دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

قهرمان شهید راه آزادی


قهرمان شهید راه آزادی
سیدجمال واعظ همدانی مشهور به «سیدجمال اصفهانی» فرزند سیدعیسی صدرعاملی از نویسندگان و خطیبان معروف آغاز دوره بیداری ایرانیان و استقرار حكومت مشروطه در ایران است. وی در سال ۱۲۷۹ هجری قمری در همدان متولد شد پنج ساله بود كه یتیم شد و همراه مادر خود به تهران آمد و در مكتب خانه های این شهر به تحصیل اشتغال ورزید. سپس مدتی نزد دایی خود به كار بافندگی پرداخت. ولی در اثر عشق و علاقه به تحصیل دانش دنباله كار تحصیل را گرفت و صرف و نحو و مقدمات عربی را آموخت. در بیست سالگی به منظور تكمیل تحصیلات خود به اصفهان رفت و سال ها به تحصیل معارف اسلامی پرداخت و در این راه نزدیك به اجتهاد رسید. تمایل به وعظ و خطابه او را در سلك اهل منبر درآورد.
در همین زمان بود كه با میرزانصرالله بهشتی «ملك المتكلمین» و مجدالاسلام كرمانی و گروهی از طلاب روشنفكر مانوس شد و به دستگاه آقانجفی راه جست و در مسجد نور «مسجد حاج آقا نورالله» برای نخستین بار صاحب منبر شد. از همان آغاز كار ذوق و قریحه سیدجمال حرف های تازه ای بر زبان او می آورد، از سیاست حرف می زد، از زورمندان انتقاد می كرد، از زندگی مردم عادی حرف می زد. در عین حال بیانش ساده و در حدود فهم عامه بود و همین خصوصیات منبر او را رونقی داد. این واعظ خوش قریحه علاوه بر آنكه در منبر تازه كار بود به علت آزاداندیشی متهم شده و به همین مناسبت در اصفهان بیش از چند مجلس روضه به دست نیاورد بنابراین در ماه محرم و صفر سال ۱۳۱۸ قمری به شیراز سفر كرد.در این سفر، از طرف «شركت اسلامی اصفهان» مامور ترویج امتعه وطنی شده بود و به همین مناسبت كتابی به نام «لباس التقوی» در شیراز نوشت كه با خط نستعلیق و چاپ سنگی به طبع رسیده است.
در شیراز به ملاقات شعاع السلطنه والی فارس رفت. شعاع السلطنه او را به مجلس روضه خوانی معرفی كرد و شخصاً هم به او كمك مالی كرد. سه سال در ماه محرم و صفر به شیراز می رفت به اصفهان بازمی گشت. چون شعاع السلطنه با قوام شیرازی مناسبات خوبی نداشت، سید در منابر شیراز پس از تمجید از شعاع السلطنه از بیدادگری های قوام و اطرافیانش كه نمونه های بسیار در جلو چشم مردم داشت سخن می گفت. این سخنرانی های او كینه خاندان قوام را برانگیخت و در سال سوم عمال قوام شیرازی درصدد قتل وی برآمدند، به همین لحاظ سیدجمال از سفر شیراز چشم پوشید. در سفر سوم شیراز بعد ماه صفر به عتبات رفت و از اماكن متبركه دیدن كرد. قریب یك ماه در نجف نزد عموی خود (سید اسماعیل صدرعاملی مجتهد) به سر برد. در ماه محرم سال ۱۳۲۰ هجری قمری رهسپار تبریز شد.
در تبریز با محمدعلی میرزا ولیعهد ملاقات كرد.ولیعهد به سخنوری و حسن محاوره او علاقه مند شد و به او عبا و انگشتر و مبلغی پول داد. سیدجمال اصفهانی در تبریز نیز مجالس بسیاری به دست آورد و مانند شیراز كار او رونق گرفت. در سال ۱۳۲۱ هجری قمری ولیعهد وی را «به صدرالمحققین» ملقب كرد. در سال ۱۳۲۱ هجری قمری از تبریز به تهران آمد. سپس به اصفهان رفت. در این میان بعضی افراد به ظل السلطان حاكم اصفهان فهماندند كه از وجود او برای كارهایی می شود استفاده كرد به همین جهت پس از بازگشت از تبریز (سفر اول) به او خلعت و لقب «صدرالواعظین» داد. ظل السلطان تا مدتی با سیدجمال الدین میانه خوبی داشت لكن پس از انتشار كتاب رویای صادقه نسبت به سیدجمال الدین خیلی متغیر شد و قصد داشت در صورت رفتن به اصفهان او را بكشد.
سیدجمال هم دیگر به اصفهان نرفت و در تهران می زیست و در مسجد شاه وعظ می كرد. این واعظ توانا در بیان مطالب خود به ویژه برای مردم بسیار مهارت داشت. در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار (سال ۱۳۲۳ هجری قمری) پس از اینكه احمدخان علاءالدوله حاكم تهران جمعی از تجار قند را به علل نگرانی و كمیابی و انبار كردن آن به چوب بست سایر تجار به واسطه این اهانت بازار را بسته و تعطیل عمومی اعلام كردند و سپس در مسجد شاه اجتماع كرده، جمعی از علما از قبیل سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد سنگلجی (طباطبایی) را هم به مسجد آوردند و سیدجمال الدین اصفهانی هم برای صحبت به منبر رفت و در ضمن صحبت، گفت وگو از عدالت و مظالم حكومت به میان آمد. سیدابوالقاسم امام جمعه تهران چون داماد شاه و طرفدار جدی حكومت وقت بود به سیدجمال الدین پرخاش كرد و چندین بار به او خطاب كرد: سید بابی! بیا پائین از منبر. مردم به هم برآمدند و غوغا درگرفت و سید را فراری دادند و او در خانه سیدمحمد سنگلجی پنهان شد.
●تبعید به قم
چون ماه محرم نزدیك بود، برای جلوگیری از سخنرانی های موثر و تحریك كننده سیدجمال الدین، عین الدوله به نیرالدوله حاكم جدید تهران دستور داد كه سید را برای ماه محرم به قم تبعید كند. نیرالدوله شرحی به شیخ مرتضی آشتیانی نوشت و از او خواست كه سید محترمانه و به میل خود تهران را به قصد مشهد یا قم ترك كند. شیخ مرتضی عین كاغذ را نزد سید فرستاد، سید به هر وسیله ای متوسل شد و تعهد كرد كه در ماه محرم موعظه نكند ولی عین الدوله نپذیرفت. جمعی از طلاب به سیدعبدالله بهبهانی متوسل شدند، بهبهانی شیخ مهدی واعظ را نزد عین الدوله فرستاد و خواهش كرد از تبعید سیدجمال صرف نظر كند، ولی باز هم عین الدوله نپذیرفت و تهدید كرد كه اگر سید از تهران خارج نشود او را نابود خواهد كرد، اما قول داد پس از عاشورا وی را به تهران بازگرداند و یك هزار تومان پول و یك كالسكه از طرف شاه در اختیار سید گذاشت ولی سید نپذیرفته هفتاد تومان پول قرض كرد و در یك كالسكه كرایه به اتفاق میرزا محمدعلی(جمالزاده نویسنده مشهور معاصر) فرزندش و مشهدی مهدی نوكر خویش به سوی قم رهسپار شد. شیخ مهدی واعظ و چند طلبه تا بیرون دروازه حضرت عبدالعظیم او را بدرقه كردند. سید در هنگام خداحافظی به طلاب گفت: «من می روم، ولی عین الدوله باید بداند آنچه باید بشود خواهد شد و ظلم او دوام نخواهد كرد.»
