چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌


حافظ‌ موسوی‌در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌
● یك‌
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ ما را به‌ وحشت‌ می‌اندازد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ خودش‌ هم‌ از وحشت‌ می‌لرزد.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌های‌ ما با صورتش‌ برخورد می‌كند.
▪ همیشه‌ كسی‌ در تاریكی‌ هست‌ كه‌ گلوله‌هایش‌ را به‌ سمت‌ ما شلیك‌ می‌كند.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند شادمان‌ است‌.
▪ شلیك‌كننده‌ وقتی‌ شلیك‌ می‌كند غمگین‌ است‌.
این‌ شعر بر پشت‌ جلد مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر شاعر توانا و نازنین‌ معاصر «حافظ‌ موسوی‌» است‌ كه‌ «موسسه‌ انتشاراتی‌ آهنگ‌ دیگر» این‌ مجموعه‌ خواندنی‌ را چاپ‌ و راهی‌ بازار نشر كرد.
«حافظ‌ موسوی‌» با سه‌ فصل‌ زن‌ تاریكی‌ و كلمات‌ اشعارش‌ را پیش‌ روی‌ ما می‌گذارد. بدون‌ تجربه‌ شتاب‌زده‌ و با رویكردی‌ خلاق‌ و پیشرو، نوعی‌ كشف‌ و شهود و اینكه‌ می‌خواهد نشان‌ دهد «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شعر خودش‌ است‌.
و با شعری‌ كه‌ از لحاظ‌ نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ معرفی‌ می‌كند «حافظ‌ موسوی‌» در تقسیم‌بندی‌ بررسی‌ شعر تحول‌ دهه‌ ۷۰ كاظم‌ كریمیان‌ شاعر فرامدرن‌ رادیكال‌ است‌:
این‌ چلوار سفید را از روی‌ این‌ مرده‌ پس‌ بزنید / بخار این‌ كلمات‌ نگفته‌ بگذارید رها شود/ و گرنه‌ این‌ دهان‌ سوخته‌ جهنم‌ را می‌سوزاند/ این‌ چشم‌های‌ بی‌رمق‌ مرده‌/ را چرا بسته‌اید؟/ بازش‌ كنید / از كوره‌ راه‌ تاریك‌ این‌ همه‌ آسمان‌/ با چشم‌های‌ بسته‌؟... بی‌انصافی‌ است‌! شعر «این‌ مرده‌» صفحه‌ ۳۷.
● دو
قریب‌ به‌ اتفاق‌ پژوهش‌های‌ ادبی‌ معاصر این‌ نتیجه‌ را در كارنامه‌ قرار می‌دهند كه‌ امروز بحث‌های‌ كهنگی‌، سنت‌، مدرن‌، فرامدرن‌ و اینها در تحلیل‌، بررسی‌ و خوانش‌ شعر مهم‌ نیستند ولی‌ جریان‌ تكوین‌ شعر، آبشخورهای‌ شعر، شان‌ شعر، درخشش‌ شعر، اجرای‌ شعر، ظهور و عبور شعر در زبان‌ مهم‌تر از همه‌ است‌ و بایستی‌ منتقدین‌ ادبی‌ به‌ این‌ فرآیندها توجهی‌ خاص‌ داشته‌ باشند و «حافظ‌ موسوی‌» از دیدگاه‌ من‌ در «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» با زبان‌ خاص‌ می‌خواهد درخشش‌ و توانایی‌ خود را به‌ گونه‌یی‌ نشان‌ دهد كه‌ از جریان‌ تكوین‌ شعر به‌ دور نباشد، با زبانی‌ ساده‌، ملموس‌ و شاعرانه‌، این‌ توفیق‌ در شعر «حیاط‌ خانه‌ پدری‌» خود را نشان‌ می‌دهد.
روزهای‌ گرم‌ تابستان‌ / وقتی‌ كه‌ جیرجیرك‌ها دنیا را روی‌ سرشان‌ می‌گذاشتند/ عمه‌جان‌ زیر این‌ درخت‌ انجیر می‌نشست‌/ و با بادبزن‌ حصیری‌، خودش‌ را خنك‌ می‌كرد/ بعدازظهرهای‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان/ عموجان‌ روی‌ این‌ تخت‌ چوبی‌ می‌خوابید/ و قوطی‌ سیگارش‌ را برای‌ افطار بالای‌ سرش‌ می‌گذاشت‌...صفحه‌ ۹۴
یا در شعر «یك‌ تصویر، در دو زمان‌» همین‌ نگاه‌ تكرار می‌شود: برای‌ من‌ دست‌ تكان‌ می‌دهد/ از پشت‌ شیشه‌ ماشین‌، كودك/ و من‌ برای‌ او/ با دست‌ بوسه‌یی‌ می‌فرستم/ این‌ صحنه‌ را به‌ خاطر بسپارید/ چون‌ ممكن‌ است‌ بعدها/ در شعر شاعر دیگری‌ / عین‌ همین‌ تصویر را/ با فعل‌ ماضی‌ و تغییر منظر راوی‌/ دوباره‌ بخوانید.
● سه‌
م‌. موید، شاعر فرهیخته‌ معاصر كه‌ چون‌ «حافظ‌ موسوی‌» از اهالی‌ سرزمین‌ گیل‌ و دیلم‌ هست‌ نظری‌ شایسته‌ در خصوص‌ شعر دارد و اینكه‌: «به‌ گمان‌ من‌ مخاطبان‌ شعر خاص‌اند، شعر هرچقدر به‌ عمومیت‌ نزدیك‌ شود از شعر بودن‌ دورتر می‌شود.»
و م‌.موید در سه‌ مجموعه‌ شعر مگر با لبخنده‌ ماه‌/ گلی‌ اما آفتابگردان‌/ و تو كجاست‌/ شعر را به‌ سویی‌ برد با ویژگی‌ مخاطبان‌ خاص‌ با بافت‌ فلسفی‌، آگاهانه‌ و رویكرد دینی‌ و اما: در اثر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» شاعر با زبانی‌ شاعرانه‌ می‌خواهد شعر برای‌ همگان‌ قابل‌ فهم‌ باشد و سعی‌ دارد این‌ فضاسازی‌ راحتی‌ در شعرهایی‌ كه‌ می‌خواهد خودش‌ باشد یعنی‌ توجه‌ به‌ فرم‌، نیز ملموس‌ و نزدیك‌تر جلوه‌ كند. در شعرهایی‌ چون‌ دو قلوها /میدان‌ «و» / باید پناه‌ بگیریم/ توت‌ فرنگی‌ وحشی‌ یا در شعر زیبای‌ «غزالی‌ در خانه‌ سالمندان‌» شاعرانه‌تر:
... بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن‌/ كه‌ نیمی‌ از خود را به‌ ما بخشیده‌ است‌/ و نیم‌ دیگر خود را / به‌ خاطره‌ مردهایی‌ كه‌ مرده‌اند/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ این‌ لبخند بی‌اختیار را/ از خاطره‌ یوزپلنگانی‌ كه‌ به‌ دام‌ افتاده‌ بوده‌اند بر لب‌ دارد/ بالا بلند بوده‌ است‌ این‌ زن/ كه‌ به‌ من‌ می‌گوید بنویس‌:/ «غزالی‌ كهنسال‌/ در خانه‌ سالمندان‌/ به‌ دام‌ افتاده‌ است‌». صفحه‌ ۲۰
● چهار
«حافظ‌ موسوی‌» در شعرهای‌ كوتاه‌ به‌ «باغبان‌ جهنم‌» شمس‌ لنگرودی‌ نزدیك‌ می‌شود، به‌ لطافت‌ نوع‌ موسیقی‌ و عاطفه‌یی‌ كه‌ برای‌ «شمس‌» آگاهانه‌ است‌: گلایل‌ را دوست‌ دارم‌ / بخاطر قلبش‌/ كه‌ از پس‌ برگ‌های‌ لطیفش‌ پیداست‌/ دل‌ آدمی‌ پیدا نیست‌/ و سرانگشتانت‌ را سیاه‌ می‌كند چون‌ گردو / اگر بگشایی‌/ و ببینی‌. باغبان‌ جهنم‌ شعر (۳) صفحه‌ ۹ ۲۲/۹/۱۳۷۹
می‌دانستم‌ كه‌ تو می‌آیی‌/ از دوردست‌ها / سوار بر اسبی‌ نقره‌یی‌/ كه‌ یال‌ بلندش‌ نسیم‌ را خوشبو می‌كند/ تو آمدی‌/ نه‌ از دوردست‌ها/ نه‌ با اسب‌/ سوار بر دوچرخه‌یی‌ معمولی‌/ از خیابانی‌ كه‌ هر روز از آن‌ می‌گذریم‌.
شعر ]..[ صفحه‌ ۲۴ حافظ‌ موسوی‌ ۲۲/۶/۸۲
سراسر كوه‌ را برف‌ پوشانده‌ است‌/و پرندگان‌ بی‌دانه‌اند/ پنجره‌ را باز كن‌/ منتظر باش/ پرنده‌یی‌ هست‌ كه‌ به‌ خانه‌ ما پناه‌ آورد/ و سور امشب‌مان/ مهیا گردد.باغبان‌ جهنم‌ شعر ۴۲ صفحه‌ی‌ ۷۵
تمام‌ این‌ مسافرخانه‌/ از عطر دست‌های‌ تو/ پر خواهد شد/ دهان‌ اگر باز كند/ این‌ چمدان‌!شعر ]...[ صفحه‌ ۲۳ حافظ‌ موسوی‌.
و بی‌تردید اگر اشعار مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ گونه‌یی‌ از لحاظ‌ عاطفه‌ و تخیل‌ ساختار زبانی‌ واحدی‌ را پیش‌ روی‌ خواننده‌ می‌گذاشت‌ تحلیل‌ جزیی‌تری‌ ارایه‌ می‌شد زیرا در «باغبان‌ جهنم‌» مجبور نیستی‌ نگاهی‌ كلی‌ بر مجموعه‌ شعر شمس‌ لنگرودی‌ داشته‌ باشی‌.
● پنج‌
پیشتر در همین‌ صفحه‌ «هفت‌ و نیم‌» آوردم‌ كه‌ به‌ تعبیر شاعر نامی‌ معاصر «كریم‌ رجب‌زاده‌» شعر امروز گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ است‌ و این‌ مهم‌ بر كسی‌ پوشیده‌ نیست‌ و اگر كتمان‌ می‌كنند بی‌تردید با مقوله‌ «نقد» آشنا نیستند یا اصلا شعر را نمی‌شناسند. به‌ هر رو «حافظ‌ موسوی‌» گاهی‌ با طبیعت‌ نثر هم‌آغوش‌ می‌شود كه‌ به‌ واقع‌ «ذوق‌» را جریحه‌دار می‌كند هرچند در حس‌ و لطافت‌ شاعرانه‌ بودن‌ اشعار مانای‌ دوست‌ نازنینم‌ جناب‌ موسوی‌ تردیدی‌ راه‌ ندارد ولی‌ اگر قرار است‌ شاعر لحظه‌های‌ «سپید» باشیم‌ تكلیف‌ خواننده‌ اثر باید روشن‌ باشد كه‌ فاصله‌ میان‌ شعر سپید و نثر تا چه‌اندازه‌ است‌، آنچه‌ به‌ عنوان‌ شاهد مثال‌ در آغاز آوردم‌ نثری‌ است‌ شاعرانه‌ به‌ دور از پریشان‌گویی‌ و دارای‌ تصویری‌ آگاهانه‌، ولی‌ نه‌ فرآیندی‌ به‌ نام‌ شعر، این‌ لحظه‌ها را با هم‌ می‌خوانیم‌:
چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ كه‌ ماه‌ را میان‌ پیرهنت‌ پنهان‌ نكرده‌یی‌؟ / چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ آن‌ رنگ‌های‌ نقره‌یی‌، مهتابی/ فقط‌ در خیالات‌ من‌ است‌ كه‌ آن‌ همه‌ نقره‌یی‌ یا مهتابی‌ است‌/ چرا به‌ من‌ نمی‌گویی‌ گرد نقره‌ روی‌ آب‌های‌ خزر، ربطی‌ به/ نقره‌ ندارد.شعر «بیا سوار شویم‌» صفحه‌ ۶۴
كه‌ استفاده‌ از «افعال‌» سبب‌ شده‌ تا شعر به‌ نثر نزدیك‌ شود یا در شعر «باد و پرندگان‌» همین‌ فرآیند تكرار می‌شود: نیمكت‌های‌ پارك‌، انتظار ما را نمی‌كشند/باغ‌ها و جنگل‌ها به‌ وقت‌ جامه‌ عوض‌ می‌كنند / سینماها، نوبت‌های‌ نمایش‌شان‌ را / بخاطر ما جابه‌جا نمی‌كنند/ تاریكی‌ سالن‌ برای‌ مخفی‌ كردن‌ خجالت‌ دست‌هایی‌ كه‌ / در هم‌ گره‌ می‌شوند، نیست‌.صفحه‌ ۹۸
و در شعر «فرصت‌ها» نگاه‌ شاعرانه‌ یك‌ طرف‌ و نثر شاعرانه‌ طرف‌ دیگر سكه‌: همیشه‌ فرصت‌ افتادن‌ هست‌ / همیشه‌ فرصت‌ در خاك‌ غلت‌زدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ در جوی‌ پرلجن‌ دراز شدن‌ /همیشه‌ فرصت‌ مردن‌/ همیشه‌ فرصت‌ كمی‌ از دست‌های‌ تو اما برای‌ من‌/ صفحه‌ ۳۳
و در شعر «وقت‌ طلاست‌» انگار با شعر ترجمه‌یی‌ روبرو هستیم‌: هیچ‌ دقت‌ كرده‌اید به‌ شاخه‌ پیری‌/ كه‌ باد را بهانه‌ می‌كند/ تا خودش‌ را بچسباند به‌ شاخه‌های‌ جوان‌؟ / یا به‌ وقتی‌ كه‌ عقربه‌های‌ یك‌ ساعت‌ روی‌ هم‌ می‌افتند/و آرزو می‌كنند یا زمان‌ كش‌ بیاید/ یا باتری‌ ساعت‌ همان‌ جا تمام‌ شود؟صفحه ۹۲
● شش‌
«حافظ‌ موسوی‌» پس‌ از مجموعه‌ شعرهای‌ «دستی‌ به‌ شیشه‌های‌ مه‌ گرفته‌ دنیا» /«سطرهای‌ پنهانی‌» /و «شعرهای‌ جمهوری‌» هنوز در جست‌وجوی‌ لحظه‌های‌ تازه‌ است‌ چون‌ شعر «منشی‌» با نماد عددی‌/ شعر «توگراف‌» پروانه‌ /موریانه‌/ شعر «سینمایی‌» جدول‌، كاموا / و شعر «روایی‌» ماجرای‌ یك‌ قتل‌ و...
به‌ هر رو شاعر مجموعه‌ «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» به‌ اشیا و واژه‌ها آگاهانه‌ جان‌ می‌دهد و در پیوند نگاه‌، زبان‌ و فرم‌ برای‌ ساختار یك‌ شعر مقبول‌ موفق‌ است‌.

مجموعه‌ شعر «زن‌، تاریكی‌، كلمات‌» تازه‌ترین‌ اثر حافظ‌ موسوی‌
فرامرز محمدی‌پور

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جام نهاد ریاست‌جمهوری , عبدالسلام , شهر پاریز , عکس ابی , زکات، , دستگاه میکسر , میهن دوست , همایش مناسب سازی , مسلم رضایی پور , قطار سریع‌السیر تهران - اصفهان , رادیو روشن , بازسازی منازل سیل زده , اطلاعات شخصی , حسن ناصری پور , عمل به شعار سال , شهرستان پاوه , منع قانونی , توث تکنولوژی , قیمت لپ تاپ های ایسر , شوک وازووگال , سایت مخفی , وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی , قاتل بی رحم , سازمان محیط زیست , اقغانها , ناواره , ترور هاشمی رفسنجانی , جامعه هنری , ویروس کولای , ایسوزو , گروگان های آمریکایی , آمریکا و جهان , کارشناس اجتماعی , دستگیری یک چینی , انواع وقف , سالن باران , لیگ آبهای آرام , حادثه گردشگران آلمانی , درگیری شمسایی و نظری , عاملان مراسم , نرم افزارeaseus partition , مجوز صادرات , خلع ید , Oracle , برخورد کامیون با سواری , عمارت خسرو آباد , صابر گل عنبری , افزایش اعتبارات , کمیسیون حقوقی قضایی , بهترین یاوران ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
فی منقبة امیرالممنین علی‌بن‌ابی‌طالب کرم الله وجهه , ز چشم مست تو آنها که آگهی دارند , بیومهای عمده کشور , مسجد شیخ‌بابا، مراغه , مشخصات متولدین سال مار , قوم‌مداری (Ethnocentrism) , اطلاعات کلی فرهنگی , تالاب چکر , جداکردن بیمار از تهویهٔ مکانیکی , سر آغاز , نزدیک‌کنندهٔ کوتاه , روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی , افراد سیگاری , زمان نجومی (sidereal time) , نکات تغذیه‌ای , دریاچه ارومیه , ۱۹۹۵ م. کابل تلفن زیر دریا , منوچهر مطیعی تهرانی , ویتامین‌ها , زبان ,

برخی منابع مهم خبری
kanoonnews.ir کانون پرورش فکری , cbi.ir بانک مرکزی , unp.ir اخبار دانشگاهی , arannews.ir آران , mehrnameh.ir مهرنامه , shahr.ir شهر , salamaneh.com سلامانه , https: سخت افزار مگ , entekhab.ir انتخاب , tazeh.net تازه , vista.ir اخبار , smtnews.ir روزنامه صمت , mobile.ir موبایل , awalnews.ir اول نیوز , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , cinemapress.ir سینما پرس , itanalyze.com آی تی آنالیز , fetnehnews.ir فتنه , cinemafarda.com سینما فردا , vista.ir اخبار روز , rasad.org رصد , ensafnews.com انصاف نیوز , teyf.ir طیف , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , Http: روزنو , artna.org آرتنا , tamashanews.com تماشا , consbank.com ساخت و ساز , alodoctor.ir الو دکتر , rooziato.com روزیاتو ,

وبگردی
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
پربازدیدها