پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ / Thursday, 21 September, 2017

جاودانگی اعجاز قرآن و تحدی


جاودانگی اعجاز قرآن و تحدی
●اعجاز قرآن کریم
اعجاز قرآن که هم در علوم قرآنی و هم در علم کلام بحث می­شود به این معناست که پیامبر اکرم(ص) برای اثبات نبوت و رسالت خویش به عنایت الهی و نزول وحی کتابی آورد که در فقاهت و بلاغت، استواری گفتار، رسا بودن بیان تبیین معارف بلند عقلی، وضع و تشریع قوانین و احکام، رازگشایی و اشارات علمی، پرده­برداری از اخبار غیبی و دیگر جهات بسیار شگفت­آور و بی­نظیر بود. به گونه­ای که با وجود تحدی­های فراوان و مبارزه طلبی­های مکرر، هیچ کس از مدعیان و معارضان از آن زمان تاکنون یاری مقابله با آن را نداشته و ندارد بدین جهت قرآن کریم را معجزهٔخالد و جاوید گویند.
یکی از جهاتی که این اعجاز قرآن کریم را از دیگر معجزات پیامبر(ص) و سایر معجزات انبیاء گذشته، متماِیز و منحصر بفرد ساخته است، مسئله جاودانگی و نامحدود بودن این معجزهٔ عظیم دین اسلام است.
اما راز این ویژگی را در چند امر می­توان یافت:
۱. قرآن در زمان و مکان نمی­گنجد
مهمترین ویژگی این معجزه فرامکانی و فرازمانی بودن آن است چرا که از نوع آثار علمی مکتوب و ماندگار است و محدود و منحصر به یک مکان و زمان خاصی نیست و می­تواند در مرأی و منظر تمام جهانیان قرا گیرد و همگی آنرا مشاهده کنند و در مورد ویژگی­های آن به قضاوت بنشینند. قرآن چراغی است فروزنده و تابنده برای همهٔ عالمیان، که هرکس می­تواند بقدر وسع و عقل خود در صورت ظاهری (بُعد لفظی و ادبی) و معنایی (بُعد محتوایی) آن، اندیشه کند و از آن سود جوید.
از این رو می­توان گفت: قرآن مرز زمان و مکان را در هم شکسته و مافوق زمان و مکان قرار گرفته به خاطر اینکه معجزات پیامبران گذشته و حتی معجزات خود پیامبر اسلام(ص) (غیر از قرآن) روی نوار معینی از زمان و در نقطه مشخصی از مکان و در برابر عدهٔ خاصی صورت گرفته است. سخن گفتن نوزاد مریم، زنده کردن مردگان، اژدها شدن عصا و شکافته شدن دریا و امثال آنها، اینها هر کدام حادٍثه­ای موقت و در یک لحظه و در یک زمان معینی، آنهم در برابر اشخاص معینی صورت گرفته است. اگر مرده­ای زنده شده و زنده شدن او در یک لحظه انجام می­گیرد و چند صباحی هم ممکن است زنده بماند، ولی بالاخره می­میرد و تمام می­شود و اگر عصایی اژده­ها شده حادثه­ای در یک ساعت معین بوده که بعد هم به حالت اولیهٔ خود بر می­گردد. معجزاتی که انبیاء گذشته داشته و حتی خود پیامبر(ص) داشته همگی از این قبیل­اند. اما قرآن کریم در قلمرو زمان و مکان خاصی قرار نگرفته است و همچنان بدون کم و کسر و تحریف به همان شکل و صورت و محتوایی که ۱۴۰۰ سال پیش در محیط تاریک حجاز تجلّی کرده امروز بر ما تجلی می­کند بلکه گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش بشری به ما امکاناتی داده که بتوانیم بیشتر و بهتر از آن سود بجوئیم و در مورد آن تأمل و دقت داشته باشیم. ] ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۱۳۰، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ ۲۲، همچنین ر. ک: مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج ۱ و ۲، ص ۲۳۶، انتشارات صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۷۲. [
مرحوم علامهٔ طباطبائی در تبیین اینکه چرا قرآن معجزهٔ جاوید برای همهٔ جهانیان هست می­فرماید: «تنها راه آوردن معجزه برای عموم بشر و برای أبد این است که آن معجزه از سنخ علم و معرفت باشد، چون غیر از علم و معرفت هر چیز دیگری که تصور شود که سروکارش با سایر قوای دراکه انسان باشد، ممکن نیست عمومیت داشته، دیدنش را همه و برای همیشه ببینند، شنیدنش را همه بشر و برای همیشه بشنوند، عصای موسایش برای همهٔ جهانیان و برای ابد معجزه باشد و نغمهٔ داوودی اش نیز عمومی و ابدی باشد، چون عصای موسی و نغمهٔ داود و هر معجزهٔ دیگری که غیر از علم و معرفت باشد قهراً موجودی طبیعی و حادثه ای حسی خواهد بود که خود ناخواه محکوم قوانین ماده و محدود به یک زمان و یک مکان معینی می­باشد و ممکن نیست غیر این باشد و به فرض محال یا نزدیک به محال اگر آنرا برای تمامی افراد روی زمین دیدنی بدانیم، باری باید همه سکنهٔ روی زمین برای دیدن آن در یک محل جمع شوند و بفرض هم که بگوییم برای همه و در همه جا دیدنی باشد برای اهل یک عصر دیدنی خواهد بود نه برای ابد...» ] علامه طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج ۱، ص ۶۱ و ۶۲، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ [
۲. لازمه خاتمیت معجزه­ای جاودانه است
از آنجا که خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را به عنوان خاتم­النبیین معرفی کرده است و دین و آئین او را به عنوان آخرین دین خاتم اعلام کرده، لذا لازم است این دین اسلام از ویژگی­های خاصی چون شمول و جامعیت و اکملیت و جهانی بودن برخوردار باشد. یعنی اینکه این دین می­بایست برای همهٔ انسانها و جوامع بشری در تمامی عصرها و مکانها، آنهم در تمامی ابعاد و زمینه­های فردی و اجتماعی برنامه و احکام و دستورات کاملی ارائه بدهد از این رو ضروری است که این چنین دین خاتمی با این ویژگی­هایش معجزه­اش خالد و جاودانه باشد تا اینکه همیشه زنده و پوینده باقی بماند و تمام نسل­های بشر تا آخر زمان از آن سود بجویند.
اتفاقاً یکی از ابعاد اعجاز قرآن که اکثر اندیشمندان و مفسرین قرآنی ] معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، ص ۴۳۱ و ۴۳۲، انتشارات مؤسسه فرهنگی انتشارات التمهید، چاپ اول، ۱۳۷۸. همچنین سبحانی، جعفر، الالهیات، ج ۳، ص ۳۹۸ و ۴۰۳ – ۴۰۶، انتشارات مرکز علمی دروس اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۲ ق. [بر آن تکیه کرده­اند: «اعجاز تشریعی» قرآن است. یعنی احکام و برنامه­ها و قوانین قرآن به گونه­ای خارق­العاده و منحصر بفرد است که هیچ کتاب و قانونگذاری نتوانسته مثل آنرا بیاورد چرا که با مطالعه و دقت در آیات این ویژگی­های بی­بدلیل را می­توان یافت:
الف) احکام و مقررات دین اسلام و قرآن از شمول و جامعیت برخوردار است و برای تمامی افراد بشر برنامه و دستوراتی ارائه کرده است «ذکری للعالمین»(سوره انعام/۹۰) قرآن برای تمامی شؤون زندگی بشر اعم از تربیتی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و عبادی سازوکارهائی ارائه داده است و با این برنامه­ریزی جامعه زمینه رشد و تعالی و سعادت همهٔ جهانیان را فراهم می­سازد. «ما فرّ طنافی الکتاب من شی» ] سوره انعام، آیه ۳۸. [ما در قرآن هیچ چیزی را فرو گذار نکردیم. و یا می­فرماید: «و کتاب آسمانی را بر تو نازل کردیم که روشن گر همه چیز است» ] سوره نحل، آیه ۸۹. [امام باقر(ع) می­فرماید: «به راستی خدای تبارک و تعالی چیزی که امت بر آن نیازمند باشد وا نگذاشته و آنرا در کتابش نازل کرده و برای رسولش بیان کرده است...» ] کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج ۱، ص ۵۹. [
قرآن کریم عملاً نشان داده که هرچه زمان بیشتر جلو می­رود، می­تواند پاسخگوی تمامی نیازهای بشری و جامعهٔ جهانی باشد. به طوری که فقیهان اسلام شناس و حقوق­دانان، تاکنون بیش از پنجاه کتاب فقه و قانون در رشته­های مختلف به نگارش در آوردند. ] مطهری، مرتضی، وی و نبوت، ص ۳۳۹ و ۳۴۰، انتشارات صدرا، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۸. [به هر روی پیشرفتهای بشر در علوم تجربی و انسانی و در کشف طبیعت و قوانین حاکم بر آن و شناخت شئون انسان نیز نمی­تواند او را از هدایت و معارف قرآن بی­نیاز سازد، بلکه هرچه انسان در شناخت طبیعت بیشتر پیش می­رود، حقانیت وحی و قرآن را بیشتر درک می­کند و اگر پاسخ برخی سؤالات خود را دربارهٔ انسان و جهان می­یابد، پرسشهای دقیقتر و ظریفتری را پیش روی خود می­بیند که کشف پاسخ آنها را بدون الهام از آسمان وحی و معارف قرآن کریم ممکن نمی­داند و بهترین شاهد و دلیل بر این سخن، گرایش روزافزون مردم کشورهای متمدن جهان به سوی اسلام و قرآن کریم یا معارف فرا طبیعی مکاتب دیگر است. ]جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن ج ۱) ص ۳۰۷، نشر اسراء، چاپ سوم، قم ۱۳۸۱. [
ب) تمام قوانین و احکام قرآن و اسلام متکی به مقتضیات فطرت پاک و نهاد انسانی است و کوچکترین تضادی با سنن خلقت آدمی ندارد و این خود مهمترین رمز بقاء قوانین آن است: «پس روی خودت را متوجه به آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند، انسان­ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمی­دانند». ] سوره روم، آیه ۳۰. [حکیم فرازنه آیت­الله جوادی در این مورد می­فرماید: بدون شک یکی از ارکان جاودانگی قرآن کریم، هماهنگی آن با فطرت و عقل بشر است؛ زیرا چگونه ممکن است کتابی برای راهنمایی و هدایت انسان نازل گردد و هماهنگی عمیق با جهان شگفت و ژرف از یک سو و با جان ملکوتی آدمی از سوی دیگر نداشته باشد و همچنان رهنما و هدایتگر باقی بماند؟ ] جوادی آملی، عبدالله، قرآن در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن ج ۱) ص ۲۹۳؛ مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، قم ۱۳۸۱.[ج) قرآن ملاک وضع و تشریع احکام و قوانین خود را مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی امور قرار داده است، یعنی هر آنچه را که با سعادت و تعالی انسان ناسازگار باشد تحریم و هر آنچه که در جهت هدایت و رشد آدمی باشد حلال معرفی کرده است و هرگز در تحلیل و تحریم­ها از افکار ملتها پیروی نکرده است. ] ر. ک: معرفت، محمدهادی، التمهید، ج ۶، ص ۲۶۳، انتشارات مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ سوم ۱۴۱۶ ق. همچنین ر. ک: سبحانی، جعفر، الالهیات، ج ۳، ص ۴۰۳ – ۴۰۶ و مطهری، مرتضی، وحی و نبوت، ص ۳۳۵. [
د) از آنجا که انسان مرکب از جسم و روح است، فرامین و تشریعات قرآنی به هر دو بعد انسانی توجه داشته است. لذا در حالی که به خواسته­ها و ارزش­های معنوی و عبادی آدمی احترام گذاشته در همان حال به خواسته­های دنیوی و لذائذ مشروع او توجه و اهتمام داشته و از آن غفلت نورزیده است. «کذلک جعلناکم امهًٔ وسطا» ] سوره بقره، آیه ۱۴۳. [
&#۶۵۲۵۹;) احکام و تشریعات قرآنی با تمامی جوامع و تمدنهای انسانی اعم از گذشته و حال و آینده، هم خوانی وسازگاری دارد به همین دلیل فرهنگ اسلام و قوانین آن به راحتی توانست در اکثر جوامع دور یا نزدیک به سادگی و به سرعت رشد و گسترش یابد. ] سبحانی، جعفر، الالهیات، ج ۳، ص ۳۹۸ – ۴۱۲. [
۳. تحدی قرآن
یکی دیگر از بهترین و محکمترین سندها و شواهد بر حقانیت و راز جاودانگی، قرآن کریم، خود خداوند و آیات قرآنی است که از همهٔ جهانیان دعوت به تحدی و مبارزه طلبی کرده است. قرآن در آیات متعدد و به طرق متفاوت، تحدی کرده گاهی به آوردن کل کتابی مثل قرآن ] سوره طور، آیه ۳۳ و ۳۴.[ و گاهی به ده سوره، ] سوره هود، آیه ۱۳. [ و حتی یک سوره ] سوره یونس، آیه ۳۸. [ گرچه از همهٔ افراد و امکانات جن و انس بهره بگیرید. ] سوره اسراء، آیه ۸۸. [اما همواره از آن زمان تاکنون هیچ یک از مدعیان و معارضان نتوانسته­اند به این تحدی قرآن پاسخ مثبت بدهند و همگی در این مبارزه شکست خورده­اند و خواهند خورد. چرا که خود خداوند متعال بعد از چندین نوبت تحدی برای آخرین بار با قاطعیت هرچه تمام عجز و ناتوانی نهایی و ابدی آنها را اعلام می­فرماید:
«اگر تمامی انس و جن گرد هم آیند و بخواهند، همانند این قرآن بیاورند، هرگز نتوانند، گرچه همگی پشت در پشت یکدیگر قرار بگیرند» ] همان. [ همچنین در جائی دیگر با واژهٔ «لن تفعلوا» خبر از ناتوانی معارضان در آینده می­دهد و می­فرماید: «اگر به آنچه بر بندهٔ خویش فرستاده­ایم ناباورید و شک دارید، پس همانند، یک سورهٔ آن را بیاورید (یا سوره­ای از همچون فردی بیاورید) ... و اگر (چنین کاری نکردید) و هرگز نتوانید کرد، پس پروا کنید از آتش که فروزندهٔ آدمیان و سنگ خارا می­باشد و برای کافران آماده گردیده است» ] سوره بقره، آیه ۲۳ و ۲۴. [ در این آیه که اخبار از آینده به صورت مطلق می­دهد خود از اعجاز غیبی قرآن است. از این­رو جای هیچ شک و شبهه­ای نیست که کسی نمی­تواند مدعی شود شاید در آینده کسی یا کسانی در مقام تحدی قرآن پیروز شوند.
یکی از بهترین دلایل بر این امر که تحدی و شکست مخالفان را ثابت می­کند شواهد و مدارک مسلم و متواتر تاریخی است که آنرا در سه محور می­توان خلاصه کرد: ۱- عجز و شکست ادبا و شعراء عرب در برابر آیات الهی. ] ر. ک: یعقوبی، ابن واضع، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۶۲ – ۲۶۹، ناشر مکتبهٔ حیدریه، نجف ۱۳۸۴ ق. همچنین ر. ک: جرجی زیدان، مؤلفات جرجی زیدان، ج ۱۱، ص ۶۲۲ – ۶۲۶. انتشارات دارالجیل، بیروت ۱۴۰۲. [۲- رسوایی و افتضاحات هماوردان و تلاشهای بی­فرجام آنان. ] از باب نمونه می­توان به یاوه­گویی­های مسلیمهٔ الکذّاب، سجّاع بنت الحارث، اسودالانسی، ابن مقنع و ... اشاره کرد برای اطلاع بیشتر می­توان به این کتب مراجعه کرد. تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۰۸ و ۵۰۴ و ۴۹۶ و ۴۸۶ انتشارات مکتبه ارومیه قاهره ۱۳۵۸، همچنین سیرهٔ ابن هشام ج ۴، ص ۲۴۷ و ۲۲۳ و مطبعهٔ المصطفی، ص ۱۳۵۵. همچنین محمدهادی معرفت، التمهید، ج ۴، ص ۲۲۷ – ۲۵۶، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶. [ ۳- اعترافات مخالفان و فرهیختگان ادب و هنر عرب. ] ر. ک: سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۲۸۸ و ۳۱۳ و ج ۲، ص ۲۱ – ۲۵. [
ما فقط نمونه­ای از قسم سوم را ذکر می­کنیم. لبیدبن مغیره مخزومی او که به گل سر سبد عرب، ریحانهٔ العرب و امیر سخن در میان مشرکان معروف بود وقتی سروش روح افزای کلام الهی را شنید با تمام کین­ورزی و دشمنی، لب فرو بست و خانه نشین شد و هنگامی که مورد سرزنش دیگر مشرکان قرار گرفت در جواب گفت: بخدا قسم این سخنان نه شعر و سحر است و نه هذیان­گوئی دیوانگان. بلکه این گفته­ها از کلام الهی است. ] طبری، ابوجعفر محمدبن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۹۸؛ دارلمعرفهٔ بیروت. [
پس جای هیچ­گونه تردیدی نیست که نه در گذشته که مخالفان بیشترین انگیزه را داشتند و نه در آینده کسی را توان هماوردی و مقابله با قرآن را نیست زیرا که آنان با تمام توان و انگیزه­هایی که داشتند و معروف به فخر فروشی بودند و از آن طرف نسبت به آداب و رسوم جاهلی خویش بسیار متعصب بودند و به سبب اسلام و قرآن آیین و اعتبار و شهرت و منافع خویش را در خطر می­دیدند در این مبارزه شکست خورند. ] ر. ک: مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن شناسی، ص ۱۲۳ – ۲۲۶. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۰. [تا چه برسد به آینده­گان که هم توان و قدرت کافی را ندارند و هم انگیزهٔ سابق را ندارند.
۴. اعجاز عام قرآن
یکی دیگر از شواهد و مدارکی که مدعای جاودانگی اعجاز قرآن را ثابت می­کند، قول به اعجاز عام و عمومی قرآن است توضیح اینکه علماء و مفسرین قرآنی در رابطه با ابعاد و به اصطلاح وجوه اعجاز قرآن، اقوال متفاوتی مطرح کرده­اند؛ ] برای اطلاع از اقوال مختلف علماء رجوع شود به کتاب سعید رضایی، اعجاز نور، ص ۱۰۹ – ۲۹۶ مرکز فرهنگی انصار المهدی، ۱۳۷۸. [اما برخی از مفسرین همچون علامه طباطبایی(ره)، ] ر. ک: المیزان، ج ۱، ص ۵۹ – ۶۱. [و آیت الله خوئی ] ر. ک: البیان فی تفسیر القرآن، ص ۴۳ – ۹۱، انتشارات امید، چاپ هشتم، ۱۴۱۶. [و ... بر این باورند که معجزه بودن این کتاب الهی و تحدی آن در تمامی سوره­ها و در تمامی وجوه و ابعاد آن است؛ هم از لحاظ بیانی در فصاحت و بلاغت و اسلوب جدید و هم در تشریع و وضع احکام، هم در اخبار غیبی و اشارات علمی و عدم تناقض و اختلاف در آیات و هم در بیان معارف بلند عقلی و دیگر جهات همه و همه از وجوه اعجاز قرآن هستند.
علامهٔ طباطبائی در تبیین نظریهٔ خویش می­فرماید: اگر تحدی قرآن در خصوص فصاحت و بلاغت و عظمت اسلوب آن بود، دیگر نباید از عرب تجاوز می­کرد و تنها باید عرب را تحدی می­کرد که اهل زبان قرآنند و حال آنکه می­بینیم سخنی از عرب به میان نیامده و در عوض از همهٔ جن و انس دعوت به عمل آمده، پس اینکه بطور مطلق تحدی کرد و نفرمود کتابی فصیح مانند آن بیاورید و یا کتابی مشتمل بر چنین معارفی بیاورید، می­فهامند که قرآن از هر جهتی که ممکن است مورد برتری قرار گیرد برتر است نه یک جهت و دو جهت. بنابراین قرآن کریم هم معجزه­ای است در بلاغت برای بلیغ­ترین بلغا و هم آیتی است فصیح برای فصیح­ترین فصهاء و هم خارق العاده­ای است برای حکماء در حکمت و هم سرشارترین گنچینهٔ علمی معجزه آسا برای علماء و هم اجتماعی­ترین قانون برای قانون­گذاران و خلاصه معجزه است برای همهٔ عالمیان تا روز قیامت. ] ر. ک: المیزان، ج ۱،ص ۵۹ و ۶۰. [
نتیجه آنکه قرآن که مدعی است، کتاب و معجزهٔ پیامبر خاتم است و دین اسلام بعنوان آخرین آیین و برنامهٔ سعادت و هدایت بشر، برای تمامی جهانیان آمده، حتماً لازم است اعجازش ابدی و نامحدود و جاودانه باقی بماند تا بتواند پاسخگوی تمامی نیازهای بشر باشد.

محمد رضا بهدار

منبع : حلقه

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وزیر ورزش عراق , پل خواجو , روز ملی بلژیک , فوتبالدستی , متروی مسکو , اندرو پارکر , جنگ آخرالزمانی , می سوزد , کمیته مقابله با گرد و غبار اصفهان , مونتــرآل , پویش مردمی , کشورهای درحال توسعه , هدیه به زائران , کوهی , مادر بن لادن , چاملی , ماهواره‌بر سیمرغ , فصل شکار بادبادک ها , قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد , پتر چک , فرمانداری سقز , سرپرست تیم تکواندوی یاسین پیشرو , وزارت امور خارجه فرانسه , دونده دو و میدانی , آثار جاودانه , عرق شدگی , تیم داری کبدی در خراسان رضوی , چهره‌های ماندگار , گویلرین قیزی , سفر معاون وزیر خارجه , موشک اس 400 , دستان واقعی , کبک کانادا , اسیذ سیتریک , زنگ آیین افتتاح , نرخ بالای بیکاری , موضوع شفا , دستمزد، حق مسکن، معافیت مالیاتی , زاغ , القصیر , رزاق پور , آقای بیکار , ممنوعیت سفر ایرانی ها به آمریکا , عکاسان جنگ , تقویم 1394 , تسهیلات مالی , عبدالرضا مهدی بادی , تهران و الجزیره , جدید ترین کفش , ام آی 5 ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
مقبرهٔ اوحدی مراغه‌ای، مراغه , ویتامین A رتینول , مسیر تحولات سیاسی در الجزایر , جه , حکایت دیوانه‌ای برهنه که جبه‌ای ژنده به او بخشیدند , خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم , پشمالو(۲) , حزب دموکرات مسیحی (Partido Democrata Cristiano) , معنی و صورت یا صورت و شکل , محدودیت مکانی , سرمازدگی , آمادگی برای ترخیص , اداره بیمار , عطسه , تشخیص افتراقی , رشته گرافیک , رودخانهٔ رابچ (فنوج)، چابهار , كتابخانه‌ها و سالن‌های نمایش (۲) , دوران کودکی (پیش دبستان و دبستان) , اشتغال ,

برخی منابع مهم خبری
faternews.ir فاطر , imna.ir ایمنا , rooziato.com روزیاتو , patoghu.com پاتوق یو , ghasednews.ir قاصد , econews.ir اکونیوز , bashgah.net باشگاه اندیشه , niksalehi.com نیک صالحی , cinemafarda.com سینما فردا , 598.ir 598 , favanews.com فاوا , ofoghnews.ir افق نیوز , didban.ir دیدبان , isna.ir ایسنا , arannews.ir آران , setaresobh.ir روزنامه ستاره صبح , unp.ir اخبار دانشگاهی , ifnam.com ایفنام , mobile.ir موبایل , yalasarat.com یالثارات , behdashtnews.ir بهداشت نیوز , shabakeh-mag.com مجله شبکه , shahidnews.com شهیدنیوز , fa.irannuc.ir ایران هسته ای , irandoc.ac.ir مدارک علمی ایران , ksabz.net خانواده سبز , ketab.ir کتاب , ساخت و ساز , naghdnews.com نقدنیوز , eranico.com ارانیکو ,

وبگردی
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
پربازدیدها