یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 21 January, 2018

داستان جنایی- پلیسی


داستان جنایی- پلیسی
اولین سوالی كه همواره هنگام شخصیت سازی در داستان به ذهن هر فردی خطور می كند این است كه آیا شخصیت خلق شده به انسان واقعی شباهت دارد؟ آیا او می تواند همچون تمامی انسان ها رفتار كند و همچون آن ها صحبت كند؟
در خلق داستان های جنایی دست یازیدن به این مقصود مهم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. میزان باورپذیری خواننده و رویارویی با شخصیت های باورپذیر و ملموس تأثیر بسزایی در جذب بیشتر مخاطبین به این ژانر ادبی دارد.
میان نویسندگان داستان معمولاً رسم بر این است كه در بدو كار كالبدشكافی آشنایان، دوستان و اقوام صورت می پذیرد. این دسته از نویسندگان براین اعتقادند كه چنین شیوه ای بهترین راه برای خلق شخصیت های مرد و زن باورپذیر است.
در واقع این افراد تمامی كوشش خود را می كنند تا نمونه تمام عیار و مشخصی از افرادی كه می شناسند را بازآفرینی كنند و بدون كوچكترین دخل و تصرفی این افراد را بر روی كاغذ برده و در جریان داستان خود قرار دهند.
این در حالی است كه برخی چنین شیوه ای را بسیار پیش پاافتاده می دانند و به دنبال روش های دیگری برای خلق شخصیت می گردند.
از میان این عده نویسنده، تعداد قابل توجهی داستان نویس هستند كه پایبند به تخیل بوده و می خواهند در عالم درون و ذهن خود یك شخصیت داستانی را پدید آورند. این دسته از نویسندگان گمان می كنند كه فرد ساخته شده كاملاً در ذهن آن ها تكمیل شده است، در صورتی كه این فرد مذكور در اثر مشاهده افراد مختلف در گذر زمان در ذهن نویسنده ساخته شده و نویسنده عملاً بدون تأثیرپذیری از سایر افراد پیرامون خود نمی تواند یك شخصیت برجسته و ماندگار داستانی را بیافریند. از سوی دیگر عده ای از نویسندگان نیز در پی مطالعه كتب غیرداستانی، رمان، مجله و یا دیدن فیلم و سریال هستند و براساس مشاهدات و ادراكات خود به چنین كاری روی می آورند. این گروه از نویسندگان نیز ظاهراً نمی توانند منكر تأثیرپذیری خود از محیط پیرامون خود شده و رویارویی خود با اطرافیان را منكر شوند.
توجه به این اصل بسیار ضروری است كه خواننده داستان آنچنان در قید آن نیست كه دریابد نویسنده به چه شیوه و روشی شخصیت سازی كرده است. او حتی زیاد به شناسایی افرادی كه از روی آن ها شخصیت های داستانی پدید آمده اند علاقه مند نیست. مگر آن كه شخصیت مذكور خود معروف بوده و دست یابی به او از طریق آن رمان خاص امكان پذیر باشد. خواننده داستان بیشتر دوست دارد باشخصیت هایی مواجه گردد كه از تجربه كافی برخوردار هستند و رفتاری مشابه یك انسان حقیقی از خود نشان دهند. خواننده داستان همچنین از همان ابتدای شروع داستان بر آن است تا فردی را بیابد و با او رابطه حسی برقرار سازد و درپی آن همذات پنداری كند. او دوست دارد در میان تمامی شخصیت های حاضر در داستان فردی هم یافت شود كه از حافظه خوبی برخوردار بوده و بداند در شرایط مختلف چگونه عمل كند. به تعبیری خواننده داستان همواره درپی ایده آل هاست و غالباً دوست دارد با افرادی مواجه شود كه فاقد نقایص مشابه او باشند.
به رغم ضرورت حضور شخصیت های منفی و مخالف شخصیت اصلی در داستان، خواننده آنچنان تمایلی به رویارویی با شخصیت های نابخرد، كم تجربه، نادان، بی دست و پا و... ندارد و اگر بر حسب تصادف چنین افرادی در طی زمان های طولانی به نقش آفرینی در بستر داستان مشغول باشند احساس خوشایندی به خواننده دست نمی دهد. آنچنان كه در رمان «ابله» داستایوفسكی تحمل شخصیت اصلی داستان كاری صعب می نماید.
با تمامی این اوصاف نویسنده هنگام شخصیت سازی باید احساس آزادگی كند و به زور و تحت فشار نباید شخصیت های داستانی خود را كامل كند.
هنگام پدیدآوردن داستان جنایی، نویسنده برای ایجاد یك اسكلت بندی محكم و استوار می بایست در مرحله نخست به مقوله ماهیت انسان و یا به تعبیری به طبیعت بشر توجه داشته باشد. و در این راستا او باید با تلاش بسیار به مطالعه و تحقیق پیرامون انسان از جنبه های مختلف بپردازد، چرا كه جنایت و میل به انجام آن و راه و روش بازپرسان پلیس برای كشف جنایت و دستگیری قاتل تماماً بستگی به ماهیت انسانی دارد و بدون طرح مسایل درونی انسان و ویژگی های انسانی این كار امكان پذیر نیست. جدای از آن در داستان جنایی هویت انسانی و رفتار و گفتار او درونمایه اصلی داستان را شكل می دهد.
ایجاد كشمكش بیرونی و درونی نیز در این قبیل آثار بستگی تمام به ماهیت انسانی دارد. در این میان هوا و هوس، امیال درونی، قدرت طلبی، بیماری روانی، حسادت، میل به انتقام، خشم، تنفر، حرص و طمع و... می تواند انگیزه مناسبی برای قتل باشد و بدون داشتن آگاهی و شناخت مناسب به مسایل یاد شده به راستی نمی توان یك داستان پایدار جنایی خلق كرد.
در غالب داستان های جنایی امیال و گرایش های فردی در تقابل با امیال و اعتقادات گروهی و جمعی قرار می گیرد و همین ستیز و درگیری میان فرد و جامعه، فرد و گروه و... عامل اصلی بروز یك قتل فجیع می گردد.
نویسنده در داستان جنایی غالباً در پشت سرنماینده گروه قرار می گیرد و كمتر بر آن است تا از یك جانی حمایت كرده و بر آن باشد عمل قتل او را توجیه كند. آنچنان كه در رمان مشهور «جنایت و مكافات» نویسنده پشت سر قاتل قرار می گیرد و بر آن است تا او را با خواننده آشنا و عمل او را توجیه كند. هر چند كه فرار از مجازات را غیرممكن می داند و حتی در چنین شرایطی باز قاتل را مستوجب مجازات می داند.
توجه به این مسأله ضروری است كه انسان همواره با دیدگاه های مختلفی رودررو است و این بینش ها، اعتقادات و باورهای گروهی در كشورهای مختلف و میان ملل گوناگون و اقوام مختلف كاملاً متفاوت است.
به همین دلیل تقابل میان اعتقادات مختلف اقوام گوناگون می تواند دست مایه خوبی برای خلق یك داستان جنایی باشد. در این قبیل آثار كمتر نویسنده ای به تشدد افكار و آرای مردم توجه نشان داده است و همواره بروز جنایات در میان یك قوم خاص بررسی شده است. جالب این است كه به تعداد انسان های روی زمین آرا و آموزه های مختلف وجود دارد كه در اثر گذشت زمان و براساس بروز رویدادهای مختلف در حال تكامل، دگرگونی و تغییر است.
در این ارتباط عوامل دیگری چون سن، میزان تحصیلات، طبقه اجتماعی، محل سكونت، جنسیت، دوره ای كه در آن فرد زندگی می كند و...نیز بسیار تأثیرگذار است. عدم توجه به مسایل از این دست و توجه صرف به برخی حوادث پرتنش بدون زمینه چینی باعث افت داستان جنایی شده و عملاً داستان را به یك اثر بی محتوا تبدیل می سازد. این در حالی است كه بسیاری بر این باورند كه تمامی داستان های جنایی عامه پسند هستند و تنها برای پركردن اوقات فراغت خلق شده اند و نویسنده داستان عملاً زحمت چندانی نكشیده و اثر او فاقد ارزش ادبی است، در صورتی كه چنین نیست و همیشه داستان های جنایی بی محتوا و بی ارزش نیستند. عدم توجه به مسایل مطرح شده گاهی به دلیل ناتوانی نویسنده در شناخت انسان و مسایل روانشناختی و جامعه شناسی است، این افراد به جای تكمیل اطلاعات خود تنها در پی فروش بیشتر آثار خود هستند و از آن كه نظام درونی داستان شان سست و ضعیف است ابایی ندارند.


منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

هیولک ها در خطرند


هیولک ها در خطرند
داستان های علمی _ تخیلی از جمله داستان هایی است كه طرح آنها بر پایه فرضیه های علمی و فناوری های تخیلی بنا شده. در این گونه داستانی شخصیت پردازی به گونه ای است كه به این علوم باور داشته باشند و یا طی حوادث مختلف به باور ضمنی برسند و علم و تخیل ماده اصلی داستانی است كه در سرتاسر آن تنیده شده است. این گونه داستان كه در قالب داستان های فانتزی نو قرار می گیرند از نظر شخصیت و فضاسازی به گونه ای طرح ریزی می شوند كه خواننده، داستان را باور كند و ناباوری خود را به كنار بگذارد و از تمام عناصر برای تعلیق داستان به گونه ای بهره می گیرند كه تردید و هراس تا پایان ادامه پیدا كند. داستان های علمی _ تخیلی كه برای گروه سنی نوجوان نوشته می شود بیشتر مربوط به موجودات عجیب و غریب و سفرهای فضایی است. این گونه داستانی كه واكنش های فاجعه آمیز آینده یا احتمالات علمی را مدنظر قرار می دهند گاه به تخریب منابع طبیعی و صدمات ناشی از آن و تخریب محیط زیست توسط انسان ها اشاره دارد. هیولك ها یكی از همین داستان های علمی _ تخیلی است كه برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است. داستان چنین آغاز می شود: «ال خله اولین كسی بود كه برای ما از هیولك ها تعریف كرد.»
از همان ابتدا كلمه هیولك ها ما را به موضوع غیرواقعی سوق می دهد و باور آنها را از طرف راوی داستان مورد تردید قرار می دهد. داگ و خواهرش، كولت، به همراه پدرشان كه یك گیاه شناس است برای پیدا كردن نوعی قارچ به حاشیه ناحیه وحشی غرب كه منطقه ای جنگلی است می روند تا شش ماه را در جنگل زندگی كنند. داگ از این موضوع دل خوشی ندارد و پیش از ترك شهر ال به او هشدار می دهد كه «خیلی مراقب باش، از خونه های قدیمی به خصوص از جنگل پشت خونه ها دوری كن. نمی تونم توضیح بدهم. فقط مواظب باش. هیچ دلم نمی خواد اتفاق بدی برات بیفته.» عموی ال یك دست و پایش را در جنگل از دست داده و این را به گردن هیولك ها می اندازد. ال در ادامه به كولت هم هشدار می دهد: «امیدوارم لااقل تو مراقب خودت باشی. عموجیم شانس آورد. اونها از بچه ها بیشتر خوششان می آید.» همین حرف ها توهمی را برای خواننده داستان به همراه می آورد كه این وهم به مرور گسترش پیدا می كند و بر ترس داگ از محیط اضافه می كند. بچه ها مردی را می بینند كه یك گوشش را از دست داده و همین طور خدمتكارشان كه روی صورتش را با ماسك پوشانده است. ال همچنین به بچه ها هشدار داده كه هیچ چیز را باور نكنند و اگر به آنها چیزی گفتند یا نشانشان دادند اعتماد نكنند.
كولت دختر كتابخوانی است. تمام اطلاعات عمومی اش را از همین راه به دست آ ورده است و بسیاری از نویسندگان را می شناسند. مرتب كتابی در دست دارد و گوشه ای را برای كتاب خواندن پیدا می كند و هیچ چیز جز كتاب برایش اهمیت ندارد. داگ هم عاشق ورزش بیسبال است و درست در اولین شب اقامتشان در حاشیه جنگل در پشت منزل قدیمی شان یك چوب بیسبال نو، توپ و كتاب پیدا می كنند و دقیقاً در كنار این وسایل راه زیرزمینی و مخفیگاهی را كشف می كنند كه از اتاقك و ابزار مختلف انباشته شده است و همین طور یك دوچرخه ثابت برای تولید برق و اتاقی كه شبیه اتاق عمل جراحی بسیار ابتدایی است. آنها توی زیرزمین چیزی شبیه انسان پیدا می كنند با قدی كوتاه و قوز كرده، موهای ژولیده و زبر، سفید و كثیف با بینی كشیده و گونه های برآمده و دو جفت دندان بلند خمیده خنجر مانند كه از فك بالا و پایین بیرون زده. همه آنها به همین شكل هستند فقط از نظر پوشش متفاوتند. فنیگرز یكی از هیولك ها كه می تواند به زبان آدم ها صحبت كند و یكی از مقامات ارشد آنها است، تنها به این شرط كه آنها نیمه شب به زیر زمین بازگردند اجازه خروجشان را صادر می كند اما به آنها هشدار می دهد كه اگر به موقع بازنگردند دچار مشكل خواهند شد و در امان نخواهند بود. اما داگ در اولین شب به همراه كولت نمی رود و همین باعث می شود تا با خطرات زیادی روبه رو شود از طرفی كولت با رفتن به محل زندگی هیولك ها دچار تحول روحی شده و همین امر سبب تغییر رفتار خواهر و برادر و احساس مسئولیت بیشتر آنها نسبت به یكدیگر می شود. بچه ها متوجه می شوند كه تخریب جنگل توسط انسان ها، سبب ضعیف شدن هیولك ها شده و كمبود غذا و قارچ هایی كه پدر برای تحقیق روی آنها به اینجا آمده را سبب شده. همین قارچ ها عامل حیات هیولك ها است. در این جریان پرمخاطره بچه ها تصمیم می گیرند كه به هیولك ها كمك كنند و نقشه یكی از كمپ های چوب بری را برای آنها تهیه كنند. اما این تغییر روحیات بچه ها و علاقه شان به طبیعت سبب رضایت پدر و مادر شده، اما آنها متوجه تغییرات عجیب كولت نیستند. راوی داستان داگ است و ما همه چیز را از نظر او می بینیم و همه این تغییرات از نظر او ناخوشایند است و در ترس و نگرانی به سر می برد و همین شرایط جدید باعث اضطراب او شده كه در سراسر داستان مشهود است. ولی وقتی داگ بیشتر به ماجرا پی می برد و می فهمد كه انسان ها با تخریب محیط زیست باعث نابودی هیولك ها شده اند به تحول شخصیتی دست پیدا می كند و سعی در جبران این خسارت دارد. داگ كه پسر بازیگوشی بوده و عاشق برنامه های تلویزیونی با توجه به درس های مدرسه و شنیده هایش از برنامه های راز بقا و كنار هم قرار دادن اتفاقات، تصمیم می گیرد برای نجات هیولك ها كه اكنون رو به نابودی هستند و ملكه های خود را از دست داده اند به رئیس جدید آنها فنیگرز چشم خودش را اهدا كند و بعد از عمل جراحی كه هیولك ها انجام داده اند با یك چشم به همراه كولت به خانه برمی گردد و در انتها پدر كه به قارچ ها دست نیافته و چشم پسرش را از دسته رفته می بیند تصمیم به برگشت می گیرند. «البته مامان و بابا كه هالو نبودند! آنها می دانستند كه یك كاسه ای زیر نیم كاسه است. وقتی بارمان را جمع می كردیم، چنان چهارچشمی ما را زیرنظر داشتند كه هیچ فرصت نشد برای آخرین دیدار با فنیگرز جیم بشویم. احتمالاً دیگر هرگز او را نخواهیم دید... با این حال، نمی دانم چرا نمی توانم باور كنم كه انسان ها نمی توانند همه چیزهایی را كه می خواهند تصاحب كنند، حداقل در قلمرو فنیگرز.»
هیربد كهن

وبگردی
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة !
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة ! - گزارشی از تصویری که چند روز پیش توسط برخی در فضای مجازی با نام قرآن طلا انتشار یافت
سرگیجه پلاسکو
سرگیجه پلاسکو - وام ٣٠٠‌میلیون تومانی تبدیل به رویای آنها شده؛ داغ پلاسکو برای کسبه هنوز تازه است. وامی که بعد از سوختن پلاسکو در بوق و کرنا کردند، امروز فقط به یکی از ساکنان پلاسکو داده شده و سهم دیگر کسبه انتظار است.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها