می رسد كه سوگند به این پدیده مهم آسمانی به خاطر تأثیر فوق العاده آن در زندگی بشر و تمام موجودات زنده است.
در پنجمین سوگند می فرماید:
واللیل إذا یغشاها: قسم به شب، آن هنگام كه صفحه زمین( یا خورشید) را بپوشاند.
شب با تمام حركات و آثارش از یك سو گرمای روز را تعدیل می كند و از سوی دیگر اسباب آرامش و استراحت همه موجودات زنده را فراهم می كند ، چرا كه اگر تاریكی شب نبود و آفتاب پیوسته می تابید در زیر حرارت سوزان آفتاب همه چیز نابود می شد . چنانكه در كره ماه كه شبها و روزهایش معادل دو هفته در كره زمین است ، در وسط روز دما به حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد و در نیمه شب به مقدار قابل توجهی زیر صفر می رسد ، هیچ موجود زنده ای تاب تحمل این تغییرات دمایی فاحش را ندارد.
قابل توجه اینكه، فعلها در آیات گذشته به صورت " ماضی" ، و در این آیه به صورت مضارع است، ممكن است این تفاوت در زمان افعال اشاره به حوادثی همچون گردش روز و شب داشته باشد كه در طی زمانهای متمادی بارها وبارها تكرار می شوند ، لذا بیان قرآن در اینگونه موارد گاه به صورت فعل ماضی و گاهی به صورت فعل مضارع آمده تا عمومیت این حوادث را در بستر زمان روشن سازد.
در ششمین و هفتمین سوگند به سراغ آسمان و خالق آسمان می رود و می افزاید:
والسماء و ما بناها: سوگند به آسمان و آن كسی كه آسمان را بنا كرده است.
خلقت آسمان با عظمت خیره كننده ، با نظم شگفت آور اجرام آسمانی از شگفتیهای بزرگ خلقت و همچنین بیانگر عظمت خالق آن هاست. استفاده از واژه " ما" بجای " من" : برای بیان بزرگی این امر است.
سپس در هشتمین و نهمین سوگند، سخن از " زمین" و " خالق زمین" به میان آورده ، می فرماید:
والأرض و ما طحیها: قسم به زمین و آن كس كه زمین را گسترانیده است.
زمین گهواره انسان و تمام موجودات زنده است. كوه ها و دریاها، دره ها ، جنگل ها ، چشمه ها و معادن گرانبهای زمین هر كدام به تنهایی آیتی از آیات حق و نشانه ای از نشانه های خالق آنست.
" طحیها" از ریشه " طحو" هم به معنی انبساط و گستردگی و هم به معنی" راندن ، دوركردن و از میان بردن" آمده و در اینجا به معنای گستردن به كار رفته است . چرا كه:
اولاً زمین در آغاز پوشیده از آب بود، به تدریج آب ها در مناطق پست زمین جمع شد و خشكیها سربرآورد و گسترده شد ؛ از این رویداد به " دحوالارض" تعبیر شده است .
ثانیاً زمین در آغاز به صورت پستی ها و بلندی های غیرمسكون بود، باران های سیلابی به طورمداوم باریدند، ارتفاعات زمین را شسته و رسوبات آن را در دره ها گستردند ؛ به این ترتیب زمین های مسطح و قابل كشت به وجود آمد.
بعضی از مفسرین معتقدند كه در این تعبیر اشاره اجمالی به حركت زمین نیز وجود دارد، چرا كه یكی از معانی " طحو" راندن است كه ممكن است به حركت انتقالی زمین به دور خورشید ، یا حركت وضعی آن حول محورخود و یا هر دو اشاره داشته باشد.
سرانجام به " دهمین" و " یازدهمین" سوگند كه آخرین قسم ها در این سلسله است پرداخته و می فرماید:
و نفس و ما سواها: سوگند به نفس آدمی و آن كس كه آن را منظم و مرتب ساخت.
همان انسانی كه عصاره عالم خلقت ، چكیده جهان ملك و ملكوت و گل سرسبد عالم آفرینش است. این خلقت بدیع و مملو از شگفتیها و اسرار آنچنان اهمیت دارد كه خداوند به مخلوق و خالق یك جا قسم یاد می كند .
جالب این كه" نفس" در این جا به صورت نكره ذكر شده كه می تواند اشاره به عظمت و اهمیت نفس آدمی باشد، عظمتی مافوق تصور و آمیخته با ابهام كه انسان را موجودی ناشناخته معرفی می كند. همان گونه كه بعضی از بزرگترین دانشمندان امروز از انسان به همین عنوان یاد كرده و انسان را " موجود ناشناخته" نامیده اند.
در آیه بعد به یكی از مهمترین مسائل مربوط به آفرینش انسان پرداخته، می افزاید:
فألهمها فجورها و تقواها: پس فجور و تقوا را به انسان الهام كرد.
هنگامی كه خلقت انسان تكمیل شد و" هستی" وی تحقق یافت، خداوند" بایدها و نبایدها" را به او تعلیم داد ؛ به این ترتیب انسان از نظر آفرینش مجموعه ای از" گِل بدبو" و " روح الهی" و از نظر تعلیمات" آگاه بر فجور و تقوی" است و می تواند در قوس صعودی برتر از فرشتگان و در سیر نزولی ، پست تر از حیوانات درنده و حتی " بل هم أضل" شود ؛ این منوط به اراده و قدرت انتخاب انسان است كه كدام مسیر را برگزیند.
" ألهمها" از ریشه " الهام" و در اصل به معنی بلعیدن یا نوشیدن و همچنین به معنای القا مطلبی از سوی پروردگار در روح و جان آدمی است. گوئی روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش می نوشد و می بلعد. "فجور" از ریشه "فجر" به معنی شكافتن وسیع است. و از آن جا كه ارتكاب گناهان پرده دیانت را می شكافد به آن فجور اطلاق شده است.
منظور از" تقوی" با ریشه " وقایهٔ" به معنی نگهداری و حفظ نفس از زشتیها و بدیهاست.لازم به یادآوری است كه معنای آیه این نیست كه خداوند عوامل فجور و تقوی را در درون جان آدمی ایجاد كرده، عواملی كه او را به فجور و دریدن پرده های حیا دعوت می كند و عواملی كه او را به خیرات و نیكیها می كشاند. بلكه می گوید:این دو حقیقت را به او الهام و تعلیم كرد ، یا به تعبیر ساده تر راه و چاه را به او نشان داد.قابل توجه این كه خداوند نعمتهای فراوانی در اختیار بشر گذاشته ولی از میان تمام این نعمتها بر مسأله الهام" فجور" و " تقوی" تكیه كرده، چرا كه این مسأله سرنوشت سازترین مسائل زندگی آدمی است.


منبع : تبیان

مطالب مرتبط

ارزشهای قرآنی

ارزشهای قرآنی
ارزشهایی كه قرآن , مبنای تعالیم خود قرار داده است , عبارتند از:
۱) فطرت سلیم (نهاد پاك انسانی )
۲) عقل رشید (خرد و اندیشه تابناك )
۳) علم تكامل یافته (دانش پیشرفته )
قرآن , تمامی تعالیم عالیه خود را بر این سه استوار كرده است .
از فطرت دم می زند وتعالیم خود را با فطرت پاك انسانی , دمساز و همساز می داند, فطره اللّه التی فطرالناس علیها.
خـرد تـابناك انسان را شاهد می گیرد, او را به قضاوت می خواند و راه اندیشه و تعقل را به انسانها گوشزد می كند, فمالكم كیف تحكمون .
بـعلاوه , برای علم و عالمان ارزش فراوان قائل است . دعوت خود را به آنان متوجه می كند و آنان را یگانه پاسخ دهنده مثبت قرآن , به شمار می آورد, زیرا تمامی تعالیم و دستورات خود را كه با حكمت آمـیـخـته است , صرفا برای دانشمندان قابل پذیرش می داند, و ما یعقلها الاالعالمون .
عالمان نیز, متقابلا قرآن را ارج نهاده , پیوسته آن را مورد عنایت خود قرار داده است و همسوی فطرت و عقل , از آن بهره های كافی برده اند و می برند. اینك نمونه هایی در این زمینه :
۱) فطرت اساس دین است :
در سوره روم آیه ۳۰ چنین می خوانیم : فـاقم و جهك للدین حنیفا فطره اللّه التی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق اللّه ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس لا یعلمون . (بـا تـمـام وجود, خود را آماده پذیرش دین و آیینی كن كه كاملا پاك و منزه از آلودگیهاو پیرایه هـاسـت و برخواسته از فطرت پاك انسانهاست كه خداوند آنان را بر چنان فطرتی آفریده و هرگز بـرآنچه خدا آفریده تغییر و تبدیلی نیست ), كنایه از آن كه هرگونه تحریف و تبدیل در آیین الهی , برخلاف فطرت عمل كردن است . این است دین استوار الهی , گرچه بیشتر مردمان آن ناآگاهند.
امام ششم , جعفر بن محمد صادق ـ علیه السلام ـ پیرامون آیه می فرماید: فطرت الهی همانا توحید است .
امـام پنجم , محمد بن علی باقر ـ علیه السلام ـ می فرماید: شریعتی كه نوح آورد برآن بود كه خدا را به یگانگی و اخلاص پرستش كنند, و از هرگونه شرك دوری گزینند, و این همان فطرتی است كه خداوند مردم رابر آن آفریده .
هـمـچنین می فرماید: خداوند مردمان را بر شناخت پروردگار خویش آفریده است واگر چنین نـبـود, هـیـچ كـس نمی دانست كه پروردگارش و روزی دهنده اش كیست .
حدیث معروف كل مـولـود یولد علی الفطره نیز در همین زمینه وارد شده است .امام باقر(ع ) می فرماید: یعنی علی المعرفهٔ بان اللّه خالقه .
اصـل حدیث از پیغمبر اكرم ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ وارد شده است یعنی :هركس كه زاییده می شود, بر فطرت پاك زاییده می شود, كه همان شناخت خدا به پاكی است . علامه طباطبایی در این زمینه تحقیقی متین و فراگیر دارد(۱).
۲) حاكمیت عقل در پذیرش حق :
قـرآن پـیـوسته عقل را حكم قرار داده , مردم را به پیروی از خرد, رهنمون می سازد وبه اندیشه و تفكر ترغیب می كند.
جـمـلـه افلا تعقلون (چرا نمی اندیشید) مكررا در قرآن آمده است و همچنین جمله های لعلكم تـعـقـلـون (باشد كه بیندیشید), لقوم یعقلون (برای مردمی كه بیندیشد), و ان كنتم تعقلون (اگر بیندیشید).
قـرآن پـیـوسته عقل را حكم قرار داده , مردم را به پیروی از خرد,رهنمون می سازد و به اندیشه و تفكر ترغیب می كند در سوره حج , ایه ۴۶ آمده است : افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. (چرا در پهنای زمین به حركت در نمی آیند تا دارای عقل و اندیشه گردند.
) همچنین در سوره ق ایه ۵۰ آمده است : ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب او القی السمع و هو شهید.
(در این بیانات , یادآوری است برای كسانی كه دارای تعقل باشند یا گوش و هوش خود را فرا داده , حـضور به هم رسانیده باشند) یعنی خود را برای پذیرش مطالب آماده درست كرده باشند و حاضر مجلس بوده باشند.
حضرت امام علی ـ علیه السلام ـ در زمینه انگیزه بعثت انبیا چنین می گوید: و واتر الیهم انبیاه لیستادوهم میثاق فطرته , و یذكروهم منسی نعمته , و یحتجواعلیهم بالتبلیغ , و یثیروا لم دفائن العقول ...(۲). (پیامبران را پیاپی بر مردم فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان دریافت كند و نعمتهای فراموش شده را یادآور شود و بر آنان حجت را تمام كند كه آنچه باید به آنان گوشزدكند, كرده باشد و نیز آنچه را كه در نهان خردشان نهفته است , برانگیزد و برملاسازد).
لـذا امام صادق ـ علیه السلام ـ عقل را حجت خدا, بلكه یك حجت اصیل و پیامبردرونی انسانها به شمار می آورد كه پیامبران به یاری آن شتافته اند. بـه هـشـام بـن الحكم (یكی از دانشمندان و از اصحاب وی ) می فرماید: یا هشام ان للّه علی الناس حـجـتـیـن : حـجـهٔ ظـاهـره و حـجـهٔ بـاطنهٔ , فاما الظاهره فالرسل والانبیا والائمهٔ ,و اما الباطنهٔ فالعقول(۳). (بـرای خـداونـد بر مردم دو حجت است , یكی برونی و دیگری درونی , برونی انبیا وپیشوایان دین می باشند و درونی خرد انسانها است ).
قـرآن كـسانی كه در حجاب ظلمت قرار گرفته و از تعقل و اندیشه دور شده اند راشدیدا نكوهش می كند: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. (آیا در قرآن نمی اندیشند یا آن كه بر دلهای آنان قفلهای غفلت زده شده است آمحمد / ۲۴)
جایی دیگر می گوید: فانها لا تعمی الابصار و لكن تعمی القلوب التی فی الصدور (هـمـانا كوری و نابینایی نه آن است كه در چشمهایش فراآید بلكه كوری و نابینایی آن است كه بر دلهای در سینه نهفته آنان فرو آمده است ـ حج / ۲۶).
بـالاخـره , قـرآن در تشخیص حق از باطل و شناخت راه راست از راههای انحرافی ,عقل انسانی را حكم قرار داده است تا وی چگونه بیندیشد: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدی فمالكم كیف تحكمون (آیـا آن كـس كه به حق رهنمون است , به پیروی سزاوارتر است یا آن كه خود راه به جایی نمی برد, مگر آن كه او را راه نمایند.شما را چه می شود. چگونه قضاوت می كنید. ـ یونس /۳۵), یعنی اندیشه و خرد خود را به كار گیرد.
نـیز می فرماید: خداوند, موقعی كه عقل را آفرید, آن را مورد آزمایش قرار داد ودستور فرمود: برو, رفـت . بـیا, آمد. آنگاه فرمود: قسم به عزت و جلال خویش , هیچ خلقی را بهتر و مورد پسندتر از تو نیافریده ام . هركس بیشتر مورد عنایت ما باشد,كامل ترین عقلها را به او مرحمت می كنیم .
آن گاه خطاب به عقل فرمود: اما انی ایاك آمر, و ایاك انهی , و ایاك اعاقب , و ایاك اثیب (مر تو را مورد تكلیف ,امر و نهی , و عقاب و ثواب , قرار می دهم ) از همین جاست كه مساله حسن و قبح عقلی نشات می گیرد(۴).
۳) ارزش علم در بینش دینی :
قرآن , در بینش دینی یگانه ارزش را از آن دانشمندان می داند و بس , و تلك الامثال نضربها للناس , و مـا یـعـقـلـهـا الا الـعالمون (مثلهای پندآموز را كه برای مردم می آوریم ,جز دانایان آن را درك نمی كنند ـ عنكبوت / ۴۳۰). یعنی : دانشمندانند كه به حقیقت و هدف آن پی می برند و صرفا به ظاهر مثال بسنده نمی كنند.
امام صادق ـ علیه السلام ـ پیرامون آیه می فرماید: عقل و علم به هم پیوسته اند ((۵).
در جای دیگر, راسخین در علم را شایسته پی بردن به راز درونی قرآن می داند, و مایعلم تاویله الا للّه والراسخون فی العلم , (راسخین در علم , كسانی هستند كه سابقه علمی آنان روشن است و پیوسته درپژوهشهای علمی خویش استوار می باشند ـ ال عمران / ۷).
لذا در سوره نسا آیه ۱۶۲ می گوید: لكن الراسخون فی العلم والمومنون یومنون بما انزل الیك , (كـسـانی كه بر دانش خود استوار هستند و نیز مومنان راستین , به آنچه بر تو نازل گردیده است ایمان می آورند).
و یری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیك من ربك هوالحق (دارندگان علم , بینش آن را دارند كه تشخیص دهند آنچه برتو فرو فرستاده شده حق است ـ سبا/ ۶).
راسـخین در علم , كسانی هستند كه سابقه علمی آنان روشن است وپیوسته در پژوهشهای علمی خویش استوار می باشند در سوره فاطر آیه ۳۵ در وصف دانشمندان چنین می خوانیم : انما یخشی اللّه من عباده العلما (تنها دانایانند كه از خدا پروا دارند), زیرا به راز هستی پی برده اند و مبدا و معاد راباور دارند.
قرآن , از این روی , بالاترین و والاترین مقام را برای دانش و دانشمندان قائل می باشد: یـرفـع اللّه الـذیـن آمـنـوا منكم والذین اوتوا العلم درجات , (مومنان راستین , وپویندگان علم , پیوسته , نزد پروردگار, بر درجات آنان افزوده می شود ـ مجادله /۱۱).
چنین است كه قرآن , دانشمندان را در ردیف فرشتگان مقرب , از شهادت دهندگان به توحید ذات جـلال و جـمال گرفته است : شهد اللّه انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم ... (ال عمران / ۱۸).

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
زندگی
غیر ممکن ها را انجام دادن خود نوعی لذت است سمیرا صالحی