سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ / Tuesday, 12 December, 2017

مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است


مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است
در گاوداری توتین اكس، اصطبل های تای استال در دامنه تپه ای كه شیب آن به سمت غرب به یك باره زیاد می شود قرار دارند. با نگاهی به حاشیه شرقی رودخانه تیونیوگا و زمین های مسطح گاوداری معلوم می شود كه حدود ۳۵ تا ۴۰ هكتار از زمین های حاشیه تپه برای چندین دهه زمین های مرتعی بوده اند.
در سال ۱۹۹۳ خانواده آرنولد به دنبال روش جدیدی بودند، چون افزایش مخارج به خاطر نیاز به تولید شیر بیشتر، آن ها را خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك، كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك،كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی ب هزینه های پایین خوراك و قیمت بالای شیر، راه اندازی كردند. كتی آرنولد می گوید:« چرا همیشه جزئی از برنامه های ما بود» او همچنین اذعان داشت:«در سال ۱۹۹۳ به سامانه چرای كامل تغییر برنامه دادیم و بهترین زمین های نزدیك گاوداری را وارد این سامانه كردیم.»
او ویراستار خبرنامه NODPA News برای گاوداران طبیعی شمال شرق است و مقالات خوبی در مورد مسائل چرای وسیع و گاوداری طبیعی می نویسد. علاوه بر این او نویسنده مقاله «جهش به سوی محصولات طبیعی» بوده است.
اما گاوداری توئین اكس واقعاً برای تولید شیر طبیعی جهشی نداشت؛ بلكه بیشتر یك تكامل طبیعی بود. پس از ۵ سال تجربه چرا، آن ها برای شروع یك سامانه طبیعی در سال ۱۹۹۸ آماده شدند، این در حالی بود كه بازار شیر طبیعی در استان های شمالی نیویورك رونق گرفته بود.
ریك وكتی (هر دو ۵۰ ساله) و باب (۵۹ ساله) در حال حاضر در كارها با هم سهیم اند، اما هر یك موقعیت خاصی دارند. وظیفه ریك به عنوان صاحب گله، اتخاذ تصمیمات تولید مثلی و سرویس سامانه های ماشین آلات است. كار باب شیردوشی و رسیدگی روزانه حساب هاست كتی وظیفه آماده كردن جیره ها و انجام برخی از كارهای دفتری مثل برنامه های زراعی، تغذیه ای و سفارشات را به عهده دارد. فرزندان ریك وكتی، كارلی ۲۱ ساله و كرك ۱۷ ساله هم به آن ها كمك می كنند (كارلی در خبرنامه NODPA News هم كار می كند).
این گاوداران اجازه می دهند خود گاوها به آن ها بیاموزند كه چگونه از مرتع به صورت سودمندی استفاده كنند. كتی خیلی واضح میگوید:« ما ارچاد گراس (orchard grass) را دوست نداریم، چون گاوهای مان آن ها را دوست ندارند. ما بخش زیادی از زمین های مان را به گونه های گیاهی اختصاص داده ایم كه گاوها واقعاً دوست دارند.»
گاوهای آن ها علاقه زیادی به چاودار علوفه ای (ryegrass)، تیموتی و شبدرآلیس دارند. با ۲۰۰ روز چرا در سال (به طور متوسط)، گاوهیا دوشای آن ها به ۴۰ درصد جیره كاملاً مخلوط كمتری در سال نیاز دارند. با دوبار دوشش در روز، آن ها به ازرای هر گاو ۹۵۰۰ كیلوگرم شیر، ۳۴۸ كیلوگرم چربی و ۲۹۴ كیلوگرم پروتئین تولید می كنند.
گاوهای خشك و تلیسه ها، ۱۰۰ درصد غذای خود را حداقل برای همان مدت (۲۰۰ روز) ، از مرتع تأمین می كنند كه سبب صرفه جویی زیادی در هزینه خوراك و كارگر می شود. گاوهای شیرده در تابستان جیره كاملاً مخلوطی مركب از سیلوی علوفه، آرد ذرت، جو و زبره گندم مصرف می كنند.
در زمستان ذرت پر رطوبت تولید خودشان جایگزین آرد ذرت می شود. سانی گلدن متخصص در زمینه تغذیه در مرتع از ایالت پنسیلوانیا، جیره نویسی آن ها را انجام می دهد.
در مزرعه توئین اكس، حتی گوساله ها هم به محض آن كه گراس ها در بهار شروع به رشد می كنند، در چهار چراگاه می چرند. گوساله های كوچك تر هر كدام روزانه ۵/۷ لیتر شیر از مخازن پستانك دار دسته جمعی دریافت می كنند و تمام گوساله ها به سرپناه های قابل حمل برای پناه گرفتن دسترسی دارند. آنها از تلقیح تلیسه ها استفاده نمی كنند، چون آن ها بیرون و در مرتع هستند، به همین خاطر از یك گاو نر برای تلقیح طبیعی استفاده می كنند.
ریك آرنولد، آمیخته گری را با نژادهای نرمندی، قرمز اسكاندیناوی، براون سوئیس و جرسی امتحان می كند. او گاوهای نری را انتخاب می كند ارزش خالص شان برای تولید پروتئین و چربی، از همه بالاتر است.
در سال ۱۹۹۶، یك جایگاه فری استال كوچك با ظرفیت ۳۴ رأس ساخته شد. گاوهای موجود در جایگاه فرس استال پس از گاوهایی كه در تای استال نگهداری می شدند، توسط سامانه شیردوشی، دوشیده می شدند. به این ترتیب گاوها به صورت متناوب داخل و خارج هستند و بنابراین امكان تامین نیازهای طبیعی در حد رضایت بخشی و در طول سال فراهم است. طی فصل چرا، جایگاه های مربوط به تلیسه ها خالی است و این به قطع چرخه عوامل بیماری زا كمك می كند.
●نحوه مدیریت
شما چگونه سلامت گله را در یك گاوداری طبیعی مدیریت می كنید؟ كتی گفت« اولین نكته، مدیریت شما برای جلوگیری از بیمار شدن گله است. كارهایی را انجام دهید كه سبب بهبود سیستم ایمنی شده و گاوها را سالم نگه می دارد. آن ها از گراس های سبزی تغذیه می كنند كه غنی از ویتامین E هستند.
این ماده در فعالیت سیستم ایمنی نقش بسیار مهمی دارد.»
با تأكید بر برنامه های درمانی طبیعی، او محصولات هموپاتیك مختلف را در نظر قرار داد. اما واضح است كه پیش گیری كلید كار است. بودن در مرتع تقریباً باعث می شود سم چینی به طور طبیعی انجام شود و آن ها هر گز نیازی به سم چین نداشته باشند.
توئین اكس مدت زیادی است كه علیه استاف اورئوس مولد ورم پستان مبارزه می كند، اما پیشرفت آهسته و بطئی است. آن ها هر شش ماه از تمام كارتیه كشت باكتریایی تهیه می كنند و گاوهای مبتلا به عفونت را در آخر می دوشند. با این كار شما سلول های بدنی و تعداد گاوهای مبتلا به عفونت كاهش یافته است. ركوردهای ماهیانه انجمن بهبود گاوهیا شیری (DHIA)، آنها را در جریان شمار سلول های بدنی تك تك گاوها قرار می دهد.
بیش از ۱۵۰ گاو داری در ایالت نیویورك به عنوان گاوداری های طبیعی ثبت شده اند. در شمال شرقی ، شبكه های حمایتی قوی برای تولید كنندگان محصولات طبیعی در حال گسرتش است. در حال حاضر چندین منبع خوراك های كاملاً طبیعی،شامل یك كارخانه خوراك طبیعی در پن یان نیویورك به وجود آمده است.
توسعه خبرنامه و وب سایت طبیعی، اشتیاقی كه تعاونی های كشاورزان مدت ها پیش داشته اند را خاطر نشان می كنند. اگر چه هوریزون، بزرگ ترین خریدار شیر طبیعی است، اما خانواده آرنولد در سال ۱۹۹۸ با شركت Organic Valley به عنوان یكی از چهار تولید كننده نخست شیر طبیعی در ایالت نیویورك قرار داد بستند، چون فكر می كردند باید رقابت وجود داشته باشد. علاقه آنها به شركت Organic Valley به این خاطر بود كه متعلق به خود گاوداران بود. برای ادامه افزایش رقابت در بازار توئین اكس، اولین گاوداری بود كه با شركت Hood/Stony field كه وارد بازار شیر طبیعی نیویورك شده بود، قرارداد بست.
زمان زیادی برای حصار كشی و آب رسانی به چراگاه های شان صرف شده بود و ناوگان خودروهای هوندای آنها همیشه در حال حركت بود.بدون توجه به این كه سامانه تان چگونه است، شما باید سخت كار كنید و به كارتان اعتقاد داشته باشید. افراد گاوداری توئین اكس برای به دست آوردن جایزه قیمت شیر طبیعی به سختی تلاش می كنند (حدود ۲۵ دلار به ازای هر ۴۵ كیلو گرم) و هیچ چیزی را درو از دسترس نمی دانند، كتی آرنولد، چالش های پیش رو را می بیند: آیا اداره استاندارد USDA به گاودارها آسیب می رساند یا به آن ها كمك می كند؟ آیا شیر طبیعی جایگاه خود را در بازار به دست می آورد و قیمت ها را می شكند؟ آیا ادغام شركت ها سبب كاهش رقابت در بازار محصولات طبیعی می شود؟
این ها افراد خبره ای هستند كه یاد گرفته اند چگونه ارزان بخرند و گران بفروشند. آن ها سامانه پایدار خوبی دارند و واقعاً هر مساله ای را دنبال می كنند. این افراد از هر چالشی جلوتر هستند.

منبع :( نشریه هوردزدیری من )

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط
وبگردی
جُرمی به نام سفر خارجی: چرا از "دنیا گردی مردم"  می ترسند؟!
جُرمی به نام سفر خارجی: چرا از "دنیا گردی مردم" می ترسند؟! - دولت حاکم بر یک جامعه در حال توسعه، نه تنها نباید جلوی سفر مردم به خارج از کشور را بگیرد، بلکه باید تسهیلاتی برای چنین سفرهایی در نظر بگیرد ... آیا کشوری با مردم دنیادیده زودتر و بهتر توسعه می یابد یا مملکتی که مردمانش فکر می کنند دنیا همین چهار دیواری خودشان است؟!
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
 آنونس سرى جدید دورهمى
آنونس سرى جدید دورهمى - رونمایی از دکور سرى جدید دورهمى
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها