سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

اسرائیل و جرم تبعیض نژادی


اسرائیل و جرم تبعیض نژادی
فرهنگ انگلیسی آكسفورد، نژادپرستی را به معنی اعتقاد به برتری یك نژاد و نگرش مبتنی بر چنین اعتقادی می داند. این نگرش، طبعاً وضعیتی دائمی و غیرقابل تغییر را برای نژادهای مختلف در نظر می گیرد. دقیقاً به دلیل ثابت و لایتغیربودن نژاد انسان هاست كه تبعیض نژادی را بدتر از سایر انواع تبعیض ها دانسته اند.
پیدایش اسرائیل از همان آغاز، یعنی از سال ۱۹۴۸ توام با اقداماتی چون تخریب حدود ۵۳۱ دهكده و مهاجرت اجباری حدود ۷۵۰هزار فلسطینی بوده است. علیرغم به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه شماره ۱۸۱ كه به طرح تقسیم (partition plan) موسوم است و به موجب آن سرزمین فلسطین به دو بخش عرب و یهودی نشین تقسیم می شود و علیرغم معترض بودن فلسطینیان نسبت به این قطعنامه كه بخش اعظم و حاصلخیز زمین ها را در اختیار اقلیت یهودی قرار می داد، حتی این قطعنامه نیز مورد قبول صهیونیست ها نبود، به طوری كه بن گوریون- اولین نخست وزیر اسرائیل- به صراحت از لزوم از بین بردن طرح تفكیك و گسترش اسرائیل به كل سرزمین فلسطین سخن گفت كه اخراج های بعدی فلسطینیان و تخریب دهكده های آنها گامی در راستای عملی ساختن این هدف بوده است كه شاید نقطه اوج این حركت، قتل عام دیریاسین درسال ۱۹۴۸ باشد. به علاوه، سایر مفاد این قطعنامه كه هرگونه تبعیضی را ممنوع ساخته و حق بازگشت فلسطینیان را به رسمیت می شناخت هم هیچ گاه توسط رژیم اسرائیل مورد احترام واقع نشد تا ویژگی یهودی اسرائیل، همچنان حفظ شود. زمانی كه متعاقب جنگ سال ۱۹۶۷، اسرائیل به اشغال غزه و كرانه باختری و قدس شرقی كه از آنها تحت عنوان سرزمین های اشغالی فلسطین نام برده می شود دست زد، تصرف اراضی فلسطینیان و اخراج آنها از سرزمینشان ابعاد گسترده تری به خود گرفت و از آن زمان سیاست تبعیض نژادی بیش از پیش تداوم یافته است.
امروز حدود سه چهارم فلسطینی ها (یعنی ۶میلیون نفر) یا از سرزمین خود اخراج یا جابه جا شده اند و سیاست مصادره زمین ها و تخریب اراضی كشاورزی فلسطینی ها همچنان پی گیری و مقررات تحصیل تابعیت برای یهودیان بسیار آسان و برای فلسطینی های غیریهودی بسیار سخت شده است كه این اعمال در راستای تحقق شعار اسرائیلی ها مبنی بر سرزمین بیشتر، فلسطینی كمتر ، كه باید منتج به حفظ ویژگی یهودی اسرائیل گردد، انجام می شود. اعمال محدودیت های فراوان بر رفت وآمد فلسطینیان و جداسازی اعضای خانواده ها از یكدیگر، در فقر و محرومیت نگاه داشتن فلسطینیان، منع مراقبت های پزشكی از آنان، حملات نظامی به غیرنظامیان، توقیف های خودسرانه، تقسیم غیرعادلانه منابع و خدمات و نظایر آنها كه با نگرش نژادپرستانه انجام می شود، همگی نشانگر وجود سیستم تبعیض نژادی مبتنی بر تفوق یك گروه بر سایر گروه ها است كه در مواردی منتج به پاكسازی های نژادی گسترده شده است.
به طور كلی فلسطینی ها به سه دسته تقسیم می شوند؛ یك دسته كسانی كه در سال ۱۹۴۸ در سرزمین اصلی اسرائیل باقی ماندند كه تعداد آنها در حال حاضر حدود ۸۰۰هزار نفر است. دوم، كسانی كه در سرزمین های اشغالی سال ۱۹۶۷(یعنی كرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم) زندگی می كنند كه حدود ۸/۱میلیون نفر می باشند و دسته سوم، كسانی هستند كه در تبعید در كشورهایی مثل اردن، لبنان، سوریه و سایر كشورها حضور دارند و تعداد آنها ۵/۲میلیون نفر تخمین زده می شود. هر چند هر یك از این گروه ها به شكلی مورد تبعیض واقع می شوند ولی شاید بیشترین تبعیض نسبت به این گروه سوم اعمال می گردد كه تنها به جرم یهودی نبودن، از بازگشت به سرزمین خود محرومند و باید در كمپ های پناهندگان با كمك های گروه ها و موسسات امدادی به زندگی ادامه دهند.
برخوردهای نژادپرستانه با همه دسته های فلسطینی به شرحی كه گذشت، آنچنان گسترده و ناپسند می باشد كه امی آیالون- رئیس بازنشسته شین بت(اداره امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل)- طی سخنانی كه در برخی از روزنامه های غربی از جمله روزنامه لوس آنجلس تایمز نیز منعكس شد، سران این رژیم را صراحتاً به تبعیض نژادی متهم كرد كه این سخنان وی یادآور همان مثل معروف فارسی است كه عزا چه عزایی است كه مرده شو هم گریه می كند! .
سخنان موشه دایان- رئیس ستاد مشترك و وزیر دفاع و خارجه اسرائیل كه در پست های وزارتی دیگری نیز در رژیم اسرائیل خدمت كرده است- هیچ تردیدی در صحت سخنان آیالون باقی نمی گذارد. وی طی سخنانی به همكاران دولتی خود توصیه كرده است كه باید به فلسطینی ها بگویند كه باید همچنان به زندگی كردن درنازل ترین سطح ادامه دهند و هركس هم كه بخواهد، می تواند آن سرزمین را ترك كند.
این سخنان، نشانگر تشابه بین تبعیض نژادی موجود در اسرائیل با آپارتاید درآفریقای جنوبی كه شناخته شده ترین نمونه یك رژیم مبتنی بر تبعیض نژادی است و تنها مدافع آن نیز رژیم اسرائیل بود، است. جالب آنكه نه تنها عملكرد، بلكه ایجاد این دو رژیم نیز مشابهت هایی با یكدیگر دارد.
درهر دو حالت، نقش امپریالیسم اروپایی در ایجاد رژیمی علیه ساكنان اصلی برای حفظ منافع غرب در مناطق غیراروپایی، برجسته بوده است. در هر دو مورد، دیدگاه نژادپرستانه اروپائیان كه خود را برتر از ساكنان بومی می دانستند، به خوبی نمایان است.
به علاوه، هم در آفریقای جنوبی و هم در فلسطین، استعمارگران مبنای كار خود را بر جدایی، نه تنها بین نژادی كه آن را نژاد برتر می دانسته اند با سایرین بلكه حتی در میان همین گروه های اخیر قرار داده اند. در هر دو حالت، ساكنان بومی كاملاً نادیده انگاشته شده و از هرگونه فعالیت در اداره امور كشور خود محروم بوده اند. گلدامایر كه زمانی نخست وزیری اسرائیل را برعهده داشت، در سخنان گستاخانه ای چنین می گوید: چیزی به نام ملت فلسطین وجود ندارد... این گونه نیست كه ما آمده و آنها را از كشورشان بیرون رانده باشیم. آنها اصلاً وجود نداشته اند .
قوانین نژادپرستانه در آفریقای جنوبی و اسرائیل هم كه به ترتیب موجب تبعیض به نفع سفیدپوستان و علیه سیاهان در آفریقای جنوبی یا به نفع یهودیان و علیه غیریهودیان در اسرائیل می شده است، كاملاً با یكدیگر قابل مقایسه می باشند.
در اسرائیل، قوانین مختلف راجع به تابعیت، اقامت، استخدام، تجارت، آموزش و... كاملاً به نفع یهودیان و علیه ساكنان بومی فلسطین تدوین شده اند. به قول یكی از نویسندگان، مشابهت قوانین تبعیض آمیزی كه در سال ۱۹۱۳ در آفریقای جنوبی شروع به تدوین آنها شد با قوانینی كه در سال ۱۹۴۸ در اسرائیل تدوین آنها آغاز شد، بسیار حیرت آور است. جالب اینكه حتی قوانین كیفری نیز بین اسرائیلی ها و فلسطینیان تفاوت می گذارد، به طوری كه یك فلسطینی به دلیل ارتكاب قتل غیرعمدی می تواند به حداكثر، حبس ابد محكوم شود، در حالی كه مجازات این جرم برای یك اسرائیلی، حداكثر ۲۰سال حبس است. همین طور تخریب اموال برای فلسطینی ها موجب مجازات حداكثر ۵سال حبس و برای اسرائیلی ها حداكثر ۳سال حبس می شود.
وضعیت بسیار بد خدمات اجتماعی ارائه شده به فلسطینیان مثل آب و برق و خدمات شهری و نظایر آن، در مقایسه با خدمات ارائه شده به یهودیان، یاد آور همان تبعیض هایی است كه سیاهپوستان آفریقای جنوبی در مقایسه با سفیدپوستان متحمل می شدند. گفته می شود ۲۰۰هزار فلسطینی ساكن در ۲۱۸دهكده كرانه باختری، فاقد سیستم آب آشامیدنی می باشند. علیرغم همه این مصائب، متأسفانه هرگونه تلاش در جهت آگاهی بخشیدن به مردم دنیا در این زمینه، با برچسب هایی چون ضدیهود، طرفدار نازیسم، ضدسامی و نظایر آن، در نطفه خفه می شود لیكن امید می رود كه بدون توجه به این گونه ترفندها، یك نهضت جهانی آگاهی بخشی برای مطلع كردن جهانیان از عمق تبعیض نژادی اعمال شده در سرزمین فلسطین پا بگیرد.

دكتر حسین میرمحمد صادقی

منبع : روزنامه همشهری

مطالب مرتبط

جنگ رسانه ای صهیونیست ها علیه حماس

جنگ رسانه ای صهیونیست ها علیه حماس
با وجود تلاش های فراوانی که صهیونیسم جهانی برای محاصره رسانه ای جنبش مقاومت اسلامی «حماس» صورت می دهد؛ با این حال حماس توانسته است در رسانه های آمریکایی ها نفوذ کند و از شبکه های تلویزیونی این کشور به عنوان یک تریبون تبلیغاتی برای انتشار پیام و افکار خود استفاده کند.
به اعتقاد صهیونیست ها، تجلی نفوذ رسانه ای حماس در آمریکا را می توان در شمار فراوان آمریکایی هایی جست وجو کرد که از دولت شان می خواهند تا دولت مشروع فلسطین را به رسمیت بشناسد و به جای تحریم، مبارزه و قطع رابطه با این جنبش برای تاثیر گذاردن بر برنامه هایش تلاش کند. در میان جماعتی که خواستار رابطه با حماس هستند، شمار زیادی روزنامه نگار و چهره دانشگاهی دیده می شوند که به اینها باید نهادهای اسلامی آمریکا را نیز اضافه کرد که صهیونیست ها به نام گروه های فشار اسلامی از آن یاد می کنند و از آن جمله می توان به شورای روابط اسلامی آمریکا اشاره کرد.
چیزی که باعث افزایش دغدغه صهیونیست ها شده، آن است که ده ها روزنامه نگار و چهره برجسته دانشگاهی فریاد مخالفت با سیاست های قانون شکنانه ایالات متحده علیه دولت مشروع فلسطین را سر داده و از این مسئله که مواضع اشتباه دولت آمریکا در قبال جنبش حماس به تداوم حالت بی ثباتی در منطقه خاورمیانه بینجامد، ابراز نگرانی کردند که از جمله این افراد می توان به «سارا روی» اشاره کرد.
خانم «سارا روی» که یکی از پژوهشگران برجسته مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد آمریکا است، با همکاری ریچارد نورتون، استاد رشته روابط بین الملل دانشگاه بوستون مقاله ای را با عنوان «آری! می توان با حماس کارکرد» نگاشته است و در آن از دولت آمریکا خواسته است تا حماس را به رسمیت بشناسد و برخوردی مثبت با این جنبش داشته باشد.
«سارا روی» در ادامه با اشاره به مسئله همکاری آمریکا با دولت غیرقانونی فیاض، در اینکه واشنگتن بتواند با تکیه بر دولت مذکور راه حلی را برای مسئله فلسطین بیابد، ابراز تردید کرد و گفت: «کابینه فیاض برای بقای خود نیاز دارد یک نظام استبدادی را اعمال کند.»
وی در بخشی دیگر از مقاله خود خاطر نشان ساخت که پیروزی انتخاباتی و نظامی حماس در فلسطین دلیلی بر شکست جنبش فتح است.
در کنار «ساراروی» و ریچارد نورتون، شمار زیادی از استادان و پژوهشگران دانشگاه های آمریکا هستند که بر ضرورت گفت وگو با حماس تاکید دارند و اشغالگران صهیونیست را مسئول رنج ها و محنت های ملت فلسطین و افزایش مشکلات داخلی این ملت می دانند که از جمله آنها می توان به «شبلی تلحمی»، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مریلند و استاد «رشید الخالدی» استاد دانشگاه کلمبیا اشاره کرد.
صهیونیست ها تلاش بسیاری را برای خاموش کردن صداها و فریادهایی که در محکومیت رژیم اشغالگر قدس سر داده می شود، صورت می دهند تا اینکه مبادا این مسئله باعث شود تا ملت آمریکا مواضعی را در مخالفت با سیاست های کاخ سفید در قبال ملت فلسطین اتخاذ کرده و رژیم صهیونیستی را به خاطر اقدامات وحشیانه اش علیه ملت ما محکوم کنند.
اشغالگران قدس برای خاموش کردن فریادهای حمایت از ملت فلسطین یک دیوار رسانه ای را در مقابل حماس درست کرده اند تا اینکه مبادا موج اندیشه و تفکرش به آمریکایی ها برسد و از سوی دیگر نیز برای مخدوش کردن چهره حماس در نظر غربی ها می کوشند و دولت حماس را به همگونی با نظام طالبان، همکاری با القاعده و انجام اقدامات تروریستی محکوم می کنند.
واقعیت این است که حماس یک سیستم عظیم رسانه ای در اختیار ندارد که با تکیه بر آن بتواند با بوق های تبلیغاتی صهیونیسم و بنگاه های دروغ پراکنی داخلی که مورد حمایت آمریکا و غرب هستند، مقابله کند. تنها چیزی که حماس در اختیار دارد یک شبکه تازه تاسیس ماهواره ای، یک ایستگاه رادیویی محلی، چند روزنامه و شماری پایگاه اینترنتی است؛ ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، ایالات متحده آمریکا و اقمار غربی اش حمله تبلیغاتی و رسانه ای که فتح علیه حماس آغاز کرده است، را حمایت می کنند و بودجه های هنگفتی را نیز به این امر اختصاص می دهند.
با وجود محدودیت رسانه هایی که حماس در اختیار دارد، صهیونیست ها از تمامی تلاش های شیطانی خود برای تحریک غربی ها جهت محاصره رسانه ای این جنبش استفاده می کنند و حماس را متهم می کنند که رسانه ها را برای برانگیختن حس کینه و نفرت افراد نسبت به یهود و غرب، جمع آوری کمک های مالی، برقراری ارتباطات بین المللی، گسترش دایره نفوذ خود و جلب حمایت جهانی با استفاده از تبلیغات گسترده، اتاق های چت و باشگاه های اینترنتی به کار می گیرد.
صهیونیست ها برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر حلقه محاصره رسانه ای بر حماس، از قانون آمریکایی «میهن پرستی» برای اعمال فشار بر شرکت های خدمات اینترنتی آمریکایی و کانادایی استفاده می کنند تا آنها را از میزبانی پایگاه های اینترنتی حامی جنبش حماس بازدارند. ضمنا اشغالگران قدس همچنین از این قانون برای اعمال فشار بر شبکه های تلویزیونی و مطبوعات آمریکا نیز استفاده و آنها را از چاپ هرگونه اطلاعاتی که باعث انتقال پیام حماس و برملا شدن هویت واقعی دولت عبری شود، برحذر می دارد.
صهیونیست ها همیشه مدعی هستند که حماس پیام خود را به میلیون ها آمریکایی می رساند و شبکه الجزیره که آمریکایی ها به راحتی از طریق اینترنت قادر به تماشای آن هستند، نقش مهمی را در انتقال پیام حماس و انتشار افکار شیخ «یوسف القرضاوی» (از مویدان عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران) دارد.
در همین راستا، یک گروه صهیونیستی که نام خود را «ناظرین رسانه های فلسطینی» اعلام کرده است و مدعی شده است که به انعکاس وضعیت ملت فلسطین می پردازد، با انتشار اطلاعات دروغی که بوق های تبلیغاتی صهیونیسم در غرب مسئولیت پخش آن را دارند، به مخدوش کردن چهره ملت فلسطین می پردازند و در نظر غربی ها این گونه وانمود می کنند که قربانی هستند.
این گروه شرور و نابکار اظهارات رهبران حماس، گفته های سخنگویان این جنبش و همچنین برنامه هایی که از شبکه الاقصی پخش می شود، را زیرنظر دارند و از تمامی تلاش خود برای دگرگون کردن حقایق استفاده می کنند و اظهارات رهبران حماس و همچنین برنامه های پخش شده از شبکه مذکور را به گونه ای تفسیر می کنند که به نفع اشغالگران باشد و هراس غربی ها را از اسلام برانگیزد و چهره جهاد و مقاومت ملت فلسطین را مخدوش سازد.
صهیونیست ها از اقدامات مقامات تشکیلات خودگردان و دار و دسته ابومازن به عنوان دست مایه ای برای تبلیغ علیه ملت فلسطین استفاده می کنند. اشغالگران قدس داستان های ساختگی رسانه های وابسته به فتح در مورد وضعیت نوار غزه را برای مخدوش ساختن چهره جنبش حماس، ملت فلسطین و دولت مشروع این ملت در نظر غربی ها به کار می گیرند.
در این امر تردیدی نیست که رسانه های عربی در نمایش کامل رنج ها و محنت های ملت فلسطین برای غربی ها و جامعه جهانی کوتاهی می ورزند و چشم خود را بر روی فجایعی که این ملت با آن روبه رو هستند، می بندند و اهمیتی به تراژدی انسانی که نتیجه محاصره اقتصادی فلسطین است، نمی دهند.
رسانه های عربی در انتقال واقعیت های موجود در فلسطین شکست خورده اند؛ ولی این شکست نتیجه کمبود بودجه و تجربه نبوده است بلکه نتیجه همدستی با دشمن و در
خوش بینانه ترین حالت- کوتاهی در انجام وظیفه بوده است.
سوالی که در اینجا پیش می آید، آن است که اگر حماس با این تعداد محدود رسانه توانسته است تا در رسانه های غربی نفوذ و برده ها چهره آکادمیک پژوهشگر و سیاستمدار برجسته آمریکایی تاثیر بگذارد؛ حال این میزان نفوذ- در صورت یاری و حمایت رسانه های عربی از ملت و قضیه فلسطین- چه میزان خواهد بود؟!

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!