چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

«عراقی» کیست؟


محمد مهدی ابراهیمی عراقی فرزند غلامعلی در ۱۳۰۹ هجری شمسی در یكی از محلات جنوب تهران دیده به جهان گشود. او دوران دبیرستان را در دارالفنون نیمه تمام رها كرد و بخاطر مشكلات اقتصادی و معیشتی به تلاش معاش روی آورد.
عراقی در سن ۱۶ سالگی با فدائیان اسلام آشنا شد و با شهید نواب صفوی مرتبط گردید. او به سرعت توانست به داخل شورای مركزی فدائیان اسلام راه یابد. در دوران حكومت مصدق وی رابط فعال نواب صفوی و آیت‌الله كاشانی با دولت بود. در جریان بازداشت نواب صفوی در سال ۱۳۳۰ مهدی عراقی به همراه ۵۲ نفر دیگر معترضانه وارد زندان قصر شدند و در محوطه آن متحصن شدند. اما با یورش مأموران بسیاری از متحصنین از جمله مهدی عراقی بازداشت شدند. عراقی تا تیر ۱۳۳۱ به مدت ۶ ماه در زندان بود.
حاج مهدی عراقی در سال ۱۳۳۵ ازدواج كرد. امیر، محمود و حسام سه فرزند عراقی، حاصل این ازدواج هستند.
پس از شهادت آیت‌الله بروجردی در ۱۳۴۰، مرحوم عراقی مجذوب شخصیت امام خمینی شد.
او با رهنمودهای حضرت امام و با هدف ایجاد وحدت در صف گروههای مبارز توانست چند گروه اسلامی را متشكل ساخته، زمینه شكل‌گیری مجموعه‌ای به نام «جمعیت مؤتلفه اسلامی» را فراهم آورد. او همچنین در حادثه حمله به فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ همراه با تعدادی از مبارزین، حراست از بیت امام را به عهده گرفت.
عراقی سپس به تهران آمد و تظاهرات بزرگ تاسوعا و عاشورای حسینی علیه رژیم شاه را سازمان داد. وی در آن زمان در تعطیل كردن بازار تهران تصمیم گیرنده اصلی بود و در حركت دادن علماء و مراجع از حوزه‌ها به سوی مراكز شهرها و شهرستانها، نقش مؤثری داشت. پس از آزادی امام از زندان در مرداد ۱۳۴۲ نیز افراد جمعیت مؤتلفه اسلامی كه تحت نفوذ مرحوم عراقی بودند، مسئولیت مراقبت از بیت امام را بر عهده داشتند.
حاج مهدی عراقی در تظاهرات اولین سالگرد حادثه ۱۵ خرداد در تهران همراه با دهها نفر دیگر دستگیر شد و ۲ ماه در زندان بود. او پس از تبعید امام به تركیه، برای پیگیری مبارزه علیه رژیم شاه شاخه نظامی جمعیت مؤتلفه را سازمان تازه‌ای بخشید. اولین دستاورد این اقدام، ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت در بهمن همان سال به فاصله كمتر از ۳ ماه پس از تبعید امام بود.
عراقی پیش از آن در عملیات اعدام، هژیر (۱۳۲۸) و رزم‌آرا (۱۳۲۹) نیز نقش داشت. در پی ترور حسنعلی منصور بسیاری از اعضای جمعیت مؤتلفه بازداشت شدند و از جمله عراقی در ۱۹ بهمن دستگیر شد و به مدت ۱۳ سال در زندان ماند. او در زندان شكنجه و محكوم به اعدام شد.
در اعتراض به صدور حكم اعدام عراقی حوزه علمیه قم تعطیل شد و طلاب در منزل مراجع تحصن كردند. سپس حكم اعدام عراقی به حبس ابد تغییر كرد و وی به زندان قصر منتقل شد.
او در ۱۳۴۸ مدتی به زندان برازجان منتقل شد اما در بهمن ۱۳۵۵ از زندان آزاد گردید. با شروع انقلاب به توصیه شهید بهشتی برای سر و سامان دادن به وضع محل اسكان امام خمینی رهسپار نوفل‌لوشاتو در پاریس شد.
او مدیریت داخلی بیت امام را بر عهده گرفت و سپس به توصیه مشارالیه برای سازماندهی تظاهرات تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ به تهران بازگشت. او پس از انجام موفقیت‌آمیز این تظاهرات مجدداً رهسپار فرانسه شد و سپس همراه امام به تهران بازگشت.
پس از پیروزی انقلاب، عراقی ابتدا به حكم امام خمینی به ریاست زندان قصر منصوب شد. سپس به ریاست شورای مركزی بنیاد مستضعفان درآمد و در همین سمت بود كه مدتی سرپرستی امور مالی روزنامه كیهان را بر عهده گرفت.
او در صبح روز چهارم شهریور ۱۳۵۸ هنگامی كه به اتفاق فرزند خود حسام عازم محل كار خود بود، توسط سه موتور سوار كه عضو گروه فرقان بودند ترور شد و همراه با فرزندش به شهادت رسید. وی در قم در جوار حرم حضرت معصومه دفن شد.


منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی

مطالب مرتبط

بدگویی از شهید مدرس به نفع سرپاس مختاری شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری


بدگویی از شهید مدرس به نفع سرپاس مختاری شیخ فضل الله نوری و مکتب تاریخ نگاری
● بدگویی از شهید مدرس، به نفع سر پاس مختاری!
تقدیر چنین بود كه كسروی، در سالهای پس از شهریور بیست (كه بغض فروخوردأ ملت ایران علیه جنایات عصر رضاخانی تركید) س مت وكیل مدافع یكی از جانی ترین عوامل دستگاه دیكتاتوری یعنی پزشك احمدی را بر عهده گیرد و با این عنوان فریبنده كه او «واسطأ افزار جرم» بوده نه عامل آن، خواستار تبرئأ وی گردد!(۲۱۵) دعاوی و دلایل كسروی در لوث كردن جنایات پزشك احمدی، همگی سست و بی بنیاد بوده(۳۱۵) و آقای ارسلان خلعت بری (وكیل خانوادأ سردار اسعد در محاكمأ پزشك احمدی) خوب به آنها پاسخ داده است. (۵۱۴) خاطرات علی صالح اردوان (داماد سردار اسعد و هم بند وی در زندان شمارأ یك قصر) نیز كه اخیراً منتشر شده، صحت اقاریر پروندأ دادگاه پزشك احمدی را دقیقاً تأیید می كند. به قول ارسلان خلعتبری (وكیل مدافع خانوادأ سردار اسعد): «پزشك احمدی امروز تمام این گذشته را منكر است، اما همان طوری كه جلادهای شهربانی تمام منافذ و سوراخها را به روی سردار اسعد بستند، تا حتی ناله و زاری او هم نتواند از آن اتاق تاریك فراركند، آقای مدعی العموم و مستنطق نیز با دلایل محكم، منافذ فرار از مجازات را چنان به روی قاتل سردار اسعد بسته اند كه
هر كس مختصر آشنایی به میزان قضا داشته باشد در ارتكاب این عمل به طوری كه رد ادعانامه ذكر شده تردید نخواهد كرد. . . ». (۵۱۵)
مرداد ۱۲۳۱ شمسی، محاكمأ سرپاس (سرتیپ) ركن الدین مختار (مختاری) رئیس شهربانی كل كشور در سالهای ۴۱۳۱-۰۲۳۱، در دیوان كیفر (شعبأ اول) آغاز گردید(۶۱۵) و اتهام وی در این محاكمه، «معاونت در قتل مرحوم مدرس و نصرت الدوله و دیبا و خزعل و پرونده سازی و بازداشت غیر قانونی و زجر و شكنجه و سلب آزادی عدأ زیادی از افراد كشور» بود. (۷۱۵) همكاران و همدستان مختاری در قتل شهید مدرس و دیگران نیز (همچون حسینقلی فرشچی) همراه وی به پای میز محاكمه كشیده شدند و جالب است بدانیم كه كسروی نیز در شمار وكلای مدافع مختاری و فرشچی درآمد! وی در آن دادگاه، برای سبك جلوه دادن قتل مدرس بلكه انكار آن، اظهار داشت:
دربارأ مدرس، من او را یك بار بیشتر ندیده بودم و از نزدیك نمی شناختم، ولی چنانكه از مردم می شنوم یك مردی بوده بی آز و طمع، و به پول و جاه اهمیت نمی داده، ترس از كسی نمی كرده، نمازخوان و روزه دار بوده، اینها خصایص دینی اوست. ولی همه می دانند كه شادروان مدرس در سیاست همیشه اشتباه می كرد و كارهایش به زیان كشور بود. مثلاً در قضیأ مهاجرت، مدرس در میان مهاجران تفرقه انداخت و باعث آن شد كه كسانی از سران مهاجران را گرفتند و به زنجیر كشیدند و به استانبول بردند. . . در داستان نافرمانی خزعل، مدرس به او هوادار درآمد و در مجلس یك اقلیتی به ضد شاه گذشته پدید آورد. . .
در چنان هنگامی كه ممكن بود منجر به جدا شدن خوزستان از ایران گردد آقای مدرس بی باكانه با دولت مخالفت می نمود. حقیقت آن است كه جمعی از آزمندان و سودجویان از خزعل و از دیگران پولهایی گرفته و به او وعدأ پشتیبانی داده بودند، چون خود آنان وجهأ كار نداشتند مدرس را پیش انداخته وسیلأ كار خود گرفته بودند. . .
سپس نیز واقعیت قتل مدرس را منكر شده و از دادگاه، خواستار تبرئأ مختاری می شود. این شراب پاشیها از كسی چون كسروی در بارأ شهید مدرس، آن هم در سالهای پس از شهریور بیست و اظهار نفرت شدید ملت ایران از دیكتاتور، در حالی بود كه كسانی چون دكتر مصدق و حتی تقی زاده، مدرس را مظهر آزادگی و ستیز با اسطورأ استبداد می شمارند. به قول تقی زاده: «نظیر مدرس در تمام طول تاریخ، كمتر پیدا می شود». (۸۱۵)
جدا از اظهارات شخصیتهای ملی و دینی فوق در ستایش مدرس، باید خاطر نشان سازیم كه كسروی، در اظهارات یادشده بر ضدّ مدرس، مع الاسف از سر ناآگاهی یا به عمد، بی انصافی و مغلطه كرده است: در قضیأ مهاجرت جمعی از ملیون ایرانی در جنگ جهانی اول به عثمانی، بر اهل نظر پوشیده نیست كه این شكست قشون عثمانی از انگلیس در اواخر جنگ بود كه باعث عقب نشینی ارتش ترك (و به تبع آن، عقب نشینی سران مهاجرین) به سوی اسلامبول گردید و مدرس نقشی در این امر نداشت، بلكه خود وی نیز از كسانی بود كه ناگزیر از هجرت به تركیه شد. (۹۱۵) چنانكه، مدرس در پایتخت عثمانی نیز بیكار ننشست و با منش و روش والای خویش، مایأ تحصیل بسی آبروها برای ایران و ایرانی گردید. او در گفتگوهایی با خلیفه و صدر اعظم عثمانی داشت صراحتاً از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع كرد، و این سخن وی به اولیای دولت بلندپرواز عثمانی مشهور است كه: اگر كسی به مرزهای ایران تجاوز كند از ملّیت و آیینش نمی پرسیم، بلكه نخست او را (پس از اخطار) می كشیم، سپس بررسی می كنیم اگر ختنه كرده بود (یعنی مسلمان بود) به آیین مسلمانی كفن و دفنش می كنیم و الاّ نه!(۰۲۵))
در مورد روابط مدرس و خزعل نیز تحقیقات محققان، كاملاً نشان می دهد كه اولاً حمایت مدرس از خزعل، حمایتی مشروط و مبتنی بر «توبأ» او از اعمال سوء گذشته، و رعایت حقوق و مصالح ملت بود. (۱۲۵) ثانیاً قرار بود خزعل و دیگر سران عشایر منطقه، راه را بر بازگشت سلطان «قانونی» ایران یعنی احمد شاه (كه با زور و نیرنگ رضاخان، از كشور خارج شده بود) بگشایند و رجال قانون خواه و دمكرات وقت (نظیر مشیرالدوله، مؤتمن الملك، مستوفی و. . . ) نیز همگی با این امر موافق بودند.
با آمدن احمد شاه طبعاً جایی برای تجزیأ خوزستان و این گونه امور وجود نداشت و در صورت بروز وقایعی جز از این، با آن شدیداً مقابله می شد. در واقع، قرار بود از سنگ خزعل و عشایر غرب ایران، برای شكستن دیكتاتوری مهیبی استفاده شود كه با كودتای انگلیسی حوت ۹۹۲۱ سربرداشته و جا را برای آزادی و عدالت و قانون تنگ كرده بود، و اینك با سركوبی رضاخان و حذف همیشأ وی از شطرنج سیاست، فصلی كه با كودتای بیگانگان و بیگانه پرستان در تاریخ كشورمان باز شده بود بسته شده و جریان امور به وضع طبیعی و قانونی خود بازگردد.
توضیح بیشتر آنكه: شیخ خزعل سالهای طولانی در خوزستان، با اتكأ به حمایت انگلیسیها، بر مردم آن دیار حكومت رانده و پرونده ای سرشار از بیداد داشت. انگلیسیها، همچون او، در دیگر نقاط كشورمان بسیار داشتند و به دست آنان و با حمایت از ایشان، اهداف خود را پیش می بردند. اما، با طراحی كودتای ۹۹۲۱ در وزارت جنگ (چرچیل) و حكومت هند بریتانیا، و همیاری شركت نفت استعماری جنوب با آنها، كشتیبان را سیاستی دیگر آمد و استراتژی «تمركز قدرت سیاسی و نظامی» در پایتخت به دست یك مرد مقتدر و آهنین (ولی مطیع لندن و پایبند به تعهدات خویش در برابر آن)، سیاست روز انگلیسیها در ایران شد و طبعاً سرنوشت آن دسته از كارگزاران بومی انگلستان كه در بستر خان خانی و ملوك الطوایفی رشد كرده و بالیده بودند به شدت در تیرگی و ابهام رفت. در واقع، از همان زمانی كه سید ضیأ، در صبحدم كودتا، اشراف و اعیان را به زندان افكند، اجرای سیاست «تمركز قدرت» (و سركوب قدرتهای پراكندأ محلی و منطقه ای) آغاز گردیده بود.

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها