سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019

۶عملکرد موثر برای پیشرفت مدیران


۶عملکرد موثر برای پیشرفت مدیران
در این مقاله برآنیم تا روشهایی که برای رشد و پیشرفت شما در سلسله مراتب عمودی سازمان موثر است را بیان کنیم . این گامها که در اینجا مهمترین آنها اشاره گردیده است ۶ مورد می باشد که برای هر فرد درون سازمانی که قصد ترفیع در چارت سازمانی را دارد ، مهم و کاربردی است . البته این گامها برای هر کارمند در هر رده و سازمانی مفید و کاربردی است و یک کارمند عادی یا یک مدیر بخش و یا یک سر پرست می تواند استفاده نماید، که بستگی به تمرین و ممارست فرد دارد.
● مقدمه:
همگی دردنیای کار خود برآنیم که چگونه بیندیشیم و چگونه عمل کنیم ودر کل چه کرداری را در پیش گیریم که مورد توجه مدیریا مدیران مافوق خود قرار بگیریم . و گامهای ارتقائ شغلی را برداشته و بر سکوهای بالایی سازمان یا شرکت یا اداره قدم برداریم ؟ این سوال سوالی است که در ذهن اکثر کارمندان وجود دارد . که در زیر به چند مورد آنها اشاره شده است.
● عملکردها عبارتند از:
۱) تکلیف و وظیفه خود را کاملا" بدانید .
بررسی کنید که واقعا"تکلیف شما چیست ؟ چه کاری را می خواهید انجام دهید ؟ و نتیجه کار شما چیست و چه بازتابی دارد؟ اگر شما کارمندان زیادی نیاز دارید . دنبال حل این مسئله بروید نه اینکه بودجه را بررسی کنید . درست است که این دومربوط به هم اند، اما هدف و نکته اصلی را همواره جویا باشید .
۲) شبیه و همانند رئیس خود بیندیشید.
تقاضا و درخواست خود را از دید ومنظر رئیس خود بطلبید . چه مسائلی برای وی مهم و ضروری است؟
مثالی در این بخش موضوع را شفا ف ترمی سازد .
به عنوان مثال وقتی شما از والدین خود وقتی که کوچک بودید می خواستید دوچرخه ای را برایتان بخرند چگونه از آنها می خواستید ؟ سعی کنید بدانید که چه چیزهایی برای مدیر مهم است و آنها را در خواست کنید نه اینکه هر چیزی که به ذهنتان می آید را ازاو بخواهید.
۳) خود را برای شنیدن نه آماده کنید.
مدیریا رئیس شما ممکن است به تقاضای شما جواب رد دهد و آن را قبول نکند . اصلا" ناراحت و نگران نباشید و تندی نکنید . سعی کنید خواسته خود را در صورت امکان و جواب دادن نه از سوی مدیر، تعدیل کنید . و اگر رئیس جواب نه گفت . چوابهای ، نه قبلی گفته شده وی را به روی او نیاورید . و نگویید مثلا" این برای پنجمین بار است که به تقاضای من جواب نه می دهید . این کار، یکی از آفت های ارتباط خوب است .
۴) سوال درست بپرسید
هیچوقت از رئیس خود سوالی را که می دانید نمی داند، نپرسید و و هیچ وقت از عباراتی چون : آیا میتوانی به سوال من جواب دهی ؟ یا آیا توانایی سوال یا حل مسئله من را داری ؟ استفاده نکنید . یا آیا می توانی حقوق مرا بالا ببری ؟ اینها عبارات و سوالاتی هستند که ذاتا" در خود یک جواب نه را همراه خود دارند. پس هیچوقت استفاده نکنید . البته در بعضی مواقع ممکن است جواب، بله هم باشد ولی اصولا" جواب منفی است .
۵) سوال خود را به طور صحیح بپرسید .
به جای اینکه بگویید می توانی بودجه جاری بخش مرا افزایش دهید. بگویید ، چه مقدار قادرید بودجه جاری بخش مرا افزایش دهید.
۶) آن را قبول کنید و دوباره جمع بندی کنید .
با اینکه شما تمامی مراحل فوق را به طور دقیق و صحیح انجام داده اید ، اما شاید در بعضی مواقع این روشها کار ساز نباشد البته نه اینکه شما راه خطا رفته باشید ، نه .
منظور این است که در این حالت شاید رئیس شما مسئله ای را می داند که شما نمی دانید . و او اصلا" نمی خواهد آن را به شما بگوید و بنابراین با پیشنهاد شما موافقت نمی کند . در این حالت به سخنان رئیس خود خوب گوش کنید و تمامی دلیل و گواه و مدارک را بررسی نمایید . و به رئیس خود نشان دهید که آن را قبول کردید. اما در این حالت بهتر است، دلایل وی را خوب به خاطر بسپارید و در پیشنهادها و رفتارهای بعدی لحاظ کنید تاعملکردتان بهتر گردد.
● نتیجه گیری:
با استفاده از اصول ذکر شده در فوق که با استفاده از تحقیقها و پژوهشهای میدانی صورت گرفته شده است .موفقیت خود را در رشد و تعالی سازمان بالاتر خواهید برد.

محمدرضا نوروزی
منابع و ماخذ:
Suggested Reading:
۱. Listen To What They Are Not Saying
۲. Writing for Business
۳. Getting Your Point Across
۴. Dealing With Difficult People
۵. Ten Things To Do Today To Be A Better Manager
Related Articles:
۶. Dealing with Bosses and Coworkers: Whom to believe...
۷. Four Tips for Budget Weekend Getaways
۸. How to Deal With Relationships in the Workplace: I am e...
۹. Dealing with Employees: Not promoted - new boss from ….
۱۰ .Saying No to Your Boss - Why and How to Say No to Your ...

مطالب مرتبط

احراز شایستگی از فرانسه تا کره جنوبی

احراز شایستگی از فرانسه تا کره جنوبی
شایسته سالاری Meritocracy یكی از عوامل اساسی توانمندسازی دولت ها و ارتقای سطح دانش و تخصـص مـدیـران و گردانندگان هر كشور است. امروزه، انتصابات غیرسیاسی دولت ها بر پایه اصول شــایـسـتــه ســالاری و عمـدتـاً از طـریـق آزمـون هـای تخصصی صورت می گیرد، اما هنوز هم تعداد مدیران توصیه شده و منصوبان غیرمتخصص چشمگیر است.
فرانسه: طبقه بندی و آزمون های ارتقاء
كاركنان دولت فرانسه در چهار گروه اداری، اجرایی، دفتری و انتظامی طبقه بندی می شوند. در داخل هر گروه نیز طبقات خاصی مانند هیأت های عالیرتبه قرار دارند. در سال های اخیر، در سطوح بالاتر مدیریت، حدود ۱۰ هزار نفر از كاركنان دولت قرار گرفته اند كه به ترتیب اهمیت شامل طبقات مستخدمان اصلی دولت (پرسنل خدمات مالی، اداری و مدیریت)، مستخدمان ارشد دولت (مهندسان و مدیران خدمات كشوری)، مستخدمان عالیرتبه دولت (بازرسان امور مالی، كاركنان دیـوان مـحاسبات و اعضای هیأت های سیاسی) و مقامات عالیرتبه دولت (معاونان وزراء، مدیر بودجه و اعضای عالیرتبه شورای ملی دولتی) می باشند. در كشور فرانسه، مدیران عمدتاً فارغ التحصیلان مـدرسه عالی مدیریت ENA) (این كشورند. دوره آموزشی ENA حدود ۲۷ ماه شامل ۱۵ ماه آموزش تئوری و ۱۲ ماه كارآموزی است. برای ورود به این مدرسه عالی، سالانه سه امتحان برگزار می گردد: آزمون اول، امتحان داخلی برای آن دسته از كارمندان دولت است كه حداقل ۵ سال سابقه خدمت دارند. آزمون دوم، آزمون ورودی خارجی برای دانشجویان زیر ۲۸ سال سن و با حداقل مدرك لیسانس می باشد. آزمون سوم هم برای افراد بالای ۴۰ سال است كه تجربه تخصصی بیش از ۸ سال در بخش خصوصی دارند. این آزمون ها كه به تعداد مساوی دانشجو می گیرند، موجب توازن در نظام ترفیعات بر اساس ارشدیت می شوند. در سطوح دیگر شغلی نیز دو سیستم ارتقای شغلی وجود دارد: نخست، سیستم ارتقاء بر اساس ارشدیت كه از طریق اتحادیه های كاركنان به تصویب رسیده است. سیستم دیگر، ارتقای مبتنی بر گزینش است كه براساس ارزشیابی كاركنان توسط سرپرستان به ویژه از نقطه نظر مسایل اداری و تخصیص امتیاز بر عملكرد اداری افراد انجام می گیرد.
●ژاپن: ارتقاء تا رده قائم مقامی وزیر
در سیستم اداری ژاپن، ترفیع و ترقی شغلی و ارشدیت مانند سایر شؤون این كشور، براساس سابقه و سنـوات خدمت و معمولاً بدون تبعیض صورت می گیرد. البته به تدریج و در مراحل بالاتر و جهت احراز پست های مهم، شایستگی های فردی نظیر كارآیی، تیزهوشی و ابتكار عمل، مدنظر و ملاك انتخاب می باشد. سیستم اداری دولت ژاپن در حال حاضر ۸۳۰ هزار نفر را تحت استخدام خود دارد كه ۱۸ هزار نفر از آنها، بوروكرات های حرفه ای هستند كه از طریق رقابت تنگاتنگ از طریق امتحانات عالی اداری پذیرفته شده اند. سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی پس از موفقیت در این آزمون وارد سیستم بوروكراسی ژاپن می گردند. این كارمندان حقوق مكفی دریافت كرده و از احترام و منزلت اجتماعی و امتیازات شغلی بالایی برخوردارند. براساس ضوابط دولت ژاپن، به جز پست وزارت كه انتصابی سیاسی اســت، كــارمـنــدان مــی تــوانـنــد تـا رده قـائـم مقـامـی وزارتخانه ها ارتقاء پیدا كنند. امتحانات عالی اداری حـاوی تـسـت هـایـی در زمـیـنـه اطـلاعـات عـمومی، تخصصی و نیز تست هایی در رابطه با مشخصات فردی داوطلبان است كه با هدف انتصاب نخبه ترین افراد در خدمات عمومی ملی برگزار می شوند. پس از استخدام نیز مبنای نظام اداری این كشور همواره در جهت توسعه و پیشرفت كیفی كاركنان، بهبود و افزایش انگیزه آنها برای پاسخگویی می باشد.
●آمریكا: استخدام بی طرفانه
نخستین گام در ایجاد یك شالوده استخدامی بی طرف و به دور از جانبداری حزبی و سیاسی در سـیـسـتم فدرال آمریكا، توسط كمیسیون استخدام كشوری این كشور (CSC)در سال ۱۸۸۳ میلادی برداشته شد. برای تضمین عملی استخدام بی طرفانه، كمیسیون مذكور با حضور یك نفر از حزب اقلیت در كنار دو نفر از حزب اكثریت تشكیل می شود. در این كـمـیـسـیـون، نـماینده حزب اقلیت مراقب است تا سیاست های استخدامی و خط مشی های اتخاذ شده به سوی استخدام جانبدارانه و تبعیض آمیز حزبی میل پیدا نكند.اعضای این كمیسیون، از طرف رییس جمهور و برای مدت شش سال انتخاب می شوند و علاوه بر وظایف اجرایی، تا حدودی وظایف قانون گذاری و وظایف قضایی هم بر عهده دارند. در واقع، اعضاء در حیطه مسؤولیت كمیسیون در زمینه سیاست گذاری و اتخاذ خط مشی های استخدامی، قوانین و مقرراتی لازم الاجرا وضع می نمایند و در صورت بروز تخلف، رسیدگی به پرونده و اقدامات تنبیهی را نیز به انجام می رسانند. در حال حاضر، اداره امور استخدامی دولت فدرال از طریق امتحان ورودی كه توسط اداره مدیریت پرسنل OPM) ( برگزار می شود، اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود می كند. شیوه دیگر استخدام در آمریكا، انتصاب به صورت مشخص و معین است كه در مورد كارآموزان و افرادی كه مدارج تحصیلی مورد نیاز برای تصدی امری را طی كرده اند و یا دارای تجربه كافی در این زمینه می باشند، اجرا می شود. گاهی نیز مسؤول یك سازمان با درخواست رسمی از اداره مدیریت پرسنل، شخصی را به عنوان فرد واجد شرایط مورد نیاز قسمت خود معرفی می كند كه در این موارد معمولاً تحقیق و تفحص خاصی صورت نمی گیرد.
●كره جنوبی: آزمون های استخدامی فراگیر
برای ایجاد دولتی كارا، تخصصی و دانش گرا، مؤسسه ای مستقل به نام كمیسیون خدمات كشوری CSC) ( زیر نظر مستقیم رییس جمهور در كره جنوبی ایجاد شده است كه وظایفی نظیر استقرار نظام باز، وضع سیاست های راهبردی در امور اداری كاركنان، بازرسی مدیریت و كاركنان و غیره را بر عهده دارد. در كره جنوبی، متقاضیان ورود به مشاغل دولتی، بعد از پـذیـرش در آزمـون رقـابتـی، باید در مصاحبه های تخصصی نیز شایستگی خود را به اثبات برسانند. پس از آن به منظور بررسی نهایی، پیش از استخدام در دوره های آموزشی بین ۶ ماه تا یكسال شركت می كنند و در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی عملكردشان، به عنوان كاركنان رسمی و دائمی انتخاب می شوند. سیستم ارتقای شغلی كره جنوبی برای گروه های مختلف متفاوت است. در سطوح بالای مدیریتی، ارتقاء براساس استانداردها، چارچوب ها و فرآیندهای تعیین شده CSC امكان پذیر است. وزیر مربوطه ۲ یا ۳ نامزد برای پست های خالی را به CSC معرفی می كند تا بررسی های مربوط به احراز شایستگی فرد موردنظر، در این كمیسیون صورت گیرد. در گروه های پایین تر، ارتقـاء بـه صـورت پلكـانـی و صرفاً از گروه قبلی امكان پذیر است. وضعیت صلاحیت های ارتقاء هر ۶ ماه یكبار جمع آوری و براساس عواملی نظیر عملكرد كاری، ارشدیت و نمره آموزشی، فرد موردنظر انتخاب و منصوب می شود. همچنین هر وزیر می تواند ۲۰ درصد پست های ارشد را به عنوان پست آزاد تعیین نماید كه انتخاب افراد برای این پست ها، از درون دستگاه نبوده و از طریق برگزاری آزمون فراگیر كه با هماهنگی CSC انجام می شود، صورت می گیرد.

وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.