سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018

۶عملکرد موثر برای پیشرفت مدیران


۶عملکرد موثر برای پیشرفت مدیران
در این مقاله برآنیم تا روشهایی که برای رشد و پیشرفت شما در سلسله مراتب عمودی سازمان موثر است را بیان کنیم . این گامها که در اینجا مهمترین آنها اشاره گردیده است ۶ مورد می باشد که برای هر فرد درون سازمانی که قصد ترفیع در چارت سازمانی را دارد ، مهم و کاربردی است . البته این گامها برای هر کارمند در هر رده و سازمانی مفید و کاربردی است و یک کارمند عادی یا یک مدیر بخش و یا یک سر پرست می تواند استفاده نماید، که بستگی به تمرین و ممارست فرد دارد.
● مقدمه:
همگی دردنیای کار خود برآنیم که چگونه بیندیشیم و چگونه عمل کنیم ودر کل چه کرداری را در پیش گیریم که مورد توجه مدیریا مدیران مافوق خود قرار بگیریم . و گامهای ارتقائ شغلی را برداشته و بر سکوهای بالایی سازمان یا شرکت یا اداره قدم برداریم ؟ این سوال سوالی است که در ذهن اکثر کارمندان وجود دارد . که در زیر به چند مورد آنها اشاره شده است.
● عملکردها عبارتند از:
۱) تکلیف و وظیفه خود را کاملا" بدانید .
بررسی کنید که واقعا"تکلیف شما چیست ؟ چه کاری را می خواهید انجام دهید ؟ و نتیجه کار شما چیست و چه بازتابی دارد؟ اگر شما کارمندان زیادی نیاز دارید . دنبال حل این مسئله بروید نه اینکه بودجه را بررسی کنید . درست است که این دومربوط به هم اند، اما هدف و نکته اصلی را همواره جویا باشید .
۲) شبیه و همانند رئیس خود بیندیشید.
تقاضا و درخواست خود را از دید ومنظر رئیس خود بطلبید . چه مسائلی برای وی مهم و ضروری است؟
مثالی در این بخش موضوع را شفا ف ترمی سازد .
به عنوان مثال وقتی شما از والدین خود وقتی که کوچک بودید می خواستید دوچرخه ای را برایتان بخرند چگونه از آنها می خواستید ؟ سعی کنید بدانید که چه چیزهایی برای مدیر مهم است و آنها را در خواست کنید نه اینکه هر چیزی که به ذهنتان می آید را ازاو بخواهید.
۳) خود را برای شنیدن نه آماده کنید.
مدیریا رئیس شما ممکن است به تقاضای شما جواب رد دهد و آن را قبول نکند . اصلا" ناراحت و نگران نباشید و تندی نکنید . سعی کنید خواسته خود را در صورت امکان و جواب دادن نه از سوی مدیر، تعدیل کنید . و اگر رئیس جواب نه گفت . چوابهای ، نه قبلی گفته شده وی را به روی او نیاورید . و نگویید مثلا" این برای پنجمین بار است که به تقاضای من جواب نه می دهید . این کار، یکی از آفت های ارتباط خوب است .
۴) سوال درست بپرسید
هیچوقت از رئیس خود سوالی را که می دانید نمی داند، نپرسید و و هیچ وقت از عباراتی چون : آیا میتوانی به سوال من جواب دهی ؟ یا آیا توانایی سوال یا حل مسئله من را داری ؟ استفاده نکنید . یا آیا می توانی حقوق مرا بالا ببری ؟ اینها عبارات و سوالاتی هستند که ذاتا" در خود یک جواب نه را همراه خود دارند. پس هیچوقت استفاده نکنید . البته در بعضی مواقع ممکن است جواب، بله هم باشد ولی اصولا" جواب منفی است .
۵) سوال خود را به طور صحیح بپرسید .
به جای اینکه بگویید می توانی بودجه جاری بخش مرا افزایش دهید. بگویید ، چه مقدار قادرید بودجه جاری بخش مرا افزایش دهید.
۶) آن را قبول کنید و دوباره جمع بندی کنید .
با اینکه شما تمامی مراحل فوق را به طور دقیق و صحیح انجام داده اید ، اما شاید در بعضی مواقع این روشها کار ساز نباشد البته نه اینکه شما راه خطا رفته باشید ، نه .
منظور این است که در این حالت شاید رئیس شما مسئله ای را می داند که شما نمی دانید . و او اصلا" نمی خواهد آن را به شما بگوید و بنابراین با پیشنهاد شما موافقت نمی کند . در این حالت به سخنان رئیس خود خوب گوش کنید و تمامی دلیل و گواه و مدارک را بررسی نمایید . و به رئیس خود نشان دهید که آن را قبول کردید. اما در این حالت بهتر است، دلایل وی را خوب به خاطر بسپارید و در پیشنهادها و رفتارهای بعدی لحاظ کنید تاعملکردتان بهتر گردد.
● نتیجه گیری:
با استفاده از اصول ذکر شده در فوق که با استفاده از تحقیقها و پژوهشهای میدانی صورت گرفته شده است .موفقیت خود را در رشد و تعالی سازمان بالاتر خواهید برد.

محمدرضا نوروزی
منابع و ماخذ:
Suggested Reading:
۱. Listen To What They Are Not Saying
۲. Writing for Business
۳. Getting Your Point Across
۴. Dealing With Difficult People
۵. Ten Things To Do Today To Be A Better Manager
Related Articles:
۶. Dealing with Bosses and Coworkers: Whom to believe...
۷. Four Tips for Budget Weekend Getaways
۸. How to Deal With Relationships in the Workplace: I am e...
۹. Dealing with Employees: Not promoted - new boss from ….
۱۰ .Saying No to Your Boss - Why and How to Say No to Your ...

مطالب مرتبط

آموزش، پرورش و بازآموزی مدیران

آموزش، پرورش و بازآموزی مدیران
بعضی مقوله ها این اعتبار را دارند که هیچکس نسبت به ضرورت و مطلوبیت آنها شک و تردید روا نمی دارد و فی نفسه مورد تائید و موافقت همگان قرار می‌گیرند. از جمله اینها آموزش است و قطعاً آموزش در زمینه مدیریت و نیز آموزش مدیران به تبع اعتبار عمومی آموزش، از هر سمت و سو با تائید و تشویق همراه است. بازآموزی نیز به لحاظ محتوا و برداشتی که از آن می شود در زمره آموزش قرار می گیرد، لیکن پرورش ماهیتی متفاوت دارد. پرورش می تواند آموزش را نیز در بر بگیرد و لیکن خود مفهوم جامعتری داشته و گستره وسیعتری را شامل می شود. پرورش در واقع مجموعه اقداماتی است که تغییر بینش، دانش، مهارت و در نتیجه توانمندی افراد را در جهت الگویی مطلوب باعث شده و نهایتاً هدف مورد انتظار را به دست می دهد. بنابراین پرورش مدیر، مفهومی کامل با مراحلی چندگانه است که حرکت در مسیر آن برنامه ای فراتر از برنامه های آموزشی را طلب می کند. هر سه مقوله به ترتیبی که اشاره رفت، چارچوب خاص و نتایجی متفاوت دارند که سعی می شود در این مجال اندک جایگاه و ضرورت هر یک تا حدی روشن گردد. سمت گیری دیدگاهی که بر کل مجموعه بحث سایه افکنده است، به طرف مدیران و سازمانهای متقاضی برنامه های آموزشی اعم از آموزش، بازآموزی و پرورش مدیر است. در واقع مخاطبان نوشتار، مدیران و تصمیم گیران در سازمانها و خصوصاً سازمانهای بزرگ هستند که به برنامه های آموزشی خود و همکاران تأمل و دقت بیشتری روا می‌دارند تا نهایتاً برنامه های آموزشی، به تناسب، داوطلبان مرتبط و منتسب به خود را پذیرا شوند. در حال حاضر برنامه های آموزشی را که در حوزه مدیریت به اجرا در می آید، می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی کرد:
▪ برنامه های دوره های کارشناسی تا دکترای مدیریت در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی.
▪ برنامه های آموزشی سازمانهای حرفه ای همچون سازمان مدیریت صنعتی و مرکز مدیریت دولتی که اهداف متفاوتی از مراکز دانشگاهی برای آنها پیش بینی شده است.
▪ برنامه های آموزشی در مراکز آموزش وابسته به بنگاهها، دستگاهها و سازمانها و یا در خود آنها به صورت سفارشی اجرا می شود و در دوره هایی از این دست که مدیران سازمانهای مذکور مشارکت می یابند. اینکه تقسیم بندی اهداف کلان برنامه های آموزشی مدیریت در کشور تا چه حد روشن است؟ و نیز اینکه توزیع تقاضا متناسب با ضرورتها به چه ترتیب و یا به چه شکلی به مراکز مختلف آموزش مدیریت انتقال می یابد؟ سؤالاتی اساسی است، ولی به نظر می رسد در یک کلیت و با هدف متمرکز کردن ابهامها، بحث از ابعاد زیر باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد:
▪ برنامه های آموزشی مدیریت که نهایتاً فارغ التحصیلان را به این دانش مجهز می سازد کدامند و مخاطبان آن را چه دسته از افراد و با چه خصوصیاتی تشکیل می دهند؟
▪ برنامه های پرورش مدیر تا چه حد متناسب طراحی شده و به ترتیب فوق چه افرادی مشتری آن هستند؟
▪ برنامه های آموزشی مناسب با مدیران شاغل کدامند و این برنامه ها از جهت محتوا و شکل اجرا و مدت و ... باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟
▪ کل برنامه ها با نیازهای کشور و برنامه های کلان آن چگونه تناسب دارند و این انطباق را از چه راههایی می توان ملاحظه و نسبت به آن اطمینان حاصل کرد. مواردی که در چند سطر و در یک تقسیم بندی سه بخشی ساده به آن اشاره شد نشان می دهد که چارچوب کار منطقی به نظر می رسد، لیکن آنچه جای تأمل و گفتگو دارد این است که آیا همه چیز در مسیرهای تعیین شده و متناسب با اهداف پیش می رود و یا در حدی تداخل دارد. بحث تداخل از آن جهت مطرح است که آیا دانشگاه به وظیفه خود می پردازد و مخاطبان خاص خود را دارد؟ آیا مراکز دیگر نیز هر کدام در چنین وضعیتی قرار دارند؟ آیا مدت و محتوای برنامه های خاص مدیران مناسب با فرصت و ضرورتهای خاص آنها طراحی و اجرا می شود آیا این افراد در حوصله یک مدیر پرمشغله و در برنامه هایی که آنها را به روز کرده و در جریان تازه های مدیریت قرار می دهد شرکت می کنند؟ آیا برنامه های پرورش مدیر، مخاطبان خاص خود را دارد و الزاماً نامزدهای تصدی مشاغل مدیریتی در این برنامه ها شرکت می کنند؟ اگر از برنامه های آموزش مدیریت که در سطوح کارشناسی تا دکترا در مراکز دانشگاهی ارائه می شود بگذریم و چنین فرض کنیم که مخاطبان و دانشجویان این برنامه ها جوانانی هستند که از طریق شرکت در دوره های مذکور، علوم مدیریتی را فرا می گیرند و هر کدام در نقشی زمینه کاربرد آن را فراهم می سازند، لااقل دو مورد دیگر همچنان نیازمند موشکافی بیشتر است: یکی برنامه های آموزشی پرورش مدیر و دیگری برنامه هایی است که می توان در جهت روزآمد کردن مدیران تدارک دید.
برنامه های پرورش مدیر که می تواند مفصل و جامع تدارک شود، بهتر است در جهت آموزش و پرورش کسانی به کار گرفته شود که نهایتاً مسئولیتهای مدیریتی بنگاهها و سازمانها را برعهده می گیرند. از این رو اگر در این راستا برنامه ریزی دقیقی از سوی مؤسسات خصوصاً صنایع مادر و بنگاههای فراگیر فراهم شود، حاصل آن می تواند جلوگیری از خلاء های مدیریتی و یا مساعد شدن شرایط برای برنامه های تحول در این گونه مؤسسات باشد. به واقع باید این فرصت به افراد مستعد و جوان داده شود تا با ممزوج کردن پتانسیل های فردی و آموزشهایی که در راستای پرورش آنها تدارک شده است، آینده بنگاههای اقتصادی را از جهت پرورش مدیران کار آمد تامین نمایند. به واقع ما باید شاهد آن باشیم که در دوره های آموزش و پرورش مدیر چهره های با انرژی , جوان , مستعد و پرسشگر و موشکاف , بیشترین سهم صندلی را در تمام مراکز آموزشی اشغال نمایند. مورد دیگر، آموزشهای به روز آوری مدیران است که به طور قطع چه از زاویه محتوا و سطح و چه از جهت طول و مدت , متمایز از سایر برنامه های آموزشی مدیریت است .
مدیران علی القاعده نباید نیازمند گذراندن دوره هـا و کلاسهـای پایـه و اولیـه مدیـریت باشنـد، ضمـن آنـکه فرصت محدود آنها نباید مصروف شرکت در برنامه های طولانی مدت مدیریت شود.برنامه‌های خاص مدیران‌بهتراست ازجهت محتوا شامل آخرین‌یافته و از نظر به کارگیری استاد برخوردار از مبرزترین و کارآمدترین آنها باشد.و چه خوب است که در این بـرنامه هـا که قطعـا می بایست با برنامه کاری و شرایط مدیران سازگاری داشته باشد، از وجود استادانی بهره گیری شود که خود مدتها پستهای مدیریتی را تجربه کرده و همراه با اندوخته های علمی روز، به غنای هر چه بیشتر این گونه دوره ها بیفزایند. درخصوص مدیران به ویژه مدیران کلیدی محتوای مناسب، مدت برنامه، نحوه و شکل و محل و شرایط اجرا اهمیت ویژه داشته و موسسات آموزش مدیریت می باید مشابه کشورهای پیشرفته به دقایق این برنامه ها توجه و دقت کافی مبذول دارند. در انتهای این گفتار حیف است که از نکته ای دریغ کنیم، بدین ترتیب که نتیجه گیری مطلوب از تقسیم بندی یاد شده زمانی حاصل می شود که مراکز آموزش مدیریت , متناسب با نقشی که از جهت تامین نیازهای مخاطب دارند، باید خود را تجهیز کنند و این میسر نمی شود مگر آنکه بپذیریم جایگاه و نقش هر کدام از این مراکز آموزشی مربوط به پر کردن چه بخشی از جدول نیازها است . اگر این پذیرش حاصل شود، شاهد مشخص تر شدن نقش مراکز و توسعه حرفه ای تر عمل کردن آنها خواهیم بود.

وبگردی
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.