سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

آرامش در قرآن


آرامش در قرآن
تقوی از ماده (وقایه) به معنی نگهداری است وبه این معنی كه انسان خود را از زشتیها وبدیها وآلودگیها وگناهان نگه می دارد.قوی یك نیروی كنترل درونی است كه انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می كند ودرواقع نقش ترمز نیرومندی را دارد كه ماشین وجود انسان را در پرتگاهها حفظ واز تند رویهای خطرناك ، باز می دارد.به همین دلیل امیر المؤمنین علی (ع)تقوا را به عنوان دژنیرومند دربرابر خطرات گناه شمرده است.آنجا كه می فرماید: " اعلموا عبادالله آنّ التقوی دار حصن عزیز"(ای بندگان خدا ! بدانید كه تقوا قلعه ا ی محكم وغیرقابل نفوذ است.)در مورد تقوا هم آیات فراوانی در قرآن آمده اسصت یكی از آیاتی كه به موضوع ما مربوط می شود ومی توان این برداشت را از آن داشت كه تقوی از عوامل آرامش است،آیه شریفهٔ: (الا انّ اولیاء الله لاخوف علیهم ولا هم یحزنون الّذین آمنوا وكانوا یتّقون لهم البشری فی الحیوه الدنیا والآخره....)‹‹ آگاه با شید (دوستان و) اولیای خدا نه ترسی دارند ونه غمگین می شوند همانا كه ایمان آوردندو(از مخالفت فرمان خدا)پرهیز می كردند در زندگی دنیا وآخرت،شاد(ومسرور)ند.كه دراین آیه اهل ایمان وتقوا را بشارت داده است كه برای آنها در دنیا وآخرت ترس وناراحتی وجود نداردو آنها در امنیت وآرامش به سر می برند.در مجمع البیان آمده است كه : خوف از نظر معنی با فزع وجزع نظیر یكدیگرندوآن اضطراب دل از وقوع امری ناگوار است.ومقابل آن امنیت وآرامش است .وحزن ، سختی اندوه است ومقابل آن سرور وخوشحالی است. پس با توجه به این آیه می توان گفت كه دوستان واولیای الهی كه خود را متصف به دو صفت ایمان وتقوا كرده با شند، در دنیا وآخرت در امنیت وآرامش به سر می برند واین وعده ای است از طرف خدا وند ، وخداوند هم خلف وعده نمی كند.
دو نكته از المیزان ذیل این آیه:
۱) قرآن با آوردن كلمهٔ (آمنوا ) فهمانده است كه اولیاء خدا قبل از ایمان آوردن تقوایی مستمر داشته اند .فرموده :(الّذین آمنوا) وسپس بر این جمله عطف كرده كه (وكانوا یتّقون) وبا آوردن این جمله می فهماند كه اولیاء خدا قبل از تحقق ایمان از آنان دائما تقوی داشته اند ومعلوم می شود كه ایمان ابتدایی مسبوق به تقوا نیست بلكه ایمان وتقوای افرادمعمولی متقاربندوبا هم پیدا می شوند ویا بر عكس اولیاء خدا ، اوّل ایمان در آنان پیدا می شود وبعدا به تدریج دارای تقوا می گردند، آن هم تقوایی مستمر ودائمی.پس منظور از ایمان مرتبهٔ دیگری از مراتب ایمان است غیر از مرتبهٔاوّل كه در افراد معمولی یافت می شود.
۲) ترس وناراحتی كه از احوال طبیعی وعارضی انسانهاست ویك امر فطری به حساب می آید، چگونه می توان آن را از وجود اولیائ خدا منتفی دانست ؟در پاسخ باید گفت :حزن وخوف از احوال طبیعی وعارضی است كه در طبیعت همهٔ انسانهاوجود دارد لكن چون كسی كه توحید سراسر وجودش را فرا گرفته است ، خوف واندوه وحبّ وبغض را از خدا می داندواین اولیاءالهی از هیچ چیزی نه در دنیا ونه در آخرت نمی ترسندواندوهناك نمی شوند وتنها ترسی كه دارند از خدای سبحان است. آری كسانی كه این دو ركن اساسی ایمان وتقوا را داشته باشند چنان آرامش را در درون جان خود احساس می كنند كه هیچ یك از طوفانهای زندگی آنها را تكان نمی دهد. بلكه به مضمون روایت (المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ) همچون كوه در برابر تند باد حوادث استقامت به خرج می دهند.


منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

مطالب مرتبط

قرآن و محبت امام

قرآن و محبت امام
مهر ورزیدن و دوست داشتن پیامبر و خاندانش یكی ازاصول اسلام است كه قرآن وسنت بر آن تأكید دارند. قرآن كریم در این باره می‏فرماید: «قل إن كان آباؤكم و ابناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشیرتكم و أموال اقترفتموها و تجارهٔ تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب إلیكم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین»(توبه/۲۴): بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و بستگان شما و اموالی كه بدست آورده‏اید و تجارتی كه از كساد آن بیم دارید و مسكن‏های مورد علاقه شما، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار این باشید كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند، و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمی‏كند.
و در آیه دیگر می‏فرماید: «الذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئك هم المفلحون» (اعراف/۱۵۷): كسانی كه به او ایمان آورده‏اند و او را تكریم كرده و كمك نموده‏اند و از نوری كه بر وی فرود آمده پیروی كرده‏اند، رستگارانند.
خدا در این آیه برای رستگاران چهار ویژگی می‏شمارد:
۱- ایمان به پیامبر: «آمنوا به».
۲- تعزیز و تكریم او: «عزره».
۳- یاری كردن او: «نصروه».
۴- پیروی از نوری (قرآن) كه نازل شده است «و اتبعوا النور الذی أنزل معه».
با توجه به اینكه یاری كردن پیامبر در ویژگی سوم آمده است، قطعا مراد از «عزروه» در ویژگی دوم همان تكریم و تعظیم پیامبر است، و مسلما، تكریم پیامبر مخصوص دوران حیات او نیست، همچنانكه ایمان به وی كه در آیه وارد شده، چنین محدودیتی ندارد.
درباره محبت به خاندان رسالت كافی است كه قرآن آن را به صورت پاداش رسالت (البته به صورت پاداش نه پاداش واقعی) ذكر كرده و می‏فرماید: «قل لا أسألكم علیه اجرا إلا المودهٔ فی القربی» (شوری/۲۳):
بگو من برای ادای رسالت خدا از شما پاداشی نمی‏طلبم،جز محبت ورزیدن به بستگان ونزدیكانم .
محبت و تكریم نسبت به پیامبر اكرم(ص) نه تنها در قرآن آمده، بلكه در احادیث اسلامی نیز بر آن تأكید شده است، كه دو نمونه آن را یادآور می‏شویم:
۱- رسول اكرم فرمود: «لا یؤمن أحدكم حتی أكون أحب إلیه من ولده و الناس اجمعین». (۱) هرگز یك نفر از شما مؤمن واقعی نخواهد بود، مگر اینكه من برای او از فرزندانش و همه مردم محبوب‏تر باشم.
۲- در حدیث دیگر می‏فرماید: ثلاث من كن فیه ذاق طعم الإیمان: من كان لا شی‏ء أحب إلیه من الله و رسوله، و من كان لئن یحرق بالنار أحب إلیه من أن یرتد عن دینه، و من كان یحب لله و یبغض لله» (۲) : سه چیز است كه هر كس دارای آن باشد، مزه ایمان را چشیده است:
۱- آن كس كه چیزی برای او از خدا و رسولش گرامی‏تر نباشد.
۲- آن كس كه سوخته شدن در آتش برای او محبوبتر از خروج از دین باشد.
۳- آن كس كه برای خدا، دوست یا داشمن بدارد.
●محبت خاندان پیامبر(ص):
نیز در احادیث اسلامی مورد تأكید واقع شده است كه برخی را یادآور می‏شویم:
۱- پیامبر گرامی(ص) فرمود: «لا یؤمن عبد حتی أكون أحب إلیه من نفسه و تكون عترتی أحب إلیه من عترته، و یكون أهلی أحب إلیه من أهله» (۳) :مؤمن به شمار نمی‏رود بنده‏ای مگر اینكه مرا بیش از خود دوست بدارد، و فرزندان مرا بیش از فرزندانش، و خاندان مرا فزون از خاندان خود، دوست بدارد.
۲- در حدیث دیگر درباره عترت خود می‏فرماید: «من أحبهم أحبه الله و من أبغضهم أبغضه الله» (۴) : هر كس آنها را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و هركس آنها را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است.
تا این جا با دلایل این اصل (مهر ورزیدن به پیامبر و عترتش) آشنا شدیم، اكنون سؤال می‏شود :
۱- سودی كه امت از مهر ورزیدن به پیامبر و عترت او می‏برد چیست؟!
۲- شیوه مهر ورزی و تكریم نسبت به پیامبر و خاندان او چیست؟!
درباره مطلب نخست یادآور می‏شویم: محبت به انسان با كمال و با فضیلت، خود نردبان صعود به سوی كمال است، هرگاه انسانی فردی را از صمیم دل دوست بدارد، كوشش می‏كند خود را با او همگون سازد و آنچه كه مایه خرسندی او است انجام داده، و آنچه او را آزار می‏دهد ترك نماید.
ناگفته پیداست وجود چنین روحیه‏ای در انسان مایه تحول بوده و سبب می‏شود كه پیوسته راه اطاعت را در پیش گیرد و از گناه بپرهیزد. كسانی كه در زبان اظهار علاقه كرده ولی عملا با محبوب خود مخالفت می‏ورزند، فاقد محبت واقعی می‏باشند، در دوبیتی كه به امام صادق (ع) نسبت داده شده است به این نكته اشاره شده آنجا كه می‏فرماید:
تعصی الإله و أنت تظهر حبه*هذا لعمری فی الفعال بدیع‏لو كان حبك صادقا لأطعته*إن المحب لمن یحب مطیع (۵)
«خدا را نافرمانی می‏كنی و اظهار دوستی می‏نمایی، به جانم سوگند، این كار شگفتی است.
اگر در ادعای خود راستگو بودی او را اطاعت می‏كردی، حقا كه مرید پیوسته مطیع محبوب خود می‏باشد».
اكنون كه برخی از ثمرات مهرورزی به پیامبر و خاندان او روشن شد، باید به شیوه ابراز آن بپردازیم: مسلما مقصود حب درونی بدون هیچ‏گونه بازتاب عملی نیست، بلكه مقصود مهری است كه در گفتار و رفتار انسان بازتاب مناسبی داشته باشد.
شكی نیست كه یكی از بازتابهای محبت به پیامبر(ص) و خاندان او پیروی عملی از آنان است، چنانكه اشاره شد، ولی سخن در دیگر بازتاب‏های این حالت درونی است، و اجمال آن این است كه هر گفتار یا رفتاری كه در نظر مردم نشانه محبت و وسیله گرامی داشت افراد به شمار می‏رود، مشمول این قاعده می‏باشد، مشروط بر اینكه، با عمل مشروع او را تكریم كند، نه با عمل حرام.
بنابراین، گرامی داشت پیامبر اكرم(ص) و خاندان او در هر زمان خصوصا در سالروز ولادت یا وفات ـ یكی از شیوه‏های ابراز محبت و گرامی داشت مقام و منزلت آنان است و آزین بندی در روزهای ولادت وروشن كردن چراغ و برافراشتن پرچم و تشكیل مجلس برای ذكر فضایل و مناقب پیامبر اكرم(ص) یا خاندان او، نشانه محبت به آنان و وسیله ابراز آن به شمار می‏رود و به این خاطر تجلیل پیامبر در ایام ولادت یك سنت مستمر، در میان مسلمانان بوده است.
دیار بكری در كتاب «تاریخ الخمیس» می‏نویسد: مسلمانان پیوسته ماه ولادت پیامبر را گرامی داشته و جشن می گیرند و اطعام می‏كنند و به فقرا صدقه می‏دهند اظهار شادمانی می‏نمایند و سرگذشت ولادت او را بیان می‏كنند، چه بسا كراماتی برای آنان ظاهر می‏شود. عین این سخن را عالم دیگری به نام ابن حجر قسطلانی در كتاب خود آورده است. (۶)

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.