جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018

ممکن است شیوع بیماری یون را کمتر از حد تخمین بزنیم


ممکن است شیوع بیماری یون را کمتر از حد تخمین بزنیم
آیا ممكن است ما تعداد گاوهای مبتلا به یون را كمتر از اندازۀ واقعی برآورد كرده باشیم ؟ قطعاً بیماری یون نگرانی بسیاری از گاوداران بوده و در مناطقی كه بیماری متداول تراست این نگرانی بیشتر می باشد.
آیا ممكن است ما تعداد گاوهای مبتلا به یون را كمتر از اندازۀ واقعی برآورد كرده باشیم ؟ قطعاً بیماری یون نگرانی بسیاری از گاوداران بوده و در مناطقی كه بیماری متداول تراست این نگرانی بیشتر می باشد.اما هنوز افراد زیادی هستند كه معتقدند مشكلی با همه گیری ندارد و این بیماری برای آنها مشكل زا نیست.قسمتی از این امر به این خاطر است كه بسیاری از دامدارانی كه با این بیماری درگیر هستند متوجه آن نیستند.چرا كه گاوهای لاغر با اسهال شدید را ملاحظه نمی كنند ،اما در موارد شناخته شده ای از گله های عفونی دیده شده كه تشخیص یك گاو عفونی خاص در آن گله كار مشكلی است ،علی رغم آن كه تعداد زیادی از آنها در گله وجود دارند. چه اتفاقی می افتد اگر بیماری همه گیر یون بیشتراز آنچه مردم انتظار دارند گسترش یابد؟ یكی از این اتفاق ها این است كه بیماری هزینه زیادی را به صنعت دامپروری تحمیل می كند.
قسمتی از درك ما از شیوع پایین حیوانات مبتلا به یون منابع منتشر شده ای است كه همه گیری را پایین نشان می دهند.عمدتاً در این مطالعات چگونگی پراكندگی بیماری با استفاده از آزمایش نمونه های خون توسط دستگاه الایزا نشان داده می شود. در مورد شدت تاثیر یك آزمایش درتشخیص گاوهای مثبت ،فرضی در نظر گرفته می شود و سپس از این فرض برای تعیین تعداد واقعی دام های موجود در جمعیت آلوده استفاده می شود.
●آیا آزمایشات ما را گمراه می كنند؟
دربسیاری از موارد ،فرض بر این است كه الایزا می تواند حدود ۴۰ درصد از گاوهای آلوده را تشخیص دهد.اما این كار الایزا تا چه حد می تواند گاوهای مثبت را تشخیص دهد(یعنی حساسیت روش) به مرحله ای از بیماری بستگی دارد كه گاو در آن قرار دارد.به خوبی مشخص شده كه حساسیت این روش در گاوهایی كه عوامل بیماری زای كمتری را در مدفوع خود دفع می كنند كاملاً پایین است.بنابراین تخمینی كه براساس این آزمایش روی گسترش بیماری زده می شود به خاطر این فرض نادرست پایین می باشد.
بحث بر سر این كه كدام یك از روش های تشخیصی یون بهتر است هنوز ادامه دارد.اما در حال حاضر گمان می رود كشت واقعی ارگانیسم حداقل از قطعیت بیشتری برخوردار است. اما واقعیت این است كه آزمایشات مختلف به طرق متفاوت و براساس مرحله بیماری كه حیوان در آن قرار دارد انجام می شوند.لذا ممكن است گاو همیشه عامل بیماری زا را زمان نمونه گیری در مدفوع رها نسازد.ولی خطری برای انتشار بیماری به حساب می آید.هزینه های ناشی از بیماری یون در مراحل اولیه را نمی توان از مراحل بعدی متمایز كرد.اما همۀ گاوها اگر فرصت داشته باشند تا مراحل انتهایی پیشرفت خواهند كرد.بنابراین دانستن شیوع حقیقی مهم تر است نه فقط شناسایی حیواناتی كه در مرحله انتهایی بیماری قرار دارند.
در سال ۱۹۹۹ بیماری یون در شرق كانادا با استفاده از الایزا تخمین زده شد و نتایج نشان داد كه ۶/۲ درصد از تمام گاوها آلوده بودند و ۷/۱۶ درصد از گله ها حداقل دو گاو آلوده داشتند.در گله های عفونی ۵/۸ درصد از گاوها الایزا مثبت بودند.در امریكا بیشتر از ۲۰ درصد از گله های شیری ،گاوهای مبتلا به بیماری یون داشتند. در سال ۲۰۰۱،ما بافت ایلئوم و گره های لنفاوی متصل به آن را از گاوهای حذفی در كشتارگاه جمع كردیم و برای یون كشت دادیم.از همان گاوها نمونه سرم تهیه كردیم تا توانایی سه آزمایش الایزا مختلف را برای تشخیص گاوهای مثبت بسنجیم .
●آنچه ما پیدا كردیم
از بین ۹۴۸ راس گاوی به صورت تصادفی انتخاب شدند،۱۵۸ راس از نظر بیماری یون مثبت بودند. این رقم معادل ۱/۱۶ درصد همه گیری است كه خیلی بیشتر از رقم ۶/۲ درصدی است كه قبلاً برای این گاوها تخمین زده شده بود. حتی با بهترین دستگاه های الایزا فقط ۲۷ راس از ۱۵۸ راس گاوی كه آلوده بودن آنها قبلاً با كشت مدفوع مشخص شده بود . ابتلا به این بیماری را نشان دادند.این نتایج آشكار می سازد حساسیت این روش تنها ۱۷ درصد است نه ۴۰ درصد.اگر شما برای این گاوها از این روش استفاده كنید و فرض كنید حساسیت ۴۰ درصد است ،تخمین شیوع در ۹۸۴ راس گاو،۷ درصد (یعنی ۶۸ راس) خواهد بود،نه مقدار واقعی ۱/۱۶ درصد(یعنی ۱۵۸ راس).
با توجه به آگاهی از عوامل موثر در انتشار این بیماری،هیچگونه مرز جغرافیایی برای جایی كه این بیماری می تواند پراكنده شود وجود ندارد.در هر جایی در شمال آمریكا موارد تایید شده ای از وجود این بیماری دیده شده است . بنابراین این یافته ها احتمالاً در سایر مناطق هم قابل تكرارند. علاوه بر این ممكن است این بحث پیش آید كه نمونه گیری هایی از گاوها در كشتارگاه به عمل می آیند،نمی توانند نماینده جمعیت عمومی باشند،اما برای بیماری یون به دلایل زیر این نمونه ها می توانند تخمین بسیار خوبی باشند. اول این كه كشتارگاه تنها كارخانه تحت نظارت فدرالی در زمینه گاوهای شیری است.در نتیجه بیشتر گاوهای شیری حذفی منطقه در این مكان ها ذبح می شوند. دوم این كه بیشتر عفونت های یونی ابتدا در گاو زنده پدید می ایند و احتمالاً ادامه می یابند.در نتیجه شیوع واقعی عفونتی كه در ابتدای تولد وجود داشته است،تقریباً درتمام عمر باقی خواهد ماند. در نهایت به نظر می رسد یون اثر نسبتاً كمی در حذف گاوها قبل از بلوغ داشته باشد. اما اگر حتی یون عامل حذف قبل از بلوغ گاوها باشد،تخمین شیوع عفونت فقط از شرایطی تاثیر می پذیرد كه وقوع موارد جدید عفونت به سرعت افزایش یا كاهش یابد.متعاقباً تخمین شیوع ناشی از مطالعه كشتارگاهی احتمالاً تخمین خوبی از همه گیری عفونت در جمعیت گاوهای شیری این منطقه است.
احتمالاً دانستن این حقیقت مهمتراست كه بیشتر آزمایشات تشخیصی قادر به تشخیص گاوهای مبتلا در مرحله اولیه یون نیستند و تخمین شیوع توسط این روش سبب انحراف تخمین به سطحی پایین تر از مقدار حقیقی می شود.این بدین معنی نیست كه روشی كه برای تخمین تعداد گاوهای مبتلا به یون استفاده می شود غلط است،بلكه نشان می دهد حساسیت روش الایزا در گاوهای مبتلا به یون كه باكتری زیادی را در مدفوع خود دفع نمی كنند،پایین است.در بیشتر موارد تعیین قطعی این كه آیا یك گاو مبتلا می باشد یا نه كار غیر ممكنی است. چرا كه كشت بافت در حیوان زنده امكان پذیر نیست.اما برآوردهایی كه اخیراً با استفاده از كشت به دست آمده به ما این احتمال را می دهند كه شیوع این بیماری در شمال امریكا بیشتر از حد انتظارمان باشد.

گروه فنی شركت تعاونی كشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان(نشریه هوردز دیری من)

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

تأثیر همخونی بر سود عمر و سود روزانه عمر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های آماری مختلف

تأثیر همخونی بر سود عمر و سود روزانه عمر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های آماری مختلف
● چکیده
برای بررسی اثر همخونی بر سود عمر و سود روزانه عمر گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ استفاده شد. میانگین ضرایب همخونی کل جمعیت هلشتاین تحت مطالعه ۶۲۹/۰ درصد برآورد شد. برای محاسبه سود عمر هر رأس گاو کلیه هزینه ها و درآمدهای مورد نیاز مربوط به سال ۱۳۸۰ گاوداریهای شرکت سهامی سفید رود ( گاوداری۱ ) و کشت و صنعت مغان ( گاوداری ۲ ) بودند. برای بررسی اثر همخونی بر سود عمر و سود روزانه عمر از سه مدل استفاده شد در مدل اول اثر همخونی بر سود عمر و سود روزانه عمر با حضور اثر گله و سال زایش اول ، در مدل دوم فقط با حضور سال زایش اول و در مدل سوم بدون حضور اثر گله و سال زایش اول مورد بررسی قرار گرفت.
در مدل اول اثر گله و سال زایش اول برای تمام صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود (p<۰/۰۰۱). اثر همخونی بر روی سود عمر و سود روزانه عمر بر اساس قیمت های هر دو گاوداری معنی دار نبود (p>۰/۰۵). در مدل دوم اثر سال زایش اول برای تمام صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود(p<۰/۰۰۱).
اثر همخونی در این مدل بر سود عمر و سود روزانه عمر بر اساس قیمت های هر دو گاوداری بسیار معنی دار بود (P<۰/۰۰۱). در مدل سوم اثر همخونی بر سود عمر بر اساس قیمت های هر دو گاوداری معنی دار نبود(p>۰/۰۵) و بر روی سود روزانه عمر بر اساس قیمت های هر دو گاوداری در سطح (p<۰/۰۵) معنی دار بود. نتیجه این تحقیق نشان داد که میانگین ضریب همخونی در جمعیت هلشتاین ایران نسبت به مقادیر منتشر شده جوامع دیگر پائین تر است که می تواند به دلیل امتناع پرورش دهندگان از آمیزشهای خویشاوندی و نیز به دلیل وجود اطلاعات ناقص یا اشتباه باشد. همچنین این تحقیق نشان داد که برآورد اثر همخونی بر صفات مختلف به شدت تحت تأثیر نوع مدل آماری است و در صورت حذف اثر گله از مدل اثر همخونی بیشتر ظاهر میشود.
● مقدمه
همخونی پدیده ای است که در اثر آمیزش والدین خویشاوند به وجود آمده و باعث افزایش فراوانی ژنوتیپ های هموزیگوت و کاهش فراوانی ژنوتیپ های هتروزیگوت می گردد. این تغییرات باعث افزایش احتمال بروز اثر ژنهای مغلوب ( خواه مطلوب یا نامطلوب ) و در نتیجه تأثیر در عملکردهای مختلف حیوان می گردد اثر همخونی معمولاً بصورت کاهش در عملکرد صفات مشاهده می شود. مقدار این کاهش نیز به میزان همخونی بستگی دارد . هر چه همخونی بیشتر باشد، مقدار کاهش در عملکرد نیز بیشتر می شود و میزان این کاهش بسته به نژاد و صفات مختلف متفاوت است.
در این قرن بررسی های متعددی روی اثرات همخونی بر صفات تولیدی و اقتصادی گاوهای شیری و به ویژه گاوهای هلشتاین در کشورهای مختلف انجام شد. یکی از پارامترهای اقتصادی که در سالهای اخیر در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است درآمد خالص نسبی یا RNI می باشد معادل RNI تقریباً تمامی جنبه های زندگی یک گاو شیری را در بر می گیرد. در این تحقیق اثر همخونی روی تابع RNI مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه همخونی روی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری و در نهایت روی RNI اثر دارد بررسی اثر همخونی روی RNI می تواند در انتخاب حیوانات با بالاترین مقادیر ارزش ارثی برای سود به عنوان والدین نسل آینده مؤثر باشد.
● مواد و روشها
الف ) داده ها
داده های مورد نیاز این تحقیق از مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شدند و گاوهای با تاریخ تولد بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ را در برمی گرفتند و از هر گاو حداکثر ۱۲ دوره شیرواری در دسترس بود. اطلاعات اولیه در چهار فایل جداگانه زایش ، شجره ، تلقیح و تولید موجود بود. این فایلها به ترتیب دارای ۸۰۷۲۵۱ ، ۶۳۰۰۷۶ ، ۵۴۴۹۳۶و ۸۰۷۶۱۰ رکورد بودند و بر اساس شماره ثبت گاو و دوره شیرواری به یکدیگر متصل شدند.
در این تحقیق برای محاسبه ضرایب همخونی افراد از اطلاعات فایل شجره استفاده شد و برای محاسبه از نرم افزار شجره پرداز استفاده شد.
ب) مدل آماری
در محاسبه RNI کلیه هزینه ها و درآمدهای مورد نیاز مربوط به سال ۱۳۸۰ گاوداریهای شرکت سهامی سفید رود ( گاوداری ۱ ) و کشت صنعت مغان ( گاوداری ۲ ) بودند. برای محاسبه درآمد خالص نسبی هر رأس گاو از معادله زیر استفاده شد.(شادپرور ، ۱۳۷۸ ):RNI=TM(rM-cM)+NF(rF-cF)+rc-DpL(cf-rm)-NI(cI)-AFF(cr-rf)-G۱(cG۱)-G۲(cG۲)-IC
TM= کل شیر تولیدی در طول عمر rM= درآمد حاصل از فروش یک کیلوگرم شیر cM= هزینه تغذیه و غیر تغذیه تولید یک کیلوگرم شیر NF= تعداد دفعات زایش rF= درآمد حاصل از فروش یک گوساله cF= هزینه تغذیه مربوط به آبستنی rc= درآمد حاصل از فروش یک رأس گاو حذفی DPL= طول عمر rm= درآمد حاصل از فروش روزانه کود cf= هزینه ثابت تغذیه و غیر تغذیه روزانه طول عمر NI= تعداد تلقیح cI= میانگین قیمت یک واحد اسپرم AFF= سن زایش اول cr= هزینه روزانه دروه پرورش ( از تولد تا زایش اول ) rf= درآمد روزانه کود دوران پرورشG۱= طول دوره اول شیردهی cG۱= هزینه تغذیه روزانه برای رشد در دوره اول شیردهی G۲= طول دوره دوم شیردهی cG۲= هزینه تغذیه روزانه برای رشد در دوره دوم شیردهی IC= قیمت اولیه یا قیمت یک رأس گوساله در بررسی حاضر اثر همخونی بر درآمد خالص نسبی (RNI) و در آمد خالص نسبی روزانه (RNIPD)[۲][۲] مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از سه مدل آماری به شرح زیر استفاده شد. ( منظور از سود در این بررسی درآمد خالص نسبی می باشد). مدل ۱ :
Yijk= +Herdi+yr-calj+bInbredijk+eijk
در این مدل y اندازه صفت موردبررسی در یک گاو، میانگین صفت در کل جمعیت، Herdاثر گله i، yr-cal اثر سال زایش حیوان، b ضریب تابعیت صفت مورد مطالعه از همخونی، Inbred ضریب همخونی حیوان، e اثر تصادفی باقی مانده می باشد.در مدل دوم اثر همخونی فقط با حضور سال زایش اول مورد بررسی قرار گرفت. مدل ۲ :
Yij = + yr – cali + blnbredij+ eij
و در مدل سوم اثر همخونی بدون حضور اثر گله و سال زایش اول مورد بررسی قرار گرفت. مدل ۳ :
Yi = + blnbredi + ei
برای بررسی اثر همخونی بر روی صفات مورد مطالعه از Proc Glm برنامه SAS استفاده شد.
● نتایج و بحث
در جدول ۱ میانگین مربعات ( MS ) مربوط به اثرات گله، سال زایش اول و همخونی برای صفات مورد مطالعه بر اساس مدل ۱نشان داده شده است. اثر گله و سال زایش اول برای صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود ( P<۰/۰۰۱ ). اثر همخونی بر سود عمر و سود روزانه معنی دار نبود ( P>۰/۰۵ ) که می تواند به علت حضور اثر گله در مدل و تأثیر مدیریت گله ها و کنترل آمیزشهای نزدیک توسط پرورش دهندگان گله ها باشد. این نشان می دهد که در داخل هر گله بین مقدار ضریب همخونی افراد و صفات مختلف هماهنگی چندانی وجود ندارد، مدیریت گله ها مانع از ایجاد این وابستگی می شود. حاصل تجزیه واریانس با مدل مورد استفاده، بر آورد ضریب رگرسیون درون کلاس گله- سال زایش اول صفات مختلف به ضریب همخونی حیوانات است.
این ضریب نشان دهنده تابعیت آن صفات به تغییر ضریب همخونی در داخل کلاسهای گله- سال زایش اول است. به همین دلیل تحت تأثیر تنوع حیوانات در داخل هر کلاس از نظر ضریب همخونی و نه تنوع میانگین ضریب همخونی کلاسهای مختلف قرار دارد. بنابراین معنی دار نبودن ضرایب رگرسیون این صفات منعکس کننده عدم هماهنگی معنی دار تغییرات این صفات و تغییرات ضرایب همخونی در داخل کلاسهای گله- سال زایش اول است.
این موضوع نشانه آن است که در داخل هر کلاس گله- سال زایش اول ضریب همخونی حیوانات به دلیل کنترل آمیزشهای خویشاوندی نزدیک توسط پرورش دهندگان گله ها تغییرات ناچیزی دارد. اکثر متخصصین اصلاح دام نگرانی های زیادی در رابطه با افزایش ضریب خویشاوندی بین حیوانات و ضریب همخونی هر حیوان داشته لذا آنها را مجبور به جلوگیری از آمیزشهای خویشاوندی کرده است و این مطلب باعث شده است که ضریب همخونی حیوانات هر گله- سال زایش اول اثر معنی دار بر سود عمر و سود روزانه نداشته باشد.
جدول ۲ میانگین مربعات ( MS ) مربوط به اثر همخونی را با حضور اثر سال زایش اول برای صفات تحت مطالعه نشان داده است. اثر سال زایش اول همانند مدل ۱ برای تمام صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود (P<۰/۰۰۱ ).
اثر همخونی در این مدل بر سود عمر و سود روزانه بر اساس قیمتهای هر دو گاوداری بسیار معنی دار بود. ضرایب تابعیت سود عمر و سود روزانه عمر بر اساس قیمت های گاو داری۱ از همخونی برابر ۱۳۴۰۴-و۷۶+ محاسبه شدند. این نتایج نشان می دهند که بر اساس قیمت های گاوداری۱ با افزایش همخونی سود عمر کاهش و سود روزانه افزایش پیدا می کند و ضرایب تابعیت سود عمر و سود روزانه بر اساس قیمت های گاوداری۲ از همخونی ۲۵۴۹۱+ و ۱۰۱+ محاسبه شدند که نشان می دهد بر اساس قیمت های گاوداری ۲ با افزایش همخونی سود عمر و سود روزانه افزایش پیدا می کند.
جهت تابعیت سود عمر از ضریب همخونی بر اساس قیمتهای دو گله متفاوت است در موقع استفاده از قیمت های گاوداری ۱ این تابعیت منفی و در موقع استفاده از قیمت های گاوداری ۲ مثبت است. این موضوع نشان می دهد سطح قیمت محصولات و هزینه های پرورش می تواند در سود دهی یک گاو همخون اثر گذارد. یک گاو همخون بر اساس شرایط گله۱ ضرر می دهد اما در شرایط گله ۲ سودآور است.جدول ۳ میانگین مربعات (MS) مربوط به اثر همخونی را با استفاده از مدل ۳ برای صفات تحت مطالعه نشان داده است.
در این مدل اثر همخونی بر سود روزانه در سطح( P<۰/۰۵ )معنی دار بود و همانند مدل ۲ ضریب تابعیت سود روزانه از همخونی بر اساس قیمت های هر دو گاوداری مثبت بود. در این مدل اثر همخونی بر سود عمر بر اساس قیمت های هر دو گاوداری معنی دار نبود.
● نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که در ایران با توجه به نبود شجره دقیق حیوانات نمی توان برآورد دقیقی از ضریب همخونی حیوانات داشت.
برآورد اثر همخونی بر صفات مختلف به شدت تحت تأثیر نوع مدل آماری است و در صورت حذف اثر گله از مدل اثر همخونی بیشتر ظاهر می گردد.
سطح قیمت محصولات و هزینه های پرورش می تواند در سوددهی یک گاو همخون اثر گذارد بطوری که یک گاو همخون بر اساس شرایط یک گاو ضرر دهد اما بر اساس شرایط گله دیگر سودآور باشد.

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».