شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018

مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است


مزایای تولید شیر سبز در حال افزایش است
در گاوداری توتین اكس، اصطبل های تای استال در دامنه تپه ای كه شیب آن به سمت غرب به یك باره زیاد می شود قرار دارند. با نگاهی به حاشیه شرقی رودخانه تیونیوگا و زمین های مسطح گاوداری معلوم می شود كه حدود ۳۵ تا ۴۰ هكتار از زمین های حاشیه تپه برای چندین دهه زمین های مرتعی بوده اند.
در سال ۱۹۹۳ خانواده آرنولد به دنبال روش جدیدی بودند، چون افزایش مخارج به خاطر نیاز به تولید شیر بیشتر، آن ها را خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك، كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته كرده بود، لذا آن ها گله هلشتاین ۷۰ رأسی خود را در سطح وسیعی روی مرتع چرانیدند تا تولید خود را بهبود ببخشند و هرگز از كار خود خسته نشدند.
دوازده سال بعد ریك،كتی و باب آرنولد یك گاوداری طبیعی ۱۱۵ رأسی ب هزینه های پایین خوراك و قیمت بالای شیر، راه اندازی كردند. كتی آرنولد می گوید:« چرا همیشه جزئی از برنامه های ما بود» او همچنین اذعان داشت:«در سال ۱۹۹۳ به سامانه چرای كامل تغییر برنامه دادیم و بهترین زمین های نزدیك گاوداری را وارد این سامانه كردیم.»
او ویراستار خبرنامه NODPA News برای گاوداران طبیعی شمال شرق است و مقالات خوبی در مورد مسائل چرای وسیع و گاوداری طبیعی می نویسد. علاوه بر این او نویسنده مقاله «جهش به سوی محصولات طبیعی» بوده است.
اما گاوداری توئین اكس واقعاً برای تولید شیر طبیعی جهشی نداشت؛ بلكه بیشتر یك تكامل طبیعی بود. پس از ۵ سال تجربه چرا، آن ها برای شروع یك سامانه طبیعی در سال ۱۹۹۸ آماده شدند، این در حالی بود كه بازار شیر طبیعی در استان های شمالی نیویورك رونق گرفته بود.
ریك وكتی (هر دو ۵۰ ساله) و باب (۵۹ ساله) در حال حاضر در كارها با هم سهیم اند، اما هر یك موقعیت خاصی دارند. وظیفه ریك به عنوان صاحب گله، اتخاذ تصمیمات تولید مثلی و سرویس سامانه های ماشین آلات است. كار باب شیردوشی و رسیدگی روزانه حساب هاست كتی وظیفه آماده كردن جیره ها و انجام برخی از كارهای دفتری مثل برنامه های زراعی، تغذیه ای و سفارشات را به عهده دارد. فرزندان ریك وكتی، كارلی ۲۱ ساله و كرك ۱۷ ساله هم به آن ها كمك می كنند (كارلی در خبرنامه NODPA News هم كار می كند).
این گاوداران اجازه می دهند خود گاوها به آن ها بیاموزند كه چگونه از مرتع به صورت سودمندی استفاده كنند. كتی خیلی واضح میگوید:« ما ارچاد گراس (orchard grass) را دوست نداریم، چون گاوهای مان آن ها را دوست ندارند. ما بخش زیادی از زمین های مان را به گونه های گیاهی اختصاص داده ایم كه گاوها واقعاً دوست دارند.»
گاوهای آن ها علاقه زیادی به چاودار علوفه ای (ryegrass)، تیموتی و شبدرآلیس دارند. با ۲۰۰ روز چرا در سال (به طور متوسط)، گاوهیا دوشای آن ها به ۴۰ درصد جیره كاملاً مخلوط كمتری در سال نیاز دارند. با دوبار دوشش در روز، آن ها به ازرای هر گاو ۹۵۰۰ كیلوگرم شیر، ۳۴۸ كیلوگرم چربی و ۲۹۴ كیلوگرم پروتئین تولید می كنند.
گاوهای خشك و تلیسه ها، ۱۰۰ درصد غذای خود را حداقل برای همان مدت (۲۰۰ روز) ، از مرتع تأمین می كنند كه سبب صرفه جویی زیادی در هزینه خوراك و كارگر می شود. گاوهای شیرده در تابستان جیره كاملاً مخلوطی مركب از سیلوی علوفه، آرد ذرت، جو و زبره گندم مصرف می كنند.
در زمستان ذرت پر رطوبت تولید خودشان جایگزین آرد ذرت می شود. سانی گلدن متخصص در زمینه تغذیه در مرتع از ایالت پنسیلوانیا، جیره نویسی آن ها را انجام می دهد.
در مزرعه توئین اكس، حتی گوساله ها هم به محض آن كه گراس ها در بهار شروع به رشد می كنند، در چهار چراگاه می چرند. گوساله های كوچك تر هر كدام روزانه ۵/۷ لیتر شیر از مخازن پستانك دار دسته جمعی دریافت می كنند و تمام گوساله ها به سرپناه های قابل حمل برای پناه گرفتن دسترسی دارند. آنها از تلقیح تلیسه ها استفاده نمی كنند، چون آن ها بیرون و در مرتع هستند، به همین خاطر از یك گاو نر برای تلقیح طبیعی استفاده می كنند.
ریك آرنولد، آمیخته گری را با نژادهای نرمندی، قرمز اسكاندیناوی، براون سوئیس و جرسی امتحان می كند. او گاوهای نری را انتخاب می كند ارزش خالص شان برای تولید پروتئین و چربی، از همه بالاتر است.
در سال ۱۹۹۶، یك جایگاه فری استال كوچك با ظرفیت ۳۴ رأس ساخته شد. گاوهای موجود در جایگاه فرس استال پس از گاوهایی كه در تای استال نگهداری می شدند، توسط سامانه شیردوشی، دوشیده می شدند. به این ترتیب گاوها به صورت متناوب داخل و خارج هستند و بنابراین امكان تامین نیازهای طبیعی در حد رضایت بخشی و در طول سال فراهم است. طی فصل چرا، جایگاه های مربوط به تلیسه ها خالی است و این به قطع چرخه عوامل بیماری زا كمك می كند.
●نحوه مدیریت
شما چگونه سلامت گله را در یك گاوداری طبیعی مدیریت می كنید؟ كتی گفت« اولین نكته، مدیریت شما برای جلوگیری از بیمار شدن گله است. كارهایی را انجام دهید كه سبب بهبود سیستم ایمنی شده و گاوها را سالم نگه می دارد. آن ها از گراس های سبزی تغذیه می كنند كه غنی از ویتامین E هستند.
این ماده در فعالیت سیستم ایمنی نقش بسیار مهمی دارد.»
با تأكید بر برنامه های درمانی طبیعی، او محصولات هموپاتیك مختلف را در نظر قرار داد. اما واضح است كه پیش گیری كلید كار است. بودن در مرتع تقریباً باعث می شود سم چینی به طور طبیعی انجام شود و آن ها هر گز نیازی به سم چین نداشته باشند.
توئین اكس مدت زیادی است كه علیه استاف اورئوس مولد ورم پستان مبارزه می كند، اما پیشرفت آهسته و بطئی است. آن ها هر شش ماه از تمام كارتیه كشت باكتریایی تهیه می كنند و گاوهای مبتلا به عفونت را در آخر می دوشند. با این كار شما سلول های بدنی و تعداد گاوهای مبتلا به عفونت كاهش یافته است. ركوردهای ماهیانه انجمن بهبود گاوهیا شیری (DHIA)، آنها را در جریان شمار سلول های بدنی تك تك گاوها قرار می دهد.
بیش از ۱۵۰ گاو داری در ایالت نیویورك به عنوان گاوداری های طبیعی ثبت شده اند. در شمال شرقی ، شبكه های حمایتی قوی برای تولید كنندگان محصولات طبیعی در حال گسرتش است. در حال حاضر چندین منبع خوراك های كاملاً طبیعی،شامل یك كارخانه خوراك طبیعی در پن یان نیویورك به وجود آمده است.
توسعه خبرنامه و وب سایت طبیعی، اشتیاقی كه تعاونی های كشاورزان مدت ها پیش داشته اند را خاطر نشان می كنند. اگر چه هوریزون، بزرگ ترین خریدار شیر طبیعی است، اما خانواده آرنولد در سال ۱۹۹۸ با شركت Organic Valley به عنوان یكی از چهار تولید كننده نخست شیر طبیعی در ایالت نیویورك قرار داد بستند، چون فكر می كردند باید رقابت وجود داشته باشد. علاقه آنها به شركت Organic Valley به این خاطر بود كه متعلق به خود گاوداران بود. برای ادامه افزایش رقابت در بازار توئین اكس، اولین گاوداری بود كه با شركت Hood/Stony field كه وارد بازار شیر طبیعی نیویورك شده بود، قرارداد بست.
زمان زیادی برای حصار كشی و آب رسانی به چراگاه های شان صرف شده بود و ناوگان خودروهای هوندای آنها همیشه در حال حركت بود.بدون توجه به این كه سامانه تان چگونه است، شما باید سخت كار كنید و به كارتان اعتقاد داشته باشید. افراد گاوداری توئین اكس برای به دست آوردن جایزه قیمت شیر طبیعی به سختی تلاش می كنند (حدود ۲۵ دلار به ازای هر ۴۵ كیلو گرم) و هیچ چیزی را درو از دسترس نمی دانند، كتی آرنولد، چالش های پیش رو را می بیند: آیا اداره استاندارد USDA به گاودارها آسیب می رساند یا به آن ها كمك می كند؟ آیا شیر طبیعی جایگاه خود را در بازار به دست می آورد و قیمت ها را می شكند؟ آیا ادغام شركت ها سبب كاهش رقابت در بازار محصولات طبیعی می شود؟
این ها افراد خبره ای هستند كه یاد گرفته اند چگونه ارزان بخرند و گران بفروشند. آن ها سامانه پایدار خوبی دارند و واقعاً هر مساله ای را دنبال می كنند. این افراد از هر چالشی جلوتر هستند.

منبع :( نشریه هوردزدیری من )

منبع : سایت دام‌آوران

مطالب مرتبط

نقش پروفیل اسیدهای چرب جیره غذایی بر عملکرد باروری گاوهای شیری

نقش پروفیل اسیدهای چرب جیره غذایی بر عملکرد باروری گاوهای شیری
●مقدمه
امروزه اصلاح ‍ژنتیكی گاوهای شیری از نظر صفت تولید شیر , بدون توجه به اهمیت صفات دیگر از جمله صفات باروری , مقاومت ورم پستانی و غیره موجب كاهش عملكرد بقیه صفات از جمله صفات تولید مثلی شده است . اما خوشبختانه می توان به كمك علم تغذیه دام تاحدودی این نقص را جبران نمود. استاپلس و همكاران ( ۱۹۹۸ ) گزارش كردند كه از مجموع ۲۰ مقاله در مورد موضوع بهبود عملكرد باروری گاوهای شیری با افزودن چربی به جیره غذایی , حدود ۱۱ مقاله بر مثبت بودن نتایج متفق الرای بودند .مكانیزم عمل بهبود عملكرد تولید مثل گاوهای شیری توسط افزودن چربی به جیره های غذایی بطور صریح مشخص نشده است .اما فرضیه های مختلفی وجود دارد . چهار مورد از آنها كه توسط استاپلس و همكاران ( ۱۹۹۸ ) پیشنهاد شده است در ذیل بیان می گردد :
۱ ) بهبود بالانس منفی انرژی بدن طی اوایل شیردهی
۲ ) افزایش سنتز تركیبات استروئیدی مانند هورمونهای استروئیدی از جمله پروژسترون
۳ ) تغییر غلظت انسولین خون بدنبال آن تحریك رشد فولیكولهای تخمدانی
۴ ) تغییر میزان سنتزPGF كه این تركیب دارای اثر منفی بر فعالیت جسم زرد می باشد .
سركوب PGFدر اوایل آبستنی احتمال زنده مانی جنین را افزایش می دهد
طی یك دوره فحلی چنانچه تلقیحی صورت نگرفته باشد معمولا" فعالیت جسم زرد تا ۱۶ روز ادامه می یابد.از طرف دیگر ۱۲ روز بعد از فحلی , نوسانات ضعیف ترشح PGF از رحم در هر دو گاو ـآبستن و یا غیر آبستن آغاز می شود.افزایش سنتز PGF۲ موجب كاهش فعالیت جسم زرد می شود . ولی جنین در حال رشد با ارسال سیگنالهایی با عنوان انترفرون تاو ( Interferon – tau ) سنتز PGF را كاهش می دهد . انترفرون تااو اخیرا" بعنوان سیگنالهای اولیه جنین جهت تشخیص آبستنی بشمار می رود. جنین بعد از ۱۰ روزگی شروع به ترشح این ماده نموده و با افزایش رشد میزان تولید آن نیز افزایش می یابد. بدلیل اینكه همه جنینها دارای سرعت رشد یكسانی نیستند بخاطر همین موضوع جنینهایی كه دارای رشد ضعیفی هستند ممكن است قبل از ترشح انترفرون تااو , توسط افزایش غلظت PGFآزاد شده از رحم سقط شوند .بنابراین ممكن است ترشح انترفرون تااو در مقادیر مورد نیاز جهت جلو گیری از ترشح PGF۲ تا روز ۱۳ صورت نگیرد. لذادر چنین شرایطی نقش اسید های چرب غیر اشباع در كاهش سنPGF; طی اوایل آبستنیی اهمیت پیدا می كند. بنابر این تغذیه جیره های غنی از اسید های چرب غیر اشباع برای بهبود باروری , دستیافت تازه ای در مدیریت تولید مثل گاوهای شیری می باشد .
اثر مثبت چربی جیره غذای بر باروری گاوهای شیری می تواند بدلیل اثرات برخی از اسیدهای چرب جیره بر هیپوفیز , تخمدانها و رحم از طریق بهبود وضعیت انرژی بدن باشد . دانشمندان معتقدند كه برخی از مكملهای چربی موجب تغییر تولید PGFدر بدن می شوند زیرا برخی از اسیدهای چرب ویژه بخصوص اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه ( PUFA ) در سنتز آن نقش دارند . بنابراین می توان با تغییر پروفیل اسیدهای چرب جیره غذایی سنتز PGF توسط بافت رحم را در اوایل آبستنی كاهش داده و موجب كاهش میزان مرگ و میر جنین شد .
●اسیدهای چرب ضروری و عملكرد تولیدمثلی
كمبود اسیدهای چرب ضروری در حیوانات آزمایشی موجب بروز علایمی همچون تشكیل ناقص غشاهای سلولی, عدم رشد كافی بدن , پوست , بافتهای پیوندی و همچنین باروری ضعیف می شود . Zeron و همكاران گزارش كردند كه كاهش میزان باروری گاوهای هولشتاین طی ماههای تابستان بدلیل پائین بودن محتوای اسید لینولئیك غشاء اووسیتها می باشد, در حالی كه محتوای اسید لینولنیك چندان تغییر فصلی ندارد.در مقابل اسیدهای چرب غیر اشباع دارای ۵ و ۶ باند دوگانه در غشاء اسپرم دامهای نر بر كیفیت اسپرم در باروری تخمك تاثیر می گذارد .
اسیدهای چرب ضروری در داخل سلول می توانند بر رونویسی ژنهای كد كننده پروتئینهای ضروری برای آبستنی موثر باشند .
در بعضی حیوانات اسیدهای چرب غیر اشباع ( PUFA ) نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای تولید مثلی از جمله تخمك گذاری , لقاح و زایمان دارند . اسیدهای چرب جیره غذایی می توانند بر رشد فولیكول تخمدانی , فعالیت جسم زرد و تولید پروژسترون نقش داشته باشند . طی تحقیقی گزارش شده است كه در صورت تغذیه جیره های غنی از PUFA ازخانواده امگا ۳ قبل از زایش به ترتیب درگوسفند وگاو , موجب تاخیر زمان زایش ( Nibashaka Baguma و همكاران ۱۹۹۹ ) و افزایش وقوع جفت ماندگی شد( Barnouin & chassaqne ۱۹۹۱ ). ولی افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳ در جیره غذایی بعد از زایش, میزان آبستنی گاوها را بهبود بخشید ( Armstong و همكاران ۱۹۹۰ ) .
● اثر جیره های بر پایه پودر ماهی بر باروری :
اسیدهای چرب غیر اشباع توسط باكتریهای شكمبه تحت فرآیندی بنام بیوهیدروژناسیون متابولیزه می شوند. طی این فرآینداسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع تبدیل می شوند . پودر ماهی دارای پتانسیل افزایش باروری می باشد علت این مسئله را به بخاطر داشتن اسیدهای چرب منحصربفردی كه می توانند بدون بیوهیدروژنه شدن ازشكمبه عبوركنند و موجب كاهش ترشح PGFشوند, نسبت داده می شود. .Armstrong و همكاران گزارش كردند كه گاوهای فریزین بریتانیائی كه با پودر ماهی بمقدار ۸ /۰ Kg/day تغذیه شده بودند نرخ آبستنی بیشتری (۶۴ % ) در مقایسه با گروه شاهد ( ۴۴ % ) داشتند. همچنین تعداد سرویس برای این گروه در مقایسه با گروه شاهد به ترتیب ۶۲ / ۱ , ۳۱ / ۲ بود. مكانیزم كار هنوز بطور واضح مشخص نیست ولی فرضیه های چندی در این مورد وجود دارد كه یكی از آنها وجود دو نوع اسید چرب ایكوسپنتانوئیكها و دكو هگزانوئیدها در پودر ماهی می باشد كه باعث كاهش سنتز PGF می شوند.
● اثردانه كتان بر باروری گاوهای شیری :
روغن دانه كتان نیز بدلیل داشتن اسید لینو لنیك بالا موجب سركوب ترشح PGF از رحم شده و میزان باروری را در حیوانات تغذیه شده با دانه كتان افزایش می دهد . همچنین گزارش كردند كه تغذیه دانه كتان ویا تزریق روغن كتان داخل شكمبه موجب افزایش غلظت اسیدهای چرب بلند زنجیره می شود

وبگردی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی
(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی - با اینکه عوامل اطلاعاتی عربستان، پیش از آغاز عملیات بازداشت و قتل خاشقجی، دوربین‌های امنیتی را از کار انداختند، اما روز گذشته تصاویر زیر در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی سایت‌های عربی مخالف رژیم سعودی منتشر شده است. هنوز مشخص نیست که این تصاویر، واقعاً مربوط به این جنایت است، یا اینکه آن را شبیه‌سازی و صحنه‌سازی کرده‌اند. و همینطور هیچ مرجع رسمی این تصاویر را تایید نکرده است.
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟
ظریف چه گفت؟ / پولشویی در کشور چگونه انجام میشود؟ - داستان دلواپسانی که منافع جناحی را بر مصالح مردم و نظام ترجیح می دهند را ببینید.
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا!
فیلم/تغییر محسوس و عجیب ورزشگاه آزادی نسبت به بازی فینال آسیا! - پس از دیدار پرسپولیس و کاشیما، در اولین بازی برگزار شده در ورزشگاه آزادی تغییرات محسوس و عجیبی نسبت به دیدار فینال آسیا دیده می‌شود.
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد
آتش فشان خاموش / خودروهای گران و بی‌کیفیتی که تحویل نخواهند شد - چرا خودرو سازان با وجود مشکلات عرضه بازهم پیش فروش می کنند؟
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.