دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 24 September, 2018

پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر


پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر
فاکتورهای مهم پرورش گوسفند یکی قیمت بره در بازار و دیگری تعداد بره های از شیر گرفته شده به ازای هر راس گوسفند در سال می باشد.با انجام فعالیت های اصلاحی و سلکسیون ، گوسفندانی با دوقلوزایی ومیزلن بره زایی بالا حاصل شده اند که علاوه بر مزیتی که دارد این افزایش مشکل پرورش بره ها را به وجود آورده است.
کافی نبودن شیر مادر به دلایل مختلف مانند سنگینی زایمان مرگ و میر بره ها را افزایش داده است.هزینه ،زمان، نیروی کاری که صرف کاهش میزان مرگ و میر بره ها که ناشی از گرسنگی بره و فقدان خصوصیات مادری میش است می شود از لحاظ اقتصادی مقادیر زیادی را شامل می شود. برای حل این مشکل پرورش مصنوعی بره ها به عنوان یک راه چاره برگزیده می شود.
پرورش دهندگان گوسفند به دلیل مراقبت های ویژه ، احتمال مرگ ، صرف نیروی کار و گران بودن غذای جایگزین از پرورش مصنوعی بره ها خودداری می کنند. اما امروزه با پیشرفت صنعت تولید خوراک دام،بهبود ویژگیهای کیفی،وجود سیستم های مختلف پرورش مصنوعی و وجود تجهیزات مدرن ، میزان نیروی کار کاهش یافته است.
درپرورش بره ها به صورت مصنوعی ،با از شیرگیری زودهنگام بره و تغذیه مناسب ورعایت اصول بهداشتی نتیجه پرورش مصنوعی بره ها به میزان زیادی بهبود یافته است.
● پرورش بره ها با شیشه وپستانک یا سیستم های اتوماتیک
در یک واحد پرورش گوسفند،وقتی تصمیم به پرورش مصنوعی بره ها گرفته میشود اولین روشی که به ذهن پرورش دهندگان می رسد استفاده از شیشه و پستانک است . بره ها در ۵-۳ روز اول ، هر ۶ ساعت یکبار با استفاده از شیشه و پستانک تغذیه می شوند. بعد ازاین مدت بره ها هر روز ۳-۲ دفعه با جایگزین شیر تغذیه میشوند.در این روش مقدارمصرف جایگزین شیر را به سهولت می توان کنترل نمود.اگر باگذشت زمان و همراه با رشد بره مقدار خوراک جایگزین شیر و مدت تغذیه تغییر نکند پیش معده بره ها با گذشت زمان بزرگتر شده و عوارض ناخواسته حاصل از پرورش نامناسب به چشم خواهد خورد.در پرورش با شیشه و پستانک می توان از شیر میش های دیگر نیز به عنوان منبع شیر استفاده نمود.
یک روش دیگر،((پرورش اتوماتیک)) می باشد.دراین روش امکان مصرف خوراک جایگزین به صورت مداوم و آزادانه برای بره ها مهیا می شود . دراین روش نیروی کار کاهش یافته و در مدت کوتاه تعداد زیادی بره پرورش می یابد.دراین روش واحدهای مکش شیر برای تعدادزیادی بره قابل استفاده است. پرورش دهندگان گوسفند باتوجه به تعداد بره ای که می خواهند به صورت مصنوعی پرورش دهند بایستی تعداد سطل مورد نیاز را خریداری نمایند و یا خودشان اقدام به ساختن آنها نمایند.
● پرورش بره ها در محفظه یا اتاقک بره
بره ها با شروع تغذیه جایگزین شیرازهفته دوم به اتاقک بره آورده می شوند.غذایی که بعد از این بایستی به برها بدهیم خوش خوراک بوده و دارای حداقل ۲۰ درصد پروتئین باشد.کنجاله سویا به میزان ۵۰ درصد کل جیره برای تغذیه بره ها در این مرحله مناسب است.از آنجا که یونجه خشک باعث نفخ در بره ها می شود نباید زیاد مصرف شود. یونجه پربرگ نباید در دوهفته اول زیاد شود و همچنین آب مصرفی بره ها بایستی تمیز و تازه باشد.غذا و آب طوری قراردهده شود که بره ها نتوانند ریخت و پاش کنند.بدین منظور ظرف شیر را می پوشانند تا فضولات داخل غذا نشود و هر۲۴ ساعت یکبار غذای بره تعویض میشود.
● بخش ها و تجهیزات مورد نیاز
بره هایی که به صورت مصنوعی پرورش می یابند باید به مقدار کافی از تحت شرایط تهویه و محیط مناسب از جایگزین شیر تغذیه نمایند.بره ها در چند هفته اول زندگی حرارت بدن خود را نمی توانند با محیط تطبیق دهند . بنابراین باید از تجهیزات گرمازا همانطور که در مورد جوجه های یکروزه استفاده می شود مانند مادر مصنوعی ،لامپها وغیره استفاده نماییم. طی تحقیقات انجام شده حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد محیط ، بهترین شرایط دمایی برای رشد بره ها می باشد. اگر زمین خاکی و یا بتون باشد بایستی روی آن را باکاه و یا تراشه چوب بپوشانیم .
برای بره های تازه به دنیا آمده میتوانیم از دربهای چوبی یا فلزی جمع شونده سیار استفاده نماییم. برای هربره ۰.۹ مترمربع باکس چوبی سیار در سطح بتونی ۰.۵ الی ۰.۶ مترمربع تازمان اتمام شیرخوارگی کافی است.باکس های چوبی جمع شونده از لحاظ بهداشت و استفاده بهینه از سطح دارای مزیت می باشند. پستانک ها و سطلهای شیر مورد استفاده،دارای دونوع می باشند. نوع اول سیستم اتوماتیک و نوع دوم پستانک معمولی می باشد:
در سیستم اتوماتیک یک دگمه باز وبسته کردن وجود دارد که به کپسول پلاستیکی متصل است،وجوددارد.در سیستم پستانک ، رعایت بهداشت سخت تر بوده و خوردن شیر سردتر است . نوع دیگر پستانک متصل به کپسول پلاستیکی است که بره برای دریافت شیر بایستی فشار زیادی را با مکش به پستانک و کپسول وارد کند .
▪ در سیستم پستانک دار دو نوع سطل استفاده می شود:
۱) پستانک-سطل نوع I :
دارای یک لاستیک به طول یک متر که ازداخل شیر عبور کرده و پستانک در راس سطل قرار می گیرد.
۲) پستانک - سطل نوعII:
پستانک ها در اطراف قرار دارند و شیر با نیروی جاذبه زمین به داخل پستانک هاجاری می شود و بره ها آن را می خورند.شیر همیشه در پستانک قرار دارد و تغذیه بره ها را آسانتر می کند. درسیستم اتوماتیک ، هیچ افتی در میزان رشد بره ها نسبت به سیستم سطل وجود ندارد.پستانک های ازجنس لاتکس یا لاستیک برای این کار ایده آل هستند.
پستانک های لاستیکی دارای طول ۴-۳ سانتیمتر بوده و برا ی هر پستانک ۵-۳ راس بره در نظر گرفته می شود.برای پرورش مصنوعی بره ها دو یا سه قسمت در نظر گرفته می شود. اولین بخش، بخش عادت یا وفق دادن بره ها می باشد.بخش دوم مرحله عبور و بخش سوم بخش انفرادی است .
بره ها از بخش دوم (عبور) به بخش عادت پذیری آورده می شود.دراین بخش اگر بره ها به تغذیه مصنوعی عادت کنند دیگر نیازی به کمک ندارند. ۳-۲ روز بایستی نظارت انجام شود تا از عادت کردن بره ها به پستانک ها مطمئن شویم.بره ها تازمان از شیرگیری در بخش سوم می مانند. در آغول های فلزی و تخته ای،به ازای هر راس ۰.۱۸ مترمربع و در آغولهای بتونی ۰.۵۴ مترمربع سطح به ازای هر راس بره در نظر می گیریم . اگر در زمستان ، تعداد زیادی بره را بخواهیم به طور مصنوعی پرورش دهیم ، بایستی علاوه بر اینکه دمای محیط را بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداریم،تهویه مناسب نیز انجام دهیم تا سرعت رشد بره ها در حد قابل قبولی بماند.
● آغوز و خوراک جایگزین شیر
برای بره های تازه به دنیا امده مصرف آغوز دارای اهمیت ویژه ای است. هم برای بره هایی که توسط مادر خود تغذیه می شوند و هم برای بره هایی که به طور مصنوعی تغذیه می شوند آغوز باعث افزایش قدرت زنده مانی و منبع اجزای غذائی ویژه می باشد . علاوه براین که از لحاظ انرژی و پروتئین غنی می باشد،دارای آنتی کورها و گولوبولینهای مورد نیاز بره است.
بره ها بایستی در ۲۴-۱۸ ساعت اول زندگی آغوز مصرف نمایند.۳۶-۲۴ ساعت بعد از تولد میزان جذب مواد حیاتی آغوز از روده از روده باریک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . به بره هایی که می خواهیم بهصورت مصنوعی پرورش دهیم بایستی توسط شیشه و پستانک آغوز خورانده شود و یا اجازه دهیم تا در ۶ ساعت اول زندگی از مادر خود تغذیه نماید.
بره های تازه به دنیا آمده به مصرف ۲۰ میلی لیتر آغوز به ازای هر ۰.۵ کیلوگرم وزن زنده بدن نیازمندند.این مقدار در ۴ دفعه با فواصل مساوی داده می شود.می توان آغوز اضافی را منجمد نموده و برای مصارف آینده نگهداری نماییم. اگر از گوسفندان آغوز کافی برای تغذیه بره تامین نشود این کمبود را می توان از آغوز گاو تامین نمود برای اینکه آنتی کورهای موجود در آغوز منجمد دناتوره نشوند بایستی به صورت غیرمستقیم گرما داده شود و بدین طریق با حفظ آنتی کورهای آغوز به آرامی ذوب نموده و به مصرف بره برسانیم.
آغوز منجمد را داخل کیسه داخل آب گرم قرار می دهیم . برروی کیسه حاوی آغوز به آرامی آب گرم می ریزیم و تا ذوب آغوز منجمد ادامه می دهیم.خوراک های آماده شده به عنوان جایگزین شیر بایستی صرفا برای بره ها آماده شده باشند و خوراک جایگزین تولید شده ب شیر گاو برای بره ها مناسب نمی باشد زیرا ذرات چربی موجود درشیر آماده شده برای بره ها بایستی در اندازه های مساوی (هموژن) باشند. شیر گاو به علت وجود لاکتوز زیاد می تواند باعث اسهال و درنتیجه مرگ و میر بره ها شود.
▪ ترکیبات یک غذای جایگزین شیر برای تغذیه بره ها در جدول ۱ آورده شده است :
ـ دپروتئین خام ۲۴-۲۲%
ـ چربی ۳۵-۲۵%
ـ خاکستر ۸-۵%
ـ سلولز خام ۱-۰.۵%
ـ ویتامین A ۲۰.۰۰۰ IU/kg
ـ ویتامین D ۵۰۰۰ IU/kg
ـ ویتامین E ۱۰۰-۵۰ IU/kg
ـ لاکتوز ۲۵-۲۲%چون خوراک جایگزین که به حالت پودر است دارای چربی بالا می باشد بایستی با آب ولرم مخلوط نماییم تا حل شود. محلول سرد شده در دمای ۴-۲ درجه سانتیگراد باید نگه داشته شود. با مکش مداوم خوراک جایگزین عوارض گوارشی ناشی از تغذیه مصنوعی به حداقل می رسد.خوراک جایگزین سرد بوده و از فعالیت میکروارگانیسم ها جلوگیری میکند. ظروف شیر و پستانک هارا هر ۲،۳ روز یکبار از هم جدا کرده و با آب و مایع ظرفشویی می شوییم و پستانک های پاره شده و خسارت دیده را تعوی می نماییم تا اتلاف شیر به حداقل برسد. خوراک جایگزین از یک روز قبل آماده شده و در یخچال نگهداری می شود.مصرف شیر با توجه به وزن زنده بره ها و سن بره ها به طور متوسط روزانه مصرف غذای جایگزین ۱.۱-۱.۵ و ۱.۷کیلوگرم در روز و یا به طور متوسط ۰.۹۳ کیلوگرم در روز می باشد.
