پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 23 November, 2017

حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌


حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌
● یك‌
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ ما را به‌ وحشت‌ می‌اندازد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ خودش‌ هم‌ از وحشت‌ می‌لرزد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌های‌ ما با صورتش‌ برخورد می‌كند.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌هایش‌ را به‌ سمت‌ ما شلیك‌ می‌كند.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند شادمان‌ است‌.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند غمگین‌ است‌.
این‌ شعر بر پشت‌ جلد مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر شاعر توانا و نازنین‌ معاصر «حافظ‌ موسوی‌» است‌ كه‌ «موسسه‌ انتشاراتی‌ آهنگ‌ دیگر» این‌ مجموعه‌ خواندنی‌ را چاپ‌ و راهی‌ بازار نشر كرد.
«حافظ‌ موسوی‌» با سه‌ فصل‌ زن‌ تاریكی‌ و كلمات‌ اشعارش‌ را پیش‌ روی‌ ما می‌گذارد. بدون‌ تجربه‌ شتاب‌زده‌ و با رویكردی‌ خلاق‌ و پیشرو، نوعی‌ كشف‌ و شهود و اینكه‌ می‌خواهد نشان‌ دهد «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شعر خودش‌ است‌.
و با شعری‌ كه‌ از لحاظ‌ نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ معرفی‌ می‌كند «حافظ‌ موسوی‌» در تقسیم‌بندی‌ بررسی‌ شعر تحول‌ دهه‌ ۷۰ كاظم‌ كریمیان‌ شاعر فرامدرن‌ رادیكال‌ است‌:
این‌ چلوار سفید را از روی‌ این‌ مرده‌ پس‌ بزنید / بخار این‌ كلمات‌ نگفته‌ بگذارید رها شود/ و گرنه‌ این‌ دهان‌ سوخته‌ جهنم‌ را می‌سوزاند/ این‌ چشم‌های‌ بی‌رمق‌ مرده‌/ را چرا بسته‌اید؟/ بازش‌ كنید / از كوره‌ راه‌ تاریك‌ این‌ همه‌ آسمان‌/ با چشم‌های‌ بسته‌؟... بی‌انصافی‌ است‌! شعر «این‌ مرده‌» صفحه‌ ۳۷.
● دو
قریب‌ به‌ اتفاق‌ پژوهش‌های‌ ادبی‌ معاصر این‌ نتیجه‌ را در كارنامه‌ قرار می‌دهند كه‌ امروز بحث‌های‌ كهنگی‌، سنت‌، مدرن‌، فرامدرن‌ و اینها در تحلیل‌، بررسی‌ و خوانش‌ شعر مهم‌ نیستند ولی‌ جریان‌ تكوین‌ شعر، آبشخورهای‌ شعر، شان‌ شعر، درخشش‌ شعر، اجرای‌ شعر، ظهور و عبور شعر در زبان‌ مهم‌تر از همه‌ است‌ و بایستی‌ منتقدین‌ ادبی‌ به‌ این‌ فرآیندها توجهی‌ خاص‌ داشته‌ باشند و «حافظ‌ موسوی‌» از دیدگاه‌ من‌ در «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» با زبان‌ خاص‌ می‌خواهد درخشش‌ و توانایی‌ خود را به‌ گونه‌یی‌ نشان‌ دهد كه‌ از جریان‌ تكوین‌ شعر به‌ دور نباشد، با زبانی‌ ساده‌، ملموس‌ و شاعرانه‌، این‌ توفیق‌ در شعر «حیاط‌ خانه‌ پدری‌» خود را نشان‌ می‌دهد.
روزهای‌ گرم‌ تابستان‌ / وقتی‌ كه‌ جیرجیرك‌ها دنیا را روی‌ سرشان‌ می‌گذاشتند/ عمه‌جان‌ زیر این‌ درخت‌ انجیر می‌نشست‌/ و با بادبزن‌ حصیری‌، خودش‌ را خنك‌ می‌كرد/ بعدازظهرهای‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان/ عموجان‌ روی‌ این‌ تخت‌ چوبی‌ می‌خوابید/ و قوطی‌ سیگارش‌ را برای‌ افطار بالای‌ سرش‌ می‌گذاشت‌...صفحه‌ ۹۴
یا در شعر «یك‌ تصویر، در دو زمان‌» همین‌ نگاه‌ تكرار می‌شود: برای‌ من‌ دست‌ تكان‌ می‌دهد/ از پشت‌ شیشه‌ ماشین‌، كودك/ و من‌ برای‌ او/ با دست‌ بوسه‌یی‌ می‌فرستم/ این‌ صحنه‌ را به‌ خاطر بسپارید/ چون‌ ممكن‌ است‌ بعدها/ در شعر شاعر دیگری‌ / عین‌ همین‌ تصویر را/ با فعل‌ ماضی‌ و تغییر منظر راوی‌/ دوباره‌ بخوانید.
● سه‌
م‌. موید، شاعر فرهیخته‌ معاصر كه‌ چون‌ «حافظ‌ موسوی‌» از اهالی‌ سرزمین‌ گیل‌ و دیلم‌ هست‌ نظری‌ شایسته‌ در خصوص‌ شعر دارد و اینكه‌: «به‌ گمان‌ من‌ مخاطبان‌ شعر خاص‌اند، شعر هرچقدر به‌ عمومیت‌ نزدیك‌ شود از شعر بودن‌ دورتر می‌شود.»
و م‌.موید در سه‌ مجموعه‌ شعر مگر با لبخنده‌ ماه‌/ گلی‌ اما آفتابگردان‌/ و تو كجاست‌/ شعر را به‌ سویی‌ برد با ویژگی‌ مخاطبان‌ خاص‌ با بافت‌ فلسفی‌، آگاهانه‌ و رویكرد دینی‌ و اما: در اثر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شاعر با زبانی‌ شاعرانه‌ می‌خواهد شعر برای‌ همگان‌ قابل‌ فهم‌ باشد و سعی‌ دارد این‌ فضاسازی‌ راحتی‌ در شعرهایی‌ كه‌ می‌خواهد خودش‌ باشد یعنی‌ توجه‌ به‌ فرم‌، نیز ملموس‌ و نزدیك‌تر جلوه‌ كند. در شعرهایی‌ چون‌ دو قلوها /میدان‌ «و» / باید پناه‌ بگیریم/ توت‌ فرنگی‌ وحشی‌ یا در شعر زیبای‌ «غزالی‌ در خانه‌ سالمندان‌» شاعرانه‌تر:
... بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن‌/ كه‌ نیمی‌ از خود را به‌ ما بخشیده‌ است‌/ و نیم‌ دیگر خود را / به‌ خاطره‌ مردهایی‌ كه‌ مرده‌اند/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ این‌ لبخند بی‌اختیار را/ از خاطره‌ یوزپلنگانی‌ كه‌ به‌ دام‌ افتاده‌ بوده‌اند بر لب‌ دارد/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ به‌ من‌ می‌گوید بنویس‌:/ «غزالی‌ كهنسال‌/ در خانه‌ سالمندان‌/ به‌ دام‌ افتاده‌ است‌». صفحه‌ ۲۰
● چهار
«حافظ‌ موسوی‌» در شعرهای‌ كوتاه‌ به‌ «باغبان‌ جهنم‌» شمس‌ لنگرودی‌ نزدیك‌ می‌شود، به‌ لطافت‌ نوع‌ موسیقی‌ و عاطفه‌یی‌ كه‌ برای‌ «شمس‌» آگاهانه‌ است‌: گلایل‌ را دوست‌ دارم‌ / بخاطر قلبش‌/ كه‌ از پس‌ برگ‌های‌ لطیفش‌ پیداست‌/ دل‌ آدمی‌ پیدا نیست‌/ و سرانگشتانت‌ را سیاه‌ می‌كند چون‌ گردو / اگر بگشایی‌/ و ببینی‌. باغبان‌ جهنم‌ شعر (۳) صفحه‌ ۹ ۲۲/۹/۱۳۷۹
می‌دانستم‌ كه‌ تو می‌آیی‌/ از دوردست‌ها / سوار بر اسبی‌ نقره‌یی‌/ كه‌ یال‌ بلندش‌ نسیم‌ را خوشبو می‌كند/ تو آمدی‌/ نه‌ از دوردست‌ها/ نه‌ با اسب‌/ سوار بر دوچرخه‌یی‌ معمولی‌/ از خیابانی‌ كه‌ هر روز از آن‌ می‌گذریم‌.
شعر ]..[ صفحه‌ ۲۴ حافظ‌ موسوی‌ ۲۲/۶/۸۲
سراسر كوه‌ را برف‌ پوشانده‌ است‌/و پرندگان‌ بی‌دانه‌اند/ پنجره‌ را باز كن‌/ منتظر باش/ پرنده‌یی‌ هست‌ كه‌ به‌ خانه‌ ما پناه‌ آورد/ و سور امشب‌مان/ مهیا گردد.باغبان‌ جهنم‌ شعر ۴۲ صفحه‌ی‌ ۷۵
تمام‌ این‌ مسافرخانه‌/ از عطر دست‌های‌ تو/ پر خواهد شد/ دهان‌ اگر باز كند/ این‌ چمدان‌!شعر ]...[ صفحه‌ ۲۳ حافظ‌ موسوی‌.
و بی‌تردید اگر اشعار مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ گونه‌یی‌ از لحاظ‌ عاطفه‌ و تخیل‌ ساختار زبانی‌ واحدی‌ را پیش‌ روی‌ خواننده‌ می‌گذاشت‌ تحلیل‌ جزیی‌تری‌ ارایه‌ می‌شد زیرا در «باغبان‌ جهنم‌» مجبور نیستی‌ نگاهی‌ كلی‌ بر مجموعه‌ شعر شمس‌ لنگرودی‌ داشته‌ باشی‌.
● پنج‌
پیشتر در همین‌ صفحه‌ «هفت‌ و نیم‌» آوردم‌ كه‌ به‌ تعبیر شاعر نامی‌ معاصر «كریم‌ رجب‌زاده‌» شعر امروز گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ است‌ و این‌ مهم‌ بر كسی‌ پوشیده‌ نیست‌ و اگر كتمان‌ می‌كنند بی‌تردید با مقوله‌ «نقد» آشنا نیستند یا اصلا شعر را نمی‌شناسند. به‌ هر رو «حافظ‌ موسوی‌» گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ می‌شود كه‌ به‌ واقع‌ «ذوق‌» را جریحه‌دار می‌كند هرچند در حس‌ و لطافت‌ شاعرانه‌ بودن‌ اشعار مانای‌ دوست‌ نازنینم‌ جناب‌ موسوی‌ تردیدی‌ راه‌ ندارد ولی‌ اگر قرار است‌ شاعر لحظه‌های‌ «سپید» باشیم‌ تكلیف‌ خواننده‌ اثر باید روشن‌ باشد كه‌ فاصله‌ میان‌ شعر سپید و نثر تا چه‌اندازه‌ است‌، آنچه‌ به‌ عنوان‌ شاهد مثال‌ در آغاز آوردم‌ نثری‌ است‌ شاعرانه‌ به‌ دور از پریشان‌گویی‌ و دارای‌ تصویری‌ آگاهانه‌، ولی‌ نه‌ فرآیندی‌ به‌ نام‌ شعر، این‌ لحظه‌ها را با هم‌ می‌خوانیم‌:
چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ كه‌ ماه‌ را میان‌ پیرهنت‌ پنهان‌ نكرده‌یی‌؟ / چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ آن‌ رنگ‌های‌ نقره‌یی‌، مهتابی/ فقط‌ در خیالات‌ من‌ است‌ كه‌ آن‌ همه‌ نقره‌یی‌ یا مهتابی‌ است‌/ چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ گرد نقره‌ روی‌ آب‌های‌ خزر، ربطی‌ به/ نقره‌ ندارد.شعر «بیا سوار شویم‌» صفحه‌ ۶۴
كه‌ استفاده‌ از «افعال‌» سبب‌ شده‌ تا شعر به‌ نثر نزدیك‌ شود یا در شعر «باد و پرندگان‌» همین‌ فرآیند تكرار می‌شود: نیمكت‌های‌ پارك‌، انتظار ما را نمی‌كشند/باغ‌ها و جنگل‌ها به‌ وقت‌ جامه‌ عوض‌ می‌كنند / سینماها، نوبت‌های‌ نمایش‌شان‌ را / بخاطر ما جابه‌جا نمی‌كنند/ تاریكی‌ سالن‌ برای‌ مخفی‌ كردن‌ خجالت‌ دست‌هایی‌ كه‌ / در هم‌ گره‌ می‌شوند، نیست‌.صفحه‌ ۹۸
و در شعر «فرصت‌ها» نگاه‌ شاعرانه‌ یك‌ طرف‌ و نثر شاعرانه‌ طرف‌ دیگر سكه‌: همیشه‌ فرصت‌ افتادن‌ هست‌ / همیشه‌ فرصت‌ در خاك‌ غلت‌زدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ در جوی‌ پرلجن‌ دراز شدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ مردن‌/ همیشه‌ فرصت‌ كمی‌ از دست‌های‌ تو اما برای‌ من‌/ صفحه‌ ۳۳
و در شعر «وقت‌ طلاست‌» انگار با شعر ترجمه‌یی‌ روبرو هستیم‌: هیچ‌ دقت‌ كرده‌اید به‌ شاخه‌ پیری‌/ كه‌ باد را بهانه‌ می‌كند/ تا خودش‌ را بچسباند به‌ شاخه‌های‌ جوان‌؟ / یا به‌ وقتی‌ كه‌ عقربه‌های‌ یك‌ ساعت‌ روی‌ هم‌ می‌افتند/و آرزو می‌كنند یا زمان‌ كش‌ بیاید/ یا باتری‌ ساعت‌ همان‌ جا تمام‌ شود؟صفحه ۹۲
● شش‌
«حافظ‌ موسوی‌» پس‌ از مجموعه‌ شعرهای‌ «دستی‌ به‌ شیشه‌های‌ مه‌ گرفته‌ دنیا» /«سطرهای‌ پنهانی‌» /و «شعرهای‌ جمهوری‌» هنوز در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌ است‌ چون‌ شعر «منشی‌» با نماد عددی‌/ شعر «توگراف‌» پروانه‌ /موریانه‌/ شعر «سینمایی‌» جدول‌، كاموا / و شعر «روایی‌» ماجرای‌ یك‌ قتل‌ و...
به‌ هر رو شاعر مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ اشیا و واژه‌ها آگاهانه‌ جان‌ می‌دهد و در پیوند نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ برای‌ ساختار یك‌ شعر مقبول‌ موفق‌ است‌.

مجموعه‌ شعر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر حافظ‌ موسوی‌
فرامرز محمدی‌پور

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
داور خراسانی , چشیدن , دستکاری آراء , رضا ضراب , مسدد , راهبرد اساسی , هومن پولادوند , درمان سرپایی , ابر سه شنبه آمریکا , رشد اقتصادی آمریکا , مطامع سیاسی , مرکز مدیریت راه های کشور , اداره کل میراث‌فرهنگی استان همدان , فروشگاه اتکا , مبیادلات تجاری , مصاف , سازمان صنایع کوچک , فیلم افتتاحیه ونیز , نهاده های مسکونی , وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور , یزدان شناس , مسابقات جهانی کشتی , رمان جنایی , بلگفا , جلسه قزوین , اولویت زوج ها , اعماق زمین , فرمانده گروه تروریستی احرار الشام , سرپرست فدراسیون , سوزاندن لاستیک , کمپین ایرانی , سیگنال , شهرستان بویراحمد , لی ککیانگ , پارلمان عراق , حذف اکانت , شواتزینگر , میزبانی جام ملت های غرب آسیا , مدیر عامل خانه تئاتر , هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال , مشکل سربازی , آنگولا , انجمن حفاظت حیات وحش , دیپلم ورزشی , هوادان , اجرای خوب , همایون حائری , مرد سوری , مرغ و گوشت , خورش کاری ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
عید روزانه , سیم‌ بند (طاقا)، اندیكا، مسجدسلیمان , خواص داروئی , ترکیب‌بندی به‌وسیلهٔ طراحی , مسؤولیت‌های راهنما یا مشاور مدرسه , علم باستان‌شناسی , ارزیابی آزمایشگاهی , حاملگی , تأثیر عوامل مساعدکننده , گیاهان صنعتی , شعرهای مصنوع , گیاه‌شناسی , مساجد , سیزده‌به‌در , بز , خانوادهٔ زیستی , خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز , کاهش تشعشع درون جوامع گیاهی(۳) , درک فرهنگی , سرآغاز ,

برخی منابع مهم خبری
hhnews.ir حوزه هنری , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , iraneconomist.com ایران اکونومیست , shana.ir شانا , pana.ir پانا , cinemakhabar.ir سینما خبر , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , tabnak.ir تابناک , dustaan.com مجله دوستان , persiankhodro.com پرشین خودرو , gsm.ir جی اس ام , iranart.ir ایران آرت , persianv.com پرشین وی , setarehnews.ir ستاره‌ها , borhan.ir برهان , bankvarzesh.com بانک ورزش , musicema.com موسیقی ما , zamandaily.ir روزنامه زمان , sedayiran.com صدای ایران , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , salamaneh.com سلامانه , salamatnews.com سلامت نیوز , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , khordadnews.ir خرداد نیوز , bultannews.com بولتن نیوز , aparat.com آپارات , isna.ir ایسنا , rooyeshnews.com رویش ,

وبگردی
نهنگ تباهی !
نهنگ تباهی ! - شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است.
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها