سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

ســوره بـقــره


ســوره بـقــره
این سوره در ((مدینه )) نازل شده و ۲۸۶ آیه است )) .
محتوا و فضیلت سوره بقره :
جـامـعـیـت این سوره از نظر اصول اعتقادی اسلام و بسیاری از مسائل عملی (عبادی , اجتماعی , سـیـاسـی و اقـتـصـادی ) قـابـل انكار نیست چه اینكه در این سوره :
۱) بحثهائی پیرامون توحید و شـنـاسـائی خدا مخصوصا از طریق مطالعه اسرارآفرینش آمده است
۲) بحثهائی در زمینه معاد و زنـدگـی پـس از مـرگ , مـخصوصامثالهای حسی آن مانند داستان ابراهیم و زنده شدن مرغها و داسـتـان عـزیـر
۳) بحثهائی در زمینه اعجاز قرآن و اهمیت این كتاب آسمانی
۴) بحثهائی بسیار مـفـصـل در بـاره یـهـود و مـنـافـقـان و مـوضـع گـیـریهای خاص آنها در برابر اسلام و قرآن , و انواع كارشكنیهای آنان در این رابطه
۵) بحثهائی در زمینه تاریخ پیامبران بزرگ مخصوصاابراهیم و مـوسـی (ع )
۶) بحثهائی در زمینه احكام مختلف اسلامی از جمله نماز,روزه , جهاد, حج و تغییر قـبـله , ازدواج و طلاق , احكام تجارت , و قسمت مهمی ازاحكام ربا و مخصوصا بحثهائی در زمینه انـفاق در راه خدا, و همچنین مساله قصاص و تحریم قسمتی از گوشتهای حرام و قمار و شراب و بخشی از احكام وصیت ومانند آن .
● در فضیلت این سوره
از پـیـامبر اكرم (ص ) پرسیدند: ((كدامیك از سوره های قرآن برتر است ؟ فرمود:سوره بقره , عرض كردند كدام آیه از آیات سوره بقره افضل است ؟ فرمود: ((آیهٔ الكرسی )).
(آیه ۱).
● تحقیق در باره حروف مقطعه قرآن :
((الـم )) (الم ) درآغاز ۲۹ سوره از قرآن با حروف مقطعه برخورد می كنیم و این حروف همیشه جز كـلـمـات اسـرار آمـیـز قرآن محسوب می شده , و با گذشت زمان وتحقیقات جدید دانشمندان , تـفـسـیـرهـای تازه ای برای آن پیدا می شود و جالب اینكه در هیچ یك از تواریخ ندیده ایم كه عرب جاهلی و مشركان وجود حروف مقطعه رادر آغاز بسیاری از سوره های قرآن بر پیغمبر(ص ) خرده بگیرند, و آن را وسیله ای برای استهزا و سخریه قرار دهند و این می رساند كه گویا آنها نیز از اسرار وجـودحروف مقطعه كاملا بی خبر نبوده اند به هرحال چند تفسیر كه هماهنگ با آخرین تحقیقاتی اسـت كـه در ایـن زمـیـنه به عمل آمده , و ما آنها را به تدریج در آغاز این سوره , و سوره های ((آل عمران )) و ((اعراف )) بیان خواهیم كرد, اكنون به مهمترین آنهامی پردازیم :.
این حروف اشاره به این است كه این كتاب آسمانی با آن عظمت و اهمیتی كه تمام سخنوران عرب و غـیـر عـرب را متحیر ساخته , و دانشمندان را از معارضه باآن عاجز نموده است , از نمونه همین حـروفـی اسـت كـه در اخـتـیار همگان قرار دارد درعین اینكه قرآن از همان حروف ((الف با)) و كـلـمات معمولی تركیب یافته به قدری كلمات آن موزون است ومعانی بزرگی در بردارد, كه در اعماق دل و جان انسان نفوذ می كند, روح را مملو از اعجاب و تحسین می سازد, و افكار و عقول را در برابرخود وادار به تعظیم می نماید.
درست همانطور كه خداوند بزرگ از خاك , موجوداتی همچون انسان , با آن ساختمان شگفت انگیز, و انواع پرندگان زیبا, و جانداران متنوع , و گیاهان و گلهای رنگارنگ , می آفریند و ما از آن كاسه و كـوزه و مـانـند آن می سازیم , همچنین خداونداز حروف الفبا و كلمات معمولی ,مطالب ومعانی بـلـنـد را درقـالـب الـفـاظ زیـبـا وكـلـمات موزون ریخته و اسلوب خاصی در آن بكار برده , آری همین حروف دراختیار انسانهانیز هست ولی توانائی ندارند كه تركیبها وجمله بندیهائی بسان قرآن ابداع كنند.
● عصر طلائی ادبیات عرب :
عصر جاهلیت یك عصر طلائی از نظر ادبیات بود, همان اعراب بادیه نشین ,همان پابرهنه ها با تمام مـحرومیتهای اقتصادی و اجتماعی دلهائی سرشار از ذوق ادبی و سخن سنجی داشتند, عربها در زمـان جـاهـلیت یك بازار بزرگ سال به نام ((بازار عكاظ)) داشتند كه در عین حال یك ((مجمع مـهـم ادبـی )) و كـنـگـره سـیاسی وقضائی نیز محسوب می شد در این بازار علاوه بر فعالیتهای اقـتـصـادی عـالـیترین نمونه های نظم و نثر عربی از طرف شعرا و سخنسرایان توانا در این كنگره عـرضـه مـی گردید, و بهترین آنها به عنوان ((شعر سال )) انتخاب می شد, و البته موفقیت دراین مسابقه بزرگ ادبی افتخار بزرگی برای سراینده آن شعر و قبیله اش بود.
در چـنـیـن عصری قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل كرد و همه از آوردن مانند آن اظهار عجز كـردنـد, و در بـرابر آن زانو زدند, گواه زنده این تفسیر حدیثی است كه از امام سجاد (ع ) رسیده آنـجـا كـه مـی فـرماید: ((قریش و یهود به قرآن نسبت ناروا دادند گفتند: قرآن سحر است , آن را خـودش ساخته و به خدا نسبت داده است , خداوند به آنها اعلام فرمود: ((الم ذلك الكتاب )) یعنی : ای مـحـمد! كتابی كه برتو فرو فرستادیم از همین حروف مقطعه (الف لام ـ میم ) و مانند آن است كه همان حروف الفبای شما است .
(آیـه ۲) ـ بـعـد از بـیان حروف مقطعه , قرآن اشاره به عظمت این كتاب آسمانی كرده می گوید: ((ایـن هـمان كتاب با عظمت است كه هیچ گونه تردید در آن وجود ندارد))(ذلك الكتاب لاریب فیه ).
ایـنـكـه می گوید هیچ گونه شك و تردید در آن وجود ندارد این یك ادعا نیست بلكه آنچنان آثار صـدق و عـظـمت و انسجام و استحكام و عمق معانی و شیرینی وفصاحت لغات و تعبیرات در آن نـمـایان است كه هرگونه وسوسه و شك را از خوددور می كند جالب اینكه گذشت زمان نه تنها طـراوت آن را نـمـی كاهد بلكه هر قدرعلم به سوی تكامل پیش می رود درخشش این آیات بیشتر می شود, سپس در ادامه می افزاید: این كتاب ((مایه هدایت پرهیزكاران است )) (هدی للمتقین ).
● هدایت چیست ؟
كلمه ((هدایت )) در قرآن به دو معنی بازگشت می كند:
۱) هدایت تكوینی
و مـنظور از آن رهبری موجودات به وسیله پروردگار زیر پوشش نظام آفرینش و قانونمندی های حساب شده جهان هستی است .
۲) هدایت تشریعی
كـه بـه وسیله پیامبران و كتابهای آسمانی انجام می گیرد و انسانها باتعلیم وتربیت آنها در مسیر تكامل پیش می روند.
● چرا هدایت قرآن ویژه پرهیزكاران است ؟.
مـسـلـمـا قـرآن برای هدایت همه جهانیان نازل شده , ولی چرا در آیه فوق هدایت قرآن مخصوص پـرهـیـزكـاران مـعـرفی گردیده ؟ علت آن این است كه تامرحله ای از تقوا در وجود انسان نباشد (مـرحله تسلیم در مقابل حق و پذیرش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت است ) محال است انسان از هـدایت كتابهای آسمانی ودعوت انبیا بهره بگیرد ((زمین شوره زار هرگز سنبل برنیارد, اگر چه هـزاران مرتبه باران برآن ببارد)) سرزمین وجود انسانی نیز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاك نشود, بذر هدایت را نمی پذیرد, و لذا خداوند می فرماید: ((قرآن هادی و راهنمای متقیان است )).
(آیه ۳)


منبع : مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی

مطالب مرتبط

قرآن در سیره حضرت فاطمه(س)

قرآن در سیره حضرت فاطمه(س)
نوشتار زیر به بررسی نقش و جایگاه قرآن در سیره و گفتار حضرت زهرا(س) و تمسک آن حضرت به آیات نورانی قرآن در سخنرانی ها و فعالیت های شخصی و اجتماعی خود می پردازد که با هم آن را ازنظر می گذرانیم.
● قرآن و عترت، دو یادگار پیامبر(ص)
قرآن برترین سند زنده حقانیت پیامبر اعظم(ص)، معجزه ای است «گویا»، «جاودانی»، «جهانی» و «روحانی» که پس از گذشت قرن ها از رحلت پیامبر(ص)، هم معجزه است و هم قانون و خداوند آن را کتاب هدایت و استوارترین برنامه زندگی اعلام کرده و فرموده است:
«ان هذا القرءان یهدی للتی هی اقوم؛ (اسراء/۹) این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند.»
باتوجه به اهمیت قرآن در زندگی انسان ها و هدایت افراد بشر، پیامبر خدا و اولیاء الهی و فرزندان گرامی ایشان به مردم در مورد بهره گیری و استفاده از آیات الهی سفارش کرده اند و روایات فراوانی نیز در این مورد نقل گردیده است. پیامبر اسلام(ص) در حدیث شریف ثقلین می فرماید:
«انی تارک فیکم الثقلین اما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی؛(۱) من شما را ترک می کنم درحالی که بین شما دو چیز گران بها می گذارم که اگر به این دو تمسک بجوئید گمراه نشوید: کتاب خدا و خاندانم.» بر این اساس، دختر گرامی رسول اکرم(ص) در تمسک و عمل به این امانت الهی در زندگی خویش پیش قدم بوده، آن حضرت در سفارش به قرآن در خطبه معروف خویش خطاب به مهاجر و انصار فرمودند:
«متوجه باشید که پیامبرخدا(ص)، امانت بسیار با عظمت و ارجمند یعنی کتاب آسمانی قرآن را در میان شما به یادگار گذاشت که نسخه کامل سعادت و تکامل است، نور خدا و برهان نیرومند خدای بزرگ و مجموع حقایق و حجت ها و قوانین الهی در این کتاب روشن گردیده است که اگر به دستورات آن عمل کنید به آخرین درجه سعادت و تکامل می رسید و از تیرگی های جهالت و ضلالت نجات می یابید، آن گونه تکاملی که مورد حسرت دیگران قرار می گیرید.»(۲)
● انطباق سیره و گفتار زهرا(س) با قرآن
۱) عمل به آیات الهی
حضرت زهرا(س) در خانه ای پرورش یافت که آیات قرآن دائماً در حال نزول بود و رشد و تربیت حضرت در حال و هوای وحی صورت گرفته و رسول خدا(ص) حق پدری و معلمی را درباره ایشان نیکو انجام دادند.
دوستی و محبت فاطمه(س) به پدرش زبانزد خاص و عام بوده و این محبت در حدی بس فراتر از رابطه دختری با پدر خویش است. او پیامبر را تنها به چشم پدر نمی نگریست بلکه از دیدی بس عمیق تر به چشم یک مراد و پیشوا می دید،زیرا او قدر و مقام و منزلت پدر و آبرومندی ورسالت الهی او را بیش از دیگران می شناخت.
حضرت زهرا(س) می فرماید: زمانی که آیه «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً؛(نور/۶۳) صدا کردن پیامبر را در میان خودتان، مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید». نازل شد ترسیدم که رسول خدا(ص) را با لفظ «ای پدر» بخوانم، من هم پدرم را چندین بار با لفظ «یا رسول الله» صدا زدم، پیامبر یکی دو بار از من روی گردانید، سپس روبه من کرد و فرمود: ای فاطمه این آیه درباره تو و خانواده و نسل تو نازل نشده است، تو از من هستی و من از تو هستم.
همانا این آیه برای جفاکاران درشت خوی قریش، انسان های خودخواه و متکبر نازل شده است مرا با جمله «ای پدر» خطاب کن که مایه حیات قلب من است و خداوند را خشنود می کند.»(۳)
این روایت افزون بر محبت حضرت فاطمه(س) نسبت به پدر بزرگوارشان نشانگر اهمیت عمل به آیات الهی را می رساند این آیه بنا به نص روایت، درمورد حضرت و خانواده گرامی شان نازل نشده است با این حال حضرت به خاطر دستور خداوند در آیه مذکور، پدر گرامی خویش را با نام «یا رسول الله(ص)» صدا می زند تا بی احترامی به پیامبر و پیشوای خویش نکرده باشد.
۲)تلاوت و انس با قرآن
از سفارش های قرآن کریم، امر به تلاوت آیات الهی است چنان که می فرماید:
«فاقرءوا ما تیسر من القرءان، (مزمل/۲۰) پس هرچقدر می توانید قرآن بخوانید».
درمورد تلاوت و انس با قرآن، آیات و روایات فراوانی وجود دارد که با عناوین مختلفی انسان را ترغیب به تلاوت آیات آسمانی در مکان های مختلف (خانه، مسجد، مکه، غیره) و حالات متفاوت (نماز، ایستاده، خوابیده) و زمان های گوناگون می کند.
در روایتی پیامبر(ص) می فرماید: «نوروا بیوتکم بتلاوه القرآن؛(۴) خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنید.»
و امام صادق(ع) قرآن راعهد و فرمان خدا دانسته؛ می فرماید: قرآن عهد خداوند و فرمان او به خلقش است. پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن را بخواند.»(۵) و امام سجاد(ع) نیز آیه های قرآن راگنجینه هایی دانسته که هرگاه در یک گنجینه گشوده شود شایسته است که بدان چه در آن است نظر کنی.(۶)
حضرت زهرا(ص) نیز همواره با قرآن مأنوس و آیاتش در همه حالات ورد زبانش بود.
سلمان روایت می کند: رسول خدا(ص) مرا برای کاری به خانه فاطمه(س) فرستاد. به در خانه که رسیدم، صدای زهرا(س) را که، درون خانه قرآن تلاوت می کرد شنیدم».(۷)
سلمان در روایت دیگر می گوید: «داخل خانه زهرا(س) شدم، دیدم در همان حالی که مشغول کار خود بود و جوها را آسیاب می کرد قرآن می خواند.»(۸)
حضرت زهرا(س) به اندازه ای با قرآن مأنوس بود که حتی وصیت می کند «درشب اول قبر، علی(ع) بر سر مزارش قرآن زیاد بخواند و دعا کند.» (۹) و از ثمره همین انس با قرآن حضرت فاطمه(س) بود که فضه کنیز آن حضرت، تا ۲۰ سال بعد از شهادت حضرت زهرا(س) کلامی به غیر از قرآن بر زبان نیاورد. (۱۰)
برای تبیین شدت علاقه آن حضرت به قرآن روایت زیر بخوبی گویا و حاوی نکات فراوان است:
فاطمه زهرا(س) می فرماید: حبب الی من دنیاکم ثلاث: تلاوه کتاب ا... و النظر فی وجه رسول ا... والانفاق فی سبیل ا... از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول الله و انفاق در راه خدا (فرهنگ سخنان حضرت فاطمه، محمد دشتی، ص۲۳۲)
و براستی کسانی که دوست دارند آن حضرت را اسوه و الگوی خود قرار دهند بایستی قرآن را چه در زمینه تلاوت و چه در زمینه تدبر، وجهه همت خود در طول شبانه روز قرار دهند.
۳ ) احتجاج و تمسک به آیات الهی
استدلال و احتجاج به کتب آسمانی از کارهای رایج و متداول تمامی قرنها بوده و مورد قبول همه دینداران جهان می باشد. پیامبر(ص) و ائمه هدی(س) نیز به این امر اهتمام ورزیده و در سخنانشان به آیات الهی استدلال کرده اند که نمونه های فراوانی از تاریخ گواه بر این مطلب می باشد.
حضرت زهرا(س) هم از این امر مستثنی نبود و درچندین مورد در استدلال های مختلف به آیات قرآنی تمسک جسته و به دفاع از حق خویش و اثبات ارث از نگاه قرآن پرداخته اند.
انس بن مالک نقل می کند:
حضرت زهرا(س) پس از تصرف باغ های فدک، خطاب به ابوبکر فرمود: ای ابوبکر تو می شناسی و می دانی که حق ما اهل بیت غصب شده است؛ و آن حقی است که از صدقات و غنایم داریم و خداوند در این آیه مربوط به غنایم و مصرف خمس آن را توضیح داده است «و بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید خمس آن برای خدا، و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است.» (انفال/۱۴)
ابوبکر گفت: آیا فدک را بطور کامل تسلیم شما کنم؟
حضرت پاسخ داد: آیا فدک مال توست؟ و یا به نزدیکان تو اختصاص دارد؟
ابوبکر گفت: من آن را در رابطه با مصالح مسلمین خرج می کنم.
حضرت فرمود: این حکم الهی نیست و پدرم رسول خدا(ص) چنین دستوری به ما نداده است و در صورتی که از پدرم رسول خدا(ص) پس از نزول آیه خمس شنیدم که فرمود:
بشارت باد ای فرزندان محمد(ص) که مایه غنا و بی نیازی شما رسیده است.
ابوبکر که دیگر عذری نمی توانست بیاورد، به تفسیر شخصی خویش متوسل شد و گفت: علم من اجازه نمی دهد که طبق این آیه، فدک را تماما به شما تحویل دهم. (۱۱)
۴) انذار با آیات قرآنی
از راههای موثر در پیشگیری از انحراف و آگاهی بخشی مردم، نکوهش رفتارهای غلط و افشای آنان می باشد. حضرت زهرا(س) با توجه به این مسئله در بخشی از سخنان خویش به افشای رفتار منافقانه برخی افراد بی تفاوت گذشته و تشنگان قدرت بعد از پیامبر(ص) پرداخته با یادآوری سفارش های پیامبر(ص) درباره امیرالمؤمنین(ع) و عاقبت بد فتنه گران که خود را در ظاهر مصلح نشان می دهند می فرماید:
«درحالی که شما در خوشی زندگی می کردید، در امنیت و رفاه، خوش بودید و منتظر فرصت بودید تا روزگار بر ضد ما دگرگون شود و گوش به زنگ اخبار بودید.
به هنگام کارزار فرار می کردید و عقب نشینی داشتید و آنگاه که خدا، برای پیامبر خویش خانه پیامبران و آرامگاه اولیاء را برگزید، خار و خاشاک نفاق در شما ظاهر شد و جامه دین کهنه گردید، گمراهان ساکت به سخن درآمدند و آدمهایی پست و بی ارزش باقدر و منزلت شدند و شتر نازپرورده اهل باطل، به صدا درآمد و وارد خانه های شما شد.»
آن حضرت در ادامه سخنانشان چنین خاطرنشان می گردند:
«درحالی که هنوز از عهد و قرار شما (بیعت در غدیرخم» چیزی نگذشته بود و شکاف زخم عمیق بود و دهانه زخم هنوز بهبود نیافته بود، پیامبر(ص) هنوز دفن نشده بود که هرچه خواستید کردید و بهانه آوردید که از فتنه می ترسیم (الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین» (آگاه باشید آنها در فتنه سقوط کردند و جهنم کافران را احاطه کرده است.) (توبه/۹۴) شما کجا و فتنه خواباندن کجا؟ دروغ می گویید.» (۲۱)
حضرت در خطبه ای دیگر در جمع زنان مدینه که به عیادت ایشان آمده بودند به نکوهش مهاجر و انصار پرداخته و با متذکرشدن فرجام ستمکاران، سعی در آگاهی بخشی آنان و جلوگیری از انحراف مسلمین نموده و به آیاتی از قرآن کریم استشهاد می کند و می فرماید:
«اکنون بیایید و بشنوید! شگفتا! روزگار چه شگفتی ها در پس پرده دارد و چه بازیها یکی پس از دیگری بیرون می آورد: «و ان تعجب فعجب قولهم: «و اگر تعجب می کنی، عجب گفتار آنهاست. (رعد/۵)
راستی مردان شما چرا چنین کردند؟ ای کاش می دانستم به چه پناهگاهی تکیه داده اند؟ و کدام ستون استوار را انتخاب نمودند؟ و به کدام ریسمان چنگ زدند؟ و برکدام فرزند و خاندانی پیشی گرفتند و غلبه کردند؟
شگفتا چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی را انتخاب کردند و چه زشت است سرانجام ستمکاران «چه جایگزین بدی است برای ستمکاران» (کهف/۰۵) سر را گذاشته به دم چسبیدند، دنبال عامی رفتند و از عالم نپرسیدند.
نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری می پندارند. «آگاه باشید اینها همه مفسدانند ولی نمی فهمند» (بقره/۲۱) وای بر آنان آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟» (یونس/۵۳) شما را چه می شود و چگونه داوری می کنید؟» (۳۱)
۵) بیان علل انحراف مردم
درجامعه اسلامی و زندگی مسلمین، شناخت ویژگی های قرآن و عمل به این کتاب آسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است قرآن کریم درباره تعالیم قرآن که غالب بر تعالیم دیگر و هدایت آن غیر از هدایت دیگران است می فرماید:
«این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند.» (اسراء/ ۹) هر کس به آن عمل کند راه سعادت و خوشبختی را پیموده و از انحراف به دور خواهد ماند.
چنان که دخت نبی مکرم اسلام یکی از علل انحراف مردم، چند روز بعد از رحلت پیامبر اعظم(ص) را پشت کردن مردم به قرآن کریم و پشت سر انداختن اوامر و نواهی آن دانسته می فرماید:
«چرا بیراهه می روید؟ در حالی که کتاب خدا در میان شماست، مطالب آن روشن است واحکام آن درخشان و نشانه های هدایت آن آشکار، نهی و هشدارهای آن روشن و واضح می باشد، اما شما به قرآن پشت کردید و از آن روی برگردان شدید، آیا به قرآن میل و رغبت دارید؟ یا داوری جز قرآن می گیرید؟ «چه جایگزین بدی است برای ستمکاران» (کهف/۰۵) «و هر کسی جز اسلام آئینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.» (آل عمران/ ۵۸)
سپس آن قدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و مهار کردن آن آسان شود، پس آتش گیره ها را بر افروختند و به آتش فتنه ها دامن زدید تا آن را شعله ور ساختید و به شیطان گمراه کننده پاسخ مثبت دادید.» در این جملات حضرت با استفاده از آیه شریفه قرآن، جریان سقیفه و پیامدهای آن و روی گردانی مردم از قرآن کریم را مصداق روشن ظلم دانسته وعاملان آن را جزء ظالمین به حساب آورده است. و با ذکر آیه دوم حضرت می فرماید شما که به قرآن پشت کرده اید و اوامر و نواهی آن را به کار نمی بندید درواقع از دین اسلام خارج شده اید؛ چه اینکه اساس اسلام بر دستورات قرآن استوار است و اگر قرآن را از اسلام حذف کنید دیگر اسلامی باقی نمی ماند و شما هم که دستورات قرآن را از جمله دستور به اطاعت از جانشین و وصی پیامبر اسلام(ص) کنار گذاشته اید و به آن عمل نمی کنید به مثابه این است که دین اسلام را رها کرده و دین دیگری را اختیار نموده و به انحراف کشیده شده اید. (مرکز فرهنگ و معارف قرآن

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!