سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ / Tuesday, 16 January, 2018

قران و برخورد با اندیشه ها


قران و برخورد با اندیشه ها
به نام خداوند بخشایندهٔ مهربان، به نام آنكه هستی در سیطرهٔ قدرت اوست، و به نام آنكه زمین و آسمان سجود عشق بر پای او دارند و تسبیح او را می گویند رشتهٔ كلام را با زبان قلم آغاز می كنم.
از آنجا كه بحث مورد تأثیر قرآن بر عقاید و اندیشه‌ها می‌باشد لازم بر آن می دانم كه مقداری راجع به عقاید و تفكرات عمیق تر بررسی و تجزیه تحلیل گردد.
در واقع عقاید و اندیشه هایی كه جرثومه و نماد آن چیزی ماوراء عقل و منطق باشد مسلماً از جانب یك انسان متكامل مورد طرد واقع خواهد شد. اندیشه‌ای جاوید و مستدام خواهد ماند كه نماد و منظور آن از حقیقت دور نباشد.
در واقع زیبایی یك اندیشه، یك تفكر و یك عملكرد مبتنی بر ادله صحیح و منطقی آن استوار می باشد. و با آن جزمیت پیدا می كند. و تاریخ نیز چنین موردی را اثبات نموده است. بطور مثال اندیشه‌ای كه ارژنگ با او می زیست و تفكری كه هیتلر یا چنگیز در مغز خود می پرورید و هزاران نكته و نكات تاریخی را به وضوح مشاهده می كنیم كه محكوم به زوال گردیدند.
اگر بخواهیم وجه تمایزی بین تفكر انوشیروان كه بسط علم را انحصار به درباریان وجه تمایزی بین تفكر انوشیروان كه بسط علم را انحصار به درباریان و شاهزادگان می‌دانست و امیركبیر كه حصری برای آن در نظر نمی گرفت قائل شویم تنها و تها منطق را مطرح می كنیم. منطق و عقل فرد می باشد كه به تفكر و عملكرد اجتماعی آن جهت می دهد. و مشاهده می كنیم كه تاریخ اولی را (تفكر انوشیروان) طرد می كند چون شیرازه‌اش سطحی و مبتنی بر میل و هوی شخصی و سیاسی تكیه دارد و دومی (تفكر امیركبیر) تفكری منطقی و عاری از هر گونه كوته نظری و سطحی نگری می باشدو به همین دلی اوج می گیرد و شكوفا می‌گردد.
اما می خواهم سخن را دراین نكته متمركز كنم كه هر تفكر و هر تئوری و منطقی كه مطرح می‌شود از جهت آنكه با حقیقت، یعنی حقیقت محض تناسب بیشتری داشته باشد جزمیت و بسط آن نیز بیشتر خواهد بود. و هر چه از حقیقت محض دورتر باشد با گذشت زمان مشاهده می كنیم كه از ارزش و جلوهٔ آن كاسته خواهد شد.
ولی اگر بخواهیم در سطوح وسیعتری بررسی كنیم. در سطح ادیان، چه ادیان آسمانی و چه ادیانی كه بشر آنها را مطرح نموده به وضوح مشاهده می‌شود كه ادیانی كه پدید آورنده و صاحب آن خود بشر بوده است با گذشت زمان از اذهان پاك گردیده و تفكری نو به عرضه ظهور پا گذاشتند و تنها دلیل آن هم این است كه تفكر و علم بشری بصورت تدریجی شكوفا می گردد و نیاز به گذشت زمان دارد و بنابر همین مورد هر روز تحولی در آن رخ می دهد. و همین طور مشاهده می شود كه ادیان بشری هر كدام یك آرمان و هدف خاصی را دارند و اگر از جنبهٔ كلی در نظر بگیریم كمتر موردی را مشاهده می كنیم كه با یكدیگر وجه تشابهی داشته باشند.
ولی از آنجا كه با یك سری از ادیان آسمانی مواجه هستیم یعنی ادیانی كه صاحب و آرمانِ تمامی آنها تنها یك چیز است و همه متوجه یك هدف و مقصود می باشند ولی از لحاظ كیفیت در آنها تفاوتهایی را مشاهده می كنیم. مثل نوع عبادات كه بطور مثال عبادت مسلمانان بصورت نماز و روزه و … می باشد و دین مسیح بصورتی دیگر و گاه مشاهده می شود كه در دین مسیح شراب مطهر است و در دین اسلام نجس و ناپاك است و مواردی دیگر كه مجال مبحث در موردآنها نیست.
همانگونه كه مطرح كردیم تفكر و عقلانیت بشر بصورت تدریجی رو به تكامل می‌گذارد. در واقع همانند كودكی كه ابتدا نیاز به مراقبت و یك سری فرجه‌هایی دارد تا اینكه به مرحلهٔ بلوغ برسد. و از آنجا به بعد هست كه انتظار عملكرد صحیح و منطقی از اودارند.
تفكر و عقلانیت بشر نیز در مراحل ابتدائی نیاز به یك سری دستورالعملهایی متناسب با همان سطح فكری دارد و گذشت زمان می‌تواند این دید و سطح فكری را گسترش دهد و شكوفا سازد.
خداوند كه عالم مطلق و خود خالق انسان و آشنا به تمامی ویژگیهای آن است برای اینكه تفكر انسان به مرحلهٔ بلوغ یا بلوغ نسبی خود برسد صدوچهل چهار هزار پیامبر و راهنما برای او در نظر می‌گیرد تا در هر بُرهه از تكامل فكری او را غنی‌تر از نسل‌ها و دوره‌های قبلی كند.
با توجهی بیشتر و عمیق‌تر در این ادیان و همبستگی و وابستگی بین آنها را می‌توان به عنوان نموداری توجیه كرد كه با گذشت زمان هر چه بالاتر می رویم سیری تكاملی در آنها مشاهده می كنیم و مرحله به حقیقت مبدأ نزدیك‌تر می‌شویم.و این تكامل هست كه ارزش آن را دوچندان می كند.
پیامبراكرم(ص) كه آخرین فرستادهٔ خدا و خاتم تمامی انبیاء الهی می‌باشد در برهه‌ای از زمان پا به عرصهٔ این عالم می نهند كه بشریت به دوران بلوغ یا بلوغ نسبی خود رسیده و شایستگی و لیاقت آن را پیدا می‌كند كه معبود و محبوب خود را معتبر بشناسد.
پیامبران هر كدام با معجزات و كارهایی كه عامّهٔ مردم از انجام آن عاجز بودند و تنها قدرت مافوق الطبیعه خداوند بود كه می‌توانست چنین كارهایی را انجام دهد در صدد آن بودند كه مردم و اذهان آنها را بسوی مبدأ متوجه كنند و راه راستین را بر آنها آشكار سازند.
اما قرآن كه مظهر و نشانه‌ای از بزرگترین و كاملترین مظاهر حق و حقیقت محض می‌باشد توسط آخرین پیامبر برای هدایت بشر از جانب خداوند فرستاده شد.
صلابت و شیوای و عمیق بودن حوزه معنایی آن در عین سادگی الفاظ و عبارات آن كه متناسب با درك و فهم عموم می باشد از نمونه‌ها و ویژگیهای بارز قرآن است.
در صلابت و ارزشمندی جملات قرآن همان طور كه مشاهده می كنیم گذشت زمان او را نورانی‌تر و متجلی‌تر نمایش می‌دهد و هر چه بشر در آن سیر می‌كند و به حقیقت آن پی‌می برد جلوه‌ای تازه در زندگی‌اش در زندگی‌اش نمودار می شود.
همان‌طور كه مطرح شد تنها یك حقیقت یا یك حقیقت محض هست كه می‌تواند با گذشت دوران هویت خود را حفظ كند. ولی قرآن نه تنها هویت خود را حفظ كرد. بلكه روز به روز ارزشی بیشتر پیدا می‌كند. قرآن زمینه‌ساز تحولات فكری بشری و حیات بخش نوین و روشن افكار و عقایدی است كه گرایش به حقیقت دارند و تحت تأثیر قرار دهندهٔ اندیشه‌هایی است كه بسیار سطحی و مبتنی بر عقاید و افكار و امیال انسانی هستند.
تمامی اندیشه‌هایی كه ریشه‌ای سطحی دارند در برابر این حقیقت محض سر به شورش می‌گذارند و از آنجا كه حقیقت برای ناحق بسیار شوم و ناگوارا است همیشه از آن فاصله می‌گیرد و خوب می‌دانیم كه سرنوشت چنین اندیشه‌ای چیزی جز تباهی و زوال نخواهد بود.
اما عقاید و افكاری كه پی‌جوی حقیقت و رسیدن به نور و منبع روشنایی هستند قرآن مصباح الهدایتی است كه برآنها جلوه می‌بخشد و راه را بر آنها هموار می‌كند.
به امید روز كه قرآن و نور اوتمامی زندگی ما را احاطه كند و در سایهٔ الطاف و رحمت الهی سعادتمند گردیم. انشاءالله

نویسنده: علی آزاد
منبع: ایسكا

منبع : سایت قرآنی سحر سحر

مطالب مرتبط

کنایه‌های قرآنی در فرهنگ ایرانی


کنایه‌های قرآنی در فرهنگ ایرانی
در این از مقاله؛به معرفی کنایه‌هایی خواهیم پرداخت که درباره داستان زندگی پیامبران(ع) است و از حوادثی که در زندگی آنها رخ داده یا صفات بارز ایشان و یا معجزات و کارهای مهمشان برگرفته شده است.
در این از مقاله؛به معرفی کنایه‌هایی خواهیم پرداخت که درباره داستان زندگی پیامبران(ع) است و از حوادثی که در زندگی آنها رخ داده یا صفات بارز ایشان و یا معجزات و کارهای مهمشان برگرفته شده است. این کنایه‌ها از رویدادهای زندگی پیامبران در قرآن کریم،گرفته شده است و بخشی قابل توجه از کنایه‌های قرآنی را در فرهنگ ایرانی تشکیل می‌دهد.شماری از این کنایه‌ها را در پیش دید خوانندگان گرامی قرار می‌دهیم.
۱) عمر نوح داشتن:عمر نوح،تعبیری کنایی از زندگی دراز و عمر طولانی است،منشأ این کنایه،عمر طولانی حضرت نوح(ع) است که در قرآن کریم،سوره عنکبوت،آیه ۱۴ بدان اشاره رفته است.بنابر گفته قرآن،حضرت نوح(ع) نهصد و پنجاه سال زیسته است.هر گاه در محاورات روزمره بخواهند به عمر دراز و به مدت طولانی زیستن اشاره کنند، با تعبیر عمر نوح از آن یاد می‌کنند.مانند:مگر کدام یک از ما عمر نوح خواهد کرد.(ارزیابی شتابزده،جلال آل احمد،ص ۱۲)
۲) طوفان نوح به پا کردن:کنایه از غوغا به پا کردن و داد و فریاد بسیار کردن و تغییرات ناگهانی و ترسناک آب و هوایی به انجام رسانیدن است.هر گاه بخواهند تحولات ترس آور یا حالات و برخورد وحشتناکی را بیان کنند،آن را به طوفان نوح تشبیه می‌کنند.مانند:مگه نمی‌شنوی که بمب می‌اندازن؟ می‌گن الان دنیا مثل طوفان نوح،«کن فیکون» می‌شه.(دید و بازدید،جلال آل احمد،ص ۱۱۴).منشأ این کنایه طوفانی است که در زمان حیات حضرت نوح(ع) برپا شد و ایشان به همراه یاران راستین خود،سوار بر کشتی نوح شده و از خطر طوفان نجات یافتند.
۳) ید بیضا داشتن:ید بیضا داشتن یا ید و بیضا داشتن،تعبیری کنایی است که از یکی از معجزات حضرت موسی(ع) برگرفته شده است.ید بیضاء،به معنای دست سفید و روشن است،هر وقت حضرت موسی(ع) دست در بغلش می‌گذاشت و بیرون می‌آورد،نوری از آن می‌تابید.ید بیضا داشتن در کاری، کنایه از قدرت بسیار داشتن در انجام کار و ید بیضا کردن،به معنای انجام کار شایان یا کار خارق العاده است.(فرهنگ سخن،ج ۸، ص ۸۵۲۲)
مانند:تصور نمود که ید بیضا کرده است و مانند کبوتر «یا حق»،باد به غبغب انداخت(آسمان و ریسمان،جمالزاده،ص ۲۸)
۴) بت شکنی کردن:شکستن بت‌ها،کنایه از کاری بزرگ و مثبت و خارق العاده انجام دادن و یک تنه در برابر باطل سینه سپر کردن است.این کنایه برگرفته از عمل شکستن بت‌ها،توسط حضرت ابراهیم(ع) است.
۵) به «ثمن بَخس» فرو رفتن:ثمن بخس، به معنای قیمت کم و بهای ناچیز است.به ثمن بخس خریدن یا فروختن کنایه از بهای کم پرداختن و به قیمت ناچیز و کم ارزشی معامله کردن است.این کنایه گاهی با فعل خریدن،فروختن و مانند آن به کار رفته و گاهی بدون آن که به معنای بهایی ناچیز و کم ارزش است.منشأ این کنایه،حادثه‌ای در زندگی حضرت یوسف(ع) است،آنجا که کاروانی در حال عبور،دلوی به چاه انداختند و به جای آب،یوسف(ع) را از چاه بیرون آوردند.آنگاه او را در بازار به درهم‌هایی چند،فروختند،غافل از اینکه او شخصی ارزشمند و پر قیمت است.قرآن درسوره یوسف آیه ۲۰به این نکته اشاره فرموده است.هر گاه،بخواهند بگویند که چیزی را به بهایی کم و کمتر از ارزش واقعی فروخته‌اند،از این تعبیر استفاده می‌کنند.مانند:هر دم بیلی کارهای مالی دولت به این کار نیمه دولتی و نیمه مذهبی هم سرایت کرده است و املاک آستانه به ثمن بخس به تیول سرجنبانان آستانه در آمده است.(شرح زندگانی من،مستوفی،ج ۲، ص ۴۱)
۶) صبر ایوب داشتن:حضرت ایوب(ع)،یکی از پیامبران والا مقام الهی است و صبر ایوب،شکیبایی در بلا و پایداری در اطاعت و ستایش پروردگار است که در آیات قرآنی و در تفاسیر،بارزترین وجه شخصیت حضرت ایوب(ع) به شمار آمده است.صبر ایوب به معنای شکیبایی بسیار زیاد و صبر و تحملی فوق العاده،هم چون مبری که حضرت ایوب(ع) داشت،می‌باشد. (کتاب کوچه، ج ۳، ص ۱۲۱۵)
هر گاه بخواهند صبر و شکیبایی بی‌مثال کسی را بیان کنند،به صبر ایوب تعبیر می‌کنند.مانند:خیلی جدّی بود اما نه تنگ نظر.دل دریایی داشت و صبر ایوب،نمونه کامل یک عمر مبارزه سیاسی.(ارزیابی شتابزده،آل احمد،ص ۲۴۸)
۷) بضاعت مزجات آوردن:بضاعت به معنای سرمایه،مال و مال التجارة است و «بضاعت مزجات»، به معنای مالی اندک و سرمایه کم است.بضاعت مزجات آوردن کنایه از آوردن یا داشتن سرمایه و توشه‌ای اندک در مقابل مالی فراوان و عظمتی بسیار است،منشأ این کنایه،بخشی از زندگی حضرت یوسف(ع) است هنگامی که او بر مسند ریاست بود و برادرانش برای دریافت کمک آمده بودند و عرضه داشتند که ای عزیز ما بضاعتی مزجات آوردیم.این مطلب در آیه ۸۸ سوره یوسف(ع) آمده است.
۸) مسیحا نفس بودن:مسیحا نفس بودن و دم مسیحایی داشتن،ویژگی حضرت عیسی(ع) است که در آیات مختلفی از قرآن کریم به این ویژگی بارز اشاره شده است.مسیحا نفسی،ویژگی هر کسی است که همچون عیسی مسیح،صاحب نفس شفا دهنده باشد و دم او بیماران را شفا داده و مردگان را زنده نماید. اصطلاحاً به اولیای کامل الهی نیز «مسیحا دم» می‌گویند.
۹) مثل پیراهن یوسف:گاه در گفتگوهای روزانه،می‌شنویم که کسی درباره نتیجه معکوس دادن دلیل و مدّعای خود یا دیگری این گونه می‌گوید:دلیل،یا شاهد فلانی،شده مثل پیراهن یوسف.منظور از این عبارت،این است که دلیل یا شاهد،به جای نفع رساندن،زیان رسانیده است.معمولاً عبارت مثل پیراهن یوسف(ع)،درباره سندی گفته می‌شود که برای دفاع از خود یا به قصد اثبات تقصیر کسی ارائه شود و نتیجه معکوس به بار آورد.آن گونه که پیراهن یوسف(ع) را یک بار برادرانش سند مرگ او قرار دادند و با روشن شدن دروغ آنها و کشف واقع،خجلت زده شدند و یک بار ذلیخا پیراهن یوسف(ع) را دلیل بر جنایت او قرار می‌دهد و در نهایت خود رسوا می‌شود.(کتاب کوچه،ج ۸، ص ۹۷۸)
۱۰) پیراهن یوسف آوردن:کنایه پیراهن یوسف آوردن،اشاره به بخشی از داستان حضرت یوسف در قرآن کریم است که یوسف(ع) پیراهن خود را به برادرانش می‌دهد تا برای پدرش ببرند و این پیراهن با رایحه خوشش،سبب روشنی چشم حضرت یعقوب(ع) می‌شود.این کنایه به معنای کاری فوق العاده و ارجمند و سزاوار آفرین و مرحبای بسیار،انجام دادن است.که البته تعبیر را در مفهوم مخالف آورده و در مورد کسی می‌گویند که مختصر کاری انجام داده و منّت بسیار دارد.(کتاب کوچه، ج ۳، ص ۱۳۶۰)
مثل اینکه کسی بگوید:فلانی چنان رفتار می‌کند،مانند کسی که پیراهن یوسف آورده باشد.به این معنا که کار چندان با ارزشی انجام نداده،ولی کار خود را بزرگ و مایه فخر می‌داند.

وبگردی
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها