یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ / Sunday, 19 November, 2017

سوره‌ مرسلات‌


سوره‌ مرسلات‌
● نزول‌ سوره‌ مرسلات‌
سوره‌ مرسلات‌ هفتاد و هفتمین‌ سوره‌ درتدوین‌ و سی‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌،بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ است‌ كه‌دارای‌ ۵۰ آیه‌ و ۱۸۱ كلمه‌ و ۸۱۶ حرف‌ است.‌ وخداوند خطاب‌ به‌ رسولش‌ برای‌ كفار مكه‌ خبر ازغیب‌ و حضور فرشتگان‌ و رسولان‌ الهی‌ می‌دهدكه‌ برامور جهان‌ هستی‌ تدبیر می‌كنند و بافرمول‌های‌ پیچیده‌ علمی‌ دنیا را به‌ سوی‌ آخرت‌پیش‌ می‌برند و بازهم‌ كافران‌ را با اخبار آخرت‌تهدید می‌كند و سعی‌ برآن‌ است‌ تا كافران‌ به‌توحید و معاد از طریق‌ رسالت‌ حضرت‌ نبی‌(ص‌)ایمان‌ بیاورند.
● قسم‌های‌ خداوند
سوگند به‌ فرستادگان‌ الهی‌ كه‌ به‌ جهت‌ نیكی‌ وخیر انسان‌ها فرستاده‌ شوند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌به‌ سرعت‌ رونده‌ و تند و زنده‌ هستند، قسم‌ به‌فرشتگانی‌ كه‌ نشردهنده‌ احكام‌ و شرایع‌ آسمانی‌هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ جدا كننده‌ حق‌ ازباطل‌ هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ القا كنندگان‌ ذكرو وحی‌ به‌ جهت‌ عذر صواب‌كاران‌ یا بیم‌ كاران‌برپیامبران‌ هستند.
● جواب‌ قسمها و نشانه‌های‌ وقوع‌
‌خداوند در پاسخ‌ به‌ قسم‌ها و رد تردید كافران‌می‌فرماید: «همانا آنچه‌ را وعده‌ داده‌ شدید(كنایه‌ از روز قیامت‌ و محشر كبری‌) به‌ وقوع‌می‌پیوندد». آنگاه‌ كه‌ ستارگان‌ محو و نابود شوند وآسمان‌ شكاف‌ برداشته‌ شود و كوهها خرد وپراكنده‌ شوند و پیامبران‌ الی‌ جهت‌ گواهی‌بررسالت‌ و امتنان‌ الهی‌ به‌ وقتی‌میقات‌ داده‌ شوند.این‌ موارد نشانه‌های‌ وقوع‌ قیامت‌ است‌ و برای‌بیان‌ همین‌ مطلب‌ خداوند پرسشی‌ را مطرح‌می‌فرمایند این‌ موارد (طمس‌ نجوم‌، شق‌ اسمان‌،قلع‌ كوهها، تعیین‌ وقت‌ پیامبران‌) برای‌ كدام‌ روزمقرر شده‌ است‌؟ برای‌ روز جدا كردن‌ (روز جداكردن‌ مومن‌ از كافر و حق‌ از باطل‌) و آنگاه‌ خطاب‌به‌ پیامبر(ص‌) می‌فرماید چه‌ چیزی‌ترا داناگردانید كه‌ روز فصل‌ چیست‌؟ در آن‌ روز وای‌ بردروغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌ روز قیامت‌ و معاد.آیا ما ملت‌ها و اقوام‌ پیشینیان‌ مانند قوم‌ نوح‌ و عادو ثمود را هلاك‌ و نابود نساختیم‌ و سپس‌ از پی‌آنان‌ پسینیان‌ را چون‌ اقوام‌ لوط، شعیب‌ و موسی‌دچار گرفتاری‌ و هلاكت‌ نساختیم‌ ما اینگونه‌ بامجرمین‌ برخورد می‌كنیم‌.
● تهدید و توبیخ‌ تكذیب‌ كنندگان‌
‌خداوند در سوره‌ مرسلات‌ ده‌ بار دروغگویان‌و تكذیب‌كنندگان‌ را طی‌ آیات‌ ۱۵ - ۱۹ - ۲۴ -۲۸ - ۳۴ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۹تهدید و توبیخ‌ كرده‌ است‌ وای‌ برآنان‌ كه‌ چگونه‌در آن‌ روز واقعیت‌ عینی‌ روز قیامت‌ را انكار كننددر حالی‌ كه‌ بطور كامل‌ آنچه‌ را كه‌ وعده‌ داده‌شده‌ بود به‌ وضوح‌ خواهند دید و با تمام‌ هستی‌خود درك‌ خواهند كرد. این‌ تهدید شامل‌ جهنم‌ ودوزخ‌ و رضوان‌ و بهشت‌ خداوند است‌ یعنی‌ هردو طرف‌ عقاب‌ یا پاداش‌ كه‌ بازخورد عملكردانسان‌ در دنیا است‌ قابل‌ تكذیب‌ نیست‌ و معاد درقدرت‌ خداوند است‌.
‌سپس‌ خداوند به‌ خلقت‌ انسان‌ استدلال‌می‌كند آیا ما شما انسان‌ها را از آب‌ پست‌ وبی‌مقدار خلق‌ نكردیم‌ خلقت‌ انسان‌ از اسپرم‌ واوول‌ كه‌ تشكیل‌ سلول‌ تخم‌ را می‌دهند صورت‌می‌پذیرد كه‌ هر دو سلول‌ جنسی‌ جایگاه‌ رفیع‌ درتعامل‌ عرفی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ ندارند بلكه‌ انسان‌ باشرم‌ و حیا از آنها یاد می‌كند و اصل‌ وجود انسان‌ ازچنین‌ سلول‌هایی‌ است‌ كه‌ در مایعات‌ قندی‌ شناوراست‌ و خداوند با این‌ یادآوری‌ به‌ قدرت‌ خود وحقارت‌ انسان‌ اشاره‌ دارد. سپس‌ سلول‌ تخم‌ را درقرارگاه‌ استواری‌ كه‌ همان‌ رحم‌ مادر است‌ مستقرمی‌سازد تا در مدتی‌ معین‌ و معلوم‌ یعنی‌ نه‌ ماه‌،انسانی‌ كامل‌ خلق‌ شود. پس‌ ما (خدا) برخلقت‌انسان‌ قادر بودیم‌ و خداوند چه‌ نیك‌ قادر وتوانایی‌ است‌ كه‌ هم‌ برخلقت‌ انسان‌ و هم‌برآفرینش‌ مجدد او در روز قیامت‌ توانا است‌ واین‌ توانایی‌ خداوند در خلقت‌ انسان‌ تنها سند ودلیلی‌ برقدرت‌ خلق‌ معاد و قیامت‌ نیست‌ بلكه‌زمنیه‌های‌ دیگری‌ از قدرت‌ آفرینش‌ اوست‌ كه‌ به‌وسیله‌ آنان‌ برقدرت‌ معاد خود استدلال‌می‌فرماید.
● تكذیب‌ در گفتار و رفتار
‌گاهی‌ انسان‌ كه‌ آموزهای‌ وحی‌ را ازپیامبر(ص‌) می‌شنود بیانی‌ با صریح‌ تكذیب‌می‌كند و گاهی‌ ممكن‌ است‌ حسب‌ ظاهر در بیان‌تایید كند ولی‌ در عمل‌ و گفتار و آموزها وانتظارهای‌ وحی‌ را تكذیب‌ كند به‌ طور نمونه‌انسانی‌ كه‌ فرامین‌ و وعده‌های‌ الهی‌ را در حوزه‌رفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ رد می‌كند و هیچگونه‌جایگاهی‌ برای‌ خداوند در حوزه‌ قانونمند انسان‌قائل‌ نیست‌ از تكذیب‌كنندگان‌ علمی‌ است‌. وتهدیدها و توبیخ‌های‌ الهی‌ شامل‌ چنین‌ انسانی‌ نیزمی‌شود پس‌ كسانی‌ كه‌ از ترك‌ واجبات‌ و انجام‌محرمات‌ بیمی‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهند ازتكذیب‌كنندگان‌ نشانه‌های‌ قدرت‌ و حضورخداوند هستند اما خطاكاران‌ و غفلت‌زدگان‌ باتوجه‌ و بازگشت‌ می‌توانند توبه‌ كنند ولی‌ جباران‌ ومستكبران‌ از درغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌جبروت‌ الهی‌ هستند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کنکورسراسری , بخش خلیفان , مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور , تذکر به ستادهای انتخاباتی , فارسی ساز موبایل , شرکت آب و فاضلاب , امبولانس آیده , ریرگردها , اداره پاسخگویی دولت آمریکا , تروریست های توییتر , نمایش فیلم , رزمندگان خراسان جنوبی , انتخابات محلی , مرتضی اسماعیل کاشی , دوربین های ترافیکی , پلاسکو تا سردشت , دریایی خلیج فارس , تیم پله , علی جوان , دوره دوازدهم , دو هفته نامه , تونل های ترافیکی , رنو کلیو , مطالعات محیطی , هماهنگی امنیتی , الکساندر اس چوآز , برجام , اولترابوک , موزاییک‌ , والدین کودکان , محمد بزرگ نیا , «کتابِ بهرام اردبیلی» , یوسف رنجبر , اهدای مستمر , مربی تیم , رئیس سازمان تیم‌های ملی تکواندو , کمبود تعرفه , سه افریقایی , سلای سیاه , تورپاخ , منابع ملیگ , حزب منحله بعث , سلامتی معده , دکتر الیاس زاده , فریدون شهر , ایارن و بنگلادش , کابینه داووداغلو , ذبح سه هزار مرغ غیرمجاز , پلیس راهو , گورباچف ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
آیندهٔ بیماری مالاریا در ایران , رژیم غذائی , منوچهر مطیعی تهرانی , یار دور افتاده مان حل مراد ما نکرد , بازار سردار، كرمان , یک جام با تو خوردن یک عمر می‌پرستی , طیره شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی قاضی را , اختلال‌های عاطفی یا خلقی , قفسهٔ دارو , آب‌انبار کهنه‌دژ , اکوتیوفات یدور - ECHOTHIOPHATE IODIDE , استعمال افعال در جمله به طریق تازه , عرق , دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو , موزهٔ رشت، رشت , ای صبا، یار مرا از من بی‌یار بپرس , واکنش‌های پیوند قرنیه , جنگ‌های کشور , عوامل مفنی , در مدح رضیةالدین مریم ,

برخی منابع مهم خبری
click.ir کلیک , tarafdari.ir طرفداری , fararu.com فرارو , mihanemrooz.ir میهن امروز , rooyeshnews.com رویش , rokna.ir رکنا , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , ilna.ir ایلنا , bahardaily.ir روزنامه بهار , ensafnews.com انصاف نیوز , dana.ir دانا , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , bankvarzesh.com بانک ورزش , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , aecinema.ir هنر و تجربه , mehrnews.com خبرگزاری مهر , jamaran.ir جماران , khabarkhodro.com خودرو , icana.ir خانه ملت , rooziato.com روزیاتو , dolatebahar.com دولت بهار , snn.ir دانشجو , asrekhodro.com عصر خودرو , javanonline.ir روزنامه جوان , entekhab.ir انتخاب , farnet.ir فارنت , tejaratnews.com تجارت نیوز , kayhan.ir روزنامه کیهان , fardanews.com فردا نیوز , itanalyze.com آی تی آنالیز ,

وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد
۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد - بهزاد نبوی می‌گوید اگر رییس دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه می‌شد، حسن روحانی در هر ۹ ساعت با یک بحران روبه‌رو شده است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
پربازدیدها