یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 18 February, 2018

مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است


مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است
در گاوداری توتین اكس، اصطبل های تای استال در دامنه تپه ای كه شیب آن به سمت غرب به یك باره زیاد می شود قرار دارند. با نگاهی به حاشیه شرقی رودخانه تیونیوگا و زمین های مسطح گاوداری معلوم می شود كه حدود ۳۵ تا ۴۰ هكتار از زمین های حاشیه تپه برای چندین دهه زمین های مرتعی بوده اند.
در سال ۱۹۹۳ خانواده آرنولد به دنبال روش جدیدی بودند، چون افزایش مخارج به خاطر نیاز به تولید شیر بیشتر، آن ها را خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك، كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك،كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی ب هزینه های پایین خوراك و قیمت بالای شیر، راه اندازی كردند. كتی آرنولد می گوید:« چرا همیشه جزئی از برنامه های ما بود» او همچنین اذعان داشت:«در سال ۱۹۹۳ به سامانه چرای كامل تغییر برنامه دادیم و بهترین زمین های نزدیك گاوداری را وارد این سامانه كردیم.»
او ویراستار خبرنامه NODPA News برای گاوداران طبیعی شمال شرق است و مقالات خوبی در مورد مسائل چرای وسیع و گاوداری طبیعی می نویسد. علاوه بر این او نویسنده مقاله «جهش به سوی محصولات طبیعی» بوده است.
اما گاوداری توئین اكس واقعاً برای تولید شیر طبیعی جهشی نداشت؛ بلكه بیشتر یك تكامل طبیعی بود. پس از ۵ سال تجربه چرا، آن ها برای شروع یك سامانه طبیعی در سال ۱۹۹۸ آماده شدند، این در حالی بود كه بازار شیر طبیعی در استان های شمالی نیویورك رونق گرفته بود.
ریك وكتی (هر دو ۵۰ ساله) و باب (۵۹ ساله) در حال حاضر در كارها با هم سهیم اند، اما هر یك موقعیت خاصی دارند. وظیفه ریك به عنوان صاحب گله، اتخاذ تصمیمات تولید مثلی و سرویس سامانه های ماشین آلات است. كار باب شیردوشی و رسیدگی روزانه حساب هاست كتی وظیفه آماده كردن جیره ها و انجام برخی از كارهای دفتری مثل برنامه های زراعی، تغذیه ای و سفارشات را به عهده دارد. فرزندان ریك وكتی، كارلی ۲۱ ساله و كرك ۱۷ ساله هم به آن ها كمك می كنند (كارلی در خبرنامه NODPA News هم كار می كند).
این گاوداران اجازه می دهند خود گاوها به آن ها بیاموزند كه چگونه از مرتع به صورت سودمندی استفاده كنند. كتی خیلی واضح میگوید:« ما ارچاد گراس (orchard grass) را دوست نداریم، چون گاوهای مان آن ها را دوست ندارند. ما بخش زیادی از زمین های مان را به گونه های گیاهی اختصاص داده ایم كه گاوها واقعاً دوست دارند.»
گاوهای آن ها علاقه زیادی به چاودار علوفه ای (ryegrass)، تیموتی و شبدرآلیس دارند. با ۲۰۰ روز چرا در سال (به طور متوسط)، گاوهیا دوشای آن ها به ۴۰ درصد جیره كاملاً مخلوط كمتری در سال نیاز دارند. با دوبار دوشش در روز، آن ها به ازرای هر گاو ۹۵۰۰ كیلوگرم شیر، ۳۴۸ كیلوگرم چربی و ۲۹۴ كیلوگرم پروتئین تولید می كنند.
گاوهای خشك و تلیسه ها، ۱۰۰ درصد غذای خود را حداقل برای همان مدت (۲۰۰ روز) ، از مرتع تأمین می كنند كه سبب صرفه جویی زیادی در هزینه خوراك و كارگر می شود. گاوهای شیرده در تابستان جیره كاملاً مخلوطی مركب از سیلوی علوفه، آرد ذرت، جو و زبره گندم مصرف می كنند.
در زمستان ذرت پر رطوبت تولید خودشان جایگزین آرد ذرت می شود. سانی گلدن متخصص در زمینه تغذیه در مرتع از ایالت پنسیلوانیا، جیره نویسی آن ها را انجام می دهد.
در مزرعه توئین اكس، حتی گوساله ها هم به محض آن كه گراس ها در بهار شروع به رشد می كنند، در چهار چراگاه می چرند. گوساله های كوچك تر هر كدام روزانه ۵/۷ لیتر شیر از مخازن پستانك دار دسته جمعی دریافت می كنند و تمام گوساله ها به سرپناه های قابل حمل برای پناه گرفتن دسترسی دارند. آنها از تلقیح تلیسه ها استفاده نمی كنند، چون آن ها بیرون و در مرتع هستند، به همین خاطر از یك گاو نر برای تلقیح طبیعی استفاده می كنند.
ریك آرنولد، آمیخته گری را با نژادهای نرمندی، قرمز اسكاندیناوی، براون سوئیس و جرسی امتحان می كند. او گاوهای نری را انتخاب می كند ارزش خالص شان برای تولید پروتئین و چربی، از همه بالاتر است.
در سال ۱۹۹۶، یك جایگاه فری استال كوچك با ظرفیت ۳۴ رأس ساخته شد. گاوهای موجود در جایگاه فرس استال پس از گاوهایی كه در تای استال نگهداری می شدند، توسط سامانه شیردوشی، دوشیده می شدند. به این ترتیب گاوها به صورت متناوب داخل و خارج هستند و بنابراین امكان تامین نیازهای طبیعی در حد رضایت بخشی و در طول سال فراهم است. طی فصل چرا، جایگاه های مربوط به تلیسه ها خالی است و این به قطع چرخه عوامل بیماری زا كمك می كند.
●نحوه مدیریت
شما چگونه سلامت گله را در یك گاوداری طبیعی مدیریت می كنید؟ كتی گفت« اولین نكته، مدیریت شما برای جلوگیری از بیمار شدن گله است. كارهایی را انجام دهید كه سبب بهبود سیستم ایمنی شده و گاوها را سالم نگه می دارد. آن ها از گراس های سبزی تغذیه می كنند كه غنی از ویتامین E هستند.
این ماده در فعالیت سیستم ایمنی نقش بسیار مهمی دارد.»
با تأكید بر برنامه های درمانی طبیعی، او محصولات هموپاتیك مختلف را در نظر قرار داد. اما واضح است كه پیش گیری كلید كار است. بودن در مرتع تقریباً باعث می شود سم چینی به طور طبیعی انجام شود و آن ها هر گز نیازی به سم چین نداشته باشند.
توئین اكس مدت زیادی است كه علیه استاف اورئوس مولد ورم پستان مبارزه می كند، اما پیشرفت آهسته و بطئی است. آن ها هر شش ماه از تمام كارتیه كشت باكتریایی تهیه می كنند و گاوهای مبتلا به عفونت را در آخر می دوشند. با این كار شما سلول های بدنی و تعداد گاوهای مبتلا به عفونت كاهش یافته است. ركوردهای ماهیانه انجمن بهبود گاوهیا شیری (DHIA)، آنها را در جریان شمار سلول های بدنی تك تك گاوها قرار می دهد.
بیش از ۱۵۰ گاو داری در ایالت نیویورك به عنوان گاوداری های طبیعی ثبت شده اند. در شمال شرقی ، شبكه های حمایتی قوی برای تولید كنندگان محصولات طبیعی در حال گسرتش است. در حال حاضر چندین منبع خوراك های كاملاً طبیعی،شامل یك كارخانه خوراك طبیعی در پن یان نیویورك به وجود آمده است.
توسعه خبرنامه و وب سایت طبیعی، اشتیاقی كه تعاونی های كشاورزان مدت ها پیش داشته اند را خاطر نشان می كنند. اگر چه هوریزون، بزرگ ترین خریدار شیر طبیعی است، اما خانواده آرنولد در سال ۱۹۹۸ با شركت Organic Valley به عنوان یكی از چهار تولید كننده نخست شیر طبیعی در ایالت نیویورك قرار داد بستند، چون فكر می كردند باید رقابت وجود داشته باشد. علاقه آنها به شركت Organic Valley به این خاطر بود كه متعلق به خود گاوداران بود. برای ادامه افزایش رقابت در بازار توئین اكس، اولین گاوداری بود كه با شركت Hood/Stony field كه وارد بازار شیر طبیعی نیویورك شده بود، قرارداد بست.
زمان زیادی برای حصار كشی و آب رسانی به چراگاه های شان صرف شده بود و ناوگان خودروهای هوندای آنها همیشه در حال حركت بود.بدون توجه به این كه سامانه تان چگونه است، شما باید سخت كار كنید و به كارتان اعتقاد داشته باشید. افراد گاوداری توئین اكس برای به دست آوردن جایزه قیمت شیر طبیعی به سختی تلاش می كنند (حدود ۲۵ دلار به ازای هر ۴۵ كیلو گرم) و هیچ چیزی را درو از دسترس نمی دانند، كتی آرنولد، چالش های پیش رو را می بیند: آیا اداره استاندارد USDA به گاودارها آسیب می رساند یا به آن ها كمك می كند؟ آیا شیر طبیعی جایگاه خود را در بازار به دست می آورد و قیمت ها را می شكند؟ آیا ادغام شركت ها سبب كاهش رقابت در بازار محصولات طبیعی می شود؟
این ها افراد خبره ای هستند كه یاد گرفته اند چگونه ارزان بخرند و گران بفروشند. آن ها سامانه پایدار خوبی دارند و واقعاً هر مساله ای را دنبال می كنند. این افراد از هر چالشی جلوتر هستند.

منبع :( نشریه هوردزدیری من )

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

واکسن های طیور


واکسن های طیور
● واكسن بیماری مارك
در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ایران به مصرف می رسد :
الف) H.V.T vaccine :
این نوع واكسن از هر پس ویروس بوقلمون و به صورت لیوفیلینره ساخته شده و مصرف آن در جوجه های تخمگذار در یكروزگی برابر دستورالعمل موسسه سازنده ضروری و اجباری است.
ب) Rispens vaccine :
این نوع واكسن از سویه ۹۸۸ Rispens- cui و به صورت همراه با سلول كه در ازت مایع ۱۹۶ درجه سانتی گراد نگهداری می شود و در جوجه های یكروزه ما در برابر دستورالعمل موسسه سازنده به مصرف می رسد.
ـ توجه :
بنا به پیشنهاد سازمان دامپزشكی كشور واكسن دوگانه و به شكل همراه به سلول در جوجه های یكروزه مادرگوشتی و تخمگذار و جوجه یكروزه تخمگذار تجارتی در كارخانه جوجه كشی می باید مصرف شود .
ـ توجه :
۱) آمپول محتوی واكسن در واكسن های همراه با سلول باید در محلول ازت غوطه ور باشد و هیچگاه نباید گذاشت سطح ازت مایع بر اثر تبخیر كاهش پیدا نماید به نحوی كه آمپول واكسن خارج از محلول قرار گیرد .
۲) واكسن بیماری نیوكاسل
واكسن های بیماری نیوكاسل در ایران به دوشكل زیر به مصرف می رسد:
الف ) واكسن های زنده :
از دو نوع B۱ و لاسوتا می باشند كه هر دو نوع ویروس واكسن بوده از اینرو به علت حساس بودن در حفظ و نگهداری و كاربرد آن باید دقت فراوان مبذول داشت و دقیقا برابر دستورالعمل موسسه سازنده اقدام كرد.
ب) واكسن كشته :
ویروس بكار رفته در این نوع واكسن غالبا B۱ ، لاسوتا و ۷۴ بوده و غیر فعال می باشند . مصرف این نوع واكسن متعاقب مصرف واكسن های زنده نیوكاسل در گله های گوشتی ؤ مادر و تخم گذار تجارتی جهت افزایش و یكنواختی عیار آنتی بادی بر علیه بیماری ها بكار میرود .
● واكسن گامبورو
دو نوع واكسن گامبورو در ایران به مصرف می رسد .
الف) واكسن زنده :
ویروس بكار رفته در ساخت واكسن از نوع Intermedate و مصرف آن در كلیه مناطق و در كلیه گله های پرورشی مرغ برابر دستورالعمل موسسه سازنده واكسن اجباری می باشد . جهت تعیین زمان مطلوب استفاده از این واكسن باید سطح ایمنی مادری ،‌میزان آلودگی منطقه و فارم و حدت ویروس بیماری زای منطقه را در نظر گرفت .
ب) واكسن كشته :
ویروس واكسن غیر فعال می باشد. مصرف این نوع واكسن در گله های مادر قبل از زمان تخمگذاری اجباری می باشد .
● واكسن بیماری برنشیت عفونی :
دو نوع واكسن برونشیت عفونی در ایران به مصرف می رسد .
الف) ویروس بكار رفته در ساخت واكسن از سویه تخفیف حدت یافته ماساچوست می باشد و به دوشكل :
۱) Masstype- H۱۲۰strain
كه ویروس واكسن تخفیف حدت بیشتری یافته و در سنین اولیه در طیور مصرف می شود .
۲) Masstype- H۵۲strain
كه ویروس قوی تر بوده و برای تقویت ایمنی حاصل از واكسن H۱۲۰ در مرغان مادر و تخمگذار تجارتی مصرف می شود .
در مناطق آلوده توصیه میشود واكسیناسیون در روزهای اول به صورت اسپری با قطرات درشت و یا قطره چشمی انجام گیرد.
ب) واكسن كشته :
ویروس بكاررفته در ساخت واكسن از سویه M۴۱و غیر فعال می باشد (كشته ) مصرف این واكسن در گله های مادر و تخمگذار تجارتی قبل از زمان تخمگذاری ضروری است .
▪ واكسن بیماری لارنگوتراكئیت عفونی طیور
این واكسن از ویروس تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می شود . مصرف این واكسن در مرغان مادر و تخمگذار تجارتی صرفا در مناطق آلوده (كه وجود بیماری در منطقه به اثبات رسیده و با سایقه واكسیناسیون وجود داشته باشد) با توجه به دستور العمل موسسه سازنده واكسن ضروری است .
▪ واكسن بیماری آبله طیور
این واكسن از ویروس تخفیف حدت یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می شود . مایه كوبی طیور بر علیه این بیماری در ایران در مناطقی كه سابقه بیماری دارند با توجه به دستورالعمل موسسه سازنده واكسن اجباری و ضروری است .
▪ واكسن بیماری آنسفالومیلیت طیور
ویروس این واكسن زنده و در جنین تخم مرغ تكثیر یافته و به صورت لیوفیلیزه تهیه می شود مصرف این واكسن در گله های مرغ مادر قبل از تولید و در زمان تولك بری اجباری است .
▪ واكسن مذكور حاوی ۳-۲ سویه باكتری (غیر فعال ) می باشد كه برای پیشگیری از بیماری قبل از شروع تخمگذاری در گله بكار می رود .
▪ واكسن بیماری سندروم كاهش تولید
واكسن مذكور غیر فعال بوده و جهت پیشگیری از بیماری سندروم كاهش تولید قبل از شروع مرحله تخمگذاری بكار گرفته می شود .
▪ واكسن پاستورلوز یا وبای مرغان
واكسن مذكور غیر فعال واكسیناسیون علیه بیماری در مناطق آلوده در اردك – بوقلمون – غاز و مرغ توصیه می شود .
این واكسن توسط موسسه رازی و از سویه بومی پاستورلامولتوسیداتیپ A۱ تهیه می شود .
ـ توجه :
در حال حاضر واكسن های كشته نیوكاسل ۷۶+ ،EDS+ برونشیت عفونی + گامبورو (چهار گانه ) به صورت مخلوط برای مصرف در مزارع مرغ مادر و مخلوط واكسن های كشته نیوكاسل + برونشیت عفونی ++۷۶ ، EDSبرای مصرف در مزارع پرورش پولت تخمگذار در نظر گرفته شده است .
▪ واكسن بیماری كوكسیدیوز طیور
این واكسن حاوی چهار گانه بیماری زایی ایمریا (نكااتریكس – اسرولینا – ماكزیما ) می باشند و به صورت آشامیدنی جهت مصرف در گله های مادر در نظر گرفته شده است .
▪ واكسن بیماری آنفلوانزای طیور
این واكسن از سویه های جدا شده در ایران از سروتیپ (H۹N۲و به شكل غیر فعال و به منظور استفاده در گله های طیور صنعتی ساخته شده است .
● نكات ضروری در انجام واكسیناسیون
۱) قبل از مصرف واكسن حتما باید از سلامت گله اطمینان حاصل كرد .
۲) در روش آشامیدنی لازمست آبخوری ها را با آب فاقد مواد ضدعفونی كاملا شسته و تمیز كرد و تعداد آنها نیز كافی باشد و حتی المقدور تعدادی آبخوری اضافی در نظ گرفته شود .
۳) جهت رقیق نمودن واكسن لازمست از آب مقطر ، آب آشامیدنی فاقد اصلاح ، كلر و مواد ضدعفونی كننده دیگر ، آب جوشیده سر شده و یا سرم فیزیولوژی ۵/۸دصد استفاده كرد و درجه حرارت آب مصرفی می بایستی حدود ۲۳ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود وPHآن در نظر گرفته شود و PH آن برابر ۷ باشد .
۴) قبل از محلول كردن واكسن طیور را به مدت ۴-۲ ساعت (بسته به سن و به فصل سال ) تشنه نگهدارید .
۵) آب محتوی .اكسن می باید خنك و در عرض دو ساعت توسط طیور آشامیده شود.
۶) اضافه كردن شیر خشك (بدون چربی ) به نسبت ۵/۲-۲ گرم در لیتر در آب مصرفی همچنین از شیر معمولی بدون چربی یا كم چربی به نسبت ۱۰-۱۵ درصد می توان استفاده كرد . اضافه كردن شیر سبب حفظ و ماندگاری ویروس واكسن می شود .
۷) جهت واكسیناسیون به طریقه قطره چشمی و یا تزریقی نیاز به افراد آموزش دیده و به تعداد كافی می باشد .
۸) جهت واكسیناسیون به طریقه آشنایی تجویز واكسن در طول ساعات سردتر روز باید مورد نظر قرار گیرد .
۹) واكسن های كشته را قبل از مصرف و در خلال واكسیناسیون بخوبی تكان دهید.
۱۰) سر سوزن مورد استفاده باید تمیز و عاری از آلودگی باشد.
۱۱) فلاكن محتوی واكسن را قبل از مصرف مدتی در درجه حرارت اطاق (۲۰درجه سانتی گراد و ۱۸+ درجه سانتی گراد) نگهداشته سپس اقدام به واكسیناسیون نمایید .
۱۲) در روش اسپری مطمئن باشید كه گله مورد نظر عاری از آلودگی مایكوپلاسمایی و سایر بیماری های تنفسی باشد .
● روش های معمول واكسیناسیون
۱) ش آشامیدنی
روش فوق باید عینا بر طبق دستورالعمل موسسه سازنده واكسن صورت پذیرد بال توجه به دستورالعمل ها و اعمال كلیه شرایطی كه باید در این طریقه مایه كوبی در نظر گرفت می توان با استفاده از جدول شماره یك اقدام به رقیق كردن واكسن كرده از معایب این روش دریافت واكسن بطور غیر یكنواخت توسط طیور گله است دز بیشتری و تعدادی دز كمتری را دریافت كنند در این صورت عیار آنتی بادی حاصله در این روش (آشامیدنی ) در گله غیر یكنواخت و امكان آلوده شدن جوجه هایی كه دارای عیار آنتی بادی پایین می باشند با ویروس بیماری زا وجود خواهد داشت .
واكسن هایIBDV-NDVILTV-IBV-AEV را می توان به روش فوق بكار برد .
۲) روش قطره چشمی
روش فوق باید عینا بر طبق دستورالعمل موسسه سازنده واكسن صورت پذیرد با توجه به دستورالعمل ها عموما مقدار ۱۰۰۰ دز واكسن را در ۲۵ سانتی متر مكعب آب مقطر و یا سرم فیزیولوژی و یا اب جوشیده سرد شده حل كرده و برای ۱۰۰۰قطعه (جوجه- نیمچه –پولت ) بكار می برند . در این روش یك قطره از محلول محتوی واكسن توسط قطره چكان مخصوص در داخل چشم چكانده می شود .
واكسن های NDVILTV-IBDV-IBV-NDVرا می توان به روش فوق بكار برد.
▪ روش اسپری و یا روش آئروسل
با توجه به اهمیت و تفاوتهایی كه دو روش اسپری و آئروسل با همدیگر دارند یك دستورالعمل كلی در زمینه نحوه ارائه می شود . با روش فوق می توان واكسن های ILTV-IBDV-IBV-NDV را جهت پیشگیری از بیماری های مربوطه بكار گرفت .
▪ روش تزریقی
اصولا كلیه واكسن های كشته و تعداد محدودی از واكسن های زنده را می توان با روش تزریقی مورد استفاده قرار داد . از مزایای این روش :
- استفاده از حداكثر عیار آنتی ایمنی بدست آمده و دوام عیار حاصله به مدت طولانی
- وارد كردن مقدار یك دز آنتی ژن مورد نظر به هر قطعه
- یك دست بودن عیار آنتی بادی حاصله در این روش
- كاهش استرس ناشی از مصرف مداوم واكسن های زنده
● راه های تزریق
اصولا عضله سینه طیور و زیر جلد ناحیه گردن توصیه می شود . تزریق واكسن كشته در سطح بالایی دم طیور بكار گرفته شده و همچنین واكسن مارك در ۱۸ روزگی دوران جنینی (در زمان انتقال تخم مرغ نطفه دار از دستگاه ستر به هچر ) مورد استفاده قرار گرفته و با موفقیت همراه بوده است.

20 روش پخت لازانیا که باید امتحان کنید (3)
اگر اجاق گازتان فر ندارد یا اینکه استفاده از فر برایتان مشکل است، نگران نباشید. باز هم می توانید لازانیا درست کنید. با این دستور شما می توانید لازانیا را داخل تابه روی اجاق گاز درست کنید که هم راحت است و هم سریع درست می شود.
وبگردی
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود
سیف بعد از کاهش 30 درصدی ثروت مردم بجای استعفا وعده داد / عقب نشینی از کاهش دستوری نرخ سود - تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز؛ شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی در نشست...
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟
دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟ - یادآوری سخنی از رئیس جمهور،در برنامه تلویزیونی "دیدگاه"، پیش از انتخابات سال 1392 و نگاهی به نرخ ارز امروز ، 25 بهمن 1396
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.