پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ / Thursday, 22 February, 2018

حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌


حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌
● یك‌
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ ما را به‌ وحشت‌ می‌اندازد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ خودش‌ هم‌ از وحشت‌ می‌لرزد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌های‌ ما با صورتش‌ برخورد می‌كند.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌هایش‌ را به‌ سمت‌ ما شلیك‌ می‌كند.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند شادمان‌ است‌.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند غمگین‌ است‌.
این‌ شعر بر پشت‌ جلد مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر شاعر توانا و نازنین‌ معاصر «حافظ‌ موسوی‌» است‌ كه‌ «موسسه‌ انتشاراتی‌ آهنگ‌ دیگر» این‌ مجموعه‌ خواندنی‌ را چاپ‌ و راهی‌ بازار نشر كرد.
«حافظ‌ موسوی‌» با سه‌ فصل‌ زن‌ تاریكی‌ و كلمات‌ اشعارش‌ را پیش‌ روی‌ ما می‌گذارد. بدون‌ تجربه‌ شتاب‌زده‌ و با رویكردی‌ خلاق‌ و پیشرو، نوعی‌ كشف‌ و شهود و اینكه‌ می‌خواهد نشان‌ دهد «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شعر خودش‌ است‌.
و با شعری‌ كه‌ از لحاظ‌ نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ معرفی‌ می‌كند «حافظ‌ موسوی‌» در تقسیم‌بندی‌ بررسی‌ شعر تحول‌ دهه‌ ۷۰ كاظم‌ كریمیان‌ شاعر فرامدرن‌ رادیكال‌ است‌:
این‌ چلوار سفید را از روی‌ این‌ مرده‌ پس‌ بزنید / بخار این‌ كلمات‌ نگفته‌ بگذارید رها شود/ و گرنه‌ این‌ دهان‌ سوخته‌ جهنم‌ را می‌سوزاند/ این‌ چشم‌های‌ بی‌رمق‌ مرده‌/ را چرا بسته‌اید؟/ بازش‌ كنید / از كوره‌ راه‌ تاریك‌ این‌ همه‌ آسمان‌/ با چشم‌های‌ بسته‌؟... بی‌انصافی‌ است‌! شعر «این‌ مرده‌» صفحه‌ ۳۷.
● دو
قریب‌ به‌ اتفاق‌ پژوهش‌های‌ ادبی‌ معاصر این‌ نتیجه‌ را در كارنامه‌ قرار می‌دهند كه‌ امروز بحث‌های‌ كهنگی‌، سنت‌، مدرن‌، فرامدرن‌ و اینها در تحلیل‌، بررسی‌ و خوانش‌ شعر مهم‌ نیستند ولی‌ جریان‌ تكوین‌ شعر، آبشخورهای‌ شعر، شان‌ شعر، درخشش‌ شعر، اجرای‌ شعر، ظهور و عبور شعر در زبان‌ مهم‌تر از همه‌ است‌ و بایستی‌ منتقدین‌ ادبی‌ به‌ این‌ فرآیندها توجهی‌ خاص‌ داشته‌ باشند و «حافظ‌ موسوی‌» از دیدگاه‌ من‌ در «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» با زبان‌ خاص‌ می‌خواهد درخشش‌ و توانایی‌ خود را به‌ گونه‌یی‌ نشان‌ دهد كه‌ از جریان‌ تكوین‌ شعر به‌ دور نباشد، با زبانی‌ ساده‌، ملموس‌ و شاعرانه‌، این‌ توفیق‌ در شعر «حیاط‌ خانه‌ پدری‌» خود را نشان‌ می‌دهد.
روزهای‌ گرم‌ تابستان‌ / وقتی‌ كه‌ جیرجیرك‌ها دنیا را روی‌ سرشان‌ می‌گذاشتند/ عمه‌جان‌ زیر این‌ درخت‌ انجیر می‌نشست‌/ و با بادبزن‌ حصیری‌، خودش‌ را خنك‌ می‌كرد/ بعدازظهرهای‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان/ عموجان‌ روی‌ این‌ تخت‌ چوبی‌ می‌خوابید/ و قوطی‌ سیگارش‌ را برای‌ افطار بالای‌ سرش‌ می‌گذاشت‌...صفحه‌ ۹۴
یا در شعر «یك‌ تصویر، در دو زمان‌» همین‌ نگاه‌ تكرار می‌شود: برای‌ من‌ دست‌ تكان‌ می‌دهد/ از پشت‌ شیشه‌ ماشین‌، كودك/ و من‌ برای‌ او/ با دست‌ بوسه‌یی‌ می‌فرستم/ این‌ صحنه‌ را به‌ خاطر بسپارید/ چون‌ ممكن‌ است‌ بعدها/ در شعر شاعر دیگری‌ / عین‌ همین‌ تصویر را/ با فعل‌ ماضی‌ و تغییر منظر راوی‌/ دوباره‌ بخوانید.
● سه‌
م‌. موید، شاعر فرهیخته‌ معاصر كه‌ چون‌ «حافظ‌ موسوی‌» از اهالی‌ سرزمین‌ گیل‌ و دیلم‌ هست‌ نظری‌ شایسته‌ در خصوص‌ شعر دارد و اینكه‌: «به‌ گمان‌ من‌ مخاطبان‌ شعر خاص‌اند، شعر هرچقدر به‌ عمومیت‌ نزدیك‌ شود از شعر بودن‌ دورتر می‌شود.»
و م‌.موید در سه‌ مجموعه‌ شعر مگر با لبخنده‌ ماه‌/ گلی‌ اما آفتابگردان‌/ و تو كجاست‌/ شعر را به‌ سویی‌ برد با ویژگی‌ مخاطبان‌ خاص‌ با بافت‌ فلسفی‌، آگاهانه‌ و رویكرد دینی‌ و اما: در اثر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شاعر با زبانی‌ شاعرانه‌ می‌خواهد شعر برای‌ همگان‌ قابل‌ فهم‌ باشد و سعی‌ دارد این‌ فضاسازی‌ راحتی‌ در شعرهایی‌ كه‌ می‌خواهد خودش‌ باشد یعنی‌ توجه‌ به‌ فرم‌، نیز ملموس‌ و نزدیك‌تر جلوه‌ كند. در شعرهایی‌ چون‌ دو قلوها /میدان‌ «و» / باید پناه‌ بگیریم/ توت‌ فرنگی‌ وحشی‌ یا در شعر زیبای‌ «غزالی‌ در خانه‌ سالمندان‌» شاعرانه‌تر:
... بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن‌/ كه‌ نیمی‌ از خود را به‌ ما بخشیده‌ است‌/ و نیم‌ دیگر خود را / به‌ خاطره‌ مردهایی‌ كه‌ مرده‌اند/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ این‌ لبخند بی‌اختیار را/ از خاطره‌ یوزپلنگانی‌ كه‌ به‌ دام‌ افتاده‌ بوده‌اند بر لب‌ دارد/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ به‌ من‌ می‌گوید بنویس‌:/ «غزالی‌ كهنسال‌/ در خانه‌ سالمندان‌/ به‌ دام‌ افتاده‌ است‌». صفحه‌ ۲۰
● چهار
«حافظ‌ موسوی‌» در شعرهای‌ كوتاه‌ به‌ «باغبان‌ جهنم‌» شمس‌ لنگرودی‌ نزدیك‌ می‌شود، به‌ لطافت‌ نوع‌ موسیقی‌ و عاطفه‌یی‌ كه‌ برای‌ «شمس‌» آگاهانه‌ است‌: گلایل‌ را دوست‌ دارم‌ / بخاطر قلبش‌/ كه‌ از پس‌ برگ‌های‌ لطیفش‌ پیداست‌/ دل‌ آدمی‌ پیدا نیست‌/ و سرانگشتانت‌ را سیاه‌ می‌كند چون‌ گردو / اگر بگشایی‌/ و ببینی‌. باغبان‌ جهنم‌ شعر (۳) صفحه‌ ۹ ۲۲/۹/۱۳۷۹
می‌دانستم‌ كه‌ تو می‌آیی‌/ از دوردست‌ها / سوار بر اسبی‌ نقره‌یی‌/ كه‌ یال‌ بلندش‌ نسیم‌ را خوشبو می‌كند/ تو آمدی‌/ نه‌ از دوردست‌ها/ نه‌ با اسب‌/ سوار بر دوچرخه‌یی‌ معمولی‌/ از خیابانی‌ كه‌ هر روز از آن‌ می‌گذریم‌.
شعر ]..[ صفحه‌ ۲۴ حافظ‌ موسوی‌ ۲۲/۶/۸۲
سراسر كوه‌ را برف‌ پوشانده‌ است‌/و پرندگان‌ بی‌دانه‌اند/ پنجره‌ را باز كن‌/ منتظر باش/ پرنده‌یی‌ هست‌ كه‌ به‌ خانه‌ ما پناه‌ آورد/ و سور امشب‌مان/ مهیا گردد.باغبان‌ جهنم‌ شعر ۴۲ صفحه‌ی‌ ۷۵
تمام‌ این‌ مسافرخانه‌/ از عطر دست‌های‌ تو/ پر خواهد شد/ دهان‌ اگر باز كند/ این‌ چمدان‌!شعر ]...[ صفحه‌ ۲۳ حافظ‌ موسوی‌.
و بی‌تردید اگر اشعار مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ گونه‌یی‌ از لحاظ‌ عاطفه‌ و تخیل‌ ساختار زبانی‌ واحدی‌ را پیش‌ روی‌ خواننده‌ می‌گذاشت‌ تحلیل‌ جزیی‌تری‌ ارایه‌ می‌شد زیرا در «باغبان‌ جهنم‌» مجبور نیستی‌ نگاهی‌ كلی‌ بر مجموعه‌ شعر شمس‌ لنگرودی‌ داشته‌ باشی‌.
● پنج‌
پیشتر در همین‌ صفحه‌ «هفت‌ و نیم‌» آوردم‌ كه‌ به‌ تعبیر شاعر نامی‌ معاصر «كریم‌ رجب‌زاده‌» شعر امروز گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ است‌ و این‌ مهم‌ بر كسی‌ پوشیده‌ نیست‌ و اگر كتمان‌ می‌كنند بی‌تردید با مقوله‌ «نقد» آشنا نیستند یا اصلا شعر را نمی‌شناسند. به‌ هر رو «حافظ‌ موسوی‌» گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ می‌شود كه‌ به‌ واقع‌ «ذوق‌» را جریحه‌دار می‌كند هرچند در حس‌ و لطافت‌ شاعرانه‌ بودن‌ اشعار مانای‌ دوست‌ نازنینم‌ جناب‌ موسوی‌ تردیدی‌ راه‌ ندارد ولی‌ اگر قرار است‌ شاعر لحظه‌های‌ «سپید» باشیم‌ تكلیف‌ خواننده‌ اثر باید روشن‌ باشد كه‌ فاصله‌ میان‌ شعر سپید و نثر تا چه‌اندازه‌ است‌، آنچه‌ به‌ عنوان‌ شاهد مثال‌ در آغاز آوردم‌ نثری‌ است‌ شاعرانه‌ به‌ دور از پریشان‌گویی‌ و دارای‌ تصویری‌ آگاهانه‌، ولی‌ نه‌ فرآیندی‌ به‌ نام‌ شعر، این‌ لحظه‌ها را با هم‌ می‌خوانیم‌:
چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ كه‌ ماه‌ را میان‌ پیرهنت‌ پنهان‌ نكرده‌یی‌؟ / چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ آن‌ رنگ‌های‌ نقره‌یی‌، مهتابی/ فقط‌ در خیالات‌ من‌ است‌ كه‌ آن‌ همه‌ نقره‌یی‌ یا مهتابی‌ است‌/ چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ گرد نقره‌ روی‌ آب‌های‌ خزر، ربطی‌ به/ نقره‌ ندارد.شعر «بیا سوار شویم‌» صفحه‌ ۶۴
كه‌ استفاده‌ از «افعال‌» سبب‌ شده‌ تا شعر به‌ نثر نزدیك‌ شود یا در شعر «باد و پرندگان‌» همین‌ فرآیند تكرار می‌شود: نیمكت‌های‌ پارك‌، انتظار ما را نمی‌كشند/باغ‌ها و جنگل‌ها به‌ وقت‌ جامه‌ عوض‌ می‌كنند / سینماها، نوبت‌های‌ نمایش‌شان‌ را / بخاطر ما جابه‌جا نمی‌كنند/ تاریكی‌ سالن‌ برای‌ مخفی‌ كردن‌ خجالت‌ دست‌هایی‌ كه‌ / در هم‌ گره‌ می‌شوند، نیست‌.صفحه‌ ۹۸
و در شعر «فرصت‌ها» نگاه‌ شاعرانه‌ یك‌ طرف‌ و نثر شاعرانه‌ طرف‌ دیگر سكه‌: همیشه‌ فرصت‌ افتادن‌ هست‌ / همیشه‌ فرصت‌ در خاك‌ غلت‌زدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ در جوی‌ پرلجن‌ دراز شدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ مردن‌/ همیشه‌ فرصت‌ كمی‌ از دست‌های‌ تو اما برای‌ من‌/ صفحه‌ ۳۳
و در شعر «وقت‌ طلاست‌» انگار با شعر ترجمه‌یی‌ روبرو هستیم‌: هیچ‌ دقت‌ كرده‌اید به‌ شاخه‌ پیری‌/ كه‌ باد را بهانه‌ می‌كند/ تا خودش‌ را بچسباند به‌ شاخه‌های‌ جوان‌؟ / یا به‌ وقتی‌ كه‌ عقربه‌های‌ یك‌ ساعت‌ روی‌ هم‌ می‌افتند/و آرزو می‌كنند یا زمان‌ كش‌ بیاید/ یا باتری‌ ساعت‌ همان‌ جا تمام‌ شود؟صفحه ۹۲
● شش‌
«حافظ‌ موسوی‌» پس‌ از مجموعه‌ شعرهای‌ «دستی‌ به‌ شیشه‌های‌ مه‌ گرفته‌ دنیا» /«سطرهای‌ پنهانی‌» /و «شعرهای‌ جمهوری‌» هنوز در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌ است‌ چون‌ شعر «منشی‌» با نماد عددی‌/ شعر «توگراف‌» پروانه‌ /موریانه‌/ شعر «سینمایی‌» جدول‌، كاموا / و شعر «روایی‌» ماجرای‌ یك‌ قتل‌ و...
به‌ هر رو شاعر مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ اشیا و واژه‌ها آگاهانه‌ جان‌ می‌دهد و در پیوند نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ برای‌ ساختار یك‌ شعر مقبول‌ موفق‌ است‌.

مجموعه‌ شعر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر حافظ‌ موسوی‌
فرامرز محمدی‌پور

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

بارانی از ترانه به نام تو


بارانی از ترانه به نام تو
● نگاهی به مجموعه شعر « عباس رضیئی»
هنوز بوی باروت و پژواک ضجه مادران و گریه کودکان در کوچه های شهر کوچک پرسه می زد و هنوز خاطرات شهریور بیست کهنه نشده بود که « مجد وکیل» صاحب فرزندی دیگر شد، نوزادی که شاید می شد از شیون رسایش پیش بینی کرد که از صدای خوش پدر، میراثی خواهد داشت اما کسی نمی دانست که او شاعری خواهد شد که کارهایش در مطبوعات سال های بعد، خواندنی شود.
«عباس» که در کودکی و نوجوانی به صدای زیبایش شهرت داشت تا جایی که معلمش به جای آزمون های معمول علمی به آوازش نمره می داد و در جوانی از فعالان « تئاتر» و «موسیقی» شهرش بود، می دانست که سابقه فرهنگی آن دیار کوچک به سال ها پیش بازمی گردد و چهره هایی چون «جودی» «شهدی» و« محمود پاینده » نام شهر را بر سر زبان ها انداخته اند.اگرچه « نمایش خیابانی» را چند سالی اندک است که می شناسیم، او در همان شهر و در سال های سرد آن روزگار به همراه دوستانش از اینگونه تئاتری استفاده های خلاقانه ای کرده بود.
هنوز به خاطر می آورد که با یارانش چقدر در جاده های خاکی « لیله کوه» پا به پای چایکاران آواز خوانده اند و « مهدی هاشمی» -بازیگر نامدار- همراه همیشه آن جمع بود.به یاد می آورد که با چه شوقی در اواسط دهه پنجاه در کلاس های « استاد شجریان » حاضر می شد و اکنون افسوس می خورد که به دلیل شرایط اجتماعی آن سال ها از ادامه آموزش بازماند ولی هنوز هم خاطره آهنگ هایی را که برشعرهای «سعدی»، «شکیبائی لنگرودی» و خودش گذاشته، در خلوتش زیر لب زمزمه می کند.
اما حیف که او خود را متمرکز « شعر» نکرد و همان سال ها، شعرهایی را که از فضای روزگار آکنده بودند به دست نشر نسپرد تا به ادامه جدی تر تشویق شود. من هرگز بریده روزنامه ها و مجله هایی که اشعار او بر آنها نقش بسته بود و شعری که در رثای « آیت الله طالقانی» سروده بود را از خاطر نمی برم. درسال های دور،« عباس رضیئی» در کنار چندنفر دیگر الگوی جوانان ذوق ورز شهرش بود، جوانانی که حالا تعدادی از آنها نامدارند.
حال که « بارانی از ترانه به نام تو» توسط «نشر ثالث» به بازار کتاب رسیده است و پیش روی من است در آن کسی را می بینم که در مقدمه اش اینچنین خود را معرفی می کند؛ « شعر نگفتم که شاعرم بگویند“.» اما او شاعر است و بی هیچ ادعایی به قول خودش « در جویبارهای پر ترنم شعر، همراه با دیگر چشمه ها جریان » دارد؛
« دل مشغولی هایم /پروانه ها را می پراند/و دستانم را/برای چیدن گل /کرخت می کند »
دلتنگی های شاعر او را به سرزمینش و روزهای مه آلودی می برد که گویی قرن ها از آن دور مانده است؛
« دیریست /دلتنگی هایت را/می پویم/در هوای مه آلود تو/خیس می شوم/با تو
/هنوزدر نسیم شالیزاران/قدم می زنم/و ترانه هایت را/از بلبلان «لیله کوه» /می شنوم»
او نگران همه است از خانواده تا همسایه، از کوچه تا خیابان و در شادی هایش نیز دلی برای اندوه کنار گذاشته است؛
« وقتی کبک مان خروس می خواند/بی شک/قناری همسایه/به سوگ نشسته است»
دلش را با موسیقی جهان کوک می کند و گوشه های جانش را به آوازی می سپارد که اینگونه بخواند؛« ساز دلم /شور می زند/اما /هیچ گاه حسینی نمی خوانم»
«رضیئی» یادگاری ارجمند برای من و همه دوستانی که دغدغه او را داشته اند به جا می گذارد و مجموعه ای را تقدیم جماعت شعرخوان می کند که سادگی شاعرش از واژه واژه آن به ایشان لبخند می زند. کاش این مجموعه زودتر به ما می رسید.
« دست من /کوتاه تر از همیشه /و آفتابی که /به سقف زمین چسبیده/پا در هوا مانده ام/ بی هدف/آفتاب چیدنی است/اما به وقت »


وبگردی
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا - پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
سیف و بازی تکراری غیر مجازها !
سیف و بازی تکراری غیر مجازها ! - حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    میلک شیک انبه
    ● مواد لازم ▪ تکه های انبه تازه و رسیده ۲ لیوان ▪ شیر تازه کم چرب نیم لیتر ▪ شکر ۱ و ۲ ۱ قاشق غذاخوری ▪ پودر هل کمی ▪ تکه های مکعبی شکل یخ ۲ ۱ لیوان ● طرز تهیه ۱ تکه های انبه را داخل مخلوط …