دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

اقتصاد جهانی


اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی آنقدر نوساختار شده است که هیچ دولتی نمی تواند خود را از لحاظ اقتصادی از نیروهای اقتصاد جهانی حمایت و محافظت کند. نفوذ فراملی، دولت ها را پاره پاره کرده است. آن دسته از ساختارهای درون دولتی که به این تغییرات تن در داده اند باعث شده است تا وابستگی دو سویه محکم تر شود. دولت ها دیگر حتی نمی توانند به تنهایی وظایف اصلی میانجیگری کورپوراتیستی بین سرمایه کار و بین منافع تولید و مصرف را انجام دهند و کارآیی آنها از این لحاظ به طور جدی مخدوش شده است.دولت ملت سرزمینی از حیث داخلی و خارجی چنان تغییر کرده است که بسیاری از نظریه پردازان سیاسی را واداشته تا از اصطلاح جدیدی برای این فرماسیون جدید استفاده کنند.
به همین دلیل آنها دولت جدید را به عنوان اصطلاح جدید در برابر دولت قدیم به کار می برند. بنابراین نظم سیاسی جدید نیازمند سیاست جدیدی است و دموکراسی لیبرالی به عنوان نظم سیاسی دولت ملت سرزمین دیگر نمی تواند تمامی کارکردهای خود را به خوبی انجام دهد و نیاز به بازسازی دارد. دموکراسی دیگر قالب میهنی خاصی را بر تن نمی کند. جهت گیری ها، باورها و ارزش های جدید نیز باعث ساخت بندی جدیدی می شوند. دولت جدید و حکومت جدید باید خود را با این تغییرات سازگار کنند و آنها را بپذیرند.
بنابر این دولت جدید باید خود را با حضور نیروهای فراملی و بین المللی سازگار کند و ظرفیت و توانایی خود را برای پذیرش «دموکراسی جدید» گسترش دهد. «دیوید هلد» و «آنتونی گیدنز» در واکنش به این فرآیندها، به ویژه جهانی شدن ، از «دموکراسی جهان میهنی» صحبت کرده اند. کروچ و مارکواند از دموکراسی گفت و شنودی صحبت کرده اند که به جای آنکه در آن فقط یک نوع آگورای کوچک شکل بگیرد، مبنای آن تجمع جهانی، بازار جهانی، ایده ها، دانش، رسانه ها و پیامدهای جهانی است. اینها مدل هایی هستند که در واکنش به تضعیف دولت- ملت سرزمین شکل گرفته اند.
واقعیت این است که دموکراسی برای آنکه به طور کامل تحقق پیدا کند، باید به اصل عام و جهانشمول در سطح جهانی تبدیل شود. حساسیت جهانی نسبت به دموکراسی می تواند مهم ترین عامل در گسترش و نفوذ آن به شکل سبک و شیوه زندگی مردم باشد. یوگرن هامبرماس در یکی از آثار اخیر خویش با عنوان جهانی شدن و آینده دموکراسی؛ منظومه پساملی تاثیرات جهانی شدن را بر دموکراسی و حوزه عمومی مورد توجه قرار داده است. نگرش جهان شهری هابرماس زائیده دو نیاز مبرم است؛ نیاز به خارج شدن از محدوده تنگ سرزمینی و نیاز به مقابله با مشکلاتی که ابعاد جهانی پیدا می کنند. بحث هابرماس مبتنی بر استدلال درباره عدم کارآیی نظم جهانی وستفالی است.
اینک جهان به سمت و سویی حرکت کرده است که همه شهروندان جهان باید به شکل دموکراتیک و فعال در آن به ایفای نقش بپردازند. او همچنان بر ایده اصلی خود درباره حوزه عمومی به عنوان کانون دموکراسی تاکید دارد ولی این حوزه عمومی می بایست به وسعت جهان شکل بگیرد. هابرماس همچنان بر کارکرد اخلاق گفتمانی و قواعد عام و جهانشمول به عنوان مبنای کردار دموکراتیک تاکید دارد. در منظومه پساملی به صراحت اعلام می کند که «اگر ... شهروندان جهان بخواهند در سطح کره به سازماندهی خود بپردازند و شکلی از نمایندگی انتخابی دموکراتیک بیافرینند برای همبستگی هنجاری خود مبنای دیگری جز خودفهمی حقوق ـ اخلاق ندارند.
برای جامعه ای که می خواهد بدون هرگونه طرد و تنها بر مبنای جذب هستی داشته باشد الگوی هنجاری دیگری غیر از عالم اشخاص اخلاق ـ مکه غایات کانت ـ وجود ندارد. پس تصادفی نیست که «حقوق بشر» یعنی یک هنجار حقوق با محتوای مطلقا اخلاق کل چارچوب هنجاری یک جامعه جهان وطن را تشکیل می دهد. هابرماس در تلاش برای بازسازی نظریه دموکراسی به واسطه پدیده های نوظهوری مانند جهانی شدن از ایده جمهوریخواهی کلاسیم در مقابل نئولیبرالیسم حمایت می کند و این سبک البته دیگر وابسته به اصل سرزمینیت نیست.


منبع : روزنامه کارگزاران

مطالب مرتبط

جنگ پنهان در نبرد ژئوپلتیک – مالی

جنگ پنهان در نبرد ژئوپلتیک – مالی
تاثیر مستقیم و انکارناپذیر عرصه اقتصادی بر روابط بین الملل، چینش ها و رقابت های ژئوپلتیکی تا به آن اندازه بوده است که بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران بزرگ، وقوع جنگ های بین الملل اول و دوم و همچنین بحران های حاشیه ای را نتیجه تحرکات نیروها و گرایشات متفاوت در این حوزه می دانند. حتی در شرایط کنونی که جنگ قفقاز به کانون توجه محافل بین المللی تبدیل شده است در کنار بحث جنگ و رقابت هژمونیک برای تسلط بر حوزه های منطقه ای و بین المللی که خود نیز متاثر از تلاش جهت کسب منافع اقتصادی می تواند باشد، بسیاری را اعتقاد بر این است که موقعیت ژئوپلتیکی گرجستان در چهار راه ترانزیت انرژی شرق به طرف غرب و محلی برای دور زدن روسیه می بایست در چرائی وقوع این جنگ به حساب آید. در جنگ های جهانی اول و دوم گروه متحدین شامل آلمان، ایتالیا، ژاپن و زیر مجموعه های آنان به دلیل تورم قدرت در بستر انقباضی موجود عرصه بین المللی را برای سلطه امپریالیستی خود محدود کننده یافته و سعی در برهم زدن میدان بازی داشته اند. جنگ متروپل ها با همدیگر جهت بلعیدن مستعمرات در طی این جنگ ها هر چند که در شرایط کنونی و آستانه هزاره سوم تا حدودی به لحاظ شکلی تغییر یافته است و هم اینک در قالب هجوم سرمایه مالی از غرب به سمت شرق جریان دارد ولی ساختار قضیه تقریبا ماهیت و ذات خود را حفظ کرده است.
در روزهای اخیر خبر ورشکستگی و واگذاری موسسات بزرگ مالی ایالات متحده و اروپائی به بخش دولتی جهت جلوگیری از سقوط اقتصاد جهانی و بازارهای مالی به یک بحث معمول تبدیل شده است. موج جدید رکود – تورم در بخش اقتصاد بین المللی که به واسطه دوره حیات نوین ساختار اقتصاد در چارچوب تئوری " جهانی شدن اقتصاد " بیش از همیشه به بخش مالی انتقال یافته است، هرگونه تاثیر کلان و تعیین کننده خود را در وهله اول در حوزه مالی بر جای می گذارد. زمانی که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۸ مذاکرات سازمان تجارت جهانی در ژنو بعد از ۷ سال که از مذاکرات دور دوحه می گذشت با اعلام رسمی توسط " پاسکال لامی " دبیرکل این سازمان مبنی بر شکست نهائی این مذاکرات مهر پایانی بر این توهم سیاسی – اقتصادی زده شد، بازارهای جهانی خود را برای روزهای بد آماده کرده بودند.
روزهای ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر با اعلام ورشکستگی بانک سرمایه گذاری " لیمن برادرز " یکی از غول های مالی آمریکا و سپس حمایت دولتی ۸۵ میلیارد دلاری از موسسه بزرگ بیمه ای " آمریکن اینترناشنال گروپ" برای جلوگیر از ورشکستگی آن نقطه عطفی در ساختارهای سیاسی – اجتماعی غرب می بایست به حساب آید. قبل از آن نیز موسسات بزرگ وام دهنده آمریکائی " فردی مک " و " فنی مه " در بخش وام دهندگان مسکن و " مریل لینج " بزرگترین موسسه کارگزار در بازار اوراق بهادار در جهان، با دخالت مالی دولت واشینگتن از ورشکستگی نجات یافته بودند. سریال ورشکستگی و واگذاری مراکز بزرگ مالی جهان غرب و به خصوص ایالات متحده به بخش دولتی هر چند که اساس تئوری جهانی شدن اقتصاد را به زیر سوال برده است اما از طرف دیگر می تواند نتیجه افول قدرت هژمونیک آمریکا در جهان تک قطبی فعلی نیز تلقی شود. سراسیمگی واشینگتن در جانبداری از گرجستان در جنگ قفقاز و تنش کنونی در روابط دوجانبه با روسیه نیز می بایست در راستای موقعیت ناخوشایند اقتصاد بین المللی و ترس از تهدید سرپل ها و شاهراه های تضمین کننده ثبات اقتصادی غرب و آمریکا مورد توجه قرار گیرد.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
شیرینی نان چایی | طرز تهیه شیرینی نان چایی قزوین
شیرینی نان چایی و دستور تهیه شیرینی نان چایی و تهیه شیرینی نان چایی و درست کردن شیرینی نان چایی را در نمناک بخوانید.