یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018

داستان جنایی- پلیسی


داستان جنایی- پلیسی
اولین سوالی كه همواره هنگام شخصیت سازی در داستان به ذهن هر فردی خطور می كند این است كه آیا شخصیت خلق شده به انسان واقعی شباهت دارد؟ آیا او می تواند همچون تمامی انسان ها رفتار كند و همچون آن ها صحبت كند؟
در خلق داستان های جنایی دست یازیدن به این مقصود مهم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. میزان باورپذیری خواننده و رویارویی با شخصیت های باورپذیر و ملموس تأثیر بسزایی در جذب بیشتر مخاطبین به این ژانر ادبی دارد.
میان نویسندگان داستان معمولاً رسم بر این است كه در بدو كار كالبدشكافی آشنایان، دوستان و اقوام صورت می پذیرد. این دسته از نویسندگان براین اعتقادند كه چنین شیوه ای بهترین راه برای خلق شخصیت های مرد و زن باورپذیر است.
در واقع این افراد تمامی كوشش خود را می كنند تا نمونه تمام عیار و مشخصی از افرادی كه می شناسند را بازآفرینی كنند و بدون كوچكترین دخل و تصرفی این افراد را بر روی كاغذ برده و در جریان داستان خود قرار دهند.
این در حالی است كه برخی چنین شیوه ای را بسیار پیش پاافتاده می دانند و به دنبال روش های دیگری برای خلق شخصیت می گردند.
از میان این عده نویسنده، تعداد قابل توجهی داستان نویس هستند كه پایبند به تخیل بوده و می خواهند در عالم درون و ذهن خود یك شخصیت داستانی را پدید آورند. این دسته از نویسندگان گمان می كنند كه فرد ساخته شده كاملاً در ذهن آن ها تكمیل شده است، در صورتی كه این فرد مذكور در اثر مشاهده افراد مختلف در گذر زمان در ذهن نویسنده ساخته شده و نویسنده عملاً بدون تأثیرپذیری از سایر افراد پیرامون خود نمی تواند یك شخصیت برجسته و ماندگار داستانی را بیافریند. از سوی دیگر عده ای از نویسندگان نیز در پی مطالعه كتب غیرداستانی، رمان، مجله و یا دیدن فیلم و سریال هستند و براساس مشاهدات و ادراكات خود به چنین كاری روی می آورند. این گروه از نویسندگان نیز ظاهراً نمی توانند منكر تأثیرپذیری خود از محیط پیرامون خود شده و رویارویی خود با اطرافیان را منكر شوند.
توجه به این اصل بسیار ضروری است كه خواننده داستان آنچنان در قید آن نیست كه دریابد نویسنده به چه شیوه و روشی شخصیت سازی كرده است. او حتی زیاد به شناسایی افرادی كه از روی آن ها شخصیت های داستانی پدید آمده اند علاقه مند نیست. مگر آن كه شخصیت مذكور خود معروف بوده و دست یابی به او از طریق آن رمان خاص امكان پذیر باشد. خواننده داستان بیشتر دوست دارد باشخصیت هایی مواجه گردد كه از تجربه كافی برخوردار هستند و رفتاری مشابه یك انسان حقیقی از خود نشان دهند. خواننده داستان همچنین از همان ابتدای شروع داستان بر آن است تا فردی را بیابد و با او رابطه حسی برقرار سازد و درپی آن همذات پنداری كند. او دوست دارد در میان تمامی شخصیت های حاضر در داستان فردی هم یافت شود كه از حافظه خوبی برخوردار بوده و بداند در شرایط مختلف چگونه عمل كند. به تعبیری خواننده داستان همواره درپی ایده آل هاست و غالباً دوست دارد با افرادی مواجه شود كه فاقد نقایص مشابه او باشند.
به رغم ضرورت حضور شخصیت های منفی و مخالف شخصیت اصلی در داستان، خواننده آنچنان تمایلی به رویارویی با شخصیت های نابخرد، كم تجربه، نادان، بی دست و پا و... ندارد و اگر بر حسب تصادف چنین افرادی در طی زمان های طولانی به نقش آفرینی در بستر داستان مشغول باشند احساس خوشایندی به خواننده دست نمی دهد. آنچنان كه در رمان «ابله» داستایوفسكی تحمل شخصیت اصلی داستان كاری صعب می نماید.
با تمامی این اوصاف نویسنده هنگام شخصیت سازی باید احساس آزادگی كند و به زور و تحت فشار نباید شخصیت های داستانی خود را كامل كند.
هنگام پدیدآوردن داستان جنایی، نویسنده برای ایجاد یك اسكلت بندی محكم و استوار می بایست در مرحله نخست به مقوله ماهیت انسان و یا به تعبیری به طبیعت بشر توجه داشته باشد. و در این راستا او باید با تلاش بسیار به مطالعه و تحقیق پیرامون انسان از جنبه های مختلف بپردازد، چرا كه جنایت و میل به انجام آن و راه و روش بازپرسان پلیس برای كشف جنایت و دستگیری قاتل تماماً بستگی به ماهیت انسانی دارد و بدون طرح مسایل درونی انسان و ویژگی های انسانی این كار امكان پذیر نیست. جدای از آن در داستان جنایی هویت انسانی و رفتار و گفتار او درونمایه اصلی داستان را شكل می دهد.
ایجاد كشمكش بیرونی و درونی نیز در این قبیل آثار بستگی تمام به ماهیت انسانی دارد. در این میان هوا و هوس، امیال درونی، قدرت طلبی، بیماری روانی، حسادت، میل به انتقام، خشم، تنفر، حرص و طمع و... می تواند انگیزه مناسبی برای قتل باشد و بدون داشتن آگاهی و شناخت مناسب به مسایل یاد شده به راستی نمی توان یك داستان پایدار جنایی خلق كرد.
در غالب داستان های جنایی امیال و گرایش های فردی در تقابل با امیال و اعتقادات گروهی و جمعی قرار می گیرد و همین ستیز و درگیری میان فرد و جامعه، فرد و گروه و... عامل اصلی بروز یك قتل فجیع می گردد.
نویسنده در داستان جنایی غالباً در پشت سرنماینده گروه قرار می گیرد و كمتر بر آن است تا از یك جانی حمایت كرده و بر آن باشد عمل قتل او را توجیه كند. آنچنان كه در رمان مشهور «جنایت و مكافات» نویسنده پشت سر قاتل قرار می گیرد و بر آن است تا او را با خواننده آشنا و عمل او را توجیه كند. هر چند كه فرار از مجازات را غیرممكن می داند و حتی در چنین شرایطی باز قاتل را مستوجب مجازات می داند.
توجه به این مسأله ضروری است كه انسان همواره با دیدگاه های مختلفی رودررو است و این بینش ها، اعتقادات و باورهای گروهی در كشورهای مختلف و میان ملل گوناگون و اقوام مختلف كاملاً متفاوت است.
به همین دلیل تقابل میان اعتقادات مختلف اقوام گوناگون می تواند دست مایه خوبی برای خلق یك داستان جنایی باشد. در این قبیل آثار كمتر نویسنده ای به تشدد افكار و آرای مردم توجه نشان داده است و همواره بروز جنایات در میان یك قوم خاص بررسی شده است. جالب این است كه به تعداد انسان های روی زمین آرا و آموزه های مختلف وجود دارد كه در اثر گذشت زمان و براساس بروز رویدادهای مختلف در حال تكامل، دگرگونی و تغییر است.
در این ارتباط عوامل دیگری چون سن، میزان تحصیلات، طبقه اجتماعی، محل سكونت، جنسیت، دوره ای كه در آن فرد زندگی می كند و...نیز بسیار تأثیرگذار است. عدم توجه به مسایل از این دست و توجه صرف به برخی حوادث پرتنش بدون زمینه چینی باعث افت داستان جنایی شده و عملاً داستان را به یك اثر بی محتوا تبدیل می سازد. این در حالی است كه بسیاری بر این باورند كه تمامی داستان های جنایی عامه پسند هستند و تنها برای پركردن اوقات فراغت خلق شده اند و نویسنده داستان عملاً زحمت چندانی نكشیده و اثر او فاقد ارزش ادبی است، در صورتی كه چنین نیست و همیشه داستان های جنایی بی محتوا و بی ارزش نیستند. عدم توجه به مسایل مطرح شده گاهی به دلیل ناتوانی نویسنده در شناخت انسان و مسایل روانشناختی و جامعه شناسی است، این افراد به جای تكمیل اطلاعات خود تنها در پی فروش بیشتر آثار خود هستند و از آن كه نظام درونی داستان شان سست و ضعیف است ابایی ندارند.


منبع : روزنامه جوان

مطالب مرتبط

ارتعاشات تند زندگی

بسیاری از داستان‌نویسان هم‌روزگار احمد محمود بر این عقیده‌اند که او از جمله آن دسته آدم‌های کمیابی بود که نویسندگی را با معیار تمایلات اخلاقی و اجتماعی می‌سنجید.ویژگی آثار احمد محمود تعلق آنها به نوعی ادبیات معترض و در عین حال مفید بود، ادبیاتی که در مدار ارتباط با وسیع‌ترین توده مخاطبان قرار گیرد.واقع‌بینی، توجه به دیالوگ نویسی و بسیاری مشخصه‌های دیگر وجه بارز آثار این نویسنده است. هر چند برخی داستان‌نویسان نیز بر او خرده‌هائی می‌گیرند. از جمله ابوتراب خسروی می‌گوید: هدف محمود ادبیات محض نبود. نوع ادبیات احمد محمود از نوع رئالیسم اجتماعی است و ادبیات محض هدف او نیست، که من با این شیوه موافق نیستم.وی می‌افزاید: او نوعی ادبیات تحلیل‌گر جامعه‌شناختی چپ‌گرا دارد.زمانی که همسایه‌ها را می‌نویسد طرح یک جامعه کارگری با تبعات و مسائل آن را مطرح می‌کند و من چندان با ادبیات محمود به این شیوه موافق نیستم.وی با بیان این سخن که احمدمحمود نویسنده بزرگی است، تصریح می‌کند: نگاه او، نگاهی تحت‌تأثیر مسائل جامعه‌شناختی بود. در آثار او بار جامعه‌شناختی بر ادبیت آن می‌چربد. یعنی باید بگویم آن ادبیاتی که در آثار هدایت و ساعدی دیده می‌شود در آثار محمود نیست و من با ادبیات محض بدون دخالت هیچ بارقه‌ای موافق هستم.این داستان‌نویس در ادامه با اشاره به این نکته که ادبیات و هنر وسیله‌ای است برای ارتقاء انسان به فرهیختگی نه بیان ایدئولوژی و جامعه‌شناسی، افزود: در آثار محمود آنجا موفقیت به‌دست می‌آید که به ادبیات بیشتر گرایش پیدا می‌کند و داستان می‌گوید در حالی‌که آنچه مورد قبول من نیست، گرایش جامعه‌شناسی محمود است و باید گفت که بار جامعه‌شناختی آثار او ادبیت متن را کاهش می‌دهد.شهریار مندنی‌پور اما معتقد است آنچنان‌که باید از محمود در دوران حیاتش قدردانی نشد و متأسفانه شاهکار او، همسایه‌ها، نیز بعد از انقلاب تجدید چاپ نشد و جوانان نتوانستند این اثر زیبا را بخوانند.این داستان‌نویس می‌افزاید: محمود بیشتر یک نویسنده اجتماعی ـ سیاسی معرفی شد و در این قالب گنجانده شد، اما من فکر می‌کنم حجم و وسعت آثار احمد محمود بیشتر از این است و خدمت بزرگ احمد محمود به عرصه داستان از جمله این بود که اقدام به استفاده از برخی ظرفیت‌های زبانی فارسی کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.مندنی‌پور با اشاره به این مطلب که محمود به نثری دست یافته بود که خصوصیت‌های خودش را داشت و برآمده از نگاه خاص خود او بود در این‌باره اضافه کرد: احمد محمود امکانات جدیدی از دل زبان فارسی بیرون کشید و در داستان‌ها به‌کار برد و این زبان خاص کاملاً مناسب است و با وجه خاص نگاه احمد محمود به واقعیت مطابقت دارد.وی در ادامه با اشاره به این مسئله که زبان خاص احمد محمود پیشنهاد جدیدی است برای نوشتن داستا‌ن‌های رئالیستی و خلق واقعیت در داستان‌های رئال، گفت: شخصیت در رمان‌های احمد محمود از دیگر خصوصیات آثار اوست که به‌خوبی نمایان است. او شخصیت‌ها را با زبان خاص خود به‌خوبی پرداخت می‌کند.مندنی‌پور درباره شخصیت‌پردازی در آثار محمود نیز می‌گوید: خون گرم مردم جنوب که در رگ‌های محمود وجود داشت، باعث شد که او در آثارش به یک نثر گرم، زنده و دلپذیر دست پیدا کند.این داستان‌نویسی با ذکر این نکته که تنها بعضی از آثار محمود در مقایسه با آثار دیگر ضعیف هستند ادامه داد: از جمله این آثار می‌توان به زمین سوخته اشاره کرد، ولی به‌ هر حال چون این رمان در زمان آغاز جنگ و بنا به نیاز اجتماع به نگارش درآمده است، به همین خاطر شتابزدگی در نگارش موجب ضعف در نوشته شده است که توجیه‌پذیر به‌نظر می‌رسد.صفدر تقی‌زاده نیز معقتد است: زبان آثار احمد محمود پخته و سنجیده است. وی نویسند‌ه‌ای طراز اول و انسانی آزاداندیش است که در صحنه ادبیات جهان سیمای برجسته دارد.این نویسنده و منتقد ادبی می‌گوید: احمد محمود در بیان مسائل انسانی، اجتماعی، وقایع جنبش‌های اجتماعی دهه ۳۰، مبارزات سیاسی و ملی شدن صنعت نفت در تصویف زندان و شکنجه‌های سیاسی، زبانی روان و راحت به‌کار برده است. در آثار متأخر نیز محمود به مسائلی پرداخته که به نوعی آنها را می‌توان به تصویر کشیدن جدال سنت و مدرنیته دانست.محمد بهارلو هم می‌گوید: محمود معتقد بود جامعه از نویسنده توقع دارد و نویسنده باید سعی کند این توقع جامعه را برآورده سازد. واقع‌بینی محمود که به‌صورت نوعی رئالیسم اجتماعی در آثارش جلوه می‌کرد هرگز از او دور نشد.وی ادامه می‌دهد: محمود بیش از هر چیز به ارتعاشات تند زندگی یا در واقع تجربه‌های بزرگ که گاه از آنها به بلایای نفرین شده نیز تعبیر می‌کنند حساسیت نشان می‌داد.بهارلو تصریح می‌کند: محمود مفردات و ترکیبات اصطلاحات و مثل‌ها و مقدورات بیانی این زبان را به‌خوبی می‌شناخت و کمتر نشانی از ضعف تألیف در آثار او دیده می‌شود.وی در پایان می‌گوید: او به معنای رایج کلمه صاحب سبک بوده و در اغلب آثارش از یک شیوه روائی واحد و کم و بیش یکدست استفاده می‌کرد.

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!