چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018

آریتمی / ضربان قلب نامنظم


آریتمی / ضربان قلب نامنظم
● آریتمی چیست ؟
آریتمی ها ضربان های غیر طبیعی هستند، که موجب می شوند قلب خیلی سریع (تاکی کارد) یا خیلی آهسته ( برادی کارد ) بزند و پمپاژ غیر مؤثر داشته باشد.
آریتمی ها خیلی شایع هستند و میلیونها نفر را در جهان درگیر می کنند. آنها علت اصلی مرگ ناگهانی قلبی در ایالات متحده هستند. سالیانه موجب ۰۰۰/۴۰۰ مرگ می شوند. فیبریلاسیون دهلیزی شایعترین شکل آریتمی در آمریکاست که تقریباً ۵/۲ میلیون نفر به آن مبتلا هستند. فیبریلاسیون دهلیزی شایعترین ریتم غیر طبیعی در افراد مسن می باشد.
آریتمی ها در اثر اختلال سیستم هدایت الکتریکی طبیعی قلب و بیماریهای قلبی ایجاد
می شوند. بطور طبیعی، چهار حفره قلب ( دو دهلیز دو بطن ) به صورت کاملاً اختصاصی و هماهنگ منقبض می شوند :
▪ سیگنالی که به قلب می رسد تا بصورت هماهنگ منقبض شود یک ایمپالس الکتریکی است که از گره سینوسی – دهلیزی شروع می شود که در واقع باتری طبیعی بدن می باشد.
▪ سیگنال، گره سینوس – دهلیزی را ترک کرده و در طول دو دهلیز حرکت می کند و آنها را تحریک می کند تا منقبض شوند. سپس، سیگنال در طول گره دیگری ( گره دهلیزی بطنی) حرکت می کند و در نهایت از بطنها گذشته آنها را تحریک می کند تا بصورت هماهنگ منقبض شوند.
اختلال در هر جای این سیستم هدایتی می تواند روی دهد و آریتمی های مختلفی ایجاد می کند. اختلال در عضله قلب نیز می تواند وجود داشته باشد که باعث می شود تا به سیگنال بصورت متفاوتی پاسخ دهد یا موجب انقباض بطنها بصورت غیر وابسته و خود مختار شود.
تحت بعضی شرایط تقریباً تمام بافت قلبی قادر به ایجاد ضربان قلب هستند و می توانند به عنوان باتری عمل کنند. آریتمی زمانی روی می دهد که :
▪ باتری طبیعی قلب ریتم و ضربان غیرطبیعی تولید کند.
▪ مسیر هدایتی طبیعی قطع شده باشد.
▪ قسمت دیگری از قلب بعنوان باتری عمل کند.
▪ بیماری در ماهیچه قلب اجازه می دهد تا الکتریسته در چرخه ای حرکت کند که یک ضربان ریتم سریع و اغلب خطرناکی را تولید نماید.
● انواع آریتمی ها
دو نوع آریتمی بزرگ، یکی تاکی کاردی ها ( ضربان قلب خیلی سریع است – بیش از ۱۰۰ بار در دقیقه) و دیگری برادی کاردی (ضربان قلب خیلی آهسته است – کمتر از ۶۰ بار در دقیقه) هستند.
آریتمی ها می توانند تهدید کننده حیات باشند البته در صورتیکه کاهش شدیدی در عملکرد پمپاژی قلب ایجاد نمایند.
وقتی عملکردی پمپاژی قلب به مدت بیش از چند ثانیه به شدت کاهش یافت. گردش خون ضرورتاً قطع می شود و آسیب به ارگانها (مثل مغز )در عرض چند دقیقه بوجود می آید. آریتمهای خطرناک عبارتند از تاکی کاردی بطنی و فیبریلاسون بطنی، آریتمی ها با توجه به اینکه در چه جائی از قلب روی داده اند ( دهلیز یا بطن ) و نیز آنچه به سر ضربان قلب می آورند شناخته می شوند.
آریتمی هایی که در دهلیز شروع می شوند را آریتمی دهلیزی یا فوق بطنی می نامند، آریتمی های بطنی در بطن ها شروع می شوند. بطور کلی آریتمی های بطنی که در اثر بیماری قلبی بوجود می آیند خیلی جدی هستند.
● آریتمی هایی که در دهلیز شروع می شوند.
▪ فیبریلاسیون دهلیزی : در فیبریلاسیون یا فلاتر دهلیزی، فعالیت الکتریکی قلب ناهماهنگ است، بطوریکه الکتریسته در حفرات بالایی بصورت نامنظم جریان دارد و موجب می شود که دهلیزها بلرزند ( مانند کیسه پر از کرم ) و انقباض غیر مؤثر داشته باشند یا اصلاً منقبض نشوند. فیبریلاسیون دهلیزی در میان بیمارانی که بیماری دریچه ای قلب دارند و به جراحی برای ترمیم یا جایگزینی دریچه میترال نیازمندند شایع است. انواع مختلف درمان برای فیبریلاسیون دهلیزی وجود دارد که عبارتند از برداشتن بافت غیرطبیعی قلب بوسیله کاتتر و نه جراحی ، دارو درمانی و در بعضی موارد جراحی.
▪ فلاتر دهلیزی : سیگنالهایی که سریعاً خارج می شوند باعث می گردند که عضلات دهلیز به سرعت منقبض شوند و اغلب ضربان قلب را بصورت خیلی سریع و ثابت تولید می کند. این ریتم ناشی از حلقه الکتریسته ای است که در حفرات فوقانی قلب تشکیلمی شود و معمولاً ضربان قلب تشکیل می شود و اغلب بوسیله قطع این حلقه قابل درمان است.
▪ تاکی کاردی دهلیز چند ناحیه ای ( MAT ) : در این تاکی کاردی چندین ناحیه در دهلیز ایمپالس الکتریکی ( تکانه الکتریکی ) تولید می کنند و بیشتر این ایمپالسها به سمت بطنها هدایت می شوند و ضربان قلب تندی ایجاد می کنند از ۱۰۰ تا ۲۵۰ بار در دقیقه است. این ضربان خیلی سریع کار قلب را بشدت افزایش می دهد. ضربان خیلی سریع همچنین می تواند زمانیکه قلب لازم دارد تا از خون پر شود را کاهش دهد که جریان خون را به مغز و بدن کم می کند.MAT در افراد ۵۰ ساله به بالا خیلی شایع است و اغلب در افرادی که در ICU بستری هستند دیده می شود.
▪ انقباضات نارس فوق بطنی یا انقباضات نارس دهلیزی ( PAC ) : ضربانهای نارس یا اضافه، بیشتر ریتم های قلبی نامنظم ایجاد می کنند. آنها که در حفرات فوقانی شروع می شوند انقباضات پارس دهلیزی (PAC) نامیده می شوند. اینها شایع بوده و خوش خیم هستند. معمولاً علت خاصی ندارند و درمانی لازم نیست . این ضربان نارس ممکن است در نهایت از بین بروند.
▪ سندرم سینوس بیمار : گروه سینوسی سیگنالهایش را به خوبی رها نمی کند طوریکه ضربان قلب کاهش می یابد. گاهی اوقات ضربان بین برادی کاردی و تاکی کاردی متغییر است. این نوع ریتم قلب در افراد مسن در اثر تغییرات دژنراتیو در مسیر هدایتی قلب دیده می شود.
▪ آریتمی سینوسی : تغییرات سیکلیک (دوره ای) در ضربان قلب در هنگام تنفس،
(دم و بازدم) آریتمی سینوسی نامیده می شود. در کودکان شایع است و اغلب در بزرگسالان سالم و طبیعی دیده می شود.
▪ تاکی کاردی سینوسی : گره سینوسی سیگنالهای الکتریکی را سریعتر از معمول می فرستد و سرعت ضربان قلب راافزایش می دهد. این یک واکنش طبیعی در هنگام ورزش است.
▪ تاکی کاردی فوق بطنی ( PSVT ) : افراد ریتم قلبی سریعی را از قسمت بالائی قلب خود دارند. در این وضعیت دوره های تکراری ضربان سریع قلب شروع شده و ناگهانی تمام می شود.
▪ سندرم وُِلف – پارکینسون – وایت: این سندرم شامل اپیزودهایی از ضربان قلب سریع (تاکی کاردی) است که بوسیله مسیرهای الکتریکی غیرطبیعی در قلب بوجود می آید. در افرادی که دچار سندرم وُِلف – پارکینسون – وایت هستند یک مسیر فرعی هدایتی دهلیزی – بطنی وجود دارد . که این مسیر تأخیر هدایتی طبیعی در گره دهلیزی بطنی را دور می زند و ممکن است نوعی تاکی کاردی فوق بطنی ایجاد کند. این سندرم تقریباً از هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر ۴ نفر را درگیر می کند و یکی از شایعترین علل اختلال ریتم سریع قلبی در شیرخوران و کودکان است.
● آریتمی های ناشی از بطن ها
▪ انقباضات نارس بطنی (PVC) : یک سیگنال الکتریکی از بطنها موجب ایجاد یک ضربان قلب زودرس می شود که معمولاً نادیده انگاشته می شود این ضربانها معمولاً در افراد بزرگسال سالم و طبیعی دیده می شود.
▪ فیبریلاسیون بطنی : زمانی که سیگنالهای الکتریکی در بطنها خیلی سریع و بدون کنترل آزاد می شوند. فیبریلاسیون بطنی روی می دهد که باعث می شود حفرات تحتانی بلرزند لذا قلب نمی تواند خون را پمپ کند. اگر شخص فوراً تحت درمان قرار نگیرد و یک ریتم طبیعی سریعاً بوجود نیاید فرد دچار آسیب مغزی و قلبی شده و می میرد.
▪ تاکی کاردی بطنی : یک ضربان قلب سریع است که از بطنها (حفرات پائینی قلب) منشاء می گیرد، وقتی این ضربان روی می دهد معمولاً کشنده است . حدود ۰۰۰/۴۰۰ نفر در سال در اثر آن می میرند. درمان انتخابی برای این اختلال شوک قلبی و یا داروهای ویژه ای است تا تعداد شوکهای مورد نیاز را کم کنیم.
● علل و علائم
افرادی که سابقه بیمار شریان کروناری، اختلالات دریچه ای ، یا سایر وضعیتهای غیرطبیعی قلبی دارند که دچار سطح غیرطبیعی مواد بیوشیمیائی خون هستند، در احتمال بالاتری برای ایجاد آریتمی ناشی از آنها قرار دارند.
آریتمی ها همچنین می توانند در اثر بعضی مواد و داروها بوجود آیند. این مواد عبارتند از :
▪ داروهای ضد آریتمی
▪ مسدود کننده ها گیرنده های بتا
▪ داروهای ضد جنون
▪ داروهای تقلیدکننده سمپاتیک
▪ کافئین
▪ آمفتامین ها
▪ کوکائین ها
● بعضی علائم شایع عبارتند از :
▪ احساس کردن ضربان قلب ( طپش قلب )
▪ غش کردن
▪ احساس سبکی سر، سرگیجه
▪ درد قفسه صدری
▪ تنگی تنفس
▪ ضعف و بی حالی
▪ تغییرات در ضربان ، ریتم یا الگوی نبض
اگر سوالی درباره ریتم قلب یا علائم خود دارید لطفاً با پزشک صحبت کنید .
● درمان آریتمی
در مرکز قلب " مری لند "، درمانهای متنوعی برای آریتمی ها داریم. درمانی که ارائه می شود به نوع آریتمی بستگی دارد و شامل داروها، درمانهای غیر جراحی و جراحی مثل روش MAZE طراحی شده جهت فیبریلاسیون دهلیزی می باشد .
بعضی آریتمی های خفیف به درمان نیازی ندارند. سایر آریتمی ها بوسیله دارو قابل درمانند. اگر بیماری دیگری موجب آریتمی شده درمان شامل مراقبت از آن بیماری است. در موارد جدی تر درمانهای دیگری موجود است. ما همچنین با تحقیقاتی که متدهای درمانی جدید را امتحان می کنند در ارتباط هستیم .
● درمانهای مداخله ای غیر جراحی
▪ داروها : از انواع داروها را استفاده می شود که شامل دسته داروهائی است که اختلالات ضربان در ریتم قلب را کنترل میکنند.
▪ Ablation : در این، پروسه از انرژی برای از بین بردن ناحیه غیرطبیعی سیستم الکتریکی قلب که مشکل ایجاد کرده است استفاده می شود. بافت غیر طبیعی از نظر الکتریکی معمولاً از طریق مطالعات الکتروفیزیولوژی پیدا می شود که روشی است که در آن از یک کاتتر و یک وسیله برای نقشه برداری مسیر الکتریکی قلب استفاده میشود .
پس از اینکه با دارو شما را آرام کردند کاتتری از طریق ورید وارد بدن شما می شود و به سمت قلب هدایت می گردد. با استفاده از امواج رادیوئی با فراکانس بالا پزشکان می توانند مسیری که آریتمی ایجاد میکند را تخریب کنند. هرگاه که آن را شناسائی کردیم کاتتر مخصوصی را نزدیک بافت غیرطبیعی کرده و انرژی را از طریق آن می فرستیم و فقط بافت غیرطبیعی را از بین می بریم بصورتیکه دیگر هیچ فعالیت الکتریکی نداشته باشد .
● آریتمی هائی که به Ablation پاسخ نمی دهند :
۱) تاکی کاردی سینوس نامناسب
۲) چرخه گره سینوسی
۳) فلاتر دهلیزی
۴) تاکی کاردی دهلیزی
۵) فیبریلاسیون دهلیزی
۶۰ تاکی کاردی فوق بطنی
۷) چرخه گره دهلیزی – بطنی
۸) سندرم ولف – پارکینسون – وایت
۹) تاکی کاردی بطنی
▪ جای گذاری کردن یک باطری دائمی یا شوک قلبی درونی : یک باطری دائمی درون بدن فرد جای گزاری می شود تا ضربان قلب مطمئنی را در زمانیکه ضربان طبیعی قلب پائین است،ایجاد نماید. یک شوک قلبی در بدن افرادی جای گذاری می شود که آریتمیهای بطنی تهدید کننده حیات دارند.
▪ اطلاعات بیشتر در مورد شوک و باطری : پروسه جای گذاری باطری ها یا شوک ها خیلی مشابه است و حدود دو تا سه ساعت طول می کشد در ابتدا برش کوچکی در قفسه سینه زیر استخوان ترقوه ایجاد می شود تا به یکی از وریدهای بزرگ نیمه های قدامی بدن دست بیابند. سپس یک یا چند سیم به سمت قلب هدایت می شوند وقتی که در مکان مناسب قلب قرار گرفتند به یک ژنراتور متصل می شوند و جیبی زیر پوست ساخته می شود و ژنراتور در آن قرار داده می شود .
برای هر دو پرسه بیمار در تمام شب در بیمارستان نگه داشته می شود و روز بعدی
می تواند به خانه برگرد بیمار در طول یک ماه می تواند فعالیت بدون محدودیتی را شروع کند.


منبع : دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر

مطالب مرتبط

عوامل خطرزا

همانگونه كه یك فرد قد بلند احتمال بیشتری نسبت به یك فرد قد كوتاه دارد كه سرش به چارچوب در برخورد كند، افرادی هم كه دارای یك یا چند عامل خطر هستند، بیشتر از كسانی كه فاقد این عوامل خطر هستند احتمال بروز سكته قلبی را دارند. با اینحال، نه همه كسانی كه قدشان بلند است سرشان به چارچوب در برخورد می كند و نه همه افرادی كه دارای عوامل خطر هستند دچار سكته قلبی می شوند، اما احتمال آن برای این افراد بیشتر می باشد.
عوامل خطر برای ابتلاء به بیماری قلبی به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- عواملی كه می توانیم برای تغییر آنها كاری انجام دهیم (عوامل قابل اصلاح) و ۲- عواملی كه نمی توانیم برای تغییر آنها كاری انجام دهیم (عوامل غیر قابل اصلاح). هرچه تعداد عوامل خطر در یك فرد بیشتر باشد، احتمال بروز بیماری كرونری قلب نیز بیشتر می باشد.
ارزش همه عوامل خطر به یك اندازه نمی باشند. بعضی از آنها (مثل سیگار كشیدن) در احتمال ایجاد بیماری كرونری قلب دارای اثر بیشتری هستند. بنابراین برای مثال یك فرد سیگاری كه دارای فشار خون بالایی می باشد و میزان كلسترول خونش هم بالا می باشد نسبت به كسی كه فقط دارای یكی از این عوامل خطر می باشد، احتمال بیشتری دارد كه به بیماری كرونری قلب دچار شود.
عوامل خطرزای قابل اصلاح بیماری كرونری قلب:
- سیگار كشیدن.
- بالا رفتن كلسترول.
- بالا بودن فشار خون.
- مرض قند.
- چاقی.
- استرس و فشارهای عصبی.
- عدم تحرك.
گرچه، بالا بودن كلسترول خون در فردی كه عامل خطر دیگری ندارد فقط باعث می شود كه احتمال خطر ابتلاء به بیماری كرونری قلب نسبت به افرادی كه هیچگونه عامل خطری ندارند كمی افزایش یابد. در چنین مواردی، نباید زیاد نگران باشید زیرا پزشك برای پایین آوردن كلسترول خون، توصیه هایی به شما خواهد نمود.
عوامل خطرزای غیر قابل اصلاح بیماری كرونری قلب
- عوامل ارثی و ژنتیكی مثل بالا بودن ارثی كلسترول خون.
- جنس (مردان بیشتر از زنان به بیماری كرونری قلب مبتلا می شوند.
- سن.
سن و جنس افراد
بیماریهای قلبی، همانند بسیاری دیگر از بیماریها، در افراد مسن و پیر بیشتر دیده می شود. در حال حاضر در انگلستان، نیمی از موارد سكته های قلبی در افراد بالای ۶۵ سال ایجاد می شود.
نكته قابل توجه در بیماری كرونری قلب این است كه در زیر سن ۵۵ سالگی، این بیماری در آقایان بسیار شایع تر از خانم ها می باشد. علت این امر بدین خاطر است كه خانمها قبل از یائسگی به ندرت دچار سكته قلبی می شوند. بعد از یائسگی، احتمال بروز بیماری كرونری قلب در خانمها افزایش می یابد و به تدریج به آقایان نزدیك می شود به طوریكه بعد از ۷۵ سالگی، تعداد خانمهای دچار بیماری كرونری قلب به اندازه آقایان می باشد.
علت دقیق اینكه چرا خانمها قبل از یائسگی، كمتر به بیماری كرونری قلب مبتلا می شوند هنوز به درستی مشخص نشده است، اما به نظر می رسد كه با كاهش ناگهانی بعضی از هورمنونها در هنگام یائسگی ارتباط داشته باشد. امروزه كه پزشكان از جایگزینی هورمونی (HRT) بعد از یائسگی در خانمها استفاده می كنند، دیده شده است كه از بیماری كرونری قلب و سكته قلبی در اینگونه خانمها به میزان قابل توجهی كاسته شده است.
سابقه خانوادگی
وقتی یك یا چند نفر از بستگان نزدیك (مثل پدر، مادر، خواهر، برادر یا بچه ها) فردی دچار بیماری كرونری قلب باشند، پزشكان از آن به عنوان یك سابقه فامیلی مثبت نام می برند. اگر پدر شما در سن زیر ۶۰ سال و یا مادر شما در سن زیر ۶۵ سال دچار سكته قلبی شده است، احتمال خطر بروز بیماری كرونری قلب در شما افزایش می یابد. البته، اگر والدین شما در سنین بالاتری نسبت به آنچه كه گفته شد دچار سكته قلبی شده اند، مسئله زیاد مهمی نمی تواند برای افزایش احتمال خطر این بیماری برای شما باشد. همین مسئله برای برادرها و خواهرهای شما نیز كاربرد دارد. با اینحال، در خانواده های خیلی بزرگ و پر جمعیت، این حقیقت كه یك عضو خانواده ممكن است دچار سكته قلبی شود می تواند فقط نتیجه شانس باشد.
چرا بیماری كرونری قلب در بعضی خانواده ها بیشتر دیده می شود؟ به دو علت این بیماری در بعضی خانواده ها شایع تر است. اول اینكه، ژن هایی كه هر فردی از والدینش به ارث می برد ممكن است او را مستعد ابتلاء به افزایش فشار خون، افزایش كلسترول خون و یا دیابت (مرض قند) كند. ثانیاً، نحوه زندگی افراد یك خانواده چون تقریباً مشابه هم هستند و از یك نوع غذای خاص مصرف می كنند و اگر والدین سیكاری باشند، معمولاً بچه ها نیز سیگاری خواهند شد، بنابراین افراد یك خانواده دارای عوامل خطر تقریباً یكسانی خواند بود.
اگر در خانواده شما سكته قلبی شایع می باشد، بهتر است هر چند وقت یك بار برای معاینه و چك آپ به پزشك مراجعه كنید و از وضعیت فشار خون، میزان كلسترول خون و یا سایر مشكلاتی كه می توان با درمان آنها، از خطر بروز سكته قلبی كم نمود، با اطلاع شوید.
رژیم غذایی و كلسترول
همانگونه كه قبلاً گفته شد، آتروما یك علت اصلی بروز بیمار كرونری قلب می باشد. رسوب چربی و مخصوصاً كلسترول در دیواره شریانها ایجاد پلاكهایی می كند. این پلاكها باعث می گردند كه شریان باریك شده و جریان خون كمتری از آن عبور نماید. وقتی این پلاكتها جدا می شوند، یك لخته در محل جداشدگی ایجاد می گردد و از رسیدن خون به عضلات قلب جلوگیری می كند. این وضعیت در سكته قلبی رخ می دهد. تمام این فرآیند در فردی كه دارای كلسترول بالایی می باشد، احتمال بیشتری دارد كه رخ دهد.
بالا بودن كلسترول افراد تا حدودی بستگی به مسایل ژنتیكی و توارث دارد. بعضی از خانواده ها دارای ژن هایی هستند كه موجب افزایش بعضی چربی های خون می گردد. این وضعیت را اصطلاحاً "هیپرلیپیدمی فامیلیال" یا به طور اختصار FH می نامند. با این حال، هرچه بیشتر چربی (بخصوص چربی های حیوانی و چربیهای لبنیات) خورده شود، میزان كلسترول شما بالاتر رفته و خطر بروز بیماری كرونری قلب نیز به همان اندازه بیشتر می گردد. بنابراین واقعاً ارزشش را خواهد داشت كه اقدام به كم كردن چربی های حیوانی از رژیم غذایی تان بكنید.
سیگار كشیدن
استعمال دخانیات ارتباط زیادی با خطر بروز بیماری كرونری قلب دارد. مواد شیمیایی موجود در دود سیگار از طریق ریه های شما وارد گوش خون شده و در سرتاسر بدن شما منتشر خواهد شد و هر سلولی را در بدن تحت تأثیر قرار خواهد داد. این مواد شیمیایی باعث می گردند كه رگهای خونی به طور موقت تنگ
و باریك شوند. آنها همچنین باعث می شوند كه سلولهای موجود در خون به نام پلاكتها حالت چسبندگی بیشتری پیدا كرده و احتمال ایجاد لخته توسط آنها بیشتر گردد.
تعداد سیگارهایی هم كه در روز كشیده می شود از اهمیت زیادی برخوردای است. میزان ابتلاء به بیماری كرونری قلب در سیگاریهای سبك (كمتر از ۱۰ سیگار در روز)، متوسط (بین ۱۰ تا ۲۰ سیگار در روز) و شدید (بیشتر از ۲۰ سیگار در روز) متفاوت می باشد. یكی از دلایلی كه پزشكان از بیماران می خواهند كه سیگار كشیدن را كنار بگذارند، این است كه سیگار كشیدن یكی از عوامل خطری است كه هركسی می تواند آن را تحت كنترل خودش داشته باشد. به محض اینكه شما سیگار كشیدن را متوقف كنید، از مزایای آن برخوردار خواهید شد. گرچه خطر بروز بیماری كرونری قلب در افراد سیگاری كه از استعمال دخانیات دست كشیده اند هیچگاه به اندازه افرادی كه هیچگاه سیگار نشكیده اند پایین نمی آید، اما قطعاً بعد از یك سال یا بیشتر كه از توقف سیگار كشیدن بگذرد، این میزان بسیار نزدیك به افرادی خواهد بود كه اصلاً سیگار نكشیده اند.
استرس و فشار عصبی
بسیاری از افرادی كه قبلاً یك بار سكته قلبی كرده اند، فشارهای عصبی و استرسهایی كه داشته اند را مسئول این سكته خود می دانند، اما به طور تعجب انگیزی بسیار مشكل است كه این فشارهای عصبی و استرسها را به سكته قلبی آنها مرتبط دانست. عوامل شروع كننده و محركی مثل تمرینهای ورزشی غیر منتظره ناگهانی و هیجانات شدید می توانند باعث سكته قلبی شوند اما میزان وقوع چنین مواردی بسیار نادر می باشد. در حقیقت در زمانهایی كه مردم در استرس و فشار عصبی شدیدی بوده اند (مثلاً در هنگام جنگ جهانی دوم) تعداد سكته ها ی قلبی در بین مردم بسیار پایین بوده است.پزشكان همچنین افراد را از نظر شخصیتی به انواع مختلفی تقسیم كرده اند و معتقدند كه در بعضی از انواع شخصیتها، خطر بروز بیماریهای قلبی بیشتر خواهد بود. تكنولوژی مدرن و جدید، امروزه این توانایی را برای ما ایجاد كرده است كه كارهایی را كه سابق در عرض چند روز انجام می داده اند در كمتر از یك ساعت انجام دهیم.
افرادی كه دارای شخصیت تیپ آ (A) هستند می خواهند كارهایی را بیش از توان خود، با سرعت بیشتر و اهداف غیر ممكن انجام دهند. این افراد بی قرار كه همواره در حال جنب وجوش هستند به زحمت بریا خودشان وقت استراحت كنار می گذارند. قبلاً اینطور گفته می شد كه افراد دارای شخصیت تیپ آ (A) كه معمولاً مرد هستند در مقایسه با افراد تیپ ب (B) كه زندگی را زیاد سخت نمی گیرند، احتمال بیشتری دارد كه به بیماری های كرونری قلب دچار شوند.
این تئوری كه ارتباط بین شخصیت پراسترس تیپ آ (A) و بروز بیماریهای كرونری قلب را مطرح می ساخت، ابتدا مورد استقبال زیادی قرار گرفت و تلاشهای بسیاری شد تا افرادی كه سخت كار می كرده اند را متقاعد كنند كه استراحت بیشتری كنند و زندگی را راحت تر بگیرند، اما تحقیقاتی كه جدیداً صورت گرفته، به طور تعجب انگیزی این یافته ها را رد می كند و ارتباط چندانی بین سكته های قلبی و فشار های عصبی دیده نشده است.
بیماریهای مرتبط با بیماری كرونری قلب
دو بیماری شایع و مهمی كه با بیماری كرونری قلب ارتابط دارند و خطر بروز آن را بالا می برند عبارتند از:
(۱) بالا بودن فشار خون و (۲) مرض قند (دیابت).
بالا بودن فشار خون یا اصطلاحاً بیماری "پرفشاری خون" مشكلی است كه در آن، فشار خونی كه از قلب به تمام نقاط بدن از زریق شریانها فرستاده می شود افزایش یافته است. بالا بودن فشار خون باعث ایجاد فشارهایی بر روی قلب و سیستم گردش خون می شود و اكثر مردم می دانند كه این وضعیت می تواند باعث سكته مغزی شود. با اینحال در انگلستان، بالا بودن فشار خون، بیشتر باعث سكته قلبی می شود تا سكته مغزی، كه احتمالاً علت آن بالا بودن میزان كلسترول خون مردم این كشور می باشد. درمان بالا بودن فشار خون باعث كاهش خطر بروز سكته قلبی و سكته مغزی می گردد. معمولاً فشار خون را با بستن وسیله ای به دور بازو انداره گیری می كنند. با هر ضربان قلب، فشار خون به یك نقطه حداكثر (فشار سیستولیك) می رسد و سپس این فشار سقوط كرده و به یك نقطه حداقل (فشار دیاستولیك) می رسد. این فشار را برحسب میلیمتر جیوه (mmHg) اندازه گیری می كنند. فشار خون افراد سالم در حالت استراحت در حدود میباشد كه اصطلاحاً می گویند، فشار ۱۲ روی ۷ است. فشار خون در حال استراحت را فشار خون مرزی می نامند، در الیكه فشار خون را به طور مشخص فشار خون بالا می گویند. بالا بودن فشار خون (هیپرتانسیون) در سرتاسر جهان شایع می باشد و در بعضی افراد، مثل سیاهپوستان آفریقا بیشتر دیده می شود. در انگلستان، ۲۵ درصد افراد بالای ۵۰ سال دارای فشار خون بالا می باشند. علت ایجاد فشار خون بالا در اكثر افراد، ناشناخته است. این بیماری در بعضی خانواده ها و در افرادی كه به بیماری كلیه دچار هستند بیشتر دیده می شود. متأسفانه بالا بودن فشار خون در ابتدا هیچگونه علامتی ندارد كه بیمار متوجه آن شود. به همین دلیل باید گاه به گاه فشار خون اندازه گیری شود تا در صورت بالا بودن آن، اقدام به درمان صورت پذیرد. بالا بودن فشار خون در شریان ها باعث آسیب زدن به دیواره رگها شده و تولید آتروما را سرعت می بخشد. همچنین قلب مجبور است كه سخت تر كار كند تا تحت فشار زیاد خون را به شریان ها تلمبه نماید، اما این كار را باید بدون اكسیژن رسانی كافی انجام دهد. این وضعیت باعث افزایش احتمال ابتلاء فرد به آنژین قلبی یا سكته قلبی می گردد. بالا بودن فشار خون، همچنین خطر بروز سكته مغزی راه افزایش می دهد زیرا به رگهای خونی مغز آسیب وارد می سازد..
مرض قند (دیابت) بیماری شایعی می باشد كه سه درصد افراد را در انگلستان دچار می سازد. این بیماری به علت كمبود یا مقاومت به هورمون انسولین ایجاد می شود، هورمون انسولین برای كنترل ورود گلوكز (قند خون) به داخل سلول های سرتاسر بدن ضروری می باشد. مرض قند می تواند افراد را در هر سنی مبتلا سازد. بچه ها و جوانانی كه دچار مرض قند می شوند به احتمال زیاد، نیاز به تزریق مرتب انسولین خواهند داشت. با این حال، بسیاری از افراد در سنین میانسالی به این بیماری دچار می شوند و می تواننند با رژیم غذایی مناسب و مصرف قرصهای پایین آورنده قند خون، این بیماری را كنترل نمایند. هدف از درمان این بیماری، نگهداشتن قند خون (گلوكز) در یك حد طبیعی می باشد. با این وجود، علیرغم درمان، مرض قند می تواند باعث افزایش خطر اختلالات گردش خون و نیز بیماری كرونری قلب شود. برای خانمها این وضعیت، بخصوص دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا به نظر می رسد كه مرض قند می تواند با اثر حفاظتی هورمونهای زنانه مقابله كرده و میزان ابتلاء به بیماریهای كرونری قلب در آنها را به اندازه مردان بالا ببرد. كنترل خوب و مناسب دیابت (مرض قند) با استفاده از رژیم غذایی، قرصهای پایین آورنده قند خون یا انسولین باعث می شود كه از بروز بیماریهای قلبی در این افراد كاسته شود.

وبگردی
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
ظریف: در کشور پولشویی وجود دارد؛ همه مخالفان FATF صادق نیستند
ظریف: در کشور پولشویی وجود دارد؛ همه مخالفان FATF صادق نیستند - صحبت های دکتر ظریف در گفتگو با خبر آنلاین.
رونمایی از کوچ عجیب برخی مدیران به شستا
رونمایی از کوچ عجیب برخی مدیران به شستا - بررسی کوچ برخی مدیران شرکت سایپا به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی.
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
خود دانید و مملکت‌تان!
خود دانید و مملکت‌تان! - همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم/ این جهان را پر از خوف و خطر می بینم/ دختران را همه جنگ است با مادر/ پسران را همه بدخواه پدر می بینم. او پس از خواندن شعر دستی به شانه وزیر می‌زند و می‌گوید: «خود دانید و مملکت‌تان!»
زاکانی: خطاهای برادر رئیس جمهور فاجعه است!
زاکانی: خطاهای برادر رئیس جمهور فاجعه است! - علیرضا زاکانی فعالی سیاسی مهمان برنامه«رو در رو» بود و در این برنامه واکنش تندی نسبت به حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) نشان داد.
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.