چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018

تنها سناریوی آزادی سرباز ربوده شده صهیونیست


تنها سناریوی آزادی سرباز ربوده شده صهیونیست
عملیات اخیر مبارزان فلسطینی كه نام "اوهام بر بادرفته" را به خود گرفت، همگان را با این حقیقت روشن و مبرهن رو به رو كرد كه اهمیت یك سرباز صهیونیست بیش از ساكنان روستاها و شهرهای فلسطینی است. همان گونه كه مطلع هستید در حال حاضر جامعه جهانی به جوش و خروش آمده و در مورد جان سرباز مذكور ابراز نگرانی می كند و گروه های امنیتی و سیاسی كشورهای مختلف نیز از تمام تلاش خود برای رهایی اش استفاده می كنند.
كوفی عنان نیز با ارسال گروه های مختلف و برقراری تماس با این طرف و آن طرف، در تلاش است تا "جلعاد شلیت" را سالم به خانواده اش بازگرداند، بدون اینكه در این میان توجهی به سرنوشت هزاران زن، مرد، كودك، سالمند، وزیر و نماینده اسیر فلسطینی كه در حال حاضر در زندان های صهیونیستی به سر می برند، توجهی داشته باشد.
آری! تا زمانی كه نهادهای بین المللی و برخی كشورهای عربی با دیده عنایت و توجه به صهیونیست ها می نگرند، این حق "اسرائیل" است كه دست به یورش و قتل كودكان بی گناه بزند.
تا زمانی كه قتل كودكان و زنان دفاع از نفس به شمار می رود و هرگونه حمله به سربازان دولت اشغالگر، تانك ها، زره پوش ها و برج های مراقبت نظامی شان، اهانت به قوانین جهانی و تهدیدی برای آرامش و امنیت منطقه و جهان به شمار می رود، "اسرائیل" حق دارد كه مرتكب جنایت های زشت شود.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست یك تحول مهم در عرصه چالش میان دو طرف به شمار می رود چرا كه در یك عملیات بی نظیر و در زمانی صورت گرفت كه دشمن صهیونیستی بر حجم تهدیدات خود مبنی بر حمله به نوار غزه افزوده و دشمنان نیز برای به شكست كشاندن دولت جدید فلسطین، حلقه محاصره علیه ملت و دولت منتخب این كشور را هر چه تنگ تر كرد.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست باعث شد كه توپ به زمین دشمن پرتاب شود، تمامی حساب های دولت عبری بر هم خورد، اشغالگران توازن خود را از دست دهند و علاوه بر آن موفق به اجرای طرح یورش به غزه كه هدف از آن نابود كردن دولت فلسطین بود، نشوند. گفتنی است دشمن صهیونیستی پس از آنكه پی برد استفاده از ابزار محاصره اقتصادی و سیاسی برای به شكست كشاندن دولت جدید نتیجه ای در برنداشته و تلاش هایش برای به راه انداختن یك جنگ داخلی در فلسطین نیز ناكام مانده است، در صدد یورش به غزه برآمد.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست، چراغ امید را در دل هزاران فلسطینی در بند زندان های اشغالگران قدس روشن كرد. اسرای فلسطینی بعد از آنكه روند سازش نتوانست آزادی شان را تامین كند و بعد از آنكه دیدند كه چگونه حزب الله لبنان موفق شد در جریان مبادله اسرا، شمار زیادی از لبنانی ها را از سیاه چال های صهیونیست برهاند، بی صبرانه منتظر روز اسارت سرباز صهیونیست بودند.
بی گمان، امروز دیگر سرباز ربوده شده متعلق به یك گروه خاص نیست، بلكه به یك مسئله ملی بدل شده و متعلق به هزاران اسیر و تمامی گروه های فلسطینی است كه متعهد شده اند به سادگی و بدون آزادی اسرای در بند در زندان های رژیم اشغالگر قدس، سرباز مذكور را آزاد نكنند.
مسئله سرباز ربوده شده، مسئله ای است ملی كه باعث وحدت و تعیین خطی شده است كه هیچ كس به خود اجازه گذر از آن را نمی دهد به این معنا كه درخواست اخیر گردان های قسام برای آزادی سرباز صهیونیست، خواسته های تمامی گروه های چپ و راست فلسطینی است.
تبادل سرباز صهیونیست با اسرای فلسطینی در حال حاضر امید شهروندان، امید هزاران اسیر و امید هزاران خانواده فلسطینی شده است و این فكر كه روزی سرباز مذكور بدون اجابت شروط مردم فلسطین آزاد شود، اشتباه است.
میانجیگران مصری تاكید می كنند كه صهیونیست ها در صدد پاسخگویی به شروط فلسطینیان برای آزادی سرباز مذكور هستند و دولت عبری در حال حاضر به این نتیجه رسیده است كه هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن ابزارهای نظامی نیست و حفظ حیات سرباز اسیر شده صهیونیست تنها در صورت آزادی اسرای فلسطینی امكان پذیر است و از همین رو، این دولت تلاش می كند كه حماس را وادار به تعیین شروطی ساده تر كند و در حال حاضر با تهدیدات خود مبنی بر حمله به برخی مواضع و هدف قرار دادن منابع حیاتی، یك جنگ روانی را علیه ملت فلسطین به راه انداخته اند ؛ ولی این تهدیدات به هیچ وجه باعث ترس و هراس اهالی غزه نمی شود. امروز همگان حامی اسرا هستند. دیگر بعد از محاصره اقتصادی و كشتارهای روزمره، مسئله یورش چیز خاصی را به صورت مسئله نمی افزاید، بلكه بر عكس باعث ایجاد روحیه مقاومت و مقابله با حملات دشمن در وجود افراد می شود. تهدیدات دشمن عاملی شده است كه بار دیگر سنگرها و خاكریزها برپا شود و كودكان و سالمندان نیز مبارزان فلسطینی را در این امر یاری رسانند. جوانان نیز شب و روز تلاش می كنند تا مردم فلسطین كه خود را برای استقبال از اسرا آماده می كردند، را برای مقابله با دشمن بسیج كند.
فلسطینی ها خوب می دانند كه دولت اولمرت در صدد كسب زمان و فرصت بیشتر است و اندیشه یافتن راه حل هایی جدید را در سر می پروراند تا بتواند با استفاده از آنها از پرداخت غرامت جنایت هایش بگریزد، ولی زمان به نفع اسیر صهیونیست نمی گذرد به ویژه اگر فلسطینی ها احساس كنند كه اشغالگران در صدد تعلل در امر هستند.
ملت فلسطین با وجود آنكه می داند كه هجوم صهیونیست ها وحشیانه است، محاصره اقتصادی حتی قوت روزانه خانواده ها را نیز گرفته است، تاریكی كودكان را می ترساند و پدیده گرسنگی با سرعت فائقی در حال گسترش است ؛ ولی به این نكته نیز آگاه است كه صهیونیست ها با بحران بیشتری مواجه هستند و تمامی تصوراتی كه در مورد شكست ناپذیری جنگ افزارهای نظامی شان داشتند، پوچ نشان داده است و در وضعیت كنونی، گزینه هایی كه دولت عبری برای آزادی سرباز صهیونیست در اختیار دارد، اندك است و هیچ راهی ندارند، جز آنكه به اوامر حماس تن در دهد و اسرا را آزاد كند.

نویسنده: ابراهیم المدهون
منبع:مركز اطلاع رسانی فلسطین

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

صهیونیسم" با "انسانیت" رابطه ای ندارد

صهیونیسم" با "انسانیت" رابطه ای ندارد
از میان انبوه فیلم های خبری شبکه های مختلف تلویزیونی دنیا از فاجعه غزه، یک سکانس از یک پلان گزارشی تصویری از بی بی سی در ساعت ۱۷و ۵۳ دقیقه چهارشنبه ۲۵دیماه ۱۳۸۷ به وقت تهران ، شاید اشاره به بسیاری از ریشه های وقایعی که امروز در غزه مظلوم قربانی "دموکراسی " می گذرد ، و شاهد آن هستیم ، داشته باشد . قصد من تحلیل مسایل و موضوعات نیست . قصد دراین نوشتار فقط نگاه به موضوع از نگاه تاریخ است . گزارش بی بی سی بعد از ساعت ذکر شده ، چند بار دیگر تکرار شد . با توجه به شناختی که از نوع کار بی بی سی و مواضع انگلیس در ارتباط با جنگ جاری در غزه و اصولا پیدایش صهیونیسم و جنایاتی که امروز در منطقه می گذرد ، دارم ، فقط می توانم بپذیریم که آنچه پخش شد ، فقط و فقط یک اتفاق بوده است !
اما آنچه پخش شد همراه با اندکی اطلاعات برای آشنایی بیشتر با محیط – قضاوت با شما با هر دین و مذهب ، هر گرایش و تمایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ، و اما اول اطلاعات مختصری که لازم است ، و بعد آنچه از بی بی سی نشان داده شد : "کریات شیمون " یک شهرک صهیونیست نشین در همسایگی غزه است ، که با آن فاصله ای اندک دارد . این فاصله آنقدر کم است (بین یک کیلومتر تا حداکثر چهار کیلومتر ) که هر تحولی در آسمان غزه و مزارع اطراف و خیابانهای دور شهرغزه را ازآن می توان دید. در فاصله بین کریات شیمون و غزه یک جاده اسفالته شمالی – جنوبی در اختیار نظامیان اسراییلی است که سمت شرقی آن (سمتی که کریات شیمون قرار دارد) و اسراییلی ها آنرا نقطه صفر! مرزی ( کاربرد این اصطلاح و یا هر اصطلاح دیگری معطوف به امور مرزو مرزداری درباره سرزمین های اشغالی فلسطین در تعارض کامل با حقوق بین الملل است چون اسراییل هیچ وقت یک واحد سیاسی دارای مرزهای مشخص ، اصل اول و اساسی تشکیل یک واحد سیاسی نبوده و هیچ وقت نیز مرزهای خود را تعریف نکرده و به لحاظ حقوقی نیز قادر به آن نمی باشد که این خود بحث دیگری است .) می خوانند . این نقطه – خط آسفالته - آخرین حدی می باشد که اسراییل برای تردد صهیونیستها قائل شده است .
و اما آنچه بی بی سی نمایش داد و گفت : در همه ی روزهایی که غزه زیر بمباران شدید جنگنده های اسراییلی قرار دارد ( و بخصوص شبها که اسراییل برای نمایش قدرت بیشتر و البته دریافت تلفات زیادتر و همچنین بهره گیری از اصول جنگ روانی از بمب های فسفری استفاده می کند - پرتاب آنها با نور زیاد و شعاع های نوری فراوان همراه است) صهیونیست ها با جمع شدن در کنار خط مرزی !! (‌همان جاده اسفالته ) همزمان با این بمب اندازیها و برخاستن صدای انفجارها ( که هر بار جان عده ای فلسطینی را می گرفت و می گیرد ) به رقص و پای کوبی می پردازد!
در ادامه این مطلب بخش هایی از تاریخ تمدن ویل دورانت از فصولی که به شرح جنگهای صلیبی پرداخته است را مرور کنیم. بزرگترین و مهم ترین نکته در این جنگها نقش اصلی و تحریک کننده ای است که اجداد صهیونیست های فعلی دراین خونین ترین جنگهای میانی تاریخ داشتند و دورانت هم به آنها مفصلا و مستندا پرداخته است . دورانت در جلد سوم تاریخ تمدن ، از جمله می نویسد که در جنگ سوم وقتی صلیبیون پیروز شدند و به بیت المقدس در آمدند ، آنچنان " جنایاتی کردند که تاریخ از بازگو کردن آنها شرم دارد . در همه ی کوچه ها و مساجد دست و پاهای قطع شده دیده می شد " و سربازان صلیبی از روی دست و پاهای قطع شده و بدنهای مثله گردیده مسلمانها عبور می کردند و اسب می راندند . فقط در یک قلم از این جنایات مناره های مسجد الاقصی پر سده بود از سرهای بریده و...
و اما در جنگ هفتم ، این بار مسلمانها پیروز شدند . دورانت می نویسد : مسلمانها که پیروز شدند اولین اقدامی که کردند آزاد سازی بدون قید و شرط تمامی کودکان و زنان بود. آنها حتی "سربازان غیر مزدور " – سرباز مزدور به فردی اطلاق می شود که برای دریافت پول می جنگد و جنگ او حالت و جنبه دفاعی از خود ، عقیده و سرزمینش ندارد - را آزاد کردند . مسلمانان ولی برای آزادی سران و فرماندهان جنگهای صلیبی پرداخت "جزیه "‌را شرط کردند و همه ی آنها با پرداخت جزیه آزاد شدند . همان کاری که رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص)پیش از آن شکل کامل تر آنرا به اجرا گذاشتند و اسرای جنگی کفار را به دو شرط آزاد می نمودند که یکی از آنها آموختن سواد و حرفه و فن به مسلمانان و دومی پرداخت جزیه بود . در تاریخ جنگهای صلیبی در همه ی منابع تاریخی این نکته هم ضبط و ثبت است که : در آخرین دور از این جنگها ، صلیبیون مدتهای مدید در محاصره مسلمانان بودند. شرایط جغرافیایی هم به نفع مسلمانان پیش می رفت . ذخایر غذایی صلیبیون پایان یافته بود و بیماری در میان آنها روایج یافت تا جایی که تلفاتی بسیاری دادند و فرماندهان ارشد آنها نیز به بستر بیماری افتادند. در این میان نیروهای اطلاعاتی مسلمانان خبر از وضعیت بد دشمن آوردند و فرماندهان زمان را بهترین فرصت برای حمله نهایی و یکسره کردن کار دانستند. نوشته شده است که : اما ! فرمانده سپاه اسلام نامه ای به فرمانده صلیبی ها نوشت و در آن اعلام آمادگی کرد که برای سربازان دشمن خود غذا بفرستد و حتی گفت که آماده است دارو و وسایل درمانی و پزشک حاذق برای مداوای او و سربازانش بفرستد . و...
نوشته شده است :‌ آن فرمانده صلیبی ، نامه را وقتی دریافت کرد ، گفت که اگر عمری داشتم حتما مسلمان می شدم . و دست از جنگ کشید.
در تاریخ هست که هم کوروش و هم نادر و هم سرداران بزرگ دیگر ایرانی هم ، در جنگهای خود حتی دستور عمومی و اکید داده بودند که سربازان کشته شده دشمن با احترام و رعایت شعائر دفن شوند و درحق فرماندهان و بزرگان آنها تمامی آداب و رسوم نظامی و دینی در تکریم شخصیت و شان فردی آنها بکار برده شود که در تاریخ مفصل دراین باره نوشته شده است ، و جالب توجه اینکه اغلب نویسندگان نیز مانند دورانت غیر مسلمان بودند.
لطفا این پاره های تاریخ را علاوه بر موارد ناگفته بسیار به جهت پرهیز از مطول شدن مطلب ، در کنار آن سکانس از آن پلان فیلم خبری بی بی سی در تاریخ مذکور ببنید و مرور کنید.

وبگردی
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند