شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018

سوره‌ کافرون‌


سوره‌ کافرون‌
● نزول‌ سوره‌ كافرون‌
سوره‌ «كافرون‌»با ۶ آیه‌، ۲۶ كلمه‌ و ۹۴ حرف‌، هجدهمین‌ سوره‌ای‌ است‌ كه‌ در مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌(ص‌)نازل‌ شد است‌.این‌ سوره‌ درباره‌ جمعی‌ از كافران‌ قریش‌ نازل‌ شد.آنان‌ حارث‌ بن‌ قیس‌ سهمی‌، عاص‌ بن‌ وائل‌، ولیدبن‌ مغیره‌، اسود بن‌ عبد یغوث‌ زهری‌، اسود بن‌ مطلب‌، امیه‌ بن‌ خلف‌ و دیگران‌ از كفار قریش‌ بودند كه‌ بعد از گسترش‌ تبلیغ‌ اسلام‌ در سالهای‌ آغازین‌ بعثت‌، جهت‌ مصالحه‌ و توافق‌ به‌ پیامبر اسلام‌(ص‌)گفتند:«ای‌ محمد بیا و با ما موافقت‌ كن‌ و تابع‌ دین‌ ما شو، تا ما نیز تابع‌ دین‌ تو شویم‌.بنابراین‌ تو یك‌ سال‌ معبودان‌ ما را پرستش‌ نما تا ما نیز یك‌ سال‌ پرستش‌ معبود تو كنیم‌;در نتیجه‌ اگر دین‌ تو بهتر از دین‌ ما بود، ما شریك‌ تو شده‌ و از آن‌ بهره‌مند می‌شویم‌ و اگر دین‌ ما بهتر از دین‌ تو بود، تو شریك‌ ما شده‌ و از آن‌ بهره‌مند شو».
پیامبر(ص‌)فرمود:«به‌ خداوند پناه‌ می‌برم‌ از آنكه‌ غیر او را در عبادت‌ شریك‌ او سازم‌».سپس‌ كافران‌ گفتند:«پس‌ تو خدایان‌ و بتهای‌ ما را احترام‌ كن‌ و آنها را ببوس‌ و تصدیق‌ كن‌، تا ما خدای‌ تو را پرستش‌ كنیم‌».آنگاه‌ پیامبر(ص‌)فرمود:«منتظر می‌مانم‌ تا فرمان‌ خدایم‌ برسد و اگر خدایم‌ بر چنین‌ توافقی‌ موافقت‌ كند، من‌ نیز موافقم‌».
● فرمان‌ خدا
‌«ای‌ پیامبر خطاب‌ به‌ كافران‌ بگو كه‌ ای‌ كفر پیشگان‌ من‌ نخواهم‌ پرستید آنچه‌ را كه‌ شما اكنون‌ می‌پرستید و شما پرستشگر آن‌ كسی‌ كه‌ من‌ او را می‌پرستم‌، نیستید...»;زیرا عشق‌ و ایمان‌، امری‌ قلبی‌ است‌ و هرگز با توافق‌ و یا قرارداد حاصل‌ نمی‌شود.لذا پیامبر(ص‌)به‌ فرمان‌ خداوند مردم‌ را به‌ این‌ نكته‌ توجه‌ می‌دهد كه‌ عبادت‌ ظاهری‌ معنای‌ واقعی‌ خود را در ایمان‌ به‌ معبود پیدا می‌كند;یعنی‌ اگر آن‌ ایمان‌ و باور قلبی‌ نباشد، اعمال‌ ظاهری‌ به‌ اسم‌ عبادت‌، ارزشی‌ ندارد و این‌ كارها هرگز به‌ معنای‌ پرستش‌ نیست‌.
●سپس‌ خداوند می‌فرماید:«بگو و من‌ پرستشگر آنچه‌ كه‌ شما پرستش‌ می‌كردید، نبودم‌»;یعنی‌ شما در زمان‌ جاهلیت‌ بتها را پرستش‌ می‌كردید، اما من‌ آنها را عبادت‌ نمی‌كردم‌.حال‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ بعد از بعثت‌ به‌ نبوت‌، حاضر باشم‌ به‌ جهت‌ جذب‌ كردن‌ شما و همكاری‌ با شما، بتهایتان‌ را عبادت‌ كنم‌؟
‌«و شما پرستشگر آنچه‌ من‌ پرستش‌ می‌كنم‌، نیستید».
این‌ تكرارها در سوره‌ «كافرون‌»به‌ جهت‌ تاكید است‌ و این‌ كه‌ هرگز، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ چنین‌ توافقی‌ در معاوضه‌ بین‌ عبادت‌ پروردگار با پرستش‌ بتها قابل‌ قبول‌ نیست‌ و حرفهای‌ كفار قریش‌ كه‌ می‌گفتند ما یك‌ سال‌ خدای‌ تو را عبادت‌ می‌كنیم‌ و تو نیز یك‌ سال‌ بتهای‌ ما را عبادت‌ كن‌، قابل‌ قبول‌ و اجرا نمی‌باشد.
● اسلام‌ و دین‌ دیگر
‌وقتی‌ خداوند استدلال‌ پذیرش‌ و نشانه‌های‌ ایمان‌ به‌ اسلام‌ را بیان‌ داشت‌، آنگاه‌ به‌عنوان‌ یك‌ دیدگاه‌ در مقابل‌ دین‌ دیگر می‌فرماید:ای‌ پیامبر به‌ كافران‌ بگو دینتان‌ برای‌ خودتان‌ باشد و برای‌ من‌، دین‌ اسلام‌ است‌;یعنی‌ برای‌ شما كافران‌ كه‌ دین‌ اسلام‌ را نمی‌پذیرید، اصراری‌ نیست‌ كه‌ من‌ در مدت‌ زمان‌ معین‌، به‌ دین‌ شما باشم‌ و شما در مدت‌ زمانی‌ دیگر، به‌ دین‌ من‌ باشید.بلكه‌ هر كس‌ به‌ دین‌ خودش‌ مدتین‌ باشد.
‌بنابراین‌ اسلام‌ در مقابل‌ دین‌ و عقیده‌، مداهنه‌ و مجامله‌ را نمی‌پذیرد.حد بین‌ كفر و ایمان‌ باید معلوم‌ باشد تا كافران‌ به‌ كیش‌ و مرام‌ خویش‌، و مومنان‌ به‌ دین‌ و ایمان‌ خود متدین‌ و مومن‌ باشند.سوره‌ «كافرون‌»نیز این‌ موضوع‌ را ثابت‌ می‌كند كه‌ همراهی‌ با كفر كافران‌ و به‌ شكل‌ آنها درآمدن‌ و تا حدودی‌ مرام‌ آنان‌ را پذیرفتن‌، چیزی‌ از دشمنی‌ آنان‌ علیه‌ دین‌ كم‌ نمی‌كند و آنان‌ هرگز دلخوشی‌ از مومنان‌ نخواهند داشت‌ و این‌ معامله‌ در معاوضه‌ دین‌ و عقیده‌، تنها فریبی‌ است‌ تا مومنان‌ را از خوشنامی‌ در جامعه‌ بیندازد و به‌ مردم‌ اثبات‌ كند كه‌ مدعیان‌ تبلیغ‌ دین‌ نیز، اهل‌ معامله‌ هستند و اگر چنین‌ رخ‌ دهد، افكار عمومی‌ اعتماد خود را به‌ مبلغان‌ دین‌ از دست‌ می‌دهد و آنگاه‌ مبلغان‌ دین‌ همانند سوداگران‌ دنیا، در یك‌ صف‌ قرار می‌گیرند.
‌بنابراین‌ هیچ‌گاه‌ مومنان‌ نباید بر این‌ تصور باشند كه‌ اگر با دشمن‌ همراهی‌ كنند، دشمن‌ با آنها كاری‌ نخواهد داشت‌;بلكه‌ دشمن‌ در اولین‌ فرصت‌، آنجا كه‌ منافعش‌ ایجاب‌ كند، این‌ همراهی‌ را نقض‌ می‌كند و مبلغان‌ دین‌ را نابود می‌سازد.پس‌ فصل‌ مشتركی‌ بین‌ كفر كافران‌ و ایمان‌ مومنان‌ نیست‌ و مومنان‌ باید حریم‌ خود را از كافران‌ محفوظ بدارند و به‌ آنان‌ بفهمانند شرك‌ و ایمان‌ قابل‌ توافق‌ و معاوضه‌ نیست‌.
‌هنگامی‌ كه‌ سوره‌ «كافران‌»بر پیامبر(ص‌)نازل‌ شد، حضرت‌ به‌ مسجد الحرام‌ در مكه‌ تشریف‌ بردند و در میان‌ كفار قریش‌ كه‌ آنجا نشسته‌ بودند، ایستاد و سوره‌ را قرائت‌ فرمودند و چون‌ كفار این‌ سوره‌ را شنیدند، از همراهی‌ آن‌ حضرت‌ با آنها مایوس‌ شدند و پس‌ از آن‌ بر شدت‌ اذیت‌ و آزار خود نسبت‌ به‌ پیامبر(ص‌)افزودند.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ كافرون‌
‌از حضرت‌ رسول‌(ص‌)روایت‌ شده‌ است‌:«هر كس‌ كه‌ سوره‌ كافرون‌ را تلاوت‌ كند، چنان‌ باشد كه‌ ربع‌ قرآن‌ را قرائت‌ كرده‌ و از شرك‌ مبرا گردد»و از جبیربن‌ مطعم‌ نیز نقل‌ است‌ كه‌ حضرت‌ پیامبر(ص‌)فرمود:ای‌ جبیر اگر می‌خواهی‌ در مسافرت‌ با ابهت‌ و از بلایا مصون‌ باشی‌ و در كثرت‌ بردیگران‌ پیش‌ بگیری‌، سوره‌های‌ چهار «قل‌»و سوره‌ «فتح‌»را بخوان‌ و بر خواندن‌ آنها مدوامت‌ كن‌.
‌جبیر گفت‌:من‌ بر خواندن‌ آن‌ سوره‌ها مواظبت‌ كردم‌ و وعده‌های‌ رسول‌ خدا(ص‌)درباره‌ من‌ تحقق‌ یافت‌.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

تفسیر و تاویل

تفسیر و تاویل
تفسیر در لغت یعنی شرح و بیان و توضیح و تبیین , و در قرآن یك بار هم به این معنی به كار رفته اسـت ( فـرقـان , ۳۲ ) و در اصطلاح علوم قرآنی , چندین تعریف برای آن به دست داده اند :
۱ ) عـلم فهم قرآن ( قانون تفسیر , سید علی كمالی
۲) تفهیم مراد اللّه تعالی از قرآن است در حد مستطاع بشر , مستند به قواعد لسان عرب , و اسلوب آن , و كتاب اللّه و اثر مرفوع پیغمبر اكرم (ص ) و اوصیاء او , غیر معارض با عقل و كتاب و سنت و اجماع . ( پیشین , ۴۶ ـ ۴۷ ).
۳ ) عـلـمـی اسـت كه درباره قرآن كریم از حیث دلالتش بر مراد اللّه تعالی به قدر طاقت بشری بحث می كند. ( مـنـاهل العرفان , زرقانی , ۱/۴۷۱ )
۴ ) علمی است كه در آن از احوال قرآن از جهت نزول و سند و اداء و الفاظ و معانی متعلق به الفاظ و متعلق به احكام بحث می كند. ( پیشین , ۱/۴۷۱ ). سیوطی می نویسد كه برای مفسر لازم است كه در پانزده علم یا فن مهارت داشته باشد.
۱ ) لـغـت
۲ ) نحو
۳ ) صرف
۴ ) اشتقاق
۵ , ۶ , ۷ ) معانی و بیان و بدیع
۸ ) علم قرائت [ و اختلاف قراآت ]
۹ ) اصول دین [ و توسعا علم كلام ]
۱۰ ) اصول فقه
۱۱ ) شناخت اسباب نزول
۱۲ ) شناخت ناسخ و منسوخ
۱۳ ) فقه
۱۴ ) احادیثی كه مجمل و مبهم را بیان [ و روشن ] می كند.
۱۵ ) علم موهبت ; و آن علمی است كه خدای تعالی به كسی كه به آنچه دانست عمل كند , به ارث مـی سپارد و اشاره به همین است حدیث هر كس به آنجه می داند عمل كند , خداوند علم آنچه نمی داند را به او خواهد سپرد. ( تـرجـمـه اتـقان , ۲/۵۷۰ ـ ۵۷۲ ) و به دنبالش می افزاید كه هر كس بدون شناختن این علوم و فنون اقدام به تفسیر قرآن كند , تفسیر به رای كرده است ; كه از آن نهی شده است .
● مصادر تفسیر :
عبارت است از
الف ) خود قرآن ( چنانكه گفته اند القرآن یفسر بعضه بعضا ) كه چه بسیار آیه هایی كه دربردارنده تفصیل برای اجمال آیه دیگر , یا تخصیص برای اطلاق آن است .
ب ) سنت رسول اللّه (ص ) و در عرف شیعه سنت معصومین علیهم السلام . اهل سنت قول صحابی و قول تابعی را نیز جزو مصادر تفسیر می شمارند. شیعه در پذیرفتن احادیث تفسیری از صحابه و تابعین تسامح بیشتری دارد تا سایر احادیث آنان . و احادیث تفسیری صحابه ای چون ابن عباس و ابن مسعود و تابعانی چون مجاهد و سعید بن جبیر را به حسن قبول تلقی می كند. تاویل , لغتا از اول به معنای رجوع است ( قاموس ). این كلمه در قرآن مجید به كار رفته است ( آل عمران , ۷ ; نساء , ۵۹ و چند آیه دیگر ). در قرون اولیه بین تفسیر و تاویل فرقی نبوده است . چـنانكه حتی طبری همواره در تفسیر خود از كلمه تاویل استفاده می كند و مرادش همان تفسیر است .
غزالی در مستصفی می نویسد : تاویل گاه در تاویل كلام و معنی به كار می رود. چنانكه در مورد آیات متشابه , و گاه در تاویل رؤیا و احلام , چنانكه در قصه یوسف هست , و گاه در تـاویل اعمال ,چنانكه در قصه موسی با رجل صالح ( خضر ) هست , و اصطلاحا عبارت است از اخـراج دلالـت لـفظ از دلالت حقیقی به دلالت مجازی بی آنكه از عادت و عملكرد زبان عربی در تـجـوز عدول شود و باید بر وفق قواعد علاقه های مجازی باشد مانند تسمیه شی ء به شبه آن یا به سبب آن یا به لاحق آن یا مقارن آن , یا نظایر آن . بـعـضـی تاویل را عبارت از توجیه متشابهات دانسته اند و كشف معنای ثانوی كلام كه آن را بطن گویند , در برابر معنای آشكار كه آن را ظهر گویند. ( الـتـمـهـیـد , ۳/۲۸ ) استاد معرفت در تعریف دیگر از تاویل می گوید عبارت است از معنی و مفهوم نهفته و پنهان از ظاهر كلام است كه نیاز به دلالت صریحی از خارج آن لفظ دارد. ( التمهید , ۳/۳۰ ـ ۳۱ ).
راغـب در مـفـردات مـی گـوید : اكثر استعمال تفسیر در الفاظ است و موارد استعمال تاویل در معانی . تفسیر در مفردات الفاظ است و تاویل در جمله ها. بعضی گفته اند تفسیر با وضع عبارت كار دارد و تاویل با معانی مستفاد از اشارات ( قانون تفسیر , ۳۱ ). محمد حسین ذهبی پس از بیان انواع تعریفها و فرقها بین تفسیر و تاویل می نویسد : تفسیر راجع به روایت است , و تاویل راجع به درایت . ( التفسیر و المفسرون , ۱/۲۲ ). در لـزوم تـاویل , هم قرآن ناطق است و هم ائمه (ع ) و صحابه و هم قرآن پژوهان اعصار بعد , ولی تاویل قرآن , كار هركسی نیست .
زیرا تفسیر چنانكه اشاره شد به دانستن پانزده علم و فن و اخذ از چهار مصدر احتیاج دارد , و تاویل از آن فراتر و دشوارتر است . و طـبـق قـرائت شـیـعه امامیه و بعضی از بزرگان اهل سنت از آیه هفتم سوره آل عمران چنین مستفاد می شود كه راسخان در علم دانای تاویل قرآنند. و احادیثی هست كه ائمه فرموده اند : ما راسخان در علمیم و تاویل قرآن را می دانیم . نـخستین مفسر قرآن در تاریخ اسلام , شخص پیامبر اكرم (ص ) شمرده می شوند كه در پاسخ به سؤال صحابه , بسیاری از مفردات و تعبیرات قرآنی را تفسیر فرموده اند. در كتب احادیث فریقین و نیز در اتقان سیوطی ( آخرین فصل ) نمونه های بسیاری از تفسیر نبوی منقول است . پس از حضرت رسول (ص ) , بزرگترین قرآن شناس , حضرت امیرالمؤمنین (ع ) است . مبالغه نیست اگر گفته شود كه تاریخ تفسیر قرآن به قدمت خود تاریخ قرآن است . و تـفـسیر بعضی از صحابه مانند ابن عباس و بعضی از تابعان , مانند مجاهد , علاوه بر آنكه در دل تفسیر طبری به نحو پراكنده , محفوظ است , جداگانه هم به طبع رسیده است .
● تفسیر به دو نوع عمده تقسیم می گردد.
الف ) تفسیر نقلی [ بالماثور , روایی ] كه عمدتا متشكل از احادیث تفسیری است .
ب ) تـفـاسـیـر عـقـلـی [ یـا درایی ] كه متكی به احادیث نیست بلكه به بحث عقلی و علمی آزاد می پردازد.
تفاسیر را طبع موضوعشان نیز شناسایی و طبقه بندی می كنند. تـفـاسـیـر نحوی مانند تفسیر فراء و ابوحیان غرناطی , تفاسیر كلامی كه اشهر آنها , تفسیر كشاف زمـخـشـری و مفاتیح الغیب امام فخر رازی است ; تفاسیر عرفانی , مانند تفسیر سهل شوشتری و سـلـمـی و قشیری و میبدی و ابن عربی ; تفاسیر فقهی مانند احكام القرآن ابن عربی و جصاص و كنزالعرفان سیوری و زبدهٔ البیان اردبیلی , نخستین تفسیر مهم اهل سنت جامع البیان طبری ( م ۳۱۰ ق ) است .
در شـیعه , تفسیر علی بن ابراهیم قمی ( از اعلام قرن سوم و چهارم هجری ) و تفسیر عیاشی ( از اعـلام اواخـر قرن سوم هجری ) یا تفسیر فرات كوفی ( معاصر كلینی ) كه هر سه روایی است , چه بسا قدیمترین تفسیرها به شمار آیند. ولـی مهمترین تفسیر در میان تفاسیر اولیه شیعه , تبیان شیخ طوسی ( م ۴۶۰ ق ) كه آمیزه ای از شیوه عقلی و نقلی است . در میان اهل سنت چند تفسیر هست كه اهمیت علمی بسیاری دارد و خوشبختانه از آنجا كه قرآن كریم و قرآن پژوهی و علوم قرآنی مابه الاتفاق فریقین وحدت بخش مذاهب اسلامی است , شیعیان نیز از دیرباز به تفاسیر اهل سنت توجه و استناد كرده اند. اهل سنت نیز ( مخصوصا در عصرهای جدیدتر ) به تفاسیر شیعه نظر داشته اند. مهمترین تفاسیر اهل سنت پس از تفسیر روایی عظیم طبری عبارتند از تفسیر میبدی ( م ۵۲۰ ق ) ( كشف الاسرار و عدهٔ الابرار ) كه از امهات متون عرفانی به زبان فارسی به شمار می آید ; تفسیر كشاف زمخشری ( م ۵۳۸ ق ) كه مهمترین میراث فكری و مكتبی بازمانده از معتزله است .
گـفـتـنی است كه تنزیه القرآن عن المطاعن , و متشابه القرآن آثار قاضی عبدالجبار همدانی ( م ۴۱۵ ق ) نـیز جزو میراث قرآن پژوهی معتزله است و هر دو به چاپ رسیده است ; تفسیر كبیر امام فـخـر رازی ( م ۶۰۶ ق ) مـوسوم به مفاتیح الغیب كه علی الاطلاق مهمترین تفسیر كلامی جهان اسـلام بـر وفـق مشرب اشاعره یعنی مكتب رسمی اهل سنت است ; تفسیر قرطبی ( م ۶۷۱ ق ) ; تفسیر نسبتا كوتاه بیضاوی ( م ۶۸۵ ق ) موسوم به انوارالتنزیل و اسرار التاویل كه قرآن پژوهان اهل سـنـت و شـیـعـه دهـها حاشیه بر آن نوشته اند , تفسیر روح البیان اسماعیل حقی ( ۱۱۳۷ ق ) كه تفسیری است عرفانی به عربی و آكنده از شعر فارسی ; تفسیر روح المعانی اثر آلوسی ( م ۱۲۷ ق ) و در عـصـر جـدیـد تـفـسـیر قاسمی ( م ۱۳۳۲ ق ) موسوم به محاسن التاویل ; تفسیر المنار ( اثر مشترك شیخ محمد عبده و رشید رضا ) ; تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب و دهها تفسیر دیگر.
( برای اطلاع از تفاسیر قدیم و جدید ـ قرآن پژوهی , صفحات ۱۶۶ ـ ۲۸۵ ). تفاسیر عمده شیعه پس از تفسیرهایی كه یاد شد عبارتند از مجمع البیان شیخ طبرسی ( م ۵۴۸ ق ) كـه خـوش تـدویـن تـریـن و چه بسا مهمترین تفسیر شیعه در طی اعصار و قرون است , تفسیر ابـوالـفـتوح رازی [ روض الجنان و روح الجنان ] ( م ۵۵۶ ق ) كه قدیمترین تفسیر فارسی شیعه امامیه است ; تفسیر منهج الصادقین ملا فتح اللّه كاشانی ( م ۹۸۸ ق ) ; تفسیر صافی اثر ملامحسن فیض ( م ۱۰۹۱ ق ) ; و دو تفسیر روایی ( ماثور ) معروف : یكی تفسیر برهان اثر سید هاشم بحرانی ( م ۱۱۰۷ ؟
ق ) , و دیگری نور الثقلین اثر حویزی ( ۱۱۱۲ ق ) و تفسیرهای چندگانه شبر ( م ۱۲۴۲ ق ). مـهـمـتـریـن تـفـسـیر عرفانی شیعه در قرن چهاردهم تفسیر بیان السعادهٔ , اثر سلطان علیشاه گنابادی ( م ۱۳۲۷ ق ) است , و مهمترین و جامع ترین تفسیر جدید شیعه كه مجموعه متوازنی از تـفـسـیـر عقلی و نقلی است تفسیر المیزان اثر علامه محمد حسین طباطبائی ( م ۱۳۶۰ ش ) در بیست جلد به عربی كه به فارسی هم ترجمه شده است .

وبگردی
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟ - داستان دلواپسانی که منافع جناحی را بر مصالح مردم و نظام ترجیح می دهند را ببینید.
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.