سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 March, 2018

قوانین فوتبال - خطا ها و رفتار نا شایست


قوانین فوتبال - خطا ها و رفتار نا شایست
● خطا ها و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند:
۱) ضربه آزاد مستقیم
اگر بازیكنی هر یك از شش خطای زیر را به طریقی كه به تشخیص داور با بی احتیاطی و بی ملاحظگی و با استفاده از نیروی بیش از حد، انجام دهد، یك ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد:
▪ لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف.
▪ پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف.
▪ پریدن روی حریف.
▪ تنه زدن به حریف.
▪ زدن و یا اقدام به زدن حریف.
▪ هل دادن حریف.
ـ اگر بازیكنی هر یك از چهار خطای زیر را مرتكب شود، یك ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود:
▪ تکل روی حریف برای کسب توپ، اما قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند.
▪ گرفتن حریف.
▪ تف انداختن به حریف.
▪ دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوظه جریمه متعلق به خود).
▪ یک ضربه آزاد مستقیم، از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده شود.
۲) ضربه پنالتی
اگر هر یک از ده خطای بالا بوسیله بازیکنی در داخل محوطه جریمه خودش انجام شود، یک ضربه پنالتی اعلام شود. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نسیت، اما توپ باید در جریان بازی باشد.
۳) خطا در محوطه جریمه (پنالتی)ضربه آزاد غیر مستقیم
ـ اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود:
▪ توپ را بیشتر از ۶ ثانیه با دستهایش، قبل از رها کردن آن در جریان بازی در کنترل داشته باشد.
▪ بعد از رها کردن توپ، آن را دوباره با دستهایش لمس کند در حالیکه توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
▪ بعد از اینکه توپ عمدا" توسط بازیکن همدسته ای با پا زده شد، توپ را با دستهایش لمس کند.
▪ بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت توسط بازیکن همدسته ای، آن را با دستهایش لمس کند.
ـ همچنین یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد، اگر به عقیده داور:
▪ بازی کردن به نحو خطرناک.
▪ سد کردن حریف.
▪ جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.
▪ بازیکن هر خطای دیگری که در قانون ۱۲ پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخطار متوقف شود.
ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.
● تنبیهات انضباطی
تنها برای بازیکنان و جانشینان می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد.
● خطاهای قابل اخطار
ـ اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زطرد می گیرد:
۱) برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.
۲) مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد.
۳) مصرانه قوانین بازی را نقض کند.
۴) آغاز مجدد بازی را به تاخیر اندازد.
۵) عدم رعایت فاصله لازم، وقتیکه بازی مجددا با ضربه کرنر یا ضربه آزاد، آغاز می شود.
۶) بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود.
۷) عمدا زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.
● خطاهای قابل اخراج
ـ اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج و کارت قرمز می گیرد:
۱) برای خطای شدید گناهکار باشد.
۲) برای برخورد شدید گناهکار باشد.
۳) تف انداختن به حریف با هر شخص دیگر.
۴) فرصت آشکار گل زدن را با دست زدن عمدی به توپ، از حریف سلب کند (این عمل برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خودش نمی باشد).
۵) فرصت آشکار گل زدن را از حرکت رو به جلو بخ طرف دروازه حریف را با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب کند.
۶) برخورد اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش یا حرکات توهین آمیز.
۷) دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت کند.
بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند.
● تصمیمات برد بین المللی:
▪ تصمیم ۱
بازیکنی که در روی زمین بازی یا خارج از زمین بازی، خواه مستقیم یا غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف، بازیکن همدسته ای، داور، کمک داور یا هر شخص دیگری، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، براساس نوع خطایی که مرتکب شده است، جریمه می شود.
▪ تصمیم ۲
اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت از بازویش امس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود. ((اگر عمدا آن را دور کند)) و شامل موقعیتهایی نمی شود که به عقیده داور، توپ به طور اتفاقی به دروازه بان برخورد کند. برای مثال بعد از اینکه اقدام به نجات توپ کرد.
▪ تصمیم ۳
طبق قانون ۱۲، یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمدا و به قصد گل زدن از قانون استفاده کند، برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است. بازیکن خاطی اخطار می گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل از جاییکه خطا اتفاق افتاده اعلام می شود.
چنانچه بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است از حیله های عمدی برای گول زدن از قانون استفاده کند بخاطر رفتار ورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجددا نواخته می شود.
چنین مواردی به اینکه دروازه بان بعدا توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند، هیچ ارتباطی ندارد، و خطای گول زدن بنابر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است.
▪ تصمیم ۴
یک تکل از پشت که سلامت حریف را در معرض خطر قرار می دهد، باید مثل خطای شدید تلقی شود.
▪ تصمیم ۵
هر گونه عمل تظاهر و وانمود کردن، که به قصد گول زدن داور و در هر جای زمین انجام شود، به عنوان رفتار غیر ورزشی تلقی می شود.


منبع : مجله اینترنتی ورزش

مطالب مرتبط

کمیته داوران فدراسیون فوتبال و آزمون دشوار پیش رو

کمیته داوران فدراسیون فوتبال و آزمون دشوار پیش رو
قضاوتهای پرحرف و حدیث این روزهای داوران،به بزرگترین دغدغه فوتبالی ها تبدیل شده است. قضاوتهایی كه بعضاً نتیجه یك بازی را رقم می زنند و متأسفانه آب هم از آب تكان نمی خورد.لیگ برتر فوتبال ایران به روزهای حساس و نفسگیر خود رسیده است، روزهایی كه بعضی ها دلهره سقوط دارند و بعضی ها دیگر آسودگی بقا!
در این بین داوران فوتبال یكی از اركان تأثیرگذار به حساب می آیند، داورانی كه جزیی از جامعه فوتبال بوده و هر سوت آنها می تواند به نوعی تأثیرگذار باشد.
داوری فوتبال نه تنها در ایران بلكه در تمام جهان، دنیای خاص خودش را دارد، دنیای كه حرف و حدیث جزو لاینفك آن است.باید بپذیریم كه هیچ انسانی مبری از خطا و اشتباه نیست و داوران نیز طبیعتاً از این قاعده نمی توانند مستثنی باشند، داورانی كه كارشان قضاوت است و در آن همواره باید حق را به حقدار بدهند.
شاید خیلی ها اعتقاد داشته باشند كه قوانین و مقررات داوری كار قضاوت سیاه جامگان را راحت كرده است اما هرگز چنین نیست، چراكه هنوز كه هنوز است برخوردهای چندگانه با برخی از قوانین موجود داوری باعث شده است تا داوران بزرگ دنیا نیز مرتكب اشتباهات عدیده ای شوند.هنوز داوران در برخورد توپ با دست در میان خود به یك نتیجه واحد نرسید ه اند.
خیلی ها هر برخوردی را هند می گیرند و خیلی های دیگر هم اعتقاد دارند كه هر توپی كه به دست اصابت كند، هند نیست و از این گونه موارد بسیار است.خیلی از اتفاقات در فوتبال به گونه ای روی می دهد كه از چشم داوران پنهان می ماند.
مانند همان صحنه گلی كه در یكی از جام های جهانی توسط مارادونا با دست وارد دروازه انگلیس شد و نتیجه را به نفع آرژانتینی ها تغییرداد. خوشبختانه امروز دوربین های پر تعداد تلویزیونی هر خطایی را در فوتبال به وضوح به ثبت می رساند و همین مسأله باعث شده است تا خیلی از بازیكنان دست به عصا راه بروند، چراكه خوب می دانند هر حركت آنها اگر چه ممكن است از چشم داور و كمكهای او پنهان بماند اما هرگز از چشم دوربین های تلویزیونی پنهان نخواهد بود.
مشكلات داوری در جهان، اگرچه امروز به حداقل ممكن رسیده است، اما هرگز نمی توان ادعا كرد كه مشكلات داوری تمام شده است و هنوز هستند داورانی كه در جهان فوتبال مرتكب اشتباهات فاحشی شده و نتیجه یك بازی را با سوت اشتباه خود تغییر می دهند. در فوتبال ایران نیز از این دست اتفاقات زیاد می افتد، یعنی اشتباهات داوری در جهان در سطح فوتبال آنهاست و اشتباهات داوری در فوتبال ایران همه در سطح فوتبال خودمان.
خیلی از تیم ها تا به امروز از وضعیت داوری نالیده و فریاد برآورده اند، اما فریادشان به جایی نرسیده است. یك عذرخواهی و چند جلسه محرومیت احتمالی آخرین جریمه ای است كه شاید برای یك داور در نظر گرفته شود و این مسأله در حالی اتفاق می افتد كه یك ۳ امتیاز ممكن است سرنوشت یك تیم لیگ برتر را كه هزینه چند صد میلیونی را به انجام رسانده است را تغییر دهد و حكم به سقوط آن بدهد.هنوز برخی از داوران فوتبال تكلیف خود را با اجرای برخی از قوانین به درستی نمی دانند. برخی از آنها فكر می كنند كه اگر در یك بازی یك پنالتی برای یك تیم گرفتند، دیگر نباید در سوت خود در محوطه ۱۸ قدم برای آن تیم بدمند.
هنوز برخی از داوران برای اینكه به نوعی بازی های بزرگ را سالم از كار درآورند، به نوعی سوت زده اند، كه رضایت طرفین را به همراه داشته باشد و...مسعود عنایت رییس كمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران نیز به نوعی اشتباهات را تأیید می كند و می گوید: قبول دارم كه در چند بازی لیگ اشتباهات داوری در نتیجه آن تأثیر مستقیم داشته است.
او همچنان چندگانگی در نحوه تصمیم گیری ها و قضاوت داوران را یكی از عوامل پسرفت این مسؤولیت می داند و اعتقاد دارد كه باید با برگزاری سمینارهای بسیار داوران را به یك هماهنگی مطلوب رساند و به نوعی كار را برای تیمها آسان كرد.رییس كمیته داوران فدراسیون فوتبال در جایی دیگر از حرفهای خودش به نكته قابل توجهی اشاره می كند و می گوید: همه بضاعت ما در داوری ۲۲ داور است كه از این تعداد ۳ تا ۴ داور ما تا به امروز تنها ۳ تا ۴ بازی را قضاوت كرده و بقیه متحمل زحمات بسیاری شده و حول و حوش ۱۴ تا ۱۵ بازی را قضاوت كرده اند.
عنایت اعتقاد دارد كه سطح داوری ما پایین تر از سطح فوتبال ما نیست و این نوع اعتقاد می تواند، به نوعی پشتوانه خوبی برای داوران جوان فوتبال ما باشد.
داورانی كه چنین به نظر می آید امروز از حمایت صد در صد رییس كمیته داوران برخوردارند، چراكه عنایت در حرفهایش كاملاً به این نوع نگرش اشاره داشته و می گوید: داوران اسمی و معروف ما تا امروز به مراتب اشتباهات فاحش تری را نسبت به داوران جوان ما مرتكب شده اند، كه علت آن هم شاید در چشم بودن قضاوت آنها باشد. او در ادامه حرفهای خود به نكته ای قابل تأمل اشاره دارد و می گوید: محسن قهرمانی بهترین داور نیم فصل لیگ فوتبال ایران در بازی تیم استقلال تهران و راه آهن اشتباهات فاحش و تأثیرگذاری را داشت و بدترین قضاوت لیگ ششم را تا به امروز انجام داد و این یعنی پذیرش اشتباهات یك داور توسط رییس كمیته داوران كه این مسأله تا امروز كمتر در فوتبال ما به چشم آمده است.
در شرایط حساس كنونی اعتقاد عمومی بر این است كه هر چه را كه تا امروز اتفاق افتاده است را باید به دست فراموشی سپرد و برای فردا اندیشه كرد، فردایی كه قطعاً می تواند به نوعی ذهنیت های گذشته را پاك كند.
بازی های باقیمانده لیگ برتر و بازی های مهم مرحله پی اف می تواند آزمون خوبی برای كمیته داوران و شخص رییس آن یعنی مسعود عنایت باشد، چراكه حساسیت بالای این بازی ها می طلبد كه كمیته داوران فدراسیون فوتبال بهترین داوران خود را به یاری طلبیده و فضا را برای هر گونه انتقاد احتمالی تنگ و تنگ تر نماید. ۲ هفته پایانی رقابت های لیگ دسته اول هم نمی تواند، چندان از این قاعده مستثنی باشد، ۲ هفته ای كه به طور یقین حرف و حدیث های بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت و می طلبد كه كمیته داوران فدراسیون فوتبال این مسأله را جدی گرفته و لیگ دسته اول را با یك موفقیت نسبی به پایان برساند.
عنایت و همكارانش در كمیته داوران فدراسیون فوتبال روزهای دشواری را پیش روی خود دارند، روزهایی كه یك تصمیم اشتباه ممكن است تمام زحمات آنها را طی دوران گذشته مسوؤلیتشان تحت تأثیر قرار دهد. پس بر آنهاست كه با یك برنامه ریزی دقیق و با استفاده از تمامی سرمایه های موجود راه را بر هر گونه انتقاد احتمالی بسته و امیدواری را برای تیم های ذینفع به ارمغان ببرد.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.