شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 25 November, 2017

قهرمان شهید راه آزادی


قهرمان شهید راه آزادی
سیدجمال واعظ همدانی مشهور به «سیدجمال اصفهانی» فرزند سیدعیسی صدرعاملی از نویسندگان و خطیبان معروف آغاز دوره بیداری ایرانیان و استقرار حكومت مشروطه در ایران است. وی در سال ۱۲۷۹ هجری قمری در همدان متولد شد پنج ساله بود كه یتیم شد و همراه مادر خود به تهران آمد و در مكتب خانه های این شهر به تحصیل اشتغال ورزید. سپس مدتی نزد دایی خود به كار بافندگی پرداخت. ولی در اثر عشق و علاقه به تحصیل دانش دنباله كار تحصیل را گرفت و صرف و نحو و مقدمات عربی را آموخت. در بیست سالگی به منظور تكمیل تحصیلات خود به اصفهان رفت و سال ها به تحصیل معارف اسلامی پرداخت و در این راه نزدیك به اجتهاد رسید. تمایل به وعظ و خطابه او را در سلك اهل منبر درآورد.
در همین زمان بود كه با میرزانصرالله بهشتی «ملك المتكلمین» و مجدالاسلام كرمانی و گروهی از طلاب روشنفكر مانوس شد و به دستگاه آقانجفی راه جست و در مسجد نور «مسجد حاج آقا نورالله» برای نخستین بار صاحب منبر شد. از همان آغاز كار ذوق و قریحه سیدجمال حرف های تازه ای بر زبان او می آورد، از سیاست حرف می زد، از زورمندان انتقاد می كرد، از زندگی مردم عادی حرف می زد. در عین حال بیانش ساده و در حدود فهم عامه بود و همین خصوصیات منبر او را رونقی داد. این واعظ خوش قریحه علاوه بر آنكه در منبر تازه كار بود به علت آزاداندیشی متهم شده و به همین مناسبت در اصفهان بیش از چند مجلس روضه به دست نیاورد بنابراین در ماه محرم و صفر سال ۱۳۱۸ قمری به شیراز سفر كرد.در این سفر، از طرف «شركت اسلامی اصفهان» مامور ترویج امتعه وطنی شده بود و به همین مناسبت كتابی به نام «لباس التقوی» در شیراز نوشت كه با خط نستعلیق و چاپ سنگی به طبع رسیده است.
در شیراز به ملاقات شعاع السلطنه والی فارس رفت. شعاع السلطنه او را به مجلس روضه خوانی معرفی كرد و شخصاً هم به او كمك مالی كرد. سه سال در ماه محرم و صفر به شیراز می رفت به اصفهان بازمی گشت. چون شعاع السلطنه با قوام شیرازی مناسبات خوبی نداشت، سید در منابر شیراز پس از تمجید از شعاع السلطنه از بیدادگری های قوام و اطرافیانش كه نمونه های بسیار در جلو چشم مردم داشت سخن می گفت. این سخنرانی های او كینه خاندان قوام را برانگیخت و در سال سوم عمال قوام شیرازی درصدد قتل وی برآمدند، به همین لحاظ سیدجمال از سفر شیراز چشم پوشید. در سفر سوم شیراز بعد ماه صفر به عتبات رفت و از اماكن متبركه دیدن كرد. قریب یك ماه در نجف نزد عموی خود (سید اسماعیل صدرعاملی مجتهد) به سر برد. در ماه محرم سال ۱۳۲۰ هجری قمری رهسپار تبریز شد.
در تبریز با محمدعلی میرزا ولیعهد ملاقات كرد.ولیعهد به سخنوری و حسن محاوره او علاقه مند شد و به او عبا و انگشتر و مبلغی پول داد. سیدجمال اصفهانی در تبریز نیز مجالس بسیاری به دست آورد و مانند شیراز كار او رونق گرفت. در سال ۱۳۲۱ هجری قمری ولیعهد وی را «به صدرالمحققین» ملقب كرد. در سال ۱۳۲۱ هجری قمری از تبریز به تهران آمد. سپس به اصفهان رفت. در این میان بعضی افراد به ظل السلطان حاكم اصفهان فهماندند كه از وجود او برای كارهایی می شود استفاده كرد به همین جهت پس از بازگشت از تبریز (سفر اول) به او خلعت و لقب «صدرالواعظین» داد. ظل السلطان تا مدتی با سیدجمال الدین میانه خوبی داشت لكن پس از انتشار كتاب رویای صادقه نسبت به سیدجمال الدین خیلی متغیر شد و قصد داشت در صورت رفتن به اصفهان او را بكشد.
