جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ / Friday, 19 January, 2018

سوره مبارکه شمس


سوره مبارکه شمس
این سوره در مكه نازل شده و دارای ۱۵ آیه می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
والشمس و ضحیها۱ والقمر اذا تلیها۲ والنهار اذا جلیها۳ واللیل اذا یغشیها۴ والسماء و ما بنها۵ والأرض و ما طحیها۶ و نفس و ما سواها۷ فألهمها فجورها و تقواها۸
محتوای سوره شمس:
این سوره كه در حقیقت سوره " تهذیب نفس" و " تطهیر قلوب از ناپاكی ها و ناخالصی ها" است، بر همین اصل تاكید می ورزد. در آغاز سوره به یازده موضوع مهم درباره عالم خلقت و ذات پاك خداوند برای بیان لزوم تهذیب نفس برای فلاح و رستگاری ، قسم یاد شده و بیشترین سوگندهای قرآن را به طور جمعی در خود جای داده است ، و در پایان سوره به ذكر نمونه ای از اقوام متمّرد ( قوم ثمود) كه به خاطر ترك تهذیب نفس در شقاوت ابدی فرو رفته و خداوند آنها را به مجازات شدیدی گرفتار كرده است ، پرداخته و با اشاره كوتاهی به سرنوشت آنها سوره را پایان می دهد. در حقیقت این سوره كوتاه یكی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز زندگی بشر را بازگو كرده و نظام ارزشی اسلام را درباره انسان مشخص می سازد.
تفسیر
رستگاری بدون تهذیب نفس ممكن نیست:
این سوره بیشترین تعداد سوگند را در میان سوره های قرآن داراست كه به یك اعتبار " یازده" و به اعتبار دیگر" هفت" سوگند است، كمیت وكیفیت سوگندها خود بیانگر ارائه مطلبی مهم ، سرنوشت ساز و حیات بخش و به عظمت آسمانها و زمین و خورشید و ماه است.
نخست به شرح و تفسیر این سوگندها و پس از آن به بررسی مطلب پراهمیتی كه این همه آوازها از اوست می پردازیم:
والشمس و ضحیها: به خورشید و گسترش نور آن سوگند.
همانگونه كه قبلاً نیز گفته ایم سوگندهای قرآن به طور عام به دو مقصد نظر دارد:
نخست اهمیت مطلبی كه سوگند به خاطر آن یاد شده و دوم اهمیت خود این امور كه مورد سوگند است، چرا كه سوگند همیشه به موضوعات مهم یاد می شود. به همین دلیل این سوگندها فكر و اندیشه انسان را به كار می اندازد تا درباره این موضوعات مهم عالم خلقت بیندیشد، و از آنها راهی به سوی خدا بگشاید.
خورشید در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی مهمترین و سازنده ترین نقش را داراست، زیرا علاوه بر اینكه منبع نور و حرارت است كه خود به تنهایی از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می روند، منابع دیگر حیات مانند وزش باد، نزول باران، پرورش گیاهان، حركت رودها و حتی پدیدآمدن منابع انرژی زا، همچون نفت و زغال سنگ، به صورتی به نور خورشید ارتباط دارند ، به طوری كه اگر روزی این منبع حیات بخش خاموش شود تاریكی و سكوت و مرگ همه جا را فراخواهد گرفت.
"ضحی" در اصل به معنی گسترش نورآفتاب است ، البته به هنگام بالا آمدن خورشید و گسترش نور آن نیز واژه" ضحی" اطلاق می شود. تاكید خاص بر " ضحی" به دلیل اهمیت آن و فراگیری نورآفتاب بر زمین است.
سپس به سومین سوگند پرداخته می گوید:
والقمر إذا تلیها: قسم به ماه در آن هنگام كه پشت سرخورشید درآید.
این تعبیر در حقیقت اشاره به ماه به هنگام بدركامل یعنی شب چهاردهم دارد، زیرا طلوع ماه در آن شب تقریباً مقارن با غروب آفتاب است و چون زیبا تر و پرشكوه تر از هر زمان دیگراست ، به آن سوگند یاد شده است.
این احتمال نیز وجود دارد كه تعبیر فوق به تبعیت دائمی ماه از خورشید و اكتساب نور از آن اشاره كرده باشد ، كه در این صورت جمله إذا تلیها قید توضیحی خواهد بود.
و در چهارمین سوگند می افزاید:
والنهار إذا جلیها: و به روز هنگامی كه صفحه زمین را روشن سازد، سوگند.
" جلیها" از ریشه" تجلیه" به معنی اظهار و ابراز است.
ضمیر در جلیها به چه چیز اشاره دارد؟ بعضی مفسران آن را با " زمین یا دنیا" مرتبط می دانند ، چرا كه در آیات گذشته سخنی از "زمین" در میان نبوده، ولی از قرینه مقام این اشاره روشن می شود.بعضی نیز معتقدند كه ضمیر مذكور به" خورشید" اشاره دارد ؛ یعنی قسم به روز هنگامی كه خورشید را ظاهر می كند. ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. به هر حال به نظر می رسد كه سوگند به این پدیده مهم آسمانی به خاطر تأثیر فوق العاده آن در زندگی بشر و تمام موجودات زنده است.
در پنجمین سوگند می فرماید:
واللیل إذا یغشاها: قسم به شب، آن هنگام كه صفحه زمین( یا خورشید) را بپوشاند.
شب با تمام حركات و آثارش از یك سو گرمای روز را تعدیل می كند و از سوی دیگر اسباب آرامش و استراحت همه موجودات زنده را فراهم می كند ، چرا كه اگر تاریكی شب نبود و آفتاب پیوسته می تابید در زیر حرارت سوزان آفتاب همه چیز نابود می شد . چنانكه در كره ماه كه شبها و روزهایش معادل دو هفته در كره زمین است ، در وسط روز دما به حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد و در نیمه شب به مقدار قابل توجهی زیر صفر می رسد ، هیچ موجود زنده ای تاب تحمل این تغییرات دمایی فاحش را ندارد.
قابل توجه اینكه، فعلها در آیات گذشته به صورت " ماضی" ، و در این آیه به صورت مضارع است، ممكن است این تفاوت در زمان افعال اشاره به حوادثی همچون گردش روز و شب داشته باشد كه در طی زمانهای متمادی بارها وبارها تكرار می شوند ، لذا بیان قرآن در اینگونه موارد گاه به صورت فعل ماضی و گاهی به صورت فعل مضارع آمده تا عمومیت این حوادث را در بستر زمان روشن سازد.
در ششمین و هفتمین سوگند به سراغ آسمان و خالق آسمان می رود و می افزاید:
والسماء و ما بناها: سوگند به آسمان و آن كسی كه آسمان را بنا كرده است.
خلقت آسمان با عظمت خیره كننده ، با نظم شگفت آور اجرام آسمانی از شگفتیهای بزرگ خلقت و همچنین بیانگر عظمت خالق آن هاست. استفاده از واژه " ما" بجای " من" : برای بیان بزرگی این امر است.
سپس در هشتمین و نهمین سوگند، سخن از " زمین" و " خالق زمین" به میان آورده ، می فرماید:
والأرض و ما طحیها: قسم به زمین و آن كس كه زمین را گسترانیده است.
زمین گهواره انسان و تمام موجودات زنده است. كوه ها و دریاها، دره ها ، جنگل ها ، چشمه ها و معادن گرانبهای زمین هر كدام به تنهایی آیتی از آیات حق و نشانه ای از نشانه های خالق آنست.
" طحیها" از ریشه " طحو" هم به معنی انبساط و گستردگی و هم به معنی" راندن ، دوركردن و از میان بردن" آمده و در اینجا به معنای گستردن به كار رفته است . چرا كه:
اولاً زمین در آغاز پوشیده از آب بود، به تدریج آب ها در مناطق پست زمین جمع شد و خشكیها سربرآورد و گسترده شد ؛ از این رویداد به " دحوالارض" تعبیر شده است .
ثانیاً زمین در آغاز به صورت پستی ها و بلندی های غیرمسكون بود، باران های سیلابی به طورمداوم باریدند، ارتفاعات زمین را شسته و رسوبات آن را در دره ها گستردند ؛ به این ترتیب زمین های مسطح و قابل كشت به وجود آمد.
بعضی از مفسرین معتقدند كه در این تعبیر اشاره اجمالی به حركت زمین نیز وجود دارد، چرا كه یكی از معانی " طحو" راندن است كه ممكن است به حركت انتقالی زمین به دور خورشید ، یا حركت وضعی آن حول محورخود و یا هر دو اشاره داشته باشد.
سرانجام به " دهمین" و " یازدهمین" سوگند كه آخرین قسم ها در این سلسله است پرداخته و می فرماید:
و نفس و ما سواها: سوگند به نفس آدمی و آن كس كه آن را منظم و مرتب ساخت.
همان انسانی كه عصاره عالم خلقت ، چكیده جهان ملك و ملكوت و گل سرسبد عالم آفرینش است. این خلقت بدیع و مملو از شگفتیها و اسرار آنچنان اهمیت دارد كه خداوند به مخلوق و خالق یك جا قسم یاد می كند .
جالب این كه" نفس" در این جا به صورت نكره ذكر شده كه می تواند اشاره به عظمت و اهمیت نفس آدمی باشد، عظمتی مافوق تصور و آمیخته با ابهام كه انسان را موجودی ناشناخته معرفی می كند. همان گونه كه بعضی از بزرگترین دانشمندان امروز از انسان به همین عنوان یاد كرده و انسان را " موجود ناشناخته" نامیده اند.
در آیه بعد به یكی از مهمترین مسائل مربوط به آفرینش انسان پرداخته، می افزاید:
فألهمها فجورها و تقواها: پس فجور و تقوا را به انسان الهام كرد.
هنگامی كه خلقت انسان تكمیل شد و" هستی" وی تحقق یافت، خداوند" بایدها و نبایدها" را به او تعلیم داد ؛ به این ترتیب انسان از نظر آفرینش مجموعه ای از" گِل بدبو" و " روح الهی" و از نظر تعلیمات" آگاه بر فجور و تقوی" است و می تواند در قوس صعودی برتر از فرشتگان و در سیر نزولی ، پست تر از حیوانات درنده و حتی " بل هم أضل" شود ؛ این منوط به اراده و قدرت انتخاب انسان است كه كدام مسیر را برگزیند.
" ألهمها" از ریشه " الهام" و در اصل به معنی بلعیدن یا نوشیدن و همچنین به معنای القا مطلبی از سوی پروردگار در روح و جان آدمی است. گوئی روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش می نوشد و می بلعد. "فجور" از ریشه "فجر" به معنی شكافتن وسیع است. و از آن جا كه ارتكاب گناهان پرده دیانت را می شكافد به آن فجور اطلاق شده است.
منظور از" تقوی" با ریشه " وقایهٔ" به معنی نگهداری و حفظ نفس از زشتیها و بدیهاست.لازم به یادآوری است كه معنای آیه این نیست كه خداوند عوامل فجور و تقوی را در درون جان آدمی ایجاد كرده، عواملی كه او را به فجور و دریدن پرده های حیا دعوت می كند و عواملی كه او را به خیرات و نیكیها می كشاند. بلكه می گوید:این دو حقیقت را به او الهام و تعلیم كرد ، یا به تعبیر ساده تر راه و چاه را به او نشان داد.قابل توجه این كه خداوند نعمتهای فراوانی در اختیار بشر گذاشته ولی از میان تمام این نعمتها بر مسأله الهام" فجور" و " تقوی" تكیه كرده، چرا كه این مسأله سرنوشت سازترین مسائل زندگی آدمی است.


منبع : تبیان

مطالب مرتبط

دانستنی هایی از قرآن


دانستنی هایی از قرآن
پیامبر، گواه بر امت‏ها «و یوم نبعث فی كل امهٔ شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بك شهیدا علی هؤلاء، و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شی‏ء و هدی و رحمهٔ و بشری للمسلمین‏» (سوره نحل - آیه ۸۹)
به خاطر بیاورید روزی را كه از هر امتی، گواهی از میان خودشان بر آنها مبعوث می‏گردانیم و تو را - ای محمد - گواه آنها قرار دادیم و همانا این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز است و عامل هدایت و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
از این آیه درمی‏یابیم كه خداوند در هر امتی یك نفر را انتخاب می‏كند و بر می‏گزیند تا در باره امت‏خویش گواهی دهد و ویژگی او در این است كه انسانی است پاك و دور از خطا و گناه و مورد اعتماد و تصدیق امت.
این بعث و برانگیختن كه در آیه ذكر شده آمده است غیر از مبعوث شدن و زنده شدن پس از مرگ است‏بلكه وقت آن پس از هنگام بعث اول و نفخ در صور است‏یعنی یكی از مراحل تحقیق و بازجوئی روز قیامت و صحرای محشر می‏باشد. به هر حال پیامبر در آن روز هم گواه بر امتش است از روز رسالت تا روز نفخ صور زیرا او خاتم الانبیا است و تمام مردم جهان امتش می‏باشند و نه تنها بر ملت‏خود گواهی می‏دهد كه ظاهرا او گواه بر تمام امتهای پیشین نیز می‏باشد.
هر چند خدای تبارك و تعالی می‏تواند خود مردم را به شهادت و گواهی علیه خودشان وادار سازد یا ملائكه و فرشتگان را امر به شهادت بر مردم كند كه فلان شخص در فلان روز چه كاری را مرتكب شد و چه عملی از او سر زد و كسی را هم حق بازجوئی از پروردگار نیست. او مالك مطلق تمام جهان و جهانیان است و هیچ كس توانائی منازعه در ملك او را ندارد. با این حال خداوند یك نفر را كه معصوم است و هیچ دروغ و خلافی از او سرنزده است وادار می‏كند كه به اعمال امت‏شهادت دهد.
و از این آیه نیز مشخص می‏شود كه باید همیشه در میان مردم حجتی معصوم از سوی پروردگار وجود داشته باشد تا بر مردم عصر و زمان خود گواهی دهد و این یكی از ادله اثبات ضرورت وجود امام زمان در هر عصری است كه باید هم معصوم باشد و هم ناظر بر اعمال امت. در روایتهای مكرر می‏خوانیم كه مثلا شب جمعه اعمال یك هفته امت در محضر امام وقت و ولی خدا قرار می‏گیرد تا در جریان كار مردم باشد و روز قیامت‏به اذن خدا بر آنان گواهی دهد.
▪ هؤلاء:
در تفسیر هؤلاء دو احتمال وارد شده; یكی اینكه مقصود از هؤلاء امتهای گذشته باشد یعنی انبیا و اوصیای آنها باشند كه شهادت بر اعمال امتهای خود می‏دهند و پیامبر گواه و شاهد بر آنان است. و بدین ترتیب - چنانكه عرض شد - پیامبر هم گواه بر امت‏خودش است و هم گواه بر امتهای گذشته. دیگر آنكه مقصود ازهؤلاء، شاهدان عملی باشد. شاهد عملی یعنی كسی كه خود میزان حق و باطل است و خود الگوئی است‏برای تشخیص خوب از بد و خیر از شر كه این شخص رسول خدا است و اوصیای او. امامان و پیشوایان دین قطعا نیز جزء شهیدان شاهد بر ملت می‏باشند. در آیه آمده است:
و یوم ندعو كل اناس بامامهم - و روزی كه دعوت می‏كنیم هر امتی را با امامشان. و چون چنین كسی می‏بایست‏برنامه زندگی در اختیار افراد قرار دهد تا دیگر برای كسی حجت و بهانه ای نماند، لذا ملاحظه می‏كنیم كه فورا خداوند از قرآن یاد می‏كند و می‏فرماید كه ما قرآن را مبین همه احكام و مسائل قرار دادیم و آن را برای هدایت و رحمت مردم فرستادیم و اصلا معنای حجت‏خدا همین است كه او كسی می‏باشد كه خداوند به وجود او بر مردم احتجاج می‏كند كه من امام و پیشوا را برای شما تعیین كردم، پس چرا از او تبعیت و پیروی نكردید.
▪ تبیانا لكل شی‏ء :
تبیان از بیان گرفته شده است‏یعنی قرآن بیان كننده همه چیز است.
شاید برخی تصور كنند كه از این آیه چنین مفهوم می‏شود كه در قرآن بیان تمام اشیاء مادی و معنوی ذكر شده ولی این سخن درستی نیست زیرا قرآن كتاب هدایت است نه كتاب شیمی‏و فیزیك یا دائرهٔ المعارف تمام علوم، پس وقتی می‏فرماید بیان هرچیز در قرآن است‏یعنی تمام اموری كه برای رسیدن به هدایت لازم است در قرآن بیان شده است. البته ناگفته نماند كه قرآن پیوسته انسانها را دعوت به فراگیری علوم و دانشهای مختلف كرده است و اشاراتی به برخی از مسائل بلكه تمام مسائل مهم دارد ولی تمام آن اشارات در محدوده توحید و خداشناسی و سرانجام برای ارشاد و راهنمائی مردم و سوق دادن آنها به سوی ایمان و عبادت می‏باشد.
نكته دیگری كه لازم است اشاره شود اینكه ممكن است مسائل و علوم بسیار پیچیده و مهمی در قرآن باشد كه از محدوده علم و ادراك ما خارج است و شاید به مرور زمان و پیشرفت‏بشر در علوم مختلف به برخی از آن نكات دست‏یابد. امام صادق علیه‏السلام در این زمینه می‏فرماید:
«ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال‏» تمام اموری كه حتی دو نفر در آن اختلاف می‏ورزند، اصل و اساسش در قرآن وارد شده ولی عقول و خردهای مردم به آن نمی‏رسد. نفهمیدن ما هرگز مانع از آن نمی‏شود كه در قرآن مسائل زیادی وجود داشته باشد بلكه امهات علوم و دانشها در آن باشد و ما به آنها پی نبریم.
این آیه چهار نكته را در باره قرآن، ذكر كرده است:
۱) بیانگر همه چیز.
۲) مایه هدایت مردم.
۳) وسیله رحمت آنان.
۴) بشارت برای مسلمانان.
آری ! همینطور است. پس از علم و درك به اشیاء، انسان هدایت می‏یابد و خدا شناس می‏شود و پس از هدایت‏شدن، درهای رحمت الهی بر رویش گشوده می‏شود و آنجا است كه بشارتش می‏دهند به روضه رضوان و بهشت جاویدان.

وبگردی
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها