یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

فلزکاری در دوره ساسانی


فلزکاری در دوره ساسانی
اردشیر بابکان حکومت ساسانیان را در سال ۲۲۴ میلادی تأسیس کرد که تا سلطه کامل مسلمانان در ایران ادامه داشت .
شواهد باستان شناسی موجود ، سکه ها و کتیبه های به دست آمده ، حاکی از آن است که سرزمینهای وسیعی زیر تسلط پادشاهان ساسانی بوده اند . در این دوره تولید انبوه اشیاء فلزی در کنار دیگر هنرها باعث گسترش امر تجارت و در نتیجه موجب پیشرفت اقتصادی شد . با روابط بازرگانی و جنگهای مداوم ایرانیان و رومیان عوامل هنری روم در ایران نفوذ کرد و این تأثیرات در بعضی از اشیاء دوره ساسانی به وضوح مشاهده می شود .
به عنوان نمونه می توان از تصاویر زنان رقصنده نام برد که مکرراً روی ظروف نقره ای ساسانی نقش شده است . همچنین تنگی با نقش مرد نیرومندی ( احتمالاً هرکول ) که در حال نبرد با یک قوچ است نیز دیده می شود که نقش این تنگ تأثیر هنر یونانی و رومی را در هنر ساسانی به وضوح نشان می دهد . هنر ساسانی و به خصوص هنر فلز کاری آن هنری درباری است . احتمالاً در کنار کاخهای سلطنتی کارگاههایی برای ساختن این اشیاء گرانبها و تجملاتی وجود داشته است .
در این کارگاهها از نقره برای ساختن ظروف مختلف و از طلا برای زراندود کردن آنها استفاده می شد . هنر مردمی نیز تحت تأثیر این هنر درباری بوده است و در مواردی که توانایی استفاده از فلزات طلا و نقره برای ساخت ظروف نبود هنرمندان آلیاژهای کم بها از جمله سفیدروی را به کار می گرفتند و با پیروی از همان شیوه تجملاتی ، آثار زیبایی می ساختند که در جای خود شواهدی در این زمینه ارائه خواهد شد .
مهمترین آثار فلزی که از دوره ساسانی باقی مانده ، ظروف نقره ای هستند که شماری از آنان زراندود شده اند .
برخی از این ظروف نقره ای دارای خط نوشته هستند که بیان کننده نام صاحب ظرف و مشخصه وزن آن است . این ظروف که تاکنون اطلاع دقیقی از محل ساخت آنها به دست نیامده دارای شکلهای مختلفی هستند که رایجترین آنها عبارتند از :
۱) بشقابها
این بشقابها دارای دیواره کوتاه هستند و منقوش به تصاویر گوناگونی مانند شکار شاهان ، شاه و ملکه بر تخت نشسته ، شاه بر تخت نشسته همراه با ملازمان ، حیوانات ترکیبی زمینه این نقوش با پیچکها ، برگهای مو ، نقوشی به شکل قلب ( این نقوش از دوره اشکانیان متداول شده و چـنان که قـبلاً ذکر شـد می توان آن را تـأثیر هنـر هلنی دانست ) و پرندگان و بوته انار و میوه آن و … تزئین شده است .
۲) کاسه های نیمکره ای
با نقوش مختلفی مانند : نوازندگان ، رقاصان و … همراه با نقوش زمینه متداول در این دوره .
۳) تنگها
از نظر شکل بسیار متنوع هستند و اکثر آنها زراندود شده اند . به طور مثال تنگهایی با بدنه گلابی شکل ، دهانه دارای آبریز منقار مانند ، دسته بلند با تزیین بالای دسته ، پایه بلند حلقوی و یا قیفی شکل . همچنین تنگهایی بدون دسته و پایه که دهانه آن ساده و بدون آبریز است و بر آنها نقوش متنوعی مانند: حیوانات ترکیبی ، زنان رقصنده ، سایر نقوش مرسوم در دوره ساسانی ترسیم شده است .
۴) ظروف کشکولی شکل با نقشهای متنوع
۵) ریتونها
ظروفی هستند که مانند لیوان برای آشامیدن مایعات از آنها استفاده می شد و به شکل مجسمه حیوان ، ویا انتهای آنها به شکل نیمتنه حیوان ساخته می شد. ساختن این گونه ظروف از زمانهای پیشین مرسوم بوده است و نمونه های زیبائی از آن به شکل بزکوهی ، قوچ و … همراه با نقوش متداول این دوره در دست است .
۶ ) ظروفی به شکل مجسمه کامل حیوان
لازم به توضیح است که به علت جنگهای که بین خسرو دوم و هراکلیوس ( هرقل ) امپراطور روم اتفاق افتاد ، و سپس با آمدن اعراب به ایران ، مقادیر معتنابهی از اشیاء سیمین و احتمالاً زرین به غارت رفت و یا برای ساختن سکه ذوب شد ، به همین علت تعداد اشیاء نقره ای که از دوره ساسانی به دست آمده بسیار محدود است . اکثر ظروف نقره ای این دوره در خارج از مرزهای کنونی ایران کشف شده اند و آن تعدادی که در ایران به دست آمده به علل مختلف تاریخ و منشأ درستی از آنها در دست نیست .
در دوره ساسانی از آلیاژ مفرغ برای ساختن اشیاء گوناگون استفاده بسیار شده است . اشیایی مانند ، جنگ افزار ، مجسمه های کوچک قطعات پایه تخت به شکل گیرفن ( حیوان ترکیبی با سرپرنده ) ، احتمالاً با تزئینات باقی نمانده است .
در اواخر دوره ساسانی کاربرد سفیدروی برای ساختن ظروف مورد توجه بیشتری قرار گرفت . دلیل این امر رنگ و شفافیت طلا و نقره مانند سفیدروی است که موجب می شد آن طبقاتی که نمتوانستند از نقره استفاده کنند ، ظروف ساخته شده از سفیدروی را جایگزین آن کنند .
از انواع آلیاژهای مورد استفاده در اواخر دوره ساسانی که دارای ظاهری نقره مانندند از آلیاژ سرب و روی می توان نام برد .
با این آلیاژ در سده ششم ـ هفتم میلادی ظروفی با همان شکلهای متداول دوره ساسانی ساخته می شد. به کارگیری این دو آلیاژ ـ سفیدروی وسرب و روی ـ از یک طرف درباری بودن هنر ساسانی را مشخص می کند و اینکه چگونه مورد تقلید و پیروی حکام محلی و دیگر طبقات جامعه قرار گرفته ، و از طرف دیگر بیانگر این مطلب است که ضعف دولت مرکزی و کاهش قدرت سیاسی در اواخر دوره ساسانی سبب کاهش توان اقتصادی آنان شده است .
با توجه به توسعه فلزکاری طی این ادوار ، و با بررسی نمونه های ارزنده و زیبای به جای مانده از دوره ساسانی که حاکی از پیشرفت تکنیک ساخت و روشهای متنوع تزیینی است ، و با مطالعه اشیاء فلزی باقیمانده از دوره اسلامی می توان گفت که سنت هنر فلزکاری ساسانیان ، در دوره اسلامی ادامه یافت . در واقع باید توجه داشت که بنیان هنر فلزکاران دوره اسلامی بر این مبنا قرار گرفته است .


منبع : پایگاه تجاری و اطلاع‌رسانی صنایع دستی

مطالب مرتبط

اکسیدهای فلزات در لعابکاری

اکسیدهای فلزات در لعابکاری
● سرب
ارزنده ترین فلزی كه در تهیهٔ لعاب به كار برده می شود سرب است . سرب به خمیر شیشه افزوده می شود تا به عنوان ماده گدازنده عمل كند و به شكل مردار سنگ (خاك سرب) و اكسید سرب یا شنگرف زاولی و سرنج و یا اغلب به صورت سپیدهٔ زنان به كار برده می شود . كوزه گران امزور باطریهای كهنه را زیاد می خرند ، سرب این باطریها به نام سرب ماشینی یا سرب ماشینی یا سرب باطری مشهور است . پس از شستن تركیبات سربی صفحه ها را مستقیماً به كار می برند و شبكه های فلزی صفحه های باقیمانده را چون سرب معمولی عمل می كنند به گونه ای كه در زیر می آید .
در كوره گداز شنگرف زابلی ، بالای آتشخانه یك بوتهٔ نسوز تخت كاسه شكلی است كه سرب را در آن تا دمای تقریباً قرمز گداخته تابیده می كنند بالای جایگاه گداز سوراخی است كه هوای تازه در جریان اكسید شدن فلز به آن برسد . اكسیدی كه روی فلز بسته می شود با سیخ آهنی سركج مرتب كنده می شود تا اینكه همهٔ فلز تبدیل به اكسید گردد (خاك شود) .
● قلع
شنگرف زابلی به هر شكل كه باشد برای به دست آوردن لعابهای شفاف به كار برده می شود اما اگر بخواهند لعاب مینایی كدر تهیه كنند قلع (رصاص) به شكل قلع سپید آب به خمیر شیشه اضافه می شود . چون بیشتر لعابها سرب دارد ، عادت بر این جاریست كه سرب و قلع را با یك عمل اكسید می كنند . در كوره ای كه بالا شرح دادیم سه قسمت از سرب را گداز می كنند و این كار با آتش ملایمی انجام می شود سپس یك یا دو قسمت قلع به آن می افزایند وقتی كه این قلع آب شد گرما را زیاد می كنند ، هر دوی آنها را به طریقی كه برای سرب گفتیم اكسید می نمایند . آمیخته شنگرف زابلی و سپیداب را نیز سفیداب می نامند برای ساختن لعابهای بی سرب (مصمت) سپیدآب خالص را در همان كوره می سازند .
● مس
در ساختن لعابهای قلیایی و لعابهای سربی فیروزه ای روشن ، مس یكی از عوامل مهم در به دست آوردن رنگ آبی است . مس را به شكل اكسید مس به عنوان رنگیزه به خمیر شیشه اضافه می كنند . كورهٔ اكسید كردن مس را پر از تفاله مس (رندش) كه از مسگری آورده اند ، می كنند . آتش كوره ، مس را سرخ و گداخته می كند به هنگام گذشتن شعله از میان تفالهای مس ، از سوراخ بالای كوره هوای تازه به درون كشیده شده و رفته رفته مس اكسید می گردد . كوره ذكر شده تقریباً ۵۰ كیلو مس می گیرد و هشت ساعت طول می كشد تا كار زنگاری تمام شود . وقتی كه خنك شد اكسید آن را به دقـت جـمع آوری كـرده و به نام مـس مـحرق (نحـاس یا مـس سوخته) در گوشـه ای می گذارند .
● آهن
اكسید آهن در لعاب یكدست ، رنگ زرد یا تریاكی درست می كند و هنگامی كه با اكسید مس آمیخته شود رنگ سبز روشن به دست می آید . نیازی نیست كه كوزه گر زنگار آهن را تولید كند زیرا آهنگران در اطراف سندان خود توبال (حـدیدهٔ محرق) زیاد بیش از نیازمندیهای كوزه گر دارند .
● زر
كوزه گر ایرانی برای ساختن سفالهای درجه یك زر را به كار می برد تا رنگ قرمز پرپر (یاقوتی) بدست آورد و یا اینكه زر را به صورت سریشم به كار برده و رویهٔ سفال را با لعاب یكدست مـطـلا می كند . برای هر كدام از این كارها زر را در آمیختهٔ اسید نیتریك ، اسید سولفوریك . اسید كلریدریك حل می كنند . این آمیخته را كوزه گر در انبیق ، كه احتمالاً آخرین باقیماندهٔ كارهای كیمیاگری قرون وسطی است ، درست می كند .
قلب دستگاه كیمیاگری قرع است و آن عبارت از كوزه شیشه ای است كه دوا (ادویه جات) ساخته شده پیرتیها زاج زرد (زاق) ، نمك و شوره و شوره خالص (نمك تركی) در آن ریـخته می شود . روی قـرع روپـوشی از گل مـخلوط با تـخمهای بـوریا به نـام گل لـویی دار (گلپیزر دار) می مالند تا از شعله مستقیم كوره آسیبی نبیند . جوهر تیزاب كه در داخل قرع هست بخار می شود (عرق می كند) و در انبیق كه در پایین آن قرار گرفته می چكد و از آنجا به شیشه منتقل می شود . این شكل ابتدایی تیزاب می تواند طلا را در خود حل كند . هنگامی كه محلول طلا را به خمیر شیشه اضافه می كنیم رنگی كه گفتیم بدست می آید .
● کبالت
اكسید این فلز كه در گذشته نقش بزرگی بازی می كرد هنوز در نزدیك كاشان و قم به ویژه در كوهستان كهرود میان ده گوجار و كهرود استخراج می شود . این معدن قرنها جزو املاك یك خانواده محلی بود : افراد خانواده در معدن كبالت كار كرده و اكسید كبالت را از شكاف كوچك سنگها بر می دارند . كه به اصـطلاح آن را لایی كبالت می گویند .
اكسید كبالت یا به اصـطلاح خـاك لاجورد (گل و با سنگ لاجورد) با ناخالصی ها به ویژه خاك رس مغنسیا (اكسید منگنز) آمیخته می شود . كبـالت را به صـورت قـُمچه (گـوله) كه وزن آن یك چـارك است درآورده و آن را به اسـفرجـانی (كیمیاگر) می فروشند و كیمیاگر ناخالصی آن را شسته و اكسید كبالت نسبتاً خالص را به كوزه گر فروخته و یا اینكه خمیر شیشه ای كه محتوی كبالت آن زیاد باشد تهیه می كند تا كوزه گر بتواند آن را با لعاب یكدست رقیق كرده و به استحكام مورد نظر در آورد .
رنگیزه های دیگر به جز كبالت ، تعدادی رنگیزه هست كه به صورت اكسید و با تركیبات دیگر استخراج شده و مستقیماً برای تهیه لعاب به كوزه گر فروخته می شود .
ارزنده ترین آنها سنگ آنتیموان (اشیمید ، اوشمود) است كه به شكل سورمه و یا كحُل زرنیخ (ارسنیك) و مغنسیا (اكسید منگنز) است . یكی از مواد كانی به نام سیاه قلم هست كه ۸۵ درصد آن كرومیت و ۱۰ درصد منگنز و ۵ درصد سیلیكات منیزیم است . این سیاه قلم برای رنگ كردن خطوط بعضی از طرحها به كار برده می شود كه پس از پخت سیاه سیر می شود . دیگر از رنگیزه ها ، زنگار و لاپیلازولی یا ماوراء آبی است كه آن هم لاجورد خوانده می شود . لاجورد اصل به ندرت به عنوان رنگیزه به كار برده می شود و اگر هم به كار برده شود برای اینست كه رنگ آبی دریایی سیری درست كند . پاره ای از رنگیزه ها روی سنگ مالش تخت یا كمی كاس به نام سنگ مشكی یا سنگ سه لایه كوبیده می شود .
● لعاب
کاشیپز یا کوزه گر برای لعاب دادن ظرفی که یک آتش شده (یک بار پخته شده) خمیر شیشه را با رنگیزه مخلوط می کند تا رنگی که می خواهد بدست آورد و سپس خاک رس خالص سفید ، قلیا ، دوشاب (شیره انگور) و یا سرکه به آن می افزایند . کوزه گران کشورهای غربی ممکن است از کاربرد قلیا و دوشاب و سرکه به شگفتی درآیند اما شومان وقتی که روش رنگ آمیزی گلدانهای یونانی را بررسی می کرد به تجربه فهمید که یونانیها قلیا را به خاک رس و آب اضافه می کردند و قلیا عاملی است که از به هم چسبندگی ودلمه شدن دانه های بسیار ظریف گِل جلوگیری می کند . اضافه کردن شیرهٔ انگور ، سرکه و یا ادرار سبب می شد که بنا به گفته شومان سریشمی محافظ درست شود و تا آنجا که ممکن باشد ذرات ریز را به حال تعلیق نگاه دارد .
تمام مواد لعاب را به دقت وزن می کنند و نسبت آنها در طی قرون و از روی سنتها و تجربه ها شناخته بود . لعاب را با آب در آمیخته و از آسک چندین بار می گذارنند . و سرانجام مقداری کتیرا به آن افزوده می شود که مانند سریش ذرات لعاب نرم را به هم می چسباند . این آمیخته را در قدح می ریزند . کاشیـپز رنگ لـعاب را روی کاشی می ریـزد (می زند) و این کار را با یـک پیـاله انجام می دهد .
کاشی را با زاویه نگه می دارد و سعی می کند که لعاب روی آن حباب (جوش) نداشته باشد . ظرفهای دیگر را به همان طریق لعاب می زنند یا در لعاب فرو می برند .
پس از کاربرد لعاب خام ، اشیاء را در کورهٔ رنگپزی (کورهٔ رنگ یا کورهٔ لعابی) و یا در کورهٔ کاشیپزی می گذارند . دیگر سفالکاران کوره های معمولی به کار می برند و ظروف ظریفتر و نازکتر را در قالب سفالین در (مکعبه) دار می گذارند . بسیاری از ظروف فقط یک بار پخته می شود بعضی دیگر دوبار و برخی نیز سه بار ، مثلاً کاشیهای تزیینی نخست خام پخت می شوند و سپس با لعاب قلع مصمت مات هـشت ساعت پـخته می شـود و دو روز در کوره می ماند تا خنک شود و بعد به نقاش (منقش) داده می شود تا روی آن نقش کند .
طرح این نقشها با کاغذ سوراخ شده به نام نقشه منتقل می شود و یک کیسهٔ کوچک که خاک ذغال دارد و خاک ذغال از سوراخهای آن بیرون می آید روی کاغذ نقشه تکان داده شده و زغال به صورت نقطه های کوچک روی کاشی می چسبد . نقاش ، لعاب دو آتیشه یا لیقه دو آتیشه را با قلم موی نازکی می زند و طرح را دنبال می کند پخت سوم در همان کوره ، نقشهای روی لعاب را ثابت می کند .

وبگردی
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
کیک پرتقال - طرز تهیه کیک پرتقال خانگی | ایران کوک
کیک پرتقال : روغن و شکر را داخل کاسه بریزید و با همزن بزنید تا شکر حل شود سپس تخم مرغ ها را به نوبت اضافه کنید ...