سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018

میرزا کوچک خان جنگلی


میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ اهل رشت، در سال ۱۲۵۹ شمسی دیده به جهان گشود. سالهای نخست عمر را در مدرسه ...
حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه جامع آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد.در سال ۱۲۸۶ شمسی در گیلان به صفوف آزادیخواهان پیوست و برای سرکوبی محمد علی شاه روانه تهران شد. همزمان با اوج گیری نهضت مشروطه در تهران شماری از آزادیخواهان رشت کانونی به نام مجلس اتحاد تشکیل دادند و افرادی را به عنوان فدائی گرد آوردند.
میرزا کوچک خان که در آن دوران یک طلبه بود و افکار آزادی خواهانه داشت به مجلس اتحاد پیوست. در سال ۱۲۹۴ شمسی به جای مجلس اتحاد (هیئت اتحاد اسلام)از یک گروه هفده نفری در رشت تشکیل گردید. بیشتر افراد این گروه روحانی بودند و میرزا کوچک خوان عضو موثر آن بود. این هیئت هدف خود را خدمت به اسلام و ایران اعلام کرد و بزودی میرزا کوچک خوان رهبری آن را به عهده گرفت.
پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی ارتش روسیه تزاری هیئت اتحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزاری پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد و روستای کسما را از ناحیه فومن مرکز کار خود قرار دادو در آنجا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد.هیئت اتحاد اسلام پس از چندی به کمیته اتحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به ۲۷ نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال ۱۲۹۶ شمسی بخش وسیعی از گیلان و مازندران و طارم و آستارا و طالش و تنکابن زیر نفوذ کمیته اتحاد اسلام در آمد. این کمیته «نهضت جنگل» یا «حزب جنگل» نامیده شده است.
برای از بین بردن نهضت جنگل وثوق الدوله اقدامات زیادی بکار برد و نامه تأمین برای میرزا کوچک خان نوشت ولی میرزا نپذیرفت و پس از درگیریهای فراوان عده ای از سران نهضت از جمله دکتر حشمت تسلیم نیروهای دولتی در رشت شدند. در این درگیری شماری از افراد کشته شدند و دکتر حشمت دستگیر و در دادگاه نظامی در ۴ اردیبهشت ۱۲۹۸ محکوم به اعدام شد. چون مذاکرات صلح با جنگلیها به نتیجه نرسید نیروهای دولتی به تعقیب جنگلیها پرداختند.
برخی از نیروها متفرق، برخی تسلیم و برخی کشته شدند.
با چنین وضع سخت و دردناکی میرزا در سرمای شدید زمستان از همسرش خداحافظی میکند و در اعماق جنگل عقب مینشیند تا بتواند نیروهای پراکنده را در فرصت مناسب جمع آوری و ساماندهی کند، اما در اثر سرما از بین میرود. رهبر نهضت جنگل یک روحانی و مرد دین بود، او انقلاب جنگل و همه مظاهر آن را از دریچه اندیشه های سیاسی که از اسلام آموخته بود مینگریست. او یک باره دست به قیام مسلحانه نزد، همه راهها را آزمود و مردانه پا به صحنه کارزار نهاد. او شاهد به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و تحصن علما در سفارت عثمانی بود. او به امید نجات مشروطه به مجاهدین پیوست و در فتح قزوین شرکت کرد و همچنین در فتح تهران نیز شرکت نمود و با قوای استبداد جنگید. به شهادت، وی از مجاهدان مشروطیت و از وفاداران به اسلام بود و سخت به اتحاد جهان اسلام عشق میورزید. تاخت و تازهای خارجی در صحنه سیاست و اقتصاد کشور و سیاست بازی عناصر منافق و خود فروخته وضع آشفته تر گیلان و بی کفایتی دولتمردان انگیزه هایی بود که این روحانی جوان، حساس و دلسوخته را به میدان سیاست و سپس به صحنه کارزار کشاند.
نخست در برابر استبداد محمد علی شاه ایستاد و سپس با شخصیتهای با نفوذ تماس گرفت و در آخرین مرحله از تلاش خود سلاح به دست گرفت و در برابر نیروهای بیگانه به مقاومتی جانانه پرداخت. او بارها در برابر مردم گیلان هدف از نهضت خود را احیای قوانین اسلام اعلام کرد و یاد آور شد که میرزا کوچک هرگز اسلحه را از خود دور نمیکند مگر وقتی که مطمئن باشد افراد ایرانی از تجاوز متجاوزان بیگانه و ستمکاران داخلی مصون و از امنیت و رفاه برخوردار هستند.

منبع: صدا و سیما

منبع : مجله اینترنتی صبح بخیر ایران

مطالب مرتبط

امام خمینی (س) در تاریخ

امام خمینی (س) در تاریخ
امام (س) شاهكاری است از بیان موضع ایشان در مكتب اندیشه تشیع و شاهكاری است از موضع‏گیری وی در صحنه تاریخ كه تمامی مكاتب اندیشه را در اسلام متحد می‏سازد.
"بسمه تعالی"
به نظر من، ما هنوز باید در صدد كشف و اكتشاف ابعاد عظیم روحانی و معنوی نهفته در اندیشه سیاسی و اجتهاد امام خمینی فقید (س) باشیم. من تا آنجا پیش می‏روم كه پیشنهاد كنم كه شاید یك موسسه كامل تحقیقاتی جدید جهت تحقیق و نگارش خدمات امام خمینی (س) اختصاص یابد. اما در خلال سالها من فرا گرفته‏ام كه دادن هر پیشنهادی به برادران ایرانی ما بیهوده است. جواب استاندارد آنها این است كه "ما از قبل مشغول چنین كاری بوده‏ایم" یا "ما قبلا آن را انجام داده‏ایم". و تقریبا در تمامی موارد نه چنان كاری انجام داده‏اند و نه قصدی برای انجامش دارند.
در این ضمن ما باید وظایف خود را با جدیت انجام دهیم و پیام امام (س) را به تمامی امت‏برسانیم، حوزه‏ای كه در آن (حضرت) امام (س) بیشترین خدمات را انجام داده است در (زمینه) فهم ما در مورد فرآیندهای تاریخ بوده است. امام (س) خود محصولی از روندهای خاص تاریخی بودند كه از مدتها پیش شروع شد. من اخیرا با كمك بعضی از محققان شیعی توانستم اصول اندیشه امام خمینی (س) را تا علامه حلی (جمال الدین ابومنصور حسن ابن یوسف، متوفی ۱۳۲۵) پی‏گیری كنیم. درهای اجتهادی كه فقط دویست‏سال پیش توسط علمای اصولی گشایش یافت، امام خمینی (س) را قادر ساخت كه در سال ۱۹۷۹ یك كشور اسلامی تاسیس نمایند.
امام خمینی (س) به روشنی تشخیص داد كه الهیات در حال التقاط با تاریخ است. وی عزم كرد كه توازن میان تاریخ و دین‏شناسی را ترمیم نماید. در آثار همه مكاتب فكری اسلامی، تاریخ و الهیات مخلوط شده‏اند. مسلمانان تقریبا عادت مهلكی پیدا كرده بودند كه تاریخ را به صورت دین‏شناسی بنویسند. این دو (مقوله) باید تفكیك می‏شد، بویژه در مكتب اندیشه تشیع كه غییبت امام دوازدهم (عج) عذری واقع می‏شده است‏برای استفاده از یك جریان تاریخی به یك معنا، كلیه اجتهادات علمای اصولی در خلال دویست‏سال با یخزدایی تاریخ از یخچال الهیات صورت می‏گرفت امام خمینی (س) زمانی وارد صحنه شد (یا نازل شد؟ ) كه آمادگی برای حمله نهایی به مسیر متمرد و نااستوار تاریخ وجود داشت.
امام خمینی (س) (افسار) گاومیش تاریخ را گرفت و آن را آرام از چراگاه دین‏شناسی بیرون كرد. وصیت امام (س) شاهكاری است از بیان موضع ایشان در مكتب اندیشه تشیع، و شاهكاری است از موضع‏گیری وی در صحنه تاریخ كه تمامی مكاتب اندیشه را در اسلام متحد می‏سازد.
امام خمینی (س) با تاریخ به صورت عاملی بی تفاوت در پیشرفت زمان برخورد كرد. خلوص دینی هیچ تضمینی برای پیشرفت تاریخی نبود. تاریخ نسبت‏به همه درجات تحریف حقیقت ناشكیبا است. حقیقت نیز یك واقعیت تاریخی است، نه یك اظهار وجود معنوی محض. عدم مقایسه حقایق واقعی با اهداف مطلوب و مواعید، منجر به تباهی اخلاق و ادعاهای دروغین نسبت‏به موفقیت و برتری می‏شود. تاریخ پر است از آنهایی كه تسلیم این نوع خودفریبی شده‏اند. مقدار زیادی از رفتار سیاستمداران جدید اسلامی از این نوع است.
بوروكراسیها تقریبا هیچ كاری نمی‏كنند جز سر فرود آوردن به خود - توجیهی و نجات خویشتن با گذشت زمان، تاریخ نیمرخی از انحراف و نیمه - حقیقتها را بروز می‏دهد و آنها را به حقایق سخت تبدیل می‏كند.
امام خمینی (س) این خصیصه تغییرناپذیر را بر گسترده‏ترین پهنه ممكن زمان شناخته بود. اما حتی در این مدت كوتاه بعد از انقلاب اسلامی، این الگوی توسعه تاریخی قابل پی‏گیری و درك است. انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، هدایت جنگ، نقش لیبرالها، ركود و عدم كارآیی بوروكراتیك، ماجرای انتخاب و انفصال آیت الله منتظری، شكستهای سیاست‏خارجی . . . همگی نمونه‏هایی از تاریخ است كه دارد انتقامش را می‏گیرد. هر تلاشی برای مخفی شدن در ورای دین، یا نگارش الهیات برای تطبیق با حقایق ناراحت كننده، میان بری خواهد شد برای از بین بردن میراث امام خمینی (س) .
وقتی امام خمینی (س) در ۱۹۸۸ ناچار به پذیرش آتش‏بس در جنگ عراق شد، آن را "جام زهر" نامید اما از این تصمیم برحسب دین و الهیات دفاع ننمود. این تقوای یگانه او بود. شهامت پذیرش مسئولیت اعمال فرد، بخشی از تقوا است و یا باید باشد. در نظر من، امام خمینی (س) تمامی مفهوم تقوا را تغییر داد. این تقوا است كه كیفیت ضروری رهبری، كشورداری و سیاست را تعیین می‏كند. باید چنان معنا شود كه اهلیت‏بخشی از تقوا باشد. انسان فاقد اهلیت نیز می‏تواند متقی باشد، به شرطی كه اهلیت محدودیتهای صلاحیت‏خود را بشناسد. اما كوشیدن و اصرار ورزیدن در انجام وظیفه‏ای فراتر از صلاحیت‏شخص ضد تقوا است. فرد مورد نظر ممكن است‏یك مقام كوچك اداری باشد یا یك مجتهد و یا حتی یك مرجع. در این مسائل امام خمینی (س) قاطع بود و سازشی. به خرج نمی‏داد.
امام خمینی (س) همچنین تشخیص داد كه جریانات تاریخ باید امت را متحد سازد. هر آنچه كه امت را تقسیم كند یا مانعی در وحدت باشد نمی‏تواند مطلوب اسلام باشد.
او زمینه مشتركی را كه روی آن امت می‏توانست‏بایستد یافته و تعریف كرده بود، بویژه در تقلای جهانی علیه نیروها و عوامل كفر بسیاری از سخنرانیها و پیامهایش برای حجاج برای رسیدن به این مقصود طراحی شده بود. حج را به عنوان زمینه روشن برای افشای نفاق در امت می‏دیدند. برای او حج‏به عنوان "عبادت" كافی نبود، ج‏بیان غایی قدرت اسلام بود. باین جهت است كه او حج و آزادی قدس را محور تفكرش قرار داده بود.
اینها مسائلی است كه كشور اسلامی نباید در مورد آنها در صحنه دیپلماتیك مذاكره كند. اینها موضوعاتی برای دیپلماسی نیستند. امام خمینی (س) جهاد را در راس دستور كار بر امت قرار داد. به طور خلاصه، امام خمینی (س) دریایی از بینشهای نوین در اسلام در كلییتش بود. هر كوششی در محدود كردن شخص و اهمیت ایشان به ایران، یا یك مكتب فكری در اسلام، بی عدالتی بزرگی نسبت‏به او، به اسلام و شاید به (خود) ایران است.

وبگردی
در حالی که همه دنیا فکر میکردند این آغوش جنسی است مطهری گفت مادرانه بود. ولی اشکال داشت !
در حالی که همه دنیا فکر میکردند این آغوش جنسی است مطهری گفت مادرانه بود. ولی اشکال داشت ! - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند