جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

رویکرد قرآن به مسأله آرامش در مقایسه با سایر ادیان


رویکرد قرآن به مسأله آرامش در مقایسه با سایر ادیان
بشر، به طور طبیعی در طول زندگی در این جهان با نگرانی‏ها و اضطراب‏های بسیاری رو در رو بوده و همواره برای فایق آمدن بر آن‏ها و از میان بردن عوامل پیدایش آن‏ها كوشیده است. یكی از اهداف پیداش مجموعه بزرگ اختراعات و اكتشافات بشر، خانواده، قبیله، دولت و دیگر سازمان‏های اجتماعی، دین، مذهب، هنر، آداب و رسوم و حتی گاه جنگ‏ها، دست‏یابی بشر به آرامش و آسایش در زندگی بوده است. اندیشه‏های بشری و مكاتب و آیین‏های گوناگونی نیز در این جهت به ظهور رسیده‏اند. در این میان، ادیان جهانی و آیین‏های بومی نیز وصول به آرامش روح و روان را یكی از مهم‏ترین اهداف خویش قرار داده‏اند.
سفارش‏های اخلاقی زرتشت در قالب تصویر نزاع مستمر خیر و شر در جهت وصول به آسایش و آرامش و بهروزی انسان و رهایی از رنج و زیان و ناخوشی قابل تفسیر است.(۱) كوشش نور برای رهایی از سرزمین تاری در اندیشه مانی نیز در همین جهت قابل فهم است.(۲) تلاش برای رسیدن به آرامش و آسایش از دردهای جسمی و روانی بشر، مورد توجه بسیاری از آیین‏های بومی هند بوده است.(۳) آرامش در فلسفه بودا به حالت متمركز و یك دل و آرام و نیالوده جان تفسیر شده و «نیروانا» برترین و واپسین راه رهایی از چرخه تسلسل‏وار تولد دوباره و بیماری و مرگ بوده و رهایی وارستگی هر رنج و عذاب است.(۴)
عهد عتیق و جدید، سراسر آكنده از كوشش‏های فرستادگان خداوند برای رهایی بشر از درد و اندوه و نیل به آرامش و سعادت ابدی در هر دو جهان است. آموزه بشارت و نجات، همواره یكی از بخش‏های مهم آموزه‏های انبیای بنی اسرائیل بوده كه رهایی از رنج و نگرانی فردی و اجتماعی را در خود داشته است.(۵) انسان امروز در اثر نگرانی‏ها و ناآرامی‏های دنیای جدید، بیش از پیش به احساس امنیت و آرامش نیازمند بوده، هم‏چنان در پی یافتن راه‏های جدید برای رسیدن به آرامش معنوی است.(۶) مكاتب روان درمانی، همگی هدف اصلی خود را رهایی از اضطراب و پدید آوردن
● رویكرد قرآن به مسأله آرامش در مقایسه با سایر ادیان
(مركز فرهنگ و معارف قرآن)
احساس امنیت در انسان می‏دانند. از میان كوشش‏های فراوانی كه برای پیش‏گیری از ابتلا به نگرانی و در نتیجه آن، افسردگی و برای روان درمانی افراد مضطرب به عمل آمده، برخی روی‏كردهای جدید در میان روان‏شناسان به تأثیر دین و ایمان در سلامت روان اشاره دارند.(۷) ایمان به خدا از نگاه این گروه از روان شناسان در خود سرچشمه‏ای بی‏كران از آرامش و قدرت معنوی را داراست كه هر گونه اضطراب و نگرانی را از انسان زدوده، در برابر هر گونه فشار درونی و بیرونی به انسان مصونیت می‏بخشد. روان‏شناسان بزرگی از قبیل ویلیام جیمز، كارل یونگ و هنری لینك تأثیر شگرف ایمان در دین اسلام را در سطحی گسترده‏تر مورد توجه قرار داده‏اند. بخش وسیعی از آموزه‏های این دین به ایمان اختصاص یافته و افزون بر ارائه تعریفی جامع از آن به راه‏كارهای روانی و رفتاری فراوانی برای دست‏یابی به این نیاز اصیل بشری پرداخته شده است. بر این اساس، دانشمندان اسلامی به آرامش، نگاهی مقدس افكنده و آن را پدیده‏ای الهی شمرده‏اند كه از سوی فرشتگان بر دل‏های مؤمنان فرود می‏آید و زمینه‏ساز تقویت ایمانشان است؛ همان گونه كه اضطراب و نگرانی از جانب شیطان بر دل‏های آلوده به گناه چنگ انداخته و زمینه‏ساز فسق و كفر است.(۸)
ایمان در جایگاه جامع‏ترین مفهوم دینی در اسلام، از ریشه «أمن» به معنای آرامش جان و رهایی از هرگونه هراس و اندوه است(۹) كه ارتباط میان پذیرش گفتار خداوند و دست‏یابی به آرامش روح و روان را نشان می‏دهد.(۱۰) آنان كه ایمان آورده، آفت ناپاكی را به حریم آن راه ندهند، آرامش از آنِ ایشان است و آن‏ها همان هدایت یافتگانند: «كسانی كه ایمان آورده و ایمان خود را با هیچ ستمی نیامیخته‏اند، اینانند كه [از خشم خدا [در امانند و اینان هدایت یافتگان‏اند»(۱۱) واژه اسلام نیز بیان‏نگر تسلیم محض انسان در برابر خداوند همه جهانیان است كه احساس امنیت و آرامش از پیامدهای آن به شمار می‏رود: «چنین نیست، بلكه هر كس خود را تسلیم خدا كند و نیكوكار باشد، اجرش را نزد پروردگارش خواهد داشت، و هیچ ترسی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد »(۱۲)
قرآن رویكرد توحیدی را در زندگی، یگانه راه دست‏یابی به امنیت روح و روان می‏شمرد: «و چگونه من از آنچه به وسیله آن شرك می‏ورزید بترسم، در حالی‏كه شما از این نمی‏ترسید كه چیزی را شریك خدا ساخته‏اید كه درباره آن دلیلی بر شما نازل نكرده است؟ پس اگر تشخیص می‏دهید، كدام یك از این دو گروه (موحّدان و مشركان) به ایمنی [از خشم خدا [سزاوارترند؟ »(۱۳) انسان یكتاپرستی كه در زندگی فقط یك هدف و یك مقصد را دنبال می‏كند، هرگز از این جهت با انسان چندگانه‏گرایی كه روح و روانش را در میان اهداف و مقاصد گوناگون تقسیم كرده، یكسان نیست: «خدا مَثَلی زده است: مردی كه چند مالك ناسازگار در مالكیّت او شریك باشند [و دستورات متضاد به او بدهند] و مردی كه اختصاص به یك نفر داشته باشد [و فقط از او دستور بگیرد]، آیا این دو در مثل یكسانند؟ ستایش از آنِ خداست، ولی بیشترشان نمی‏دانند»(۱۴) ارضای نیاز فطری آرامش‏خواهی و امنیت‏گرایی انسان در سطوح دیگر از مفاهیم دینی قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفاهیم توكل، فلاح، تقوا، نجات، صبر، توبه، ولایت، رضا و...همگی به گونه‏ای با موضوع آرامش ارتباط دارند. افزون بر این، واژگان «سكینه» و «اطمینان» به طور ویژه درباره آرامش بحث می‏كنند.
● انواع آرامش
آرامش از نگاه قرآن در یك طبقه‏بندی كلی به دو بخش دنیایی و آخرتی تقسیم می‏شود كه دو روی یك حقیقت هستند: «آگاه باشید كه دوستان خدا نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‏شوند. همانان كه ایمان آورده و تقوا پیشه كرده‏اند. در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است. سخنان خدا تغییرپذیر نیست. این است آن كامیابی بزرگ» آرامش، خود ماهیتی روحی و روانی دارد؛ اما از آن‏جا كه عوامل پدیدآورنده آن و موانع به هم زننده آن ممكن است ماهیتی اعتقادی، روانی یا طبیعی داشته باشند می‏توان به تقسیم آن پرداخت.
۱) آرامش اعتقادی
تقاضای حضرت ابراهیم(ع) از خداوند برای مشاهده نمونه‏ای كوچك از رستاخیز، برای دست‏یابی به نوعی آرامش اعتقادی بوده است. او به این وعده الهی، ایمانی كامل و محكم داشت؛ اما ذهن انسان به طور طبیعی باورهای غیر محسوس را به سان باورهای محسوس، پذیرا نگشته، همواره پرسش‏هایی درباره ماهیت و كیفیت آن‏ها در پندار می‏آفریند. این پرسش‏ها آرامش و ثبات اعتقادی انسان مؤمن را از او می‏گیرد؛ از این‏روی ابراهیم برای رهایی از این حالت، خواهان مشاهده چگونگی تحقق آن فعل الهی می‏شود.(۱۵) حواریون عیسی نیز بنا به دیدگاه برخی تفاسیر از عیسی مائده‏ای آسمانی طلبیدند تا به وسیله آن، پیامبری او و راستی ادعاهایش برایشان آشكار شود و یا با خوردن آن به آرامش اعتقادی دست یابند.(۱۶)
۲) آرامش روانی
جان انسان همواره طلب رسیدن به مراحل كمال وجودی خویش است؛ بدین سبب همواره از حالی به حالی دیگر در می‏آید؛ اما در هیچ مرحله‏ای به نهایت مطلوب خویش دست نیافته، باز خواهان دست‏یابی به مرحله‏ای دیگر است. قلب انسان در اثر این حالت، همواره از نگرانی و اضطراب آكنده است تا آن كه در سیر حركت خویش به خداوند در نقش مبدأ و مقصد همه جهان هستی و جامعه همه كمالات وجودی توجه كند؛ آن گاه خود را در آرامشی بی‏كران می‏یابد: «همانان كه ایمان آورده‏اند و دل‏هایشان با یاد خدا آرام می‏گیرد»(۱۷) این احساس آرامش مطلق فقط در این حالت پدید می‏آید: «آگاه باشید كه دل‏ها فقط با یاد خدا آرامش می‏یابد»(۱۸)
انسان‏های برخوردار از آرامش الهی، خود آرامش‏بخش دیگران نیز هستند؛ از این‏رو خداوند به پیامبر خویش فرمان می‏دهد كه بر مؤمنان درود فرستد تا بدین وسیله، آنان را در راه ایمان، آرامش بخشد: «و برای آنان دعا كن، زیرا دعای تو برایشان موجب آرامش است»(۱۹)
آرامش روانی در نگاه برخی مفسران معاصر، در آرامش اعتقادی نیز تأثیرگذار است. آن كه نور ایمان به اعماق وجودش راه یافته باشد، دیگر نه معجزه می‏طلبد و نه در پی برهان و استدلال بر می‏خیزد؛ بلكه همه هستی خویش را در برابر حقیقتی كه با تمام وجود تجربه كرده است، تسلیم می‏كند. «و كسانی كه كفر ورزیده‏اند می‏گویند: چرا از جانب پروردگارش معجزه‏ای بر او نازل نشده است؟ بگو: بی‏تردید، خدا هر كس را بخواهد گمراه می‏سازد و هر كس را كه [به او] باز گردد، به سوی خود هدایت می‏كند. همانان كه ایمان آورده‏اند و دل‏هایشان با یاد خدا آرام می‏گیرد. آگاه باشید كه دل‏ها فقط با یاد خدا آرامش می‏یابد. كسانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته كرده‏اند، [در دنیا [زندگی خوش و [در آخرت [بازگشتگاه نیكو برای آنان خواهد بود»(۲۰)
اهمیت آرامش روانی در بحران‏های روحی و اجتماعی دو چندان نمایان می‏شود. به نمونه‏های بارزی از این موارد در قرآن اشاره شده است. مادر حضرت موسی(ع) در سخت‏ترین حالات روانی كه فرزند خود را از ترس كشته شدن در گهواره‏ای چوبی نهاده، به رود نیل سپرد، فقط یاد خدا آرام‏بخش او بود كه به یاری آن توانست این آزمایش را تا سرانجام با كام‏یابی به پایان رساند: «و دل مادر موسی واله و نگران شد، به طوری كه اگر قلبش را استوار نساخته بودیم كه از باوردارندگانِ [وعده ما [باشد، نزدیك بود آن [ماجرا] را فاش سازد»(۲۱) بنی‏اسرائیل هنگام فراز از مصر در حالی كه لشكریان فرعون را در پی خویش می‏دیدند، فقط با سخنان موسی كه با اطمینان از یاری خدا سخن می‏گفت، آرامش یافتند: «و چون آن دو گروه یكدیگر را دیدند، اصحاب موسی گفتند: ما قطعاً به چنگ آنان خواهیم افتاد. [موسی] گفت: چنین نیست. بی‏تردید پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد كرد.»(۲۲) اصحاب كهف در میان مردم مشرك و توحیدستیز شهرشان، در اثر برخورداری از آرامش الهی با شهامت تمام در برابر همه قدرت‏ها و جاذبه‏های زندگی مادی ایستاده، شعار توحید سر دادند: «و دل‏هایشان را استوار ساختیم، آن‏گاه كه قیام كردند و گفتند: پروردگار ما خداوندگار آسمان‏ها و زمین است، و هرگز جز او معبودی را نمی‏خوانیم ...»(۲۳) در تاریخ صدر اسلام نیز یاری خداوند به مسلمانان در جریان هجرت پیامبر، جنگ بدر و حنین و صلح حدیبیه دیگر موقعیت‏های سخت در قالب نزول آرامش خداوندی بر دل‏های مسلمانان تجلی كرد.
۳) آرامش طبیعی
برخی پدیده‏ها در این جهان از طبیعتی آرام‏بخش برخوردارند. شب را سكونت‏بخش: «اوست آن كه شب را برای شما قرار داد تا در آن بیارامید ...»(۲۴) و خواب را مایه آسودگی و استراحت: «و اوست آن كه شب را برای شما وسیله پوشش و خواب را مایه آرامش قرار داد»(۲۵) قرار داده است.(۲۶) آرامش حاصل از تاریكی شب به حالت ویژه نظام عصبی انسان نیز ارتباط داشته، واقعیتی علمی به شمار می‏رود:(۲۷) از دیگر مصادیق آرامش طبیعی آن است كه خداوند برای انسان از نوع خویش همسرانی آفریده: «اوست آن كه شما را از یك تن آفرید، و جفتش را از جنس او قرار داد تا در كنارش آرامش بیاید»(۲۸) و میان آن‏ها محبت و مودت پدید آورد و بدین وسیله هر یك را آرامش‏بخش دیگری قرار داد: «و از نشانه‏های [قدرت] او این است كه برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در كنارشان آرام گیرید، و میان شما محبت و شفقتی قرار داد»(۲۹) خانه نیز محلی برای آسایش و آرامش جسم و روح آدمی است: «و خدا برای شما خانه‏هایتان را مایه آرامش قرار داد»(۳۰)

پی‏نوشت‏ها
۱) اوستا، دفتر یكم، یسنه هات ۳۰، بند ۱۱ ؛ یسنه هات ۴۶، بنده ۲ ـ ۸.
۲) زبور، مانی، فرگرد نخست، مزبور ۲۲۳.
۳) تاریخ تمدن، ۱ / ۴۷۹ ـ ۴۸۵ و ۴۹۰.
۴) بودا، ص ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۷۱.
۵) معجم اللاهوت الكتابی، ۳۲۱ ـ ۳۲۵.
۶) آرامش بیكران، ص ۸۷ ـ ۱۵۵.
۷) دین و روان، ص ۱۷۸.
۸) الروح، ابن قیم، ج ۱، ص ۲۵۶ و ۲۵۷.
۹) العین، ص ۵۵ ؛ مفردات، ص ۹۰؛ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۲۳، «لمن».
۱۰) بیضاوی، ج ۱، ص ۲۱۱.
۱۱) انعام/ ۸۲.
۱۲) بقره/ ۱۱۲.
۱۳) انعام/ ۸۱.
۱۴) زمر/ ۲۹.
۱۵) بقره/ ۲۶۰ ؛ قرطبی، ج ۳، ص ۱۹۵ ؛ المیزان، ج ۲، ص ۳۷۳ ؛ نمونه، ج ۲، ص ۳۰۴ و ۳۰۵.
۱۶) مائده/ ۱۱۲ ـ ۱۱۴ ؛ قرطبی، ج ۶، ص ۲۳۶ ؛ المیزان، ج ۶، ص ۲۳۳ و ۲۳۴.
۱۷) رعد/ ۲۸؛ التفسیر الكبیر، ج ۱۹، ص ۵۰.
۱۸) رعد/ ۲۸؛ روح المعانی، مج ۸، ج ۱۳، ص ۲۱۴.
۱۹) توبه/ ۱۰۳ ؛ التحریر و التنویر، ج ۱۱، ص ۳۳؛ الدر المنثور، ج ۴، ص ۲۸۱.
۲۰) رعد/ ۲۷ ـ ۲۹ ؛ فی ظلال، ج ۴، ص ۲۰۶۱.
۲۱) قصص/ ۱۰ ؛ قرطبی، ج ۱۳، ص ۱۶۹ و ۱۷۰ ؛ الدرالمنثور، ج ۵، ص ۲۲۹ ؛ فی‏ظلال، ج ۵، ص ۲۶۷۸ ـ ۲۶۸۰.
۲۲) شعراء/ ۶۱ ـ ۶۲؛ مراغی، مج ۱۷، ج ۱۹، ص ۶۷ ـ ۶۸.
۲۳) كهف/ ۱۴؛ فی ظلال، ج ۴، ص ۲۳۳۶ ؛ قرطبی، ج ۱۰، ص ۲۳۸.
۲۴) یونس/ ۶۷.
۲۵) فرقان/ ۴۷ ؛ نبأ/ ۹.
۲۶) جامع البیان، مج ۱۱، ج ۱۹، ص ۲۷.
۲۷) نمونه، ج ۸، ص ۳۴۳ و ۳۴۴ ج ۱۵، ص ۵۶۴.
۲۸) اعراف/ ۱۸۹.
۲۹) روم/ ۲۱؛ مجمع البیان، ج ۸، ص ۴۷۰ ؛ الكشاف، ج ۳، ص ۴۷۳ ؛ فی ظلال، ج ۵، ص ۲۷۶۳.
۳۰) نحل/ ۸۰.

منبع : ماهنامه پاسدار اسلام

مطالب مرتبط

شان‌ نزول‌ سوره‌ یس‌

شان‌ نزول‌ سوره‌ یس‌
سوره‌ یس‌ با ۳۸ سوره‌ و ۹۲۷ كلمه‌ و ۳۰۰۰ حرف‌ ، چهل‌ و یكمین‌ سوره‌ قرآن‌ درنزول‌ و سی‌ و ششمین‌ سوره‌ در تدوین‌ است‌ كه‌ در شهر مكه‌ بر وجود مقدس‌ پیامبر اسلام‌ نازل‌ شده‌ است. سوره‌ یس‌ را قلب‌ قرآن‌ می‌نامند. كفار مكه‌ خطاب‌ به‌ پیامبر اسلام(ص) می‌گفتند تو فرستاده‌ خدا نیستی‌ و آنچه‌ نقل‌ می‌كنی‌ از پیش‌ خودت‌ جعل‌ می‌كنی‌ و به‌ وجود دیگری‌ كه‌ ساخته‌ ذهن‌ توست‌ نسبت‌ می‌دهی‌ پس‌ نه‌ توحید داریم، و نه‌ نبوت‌ معنایی‌ دارد و نه‌ روز قیامت‌،تا استخوان‌ پوسیده‌ مردگان‌ دوباره‌ جمع‌ شود ومردگان زنده‌ ‌شوند. خداوند این‌ وضع‌ فكری‌ حاكم‌ بر مكه‌ را ملاحظه‌ فرمودند؛ سپس‌ سوره‌ یس‌ را نازل‌ فرمودند تا چگونه‌ اندیشیدن‌ را برای‌ مردمی‌ كه‌ طینت‌ پاك‌ دارند توضیح‌ دهند و مفاهیم‌ توحید و نبوت‌ و معاد را در مبانی‌ فكری‌ آنان‌ استوار سازند.
● تایید رسالت‌ مصطفی(ص)
یس‌ از كلمات‌ رمزی‌ است‌ كه‌ معنای‌ واقعی‌ و مفهوم‌ حقیقی آن‌ بین‌ خدای‌ بزرگ‌ و پیامبرش‌ معلوم‌ است‌ ولی‌ روایت‌هایی‌ در مورد هر یك‌ از كلمات‌ نقل‌ شده‌ وجود دارد؛ چنانچه‌ از حضرت‌ علی(ع) نقل‌ شده‌ است‌ یس‌ از اسم‌های‌ پیامبر اسلام‌ (ص) است‌ همچنین‌ از امام‌ محمد باقر(ع) نقل‌ شده‌ است‌ پیامبر اسلام‌ دوازده‌ اسم‌ داشتند كه‌ پنج‌ نام‌ مبارك‌ ایشان‌ در قرآن‌ آمده‌ است‌ محمد، احمد، عبدا...، نون، یس‌ و اینكه‌ اهل‌ بیت‌ پیامبر(ص) را آل‌ یس‌ می‌نامند تایید این‌ روایت‌ است. بعضی‌ بر این‌ عقیده‌اند یس‌ از اسمای‌ قرآن‌ است‌ و بعضی‌ دیگر آن‌ را نامی‌ از نام‌های‌ الهی‌ می‌دانند كه‌ اسم‌ این‌ سوره‌ شده‌ است‌ و بعضی‌ دیگر <یا> را حرف‌ ندا و <س> را مخفف‌ سیدالمرسلین‌ می‌دانند كه‌ معنای‌ آن‌ <یا سید رسولان> است.
به‌ حق‌ این‌ قرآن‌ مستحكم‌ و با حكمت‌ به‌ درستیكه‌ تو بر راه‌ مستقیم‌ از فرستادگان‌ هستی.
راه‌ راست‌ همان‌ توحید الهی‌ است‌ كه‌ پایه‌ تفكر انسان‌ در حوزه‌ نظر و عمل‌ است‌ و اولین‌ دعوت‌ پیامبر اسلام‌ (ص) نیز توحید بود كه‌ كافران‌ قریش‌ نمی‌پذیرفتند و قرآن‌ فرو فرستاده‌ خدای‌ عزیز و رحیم‌ است‌ تا تو بیم‌ دهی‌ و بترسانی‌ ملت‌ را به‌ آنچه‌ كه‌ پدرانشان‌ انذار داده‌ نشده‌ بودند و گفتار الهی‌ بر اكثر آنان‌ كه‌ به‌ توحید ایمان‌ می‌آوردند به‌ حقیقت‌ پیوست‌ كه‌ عذاب‌ الهی‌ بر آنان‌ مستولی‌ و چیره‌ شد.
● ناكارآمدی‌ كافران‌ مكه‌
و چون‌ اندیشه‌ توحیدی‌ پیامبر اسلام‌ (ص) پذیرفته‌ نشد كافران‌ كینه‌ توز چون‌ ابوجهل‌ بنای‌ دشمنی‌ و مخالفت‌ با پیامبر اسلام‌ (ص) گذاشتند و ابوجهل‌ قسم‌ خورد چون‌ پیامبر (ص) را در نماز ببیند سر مبارك‌ آن‌ حضرت‌ را بشكند. روزی‌ دید كه‌ آن‌ حضرت‌ نماز می‌خواند سنگی‌ بزرگ‌ برداشت‌ نزد پیامبر آمد تا سر آن‌ بزرگوار را بشكند و چون‌ به‌ نزدیكش‌ آمد دستش‌ به‌ گریبانش‌ بند شد و این‌ آیه‌ نازل‌ شد به‌ درستی‌ كه‌ ما در گردنهای‌شان‌ بندهایی‌ را بر چانه‌هایشان‌ زدیم‌ كه‌ نمی‌توانند سرها را بجنبانند پس‌ آنان‌ سردر هوا ماندند. جاه‌طلبی‌ و حسد كافران‌ مكه‌ نسبت‌ به‌ پیامبر(ص) مثل‌ زنجیر و بندی‌ بودكه‌ برگردن‌ آنها به‌ طرف‌ چانه‌شان‌ بند می‌زد و قدرت‌ تفكر را از آنها می‌گرفت‌ و آنها سر به‌ هوا و بی‌فكر با پیامبر اسلام(ص) بر خورد می‌كردند. هر گاه‌ كافران‌ می‌خواستند به‌ پیامبر صدمه‌ای‌ بزنند خداوند می‌فرماید ما از پیش‌ روی‌ آنها و از پس‌ آنان‌ سد و مانعی‌ قرار دادیم‌ پس‌ آنها را پوشاندیم‌ و آنها چیزی‌ را نمی‌دیدند و كافران‌ با تو ، به‌ گونه‌ای‌ هستند كه‌ برای‌ آنها فرقی‌ نمی‌كند چه‌ تو آنها را انذار و بیم‌ بدهی‌ یا اینكه‌ انذار ندهی‌ هیچ‌ ایمان‌ نمی‌آورند یعنی‌ هیچ‌ خودشان‌ را عوض‌ نمی‌كنند و خدایی‌ نمی‌شوند.
● چه‌ كسانی‌ ایمان‌ می‌آورند؟
سپس‌ خداوند به‌ پیامبر(ص) می‌فرماید: همانا تو كسی‌ را بیم‌ و انذار می‌دهی‌ كه‌ از قرآن‌ پیروی‌ كند و از خدای‌ رحمان‌ و امور غیبت‌ آخرت‌ بترسد پس‌ چنین‌ شخصی‌ را به‌ مغفرت‌ و پاداش‌ بزرگ‌ بشارت‌ بده و به‌ درستیكه‌ ما مردگان‌ را در روز قیامت‌ زنده‌ می‌كنیم‌ و آنچه‌ را كه‌ از كارهایشان‌ تقدیم‌ داشتند و اثرهایی‌ را كه‌ در دنیا بر جای‌ گذاشتند همه‌ را بنویسیم‌ و ما همه‌ چیز از خوب‌ و بد را در پیشوایی‌ روشن‌ كه‌ لوح‌ محفوظ‌ الهی‌ است‌ شمرده‌ایم‌ و هیچ‌ چیز بر خدای‌ بزرگ‌ پوشیده‌ نیست.ایمان‌ مومنان‌ به‌ عوض‌ شدن‌ نفس‌ آنهاست كه‌ از قرآن‌ و سخنان‌ پیامبر(ص) متاثر می‌شوند یعنی‌ خود آنها به‌ سمت‌ خدایی‌ شدن‌ تغییر می‌كنند و همواره‌ خوف‌ و ترس‌ از خدای‌ بزرگ‌ را در وجود خودشان‌ دارند كه‌ مبادا خالق‌ هستی‌ از آنها خشنود نباشد! ولی‌ كافران‌ هرگز تاثر و انفعالی‌ در اثر شنیدن‌ قرآن‌ و سخنان‌ پیامبر(ص) بر آنها حادث‌ نمی‌شود و خود آنها عوض‌ نمی‌شوند و بر طغیان‌ و خیره‌ سری‌ باقی‌ می‌مانند و هرگز دعوت‌ به‌ توحید و اسلام‌ را نمی‌پذیرند و این‌ تفاوت‌ اصلی‌ دو وجود كافر و مومن‌ است.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی