سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018

مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است


مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است
در گاوداری توتین اكس، اصطبل های تای استال در دامنه تپه ای كه شیب آن به سمت غرب به یك باره زیاد می شود قرار دارند. با نگاهی به حاشیه شرقی رودخانه تیونیوگا و زمین های مسطح گاوداری معلوم می شود كه حدود ۳۵ تا ۴۰ هكتار از زمین های حاشیه تپه برای چندین دهه زمین های مرتعی بوده اند.
در سال ۱۹۹۳ خانواده آرنولد به دنبال روش جدیدی بودند، چون افزایش مخارج به خاطر نیاز به تولید شیر بیشتر، آن ها را خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك، كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك،كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی ب هزینه های پایین خوراك و قیمت بالای شیر، راه اندازی كردند. كتی آرنولد می گوید:« چرا همیشه جزئی از برنامه های ما بود» او همچنین اذعان داشت:«در سال ۱۹۹۳ به سامانه چرای كامل تغییر برنامه دادیم و بهترین زمین های نزدیك گاوداری را وارد این سامانه كردیم.»
او ویراستار خبرنامه NODPA News برای گاوداران طبیعی شمال شرق است و مقالات خوبی در مورد مسائل چرای وسیع و گاوداری طبیعی می نویسد. علاوه بر این او نویسنده مقاله «جهش به سوی محصولات طبیعی» بوده است.
اما گاوداری توئین اكس واقعاً برای تولید شیر طبیعی جهشی نداشت؛ بلكه بیشتر یك تكامل طبیعی بود. پس از ۵ سال تجربه چرا، آن ها برای شروع یك سامانه طبیعی در سال ۱۹۹۸ آماده شدند، این در حالی بود كه بازار شیر طبیعی در استان های شمالی نیویورك رونق گرفته بود.
ریك وكتی (هر دو ۵۰ ساله) و باب (۵۹ ساله) در حال حاضر در كارها با هم سهیم اند، اما هر یك موقعیت خاصی دارند. وظیفه ریك به عنوان صاحب گله، اتخاذ تصمیمات تولید مثلی و سرویس سامانه های ماشین آلات است. كار باب شیردوشی و رسیدگی روزانه حساب هاست كتی وظیفه آماده كردن جیره ها و انجام برخی از كارهای دفتری مثل برنامه های زراعی، تغذیه ای و سفارشات را به عهده دارد. فرزندان ریك وكتی، كارلی ۲۱ ساله و كرك ۱۷ ساله هم به آن ها كمك می كنند (كارلی در خبرنامه NODPA News هم كار می كند).
این گاوداران اجازه می دهند خود گاوها به آن ها بیاموزند كه چگونه از مرتع به صورت سودمندی استفاده كنند. كتی خیلی واضح میگوید:« ما ارچاد گراس (orchard grass) را دوست نداریم، چون گاوهای مان آن ها را دوست ندارند. ما بخش زیادی از زمین های مان را به گونه های گیاهی اختصاص داده ایم كه گاوها واقعاً دوست دارند.»
گاوهای آن ها علاقه زیادی به چاودار علوفه ای (ryegrass)، تیموتی و شبدرآلیس دارند. با ۲۰۰ روز چرا در سال (به طور متوسط)، گاوهیا دوشای آن ها به ۴۰ درصد جیره كاملاً مخلوط كمتری در سال نیاز دارند. با دوبار دوشش در روز، آن ها به ازرای هر گاو ۹۵۰۰ كیلوگرم شیر، ۳۴۸ كیلوگرم چربی و ۲۹۴ كیلوگرم پروتئین تولید می كنند.
گاوهای خشك و تلیسه ها، ۱۰۰ درصد غذای خود را حداقل برای همان مدت (۲۰۰ روز) ، از مرتع تأمین می كنند كه سبب صرفه جویی زیادی در هزینه خوراك و كارگر می شود. گاوهای شیرده در تابستان جیره كاملاً مخلوطی مركب از سیلوی علوفه، آرد ذرت، جو و زبره گندم مصرف می كنند.
در زمستان ذرت پر رطوبت تولید خودشان جایگزین آرد ذرت می شود. سانی گلدن متخصص در زمینه تغذیه در مرتع از ایالت پنسیلوانیا، جیره نویسی آن ها را انجام می دهد.
در مزرعه توئین اكس، حتی گوساله ها هم به محض آن كه گراس ها در بهار شروع به رشد می كنند، در چهار چراگاه می چرند. گوساله های كوچك تر هر كدام روزانه ۵/۷ لیتر شیر از مخازن پستانك دار دسته جمعی دریافت می كنند و تمام گوساله ها به سرپناه های قابل حمل برای پناه گرفتن دسترسی دارند. آنها از تلقیح تلیسه ها استفاده نمی كنند، چون آن ها بیرون و در مرتع هستند، به همین خاطر از یك گاو نر برای تلقیح طبیعی استفاده می كنند.
ریك آرنولد، آمیخته گری را با نژادهای نرمندی، قرمز اسكاندیناوی، براون سوئیس و جرسی امتحان می كند. او گاوهای نری را انتخاب می كند ارزش خالص شان برای تولید پروتئین و چربی، از همه بالاتر است.
در سال ۱۹۹۶، یك جایگاه فری استال كوچك با ظرفیت ۳۴ رأس ساخته شد. گاوهای موجود در جایگاه فرس استال پس از گاوهایی كه در تای استال نگهداری می شدند، توسط سامانه شیردوشی، دوشیده می شدند. به این ترتیب گاوها به صورت متناوب داخل و خارج هستند و بنابراین امكان تامین نیازهای طبیعی در حد رضایت بخشی و در طول سال فراهم است. طی فصل چرا، جایگاه های مربوط به تلیسه ها خالی است و این به قطع چرخه عوامل بیماری زا كمك می كند.
●نحوه مدیریت
شما چگونه سلامت گله را در یك گاوداری طبیعی مدیریت می كنید؟ كتی گفت« اولین نكته، مدیریت شما برای جلوگیری از بیمار شدن گله است. كارهایی را انجام دهید كه سبب بهبود سیستم ایمنی شده و گاوها را سالم نگه می دارد. آن ها از گراس های سبزی تغذیه می كنند كه غنی از ویتامین E هستند.
این ماده در فعالیت سیستم ایمنی نقش بسیار مهمی دارد.»
با تأكید بر برنامه های درمانی طبیعی، او محصولات هموپاتیك مختلف را در نظر قرار داد. اما واضح است كه پیش گیری كلید كار است. بودن در مرتع تقریباً باعث می شود سم چینی به طور طبیعی انجام شود و آن ها هر گز نیازی به سم چین نداشته باشند.
توئین اكس مدت زیادی است كه علیه استاف اورئوس مولد ورم پستان مبارزه می كند، اما پیشرفت آهسته و بطئی است. آن ها هر شش ماه از تمام كارتیه كشت باكتریایی تهیه می كنند و گاوهای مبتلا به عفونت را در آخر می دوشند. با این كار شما سلول های بدنی و تعداد گاوهای مبتلا به عفونت كاهش یافته است. ركوردهای ماهیانه انجمن بهبود گاوهیا شیری (DHIA)، آنها را در جریان شمار سلول های بدنی تك تك گاوها قرار می دهد.
بیش از ۱۵۰ گاو داری در ایالت نیویورك به عنوان گاوداری های طبیعی ثبت شده اند. در شمال شرقی ، شبكه های حمایتی قوی برای تولید كنندگان محصولات طبیعی در حال گسرتش است. در حال حاضر چندین منبع خوراك های كاملاً طبیعی،شامل یك كارخانه خوراك طبیعی در پن یان نیویورك به وجود آمده است.
توسعه خبرنامه و وب سایت طبیعی، اشتیاقی كه تعاونی های كشاورزان مدت ها پیش داشته اند را خاطر نشان می كنند. اگر چه هوریزون، بزرگ ترین خریدار شیر طبیعی است، اما خانواده آرنولد در سال ۱۹۹۸ با شركت Organic Valley به عنوان یكی از چهار تولید كننده نخست شیر طبیعی در ایالت نیویورك قرار داد بستند، چون فكر می كردند باید رقابت وجود داشته باشد. علاقه آنها به شركت Organic Valley به این خاطر بود كه متعلق به خود گاوداران بود. برای ادامه افزایش رقابت در بازار توئین اكس، اولین گاوداری بود كه با شركت Hood/Stony field كه وارد بازار شیر طبیعی نیویورك شده بود، قرارداد بست.
زمان زیادی برای حصار كشی و آب رسانی به چراگاه های شان صرف شده بود و ناوگان خودروهای هوندای آنها همیشه در حال حركت بود.بدون توجه به این كه سامانه تان چگونه است، شما باید سخت كار كنید و به كارتان اعتقاد داشته باشید. افراد گاوداری توئین اكس برای به دست آوردن جایزه قیمت شیر طبیعی به سختی تلاش می كنند (حدود ۲۵ دلار به ازای هر ۴۵ كیلو گرم) و هیچ چیزی را درو از دسترس نمی دانند، كتی آرنولد، چالش های پیش رو را می بیند: آیا اداره استاندارد USDA به گاودارها آسیب می رساند یا به آن ها كمك می كند؟ آیا شیر طبیعی جایگاه خود را در بازار به دست می آورد و قیمت ها را می شكند؟ آیا ادغام شركت ها سبب كاهش رقابت در بازار محصولات طبیعی می شود؟
این ها افراد خبره ای هستند كه یاد گرفته اند چگونه ارزان بخرند و گران بفروشند. آن ها سامانه پایدار خوبی دارند و واقعاً هر مساله ای را دنبال می كنند. این افراد از هر چالشی جلوتر هستند.

منبع :( نشریه هوردزدیری من )

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

ارزیابی کیفیت خوراک‎دام در مزرعه: از حواس خود استفاده کنید

ارزیابی کیفیت خوراک‎دام در مزرعه: از حواس خود استفاده کنید
تولید كنندگان كوچك خوراك‎دام و دامدارانی كه خوراك‎دام مورد نیاز خود را تهیه می‎كنند، قادر به داشتن یك آزمایشگاه كنترل كیفی برای خودشان نیستند. با اینحال این افراد می‎توانند با استفاده از چند روش ساده و سریع كنترل كیفی مواد غذایی كه در داخل مزرعه قابل اجراست، كیفیت خوب خوراك‎دام خود را حفظ كنند.
تولید جهانی خوراك‎دام در سال ۲۰۰۱ میلادی حدود ۱۲۰۰ میلیون تن بوده، كه این مقدار شامل غذای تولیدی در مزارع یا كارخانه‎های كوچك تولید خوراك‎دام نمی‎شود. با فرض براینكه ۵۰% مواد غذایی دیگر هم به‎این صورت تولید می‎شود، كل مقدار خوراك‎دام تولیدی برای كلیه حیوانات(شامل خوراك آبزیان و حیوانات خانگی) به ۱۸۰۰ میلیون تن می‎رسد.
تركیبی از تست‎های آزمایشگاهی و آزمایش‎های مزرعه‎ای (نسبت به استفاده از هر كدام به تنهایی)، بهترین كنترل كیفی را به ما ارائه می‎دهد. بعلاوه تكنیك‎های ارزیابی خوراك‎دام در مزرعه باعث كمك به خرید مواد خام و همچنین انتخاب تست‎های آزمایشگاهی صحیح می‎شوند؛ زیرا انجام تست‎های آزمایشگاهی نه‎تنها از نظر اقتصادی مقرون به‎صرفه نیست، بلكه زمان‎بر هم می‎‎باشد.
روش‎های مزرعه‎ای عمدتاً براساس ارزیابی حسی[i] با استفاده از حواس پنجگانه لامسه، چشایی، بینایی، بویایی و شنوایی است. افزون بر آزمایش‎های حسی، آزمایش‎های ساده‎ای را هم می‎توان در مزرعه انجام داد.
● ارزیابی با حس لامسه
با بكار بردن وسایل ساده می‎توان نتایج ساده اما موثری را بدست آورد. با لمس دانه‎های غلات چه چیزی مشخص می‎شود؟ ابتدا دست خود را در عمق كیسه حاوی دانه‎ها فرو كنید. اگر دانه‎ها به‎صورت مناسب خشك شده باشند، شما هیچ تفاوت دمایی را بین داخل و خارج كیسه احساس نخواهید كرد. اگر میزان رطوبت بالا باشد، دانه‎هایی كه در عمق داخل كیسه قرار دارند نسبت به دانه‎هایی كه در سطح كیسه قرار دارند در زمستان سردتر و در تابستان گرم‎تر خواهند بود.
▪ یك قاشق تراشه‎برنج[ii]، سبوس برنج[iii] یا سبوس روغن‎كشی شده برنج[iv] را كف دست چپ خود قرار دهید. با انگشتان خود آنرا فشار داده و كف دست بمالید. اگر بسیار زبر و خشن بود ممكن است چنین نتیجه‎گیری شود كه تقلب صورت گرفته و پوسته شلتوك نكوبیده[v] به آن اضافه شده است. یك مشت پر از تراشه برنج را در دست گرفته و فشار دهید و سپس به‎آهستگی انگشتان خود را باز كنید. اگر كیفیت تراشه‎برنج خوب باشد اثر فشار انگشتان شما روی آن باقی می‎ماند؛ درحالیكه در موارد تقلبی پس از باز كردن مشت دست این توده فرو خواهد ریخت. از طرف دیگر اگر در غذای آردی[vi] طیور چنین فشردگی‎هایی دیده شود نشانگر میزان بالای رطوبت است، زیرا اگر سطح رطوبت آن به صورت طبیعی باشد، به سادگی می‎شكند.
▪ پودر ماهی كه میزان رطوبت آن زیاد باشد، داغ و بسیار تیره رنگ بوده و هنگام لمس انعطاف‎پذیرتر و مرطوب احساس می‎شود.
● ارزیابی با حس چشایی
با چشیدن می‎توان تازگی خوراك و اجزاء آن را ارزیابی نمود. خوراك و اجزاء خوراكی تازه دارای یك طعم مطلوب می‎باشند. در طول مدت ذخیره خوراك دام، چربی یا روغن ترشیده شده و باعث بوجود آمدن یك طعم سوختگی غیرمطلوب ناشی از وجود اسیدهای چرب آزاد می‎شود. خوراك‎های مانده دارای یك بوی كهنگی و مزه كپك‎زدگی می‎باشند.
▪ با گاز زدن و چشیدن نواله‎های روغنی[vii] می‎توان تازگی، ترشیدگی، كپك‎زدگی، كهنگی و هر گونه تقلب را مشخص نمود. در حال حاضر به صورت تقلبی به بیشتر نواله‎های روغنی، سبوس برنج، دانه كرچك[viii]، دانه كائوچو[ix]، دانه درخت ابریشم[x] و یا دیگر بذرهای روغنی ارزانتر اضافه می‎كنند. با مشاهده میكروسكوپی و همچنین جویدن، چشیدن و بررسی رنگ و بوی خوراك‎دام می‎توان بیشتر این تقلب‎ها را مشخص كرد.
▪ یك‎نفر می‎تواند با لیسیدن و چشیدن یك نمونه كوچك از پودر ماهی، میزان نمك آنرا معین كند. مزه نمك آن قابل مقایسه با مزه شوری یك ترشی با حدود ۵% نمك و همچنین قابل مقایسه با خوراك‎های معمولی است كه ممكن است ۲ تا ۳% نمك داشته باشند.
▪ سبوس برنج یا تراشه برنج كه به‎صورت تقلبی به آن پوسته شلتوك نكوبیده اضافه شده باشد، بدون مزه بوده و سوزاننده گلو است بطوری‎كه باعث می‎شود شخص بلافاصله آنرا از دهان بیرون اندازد.
▪ با گاز گرفتن و جویدن دانه‎های غلات و نواله‎های روغنی، تعیین میزان رطوبت آنها آسان‎تر خواهد بود. یك خوراك‎دام خشك، ترد و سخت بوده و هنگام گاز گرفتن شكننده احساس می‎شود.
اگر به پودر سائیده شده ماهی[xi] و خرده برنج، به‎صورت تقلبی شن و سنگریزه اضافه شده باشد، این خوراك به دندان‎ها صدمه زده و جویدن آنها مشكل است و برای شكستن آنها باید فشار زیادی وارد كنید.
ارزیابی با حس بینایی
ارزیابی كیفیت خوراك‎دام با چشم بهترین نوع ارزیابی در بین آزمایش‎های حسی است و این نوع ارزیابی كاربردهای وسیع‎تری هم دارد. یك شخص باتجربه می‎تواند با آزمایش‎های چشمی در مورد كیفیت خوراك‎ها، خصوصاً دانه‎های غلات، سبوس‎ها، نواله‎های روغنی و ماهی با دقت نسبتاً خوب قضاوت كند.
▪ بررسی اجزاء خوراك‎دام از نظر داشتن رنگ‎های طبیعی، استحكام و وجود مواد خارجی، رشد كپك‎ها، تجمع مواد خوراكی به‎صورت قالبی یا توده‎ای شكل شدن، وجود شپش و دیگر موارد غیر طبیعی را می‎توان از طریق حس بینایی انجام داد. تهیه خوراك‎دام با استفاده از اجزاء خوراكی فاسد یا غذای كپك زده قالبی‎شكل شده، منجر به كاهش تولید و مرگ و میر بالا خواهد شد.
▪ دانه‎های كپك‎زده خصوصاً در قسمت رأس دانه(قسمت زاینده) تغییر رنگ داده و رنگ‎های سبز، خاكستری یا سیاه در آنها ایجاد می‎شود. ذخیره مواد غذایی به‎صورت نامناسب و یا طولانی‎مدت و یا انبار كردن در مكان‎هایی با رطوبت بالا منجر به توده‎ای و قالبی شكل شدن این مواد غذایی شده و ضمن رشد قارچ‎ها در آن، ظاهر سوخته مانند پیدا می‎كند(سوختن خود به خودی[xii]).
▪ تقلب به‎صورت استفاده از سبوس برنج یا انواع نواله‎های روغنی ارزان‎تر به جای نواله روغنی بادام زمینی؛ و یا بكاربردن سرمیگو، خرچنگ، صدف و مواد دیگر به جای ماهی را می‎توان با بررسی دقیق چشمی(به‎خوبی بررسی خوراك با میكروسكوپ) تعیین نمود. ماهی سفید به دلیل داشتن مقدار كمتر روغن و حفظ بهتر كیفیت، نسبت به ماهی تیره ارجح است.
● چه زمانی چشم‎ها كفایت نمی‎كنند؟
بررسی خوراك‎دام با میكروسكوپ بهتر از آزمایش چشمی آن است. در این مورد خوراك‎ها و اجزاء آنها با یك میكروسكوپ صفحه گسترده[xiii] بررسی می‎شوند. این‎كار عمدتاً برای تعیین تقلبات، اجسام خارجی و ناخالصی‎ها در خوراك‎های آسیا شده و اجزاء خوراك دام بكار می‎رود. تقلبات مختلف مثل استفاده از پوست شلتوك، نیام[xiv]، سنگ‎ها، اجسام خارجی و جایگزینی مواد ارزان‎تر را می‎توان به‏‎سادگی بوسیله بررسی آنها با میكروسكوپ تشخیص داد. همانطور كه در جدول ۱ نشان داده شده بر اساس رنگ خوراك‎ها می‎توان این‎نوع تقلبات را شناسایی كرد.
▪ بررسی رنگ ذرات مواد خوراكی كاربرد محدودی دارد، زیرا فقط یك نظر آزمایشی یا یك احتمال را در مورد یك جزء در یك نمونه ناشناخته ارائه می‎دهد. با اینحال كاربرد آن برای اجزاء خوراكی شناخته شده معقول است.
▪ می‎توان از تكنیك‎های میكروسكوپی غذایی برای شناسایی انواع گسترده تقلبات و استفاده از مواد ارزان‎تر مثل سنگریزه، پوست شلتوك، نیام، دانه‎های خرد شده و موارد دیگر استفاده كرد. با این روش می‎توان وجود پودر مو[xv] یا پودر چرم[xvi] در پودر گوشت و پودر ماهی؛ وجود كنجاله دانه كرچك[xvii] یا كنجاله دانه درخت پنبه[xviii] در كنجاله كنجد و كنجاله آفتاب‎گردان و یا جایگزینی مواد مشابه ارزان‎تر را تشخیص داد.
۱( شناسایی رنگ اجزاء خوراك‎ها
▪ رنگ اجزاء اجزاء احتمالی
سفید سنگ آهك، پودر شیر، فسفات دی‎كلسیم، نمك‎های معدنی دیگر، نشاسته زرد نخودی[xix] كنجاله سویا، پودر استخوان، آب پنیر خشك شده، دولومیت، سبوس، پوست شلتوك، سنگ فسفات سیاه ذغال چوب، استخوان ذغال شده، پودر خون، نواله كنجد[xx]، آفتاب‎گردان، بذر درخت پنبه، پودر چرم، پودر گوشت
قهوه‎ای یا مایل‎به قرمز پودر خون، پودر گوشت، سبوس ذرت، شلتوك، غلاف برنج خاكستری دی‎كلسیم فسفات، سنگ فسفات، پودر مو، پودر چرم، پودر گوشت و استخوان زرد یا نارنجی ذرات زردرنگ ذرت، كنجاله پنبه‎دانه بدون پوست، پوسته سویا .
● ارزیابی با حس بویایی
می‎توان ترشیدگی ناشی از ذخیره طولانی‎مدت و نامناسب تراشه برنج، ماهی روغنی، دانه‎های روغنی، پودر گوشت، پودر شفیره كرم ابریشم، چربی، روغن و دیگر اجزاء خوراكی غنی از روغن را تشخیص داد. استفاده از اینچنین اجزاء خوراكی ترشیده در غذای حیوانات منجر به تخریب ویتامین‎های محلول در چربی می‎شود. بعلاوه طعم نامناسب چنین اجزاء خوراكی منجر به مصرف كمتر غذا توسط دام و زیان تولید می‎شود.
بوی كپك‎زدگی در خوراك‎های معینی نشانگر رشد كپك است. به‎منظور پیشگیری از بیماری مایكوتوكسیكوز[xxi] نباید اینچنین خوراك‎هایی به دام خورانده شود.
افزودن تقلبی ضایعات دباغی، پودر مو یا پودر شفیره كرم ابریشم به پودر گوشت باعث ایجاد بوی چرم یا بوی شدید دباغی و یا بوی چربی حیوانی ترشیده در آن می‎شود. اینچنین پودر گوشت تقلبی قابلیت هضم ضعیفی خواهد داشت.
● ارزیابی با حس شنوایی
هنگامی كه دانه‎های غلات و ماهی خشك شده را در دستتان تكان دهید یك صدای خشك فلزی[xxii] ایجاد می‎شود، درحالیكه با افزایش رطوبت دانه غلات و ماهی، صدای گرفته آرام[xxiii] ایجاد خواهد شد.
خوراك‎ها و اجزاء خوراكی كه به‎خوبی خشك شده باشند، به‎سادگی بر روی هم لغزیده و حركت می‎كنند. ماهی كه خوب خشك شده باشد را می‎توان به آسانی آسیا كرد و پس از آسیا كردن ذرات آن به هم نمی‎چسبند. نواله‎های روغنی و ماهی‎های خشك دارای یك صدای فلزی هستند، درحالیكه هنگام دستكاری انواع مرطوب آنها یك صدای گرفته ایجاد می‎شود.
با استفاده از مواد شیمیایی ساده و معرف‎ها[xxiv] می‎توان برخی مكمل‎های غذایی را شناسایی كرد. برای مثال اگر محلول ۵/۲% مولیبدات آمونیوم[xxv] را به خوراك‎دام اضافه كنیم و پس از تكان دادن آن هیچ رسوبی تشكیل نشود، به معنی وجود تركیباتی مثل كربنات كلسیم یا سدیم است. اگر بدون تكان دادن، یك رسوب زرد رنگ ایجاد شد نشانه وجود اشكال معینی از فسفات‎ها یا پودر استخوان می‎باشد.
ممكن است وجود رسوب زرد رنگ پس از تكان دادن نشانه‎ای از وجود فسفات كلسیم در خوراك دام باشد. تشكیل یك رسوب زرد رنگ پس از افزودن محلول نیترات نقره ۱%، به‎معنای شناسایی نمك است، اما اگر هیچ رسوبی دیده نشود یعنی در آن خوراك نمك وجود ندارد. اگر هنگام افزودن آب مقطر به یك خوراك‎دام رنگ محلول سفید شود ممكن است به معنای وجود فرآورده‎های شیری باشد.
● تشخیص پخت بیش‎از حد یا ناكافی كنجاله سویا
در حال حاضر كنجاله سویا پرمصرف‎ترین مكمل پروتئینی برای تغذیه طیور در سرتاسر جهان است. كنجاله سویا دارای اسیدهای آمینه بسیار خوبی است اما مواد سمی مثل مهار كننده تریپسین[xxvi] كه در هضم اختلال ایجاد می‎كند هم در آن وجود دارد. به هرحال حرارت دادن(عمدتاً به‎صورت كباب كردن) باعث تخریب این ماده سمی می‎شود. كنجاله‎های سویا كه به‎صورت تجاری قابل دسترس می‎باشند، روغن‎كشی و پخته شده‎اند.
هر دو حالت پخت بیش از حد و یا ناكافی مطلوب نیستند، زیرا پخت بیش از حد باعث تخریب پروتئین‎ها و پخت ناكافی باعث عدم تخریب مناسب مهاركننده‎های تریپسین و دیگر مواد مسمومیت‎زا می‎شوند. برای تشخیص كنجاله سویا كه بیش از حد پخته شده و كنجاله‎ای كه پخت آن ناكافی بوده یك آزمایش مزرعه‎ای سریع مهیا شده است.
موسسه سویا در آمریكا و دیگر موسسات یك تركیب شیمیایی كه حاوی مواد كرزول رد[xxvii] ، اوره، تیمول‎بلو[xxviii] و گلیسرول[xxix] است را برای آزمایش مزرعه‎ای سریع فراهم كرده‎اند.
نمونه را به‎صورت یك لایه نازك یكنواخت روی یك پتری‎دیش یا كاغذ سفید براق پخش كرده و معرف را بر روی آن اسپری كنید. درصورتی كه كنجاله سویا به اندازه كافی پخته نشده باشد، رنگ ذرات سویا به‎سرعت در عرض یك دقیقه قرمز می‎شود. اگر حرارت دهی مناسب بوده، فقط حدود ۱۰% از ذرات سویا قرمز می‎شوند كه این تغییر رنگ بسیار آهسته انجام می‎گیرد؛ در حالیكه اگر كنجاله سویا بیش از حد پخته شده باشد، رنگ قرمز تشكیل نخواهد شد.
● آزمایش‎هایی برای دانه‎های غلات
دانه‎ها را از نظر رنگ، قوام، حمله حشرات و دیگر مواد خارجی مثل شن، سنگ‎ها، چوب داخلی ذرت[xxx]، پوست شلتوك، سبوس و غیره بررسی كنید.. به‎صورت تصادفی ۵۰ تا ۱۰۰ عدد دانه از كیسه‎های مختلف انتخاب، و قسمت‎جوانه[xxxi] آنها را از نظر رشد كپك‎ها بررسی نمائید. اگر در بیش از ۲% از دانه‎ها رشد مشهود كپك دیده شد باید از خرید آن خودداری شود. اگر ۱ تا ۲% از دانه‎ها كپك داشته باشند نمونه آنرا برای ارزیابی و تأئید سموم قارچی[xxxii] به آزمایشگاه بفرستید.
با گاز زدن، لامسه و تكان دادن، می‎توان میزان رطوبت را با دقت نسبتاً خوبی ارزیابی كرد. اگر دقت بیشتری نیاز باشد، ۱۰۰ گرم از دانه آسیا شده را با دقت یك گرم وزن كرده و در یك ماهی‎تابه به مدت ۱۰ دقیقه حرارت دهید و در ضمن اینكار مدام آنرا به‎هم بزنید. دقت كنید كه دانه‎ها سوخته و ذغال نشوند. سپس آنرا خنك كرده و مجدداً وزن كنید. وزن بدست آمده، درصد ماده خشك داخل آن خواهد بود. همین آزمایش را می‎توان برای ارزیابی سطح رطوبت در نواله‎های روغنی انجام داد.
▪ مزایای آزمایش‎های مزرعه‎ای
۱) این آزمایش‎ها سریع، ساده و فوری هستند.
۲) كمك به خرید و یا عدم‎خرید خوراك دام.
۳) شامل هزینه زیادی نشده و می‎تواند هزینه استقرار آزمایشگاه و تكنسین را به‎حداقل برساند.
۴) مشكلاتی مثل تقلبات، ترشیدگی، هجوم حشرات، قالبی‎شكل شدن، رشد كپك و دیگر ضایعات را می‎توان به سادگی با آزمایش‎های حسی تشخیص داد.
۵) می‎توان از انجام تست‎های آزمایشگاهی ناخ

وبگردی
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا
ویدئو / قهرمان زن ایرانی در جاکارتا - صداوسیما در اتفاقی کم‌سابقه، مسابقه زهرا کیانی عضو تیم زنان ووشوی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا را زنده پخش کرد. زهرا کیانی ۱۹ ساله در سبک تالو حرکات بسیار زیبایی راانجام داد و موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد.
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.