چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 June, 2018

داستان جنایی- پلیسی


داستان جنایی- پلیسی
اولین سوالی كه همواره هنگام شخصیت سازی در داستان به ذهن هر فردی خطور می كند این است كه آیا شخصیت خلق شده به انسان واقعی شباهت دارد؟ آیا او می تواند همچون تمامی انسان ها رفتار كند و همچون آن ها صحبت كند؟
در خلق داستان های جنایی دست یازیدن به این مقصود مهم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. میزان باورپذیری خواننده و رویارویی با شخصیت های باورپذیر و ملموس تأثیر بسزایی در جذب بیشتر مخاطبین به این ژانر ادبی دارد.
میان نویسندگان داستان معمولاً رسم بر این است كه در بدو كار كالبدشكافی آشنایان، دوستان و اقوام صورت می پذیرد. این دسته از نویسندگان براین اعتقادند كه چنین شیوه ای بهترین راه برای خلق شخصیت های مرد و زن باورپذیر است.
در واقع این افراد تمامی كوشش خود را می كنند تا نمونه تمام عیار و مشخصی از افرادی كه می شناسند را بازآفرینی كنند و بدون كوچكترین دخل و تصرفی این افراد را بر روی كاغذ برده و در جریان داستان خود قرار دهند.
این در حالی است كه برخی چنین شیوه ای را بسیار پیش پاافتاده می دانند و به دنبال روش های دیگری برای خلق شخصیت می گردند.
از میان این عده نویسنده، تعداد قابل توجهی داستان نویس هستند كه پایبند به تخیل بوده و می خواهند در عالم درون و ذهن خود یك شخصیت داستانی را پدید آورند. این دسته از نویسندگان گمان می كنند كه فرد ساخته شده كاملاً در ذهن آن ها تكمیل شده است، در صورتی كه این فرد مذكور در اثر مشاهده افراد مختلف در گذر زمان در ذهن نویسنده ساخته شده و نویسنده عملاً بدون تأثیرپذیری از سایر افراد پیرامون خود نمی تواند یك شخصیت برجسته و ماندگار داستانی را بیافریند. از سوی دیگر عده ای از نویسندگان نیز در پی مطالعه كتب غیرداستانی، رمان، مجله و یا دیدن فیلم و سریال هستند و براساس مشاهدات و ادراكات خود به چنین كاری روی می آورند. این گروه از نویسندگان نیز ظاهراً نمی توانند منكر تأثیرپذیری خود از محیط پیرامون خود شده و رویارویی خود با اطرافیان را منكر شوند.
توجه به این اصل بسیار ضروری است كه خواننده داستان آنچنان در قید آن نیست كه دریابد نویسنده به چه شیوه و روشی شخصیت سازی كرده است. او حتی زیاد به شناسایی افرادی كه از روی آن ها شخصیت های داستانی پدید آمده اند علاقه مند نیست. مگر آن كه شخصیت مذكور خود معروف بوده و دست یابی به او از طریق آن رمان خاص امكان پذیر باشد. خواننده داستان بیشتر دوست دارد باشخصیت هایی مواجه گردد كه از تجربه كافی برخوردار هستند و رفتاری مشابه یك انسان حقیقی از خود نشان دهند. خواننده داستان همچنین از همان ابتدای شروع داستان بر آن است تا فردی را بیابد و با او رابطه حسی برقرار سازد و درپی آن همذات پنداری كند. او دوست دارد در میان تمامی شخصیت های حاضر در داستان فردی هم یافت شود كه از حافظه خوبی برخوردار بوده و بداند در شرایط مختلف چگونه عمل كند. به تعبیری خواننده داستان همواره درپی ایده آل هاست و غالباً دوست دارد با افرادی مواجه شود كه فاقد نقایص مشابه او باشند.
به رغم ضرورت حضور شخصیت های منفی و مخالف شخصیت اصلی در داستان، خواننده آنچنان تمایلی به رویارویی با شخصیت های نابخرد، كم تجربه، نادان، بی دست و پا و... ندارد و اگر بر حسب تصادف چنین افرادی در طی زمان های طولانی به نقش آفرینی در بستر داستان مشغول باشند احساس خوشایندی به خواننده دست نمی دهد. آنچنان كه در رمان «ابله» داستایوفسكی تحمل شخصیت اصلی داستان كاری صعب می نماید.
با تمامی این اوصاف نویسنده هنگام شخصیت سازی باید احساس آزادگی كند و به زور و تحت فشار نباید شخصیت های داستانی خود را كامل كند.
هنگام پدیدآوردن داستان جنایی، نویسنده برای ایجاد یك اسكلت بندی محكم و استوار می بایست در مرحله نخست به مقوله ماهیت انسان و یا به تعبیری به طبیعت بشر توجه داشته باشد. و در این راستا او باید با تلاش بسیار به مطالعه و تحقیق پیرامون انسان از جنبه های مختلف بپردازد، چرا كه جنایت و میل به انجام آن و راه و روش بازپرسان پلیس برای كشف جنایت و دستگیری قاتل تماماً بستگی به ماهیت انسانی دارد و بدون طرح مسایل درونی انسان و ویژگی های انسانی این كار امكان پذیر نیست. جدای از آن در داستان جنایی هویت انسانی و رفتار و گفتار او درونمایه اصلی داستان را شكل می دهد.
ایجاد كشمكش بیرونی و درونی نیز در این قبیل آثار بستگی تمام به ماهیت انسانی دارد. در این میان هوا و هوس، امیال درونی، قدرت طلبی، بیماری روانی، حسادت، میل به انتقام، خشم، تنفر، حرص و طمع و... می تواند انگیزه مناسبی برای قتل باشد و بدون داشتن آگاهی و شناخت مناسب به مسایل یاد شده به راستی نمی توان یك داستان پایدار جنایی خلق كرد.
در غالب داستان های جنایی امیال و گرایش های فردی در تقابل با امیال و اعتقادات گروهی و جمعی قرار می گیرد و همین ستیز و درگیری میان فرد و جامعه، فرد و گروه و... عامل اصلی بروز یك قتل فجیع می گردد.
نویسنده در داستان جنایی غالباً در پشت سرنماینده گروه قرار می گیرد و كمتر بر آن است تا از یك جانی حمایت كرده و بر آن باشد عمل قتل او را توجیه كند. آنچنان كه در رمان مشهور «جنایت و مكافات» نویسنده پشت سر قاتل قرار می گیرد و بر آن است تا او را با خواننده آشنا و عمل او را توجیه كند. هر چند كه فرار از مجازات را غیرممكن می داند و حتی در چنین شرایطی باز قاتل را مستوجب مجازات می داند.
توجه به این مسأله ضروری است كه انسان همواره با دیدگاه های مختلفی رودررو است و این بینش ها، اعتقادات و باورهای گروهی در كشورهای مختلف و میان ملل گوناگون و اقوام مختلف كاملاً متفاوت است.
به همین دلیل تقابل میان اعتقادات مختلف اقوام گوناگون می تواند دست مایه خوبی برای خلق یك داستان جنایی باشد. در این قبیل آثار كمتر نویسنده ای به تشدد افكار و آرای مردم توجه نشان داده است و همواره بروز جنایات در میان یك قوم خاص بررسی شده است. جالب این است كه به تعداد انسان های روی زمین آرا و آموزه های مختلف وجود دارد كه در اثر گذشت زمان و براساس بروز رویدادهای مختلف در حال تكامل، دگرگونی و تغییر است.
در این ارتباط عوامل دیگری چون سن، میزان تحصیلات، طبقه اجتماعی، محل سكونت، جنسیت، دوره ای كه در آن فرد زندگی می كند و...نیز بسیار تأثیرگذار است. عدم توجه به مسایل از این دست و توجه صرف به برخی حوادث پرتنش بدون زمینه چینی باعث افت داستان جنایی شده و عملاً داستان را به یك اثر بی محتوا تبدیل می سازد. این در حالی است كه بسیاری بر این باورند كه تمامی داستان های جنایی عامه پسند هستند و تنها برای پركردن اوقات فراغت خلق شده اند و نویسنده داستان عملاً زحمت چندانی نكشیده و اثر او فاقد ارزش ادبی است، در صورتی كه چنین نیست و همیشه داستان های جنایی بی محتوا و بی ارزش نیستند. عدم توجه به مسایل مطرح شده گاهی به دلیل ناتوانی نویسنده در شناخت انسان و مسایل روانشناختی و جامعه شناسی است، این افراد به جای تكمیل اطلاعات خود تنها در پی فروش بیشتر آثار خود هستند و از آن كه نظام درونی داستان شان سست و ضعیف است ابایی ندارند.


منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

طرح در داستان

طرح در داستان
طرح داستان، نوعی قاب بندی و نقشمایه است كه وقایع و رویدادهای پیاپی را كه قانون علت و معلولی در آن مستتر باشد در برمی گیرد. طرح، چارچوب داستان را شكل می دهد و ساختار كنش ها و حوادث داستانی را براساس نظمی خاص و به كمك شخصیت ها پی می ریزد. برخی از متخصصان، طرح را قابل فهم ترین عنصر داستان تلقی كرده اند و به همین دلیل، گاه خواننده مبتدی به اشتباه آن را همپایه محتوای اثر ادبی می انگارد. اگر از این خوانندگان بپرسیم داستان درباره چیست، جواب می دهند درباره مثلاً شخصیتی است كه چنین حوادثی برایش رخ داده است. خواننده بی تجربه، از آن جا كه داستان را فقط برای آگاهی از طرح می خواند، توجه خود را بیشتر معطوف به پیچیدگی طرح و برخوردهای خشونت آمیز فیزیكی می كند. او از یك سو درصدد كشف و شناسایی دسیسه ها، هویت های ناشناس و مرموز، اسناد محرمانه و دهلیزهای تو در توست و از سوی دیگر، خواهان نبردها و درگیری هایی دریایی و زمینی كه نفس را در سینه حبس و او را برجا میخكوب می كند. برعكس، خواننده با تجربه داستان را به قصد آشنایی با رفتارها، كنش ها، درونمایه و مفاهیم پیچیده می خواند. او سعی دارد از پوسته داستان بگذرد، نقبی عمیق حفر كند و به مكنونات درونی شخصیت های داستان دست یابد. ایجاد و برقراری رابطه حسی و فراحسی با داستان از جمله مواردی است كه خواننده با تجربه و حساس از آن بهره خواهد برد. برخوردهای فیزیكی به تنهایی معنا و مفهومی ندارد. در اثری برجسته، گاه با حداقل برخوردهای فیزیكی می توان دنیایی از مطالب مهم و جالب را طرح كرد.
باید در نظر داشت كه میان طرح و داستان تفاوت زیادی وجود دارد. «ای، ام فورستر» در كتاب «جنبه های رمان» نوشته است: «اگر بخواهیم طرح را تعریف كنیم درمی یابیم طرح چون داستان روایت حوادث متوالی است كه برحسب توالی زمان ترتیب یافته و با تكیه بر رابطه علت و معلولی تدوین شده است. جمله پادشاه مرد و بعد از آن ملكه نیز مرد، یك داستان است، اما پادشاه مرد و پس از مدتی ملكه از غصه مرد یك طرح است...». در طرح، علت وقوع كنش ها حتماً باید قید شود. در جمله دوم، چون علت مرگ ملكه ذكر شده است، می توان جمله را طرح دانست. به بیانی دیگر، در داستان خواننده بلافاصله می پرسد: «بعد چه اتفاقی افتاد؟» در حالی كه در طرح می پرسد: «چرا چنین اتفاقی رخ داده؟»
خواننده ای كه قصد دارد رمانی را تعریف كند معمولاً طرح داستان را نقل نمی كند بلكه به شرح حوادث و داستان می پردازد و از توصیف علل وقوع حوادث درمی گذرد. برای درك طرح داستان، خواننده باید از قدرت حافظه و تخیل خوبی برخوردار باشد. یك فرد باهوش هنگام مطالعه داستان باید تمام حوادث را در خاطر بسپرد تا بتواند زنجیره ای از قوانین منطقی به وجود آورد و به اهداف و جانمایه ذهنی نویسنده پی ببرد و طرح كامل داستان را در ذهن خود تصور كند.
نویسنده باید در طرح اولیه، از توصیف صحنه ها و حوادث زاید بپرهیزد. همچنین هنگام خلق طرح داستان باید به عنصر زیباشناسی توجه نشان دهد و تا آن جا كه قادر است باید صحنه ها، گفت و گوها و كنش های داستانی را بسیار زیبا و دقیق ترسیم كند. در داستان، جدا از مسایل مطرح شده، تحرك، كنش های متقابل، صفحه آرایی، توصیف جزییات، شخصیت پردازی، گفت وگو و لحن وجود دارد كه طرح فاقد آن است. در طرح، خواننده نمی تواند با شخصیت ها رابطه حسی برقرار سازد. در طرح، شخصیت ها بی آن كه جوانب مختلف شخصیت شان مطرح شود، چون اشباح در برابر چشمان خواننده ظاهر می شوند. گفتنی است كه طرح نیرومند و بدیع می تواند داستانی خوب بیافریند. نویسنده هنگام خلق طرح اولیه باید به سایر عناصر داستانی مانند كشمكش، حالت تعلیق، درونمایه، حادثه و زمان توجه كند. وجود كشمكش (Conflict) در ساختمان داستان، باعث می شود هم خواننده مبتدی كه از ماجراهای هیجان انگیز لذت می برد و هم خواننده با تجربه كه در جست وجوی دستیابی به مفاهیم عمیق و غنی است، راضی شوند. كشمكش در داستان براثر تداخل حوادث، عقاید و آمال به وجود می آید.
بیشتر نویسندگان برای یافتن ایده اصلی و ترسیم طرح اولیه داستان خود در جوامع مختلف و بین گروه ها و افراد گوناگون جست وجو می كنند. آن ها با دقت به سخنان دیگران گوش می دهند و نظاره گر رفتارهای آنان هستند. برخی از نویسندگان برای یافتن طرح اولیه از انسان و موارد مربوط به آن استفاده نمی كنند. مثلاً «الدوس هاكسلی» جزو معدود نویسندگانی است كه به جامعه پیرامون خود نظر ندارد. او یك بار طرح داستانش را از رابطه بین دو گربه پیدا كرد. خودش گفته است ساعت ها به دنبال این دو گربه در حركت بوده و تمامی رفتارها و واكنش های آن ها را یادداشت كرده است. دو گربه هاكسلی، بعداً روی كاغذ به دو انسان وارسته تبدیل می شوند. جالب آن كه در همین داستان، نویسنده وارد مقولات روان شناختی نیز شده است. برخی از دیگر نویسندگان، به كارهایی چون تماشای بازی شطرنج و خواندن افسانه ها و داستان های اسطوره ای می پردازند. آماده كردن طرح داستان نیازمند وقت و دقت كافی است. هر چه ساختار طرح پیچیده تر باشد، اثر ارزشمندتر خواهد بود. نویسنده باید متوجه باشد كه اوج لذت خواننده زمانی است كه پی به پیچیدگی های طرح می برد. یك طرح خوب می تواند شخصیت هایی پیچیده بیافریند. از مسایل مهمی كه نویسنده همیشه باید مدنظر داشته باشد، توجه دقیق به خود و گرایش های ذهن خود نسبت به مواردی خاص است. در بیشتر اوقات، نویسندگان به صورت غیرارادی طرح های مشابهی را انتخاب می كنند. اگر همه آثار نویسنده ای را كنار هم بگذاریم، درمی یابیم كه همیشه بر موضوعی خاص تأكید دارد.

وبگردی
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!