یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 24 September, 2017

سوره‌ مرسلات‌


سوره‌ مرسلات‌
● نزول‌ سوره‌ مرسلات‌
سوره‌ مرسلات‌ هفتاد و هفتمین‌ سوره‌ درتدوین‌ و سی‌ و سومین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌،بروجود مقدس‌ پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ است‌ كه‌دارای‌ ۵۰ آیه‌ و ۱۸۱ كلمه‌ و ۸۱۶ حرف‌ است.‌ وخداوند خطاب‌ به‌ رسولش‌ برای‌ كفار مكه‌ خبر ازغیب‌ و حضور فرشتگان‌ و رسولان‌ الهی‌ می‌دهدكه‌ برامور جهان‌ هستی‌ تدبیر می‌كنند و بافرمول‌های‌ پیچیده‌ علمی‌ دنیا را به‌ سوی‌ آخرت‌پیش‌ می‌برند و بازهم‌ كافران‌ را با اخبار آخرت‌تهدید می‌كند و سعی‌ برآن‌ است‌ تا كافران‌ به‌توحید و معاد از طریق‌ رسالت‌ حضرت‌ نبی‌(ص‌)ایمان‌ بیاورند.
● قسم‌های‌ خداوند
سوگند به‌ فرستادگان‌ الهی‌ كه‌ به‌ جهت‌ نیكی‌ وخیر انسان‌ها فرستاده‌ شوند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌به‌ سرعت‌ رونده‌ و تند و زنده‌ هستند، قسم‌ به‌فرشتگانی‌ كه‌ نشردهنده‌ احكام‌ و شرایع‌ آسمانی‌هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ جدا كننده‌ حق‌ ازباطل‌ هستند، قسم‌ به‌ فرشتگانی‌ كه‌ القا كنندگان‌ ذكرو وحی‌ به‌ جهت‌ عذر صواب‌كاران‌ یا بیم‌ كاران‌برپیامبران‌ هستند.
● جواب‌ قسمها و نشانه‌های‌ وقوع‌
‌خداوند در پاسخ‌ به‌ قسم‌ها و رد تردید كافران‌می‌فرماید: «همانا آنچه‌ را وعده‌ داده‌ شدید(كنایه‌ از روز قیامت‌ و محشر كبری‌) به‌ وقوع‌می‌پیوندد». آنگاه‌ كه‌ ستارگان‌ محو و نابود شوند وآسمان‌ شكاف‌ برداشته‌ شود و كوهها خرد وپراكنده‌ شوند و پیامبران‌ الی‌ جهت‌ گواهی‌بررسالت‌ و امتنان‌ الهی‌ به‌ وقتی‌میقات‌ داده‌ شوند.این‌ موارد نشانه‌های‌ وقوع‌ قیامت‌ است‌ و برای‌بیان‌ همین‌ مطلب‌ خداوند پرسشی‌ را مطرح‌می‌فرمایند این‌ موارد (طمس‌ نجوم‌، شق‌ اسمان‌،قلع‌ كوهها، تعیین‌ وقت‌ پیامبران‌) برای‌ كدام‌ روزمقرر شده‌ است‌؟ برای‌ روز جدا كردن‌ (روز جداكردن‌ مومن‌ از كافر و حق‌ از باطل‌) و آنگاه‌ خطاب‌به‌ پیامبر(ص‌) می‌فرماید چه‌ چیزی‌ترا داناگردانید كه‌ روز فصل‌ چیست‌؟ در آن‌ روز وای‌ بردروغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌ روز قیامت‌ و معاد.آیا ما ملت‌ها و اقوام‌ پیشینیان‌ مانند قوم‌ نوح‌ و عادو ثمود را هلاك‌ و نابود نساختیم‌ و سپس‌ از پی‌آنان‌ پسینیان‌ را چون‌ اقوام‌ لوط، شعیب‌ و موسی‌دچار گرفتاری‌ و هلاكت‌ نساختیم‌ ما اینگونه‌ بامجرمین‌ برخورد می‌كنیم‌.
● تهدید و توبیخ‌ تكذیب‌ كنندگان‌
‌خداوند در سوره‌ مرسلات‌ ده‌ بار دروغگویان‌و تكذیب‌كنندگان‌ را طی‌ آیات‌ ۱۵ - ۱۹ - ۲۴ -۲۸ - ۳۴ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۹تهدید و توبیخ‌ كرده‌ است‌ وای‌ برآنان‌ كه‌ چگونه‌در آن‌ روز واقعیت‌ عینی‌ روز قیامت‌ را انكار كننددر حالی‌ كه‌ بطور كامل‌ آنچه‌ را كه‌ وعده‌ داده‌شده‌ بود به‌ وضوح‌ خواهند دید و با تمام‌ هستی‌خود درك‌ خواهند كرد. این‌ تهدید شامل‌ جهنم‌ ودوزخ‌ و رضوان‌ و بهشت‌ خداوند است‌ یعنی‌ هردو طرف‌ عقاب‌ یا پاداش‌ كه‌ بازخورد عملكردانسان‌ در دنیا است‌ قابل‌ تكذیب‌ نیست‌ و معاد درقدرت‌ خداوند است‌.
‌سپس‌ خداوند به‌ خلقت‌ انسان‌ استدلال‌می‌كند آیا ما شما انسان‌ها را از آب‌ پست‌ وبی‌مقدار خلق‌ نكردیم‌ خلقت‌ انسان‌ از اسپرم‌ واوول‌ كه‌ تشكیل‌ سلول‌ تخم‌ را می‌دهند صورت‌می‌پذیرد كه‌ هر دو سلول‌ جنسی‌ جایگاه‌ رفیع‌ درتعامل‌ عرفی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ ندارند بلكه‌ انسان‌ باشرم‌ و حیا از آنها یاد می‌كند و اصل‌ وجود انسان‌ ازچنین‌ سلول‌هایی‌ است‌ كه‌ در مایعات‌ قندی‌ شناوراست‌ و خداوند با این‌ یادآوری‌ به‌ قدرت‌ خود وحقارت‌ انسان‌ اشاره‌ دارد. سپس‌ سلول‌ تخم‌ را درقرارگاه‌ استواری‌ كه‌ همان‌ رحم‌ مادر است‌ مستقرمی‌سازد تا در مدتی‌ معین‌ و معلوم‌ یعنی‌ نه‌ ماه‌،انسانی‌ كامل‌ خلق‌ شود. پس‌ ما (خدا) برخلقت‌انسان‌ قادر بودیم‌ و خداوند چه‌ نیك‌ قادر وتوانایی‌ است‌ كه‌ هم‌ برخلقت‌ انسان‌ و هم‌برآفرینش‌ مجدد او در روز قیامت‌ توانا است‌ واین‌ توانایی‌ خداوند در خلقت‌ انسان‌ تنها سند ودلیلی‌ برقدرت‌ خلق‌ معاد و قیامت‌ نیست‌ بلكه‌زمنیه‌های‌ دیگری‌ از قدرت‌ آفرینش‌ اوست‌ كه‌ به‌وسیله‌ آنان‌ برقدرت‌ معاد خود استدلال‌می‌فرماید.
● تكذیب‌ در گفتار و رفتار
‌گاهی‌ انسان‌ كه‌ آموزهای‌ وحی‌ را ازپیامبر(ص‌) می‌شنود بیانی‌ با صریح‌ تكذیب‌می‌كند و گاهی‌ ممكن‌ است‌ حسب‌ ظاهر در بیان‌تایید كند ولی‌ در عمل‌ و گفتار و آموزها وانتظارهای‌ وحی‌ را تكذیب‌ كند به‌ طور نمونه‌انسانی‌ كه‌ فرامین‌ و وعده‌های‌ الهی‌ را در حوزه‌رفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ رد می‌كند و هیچگونه‌جایگاهی‌ برای‌ خداوند در حوزه‌ قانونمند انسان‌قائل‌ نیست‌ از تكذیب‌كنندگان‌ علمی‌ است‌. وتهدیدها و توبیخ‌های‌ الهی‌ شامل‌ چنین‌ انسانی‌ نیزمی‌شود پس‌ كسانی‌ كه‌ از ترك‌ واجبات‌ و انجام‌محرمات‌ بیمی‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهند ازتكذیب‌كنندگان‌ نشانه‌های‌ قدرت‌ و حضورخداوند هستند اما خطاكاران‌ و غفلت‌زدگان‌ باتوجه‌ و بازگشت‌ می‌توانند توبه‌ كنند ولی‌ جباران‌ ومستكبران‌ از درغگویان‌ و تكذیب‌ كنندگان‌جبروت‌ الهی‌ هستند.


منبع : خانواده سبز

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نمایشگاه آینده , اقدامات تنش زا , آمار طلاق , سازمان حقوقدانان بدون مرز , ورزشگاه تختی جزیره قشم , ایروژیم , تهران و ابوجا , فرید براتی‌سده , اداره کل راه و شهرسازی استان تهران , بخش دانش‌آموزی , داروی صرع , بازار عراق , ثبت شماسه کالا , حاشیه جشنواره فیلم فجر , دیدار معاون رییس مجلس سنای شیلی با ظریف , غائله , کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین , گواهی سو پیشینه , اجساد مومیایی , مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان , زیردریایی شخصی , گرما و رطوبت , زرد کردن دندان , جمعیت امام علی (ص) , یادش بخیر , گزافه گویی ترامپ , غذای آرژانتینی , خلبانان F5 , انتخابات پارلمانی 2018 لبنان , کانون زندانیان سیاسی مسلمان , فتح 7 , قلندیا , چشم نواز , هیات دولت لبنان , بت جهانی , مژدهی آذر , پاتاوه به دهدشت , مصز , ارزیابی هتل‌ها , پیامی , علائم روانی , کسب‌وکار , فرمان جدید , کهولت سن , مد ولباس , دارابی , کمدین خندوانه , آثار علی حاتمی از منظر معماری , شارژ سریع , معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
جانا ز غم عشق تو من زارم من زار , ترومبوآمبولی ریوی و هیپرتانسیون اولیهٔ ریوی , مادهٔ ۱۰ , تركیبات شیمیائی , بیماری کرون و کولیت (Crohn,s disease) , تفسیر و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم الایه , تمپرا , قانون اساسی جمهوری تونس مصوب مجلس مؤسسان ملی (۱۹۵۹) (۳) , ضرورت اصلاح , تحصیلات , افزایش فشار داخل مغزی , تُشله‌بازی (تیله‌بازی) (مشهد) , مادهٔ ۱۱۴ , ارزش وقت جهانگرد , قوانین فرم (Laws of Form) , هیچم آرام دل از زلف دل آرام نماند , کجا شد عهد و پیمانی که می‌کردی نمی‌گویی , گنبد سلطانیه، سلطانیه، ابهر , قلعه حاج وكیل، اراك (قاجاریان، پهلوی) , مرا دانی که بی‌تو حال چونست ,

برخی منابع مهم خبری
shafaqna.com شفقنا , khanevarzesh.com خانه‌ ورزش , carnp.com کار ان پی , mahdodeh.com محدوده , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , mojnews.com موج نیوز , payamno.com پیام نو , salamaneh.com سلامانه , fa.alalam.ir العالم , cup.ir کاپ , bananews.ir بنا , asriran.com عصرایران , eranico.com ارانیکو , javanonline.ir روزنامه جوان , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , masironline.com مسیر آنلاین , simafilm.ir سیما فیلم , peykekhabar.com پیک خبر , pana.ir پانا , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , smtnews.ir روزنامه صمت , nasimonline.ir نسیم , tarashe.com تراشه , aftabnews.ir آفتاب نیوز , mehrnameh.ir مهرنامه , banoo1.com بانو , estekhdam.com استخدام , niniban.com نی نی بان , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , arw.ir دیده بان حیوانات ,

وبگردی
آغداش تو را سننه !؟
آغداش تو را سننه !؟ - علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر اخیرا نامه ای به روسای قوای سه گانه و وزرای ارشاد و اطلاعات و نیز فرمانده ‏ناجا ‏درباره 500 اثر هنری ضبط شده در این فرهنگستان نوشته است.‏
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب - فیلم پخش شدن محموله تریاک کف جاده و جمع کردن توسط مردم!
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها