دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

لیست برخی از واکسن‌های دام


لیست برخی از واکسن‌های دام
● واكسن غانغرایای كبد:
▪ تركیب و توضیح: این واكسن محتوی كشت خالص و فرمالیزه شده Clostridium oedematiens تیپ B جذب شده روی ژل هیدروكسید آلومینیوم می باشد. واكسن غانغرایای كبد مطابق با فرمولهای استانداردساخته شده است. این واكسن به منظور تعیین بی ضرری، سترون بودن و ایمنی زایی مطابق با دستورالعملهای British Pharmacopoeia روی گوسفند و خرگوش مورد آزمایش قرار گرفته است.
▪ موارد مصرف: جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری غانغریای كبد در گوسفند و بز.
دز و نحوه مصرف: دو تزریق زیر جلدی(۲ میلی لیتر برای حیوانات تا وزن ۲۰ كیلوگرم و ۳ میلی لیتر برای حیوانات با وزن بالاتر از ۲۰ كیلوگرم) به فاصله زمانی دو هفته، مصونیتی به مدت تقریبی ۱۰ الی ۱۲ ماه در دامها به وجود می‌آورد.
▪ موارد منع مصرف: در دو هفته آخر آبستنی استفاده نشود.
▪ اثرات جانبی: اغلب برجستگی كوچكی در محل تزریق ظاهر شده اما بتدریج ناپدید می‌گردد.
▪ شرایط نگهداری: در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید شود.
● وكسن تیلریوز گوسفندی:
▪ تركیب و توضیح: واكسن تیلریوز گوسفندی محتوی ماكروشیزونت Theileria Lestoquardi كشت شده در سلول و تخفیف حدت داده شده می باشد. واكسن تغلیظ شده و در ازت مایع به حالت انجماد در می آید. واكسن غلیظ شده و منجمد دارای ۹% گلیسیرول به عنوان Cryoprotective است. پس از ذوب و رقیق شدن، هر دز واكسن محتوی ۱۰۵ تا ۲×۱۰۵ ماكروشیزونت معلق در محلول نمك فیزیولوژیك می باشد.
▪ موارد مصرف: جهت ایمن سازی فعال علیه تیلیوز ناشی از T. Lestoquardi در گوسفندان.
▪ دز و نحوه مصرف: توجه داشته باشید كه همیشه جابجا كردن موادی كه در ظرفهای شیشه ای و درون ازت مایع نگهداری می شوند باید در نهایت دقت و با استفاده از لباس و تجهیزات محافظ صورت گیرد. پس از خارج كردن شیشه از ازت مایع چند دقیقه آن را در قسمت بخار ازت نگه دارید، سپس از ظرف خارج كنید. پس از خارج كردن از ظرف ازت مایع، ویال واكسن را در ظرف آب ولرم (۳۷ درجه) قرار دهید و صبر كنید تا واكسن ذوب شود. نیم ساعت پس از ذوب شدن كامل واكسن، با استفاده از یك سرنگ و سوزن استریل به هر شیشه مقدار ۱۰ میلی لیتر محلول رقیق كننده بیفزایید. ویال را به آرامی و با ملایمت تكان داده تا محتویات آن به حالت یكنواختی درآید. اجازه دهید واكسن مدت نیم ساعت در شرایط و دمای اطاق باقی بماند سپس واكسن را به نسبت ۱:۵۰ در محلول رقیق كننده رقیق كنید(با استفاده از سرنگ استریل واكسن كنسانتره را به مقدار ۵ میلی لیتر درون هر شیشه محتوی ۲۵۰ میلی لیتر محلول رقیق كننده تزریق نمایید). واكسن رقیق و آماده شده را می توان به مدت ۴۸ ساعت در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد نگهداری كرد. این واكسن را می توان در شرایط جوی نرمال به شرط آنكه در معرض تابش مستقیم آفتاب یا نزدیك كانون مولد حرارت نباشد به محل واكسیناسیون حمل و ظرف مدت ۱۲ ساعت به مصرف رساند. هر دز واكسن، یك میلی لیتر، بدون توجه به سن گوسفند باید از طریق زیر جلدی تزریق شود.
▪ موارد منع مصرف: ندارد
▪ شرایط نگهداری: واكسن باید در ازت مایع نگهداری شود.
‌● واكسن تیلریوز گاوی:
▪ تركیب و توضیح: واكسن زنده تیلریوز گاوی از كشت معلق سلول های لنفوئیدی كه حاوی شیزونت سویه های تخفیف حدت یافته Theileria annulata می‌باشد تهیه و در سرمای هفتاد درجه سانتی گراد زیر صفر منجمد شده است و تا موقع مصرف در همین دما نگهداری می شود.
▪ موارد مصرف: جهت ایمن سازی فعال علیه تیلریوز ناشی از Theileria annulata در گاوهای نر و گاوهای شیری، تلیسه ها و گوساله های بالاتر از دو ماه.
▪ دز و نحوه مصرف: دز تزریقی برای هر راس حیوان یك میلی لیتر در نظر گرفته شده است. در موقع مصرف باید شیشه مایه را در ظرف محتوی آب ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده تا محتویات آن ذوب شود و پس از تكان دادن با سرنگ كشیده و بلافاصله تزریق نمود. نوع تزریق زیر جلدی است و محل تزریق در ناحیه گردن نزدیك به غده لنفاوی پیش كتفی می‌باشد
▪ موارد منع مصرف: به گاوهای آبستن بیش از چهار ماه، حیوانات تب دار و گوساله های كمتر از سن دو ماهگی مایه تیلیوز تزریق نشود. به گاوهایی كه وضع حمل كرده اند تا ده روز پس از زایمان واكسن تزریق نگردد. در فصول وفور كنه های ناقل بیماری، بهتر است مایه تیلریوز تزریق نشود.
▪ شرایط نگهداری: واكسن باید در ازت مایع نگهداری شود.
‌● واكسن غیر فعال لپتوسپیرا:
▪ سویه های مورد استفاده عبارتند از:
۱- لپتوسپیرا گریپوتیوفوزا – مسكو
۲- لپتوسپیرا كانیكولا هونداوترش IV
۳- لپتوسپیرا سیروهاجو
تراكم باكتری ۷×۱۰۹/ml
فرمالدئید
آلومینیوم هیدروكسید
این واكسن به صورت غیر فعال بوده و از نظر Safety, Potency و sterility بر اساس استانداردهای USDA مورد آزمایش قرار گرفته است.
▪ موارد استعمال: جهت ایمن سازی فعال بر علیه بیماری لپتوسپیروز در گاو و گوسفند به كار می رود. به صورت زیر پوستی و یا داخل عضلانی به میزان ۲ml برای گاو ۱ml برای گوسفند تزریق می‌گردد. ایمنی به مدت یكسال باقی خواهد ماند.
▪ موارد عدم استعمال:
- ۲۱ روز قبل از كشتار استفاده نگردد.
- از فریز كردن نمونه خودداری شود.
▪ اثرات جانبی: گاهی ایجاد واكنش های آنافیلاكتیك می كند كه با تزریق اپی نفرین بر طرف می گردد.
▪ شرایط نگهداری: در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور خورشید شود.
● (واكسن تزریقی) Biocan DHppi + LR ** :
واكسن موثر بر علیه دیستمپر (CDV) – هپاتیت عفونی (CAV۱) – لارنگوتراكئیت عفونی (CAV۲) – هاری – لپتوسپیروز (Leptospira icterohaemrrhagia Leptospira canicola)
دستور مصرف:
- اولین واكسیناسیون در سگ ها ۱۲ هفتگی (یا بالاتر)
- دومین واكسیناسیون ۲ – ۳ هفته بعد
- تكرار سالیانه
- واكسن لیوفیلیزه باید در مایع واكسن biocan رقیق شود.
- بلافاصله پس از رقیق كردن، باید واكسن مصرف شود
- ۲ سی سی واكسن (بدون در نظر گرفتن سن و وزن) باید به صورت زیر جلدی تزریق شود.
▪ موارد احتیاط: متعاقب واكسیناسیون حیوان دچار تب خواهد شد.
در حیوانات آبستن نباید مصرف شود و واكسیناسیون باید فقط در حیوانات سالم و بدون آلودگی انگلی و دارای تغذیه مناسب انجام شود.
تا ۳ روز پس از واكسیناسیون حیوان نباید فعالیت زیاد داشته باشد.
▪ واكسیناسیون حتما باید زیر نظر دكتر دامپزشك انجام شود.
▪ شرایط نگهداری: در محیط خشك و خنك و در درجه حرارت ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
در صورت عدم نگهداری در شرایط فوق، كیفیت واكسن تضمین نمی‌شود.
مدت نگهداری: ۲۴ ماه پس از تولید
● (واكسن ضد اسهال گوساله ها) Kolibin-Re * :
Rotavirus + Corona virus + E. Coli
این واكسن از ویروس‌های بی اثر شده Corona virusو Rotavirus و نیز از سلی سویه E. Coli بیماری زای غیر فعال (SEROTYPES ۰۸:K۳۵/۰۹:K۹۹-۰۱۰۱:K۳۵/K۹۹) تهیه گردیده كه با تزریق به گاوهای آبستن، پادتن لازم در آغوز آنها بوجود آمده و این آغوز، گوساله‌های شیرخوار را در برابر اسهال كشنده روزهای اول تولد محافظت می‌نماید.
قابل ذكر است كه نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات دامی در Compton در انگلستان نشان می‌دهد كه از میان عوامل بیماریزای فوق (Rotavirus و Corona virus, E Coli) نقش عمده بر عهده روتاویروس بوده و كروناویروس در مرحله دوم اهمیت و عامل اسهال‌های آبكی چند روز اول تولد گوساله ها عمدتا E. Coli می‌باشد.
▪ دستور مصرف: مقدار ۵cc از این واكسن به صورت زیر جلدی در فاصله زمانی ۲۸ ال ۶۰ روز مانده به زایمان به گاوهای آبستن تزریق می شود(البته بهتر است كه به كلیه گاوهای آبستن واجد شرایط زمانی فوق كه در گله موجود است تزریق شود). در گله‌هایی كه آلودگی خیلی شدید است توصیه گردیده است تا دو تزریق به فاصله ۲۸ روز (یكی در فاصله ۵-۶ هفته مانده به زایمان و دیگری ۲-۳ هفته مانده به زایمان) تزریق شود.
▪ نحوه اثر: پس از تزریق، بالترین سطح آنتی بادی در خون و شیر گاوهای واكسینه شده ۲۸ تا دو ماه بعد از تزریق بوجود می آید و این آنتی بادی كه از طریق آغوز به گوساله های نوزاد خورانده می شود آنها را در روزهای اول زندگی به خصوص یك هفته اول در مقابل عوامل بیماری زا مهلك فوق محافظت می نماید. بر اساس یك تحقیق علمی توصیه شده است به منظور حفظ كامل گوساله‌ها در مقابل اسهال ترتیبی داده شود تا گوساله ها به مدت دو هفته اول زندگی از آغوز گاوهای واكسینه شده استفاده كنند؛ مگر اینكه دامدار متوجه شود كه تغذیه آغوز در هفته اول كافی می‌باشد.
شرایط نگهداری: در محیط خشك و خنك و در درجه حرارت ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.● Duramune DA۲LP+PV:
این واكسن حاوی ویروس زنده Canine distemper, Adenovirus type ۲ , Parainfluenza , Parvovirus و باكتری كشته Leptospira (Bacterin) می باشد.
همچنین در این واكسن از جنتامایسین، تیمروزال و آمفوتریسین B به عنوان نگهدارنده استفاده شده است.
▪ موارد مصرف: جهت واكسیناسیون سگهای سالم برای پیشگیری از بیماری های Infetions canine hepatits , Canine distemper ، بیماری های تنفسی حاصل از, Canoine parinfluenza, canine parvovirus Canine adenovirus type ۲و Leptospira Canicola & Icterohaemorrhagiae
مقدار و روش مصرف: واكسن DA۲LP+PV به صورت لیوفیلیزه می باشد كه باید با رعایت شرایط بهداشتی با ویال حاوی باكترین لپتوسپیرا مخلوط شود؛ سپس یك میلی لیتر (برابر با یك دوز) را به صورت زیر جلدی (S.C) یا داخل عضلانی (IM) تزریق كنید.
▪ برنامه واكسیناسیون: اولین نوبت واكسیناسیون باید در ۶ هفتگی انجام شود تا به كمك ایمنی مادر، ایمنی فعال (active immunity) حاصل شود سپس توله سگ ها تا سن ۱۶ هفتگی هر ۲ – ۳ هفته یكبار واكسینه شوند.
سگ هایی كه تا سن ۱۲ هفتگی واكسینه نشده اند باید بعد از دریافت نوبت اول، ۲-۳ هفته بعد واكسیناسیون نوبت دوم را نیز دریافت كنند.
ادامه واكسیناسیون نوبت دوم را نیز دریافت كنند.
ادامه واكسیناسیون برای سگ ها هر سال یك بار با یك دوز واكسن توصیه می گردد.
توجه: در صورت مشاهده شوك آنافیلاكتیك، جهت برطرف كردن علائم، از اپی نفرین اتفاده شود.
تمام ویال های خالی و محتویات باقی مانده سوزانده شود.
شرایط نگهداری: در دمای ۲ – ۷ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.
● Decivac FMD
▪ واكسن كشته بر علیه بیماری تب برفكی
این واكسن توسط انستیتوی مركزی دامپزشكی در شهر لیسناد هلند طراحی و تولید می شود. اساس كار ویروسهای تب برفكی تولید شده در سوسپانسیون كشت سلولی سلول BH است. ویروس ها توسط اتیل آمین مضاعف غیر فعال شده، تغلیظ گشته و در یك سیستم بسته توسط پروپیلن گلیكول رسوب داده می شوند. متعاقبا آنتی ژن ها شامل ۱۴۶ ذره در محیط بالای ازت مایع نگهداری می شوند تا برای تولید نهایی و فرموله كردن بصورت بصورت واكسن امولسیون دوبل روغنی یا واكسن حامل آلومینیوم هیدروكساید / ساپونین مصرف شوند. در تمامی مراحل تولید GMP حاكم بوده و واكسن مطابق با اصول فارماكوپه اروپا در رابطه با ایمنی، قابلیت و استریل بودن تولید می شود. واكسن ها می توانند بصورت مونووالان یا مولتی والان و شامل پادتن های A, O, C, Asia۱, SAT ۱, SAT ۲, SAT ۳ باشند.
قدرت پادتن واكسن توسط تست PD۵۰ اندازه گیری می شود كه شامل درگیر كردن سه گروه دام هدف در سه دوز مختلف(۱، ۴/۱، ۱۶/۱ دوز) است. مطابق با فارماكوپه اروپا اروپا هر دوز واكسن باید حاوی حداقل ۳PD۵۰ باشد. حداقل استاندارد مورد قبول برای دسی واك تب برفكی ۶PD۵۰ در هر دوز است. این مقدار مطابق با توصیه جدید اروپای متحد جهت حصول به محافظت كامل حتی در شرایط آندومیك بیماری است.
● واكسن‌های DECI-VAC FMD-DOE:
این واكسن در امولسیون دوبل فرموله شده اند كه شامل امولسیفیكاسیون اولیه(آنتی ژن رقیق شده با آب در روغن مصرفی سبك) و بدنبال آن امولسیفیكاسیون ثانویه (امولسیون اولیه برابر حجمی دوباره در آب امولسیون می شود) است. این امولسیون آب/روغن/آب دارای سیلان پایین بوده و به آسانی قابل تزریق است. اگر جداشدگی در امولسیون روغن رخ داد به آسانی می توان با تكان دادن، یكنواختی مجدد واكسن را فراهم ساخت.
مزایای DOE بشرح ذیل است
- سیلان زیاد
- ایمنیت طولانی با تیتر سرمی بالا
- اثرات جنبی قابل اغماض در محل تزریق
- مناسب برای تمام گونه های دامی
▪ میزان تزریق: ۲ میلی لیتر
واكسن DECI-VAC FMD-AlSA:
این واكسن ها با آلومینیوم هیدروكساید و ساپونین بعنوان حامل فرموله شده اند واكسینه های ALSA مدت های مدیدی است كه در سرتاسر دنیا استفاده می شوند.
میزان تزریق: ۲ میلی لیتر
تعاریف: واكسن های منووالان یا مولتی والان برای ایجاد ایمنی فعال در گاو، گاومیش، گوسفند و بز استفاده می شود. واكسن های بطور معمول جهت واكسیناسیون عادی در مناطق آندمیك بكار می روند اما در موارد اضطراری نیز مورد مصرف دارند. باید توجه داشت امكان ایجاد تداخل بین پادتن های مادری و پاسخ ایمنی وجود دارد. اگر ایمنی مادری وجود دارد دامهای بزرگ را باید از چهار ماهگی و دامهای كوچكی را از دو ماهگی واكسینه كرد.
● برنامه واكسیناسیون:
▪ گاو، گاومیش: دامهای جوان بدون داشتن پادتن های مادری، واكسیناسیون اولیه از دو هفتگی به بعد و تكرار واكسیناسیون هر ۶ ماه یكبار
دامهای جوان با داشتن پادتن های مادری، واكسیناسیون اولیه از چهار هفتگی به بعد و تكرار واكسیناسیون هر ۶ ماه یكبار
دامهای مسن هر ۶ ماه یكبار
▪ گوسفند، بز: دامهای جوان بدون داشتن پادتن های مادری، واكسیناسیون اولیه از دو هفتگی به بعد و تكرار واكسیناسیون هر ۶ ماه یكبار
دامهای جوان با داشتن پادتن های مادری، واكسیناسیون اولیه از دو هفتگی به بعد و تكرار واكسیناسیون هر ۶ ماه یك بار.
دام‌های مسن هر ۶ ماه یكبار
● مقدار و طریقه مصرف:
▪ واكسن‌های DOE: گاو و گوساله و گاومیش – دو میلی لیتر زیر جلدی یا داخل عضلانی گوسفند و بز – یك میلی لیتر زیر جلدی یا داخل عضلانی
▪ واكسن‌های ALSA: گاو و گوساله و گاومیش – دو میلی لیتر زیر جلدی یا داخل عضلانی گوسفند و بز – یك میلی لیتر زیر جلدی یا داخل عضلانی
▪ شرح و دوام ایمنی: برای هر دو واكسن فرمول DEO و ALSA، ایمنی طی ده روز ایجاد شده و حداقل ۶ ماه دوام خواهد داشت.
●واكسن تب برفكی سه تائی ( ضد تیپ های O,A,ASIA۱):
این واكسن از كشت روی ویروس روی سلول با در نظر گرفتن شرایط لازمه تهیه و روی ژل دالومینیوم جذب گردیده است. این واكن از سه تیپ ویروس تب برفكی O,A,ASIA ۱ تهیه شده است.
▪ طریقه استعمال: قبل از مصرف شیشه را محكم تكان دهید
▪ محل تزریق: تزریق باید منحصرا زیر جلدی و در محل‌های تعیین شده زیر انجام گیرد.
▪ گاو: ناحیه غبغب یا دو طرف گردن
▪ گوسفند و بز: یكی از دو طرف گردن
دامهایی كه از مادر ایمن واكسن خورده بدنیا می‌آیند عیار پادتن حاصل از ایمنی مادری تا ۳ ماه در بدن دام باقی می ماند و نیاز به تزریق واكسن تا قبل از ۳ ماهگی نیست ولی در صورتیكه مادر، ایمن نباشد یا دام نوزاد آغوز دریافت نكرده باشد باید در ۱ ماهگی واكسن دریافت كند.
در دامهایی‌كه برای اولین بار واكسن تب برفكی تزریق می‌شوند تجدید واكسیناسیون بعد از ۴ هفته ضروری است و واكسن باید به دامهای سالم و غیر آلوده تزریق شده و هر ۶ ماه یك بار تجدید گردد.
▪ طرز نگهداری: واكسن باید تا موقع تزریق در حرارت +۴ درجه سانتی گراد حفظ شود.
واكنشهای بعد از تزریق : پس از تزریق واكسن ورمی در محل مایع كوبی ایجاد می‌شود كه به فاصله چند روز جذب می‌گردد و برآمدگی كوچك و سفت و سختی برای مدت نسبتا طولانی باقی می‌ماند در صورتی كه سوزن استریل و محل تزریق ضد عفونی شود هرگز دمل چركی دیده نخواهد شد.
‌● مقدار تزریق:
▪ گاو نژاد خارجی و دو رگه: ۵ سانتی متر مكعب
▪ گاو ایرانی: ۵/۲ سانتی متر مكعب
▪ گوسفند و بز: ۱ سانتی متر مكعب


منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

روش های واکسیناسیون

روش های واکسیناسیون
● روش اسپری کردن
جهت آماده سازی واکسن به منظور تجویز به روش اسپری از آب مقطر یا آب جوشیده سرداستفاده نمایید.ضروری است به میران آهن و املاح موجود درآب مورد استفاده توجه شود، زیرا بالا بودن میزان آنها سبب کاهش کارآیی دستگاه اسپری می گردد.هنگامی که هوا گرم است ( مناطق یا فصول گرم ) عمل اسپری کردن باید در ساعات خنک مانند شب یا صبح زود صورت گیرد.توصیه می شود که مخزن واکسن دستگاه اسپری را از جنس پلاستیک انتخاب نمایید.قبل از انجام عملیات اسپری به منظور کاهش گرد و غبار، تعیین طول سالن و اطمینان از صحت محاسبه آب مورد نیاز، یک بار با آب مقطر عمل اسپری را انجام دهید ( سالنی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع به ۱۵ دقیقه زمان جهت انجام اسپری نیازمند است ).قبل از شروع عملیات اطمینان حاصل نمایید که سیم رابط برق، دسترسی شما را به دورترین نقطه سالن امکان پذیر می سازد.برای تماس بهتر محلول با بدن پرنده و تولید ذرات کوچک و یکنواخت بهتر است به ازای هر لیتر آب مقدار ۲/۶ میلی لیتر گلیسیرین به محلول اضافه شود.توصیه می شود به منظور جلوگیری از وحشت زدگی طیور، انجام اسپری در نور کم صورت گیرد. بنابراین در سالن های پر نور و روشن ، واکسیناسیون باید در شب انجام شود.تجهیزات بکار رفته در عملیات اسپری و آماده سازی محلول واکسن باید اختصاصی باشند و برای انجام فعالیتهای دیگر از آنها استفاده نشود.استفاده از آب سنگین، باعث بالا رفتن غلظت مواد در زمان انجام اسپری شده و بر روی ویروس واکسن تأثیر نامطلوب می گذارد.در هنگام اسپری واکسن ، سیستم های تهویه و گرمایی باید به مدت پانزده دقیقه خاموش گردند. هنگام انجام عملیات اسپری باید مقدار نور در سالن حداقل باشد. ابر حاصل از آئروسل نباید بیش از ۳ متر از دستگاه فاصله بگیرد.
در عملیات اسپری ، ذرات پاشیده شده نباید خیلی ریز باشند، زیرا به سرعت تبخیر شده و باعث ایجاد واکنشهای شدید ناشی از واکسیناسیون می شوند.برای انجام اسپری در مورد جوجه های جوان می توان از قطرات درشت وبرای پرنده های مسن از قطرات ریزتر استفاده نمود.برای جوجه های داخل جعبه بهتر است عملیات اسپری در همانجا صورت گیرد، زیرا به علت تماس نزدیک آنها عمل انتقال بهتر صورت می گیرد. این عمل درجوجه های یکروزه باید در ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از سر جوجه انجام شود و توصیه می گردد که ۱۵ دقیقه پس از اسپری جوجه ها از کارتن تخلیه شوند.جهت انجام اسپری در کارتن های حاوی جوجه باید جعبه ها به ردیف چیده شوند و ابتدا با وارد کردن ضربات آرام به جعبه ، جوجه ها را بیدار نمود. درمورد جوجه ها باید عملیات اسپری مجددا" صورت گیرد ( حداقل ۲ بار ).
درنوبت اول برای هر ۱۰۰۰ جوجه یک روزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر و برای اسپری مجدد به ازای هر ۱۰۰۰ پرنده ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی لیتر توصیه می شود.هنگام انجام عملیات اسپری ، گله نباید دچار مشکل تنفسی و آلودگی با مایکو پلاسما باشد ، زیرا سبب ایجاد واکنش های شدید واکسیناسیون می گردد.غبار حاصل از انجام عملیات اسپری باید به طور یکنواخت در سالن پخش شود.در خلال انجام عملیات اسپری کارکنان باید به دستکش ، ماسک و عینک مخصوص محافظت کننده مجهز باشند.هنگام انجام اسپری با ذرات ریز، پایین بودن رطوبت نسبی در سالن می تواند سبب کاهش اندازه ذرات شده و فعالیت تبخیر ذرات را تشدید نماید.هنگام واکسیناسیون مرغ های موجود در بستر، توصیه می شود که جهت انجام بهتر عملیات ، آنها را در یک طرف سالن جمع نمایید.در سالن های مرغ های تخمگذار ، عملیات اسپری باید پس از جمع آوری تخم مرغ ها و برای هر بلوک به طور جداگانه ، از پشت قفس و به فاصله ۲ تا ۳ متری صورت گیرد.در طی انجام اسپری شعاع واکسیناسیون نباید بیشتر از ۵ متر باشد.جهت خشک نمودن جوجه ها پس از عملیات اسپری نباید از منابع گرمایی مصنوعی استفاده نمود زیرا به واکسن آسیب می رسانند.پس از پایان عملیات حتما" سیستم تهویه را فعال نمایید ( به منظور پرهیز از این اشتباه می توانید کلید اتومبیل خود را بر روی تابلوی برق قرار دهید).پس از پایان فعالیت باید دستگاه اسپری را به خوبی و بدون استفاده از مواد ضد عفونی کننده تمیز نمود.پس از پایان کار، دستگاه اسپری را با فرو بردن در آب فراوان و تمیز شستشو داده و در محلی عاری از گردو غبار نگهداری نمایید.
● روش تزریقی
به منظور دقت بیشتر در تنظیم صحیح دز واکسن توصیه می گردد که از سرنگ های اتوماتیک استفاده شود.قبل از انجام عملیات تزریق واکسن از عملکرد صحیح سرنگ ها اطمینان حاصل نمایید.شماره سر سرنگ ها ۱۸ یا ۱۹ است ( دز برخی منابع شماره ۲۰ تا ۲۲ نیز ذکر شده است)، که توصیــه می شود برای تزریق واکسن های زنده از سر سوزن ۸/. میلی متری و به طول ۱۵ میلی متر و برای تزریق واکسن های غیر زنده از سر سوزن ۱ میلی متری و به طول ۱۵ میلی متر استفاده شود.لازم است ۲ تا ۴ ساعت قبل از شروع واکسیناسیون ، واکسن ها را از یخچال خارج نمود تا در دمای محیط کمی گرم شوند.قبل از انجام واکسیناسیون باید کلیه بخش های سرنگ اتوماتیک ، لوله های رابط و مخزن توسط مواد ضد عفونی کننده شسته شوند و بهتر است که استریل باشند.قبل از انجام واکسیناسیون باید با استفاده از آب میزان دز لازم برای تزریق محاسبه گردد.قبل از انجام تزریق باید دقت نمود که سر سوزن سرنگ محکم بسته شده باشد.به منظور پرهیز از عفونت، سرنگ باید استریل بوده و تماسی با مواد آلوده نداشته باشد.دقت لازم در هنگام گرفتن پرندگان از بروز اختلالات حرکتی در آنها جلوگیری می کند.به منظور اثریخشی بیشتر عملیات واکسیناسیون بهتر است که ظرف حاوی واکسن را قبل و در خلال کار به آرامی تکان دهید.حداقل دمای مناسب جهت جریان یافتن محلول واکسن در لوله های رابط ۱۵ تا ۲۱ درجه سانتیگراد بوده و با این حال بهتر است دمای محلول واکسن تزریقی بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.عمل واکسیناسیون نیاز به دقت کافی از سوی کارکنان دارد و سرعت بالا باعث کاهش دقت می گردد.هنگام انجام واکسیناسیون دقت شود که لوله رابط از مخزن جدا نشده باشد.هنگام انجام واکسیناسیون دقت شود که به منظور تزریق واکسن ، پوست پرنده دو بار سوراخ نشود.هنگام انجام واکسیناسیون باید از خالی نبودن مخزن اطمینان حاصل نمود تا به جای واکسن ، هوا به پرنده تزریق نشود.عدم رعایت موارد بهداشتی در هنگام تزریق واکسن مارک در جوجه های یکروزه می تواند باعث ایجاد عفونت و سپتی سمی شدید ناشی از عفونت با پسودوموناس در جوجه ها گردد.تزریق واکسن باید در عضلانی ترین قسمت ران یا سینه پرنده صورت گیرد.به دلیل اینکه گردن یکی از تمیزترین قسمت های بدن طیور است، تزریق زیر جلدی در این محل نیز توصیه می گردد.برای انجام عملیات واکسیناسیون تزریقی در هر سالن حداقل ۵ نفر در روز مورد نیاز است.
به منظور جلوگیری از مصرف دان درهنگام انجام واکسیناسیون ، دانخوری نباید پر باشد.از انجماد واکسن های غیر فعال جلوگیری نمایید.تیتر حاصل از واکسن ، توسط نوع و کیفیت ماده غیر فعال کننده واکسن کشته تعیین می شود.واکسن باید در محل مناسب تزریق گردد تا از تورم سر، تشکیل گرانولوما و فلجی در محل تزریق جلوگیری شود.همچنین باید دقت نمود که تزریق در داخل پر طیور انجام نشود.هنگام تزریق زیرجلدی در ناحیه گردن باید دقت نمود که سوزن به موازات گردن قرار گرفته و از ورود آن به عضلات گردن جلوگیری شود.پس از ۲۰۰ مورد تزریق ، سوزن سرنگ باید تعویض شود.بعد از انجام واکسیناسیون ، میزان دز واکسن مصرف شده را با تعداد پرنده واکسینه شده مقایسه نمایید.پس از اتمام عملیات تزریق واکسن غیر فعال می توان با شمارش تعداد بطری های واکسن مصرف شده از صحت محاسبه دز و نحوه تزریق آن اطمینان حاصل نمود.به منظور تمیز کردن دستگاه سرنگ باید ابتدا قطعات آن را از هم جدا نموده و پس از شستن با آب جوش ، وارد مایع دتر جنت کرده و در نهایت با آب جوش یا آب مقطر ضد عفونی نمود.
● روش تلقیح بال
برای رقیق کردن ۱۰۰۰ دز واکسن ۱۰ میلی لیتر محلول رقیق کننده در نظر گرفته شود.سوزن مربوطه باید به اندازه کافی در محلول واکسن فرو رود تا شیارهای آن کاملا از محلول پر شود.هنگام انجام عمل تلقیح باید دقت نمود که این کار در دو نقطه و در محلی که فقط پوست وجود دارد انجام گیرد ، به گونه ای که عضلات ، مفاصل ، استخوان ها و رگ های خونی بال آسیب نبینند.سوزن تلقیح پس از خارج شدن از محلول واکسن نباید به هیچ چیزی برخورد نماید، زیرا این برخورد باعث تخلیه محلول از محل شیارهای آن می گردد.از تماس محلول واکسن با چشم پرنده خودداری شود.مشخصه واکسیناسیون صحیح بروز یک واکنش التهابی به صورت تورم و قرمزی در پوست ناحیه ای که سوزن وارد شده ، پس از ۶ تا ۱۰ روز می باشد.وجود ندول های بزرگ تر به ویژه وجود مراکز پنیری شکل در این ندول ها نشانه آلودگی واکسن و یا استریل نبودن وسایل تلقیح می باشد.
● روش قطره چشمی
قبل از انجام کار قطره چکان ها را توسط آب جوش ضد عفونی نمایید.تمامی ویال های واکسن مورد نیاز برای یک سالن را یکباره باز نکنید ، بلکه در هر نوبت یک ویال واکسن را آماده نموده و پس از تمام شدن یا کمی قبل از اتمام آن ، ویال دیگر را آماده نمایید.برای رقیق کردن هر ۱۰۰۰ دز واکسن ۲۵ تا ۳۰ میلی لیتر آب مقطر یا آب جوشیده سرد به آن اضافه نمایید.به منظور تهیه محلول اولیه باید میزان ۵ میلی لیتر آب مقطر را با سوزن استریل در ویال تزریق نمود.ظرف ویال را حداقل دوبار با محلول واکسن تهیه شده شستشو دهید.سر قطره چکان باید به خوبی محکم شده باشد تا از ریختن محلول واکسن و اتلاف آن جلوگیری شود.سر قطره چکان فلزی باعث خستگی دست کاربر می شود، پس توصیه می شود که از قطره چکان هایی با سر پلاستیکی استفاده شود.محلول اولیه موجود در ویال را به خوبی تکان دهید.قطره چکان حاوی واکسن را در ظرف یخ به صورت عمودی ( محل ریختن قطره رو به بالا ) قرار دهید.
جوجه را به گونه ای در دست نگهدارید که سر آن رو به بالا باشد.انجام عملیات روش قطره چشمی باید در محیط نیمه تاریک صورت گیرد.پس از هر بار واکسیناسیون ، قطره چکان را به حالت عمودی نگه دارید تا علاوه بر جلوگیری از ریختن تصادفی واکسن ، ریختن قطره بعدی آسانتر باشد.از قرار دادن محلول اولیه واکسن موجود درسالن در نزدیکی خروجی هیتر خودداری نمایید.همواره از صحت کار قطره چکان ها مطمئن شوید.واکسن باید روی سطح کره چشم ( نه بر روی پلک پرنده ) چکانده شود.پس از ریختن واکسن، پرنده را چند ثانیه در همان حال نگه دارید تا قطره واکسن به خوبی در داخل چشم پخش شود.استفاده از آب خیلی سرد برای آماده کردن محلول واکسن باعث تورم بافت ملتحمه چشم می گردد.هیچ جوجه ای نباید عمدا" یا سهوا" بدون واکسیناسیون رها شود.هر قطره چکان باید پس از واکسیناسیون ۵۰ پرنده با قطره چکان دیگری که در مجاورت یخ قرار داشته است، تعویض گردد.قطره چکان های حاوی محلول واکسن را باید در مجاورت یخ نگهداری نمود.قطره چکان را به طور کامل از محلول واکسن پر نکنید ، زیرا خالی شدن قطره چکان های کاملا" پر به زمان بیشتری نیاز دارد.نوک قطره چکان نباید به چشــم پرنده برخورد نماید، زیرا باعـــث عفونت چشم به صورت همه گیـر می شود.

وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.