سیدجمال هم دیگر به اصفهان نرفت و در تهران می زیست و در مسجد شاه وعظ می كرد. این واعظ توانا در بیان مطالب خود به ویژه برای مردم بسیار مهارت داشت. در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار (سال ۱۳۲۳ هجری قمری) پس از اینكه احمدخان علاءالدوله حاكم تهران جمعی از تجار قند را به علل نگرانی و كمیابی و انبار كردن آن به چوب بست سایر تجار به واسطه این اهانت بازار را بسته و تعطیل عمومی اعلام كردند و سپس در مسجد شاه اجتماع كرده، جمعی از علما از قبیل سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد سنگلجی (طباطبایی) را هم به مسجد آوردند و سیدجمال الدین اصفهانی هم برای صحبت به منبر رفت و در ضمن صحبت، گفت وگو از عدالت و مظالم حكومت به میان آمد. سیدابوالقاسم امام جمعه تهران چون داماد شاه و طرفدار جدی حكومت وقت بود به سیدجمال الدین پرخاش كرد و چندین بار به او خطاب كرد: سید بابی! بیا پائین از منبر. مردم به هم برآمدند و غوغا درگرفت و سید را فراری دادند و او در خانه سیدمحمد سنگلجی پنهان شد.
●تبعید به قم
چون ماه محرم نزدیك بود، برای جلوگیری از سخنرانی های موثر و تحریك كننده سیدجمال الدین، عین الدوله به نیرالدوله حاكم جدید تهران دستور داد كه سید را برای ماه محرم به قم تبعید كند. نیرالدوله شرحی به شیخ مرتضی آشتیانی نوشت و از او خواست كه سید محترمانه و به میل خود تهران را به قصد مشهد یا قم ترك كند. شیخ مرتضی عین كاغذ را نزد سید فرستاد، سید به هر وسیله ای متوسل شد و تعهد كرد كه در ماه محرم موعظه نكند ولی عین الدوله نپذیرفت. جمعی از طلاب به سیدعبدالله بهبهانی متوسل شدند، بهبهانی شیخ مهدی واعظ را نزد عین الدوله فرستاد و خواهش كرد از تبعید سیدجمال صرف نظر كند، ولی باز هم عین الدوله نپذیرفت و تهدید كرد كه اگر سید از تهران خارج نشود او را نابود خواهد كرد، اما قول داد پس از عاشورا وی را به تهران بازگرداند و یك هزار تومان پول و یك كالسكه از طرف شاه در اختیار سید گذاشت ولی سید نپذیرفته هفتاد تومان پول قرض كرد و در یك كالسكه كرایه به اتفاق میرزا محمدعلی(جمالزاده نویسنده مشهور معاصر) فرزندش و مشهدی مهدی نوكر خویش به سوی قم رهسپار شد. شیخ مهدی واعظ و چند طلبه تا بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم او را بدرقه كردند. سید در هنگام خداحافظی به طلاب گفت: «من می روم، ولی عین الدوله باید بداند آنچه باید بشود خواهد شد و ظلم او دوام نخواهد كرد.»
«مجمع آزادمردان» در تاریخ ۱۲ ربیع الاول سال ۱۳۲۱ هجری در تهران ایجاد شده بود تا بر ضد استبداد و حكومت نامردمی قاجاریه فعالیت كند. این مجمع كه یكی از نخستین كانون های معروف آزادی خواهی به شمار می رود، بیش از چهل نفر از مخالفان دولت را دربرمی گرفت. ملك المتكلمین، سیدمحمدرضا شیرازی(مساوات)، سیدجمال الدین واعظ، حاجی میرزا یحیی دولت آبادی، میرزاسلیمان خان میكده، مجدالاسلام كرمانی، معین العلمای اصفهانی و میرزا جهانگیرخان شیرازی«صوراسرافیل» از جمله اعضای پرآوازه این مجمع بودند كه بیشتر آنان را روزنامه نگاران انقلابی، در آن شرایط تاریخی مهم تشكیل می دهند. مقدمات تشكیل نخستین انجمن سری كه در اواخر ماه ذیحجه سال ۱۳۲۲ و اوایل سال ۱۳۲۳ هجری در تهران فراهم شده بود در ربیع الاول سال ۱۳۲۳ هجری با تهیه یك اساسنامه تشكیلات مترقی راه شكوفایی خود را هموار ساخت. مهمترین اصل یا وظیفه ای كه برای كانون های مخفی در نظر گرفته شد، این بود كه «هر یك از اجزای به عنوان خاص، در هر یك از شهرهای ایران شخصی را معرفی كنند و متوالیاً به او و به دیگران به توسط او، لوایح و اعلانات بفرستند...» بر پایه اصولی كه زیربنای تشكیلاتی این انجمن ها را نشان می داد، ایجاد شبكه پخش اعلامیه و شب نامه در تهران و شهرهای دیگر عامل مهمی در بیداری توده ها به شمار می آمد.
●سرانجام زندگانی سیدجمال واعظ
سخنرانی های هیجان انگیز ملی سیدجمال واعظ اصفهانی در حمایت از جنبش مشروطه در روزنامه ها به ویژه روزنامه «الجمال» كه در محرم سال ۱۳۲۵ هجری قمری در تهران تاسیس شده بود چاپ می شد. در تاریخ ۲۳ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری كه مجلس شورای ملی به توپ بسته شد سیدجمال الدین واعظ اصفهانی جزء چهارنفر مشروطه طلبانی بود كه محمدعلیشاه قاجار در اولتیماتوم ۱۹ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری تبعیدشان را از مجلس شورای ملی ایران خواسته بود و این چهار نفر عبارت بودند از میرزا نصرالله بهشتی (ملك المتكلمین)، سیدجمال واعظ اصفهانی، میرزا جهانگیرخان شیرازی و سیدمحمدرضا مساوات. پس از واقعه بمباران مجلس دوستان سیدجمال مانند ملك المتكلمین، سیدمحمدرضا مساوات، میرزاجهانگیرخان، قاضی قزوینی وارداقی گرفتار شدند و به زندان باغشاه افتادند. ولی سیدجمال توانست مخفیانه فرار كند.هنگامی كه ماموران دولت در جست وجوی سیدجمال واعظ اصفهانی بودند او لباس خود را تغییر داده شبانه به وسیله «دلیجان» به سوی همدان رفت. برحسب اتفاق یكی از نوكرهای محسن خان مظفرالملك حاكم همدان همسفر سیدجمال شد و او را شناخت. گرچه سید هویت خویش را مكتوم داشت و خود را عوضی، معرفی كرد ولی او در شناسایی سیدجمال تردیدی به خود راه نداد و در اثر این برخورد مظفرالملك از ورود سیدجمال به همدان باخبر شده و او را نزد خود دعوت كرد. سید هم كه با حاكم روابط دوستانه داشت و یك بار وی را در اصفهان از غضب ظل السلطان رهانیده بود، به امید اینكه بتواند با كمك او از مرز ایران خارج شود، با همان لباس مبدل نزد مظفرالملك رفت.
وی محترمانه از سیدجمال پذیرایی می كرد، اما در عین حال ورود او را به امیر افخم قرائوزلو حاكم بروجرد و لرستان (كه پسرش شوهرخواهر شاه بود) اطلاع داده و از وی كسب تكلیف كرد. امیرافخم هم جریان را به تهران تلگراف كرد. از تهران به مظفرالملك دستور دادند سید را به بروجرد بفرستد، مظفرالملك سیدجمال را به حسام الملك پسر امیرافخم تحویل داد. سید چند هفته در یكی از اتاق های باغ شورین زیر نظر نوكرهای حسام الملك پسر امیرافخم زندانی بود سپس او را بر قاطر سوار كرده و تحت الحفظ به بروجرد اعزام داشتند.سیدجمال واعظ اصفهانی چند ماه در بروجرد زندانی بود. شخصی به نام رمضانعلی در زندان شیفته بیانات او شد و خیلی با وی مهربانی كرد، سپس امیرافخم دستور داد او را در ۴۷سالگی خفه كردند. (۲۵ شوال سال ۱۳۲۶هجری قمری) برای خفه كردن سیدجمال، امیرافخم یكی از نوكرهای خود را كه سید بود مامور كرده بود: «كشتن سید به دست عام گناه دارد ولی اگر قاتل و مقتول هر دو سید باشند روز قیامت نزد جدشان از عهده یكدیگر برمی آیند.» سیدجمال در آخرین نامه ای كه از زندان بروجرد برای فرزند ارشدش (سیدمحمدعلی جمالزاده نویسنده مشهور معاصر كه در آن موقع برای تحصیل به بیروت رفته بود) نوشت خود را «شهید راه وطن» نامید و انگشتر و مهر خود را به وسیله رمضانعلی برای او فرستاد و سفارش كرد در حق رمضانعلی احسان كند. مقبره سیدجمال واعظ اصفهانی در كنار شهر بروجرد واقع است و در سال ۱۳۰۴ خورشیدی به همت «همایون سیاح» كه در آن وقت پیشكار دارایی بروجرد بود به صورت آبرومندی ساختمان شده است.

مهدی عراقی

منبع : ایران یکصد سال پس از مشروطیت

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دیدار با ترزا می , آل بویه , کیم جی سوک , جیلیبرند , ایرانیان شاغل , فایرفاکس , مزد ۹۵ , کنگره شهدا , هریک تامپسون , اسند p8 , تخریب آثار , مسجد مباهله , طلاق در دوران عقد , قسمت پنجم , عدم پرداخت , چای سفید , روز ملی ایرلنند , خالد حسینی , قرن جدید , کشته‌شدگان , جنگل انبوه , قهرمانی اراک , دفتر تئاتر مردمی , برنامه های، , همسر یابی , گرامی دذاشت , کشور الجزایر , گزافه گویی بی اساس , عبدالرضا رضوی , دستگیری شکارچی , استان یزد , کشوهای جهان , اللحام , انستیتو پاستور , نماز عید , حسن خدابنده شهرکی , مشکلات موسیقی , بری جنکینز , فروشگاه های زنجیره ای , وزنه سنگین , صادرات , تیم بسکتبال بانوان ایران , استقبال زائر , زنگ هنر , عید عماش , موشک بالستیک زمین به زمین «دزفول» رونمایی می‌شود , تأثیر اسلام بر هنر شرق , دستگاه اطلاعاتی , کاهش دما , جسین موسویان ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
آموزش کارکنان , مفصل زینی , شلغم , جدول سهم هزینه‌های بخش‌های مختلف از کل هزینه ناخالص داخلی کشور مالزی (درصد) , متون تقلیدی تلویزیون(۲) , تختخواب , جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹م.) , شروع به کار , بارنامه حمل مرکب فیاتا (FIATA Combined Transport Bill of Landing (FBL , تقسیمات کشوری , سراوان، استان سیستان وبلوچستان , اسلاید , متل روباه (۲) , چشم عقلم خیره شد از عکس روی تابناکش , حوزه جنوبی استان ایلام , تصمیم دربارهٔ ترکیب کالاها و خدمات , از سال ۱۹۰۱ تا سال ۱۹۴۵ میلادی(۱۹) , ۱۸۵۲ م. کابل تلگراف زیر دریا , اصفهان , در مدح سرهنگ عمید محمد خطیب هروی ,

برخی منابع مهم خبری
aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , afkarpress.ir روزنامه افکار , isna.ir ایسنا , asrekhodro.com عصر خودرو , shafaqna.com شفقنا , rokna.ir رکنا , pana.ir پانا , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , niksalehi.com نیک صالحی , parsnews.com پارس نیوز , mehrnews.com خبرگزاری مهر , khordadnews.ir خرداد نیوز , memarinews.com معماری نیوز , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , tehranpress.com تهران پرس , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , khorasannews.com روزنامه خراسان , noavaranonline.ir نوآوران , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , farhangemrooz.com فرهنگ امروز , sedayiran.com صدای ایران , boursenews.ir بورس نیوز , namehnews.ir نامه نیوز , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , musicema.com موسیقی ما , iraneconomist.com ایران اکونومیست , home.abrarnews.com روزنامه ابرار ,

وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها