جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

چگونگی تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی


چگونگی تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی
چگونگی تعیین و تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی و تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع در بسیاری از مواقع با ابهام و مشکل رو‌به‌رو است. به یقین برای بالا رفتن فروش و گرفتن سهم بیشتری از بازار نیز به تبلیغ هست، اما اینکه به چه میزان باید برای تبلیغ هزینه صرف شود، پرسش همیشگی صاحبان کالاست. گاهی مشاهده می‌شود هزینه‌ای که به تبلیغ تخصیص می‌یابد در موارد بسیاری با انتظارات صاحبان کالا هم‌خوانی ندارد و کم نیستند افرادی که معتقدند بخشی از بودجه و هزینه‌ای که برای تبلیغ در نظر گرفته شده به هرز رفته و این بودجه می‌توانست دقیق‌تر محاسبه شود. در این میان هزینه کردن زیاد برای تبلیغ افراط گرائی محسوب شده و باعث”خستگی“ مخاطب می‌شود که خود مبحثی جدا دارد و کم هزینه کردن برای تبلیغات نیز به کاهش فروش و دیده نشدن محصول می‌انجامد، بنابراین برآورد صحیح بودجه تبلیغاتی کمک می‌کند تا هزینه تبلیغ با نتیجه آن هم‌خوانی داشته باشد. نکته دیگری که باید در تأمین بودجه‌های تبلیغات بدان اشاره کرد تجارب و مقدورات صاحبان کالاست! این مورد نیز از عواملی است که در تخصیص بودجه صحیح تأثیر به‌سزائی دارد، زیرا صاحبان کالا خود به‌خوبی از وضعیت بازار و کم و کیف تمامی مسائل حاشیه‌ای آن باخبرند. به کارگیری دانش تجاری و تجارب صاحبان کالا این مزیت را هم دارد که می‌تواند در سال‌های بعد نیز برای موضوع تعیین بودجه مورد استفاده قرار بگیرد. هر شیوه‌ای که برای تخصیص بودجه تبلیغاتی درنظر گرفته شود دارای نکاتی مثبت و منفی است، به‌عبارتی روشن‌تر می‌توان گفت که هیچ روشی به‌طور کامل عمل نمی‌کند زیرا تبلیغ خود متأثر از عوامل دیگری نیز هست که عملکرد یکپارچه این مجموعه برای کسب موفقیت الزامی است. در اینجا نگرشی اجمالی به شیوه‌های کلاسیک تخصیص بودجه تبلیغاتی که درحال حاضر هم در اشکال مختلف به اجرا در می‌آیند می‌تواند به‌صورت یک الگوی کلی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. روش‌های کلاسیک تعیین بودجه تبلیغاتی خود به نوعی از تلفیق چند پارامتر تشکیل شده‌اند که در مجموع سه طریقه اصلی را پیش رو می‌گذارند:
اول: هزینه تبلیغات بر اساس درصدی از فروش یا درصدی از سود
دوم: هزینه تبلیغات بر اساس قسمتی از فروش هر واحد محصول
سوم: هزینه تبلیغات بر اساس موضوع واقعیت و وظیفه
اولین روشی که در مقیاس وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد تخصیص بودجه بر پایه درصدی از فروش و یا سود است، اما تفکیک منطقی این مسئله حائز اهمیت ویژه‌ای است، بدین ترتیب که هزینه کردن از محل فروش مزایائی نسبت به هزینه کردن از محل سود دارد. از آنجا که فروش وضعیت تثبیت شده‌تری نسبت به سود دارد و با در نظر گرفتن اینکه سود می‌تواند به دلایل مختلف مثل بالا رفتن دست‌مزدها، افزایش ناگهانی تعرفه‌های برق و آب و گاز، افزایش قیمت مواد اولیه و دلایل بی‌شمار دیگر دچار دست‌خوش شود، ارجح این است که تخصیص بودجه بر اساس درصدی از فروش باشد، چون در غیر این صورت چنانچه سود در مقطعی از زمان کاهش پیدا کند، در حالیکه این مسئله به موضوع فروش یا تبلیغات هم ربطی نداشته باشد، هزینه تبلیغ هم کاهش پیدا می‌کند. برای مثال دو درصد از یک سود یک میلیون تومانی کمتر از دو درصد از یک سود دو میلیون تومانی است و روشن است که چنین تأثیری در بودجه تبلیغاتی و پایین آوردن حجم تبلیغات به دلیل پایین آمدن سود، خود منجر به کاهش فروش و در ادامه با سیر نزولی سود نیز همراه خواهد بود. صاحبان کالا ممکن است از طریق قطع تبلیغات به میزان کمی به سود خود بیفزایند اما به‌طور حتم چنین رویکردی در بلندمدّت به زوال انجامیده و کل عملکرد را به ورطه سقوط می‌کشاند. مزیت قابل توجه استفاده از شیوه درصدی از فروش، حفظ تعادل حجم تبلیغ با حجم فروش است و همان‌گونه که روشن است این موضوع اثربخشی مناسبی در تبلیغات داشته و به خاطر پردازش صحیح بودجه در بلندمدّت موفقیت‌های زیادی در پی خواهد داشت. در روش درصدی از فروش همچنین می‌توان به‌سادگی از رفتار صاحبان کالا و تولید کنندگان رقیب در زمینه‌های مشابه استفاده کرد و میزان تقریبی رقم به دست آمده به‌‌خوبی می‌تواند راهنمای مناسبی برای تبلیغات محصول باشد. در کنار همین مطلب این موضوع نیز قابل ذکر است که در تمامی مراحل تعیین بودجه‌های تبلیغاتی احتیاط شرط لازم است و وقوف به مسأله نسبت صحیح بودجه محصول به بودجه محصولات مشابه، امری بسیار ضروری است و مؤید این مطلب است که پایه و اساس انتخاب و تخصیص بودجه تبلیغاتی الزاماً نباید به‌طور کامل با حرکت تبلیغاتی رقبا تطبیق داشته باشد. گرفتن میانگین از بودجه صرف شده رقبا در زمان‌های مختلف سال، و بررسی بودجه‌های گوناگون در رسانه‌های مختلف از دیگر نکات حائز اهمیت در تعیین بودجه‌های تبلیغاتی است. در ارتباط با همین مقوله مشاهده می‌شود که بعضی از محصولات در پاره‌ای از مواقع در وضعیت‌های خاص، تفاوت‌هائی اساسی با محصول مشابه خود دارند؛ در این خصوص می‌بایست به مثابه زمینه‌ای که پیش روست بیشتر یا کمتر هزینه تبلیغاتی صورت گیرد. برای نمونه در برخی محصولات که احساس می‌شود سیکل عمر محصول، تبدیل به نکته‌ای تعیین کننده شده است بایستی متناسب با وضعیت مزبور به تبلیغات پرداخت. با تمامی اوصافی که ذکر شد، صاحبان کالا نباید اجازه دهند که هیچ شیوه‌ای به‌طور قطعی و به‌صورتی دست و پا گیر عمل کند، زیرا ممکن است روش درصدی از فروش یا هر شیوه دیگری، در بعضی مقاطع به‌صورتی سریع کارائی بالا را نشان دهند، حال آنکه در بلندمدت چنین وضعیتی پایدار نباشد. نکته نهائی و حائز اهمیت در روش درصدی از فروش این است که می‌توان به طرق مختلف به اعداد و ارقام هزینه‌ها دست پیدا کرد. نخست می‌توان بودجه را بر اساس درصدی از فروش گذشته بنیان گذاشت. روش بعدی تخصیص بودجه بر اساس برآورد فروش آینده و راه سوم تلفیقی از هر دو روش ذکر شده است. رسیدن به یک رقم از طریق درصدی از فروش گذشته این‌گونه است که باید به یک میانگین از فروش سال‌های نزدیک گذشته رسید. دخالت دادن فروش سالیان دور،به دلیل تداخل نوسانات بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی این دوران، در محاسبات، علی‌القاعده می‌تواند رقم میانگین را دچار آشفتگی کرده و بدین ترتیب ممکن است بودجه تبلیغاتی به غلط دست‌خوش برآورد بالاتر یا پایین‌تر از بودجه صحیح شود. به همین ترتیب می‌توان در روش دیگر با برآٰورد فروش سال آینده و میزان حضور و مشارکت بازار در سالی که پیش روست به تعیین بودجه تبلیغاتی رسید. چنین طریقی از تخصیص بودجه باید با احتیاط به اجرا گذارده شود زیرا این خطر وجود دارد که گاه تولید کننده یا صاحب کالا با نگرش خوش‌بینانه در خصوص ادامه رشد محصول در برآورد خود دچار اشتباه شده و پیامدهای ناخوشایندی حاصل این اشتباه باشد. در مورد تعیین بودجه تبلیغاتی با روش برآورد فروش آتی باید اشراف کامل به جریانات و تهدیدات بازار وجود داشته باشد و نسبت‌های صحیح کاملاً مد نظر گرفته شود. اکنون، با بررسی و مطالعه آنچه در خصوص روش درصدی از فروش ذکر شد می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بهترین راه تصمیم‌گیری در مورد تعیین بودجه تبلیغاتی با روش مذکور این است که با لحاظ کردن احتیاط فروش دو یا سه سال گذشته ارزیابی شده و با خوش‌بینی قرین به واقعیت فروش آینده را سنجیده، آنگاه از تلفیق این دو به تخصیص بودجه پرداخته شود. شیوه دیگری که در این‌جا بدان پرداخته می‌شود رقم ثابت و معینی است که از فروش هر یک واحد محصول به تبلیغات اختصاص می‌یابد!این روش با تجربه صاحبان کالا ارتباطی مستقیم دارد. برای مثال اگر برای هر بسته آبمیوه ۱۰ ریال بودجه تبلیغاتی در نظر گرفته شود و عرضه و فروش محصول به مقدار ۰۰۰/۰۰۰/۱ بسته باشد، می‌بایست برای تبلیغات این محصول ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در نظر گرفته شود. یا اگر برای فروش یک دستگاه یخچال رقم ثابت و معینی برای تبلیغات آن تغیین می‌شود، در زمانی‌که ۱۰۰۰ عدد یخچال به فروش می‌رود رقم ثابت در رقم ۱۰۰۰ ضرب شده، و بودجه معین شده معلوم شود. این روش دارای سادگی خاصی است و نسبت به روش درصدی از فروش با سرعت بیشتری به انجام می‌رسد. برخی افراد به اشتباه این روش را نوعی تلفیقی از روش درصدی از فروش می‌پندارند، در حالی‌که روش درصدی از فروش به نگرش عمیق‌تر و تجارب و دانش تجاری بیشتری نیاز دارد و به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری احتیاج دارد. روش تخصیص بودجه فروش هر واحد محصول، در زمینه‌هائی مناسب و کاراست که میزان و مقدار یا تعداد تولید محصول از قبل تعیین شده باشد. در به‌کارگیری این روش همچنین لازم است به پارامترها و عوامل بیرونی نگاهی دقیق شود؛ مواردی مثل گرما و سرما و آب و هوا و دیگر مسائل طبیعی در پیش‌بینی تولید تعداد محصولات مؤثر خواهد بود و بدیهی است که چنین امری به تخصیص بودجه تبلیغاتی با این روش کمک کرده و صرفه‌جوئی مناسبی را در پی خواهد داشت. روش درصدی از فروش هر محصول برای تولیدات صنعتی مثل ماشین لباسشوئی، اتومبیل، جاروبرقی یا... روش مناسبی است. این نکته قابل ذکر است که در این روش زمانی مشکل بروز می‌کند که تنوع محصولات پیش رو بوده و به اجبار می‌باید به تقسیم و خردکردن کل بودجه تبلیغاتی پرداخته شود که این رویکرد خود معضلاتی دارد. روش درصدی از فروش هر محصول برای بازارهای پرنوسان با ریسک بالا همراه است و برای مراودات و روابط پیچیده تجاری مناسب نیست در حالی‌که برای فعالیت در بازارهائی که با نظم خاصی روبه‌رو هستند بسیار مناسب است. روش “واقعیت و وظیفهٔ دقیق‌ترین شیوه تخصیص بودجه تبلیغاتی است. این روش به رغم آنکه با موضوع تعیین بودجه تبلیغاتی برخوردی بسیار علمی دارد ولی استفاده از آن به‌صورت فراگیر متداول نیست؛ این روش به‌خصوص در کشور ما با اقبال زیادی روبه‌رو نیست چون پیچیده‌تر از روش‌های دیگر است اما بی‌شک بهترین راه رسیدن به رقم صحیح یک بودجه تبلیغاتی است. این شیوه، بازار را به‌صورتی عینی و واقعی می‌سنجد و کم و کیف بازار را به بررسی و تحلیل گذارده ”از همین رو بدان لفظ واقعیت اطلاق می‌شود“ و با در اختیار داشتن اطلاعات مکفی از بازار به بازگو کردن حقایق بازار و پیش‌بینی آینده نیز می‌پردازد. این روش، بودجه صحیح تبلیغاتی را در وضعیت حاضر سنجیده و حجم فروش را در بلندمدّت نیز درنظر می‌گیرد. این شیوه باعث می‌شود که تولیدکننده یا صاحب کالا به نکات منفی و مثبت بازار وقوف پیدا کرده و این‌گونه با کمترین افت سود روبه‌رو باشد. این روش در صورتی‌که از طرف تولید کننده یا صاحب کالا انتخاب شود یا به عبارتی قرار باشد که تبلیغات براساس این شیوه شکل بگیرد همکاری‌های منظم و دقیقی را بین گروه‌های مختلف می‌طلبد. برنامه ریزی، بازاریابی، تحقیق بازار، بررسی مخاطبان و...، تمامی از موضوعاتی هستند که در روش واقعیت و وظیفه بایستی با دقت و حوصله به مرحله اجرا گذارده شده و اهداف تعیین شده‌ای که در ممیزی و تحلیل بازار به عمل می‌آید، به یقین راه‌کارهای درستی را برای انجام تبلیغ پیش رو قرار خواهد داد. شناسائی و کشف استعدادهای بالقوه بازار از دیگر مزیت‌های پرداختن به این روش از تعیین بودجه‌های تبلیغاتی است. این روش در مقایسه با روش درصدی از فروش این تفاوت را دارد که در روش درصدی از فروش ملاحظات هزینه‌ها آن‌چنان با دقت انجام نمی‌پذیرد و تولید کننده یا صاحب کالا با در نظر گرفتن حجم فروش، درصدی از آن را به تبلیغ اختصاص می‌دهد، در حالی‌که در روش واقعیت و وظیفه، بنیان و اساس بر این است که عملکرد برای رسیدن به یک‌سری اهداف باشند؛ اهدافی که تعریف‌های متفاوتی با تعاریف روش‌های دیگر دارند. در شیوه واقعیت و وظیفه، اهداف تنها به افزایش رقم فروش یا سود خلاصه نمی‌شوند، برای مثال در یک بازار مخصوص نوجوانان، هدف این‌گونه تعریف می‌شود که به هر وسیله ممکن اعم از تخفیف یا کاهش قیمت، ۲۵% از سهم این بازار در اشغال محصول قرار بگیرد. پس از چنین تعریفی از بازار مزبور، بهترین رسانه و همچنین مناسب‌ترین تعداد آگهی و هزینه آن از سوی گروه مشاور تبلیغات انتخاب، و بودجه‌بندی مناسب انجام می‌شود. این روند تا رسیدن به هدف تعریف شده که اشغال ۲۵% از بازار نوجوانان است ادامه می‌یابد و در تمامی مراحل تحت کنترل قرار می‌گیرد. انتخاب چنین شیوه‌ای کمک می‌کند که برای رسیدن به چند هدف و بودجه مناسب، تعاریف مبسوط‌تر و روشن‌تری پیش رو قرار بگیرد. تعیین بودجه از طریق شیوه ”واقعیت و وظیفه“، از استطاعت و حوصله بسیاری از صاحبان کالا خارج است که در این وضعیت باید هدف‌ها را اولویت‌بندی، و واقع‌بینانه عمل کرد. درهمین راستا بدیهی به‌نظر می‌رسد که عوض کردن برخی از پارامترها با توجه به وضعیت‌های موجود بازار اجباری خواهد بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که تبلیغات یا به‌صورت بنیادین و طبق موازین و روش‌های علمی قابل انجام است یا تنها به‌صورت موردی است که تبلیغ، ترفیعات فروش را به گونه‌ای مقطعی در برمی‌گیرد. در خاتمه باید عنوان شود که تولیدکنندگان بزرگ وضعیتی متفاوت با تولیدکنندگان کوچک دارند و بودجه نهائی که در این مبحث بدان پرداخته شد حیطه‌ای وسیع‌تر را به خود اختصاص می‌دهد. در این مبحث به چگونگی عملکرد تقویم کاری، انتخاب رسانه صحیح، منطقه فعالیت، گستردگی بازار یا گسترهٔ فروش و نیز بودجه‌های قابل انعطاف و قابل تغییر اشاره‌ای نشده است که امید است در آینده طی بررسی بیشتر موضوع بودجه‌های تبلیغاتی بدان پرداخته شود.

احسان الله امانی - کارشناس تبلیغات

منبع : ماهنامه عصر تبلیغات و بازاریابی

مطالب مرتبط

نقش تبلیغات بنری در معروف کردن نام شرکت‌ها

نقش تبلیغات بنری در معروف کردن نام شرکت‌ها
تبلیغات بنری با وجود حجم كم‏، وسیله‌ای كارآمد برای تحقق اهداف چند منظوره اند‏، زیرا:
▪بنرها در حقیقت بخشی از پیام‌های تبلیغاتی شركت‌ها/وب‌سایت‌ها هستند.
▪ این شیوه‌ تبلیغ‏، اسم، نشانه (logo) و تولیدات شركت‌ها را با روش های گوناگون و متنوعی به نمایش می ‌گذارد.
▪ بنرها، ابزاری برای افزایش میانگین كلیك‌ها به شمار می ‌آیند.
▪با كم‌ترین جزئیات، مشتری را به كلیك ترغیب می ‌كنند.
▪در صورت استفاده از برنامه‌های بازاریابی زنجیره ای، این روش كلیدی برای دنبال كردن مكانیزم این برنامه‌هاست.
●برسی وضعیت بنرها با توجه به كاهش كلیك‌ها
در اوایل قرن، با كاهش تعداد كلیك‌‌ها از ۲-۳ درصد در دهه‌ی ۹۰،به ۰.۵ درصد این‌ تصور را بوجود آورد که عمر بنرها به پایان رسیده‌است. خوشبختانه، در آن زمان تحقیقاتی انجام شد كه نشان می‌داد بنرها نقش مهمی در معروف كردن نام و نشان تجاری شركت‌ها در اینترنت به عهده دارند. در واقع، علیرغم كاهش میانگین تعداد كلیك‌ها، معیار دیگری وجود دارد كه بر مؤثر بودن بنرها تاكید دارد: روش های بازاریابی زنجیره ای. بدیهی است، روش های بازاریابی زنجیره ای تاكنون كمك‌های قابل توجهی به فروش از طریق شبكه‌ اینترنت كرده‌اند.
به این ترتیب، بنرها حتی با كاهش میانگین كلیك‌ها، هنوز در تبلیغات اینترنتی نقشی پررنگ داشته و حتی در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش علاقه مردم به اینترنت، كارایی و نقش بیشتری در بازاریابی الکترونیکی پیدا كرده‌اند.