«مجمع آزادمردان» در تاریخ ۱۲ ربیع الاول سال ۱۳۲۱ هجری در تهران ایجاد شده بود تا بر ضد استبداد و حكومت نامردمی قاجاریه فعالیت كند. این مجمع كه یكی از نخستین كانون های معروف آزادی خواهی به شمار می رود، بیش از چهل نفر از مخالفان دولت را دربرمی گرفت. ملك المتكلمین، سیدمحمدرضا شیرازی(مساوات)، سیدجمال الدین واعظ، حاجی میرزا یحیی دولت آبادی، میرزاسلیمان خان میكده، مجدالاسلام كرمانی، معین العلمای اصفهانی و میرزا جهانگیرخان شیرازی«صوراسرافیل» از جمله اعضای پرآوازه این مجمع بودند كه بیشتر آنان را روزنامه نگاران انقلابی، در آن شرایط تاریخی مهم تشكیل می دهند. مقدمات تشكیل نخستین انجمن سری كه در اواخر ماه ذیحجه سال ۱۳۲۲ و اوایل سال ۱۳۲۳ هجری در تهران فراهم شده بود در ربیع الاول سال ۱۳۲۳ هجری با تهیه یك اساسنامه تشكیلات مترقی راه شكوفایی خود را هموار ساخت. مهمترین اصل یا وظیفه ای كه برای كانون های مخفی در نظر گرفته شد، این بود كه «هر یك از اجزای به عنوان خاص، در هر یك از شهرهای ایران شخصی را معرفی كنند و متوالیاً به او و به دیگران به توسط او، لوایح و اعلانات بفرستند...» بر پایه اصولی كه زیربنای تشكیلاتی این انجمن ها را نشان می داد، ایجاد شبكه پخش اعلامیه و شب نامه در تهران و شهرهای دیگر عامل مهمی در بیداری توده ها به شمار می آمد.
●سرانجام زندگانی سیدجمال واعظ
سخنرانی های هیجان انگیز ملی سیدجمال واعظ اصفهانی در حمایت از جنبش مشروطه در روزنامه ها به ویژه روزنامه «الجمال» كه در محرم سال ۱۳۲۵ هجری قمری در تهران تاسیس شده بود چاپ می شد. در تاریخ ۲۳ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری كه مجلس شورای ملی به توپ بسته شد سیدجمال الدین واعظ اصفهانی جزء چهارنفر مشروطه طلبانی بود كه محمدعلیشاه قاجار در اولتیماتوم ۱۹ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ هجری قمری تبعیدشان را از مجلس شورای ملی ایران خواسته بود و این چهار نفر عبارت بودند از میرزا نصرالله بهشتی (ملك المتكلمین)، سیدجمال واعظ اصفهانی، میرزا جهانگیرخان شیرازی و سیدمحمدرضا مساوات. پس از واقعه بمباران مجلس دوستان سیدجمال مانند ملك المتكلمین، سیدمحمدرضا مساوات، میرزاجهانگیرخان، قاضی قزوینی وارداقی گرفتار شدند و به زندان باغشاه افتادند. ولی سیدجمال توانست مخفیانه فرار كند.هنگامی كه ماموران دولت در جست وجوی سیدجمال واعظ اصفهانی بودند او لباس خود را تغییر داده شبانه به وسیله «دلیجان» به سوی همدان رفت. برحسب اتفاق یكی از نوكرهای محسن خان مظفرالملك حاكم همدان همسفر سیدجمال شد و او را شناخت. گرچه سید هویت خویش را مكتوم داشت و خود را عوضی، معرفی كرد ولی او در شناسایی سیدجمال تردیدی به خود راه نداد و در اثر این برخورد مظفرالملك از ورود سیدجمال به همدان باخبر شده و او را نزد خود دعوت كرد. سید هم كه با حاكم روابط دوستانه داشت و یك بار وی را در اصفهان از غضب ظل السلطان رهانیده بود، به امید اینكه بتواند با كمك او از مرز ایران خارج شود، با همان لباس مبدل نزد مظفرالملك رفت.
وی محترمانه از سیدجمال پذیرایی می كرد، اما در عین حال ورود او را به امیر افخم قرائوزلو حاكم بروجرد و لرستان (كه پسرش شوهرخواهر شاه بود) اطلاع داده و از وی كسب تكلیف كرد. امیرافخم هم جریان را به تهران تلگراف كرد. از تهران به مظفرالملك دستور دادند سید را به بروجرد بفرستد، مظفرالملك سیدجمال را به حسام الملك پسر امیرافخم تحویل داد. سید چند هفته در یكی از اتاق های باغ شورین زیر نظر نوكرهای حسام الملك پسر امیرافخم زندانی بود سپس او را بر قاطر سوار كرده و تحت الحفظ به بروجرد اعزام داشتند.سیدجمال واعظ اصفهانی چند ماه در بروجرد زندانی بود. شخصی به نام رمضانعلی در زندان شیفته بیانات او شد و خیلی با وی مهربانی كرد، سپس امیرافخم دستور داد او را در ۴۷سالگی خفه كردند. (۲۵ شوال سال ۱۳۲۶هجری قمری) برای خفه كردن سیدجمال، امیرافخم یكی از نوكرهای خود را كه سید بود مامور كرده بود: «كشتن سید به دست عام گناه دارد ولی اگر قاتل و مقتول هر دو سید باشند روز قیامت نزد جدشان از عهده یكدیگر برمی آیند.» سیدجمال در آخرین نامه ای كه از زندان بروجرد برای فرزند ارشدش (سیدمحمدعلی جمالزاده نویسنده مشهور معاصر كه در آن موقع برای تحصیل به بیروت رفته بود) نوشت خود را «شهید راه وطن» نامید و انگشتر و مهر خود را به وسیله رمضانعلی برای او فرستاد و سفارش كرد در حق رمضانعلی احسان كند. مقبره سیدجمال واعظ اصفهانی در كنار شهر بروجرد واقع است و در سال ۱۳۰۴ خورشیدی به همت «همایون سیاح» كه در آن وقت پیشكار دارایی بروجرد بود به صورت آبرومندی ساختمان شده است.

مهدی عراقی

منبع : ایران یکصد سال پس از مشروطیت

مطالب مرتبط

در راه وحدت اسلامی

در راه وحدت اسلامی
جامعه ملتهب آن زمان از چندین جهت فضا را برای مسلمانان مسموم ساخته بود نخست از جهت مبارزه حاکمان وقت علیه دینداری و اسلام بود دوم توطئه علیه منافع این مملکت و مردم برای بیگانگان و سوم تاراج منابع اقتصادی این سرزمین. چنین عواملی موجب شد که برخی از جوانان مسلمان احساس خطر کنند و از حالت انفعال به سوی فعالیت روند. در زمینه شناخت دیدگاه های سیاسی و اجتماعی شهید نواب صفوی پژوهش های بسیاری انجام شده و هرکدام در این میان به وجوهی از کارنامه سیاسی وی اشاره کرده اند.
از آن جمله است کتاب «جمعیت فداییان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی _ اجتماعی ایران »به نگارش داوود امینی و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است؛ اما در این میان جای کتابی که به گونه ای مدون به نقل خاطرات و فرازهایی از سخنان وی بپردازد، خالی بود. از این حیث کتاب «یادواره شهید نواب صفوی »می تواند این خلاء را پر کند. در مطلبی که از پی می آ ید ضمن معرفی این کتاب یکی از جلسه های بازجویی نواب را که از اهمیت زیادی در شناساندن رویه او برخوردار است، از کتاب یادشده نقل می کند:
کتاب« یادواره شهید نواب صفوی »مجموعه مقالاتی از سیدهادی خسروشاهی است که در طول سالیانی دراز، به انگیزه سالگرد شهادت نواب صفوی و یارانش، عمدتاً در روزنامه «اطلاعات »منتشر شده و سپس در هفته نامه بعث- نشریه- فرهنگی- سیاسی- اجتماعی مرکز بررسی های اسلامی قم به چاپ رسیده است. تنوع و تکثر مقالات اولین چیزی است که توجه خواننده را به خود جلب می کند. دایره این تنوع از ذکر خاطره تا تحلیل حرکت نواب صفوی و نیز اسنادی در مورد شخصیت و مبارزات وی را در برمی گیرد.
آشنایی سیدهادی خسروشاهی از راه مطالعه روزنامه های هوادار، مانند« اصناف »و« نبرد ملت »و سپس روزنامه رسمی آنان«منشور برادری »آغاز گردید و با ارسال یک نسخه از کتاب «اعلامیه فدائیان اسلام یا کتاب راهنمای حقایق»از طرف شهید نواب صفوی توسط مرحوم آقا سیدهاشم حسینی همراه نامه ای، تکمیل گردید. خسروشاهی آن وقت ها ۱۳ سال داشت اما او به خوبی خاطرات آنها را پس از شهریور ۱۳۲۰ به یاد دارد. هژیر وزیر دربار وقت و وابسته انگلیس، ژنرال رزم آرا نخست وزیر استعمار و مخالف ملی شدن صنعت نفت و حسین علاء نوکر دربار و عامل پیوند ایران به پیمان نظامی بغداد (سنتو) از جمله کسانی هستند که نواب صفوی به ترور آنها مبادرت ورزید. نگارنده بدان جهت که کاری پژوهشی انجام می دهد برخی از صفحات کتاب را با سندهایی تاریخی از مبارزات نواب و یاران او مزین می سازد. نشر اسناد مربوط به آن دوران، در ترمیم جهت گیری های سیاسی فدائیان اسلام می تواند راهگشا باشد. اسناد باقی مانده از آن دوران به خوبی نشان می دهد که شهید نواب صفوی و« فدائیان اسلام »نه تنها هوادار سرسخت سیاست مستقل و اسلامی: نه شرقی و نه غربی بودند، بلکه با شجاعت تمام و بینش الهی خطر نفوذ آمریکای جنایتکار را هشدار داده اند. مطالعه یک سرمقاله از روزنامه«منشور برادری »ارگان رسمی فدائیان اسلام این مطلب را روشن می سازد چرا که در آنجا مقاله ای تحت عنوان« اجنبی اجنبی است، چه روس، چه انگلیس، چه آمریکا »وجود دارد که دلالت روشنی بر این امر دارد. همچنین بررسی اسناد آن دوران نشان می دهد که نواب صفوی در سفری که به مصر و اردن کرد، در راه وحدت اسلامی و دعوت حاکمیت های موجود به اجرای احکام اسلامی، گام نهاد و از افسران آزاد حاکم بر مصر، می خواهد که به اجرای کامل دستورات اسلامی در« مصر آزاد »بپردازند... و در همین سفر، وقتی که در دیدار از دانشگاه قاهره می فهمد که یاسرعرفات یک دانشجوی فلسطینی در قاهره است او را به مبارزه علیه اسرائیل می خواند و در واقع، به اعتراف خود عرفات، او را وارد معرکه می سازد با توجه به علاقه، فعالیت های فرهنگی و مسئولیت های آقای خسروشاهی، نکات و مطالبی از نقش و تأثیر فدائیان اسلام در جهان اسلام، به ویژه کشورهای عربی، در این مجموعه وجود دارد که بسیار جلب توجه می کند. از آن جمله می توان از خاطرات« فتحی یکن »رهبر جماعت اسلامی لبنان از شهید نواب صفوی نام برد. فتحی یکن چند روزی در کنار شهید نواب صفوی بوده است. او پس از شهادت نواب صفوی، در مقاله ای تحت عنوان «نواب صفوی داستان بزرگی خود را بازگو می کند »آنچه را که از او شنیده و یا دیده بود به طور اجمال، می نویسد و همین خاطرات کوتاه گوشه ای از عظمت روحی و قدرت معنوی« نواب »را نشان می دهد. خسروشاهی با ترجمه قطعاتی از هفته نامه ها و روزنامه های عرب زبان اهمیت حرکت اسلامی نواب را در سطح جهانی نشان داده است. برای نمونه ترجمه سخنان«هشام قطان »دبیرکل جماعت اسلامی لبنان، ذکر گفتارهایی از شهید دکتر فتحی شقاقی و...
مقالات دیگر این کتاب سعی در ارایه تصویری واقعی از فدائیان اسلام دارد. از این رو به نقد برخی کتاب ها و مقالات که سعی در واژگون کردن حقایق تاریخی دارند می پردازد . در پایان ذکر تلخیص شده آخرین دفاع شهید نواب صفوی که در این کتاب به چاپ رسیده است خالی از لطف نیست چرا که گویای حرکت انقلابی اوست.
بازجو: اتهام شما توطئه به منظور برهم زدن اساس حکومت و تحریک مردم به مسلح شدن برضد قدرت سلطنت و تشکیل جمعیتی که مرام و رویه آن ضدیت با سلطنت ایران بوده است و قاچاق اسلحه و مهمات می باشد، به عنوان آخرین دفاع مطالبی دارید بنویسید.
شهید نواب صفوی: چون قانون اساسی ایران بحمدالله متکی بر قوانین قرآن و اسلام است و تصریحات اکیدی دارد بر این که حکومت و مملکت ایران، مملکت و حکومت رسمی اسلامی است و مذهب رسمی آن طریقه حقه جعفریه است و نیز شاه باید دارا و مروج مذهب شیعه باشد و بنابراین به طریق اولی حکومت و قوای تابعه حکومت دارا و مروج مذهب شیعه باشند و تصریح می کند که قوانین مصوبه مجلس بایستی هیچگونه مبانیت و مخالفتی با قوانین اسلام نداشته باشد و نیز تصریح می کند که این قانون یعنی این ماده اساسی، قابل تغییر نخواهد بود تا ظهور حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفداء، بنابر تمام این مصرحات غیرقابل تغییر قانون اساسی معلوم می شود که:
اولاً: قوانین اسلام در کشور ایران رسمیت قانونی داشته و هر قانونی که برخلاف قوانین اسلام باشد ملغی و غیرقانونی است.
ثانیاً: معلوم می شود که وظیفه هیأت حاکمه اجرای سراسر قوانین اسلام در مملکت بوده و وقتی حکومت اسلامی و قانونی هستند و مقامشان از طرف خدا و از طرف قانون اساسی رسمیت و قانونیت دارد که جمیع احکام اسلام و شیعه را اجرا، عملی و ترویج نمایند و جمع اعمال عمومی و منکرات و مفاسد که از نظر اسلام منکر و فاسد است از میان ببرند و در غیر این صورت رسمیت و قانونیت از نظر قانون اساسی ندارند. امروز پرپیداست بینکم و بین الله که جمیع اعمال و رفتار حکومت و اجتماع که باید از طرف حکومت قانون اجتماعی مردم در میانش اجرا شود، برخلاف نصوص صریح و ضروریات صریح و مسلم اسلام و قرآن رفتار می کنند از نطر شعائر می بینیم که یک مملکت کفر با کشور شیعه و مسلمان ایران از نظر تظاهرات اجتماعی فرقی نداشته و از نظر اعمال و رفتار جمیع افراد هیأت حاکمه هیچ فرقی ندارد و شعائر اسلامی همگی از میان رفته و تظاهرات کفرآمیز، به اسلام به شدت هجوم و بلکه شدیدترین هجوم علیه اسلام رایج است و به خصوص جمیع تشکلات حکومت برخلاف مبانی اصول و ضروریات اسلام صریحاً گردش می کند، یعنی اگر در تمام تاریخ ادیان و مذاهب حقه سلف مطالعه کنیم، می بینیم که نظیر این هجوم که سال ها است از طرف هیأت حاکم کشور اسلامی ایران بر آئین حقه اسلام و مذهب حق جعفری روا گردیده کمتر سابقه داشته و یا هیچ سابقه نداشته است.
پس بنابراین شخص شاه و هیأت حاکمه عموماً مهاجمین شدیدی علیه اسلام بوده اند و بنابراین قانون اساسی و قانون مقدس اسلام، قانونیت و رسمیت ندارد، پس در هنگامی از نظر قانون اساسی می شود برای اعمال هر متهمی، دولت ادعانامه صادر کند که شخص شاه و هیأت حاکمه از نظر قانون اساسی قانونیت و رسمیت داشته باشند. و به خصوص و به طور اخص در صورتی که قانون اساسی متکی بر قانون اسلام بوده و تمام قوانین اسلامی را امضا می کند پس تمام قوانین خاصه قوانین ضروری اسلام را امضا می کند و به خصوص قانون ضروری مسلم دفاع در اسلام را که دفاع از سوی آفریننده عزیز قانون فطری و طبیعی اش در بدن انسان و هر موجود زنده ای برای حفظ و بقای شخصیت آن موجود قرار داده شده که اگر نبود، بشری و جانداری نبود و از هر عقیده و اصول عقیده مردم هر کشوری و هر ملتی که تمام اعمال و رفتار و شعائر و گفتار و صلاح و جنگ و مخالفت و موافقتشان روی آن اصول عقیده در رأس همه چیزشان قرار داشته و آن اصول و عقاید بالاتر از جان و مال و همه چیزشان است، به خصوص عقاید حقه اسلامیه که اصول احکام اسلام رسمی باشند و عقیده به احکام هر جزء همان عقاید و اصولاً جنگ با یک عقیده و دینی جامعه مفهومی جز جنگ با لوازم و احکام و آثار و شعائر آن عقیده ندارد و در این صورت وقتی یک چنین هجوم عمومی شدیدی از طرف جمیع سازمان های دولت به عقاید مردم شده، آیا حق این است که حکومت بدون دلیل و برخلاف هر دلیلی شب و روز اسلحه و مهمات بردارد و به جان مردم بیفتد و مضافاً براینکه قوای تشکیلاتی و اسلحه و مهماتی که از دست رنج همین مردم مسلمان تهیه کرده از اوضاع مهاجمین علیه اسلام شدیداً دفاع می کند، اسلام و قانون اساسی دفاع را بر هر مسلمان عاقل و مکلفی واجب نموده است و از اول و آغاز هم در جزء ضروریات اسلام آن را یعنی دفاع را قرار داده است. و بالاترین خیانت به هر چیزی آن است که وجود آن چیز را نفی و نیست کند و به نیستی و نفی شدن آن راضی شوند و آن اسلام قائم به اجتماع مسلماً در خطر و رو به نیستی بوده و مورد این هجوم شدید قرار گرفته است. پس کسی و کسانی که برای دفاع از قوانین اسلام و بالنتیجه برای دفاع از قانون اساسی عملی و اعمالی علیه حکومت یا شخص شاه با وضع مذکور فعلی انجام داده است بینکم و بین الله از نظر این قانون اساسی و از نظر اسلام آیا انجام وظیفه واجب نموده است و امر قانون اساسی و اسلام را انجام داده و آیا در خور تشویق و تقدیر حقیقت اسلام و قانون اساسی نیست؟علی علی زاده


کلمات در حال جستجو
صحا , نیکی ه والدین , گربه های خانگی , فترت , انجام میدم دات کام , فروز رجایی فر , ساندویچ مرغ , استعفای سجادانوشیروانی , وزیر دفاع دولت دوازدهم , واوری ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
ای دننده همچو دن کرده رخان از خون دن , بوم‌شناختی سلامتی , آموزش و پرورش دورهٔ متوسطه , می‌گفت چشم شوخش با طره سیاهش , جدول بازارهای عمدهٔ صادراتی سنگاپور در دو سال ۱۹۶۰ و ۱۹۵۵، ۱۰ بازار عمدهٔ صادراتی سنگاپور (تمامی ارقام براساس میلیون دلار سنگاپور هستند) , قوه مجریه , داده‌های آزمایشگاهی , دل در گره زلف تو بستیم دگربار , ملحقات و مفردات , آب‌انبار گرمسار، گرمسار، قاجاریان ,

برخی منابع مهم خبری
banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , persiankhodro.com پرشین خودرو , fa.alalam.ir العالم , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , sourehcinema.ir سوره سینما , pana.ir خبرگزاری پانا , icana.ir خانه ملت , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان ,

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!