پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019

آریتمی / ضربان قلب نامنظم


آریتمی / ضربان قلب نامنظم
● آریتمی چیست ؟
آریتمی ها ضربان های غیر طبیعی هستند، که موجب می شوند قلب خیلی سریع (تاکی کارد) یا خیلی آهسته ( برادی کارد ) بزند و پمپاژ غیر مؤثر داشته باشد.
آریتمی ها خیلی شایع هستند و میلیونها نفر را در جهان درگیر می کنند. آنها علت اصلی مرگ ناگهانی قلبی در ایالات متحده هستند. سالیانه موجب ۰۰۰/۴۰۰ مرگ می شوند. فیبریلاسیون دهلیزی شایعترین شکل آریتمی در آمریکاست که تقریباً ۵/۲ میلیون نفر به آن مبتلا هستند. فیبریلاسیون دهلیزی شایعترین ریتم غیر طبیعی در افراد مسن می باشد.
آریتمی ها در اثر اختلال سیستم هدایت الکتریکی طبیعی قلب و بیماریهای قلبی ایجاد
می شوند. بطور طبیعی، چهار حفره قلب ( دو دهلیز دو بطن ) به صورت کاملاً اختصاصی و هماهنگ منقبض می شوند :
▪ سیگنالی که به قلب می رسد تا بصورت هماهنگ منقبض شود یک ایمپالس الکتریکی است که از گره سینوسی – دهلیزی شروع می شود که در واقع باتری طبیعی بدن می باشد.
▪ سیگنال، گره سینوس – دهلیزی را ترک کرده و در طول دو دهلیز حرکت می کند و آنها را تحریک می کند تا منقبض شوند. سپس، سیگنال در طول گره دیگری ( گره دهلیزی بطنی) حرکت می کند و در نهایت از بطنها گذشته آنها را تحریک می کند تا بصورت هماهنگ منقبض شوند.
اختلال در هر جای این سیستم هدایتی می تواند روی دهد و آریتمی های مختلفی ایجاد می کند. اختلال در عضله قلب نیز می تواند وجود داشته باشد که باعث می شود تا به سیگنال بصورت متفاوتی پاسخ دهد یا موجب انقباض بطنها بصورت غیر وابسته و خود مختار شود.
تحت بعضی شرایط تقریباً تمام بافت قلبی قادر به ایجاد ضربان قلب هستند و می توانند به عنوان باتری عمل کنند. آریتمی زمانی روی می دهد که :
▪ باتری طبیعی قلب ریتم و ضربان غیرطبیعی تولید کند.
▪ مسیر هدایتی طبیعی قطع شده باشد.
▪ قسمت دیگری از قلب بعنوان باتری عمل کند.
▪ بیماری در ماهیچه قلب اجازه می دهد تا الکتریسته در چرخه ای حرکت کند که یک ضربان ریتم سریع و اغلب خطرناکی را تولید نماید.
● انواع آریتمی ها
دو نوع آریتمی بزرگ، یکی تاکی کاردی ها ( ضربان قلب خیلی سریع است – بیش از ۱۰۰ بار در دقیقه) و دیگری برادی کاردی (ضربان قلب خیلی آهسته است – کمتر از ۶۰ بار در دقیقه) هستند.
آریتمی ها می توانند تهدید کننده حیات باشند البته در صورتیکه کاهش شدیدی در عملکرد پمپاژی قلب ایجاد نمایند.
وقتی عملکردی پمپاژی قلب به مدت بیش از چند ثانیه به شدت کاهش یافت. گردش خون ضرورتاً قطع می شود و آسیب به ارگانها (مثل مغز )در عرض چند دقیقه بوجود می آید. آریتمهای خطرناک عبارتند از تاکی کاردی بطنی و فیبریلاسون بطنی، آریتمی ها با توجه به اینکه در چه جائی از قلب روی داده اند ( دهلیز یا بطن ) و نیز آنچه به سر ضربان قلب می آورند شناخته می شوند.
آریتمی هایی که در دهلیز شروع می شوند را آریتمی دهلیزی یا فوق بطنی می نامند، آریتمی های بطنی در بطن ها شروع می شوند. بطور کلی آریتمی های بطنی که در اثر بیماری قلبی بوجود می آیند خیلی جدی هستند.
● آریتمی هایی که در دهلیز شروع می شوند.
▪ فیبریلاسیون دهلیزی : در فیبریلاسیون یا فلاتر دهلیزی، فعالیت الکتریکی قلب ناهماهنگ است، بطوریکه الکتریسته در حفرات بالایی بصورت نامنظم جریان دارد و موجب می شود که دهلیزها بلرزند ( مانند کیسه پر از کرم ) و انقباض غیر مؤثر داشته باشند یا اصلاً منقبض نشوند. فیبریلاسیون دهلیزی در میان بیمارانی که بیماری دریچه ای قلب دارند و به جراحی برای ترمیم یا جایگزینی دریچه میترال نیازمندند شایع است. انواع مختلف درمان برای فیبریلاسیون دهلیزی وجود دارد که عبارتند از برداشتن بافت غیرطبیعی قلب بوسیله کاتتر و نه جراحی ، دارو درمانی و در بعضی موارد جراحی.
▪ فلاتر دهلیزی : سیگنالهایی که سریعاً خارج می شوند باعث می گردند که عضلات دهلیز به سرعت منقبض شوند و اغلب ضربان قلب را بصورت خیلی سریع و ثابت تولید می کند. این ریتم ناشی از حلقه الکتریسته ای است که در حفرات فوقانی قلب تشکیلمی شود و معمولاً ضربان قلب تشکیل می شود و اغلب بوسیله قطع این حلقه قابل درمان است.
▪ تاکی کاردی دهلیز چند ناحیه ای ( MAT ) : در این تاکی کاردی چندین ناحیه در دهلیز ایمپالس الکتریکی ( تکانه الکتریکی ) تولید می کنند و بیشتر این ایمپالسها به سمت بطنها هدایت می شوند و ضربان قلب تندی ایجاد می کنند از ۱۰۰ تا ۲۵۰ بار در دقیقه است. این ضربان خیلی سریع کار قلب را بشدت افزایش می دهد. ضربان خیلی سریع همچنین می تواند زمانیکه قلب لازم دارد تا از خون پر شود را کاهش دهد که جریان خون را به مغز و بدن کم می کند.MAT در افراد ۵۰ ساله به بالا خیلی شایع است و اغلب در افرادی که در ICU بستری هستند دیده می شود.
▪ انقباضات نارس فوق بطنی یا انقباضات نارس دهلیزی ( PAC ) : ضربانهای نارس یا اضافه، بیشتر ریتم های قلبی نامنظم ایجاد می کنند. آنها که در حفرات فوقانی شروع می شوند انقباضات پارس دهلیزی (PAC) نامیده می شوند. اینها شایع بوده و خوش خیم هستند. معمولاً علت خاصی ندارند و درمانی لازم نیست . این ضربان نارس ممکن است در نهایت از بین بروند.
▪ سندرم سینوس بیمار : گروه سینوسی سیگنالهایش را به خوبی رها نمی کند طوریکه ضربان قلب کاهش می یابد. گاهی اوقات ضربان بین برادی کاردی و تاکی کاردی متغییر است. این نوع ریتم قلب در افراد مسن در اثر تغییرات دژنراتیو در مسیر هدایتی قلب دیده می شود.
▪ آریتمی سینوسی : تغییرات سیکلیک (دوره ای) در ضربان قلب در هنگام تنفس،
(دم و بازدم) آریتمی سینوسی نامیده می شود. در کودکان شایع است و اغلب در بزرگسالان سالم و طبیعی دیده می شود.
▪ تاکی کاردی سینوسی : گره سینوسی سیگنالهای الکتریکی را سریعتر از معمول می فرستد و سرعت ضربان قلب راافزایش می دهد. این یک واکنش طبیعی در هنگام ورزش است.
▪ تاکی کاردی فوق بطنی ( PSVT ) : افراد ریتم قلبی سریعی را از قسمت بالائی قلب خود دارند. در این وضعیت دوره های تکراری ضربان سریع قلب شروع شده و ناگهانی تمام می شود.
▪ سندرم وُِلف – پارکینسون – وایت: این سندرم شامل اپیزودهایی از ضربان قلب سریع (تاکی کاردی) است که بوسیله مسیرهای الکتریکی غیرطبیعی در قلب بوجود می آید. در افرادی که دچار سندرم وُِلف – پارکینسون – وایت هستند یک مسیر فرعی هدایتی دهلیزی – بطنی وجود دارد . که این مسیر تأخیر هدایتی طبیعی در گره دهلیزی بطنی را دور می زند و ممکن است نوعی تاکی کاردی فوق بطنی ایجاد کند. این سندرم تقریباً از هر ۰۰۰/۱۰۰ نفر ۴ نفر را درگیر می کند و یکی از شایعترین علل اختلال ریتم سریع قلبی در شیرخوران و کودکان است.
● آریتمی های ناشی از بطن ها
▪ انقباضات نارس بطنی (PVC) : یک سیگنال الکتریکی از بطنها موجب ایجاد یک ضربان قلب زودرس می شود که معمولاً نادیده انگاشته می شود این ضربانها معمولاً در افراد بزرگسال سالم و طبیعی دیده می شود.
▪ فیبریلاسیون بطنی : زمانی که سیگنالهای الکتریکی در بطنها خیلی سریع و بدون کنترل آزاد می شوند. فیبریلاسیون بطنی روی می دهد که باعث می شود حفرات تحتانی بلرزند لذا قلب نمی تواند خون را پمپ کند. اگر شخص فوراً تحت درمان قرار نگیرد و یک ریتم طبیعی سریعاً بوجود نیاید فرد دچار آسیب مغزی و قلبی شده و می میرد.
▪ تاکی کاردی بطنی : یک ضربان قلب سریع است که از بطنها (حفرات پائینی قلب) منشاء می گیرد، وقتی این ضربان روی می دهد معمولاً کشنده است . حدود ۰۰۰/۴۰۰ نفر در سال در اثر آن می میرند. درمان انتخابی برای این اختلال شوک قلبی و یا داروهای ویژه ای است تا تعداد شوکهای مورد نیاز را کم کنیم.
● علل و علائم
افرادی که سابقه بیمار شریان کروناری، اختلالات دریچه ای ، یا سایر وضعیتهای غیرطبیعی قلبی دارند که دچار سطح غیرطبیعی مواد بیوشیمیائی خون هستند، در احتمال بالاتری برای ایجاد آریتمی ناشی از آنها قرار دارند.
آریتمی ها همچنین می توانند در اثر بعضی مواد و داروها بوجود آیند. این مواد عبارتند از :
▪ داروهای ضد آریتمی
▪ مسدود کننده ها گیرنده های بتا
▪ داروهای ضد جنون
▪ داروهای تقلیدکننده سمپاتیک
▪ کافئین
▪ آمفتامین ها
▪ کوکائین ها
● بعضی علائم شایع عبارتند از :
▪ احساس کردن ضربان قلب ( طپش قلب )
▪ غش کردن
▪ احساس سبکی سر، سرگیجه
▪ درد قفسه صدری
▪ تنگی تنفس
▪ ضعف و بی حالی
▪ تغییرات در ضربان ، ریتم یا الگوی نبض
اگر سوالی درباره ریتم قلب یا علائم خود دارید لطفاً با پزشک صحبت کنید .
● درمان آریتمی
در مرکز قلب " مری لند "، درمانهای متنوعی برای آریتمی ها داریم. درمانی که ارائه می شود به نوع آریتمی بستگی دارد و شامل داروها، درمانهای غیر جراحی و جراحی مثل روش MAZE طراحی شده جهت فیبریلاسیون دهلیزی می باشد .
بعضی آریتمی های خفیف به درمان نیازی ندارند. سایر آریتمی ها بوسیله دارو قابل درمانند. اگر بیماری دیگری موجب آریتمی شده درمان شامل مراقبت از آن بیماری است. در موارد جدی تر درمانهای دیگری موجود است. ما همچنین با تحقیقاتی که متدهای درمانی جدید را امتحان می کنند در ارتباط هستیم .
● درمانهای مداخله ای غیر جراحی
▪ داروها : از انواع داروها را استفاده می شود که شامل دسته داروهائی است که اختلالات ضربان در ریتم قلب را کنترل میکنند.
▪ Ablation : در این، پروسه از انرژی برای از بین بردن ناحیه غیرطبیعی سیستم الکتریکی قلب که مشکل ایجاد کرده است استفاده می شود. بافت غیر طبیعی از نظر الکتریکی معمولاً از طریق مطالعات الکتروفیزیولوژی پیدا می شود که روشی است که در آن از یک کاتتر و یک وسیله برای نقشه برداری مسیر الکتریکی قلب استفاده میشود .
پس از اینکه با دارو شما را آرام کردند کاتتری از طریق ورید وارد بدن شما می شود و به سمت قلب هدایت می گردد. با استفاده از امواج رادیوئی با فراکانس بالا پزشکان می توانند مسیری که آریتمی ایجاد میکند را تخریب کنند. هرگاه که آن را شناسائی کردیم کاتتر مخصوصی را نزدیک بافت غیرطبیعی کرده و انرژی را از طریق آن می فرستیم و فقط بافت غیرطبیعی را از بین می بریم بصورتیکه دیگر هیچ فعالیت الکتریکی نداشته باشد .
● آریتمی هائی که به Ablation پاسخ نمی دهند :
۱) تاکی کاردی سینوس نامناسب
۲) چرخه گره سینوسی
۳) فلاتر دهلیزی
۴) تاکی کاردی دهلیزی
۵) فیبریلاسیون دهلیزی
۶۰ تاکی کاردی فوق بطنی
۷) چرخه گره دهلیزی – بطنی
۸) سندرم ولف – پارکینسون – وایت
۹) تاکی کاردی بطنی
▪ جای گذاری کردن یک باطری دائمی یا شوک قلبی درونی : یک باطری دائمی درون بدن فرد جای گزاری می شود تا ضربان قلب مطمئنی را در زمانیکه ضربان طبیعی قلب پائین است،ایجاد نماید. یک شوک قلبی در بدن افرادی جای گذاری می شود که آریتمیهای بطنی تهدید کننده حیات دارند.
▪ اطلاعات بیشتر در مورد شوک و باطری : پروسه جای گذاری باطری ها یا شوک ها خیلی مشابه است و حدود دو تا سه ساعت طول می کشد در ابتدا برش کوچکی در قفسه سینه زیر استخوان ترقوه ایجاد می شود تا به یکی از وریدهای بزرگ نیمه های قدامی بدن دست بیابند. سپس یک یا چند سیم به سمت قلب هدایت می شوند وقتی که در مکان مناسب قلب قرار گرفتند به یک ژنراتور متصل می شوند و جیبی زیر پوست ساخته می شود و ژنراتور در آن قرار داده می شود .
برای هر دو پرسه بیمار در تمام شب در بیمارستان نگه داشته می شود و روز بعدی
می تواند به خانه برگرد بیمار در طول یک ماه می تواند فعالیت بدون محدودیتی را شروع کند.


منبع : دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر

مطالب مرتبط

افزایش کلسترول خون

افزایش کلسترول خون
HDL ( کلسترول خوب ) با حمل LDL ( کلسترول بد ) مانع چسبیدن LDL به جدار رگ میشود در حالیکه LDL به تنهایی به جدار رگ چسبیده و ایجاد پلاک ( آترواسکلروز ) می نماید.
کلسترول بالای خون یکی از مهمترین عوامل خطر در ایجاد بیماریهای قلبی است . در واقع به هر میزان که کلسترول خون بالاتر می باشد احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی بیشتر است . بیماریهای قلبی بعنوان اولین عامل مرگ و میر شناخته شده اند . سالیانه ،‌حدود یک میلیون نفر در ایالات متحده دچار حمله قلبی می شوند و حدود نیم میلیون نفر در اثر بیماریهای قلبی می میرند .
زمانیکه کلسترول خون از حد طبیعی بالاتر رود ، در دیواره عروق رسوب می کند . در درازمدت رسوبات ایجاد شده باعث سختی دیواره شریانها و باریک شدن جریان خون عروق قلبی و کاهش خونرسانی به آن می شوند و در نتیجه قلب دچار کاهش و ایست حرکت می گردد . با کاهش جریان خون به عضلات قلب شخص دچار درد سینه می شود . حال اگر جریان خون بطور کامل متوقف شود حمله قلبی عارض می گردد .
کلسترول بالای خون بخودی خود باعث ایجاد علائم نمی شود و لذا بسیاری از مبتلایان به این عارضه ، علامت مشخصی ندارند . آگاهی از سطح کلسترول خون بسیار مهم و حیاتی است چرا که کاهش سطح کلسترول خون می تواند بطور چشمگیری میزان ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی و احتمال سکته های قلبی را کاهش دهد . کاهش سطح کلسترول در تمامی رده های سنی اهمیت دارد . جوانان ،‌ میانسالان وافراد مسن ، زنان و مردان وحتی افرادی که بیماری قلبی ندارند باید بطور جدی در کاهش سطح کلسترول تلاش نمایند .
هر فرد ۲۰ ساله یا مسن تر باید کلسترول خون خود را حداقل هر پنج سال یکبار اندازه گیری نماید .
● معمولاً میزان کلسترول خون پس از حدود ۹ تا ۱۲ ساعت ناشتا بودن اندازه گیری می شود و می توان همزمان معیارهای زیر اندازه گیری شود :
▪ میزان کلسترول تام خون
▪ میزان LDL که همان کلسترول بد می باشد و عامل اصلی در تخریب دیواره عروق می باشد .
▪ میزان HDL که در واقع بعنوان کلسترول خوب می باشد و عامل جلوگیری کننده از تخریب دیواره عروقی می باشد .
▪ تری گلیسیرید ها : که نوع دیگری از چربی خون می باشد .
HDL بدن را در مقابل بیماری قلبی محافظت می نماید لذا هر چه بیشتر باشد بهتر است . مقادیر کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر ،‌ احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی را افزایش می دهد .
● عوامل مؤثر بر میزان کلسترول خون
▪ عوامل مختلفی بر سطح کلسترول خون تأثیر می گذارند :
الف) رژیم غذایی :
چربیهای اشباع شده موجود در غذاها میزان کلسترول خون را بالا می برند . در واقع چربیهای اشباع شده عامل اصلی افزایش کلسترول می باشد . لیکن کلسترول موجود در غذاها نیز عامل مهمی می باشد . لذا کاهش این دو عامل در غذاهای مصرفی نقش بسیار مهمی در کاهش کلسترول خون دارد .
ب) وزن :
بالا بودن وزن نقش مهمی در ابتلا به بیماریهای قلبی دارد . ضمناً افزایش وزن می تواند میزان کلسترول خون را افزایش دهد . کاهش وزن نیز می تواند در کاهش LDL و کلسترول خون مؤثر واقع شود .
ج) فعالیت های بدنی :
عدم تحرک بدنی می تواند بعنوان یک عامل ابتلا به بیماریهای قلبی بحساب آید . فعالیت بدنی منظم می تواند میزان کلسترول بد را کاهش داده و میزان کلسترول خوب را افزایش دهد . ضمنآً باعث کاهش وزن بدن می شود .
فاکتورهای بالا قابل تغییر می باشند و هر شخصی می تواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد . لیکن فاکتورهای زیر قابل تغییر نمی باشند :
۱) سن و جنس :
با افزایش سن سطح کلسترول افزایش می یابد . قبل از یائسگی ، زنان سطح کلسترول پایین تری نسبت به مردان همسن و سالان خود دارند . لیکن بعد از یائسگی ، LDL در خانمها افزایش می یابد .
۲) وراثت :
کلسترول خون در بعضی از خانواده ها بیشتر از حد می باشد .
بطور کلی ، هر چه LDL خون بالاتر باشد و عوامل خطر بیماریهای قلبی بیشتری در شخص باشد ، احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی و سکته های مغزی را افزایش می دهد . یکی از مهمترین عوامل خطر ، دیابت ( مرض قند ) می باشد .
▪ مهمترین عوامل خطری که میزان LDL و اثرات آن را تحت تأثیر قرار میدهد :
الف) استعمال دخانیات
ب) فشارخون بالا ( ۱۴۰ بر روی ۹۰ میلی متر جیوه تا بالاتر از آن )
ج) میزان HDL پایین ( پایین تر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر خون )
د) سابقه خانوادگی ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی در سنین پایین ( منظور بیماری قلبی - عروقی در پدر یا برادر در سن پایین تر از ۵۵ سال و یا بیماری قلبی - عروقی در مادر یا خواهر در سن کمتر از ۶۵ سال می باشد . سن ۴۵ سال یا بالاتر در مردان و ۵۵ سال یا بالاتر در زنان .
● درمان : مهمترین هدف درمان کلسترول در واقع کاهش میزان LDL خون می باشد که منجر به کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی - عروقی خواهد بود .
▪ دو راه عمده برای کاهش کلسترول مطرح می باشد :
۱) تغییر فرهنگ زندگی که عبارتند از : رژیم غذایی مناسب ، افزایش فعالیت بدنی و کنترل وزن .
۲) درمان دارویی : که البته در صورت لزوم حتماً باید با روش اول آمیخته شود .
البته شایان ذکر است پزشکان در مورد نوع درمان ، با توجه به میزان وجود عوامل خطر تصمیم گیری خواهند نمود . بعنوان مثال شخصی که در جدول فوق در بین افراد « با احتمال خطر بالا » قرار گرفته باشد باید LDL خون خود را تا حد زیر ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر کاهش دهد . لذا ممکن است پزشک شما بر حسب این لزوم ، توصیه به تغییر فرهنگ زندگی را در کنار درمان دارویی توصیه نمایند .


کلمات در حال جستجو
مهاجران افغانستانی , انتخاب با فشار و بدون هماهنگی هیات مدیره , جام جهانی 2018 , وادی حجر , شرکت آب منطقه ای کرمان , نوید محمد زاده , آسانسور فضایی , سامانه مجوزهای زیست محیطی , طرح نوسازی بیمارستان , بنیاد اروپایی ضد صهیونیسم ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
ارزیابی میدان دید در تعیین محل ضایعات راه‌های بینائی , ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی , کارآزمایی‌های پیشگیری , اختلال حافظه مرتبط با سن، اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر، و سایر اختلالات دمانسی , ۱۹۴۹ م. ماشین حروف‌چینی عکسی - لومی‌تایپ , جشن‌ها و سرورهای عمومی و خصوصی، استان بوشهر , اندر ستایش سلطان محمود (۵) , مرفولوژی , بررسی بازار سرمایهٔ کشور سنگاپور , آن که بزم غیر را روشن چو گلشن کرده است ,

برخی منابع مهم خبری
mehrnews.com خبرگزاری مهر , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , taraznews.com تراز نیوز , kayhan.ir روزنامه کیهان , isna.ir ایسنا , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , khorasannews.com روزنامه خراسان , zamandaily.ir روزنامه زمان , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , resalat-news.com روزنامه رسالت ,

وبگردی
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت !
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت ! - خبرها حاکی از آن است که رزمایش قطع اینترنت از سوی سازمان پدافند غیر عامل طراحی و مدیریت شده است. اما سازمان پدافند غیر عامل این موضوع را تکذیب کرده است.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.