● انتخاب بره برای پرورش مصنوعی
پرورش مصنوعی به منظور پایین آمدن میزان مرگ و میر در بره ها اعمال می شود . بره های زیادی یا بره هایی که مادرش مرده است بایستی به میش پرشیر دیگر سپرده شود.در نژادهایی که دو قلوزایی بیشتری دارد مانند سقزی یا کردی پرورش مصنوعی اعمال می شود.عموما بره های با جثه بزرگ و پرحرکت برای پرورش مصنوعی انتخاب میشوند.بره های ضعیف را بایستی به مادر خود سپرد.اما برخی از تحقیقات اظهار می دارند که گوسفندهای حاصل از پرورش مصنوعی دقیق وزن زنده بالاتری نسبت به گوسفندهایی که به طور طبیعی پرورش یافته اند دارا می باشند.اگر گوسفند۳ یا۴ بره به دنیا آورد ۲ راس از بره ها را به منظور پرورش مصنوعی انتخاب می نماییم.این انتخاب را ۲ الی ۶ ساعت بعد از تولد باید انجام دهیم. با طولانی تر شدن زمان انتخاب بره ها به سوء تغذیه و عوارض متابولیکی دچار خواهند شد.
● شروع پرورش مصنوعی
برای شروع پرورش مصنوعی باید مطمئن بود که بره ها در طی پرورش مصنوعی آغوز کافی دریافت نموده باشند.
بدین منظور بره باید ۴ الی ۶ ساعت برای تغذیه از میش رها شود.میتوان آغوز مستقیما از پستان مادر یا ازطریق پستانک دریافت کند. برای اینکه بعد از خوردن آغوز بره ها قدرت مکش خوبی داشته باشند قبل از تغذیه با غذای جایگزین ۴ الی ۶ ساعت بایستی صبر کرد .اما اگر مدت دادن غذای جایگزین طول بکشد رغبت بره ها برای مکش کم می شود.برای جلوگیری از عارضه ((عضله سفید)) به بره ها به ازای هر ۰.۵ کیلو وزن زنده بدن یک دز آمپول e- سلنیوم و یا سولفاست که حاوی ۰.۲۵ میلی گرم سلنیوم است تزریق شود. سرپستانک را به دهان بره مالیده و به آرامی چانه پایین را باز کرده و در دهان بره قرار می دهیم تا شروع به مکش نماید.از پشت بره گرفته و به سمت پستانک هدایت می کنیم . این حرکات باید جایگزین حرکات طبیعی میش مادر در شیر دادن به بره را وانمود نماید.هر ۴ الی ۶ ساعت یکبار بره ها باید به مکیدن پستانک عادت داده شوند.
۲الی۳دفعه انجام این کار کفایت میکند.بره های بزرگتر از دوروزه برا یاینکه به پستانک مصنوعی عادت نمایند دست کم ۴ الی ۶ دفعه عادت پذیری لازم است. عادت دادن بره ها به منظور قطع نیاز به کمک انسانی انجام می شود. در ابتدا بایستی خوراک جایگزین سرد باشد.اصلا از خوراک ولرم استفاده نشود. برخی از بره ها گوسفندهای بزرگتر را به عنوان مادر خود می پندارند و سر خود را به شکم و پشت گوسفند می مالد که این بره ها به سختی به پرورش مصنوعی خو می گیرند و اغلب در اثر گرسنگی می میرند. بدین دلیل بره هایی که این رفتار را نشان می دهند از رمه دور می شوند.
اغلب بره ها ۱ الی ۲ روز در مرحله عادت پذیری می مانند و بعداز عادت انها به تغذیه شیر مصنوعی به سییستم اتوماتیک منتقل می کنیم.دراین بخشها باید دقت کنیم که با بره های دیگر قاطی نشود. تغذیه و بهداشت مناسب باعث می شود که هر بره روزانه ۳۰۰ الی ۳۷۵ گرم به وزن زنده خود بیافزاید.
● غذای مکمل و آب
درسیستم اتوماتیک به بره ها به طور آزادانه امکان نوشیدن شیر داده می شود.بر اساس ماده خشک غذای حاوی ۱۸الی ۲۰ درصد پروتئین بایستی داده شود .این غذا که یک جیره استارتر برای بره ها می باشد در جدول ۲ آمده است:
▪ ماده خام %
▪ ذرت ۶۲.۰
▪ کنجاله سویا (۴۴%CP) ۳۱.۰
▪ ملاس ۴.۵
▪ سنگ آهک (کربنات کلسیم) ۲.۰
▪ مواد معدنی (مینرال) ۰.۵
بره های تازه به دنیا آمده هنوز مکانیسم نشخوار ندارند.بدین دلیل پروتئین مصرفی ازنوع NPN نمی باشد و از منابع طبیعی پروتئینی تامین شده است.پیلت های مورد استفاده بایستی در قطعات بزرگ بریده شده باشند. بره های با سن کم هم شروع به مصرف کنسانتره در مقادیر کم می نمایند.بدین دلیل در ۲۱ الی ۳۰ روزگی بره ها ازشیر گرفته می شوند و به مصرف خوراکهای نرمال شروع می کنند. آخورها باید طوری ساخته شوند که حداقل ریخت و پاش ، حداقل پرت و حداقل آلودگی با فضولات را دارا باشند.
بایستی در محل پرورش سنگهای لیس زدنی معدنی برای تامین مینرال وجود داشته باشد.
● از شیر گرفته شدن بره ها
به دلیل اینکه خوراک جایگزین گران است بره ها به زودی به مصرف علوفه عادت داده می شوند. البته قبل از اینکه بره ها کاملا از شیر گرفته شوند بایستی به غذاهای فیبردار عادت داده شوند.به خاطر اینکه بره ها در هنگام از شیرگیری استرسی نداشته باشند در ابتدا خوراک جایگزین را از محیط دور میکنیم. تا ۷ الی ۱۰ روز بعد از شیرگرفتن غذای کمتری را بره ها مصرف می کنندو در نتیجه لاغر می شوند.بره ها در ۱۵ الی ۲۰ روزازشیرگرفته می شوند. اما مهمترین مساله در زمان از شیرگیری بره ها وزن زنده بره می باشد.بهترین وزن ازشیرگیری ۹ کیلوگرم وزن زنده می باشد . بره ها به صورت گروهی از شیر گرفته می شوند(به خاطر کاهش استرس) و اگر در محیط جدید نیز غذای قبل ازشیرگیری باشد بره ها استرس خواهند داشت.
بره ها تا رسیدن به ۱۸ کیلوگرم بایستی از غذای حاوی ۲۰-۱۸% CP تغذیه نمایند. این باعث می شود عوارض ناشی از کمبود پروتئین در آینده که با غذاهای با فیبر بالا تغذیه میشوند به حداقل برسد.
بره ها بعد از مصرف ۱۲۰۰-۹۰۰ گرم غذای جایگزین شیر یا در حدود ۴ هفتگی از شیر گرفته می شوند. البته باید مطمئن بود که این بره ها دیگر می توانند از خوراکهای دارای فیبر تغذیه نمایند.
● مراقبت و بهداشت
در بره هایی که به طور مصنوعی بزرگ شده اند بایستی واکسن ((آنتروتوکسمی)) تزریق شود . اولین بار در آغاز مصرف غذای جایگزین شیر و بار دوم سه هفته بعد از بار اول تزریق می شود.(مخصوصا در بره هایی که کمتر آغوز خورده اند).
اگر در بره ها اسهال دیده شود بایستی بهداشت آب و حرارت و خاک محیط بررسی شود و در صورت پیشرفت عوارض به دامپزشک مراجعه شود.
▪ اصولی که در پرورش مصنوعی بره ها بایستی رعایت شود:
۱) یک منبع شیر بایستی تامین شده و آغوز منجمد همیشه در دسترس باشد
۲) از بین بره های ضعیف و متعدد فعالترین آنها انتخاب شود.
۳) مطمئن شویم که در ۱۲ الی ۱۸ ساعت اول زندگی بره ها آغوز کافی خورده اند.
۴) برای هر ۰.۵ کیلوگرم وزن زنده ۰.۲۵ میلی گرم سلونیوم تزریق شود ( ضد عارضه عضله سفید )
۵) غذای جایگزین بایستی مناسب با سیسیتم گوارشی بره ها باشد.
۶) به منظور پایین آمدن فعالیت میکروارگانیسم ها شیر مصنوعی بایستی در ۸ ال ۱۵ درجه سانتیگراد مصرف شود
۷) تا زمانی که بره ها خودشان بتوانند از پستانک مصنوعی تغذیه نمایند،بایستی به آنها کمک کنیم تا عادت نمایند
۸) ۳ الی ۵ روز اول مراقبت ویژه ای را روی نحوه تغذیه بره ها اعمال نماییم تا مطمئن باشیم بره ها به مکیدن شیر مصنوعی عادت کرده اند
۹) وسایل و تجهیزات تغذیه مصنوعی بایستی هر ۲ الی ۳ روز کنترل شود و کپسول و پستانک های خسارت دیده تعویض شود
۱۰) در هنگام از شیرگیری بره ها باید ۹ کیلوگرم وزن زنده داشته باشند.
۱۱) بره ها به آنتروتوکسمی نوع D و C حساسند و باید دوبار برعلیه آن واکسینه شوند
۱۲) وقتی بره ها به ۱۸ الی ۲۰ کیلوگرم رسیدند میزان بالای پروتئین جیره کاسته می شود.
۱۳- در مراتع باکیفیت چرا شوند و علوفه خوب مصرف کنند.

ترجمه : علیرضا لطفی ( مهندسی علوم دامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)

منبع : پارس بیولوژی

مطالب مرتبط

اتلاف مواد خوراکی و راه‌کارهای جلوگیری و کاهش آن در مزارع گاو شیری

اتلاف مواد خوراکی و راه‌کارهای جلوگیری و کاهش آن در مزارع گاو شیری
● چکیده
روند تغییرات ایجاد شده در سیستم بهره‌برداری از منابع آب و خاک طی دهه‌های اخیر که در پی رشد جمعیت و تغییر نسبت جمعیت شهری و روستائی و بالا رفتن تقاضا برای محصولات مختلف کشاورزی به‌وجود آمد، وضعیت دامپروری را نیز شدیداً تحت‌تأثیر قرار داد، به‌نحوی که امروزه پاسخگوئی به نیازها، جز با افزایش تولید و بالا بردن بازده استفاده از منابع موجود امکانپذیر نیست و این نیز در پرتو مجهز شدن و به‌کار گرفتن دانش و فن‌آوری در زمان و مکان خود و با روش‌های مناسب میسر خواهد شد. کشور ایران با منابع محدود مواد خوراکی برای تغذیه، دام و طیور مواجه است.
همچنین بالاترین هزینه تولیدات دامی مربوط به تغذیه آنها است به‌طوری که در سیستم‌های پرورش گاو شیری ۸۰-۶۰ درصد هزینه‌های جاری مربوط به هزینه تغذیه دام است. بنابراین استفاده بهینه و جلوگیری از ضایعات مواد خوراکی کمک مؤثری به تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه خواهد کرد.
در حال حاضر اکثر پرورش‌دهندگان گاو شیری در واحدهای صنعتی و روستائی دام‌های خود را براساس اصول صحیح علمی و متناسب با اختیاجات غذائی تغذیه نمی‌کنند. نبرد منابع مناسب خوراک دام، عدم فرآیند مناسب مواد خوراکی مورد استفاده و عدم توسعه صنایع خوراک دام به‌عنوان عوامل اصلی در این زمینه نقش دارند. استفاده از نژادهای اصلاح‌شده به‌منظور، تولید گوشت و شیر نیز کمک مؤثری در جلوگیری از اتلاف مواد خوراکی خواهد کرد.
● مقدمه
شیر یکی از منابع ارزشمند و سرشار از انرژی، پروتئین و کلسیم در جیوه غذائی انسان است.
در ایران بخش اعظم شیر توسط گاو تولید می‌شود. برای افزایش تولید نیاز است؛ جمعیت گاو شیرده افزایش یابد و یا اینکه تولید شیر به‌ازاء هر رأس افزایش یابد. استفاده از روش‌های اصلاح نژادی سبب شده است تا امروزه میزان تولید شیر روزانه گاوهای شیری تا حد زیادی افزایش یابد. روشی که در اکثر کشورهای پیشرفته سبب شده است تا با ثابت نگه داشتن و در برخی موارد کاهش جمعیت گاو شیرده حجم شیر تولیدی تا حد زیادی افزایش یابد.
تحقق این هدف نیازمند تغذیه و مدیریت صحیح گاو شیری است. در ایران گاو شیری در سه سیستم سنتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی پرورش داده می‌شود. در هر یک از این سیستم‌ها پرورش‌دهندگان با مشکلاتی در خصوص تأمین مواد خوراکی و تغذیه گاو شیری مواجه هستند.
گاو شیری یک حیوان نشخوارکننده است که دارای معده چهار قسمتی است. در هر میلی‌لیتر مایع شکمبهٔ این حیوان ۹^۱۰ تا ۱۰^۱۰ باکتری و ۶^۱۰ پروتوزا وجود دارد. فعالیت این میکروارگانیسم‌ها حیوان را قادر می‌سازد تا از مواد خوراکی و فرآورده‌های فرعی با فیبر بالا استفاده نمایند.
برای بروز حداکثر پتانسیل ژنتیکی گاوهای شیرده توجه به تأمین احتیاجات میکروارگانیسم‌های شکمبه و حیوان ضروری است (انجمن تحقیقات ملی، ۲۰۰۱).
بالاترین میزان هزینهٔ تولیدات دامی مربوط به تغذیه آنها است، به‌طوری که در سیستم‌های مختلف پرورش، ۸۰-۶۰ درصد هزینهٔ جاری هزینه تغذیه دام‌ها است. هدف از این مبحث بررسی شیوه‌های اتلاف مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه گاوهای شیری و راهکارهای جلوگیری و کاهش این ضایعات به‌منظور افزایش بازدهی و سوددهی مزارع گاو شیری است.
● عدم تعادل جیره‌های مورد استفاده در مزارع گاو شیری
در حال حاضر احتیاجات غذائی گاوهای شیری توسط سیستم‌های مختلفی بیان می‌شود. این احتیاجات شامل انرژی، پروتئین، فیبر، مواد معدنی، ویتامین‌ها و .. می‌باشد. عدم تأمین حداقل انرژی و هر یک از موادمغذی ضمن کاهش میزان تولید حیوان، سبب می‌گردد تا راندمان استفاده از خوراک مصرفی کاهش یابد. عدم تأمین احتیاجات میکروارگانیسم‌ها شکمبه به‌عنوان یک فرمانتور طبیعی میزان تخمیر خوراک‌های فیبری غیرقابل استفاده در تغذیه انسان را کاهش می‌دهد. در حال حاضر جیره‌نویسی برای دام‌های مزارع پرورش گاو شیری در تعداد کمی از مزارع صنعتی صورت می‌گیرد. صدور پروانه برای افراد دارای سرمایه و زمین و بدون تصص از مهمترین دلایل طی سال‌های گذشته بوده است.
به‌کارگیری مدیران فنی و متخصص در مزارع فوق در برخی از استان‌های کشور کمک زیادی به حل معضل فوق نموده است. از استان‌های موفق در این زمینه می‌توان، استان خراسان را نام برد که طی چند سال اخیر تحول خوبی را در این زمینه داشته است. ولی این طرح در تعدادی از استان‌های کشور هنوز اجراء نشده است. به‌نظر می‌ِسد برای استفاده از پتانسیل بالای تولید شیر گاوهای هلشتاین، کاش هزینهٔ تولید شیر از طریق افزایش تولید شیر و کاهش اتلاف مواد خوراکی از طریق تأمین جیره‌های متعادل و مدیریت مناسب تغذیه اجراء این طرح، در کل کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
سیستم‌های سنتی و نیمه‌صنعتی که عموماً توسط روستائیان اداره می‌شود، تولیدکنندهٔ بخش اعظم شیر و گوشت در کشور هستند تغذیه دام‌ها در این سیستم‌ها به‌دلیل پائین بودن درآمد حاصل از هر دام، فاصله از شهرها، سطح پائین سواد پرورش‌دهندگان، به‌طور علمی صورت نمی‌گیرد. استفاده از مروجین با تجربه، مجرب و آشنا به مسائل اجتماعی و اقتصادی روستائیان، تأمین کنسانتره متعادل و متناسب با موادخوراکی پایه، مورد استفاده در فصول مختلف، استفاده از بلوک‌های اوره‌ای - ملاسی و... می‌تواند به تغذیه مناسب و متعادل در شرایط فوق کمک نماید.
● عدم اصلاح ژنتیکی گاوهای بومی
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، تولیدات دامی توسط دام‌های اصلاح شده، متناسب با شرایط محیطی این کشورها تولید می‌گردد. این امر سبب شده است تا نژادهای مختلف گاو شیری با تولید بالا به‌وجود آیند. در ایران تا به حال طرح مدونی برای اصلاح نژاد گاو بومی صورت نگرفته است. این امر سبب شده است تا میانگین تولید شیر گاوهای بومی در ایران ۶-۴ کیلوگرم در روز باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران (۱۳۸۰) تعداد گاوهای بومی ایران حدود ۱/۶ میلیون رأس است. با اصلاح نژاد می‌توان بدون کاهش تولید شیر نیمی از جمعیت آنها را حذف نمود. بنابراین تغذیه این تعداد دام سالانه سبب اتلاف مقدار بسیار زیادی مواد خوراکی می‌شود.
● عدم استفاده از نژادهای گاو گوشتی
نژادهائی گاو گوشتی به‌منظور تولید گوشت، به‌وجود آمده‌اند؛ که از سرعت افزایش وزن روزانهٔ بالا و ضریب تبدیل غذائی پائینی برخوردارند. سرعت افزایش وزن روزانه بالا، طول مدت دورهٔ پروار را کاهش می‌دهد و در نتیجه بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین مصرفی توسط حیوان افزایش می‌یابد. به‌علاوه نژادهای گوشتی در یک وزن مشخص مقدار چربی کمتری در بدن ذخیره می‌کنند و نسبت گوشت لخم به بافت استخوان و چربی بیشتر است. این عوامل سبب می‌شود تا مقدار گوشت تولیدی به مقدار خوراک مصرفی افزایش یابد و از اتلاف مواد خوراکی جلوگیری گردد.
در ایران متأسفانه نژاد گاو گوشتی خاصی وجود ندارد.
در نتیجه از گاو و گوساله توده‌های ژنتیکی بومی و نژادهای خارجی (عمدتاً هلشتاین) به دو منظور تولید گوشت و شیر استفاده می‌شود. سرعت افزایش وزن روزانه پائین و ضریب تبدیل غذائی بالا (مخصوصاً در توده ژنتیکی بومی سالانه سبب اتلاف حجم بالای مواد خوراکی می‌شود. بنابراین توصیه می‌گردد که یا از طریق اصلاح نژاد مبادرت به سنتز نژاد گوشتی در کشور شود و یا اینکه نسبت به واردات نژادهای گوشتی متناسب با شرایط محیطی اقدام لازم صورت گیرد.
● عمل‌آوری مواد خوراکی
صنعت تولید خوراک دام و طیور در دنیا رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. به‌طوری که در حال حاضر مواد خوراکی، بسته به نوع محیط و سطح تولید حیوان تحت فرآیندهای مختلف قرار می‌گیرند. این فرآیندها سبب افزایش ارزش غذائی، کاهش مواد ضدتغذیه‌ای، جلوگیری از فساد، بهبود حمل و نقل و کاهش ضایعات مواد خوراکی می‌گردد. در زیر به مهمترین موارد و مسائل در این خصوص اشاره شده است.
● عمل‌آوری دانه‌های غلات
دانهٔ جو تنها غله‌ای است که توسط اکثر پرورش‌دهندگان گاوشیری در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها فرآیندی که در حال حاضر در کشور ما بر روی این ماده خوراکی صورت می‌گیرد. بلغور کردن آن توسط آسیاب‌های چکشی موجود در گاوداری‌ها و کارخانجات خوراک دام است. این فرآیند ساده سبب قطعه قطعه شدن دانه جو شده و کاهش عبور دانه جو سالم از دستگاه گوارش می‌گردد.
ولی چون تجزیه‌پذیری نشاسته جو بالا است و درصد کنسانتره مصرفی در گاوداری‌های شیری در ایران بسیار بالا است. گاوهای مصرف‌کننده مستعد ابتلاء به اسیدوز و لنگش می‌شوند. به‌علاوه آسیاب کردن مانع از دفع قطعات جو نیز نمی‌شود. چرا که مقدار خوراک مصرفی گاوهای شیری بالا است و به راحتی در کف اصطبل قطعات جو در مدفوع دیده می‌شوند. بنابراین هر ساله مقدار زیادی جو که بخش اعظم آن از طریق واردات تأمین می‌گردد از این طریق هدر می‌رود.
غلطک زدن خشک و مرطوب، فلیک کردن، تف دادن و ... فرآیندهائی هستند که برای دانهٔ غلات استفاده می‌شوند. استفاده از این شیوه‌ها مانند، روش آسیاب کردن توسط گاوداران امکان‌پذیر و مقرون به صرفه نیست.
بنابراین نیاز است تا کارخانجات خوراک دام که سالانه مقدار زیادی خوراک دام تولید می‌کنند این فرآیندها را برای جلوگیری از اتلاف مواد خوراکی و استفاده بهینه از آنها به‌کار گیرند. چرا که ایجاد تغییرات در سیستم دامپروری، بالا بردن توان تولیدی دام‌ها و گسترش واحدهای متراکم پرورش دام بدون فراهم‌سازی و کاربرد تکنولوژی مناسب در تغذیه دام و طیور امکان‌پذیر نخواهد بود. توسعه صنایع خوراک دام در کشورهای توسعه یافته نیز با همین هدف بوده است. به‌نحوی که امروزه انواع بسیار زیادی از صنایع و کارخانه‌های به امر تولید خوراک دام، خوراک مکمل و مواد افزودنی مشغول هستند.
در کشورهای آسیای نیز هر چند سابقه صنایع سابقه صنایع خوراک دام نسبتاً جدید می‌باشد، ولی برخی کشورها همانند تایلند، چین و هند به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. به‌عنوان مثال در کشور چین پروژهٔ عظیمی در زمینهٔ گسترش صنایع خوراک دام برنامه‌ریزی شده است که طی آن میزان تولید خوراک دام از ۳۵ میلیون تن کنونی به ۱۱۷ میلیون تن تا سال ۲۰۱۰ خواهد رسید.در ایران با توجه به محدودیت نسبتاً شدید خوراک دام مرغوب و پائین بودن کیفیت منابع موجود، استفاده از دانش و فن‌آوری مناسب برای بهبود ارزش غذائی مواد خوراکی و تبدیل آنها به خوراکی با ارزش غذائی بالاتر و تأمین توازن مواد مغذی در خوراک و استفاده حداکثر از هر واحد مواد خوراکی امری اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه از نظر سخت‌افزاری طی سالیان گذشته امکانات و تجهیزات مناسب و پیشرفته‌ای در کشور فراهم شده است.
از جمله کارخانجاتی در طول مدت زمان کوتاهی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند ولی متأسفانه از ظرفیت کامل خود استفاده نمی‌کنند و تنها دو فرآیند ساده آسیاب کردن برخی از اقلام کنسانتره و مخلوط کردن مواد خوراکی کنسانتره را انجام می‌دهند. همچنین اعمال سیاست‌های بعضاً نادرست سبب شده است تا محصولات این کارخانجات تنوع نداشته و اکثر کارخانجات یک نوع کنسانتره و در برخی از آنها حداکثر سه نوع کنسانتره تولید شود.
● استفاده بهینه از فرآورده‌های فرعی گندم و ضایعات نان
سبوس گندم، ۱۵ درصد دانهٔ گندم را تشکیل می‌دهد. سالانه حدود ۵/۱ میلیون تن سبوس در کشور تولید می‌شود (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۰).
سبوس گندم گرچه ماده خوراکی ارزشمندی است ولی درصد فسفر آن بالا است. نسبت مناسب بین کلسیم و فسفر جیره گاوهای شیرده ۵/۱ تا ۲ به یک است. استفاده بیش از حد سبوس سبب کاهش این نسبت می‌شود.
در مناطق روستائی و بیشتر گاوداری‌های نیمه‌صنعتی استفاده از مکمل‌های کلسیم مثل کربنات کلسیم نیز رایج نمی‌باشد. بنابراین نسبت غیرطبیی بین این دو عنصر لااقل می‌تواند به اندازه کمبود هر یک از آنها زیان‌آور باشد سبوس به‌صورت یارانه‌ای بین دامداران توزیع می‌شود و در مواردی گاوداران آن را از طرق مختلف دریافت می‌کنند. با توجه به ارزان بودن آن در برخی از فصول سال درصد این ماده خوراکی در جیره افزایش می‌یابد، که منجر به بروز مشکل فوق در دامداری‌ها می‌شود. به‌علاوه دفع بیش از حد فسفر منجر به آلودگی آب‌های سطحی نیز می‌شود.
سالانه حدود ۲۰ درصد نان تبدیل به ضایعات می‌شود که با توجه به حجم بسیار بالای مصرف نان در کشور ما، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار گندم هدر می‌رود.
کارشناسان از ضایعات نان به‌عنوان بزرگترین اسراف ملی یاد می‌کنند. اما در یک نگاه عمیق به این مسئله، متوجه خواهیم شد که این تنها بخش ناچیزی از ضرر و زیانی است که مصرف نامناسب نان به همراه دارد. تقریباً اکثر ضایعات نان که به‌صورت نان‌های خشک می‌باشد به مصرف تغذیه دام می‌ِسد. این نان‌های خش اکثراً به‌صورت کپک‌زده و حاوی سموم قارچی بوده که برای انسان بسیار خطرناک و سرطان‌زا می‌باشد.
کاملاً واضح است که هزینه‌های مربوط به آسیب‌های انسانی و در درجه بعد هزینه‌های مادی درمان انواع بیماری‌های ایجاد شده توسط این سموم بسیار بیشتر از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از هدر رفتن گندم و یارانه دولت می‌باشد.
به‌دلیل اینکه در حال حاضر تولید ضایعات نان اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد تا میزان توکسین در آن به حداقل مقدار کاهش یابد. روش‌های مختلفی برای کاهش و حذف مایکوتوکسین‌ها وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با انجام تحقیقات مناسب، بهترین روش حذف و یا کاهش ایکوتوکسین‌ها از ضایعات نان را به‌عنوان مهمترین منبع مایکوتوکسین در خوراک دام انتخاب و یا طراحی کارخانه‌های عمل‌آوری نان‌های خشک ضایعاتی، سالانه از مصرف توأم با مخاطره و یا هدر رفتن چند صد میلیون دلار ضایعات نان جلوگیری کرد.
● برداشت و مصرف کاه غلات و علوفه‌های زراعی
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید گردید. مقدار تولید کاه گندم حدود ۵/۱ برابر مقدار تولید دانه در هر هکتار است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۱ میلیون تن کاه گندم در سال در ایران تولید می‌شود. تکنولوژی برداشت گندم (کمباین برداشت گندم) وارداتی است و در کشورهائی استفاده می‌شود که با محدودیت منابع خوراک دام مواجه نیستند. نحوه برداشت دانه گندم توسط کمباین‌های فعلی به‌گونه‌ای است که بخش اعظم کاه گندم بر روی زمین ضایع می‌شود چرا که در شیوهٔ فعلی، کمباین، خوشه و بخشی از ساقه گندم را برداشت می‌کند.
پس از جدا کردن دانه، کاه را به دو صورت خرد شده با قطعات ریز و بلند بر روی زمین رها می‌کند. چنانچه زارع نسبت به جمع‌آوری کاه اقدام نماید. فقط کاه با قطعات بلند جمع‌آوری می‌شود و بقیه بر روی زمین باقی خواهد ماند. گرچه گوسفندداران از پس چر این مزارع استفاده می‌کنند ولی سالانه حجم بسیار بالائی کاه بر روی زمین باقی می‌ماند. به‌طوری که کشاورز در کشت سال بعد دچار مشکل می‌شود.
ذرت علوفه‌ای از علوفه‌هائی است که در حال حاضر توسط پرورش‌دهندگان او شیری به‌طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این علوفه در فصل پائیز به‌صورت سیلاژ ذخیره شده و پس از طی مدت موردنیاز برای تخمیر و کاهش PH می‌توان از آن در طول سال استفاده کرد. میزان ضایعات انرژی در طی برداشت، تخمیر علوفه و برداشت از سیلو ۷ تا بیشتر از ۴۰ درصد گزارش شده است.
حدود ۵ تا ۱۱ درصد از این ضایعات غیرقابل اجتناب است. بقیه ضایعات قابل جلوگیری است. در حال حاضر شیوه و ماشین‌های برداشت، زمان برداشت، ساختمان سیلوها، مدیریت تهیه سیلاژ، نحوهٔ برداشت زمان برداشت، ساختمان سیلوها، مدیریت تهیه سیلاژ، نحوه برداشت سیلاژ و .. به‌گونه‌ای است که اتلاف این ماده خوراکی را به حداکثر مقدار خود رسانده است. به‌کارگیری ماشین‌آلات مناسب برداشت ذرت علوفه‌ای از مزرعه و برداشت سیلاژ از داخل سیلو، برداشت ذرت علوفه‌ای در زمان مناسب، استفاده از روش‌های کاهش تولید پس آب، به‌کارگیری شیوه‌های جلوگیری از فساد هوازی تا حد زیادی می‌تواند، از ضایعات ذرت علوفه‌ای جلوگیری نماید.
● مکمل‌های پروتئینی
مهمترین هدف استفاده از مکمل‌های پروتئینی در جیرهٔ غذائی گاو شیری تأمین پروتئین موردنیاز این دام‌ها است. منابع این مکمل‌ها گیاهی و حیوانی است. یکی از بهترین منابع حیوانی پودرماهی است که به‌دلیل قیمت بالای آن به‌ندرت در تغذیه گاوشیری استفاده می‌شود. از دیگر مکمل‌های پروتئینی حیوانی می‌توان به پودر گوشت، پودر گوشت و استخوان و ضایعات کشتار طیور اشاره کرد. از این مکمل‌ها در حال حاضر در جیره گاو شیری استفاده می‌شود. ولی مهمترین مشکل این مکمل‌ها عدم فرآوری مناسب آنها است. به‌طوری که در برخی فصول سال، بار میکروبی آنها به‌قدری بالا است که امکان استفاده در پائین‌ترین سطح ممکن در جیره امکان‌پذیر نمی‌باشد و کارخانجات، این مادهٔ خوراکی ارزشمند را به‌عنوان کود گیاهی به فروش می‌رسانند. برای جلوگیری از این مشکل عموماً کارخانجات از دمای بالا برای پخت اینگونه مواد استفاده می‌کنند.
این عمل سبب می‌شود، تا قابلیت هضم پروتئین این مکمل‌ها کاهش یابد. از دیگر مشکلات اینگونه مکمل‌ها، عدم یکنواختی ترکیبات شیمیائی آنها به خاطر تغییرات مواد اولیه است. عدم مدیریت مناسب، فرآیند توسط دستگاه‌های قدیمی و نامناسب و نگهداری نامناسب پس از تولید از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و اتلاف اینگونه مواد خوراکی است.
پس از استخراج روغن از دانه‌های روغنی، می‌توان از نقاله باقیمانده که کنجاله نامیده می‌شود به‌منظور تغذیه دام استفاده کرد.
● پیشنهاد و نتیجه‌گیری
تخم پنبه، دانهٔ سویا، دانهٔ آفتابگردان و دانهٔ کلزا مهمترین دانه‌های روغنی هستند که در حال حاضر در ایران کشت و یا وارد شده و مورد روغن‌کشی قرار می‌گیرند. مهمترین هدف از کشت اینگونه دانه‌های روغنی تأمین نیازهای تغذیه‌ای انسان است. در طی فرآیند روغن‌کشی دو مشکل اساسی وجود دارد که منجر به کاهش کیفیت کنجاله تولیدی برای مصرف در تغذیه گاو شیری می‌شود: اولاً ماشین‌آلات این کارخانجات قدیمی است و از تکنولوژی‌های مدرن در این صنعت استفاده نمی‌شود.
تا حداکثر برداشت روغن و کنجاله با کیفیت بالا تأمین گردد. ثانیاً متخصصین دست‌اندرکار در صنایع فوق از دانش و آگاهی کافی در خصوص کیفیت کنجاله برخوردار نیستند. بیشترین تلاش دست‌اندرکاران این صنعت، حداکثر برداشت روغن از نظر اقتصادی است. در صورتی‌که پروتئین جزء مواد مغذی گران‌قیمت جیره غذائی گاوهای شیری است.
به‌علاوه کیفیت آن نقش به‌سزائی در میزان تولید شیر گاو دارد. پیشنهاد می‌گردد که دولت، کمک به صاحبان این صنایع را مورد توجه قرار داده تا بتوانند از تکنولوژی‌های نوین استفاده کرده تا در آن، ارزش غذائی کنجاله تولیدی نیز مدنظر قرار گیرد. آموزش صاحبان و مدیران این صنایع در خصوص نحوهٔ حفظ کیفیت پروتئین دانه‌های روغنی در طی فرآیند روغن‌کشی بسته به نوع دام باید مورد توجه قرار گیرد.
عدم تخصص دست‌اندرکاران صنایع خوراک دام، استفاده از تکنولوژی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، توجه به توسعهٔ تکنولوژی در تغذیه دام و طیور، آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای پرورش گاو شیری، به‌کارگیری نیروهای متخصص در واحدهای پرورش گاو شیری و صنایع وابسته و استفاده از نژادهای اصلاح شده برای تولید گوشت و شیر می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از اتلاف مواد خوراکی نماید.


کلمات در حال جستجو
سرزنش خانواده , فاطمه طیبی , فقه شیعه , دومین کنگره بزرگداشت ۱۳۵ شهید دانشجوی لرستان , ادنوک , توسعه فناوری و ارائه خدمات نوین باند پهن , بیانیه مجمع نیروهای خط امام به مناسبت شهادت محسن حججی , مرتضی آسیابانپور , رقابت‌های کشتی جهانی پاریس ۲۰۱۷ , غار گاف ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
تنفس , محاسبه پریشی (acalculia) , قلعه‌ حسن‌آباد، سنندج , در بیان کشتی‌ گرفتن , غلبه بر موانع درک و نگهداری در حافظه , نیروهای نظامی هلند در سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح آن سازمان در آنگولا , چالوس , روابط افغانستان و پاکستان پس از روی کار آمدن رژیم مارکسیستی و تجاوز شوروی , تثبيت کربن در گونه‌هاى سه‌کربنه , شهر قدیمی چشمهٔ سردو، نورآباد، ممسنی (ساسانیان) ,

برخی منابع مهم خبری
khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , baharnews.ir بهارنیوز , cup.ir کاپ , shahrefarda.ir شهرفردا , rouydad24.ir رویداد 24 , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , mashreghnews.ir مشرق نیوز , mehrnews.com خبرگزاری مهر , asriran.com عصرایران , asrekhodro.com عصر خودرو ,

وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.