اگر تبیلغات بنری را با روش بازاریابی مستقیم از طریق پست مقایسه كنیم، در می‌یابیم كه انتظار ما از تعداد پاسخ‌ها باید توام با واقع‌بینی باشد. آمارها نشان می دهد پاسخ های حاصله از بسته های پستی فرستاده شده بسیار اندك و حتی كمتر از ۰.۵ درصد است. بنابراین، چندان مایه تعجب نخواهد بود اگر میانگین تعداد كلیك‌ها در هر صد كلیك در مورد بنرها نیز در همین سطح باشد.
نكته ای که به ذهن متبادر می‌شود است که بنر‌ها هنوز هم به‌طور مستقیم نیازهای شغلی را برآورده می ‌كنند. این امر شاید به توانایی بنرها در تبلیغات مربوط به آرم شركت‌ها و زنده نگه داشتن نامشرکت ها،محصولات و خدمات و همچنین یاد آوری مکرر نام آنها برمی ‌گردد.
●نقش بنرها در معروف كردن نام شركت‌ها چیست؟
پراستفاده‌ترین تبلیغات اینترنتی، بنرها هستند و استفاده از ابزارها و روش های نوین، علاوه بر افزایش تاثیر این روش تبلیغاتی، انقلابی در این نوع تبلیغ ایجاد كرده است. برای كسانی كه از ابزارهای سنتی تبلیغ مانند تلویزیون، رادیو یا تبلیغات چاپی استفاده می‌كنند، تبلیغات بنری نقش به‌سزایی در افزایش قابلیت‌های تصویری علامت‌های تجاری دارند و همین‌طور میانگین تعدا كلیك‌ها را افزایش می ‌دهند.مطابق گزارش تبلیغاتی فورستر، در شرایط یكسان تبلیغات online تاثیر به‌سزایی در افزایش معروفیت نام تجاری شركت‌ها (تا ۶۰ درصد) دارند. هزینه‌ این نوع تبلیغات بسیار كمتر از تبلیغات عادی است.
بیاد داشته باشیم که بازاریاب‌ها باید برای افزایش بازدهی، از فن‌آوری نوین در تركیب تبلیغات online و offline استفاده كنند. افرادی كه ابزارهای تبلیغاتی سنتی را برای محصولات خود مناسب نمی‌دانند، می‌توانند از تبلیغات بنری برای گسترش نام شركت خود بیشترین استفاده كنند. كلید موفقیت افرادی كه فعالیت‌هایشان ارتباط تنگاتنگی با شبكه اینترنت دارد، گنجاندن بنرها در وب‌سایت هایی است كه به‌نحوی به موضوع تبلیغ آن‌ها مرتبط هستند.
پس از اینكه مشتریان، تبلیغات بنری یك شركت را می ‌بینند، چه روی آن كلیك كنند و چه نكنند، این تبلیغ در معروف كردن نام شركت با هزینه‌ای اندك نقش به‌سزایی دارد. امروزه بنرها را حدود ۴ تا ۸ هفته در سایت قرار می‌دهند، اما برای دستیابی به نتیجه بهتر، به زمان بیشتری نیاز است. تبلیغات آرم شركت‌ها در اینترنت مانند موارد سنتی احتیاج به تلاشی بی وقفه دارد، اما در این مورد شما باید هر از چند گاهی مطالب را به‌روز كنید. در این صورت مطمئن باشید نام آرم تجاری مورد نظرتان را در ذهن‌ها ماندگار می‌كنید.حجم، فضا و مكان قابلیت‌های ارتباط دوسویه و شیوه‌های بیان گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش است. اگر قبل از اینكه سایر بازاریاب‌ها خبردار شده و فرصت‌ها را از چنگ شما در‌آورند، به كسب درآمد از این منبع اقدام كنید، خواهید دید كه در مدتی كوتاه مزایای بسیاری به‌دست خواهید آورد و به سرعت معروف خواهید شد.

وبگردی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.