پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

سیب زمینی


سیب زمینی
در كتب طب سنتی و به عربی « بطاطه » و « بطاطس » گفته می شود. به فرانسوی Pomme de terre و به عنوان قسمی از انواع Morelle است ان را Morelle tubereeuse نیز می گونید وبه انگلیسی آن را Patato نامند . گیاهی است از خانواده Solanaccae نام علمی آن Solanum tuberosum L. می باشد.
● مشخصات
در بین انواع گیاهان خانواده سولاناسه تعدادی از جنس سولانوم هستند كه به طور كلی آنها را به فرانسوی Morelle می گویند . در بین وحشی آنها مشخصات و خواص Morelle noire «تاج ریزی سیاه » و Morelle douce amer یا تاجریزی پیچی در جلدهای دیگر این كتاب گفته شده است . بین مورلها چند گونه مزروع و خوراكی نیز از جنس سیب زمینی و بادنننجان و گوجه فرنگی هست كه نظر به كم و بیش سمی بودن آنها در شرایط خاص گیاهی وبرای آنكه ضمن اگاهی به خواص انها از نظر دارویی ، در استفاده از آنها به جهات سمی بودنشان در شرایط مخصوص نیز توجه شود .
سیب زمینی گیاهی است چند ساله با ساقه های هوایی زاویه دار و منشعب ، به ارتفاع ۶۰ – ۴۰ سانتی متر ، برگها مركب و برگچه های آن با ابعاد غیر مساوی است گلها در راس شاخه های گل دهند به رنگ سفید صورتی و بنفش كه رنگ آنها بتدریج تا رسیدن میوه كمرنگ ، هستند میوه آن كوچك به رنگ سبز یا سبز مایل به زرد است. معمولا انواع و واریته های مختلفه سیب زمینی بر مبنای رنگ گل آنها و همچنین دارای غده های زیر زمینی متورمی است كه در حقیقت قسمتی از ساقه زیر زمینی آن محسوب می شود و از نظر گیاه شناسی ساقه تغییر شكل یافته ای است كه پر از ماده فكول است. در روی پوست غده سیب زمینی گودالهای كوچكی دیده می شود كه در حقیقت جوانه هایی در آن قرار دارد و همین جوانه هاست كه هر یك مستبلا در صورتی كه كاشته شود منشا یك ساقه هوایی و یك گیاه جدید خواهد بود . سیب زمینی به طور وحشی و خودرو بومی امریكای جنوبی می باشد . ولی به سایر مناطق دنیا گسترش یافته و در اغلب كشورها كاشته می شود.
فكول كه در غده سیب زمینی به مقدار زیاد وجود دارد ماده معمولا سفید پودر شونده ای است كه در عده زیادی از گیاهان ولی بیشتر در غده سیب زمینی درست می شود. فكول در حقیقت از نظر شیمیایی نشاسته است ولی نشاسته عموما به ماده سفید رنگی كه از دانه غلات مانند گندم ، برنج ، ذرت و ...گرفته می شود اطلاق می گردد، ولی ماده محتوی غده سیب زمینی را به جای نشاسته معمولا فكول می گویند. یك سیب زمینی به طور متوسط دارای مواد زیر است.
آب ۷۱% ، سلولوز ۶/۱% ، البومین و سایر مواد از ته ۱۷/۲% ، مواد چربی ۱۲/۰ % ، قند ، رزین ، اسانس ۰۵/۱% ، . خاكستر ۶/۱ % ، به علاوه املاح معدنی ، اسیدهای الی ، فرمانها ویتامینهای B و Cو ...
در بعضی ازقام مقدار فكول بیشتر است و به حدود ۲۱ – ۲۰ درصد می رسد . فكول علاوه بر مصارف وسیع غذایی برای تهیه دكسترین و گلوكوز نیز به كار می رود.
در گیاه سیب زمینی یك الكالوئید سمی شدید به نام سولانین موجود است وفقط غده رسیده آن خودردنی است .
برگ و گل و میوه سیب زمینی سمی استو با خوردن آن مسمومیت ایجادمی شود . مقدار سولانین موجود در غدهان خیلی كم است و از ۰۱/۰ در صد نیز خیلی كمتر است . ولی اگر غده ها در اثر بد نگهداشتن و مدتی در مقابل نور بودن به رنگ سبز در آیند مقدار سولانین آنها زیاد می شودو تا ۵ – ۴ برابر بیشتر می گردد و به حدود ۰۵/۰ درصد می رسد در این حالت خودرن غده سیب زمینی مسمومیت ایجاد می كند زیرا اگر مقدار سولانین از ۰۲/۰ درصد بیشتر باشد عوارض مسمومیت در بدن دارد . سولانین در سایر اندام سبزگیاه به مقدار بیشتر موجو د است به علاوه زیر پوست سیب زمینی و در اطراف چشمكهای سیب زمینی نیز بیشتر ات و جوانه های سیب زمینی كه چشمكها خارج می شودو دارای سبزینه است ، مقدار زیادی سولانین دارد . بنابراین خوردن جوانه های سیب زمینی كه روی سیب زمینی در اثر بد نگهداری كردن یا رد مقابل نو ر بودن یا مدت دازی در هوای مناسب رشد سیب زمینی نگهداشتن ایجاد می شود ،مسلما مسمومیت ایجاد می نماید و مسیمومیت آن با عوارض سردرد ، تهوع ، سرگیجه ، ضعف و ضربان نبض آغاز می شود كه فورا باید برای خنثی كردن مسمومیت اقدام كرد و به پزشك مراجعه نمود .
● خواص – كاربرد
از اعضای سبز سیب زمینی از جمله از برگ و ساقه آن كه سولانین دارد و اثر آن تخدیر كنند ه است ، در استعمال خارجی برای تسكین درد های روماتیسمی و عصبی استفاده می شود. از عده سیب زمینی كه دارای مقدار نسبتا خوبی ویتامین C است ( حدود ۲۰ میلی گرم در یك صد گرم ) می توان برای مقابله با اسكوربوت یعنی كمی ویتامین C در بدن استفاده كرد. سیب زمینی نارس دارای ویتامین C بیشتری است . سیب زمینی خام تازه رنده كرده را معمولا به عنوان ضماد برای تسكین سوختگی های سطحی بدن به كار می برند. اگر سیب زمینی را با گیاهان لعابدار بپزند و ضماد درست كنند برای تسكین ورمهای حاد و كوبیدگی و ضرب خوردگی مفید و اثر آرام بخش دارد.در هریك صد گرم غده سیب زمینی مواد زیر موجود است. :
● سیب زمینی خام
آب ۸/۷۹ گر م ، پروتئین ½ گرم ، چربی ۱/۰ گرم ، هیدراتهای كربن ۱۷ گرم ، خاكستر ۹/۰گرم ، كلسیم ۷ میلی گرم ، فسفر ۵۳ میلی گرم ، اهن ۶/۰ میلی گرم ، سدیم ۳ میلی گرم ، پتاسیم ۴۰۷ میلی گرم ، تیامین ۱/۰ میلی گرم ، رایبوفلاوین ۰۴/۰ میلی گرم ، نیاسین ۵/۱ میلیگرم ، ویتامین ز بیش از ۲۰ میلی گرم در بعضی ارفام تا ۳۶ میلی گرم و ویتامین A خیلی كم جزئی .
● سیب زمینی كباب شده با پوست :
اب ۷۵ گرم ، پروتئین ۶/۲ گرم ، هیدراتهای كربن ۵/۱۹ گرم ، خاكستر ۱/۱ گرم ، كلسیم ۹ میلی گرم ، فسفر ۶۵ میلی گرم ، اهن ۷/۰ میلیگرم ، سدیم ۴ میلی گرم ، پتاسیم ۵۰۳ میلی گرم ، ویتامین A بسیار جزیی – تیامین ۱/۰ میلی گرم ، رایبو فلاوین ۰۴/۰ میلی گرم ، نیاسین ۷/۱ میلی گرم و ویتامینC ۲۰ میلی گرم .
● سیب زمینی كه با پوست اب پز شده باشد (با اب كم )
آب ۷۹ گرم ، پروتئین ½ گرم ، چربی ۱/۰ گرم ، هیدراتهای كربن ۵/۱۶ گرم ، خاكستر ۹/۰ گرم ، كلسیم ۷ میلیگرم ، فسسفر ۵۳ میلی گرم ، اهن ۶/۰ میلی گرم ، سدیم ۳ میلی گرم ، پتاسیم ۴۰۷ میلی گرم ، ویتامین Aبسیار جزیی ، تیامین ۰۹/۰ میلی گرم ، رایبو فلاوین ۰۴/۰ میلی گرم ، نیاسین ۵/۱ میلی گرم ، و ویتامین C ۱۶ میلی گرم .
● نظری به تحقیقات علمی جدید در مورد خواص درمانی سیب زمینی
سیب زمینی با این كه ممكن است در لیست رژیم غذایی اشخاصی كه كمتر به سرطان مبتلا می شوند نباشد ، مع هذا تحقیقات علمی نشان می دهدكه دارای پتانسیل ضد سرطانی و ضد ویروسی است . سیب زمینی سفید بخصوص در حالت خام دارای مقدار قابل ملاحظی مهاركننده استو مطالعات وتحقیقات دانشمندان كه جدیدا در دهه ۸۰ انجامم ومنتشر دشه نشان می دهدكه در بین مواد خوراكی متعددی كه مورد برسی قرار گرفته هاند ، سیب زمینی قوی ترین نیروی ضد ویروسی را دارا بوده است . تركیبات شیمیایی موجود دردانه سویا كه از نیرومند ترین عوامل ضد ویروس می باشد . نیز مقتدرتر است .
سیب زمینی بخصوص پوست ان منبع بسیار غنی از مواد كلروژنیك اسید و پولی فنول است .این دو ماده از موادی هستند كه در جلو گیری از موتاسیونهای سلولی كه به ایجاد سرطان ختم می شود بسیار نیرومند و موثر هستند.
در آزمایشهایی كه در سال ۱۹۶۰ توسط محققان در دانشگاه ایالتی فلوریدا انجام شده نشان داده شده است كه پوست سیب زمینی دارای فعالیت ضد اكسید كننده ها می باشد . معنی ان این است كه می تواند از فعالیت رادیكالهای آزاد در بدن كه از عوامل مخرب و آسیب زای سلولی بوده و اختلالات سلولی منجر به سرطان ایجاد می كنند ، جلوگیری نماید .
البته باید توجه شودكه مصرف سیب زمینی بخصوص به عنوان دارو باید با نظر كارشناس گیاه درمانی و پزشك متخصص باشد زیرا در سیب زمینی مقدار زیادی گلیسمیك ایندكس وجود دارد كه مقدار قند خون را بسرعت بالا می برد و برای اشخاص مبتلا به بیماری قند مفید نیست.

استاد میر حیدر

منبع : موسسه اطلاع‌رسانی طعام اسرار

مطالب مرتبط

اکالیپتوس و بیماریها

اکالیپتوس و بیماریها
● واكنش‌های متابولیكی:
Revoredo متوجه شد كه عصاره برگ‌های E.citriodora در صورتی كه به فرم خوراكی تجویز شود موجب كاهش موقتی قندخون در خرگوش‌های مبتلا به دیابت وابسته به آلوكسان می‌گردد، اما مقدار قند را به حد نرمال نمی‌رساند. تجویز عصاره برگ، پیش از آزمایش تحمل گلوكز، ایجاد یك نمودار مسطح در مورد قند خون می‌نماید. به نظر می‌رسد كه یك تركیب ناشناخته با نام میرتیلین مسئول این اثر باشد. یك هتروزید فنلی به نام كالیپتوزید را جدا نموده است كه در خرگوش اثر پائین آورنده قند خون دارد.
درسال ۱۹۲۲، گزارشی مبنی بر تحقیقات گروهی از پزشكان در اسكاتلند، تنریف و الجزایر صادر نموده شد و در مورد اثرات سودمند دم كرده اكالیپتوس در كاهش قند ادرار توضیح داده شد. بدین ترتیب كه ۱ تا ۳ لیتر از دم كرده اكالیپتوس را روزانه و به مدت ۳ـ۲ ماه به ۲۰ بیمار مبتلا به دیابت تجویز نمود. وی همچنین توضیح داد كه در بیماران تحت درمان، هیچ نشانه‌ای از عوارض دیگر مانند وجود آلبومین درخون، ناراحتی‌های معدی ـ روده‌ای و یا احساسات دیگر دیده نشد.
● عوارض تنفسی:
Wiggins , Patel در مورد مسمومیت اتفاقی یك پسر ۳ ساله در اثر خوردن ۱۰ میلی‌لیتر اسانس گزارش دادند. به محض تجویز، وی به حالت اغماء رفته، مردمك چشم‌ها منقبض شده، به طور قابل توجهی قدر انقباض ماهیچه‌ها كاهش یافته و رفلكس‌های كششی نیز دیده نمی‌شد. تنفس كم‌عمق و نامنظم شده و فشار خون به میزان میلی‌لیتر جیوه رسید.
بعد از شستشوی دقیق معده با محلول بیكربنات سدیم، بهبودی سریعاً حاصل شد و كودك، ۴۸ ساعت بعد از مصرف اسانس مرخص شد. آنها هشدار دادند كه نباید مسموم را وادار به استفراغ نمود زیرا خطر آسپیراسیون اسانس وجود دارد. شستشوی معده می‌بایست با دقت زیاد انجام گیرد و در صورت لزوم با لوله‌های مخصوص، نای را مسدود نمود. خروج ادرار می‌بایست بررسی شود و در موارد شدید همودیالیز یا شستشوی داخل صفاقی ضروری است.
اثر خنك كننده اسانس بر روی مسیر تنفسی پیش از این گزارش شده است این اثر مشابه اثر تولید شده توسط كامفر و منتول است. هشدار داده شده است كه پمادهای حاوی اكالیپتول یا اسانس اكالیپتوس را ابداً نباید داخل حفرات بینی یا نزدیك آنها در نوزدادن و كودكان مصرف نمود زیرا خطر اسپاسم تارهای صوتی حقیقی حنجره وجود دارد.
● تداخل دارویی:
تحقیقات و آزمایشات نشان داده‌اند كه برگ‌های اكالیپتوس، اسانس آن و اكالیپتول موجب تحریك فعالیت آنزیم‌های میكروزمال می‌گردد. اگرچه تاكنون درخصوص تداخل اكالیپتوس با داروهای دیگر گزارشی در سطح كلینیكی ثبت نشده است، اما آزمایش بر روی حیوانات نشان دهنده احتمال تداخل دارویی می‌باشند.
Jori گزارش می‌دهد كه تجویز اكالیپتول (۱و۸ ـ سینئول) با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم بر كیلوگرم به فرم زیرپوستی یا آئروسول درموش‌های صحرایی ماده، باعث افزایش متابولیسم پنتوباربیتون می‌شود. زمان خواب تقریباً ۵۰% كمتر از گروه كنترل موش‌ها می‌باشد.
اثر مشابه اسانس اكالیپتوس بر روی زمان خواب ناشی از هگزوباربیتال در موش توسط Nemirovski بررسی شده است. Seawright و همكارانش متوجه شدند كه برگ E.caleyi در موش‌های صحرایی ایجاد اكسیدازهایی با عملكرد چندگانه می‌نماید. هم‌چنین دریافتند كه برگ‌های موجود در چراگاه‌ها و علفزارها كه توسط گوسفندان مصرف می‌شود، حساسیت آنها را نسبت به افزایش دوز تتراكلرید كربن، كه به عنوان داروی ضدكرم استفاده می‌گردد، افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۸۲، گزارش داده شد كه اسانس E.caleyi فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای كبد را در حیواناتی كه در چراگاه‌ها از اكالیپتوس استفاده می‌كنند، تشدید می‌كند. هم‌چنین ممكن است حساسیت آنها را نسبت به مرگ و میر ناشی از داروی تتراكلریدكربن افزایش دهد.
White و همكارانش اثر آنزیم‌های میكروزومی را، كه توسط برگ E.globulus تحریك شده‌اند، بر روی سمیت ناشی از مخلوط آلكالوئیدهای پیرازولیدین (استخراج شده از Senecio longilobus) در موش‌های صحرایی بررسی نمود. تحریك فعالیت اكسیدازهای با عملكرد چندگانه توسط اكالیپتوس (۱۰% وزن در رژیم غذایی)، منجر به كاهش LD۵۰ خوراكی مخلوط آلكالوئیدها می‌گردد. بدین ترتیب كه چنانچه اكالیپتوس، ۷۲ ساعت پیش از تجویز آلكالوئیدها خورانده شود، میزان LD۵۰ خوراكی از ۳۲۰ میلی‌گرم بر كیلوگرم به ۱۲۷ میلی‌گرم بر كیلوگرم نزول می‌یابد. White و همكارانش اطمینان نداشتند كه آیا كاهش میزان LD۵۰ مربوط به افزایش تولید متابولیك پیرول‌ها از آلكالوئیدها، در اثر تحریك آنزیم‌ها می‌باشد و یا ناشی از كاهش میانگین وزن موش‌های صحرایی (۳۰ گرم در هر موش) بوده كه معمولاً پیش از تجویز آلكالوئیدها اتفاق می‌افتد. مسئله كاهش وزن در موش‌هایی كه از برگ اكالیپتوس تغذیه می‌كنند، قبلاً توسط Seawright گزارش شده است.
● باروری، بارداری، شیردهی:
هیچ مدركی مبنی بر تراتوژن بودن اكالیپتوس به دست نیامده است. مطالعات در موش‌های صحرایی نشان می‌دهد، كه احتمالاً اكالیپتول، در مقادیری كه بتواند آنزیم‌های میكروزومی كبد را در نوزادان تحت تأثیر قرار دهد، نمی‌تواند از سد خون شیر عبور كند، اما در صورت تجویز دوز ۵۰۰ میلی‌گرم بر كیلوگرم به فرم زیرپوستی، قادر است به بافت جفت نفوذ نموده و در خون جنین به غلظتی برسد كه برای تحریك فعالیت آنزیم‌های كبدی كافی می‌باشد.
● قدرت جهش‌زایی و سرطان‌زایی:
Elvin – Lewis , Lewis، به علت وجود تركیب سیترونلال، E.citriodora را در لیست گیاهان جهش‌زا وارد نموده‌اند. گزارش داده‌اند كه اسانس اكالیپتوس به علت داشتن تركیب ۹ و ۱۰ـ دی‌متیل ـ ۱۲ ـ بنز آنتراسن، در موش‌ محرك ضعیفی برای تشكیل پاپیلوما می‌باشد و زمانی كه فلاندرن، یكی از تركیبات اسانس، با غلظت ۴۰% در استون در موش تجویز شود، اثر تحریك كننده ضعیفی دارد.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
سالاد باقلای سبز (اکوادور)
در امریکای مرکزی و جنوبی نیز مانند سرزمین خود ما باقلا فراوان است و فراوان خورده می شود ، اگر چه ما کمتر به فکر می افتیم از آن سالاد درست کنیم ...