جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 20 April, 2018

آیا قرآن قابل معارضه است؟


آیا قرآن قابل معارضه است؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همان زمانی که ادعای پیامبری کرده و کتاب قرآن را به عنوان اثبات ادعای خود بر عموم مردم جهان و بویژه بر مردم مکه که از نظر سخنوری، شعر و خطبه خوانی و آشنایی با انواع کلام در نهایت درجه استادی و مهارت بودند، عرضه نمودند و در مقابل، مخالفان اسلام و قرآن به مخالفت با پیامبر اکرم پرداختند همواره در آیات مختلف از جمله در آیه۲۳ سوره بقره مخالفان را در هر قشری به مبارزه طلبی با قرآن دعوت فرموده وبیان کرده که: اگر آنچه بر بنده خود نازل کرده‌ایم، شک دارید پس اگر راست می‌گویید، سوره‌ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را - غیر خدا- فراخوانید.
البته این مبارزه طلبی قرآن منحصر به زمان نزول و مردم عصر پیامبر نبوده بلکه به عنوان زبان اسلام برای همه مردم نازل گردیده حتی با مردمی که در عصر نزول حضور نداشته‌اند و بعدا در قرنهای دیگر قدم به این کره خاکی گذاشته‌اند اما قرآن را در دست دارند، چون که اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی در میان بشریت بوده و دین الهی دیگری تا زمان قیامت نخواهد آمد، تحدی کرده و حتی در آیه ۶ سوره توبه به پیامبر دستور می‌دهد که "هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواست او را پناه ده تا سخن خدای را بشنود." تا مشرکان بی‌اطلاعی خود را از آیات قرآنی را به خاطر اجازه نداشتن بر شنیدن آیات قرآنی دلیلی بر عدم معارضه با قرآن عنوان نکنند.
وبا وجود این به مخالفان گوشزد می‌کند که تلاشتان در مقام معارضه با قرآن بیهوده بوده، چرا که از آوردن حتی سوره‌ای کوچک نیز عاجز خواهند بود که در آیه ۸۸ سوره اسراء به این حقیقت اشاره گردیده که نه تنها مردم زمان پیامبر بلکه "اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هرچند برخی از آنها بر برخی دیگر پشتیبان باشند." که گذشت زمان این شکست مخالفان قرآن و پیامبر را ثابت کرده چرا که با وجود آنهمه مبارزه طلبی قرآن و با وجود انگیزه‌های فراوان مخالفان اسلام بر انجام چنین کاری، در طول تاریخ کسی نتوانسته است سوره‌ای شبیه آیات قرآن بیاورد. با وجود اینکه در طی قرنهای بعد از نزول قرآن بزرگان و سرشناسان دانش و شعر و سخن و ادب مانند جریر، فرزدق، ابن مقفع، ابوتمام، ابن فارض و ... ظاهر گشته‌اند که اینها نه تنها قادر به معارضه با قرآن نگشته‌اند بلکه همگی اقرار و اعتراف به وحی بودن قرآن نموده‌اند.
● دلایل عدم معارضه با قرآن
▪ ناتوانی تواناترین خطبا و فصیحترین فصحا
پیامبر اکرم قرآن را که به فصیحترین فصحا و تواناترین خطبا آورده بود آنان را به آوردن مثل آن فراخواند و چندین سال به آنها با آیه ۴۳ سوره طور فرصت داد تا چنانکه بتوانند شبیه‌اش را بیاورند با این بیان که "اگر راست می گویند سخن دیگری مثال قرآن بیاورند" و زمانی که ناتوانی آنان را از آوردن همه قرآن ثابت کرد در طی آیات ۱۴ و ۱۳سوره هود به آوردن ده سوره مخیر نمود که "اگر راست می گوئید شما هم با کمک و پشتیبانی هر که می‌خواهید ده سوره مثل آن درست کنید..." و حتی این میدان مبارزه طلبی به حدی به نفع مخالفان گردید که آنها را در آیه ۳۸ سوره یونس را فقط به آوردن یک در سوره دعوت کرده، می‌فرماید" ... بگو پس یک سوره مانند آن بیاورید"، فلذا می‌بینم که عرب با آنهمه استادی که در سخن سرایی و شعر داشتند با اینهمه آسان گیری بر آنها در این میدان عاجز گردیده و نتوانستند حتی یک سوره کوچک در مقام معارضه با قرآن بیاورند، بر این اساس است که می‌بینیم که در آیه ۸۸ سوره اسراء به این عجز آنها اشاره گشته که " اگر همه افراد بشر و جن دست بهم دهند تا همانند این قرآن را بیاورند نخواهند توانست هرچند که همگی پشتیبان و کمک هم باشند."
▪ عناد ورزیدن و تهمت زدن مخالفان قرآن
با در نظرگرفتن اینکه مشرکان سرسخترین دشمنان پیامبر و اسلام و قرآن بودند و با خود اسلحه سخنوری را در بالاترین حد خود داشتند تا حدی که سخنوری آنها، ملاک ادبیات عرب حتی در زمان ما بوده، و اینکه حریصترین افراد برای مقابله با قرآن بوده‌اند به گواهی تاریخ می‌بینیم که توان معارضه با قرآن حتی به اندازه یک سوره مانند قرآن را نداشته‌اند تا با همان کار، خط بطلان برقرآن بکشند و تاریخ نیز چنین گواهی نمی‌دهد فلذا وقتی به عجز خود پی می‌برند شروع به عناد ورزیدن و تهمت زدن به پیامبر و قرآن و مسخره کردن آن می‌کنند، زمانی می‌گویند سحر است و زمانی می‌گویند شعر است و گاهی هم افسانه می‌پندارند، در حالیکه بر اساس آیه۴۳ سوره فصلت "هرگز باطل از پیش و پس آن راه نیابد".
▪ نظم منحصر بفرد قرآن
با در نظر گرفتن اینکه مراتب سخن متصل کردن کلمات سه گانه اسم و فعل و حرف به گونه‌ای است تا جمله‌های سودمندی از آنها حاصل شود که عموم مردم به این روش حرف می‌زنند که همان نثر گفته می‌شود و یا به صورت نظم که همان دانش آغازها و مقاطع و مدخلها و مخارج می‌باشد و یا بصورت مسجع است و یا اینکه وزنی هم بر آن قرار داده شده که شعر گویند، و اینکه انواع سخن خارج از موارد یادشده نمی‌باشد که هرکدام نیز دارای نظم به خصوص خود می‌باشد، ما می‌بینیم که قرآن تمام زیبائیهای کلام را دارد (ویژگیهای یاد شده) اما با نظم دیگری غیر از نظم و بر این اساس است که نمی‌توان قرآن را نظم، نثر ، شعر، یا خطابه گفت و فقط می‌توان گفت که کلام است وشخصی بلیغ و آشنای به زبان عربی، وقتی می‌شنود بین نظم قرآن با سایر نظمهای دیگر فرق می‌گذارد بر این اساس است که آشنایی با لغت عربی مستلزم این نمی‌تواند باشد که وی بتوان مثل قرآن را آورد زیرا کسی که می تواند یک کلمه از کلمات قرآن را بگوید و یا یک جمله از جملات قرآن را بیاورد حتما نمی‌تواند مثل قرآن یا سوره‌ای مانند آن را نیز بیاورد چرا که قدرت وتوانایی بر مواد الفاظ هیچگاه مستلزم توانایی بر ترکیب آنها نخواهد بود عین این است که بگوییم همه افراد بشر می‌توانند کاخ مجللی بسازند زیرا که می‌توانند آجر روی آجر بگذارند که این نیز غلطی آشکار می‌باشد، از همین روست که خداوند فرمود که "هرگز باطلی از پس و پیش بر آن راه نمی‌یابد."

منابع
سیوطی، الاتقان، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۰
ابوالقاسم خوئی، بیان، ترجمه محمد صادق نجمی، کاظم هاشمزاده هریسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوئی ۱۳۷۵
علوم ومعارف قرآن، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه ۱۳۸۱
جمعی از نویسندگان، معارف اسلامی ۱و ۲، سازمان سمت

منبع : شبکه رشد

مطالب مرتبط

سوره‌ قریش‌

سوره‌ قریش‌
● نزول‌ سوره‌ قریش‌
سوره‌ قریش‌ با ۹۳ حرف‌ و ۱۷ كلمه‌ و ۴ آیه‌بیست‌ و نهمین‌ سوره‌ در نزول‌ و یكصد و ششمین‌،سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ است‌. حضور پیامبر(ص‌)در شهر مكه‌ طی‌ سیزده‌ سال‌ اقامت‌ ایشان‌ به‌منظور تبلیغ‌ دین‌ اسلام‌ و اذیت‌ و آزار آن‌ حضرت‌توسط كفار قریش‌ همراه‌ با نزول‌ سوره‌های‌ مكی‌بوده‌ است‌ كه‌ خداوند از وقایع‌ تاریخی‌ مكه‌ به‌منظور یادآوری‌ نعمت‌ و قدرت‌ لایزال‌ الهی‌ یادمی‌كنند تا كافران‌ مكه‌ به‌ توحید الهی‌ و نبوت‌ نبوی‌ایمان‌ بیاورند.
● دو سفر قریش‌ و عبادت‌ آنان‌
مردم‌ قریش‌ از مكه‌ در طول‌ سال‌ دو بار سفرمی‌كردند، اول‌ سفر تابستانی‌ كه‌ به‌ شام‌ (سوریه‌فعلی‌) می‌رفتند و كالاهای‌ ایرانی‌ و رومی‌ رامی‌خریدند، دوم‌ سفر زمستانی‌ كه‌ مردم‌ قریش‌ به‌یمن‌ می‌رفتند و معمولا محصولات‌ غرب‌ آفریقا وآسیای‌ دور را خرید می‌كردند و مردم‌ شام‌ و یمن‌به‌ ساكنان‌ مكه‌ احترام‌ می‌گذاشتند و آنان‌ را «ولاه‌بیت‌ ا...» می‌نامیدند و از همین‌ جهت‌ از قتل‌ وغارت‌ در امان‌ بودند و خداوندمنان‌ برای‌یادآوری‌ این‌ نعمت‌ بزرگ‌ می‌فرماید:
(به‌ خاطر عادت‌ و خوی‌ قپریش‌، عادت‌ آنان‌ به‌هنگام‌ سفر زمستان‌ و تابستان‌، پس‌ باید به‌ توحیدبپرستند پروردگار این‌ خانه‌ را).
خداوند به‌ قریش‌ یادآوری‌ می‌كند كه‌ این‌ همه‌نعمت‌ به‌ آن‌ قوم‌ ارزانی‌ داشت‌ كه‌ مهمترین‌ آن‌اسلام‌ و نبوت‌ پیامبر اسلام‌(ص‌) است‌ در حالی‌ كه‌آنان‌ به‌ جای‌ پرستش‌ خداوند كعبه‌، بت‌های‌ساخته‌ دست‌ خود را عبادت‌ می‌كردند.
● قوم‌ قریش‌
بعضی‌، قریش‌ را از ماده‌ «قرش‌» به‌ معنای‌ كسب‌می‌دانند زیرا آنان‌ بسیار به‌ كسب‌ می‌پرداختند وتصغیر كلمه‌ قریش‌ به‌ جهت‌ تعظیم‌ است‌ و قریش‌ رالقب‌ «نضربن‌ كنانه‌» می‌دانند و هر كس‌ نسبت‌ به‌نضر ببرد قریشی‌ است‌ و بعضی‌ دیگر بر این‌عقیده‌اند كه‌ قریش‌ لقب‌ «فهدبن‌ مالك‌» است‌ كه‌نبیره‌ نضر است‌. عموم‌ قوم‌ قریش‌ به‌ جای‌ حمایت‌از رسول‌ خدا و پذیرش‌ توحید با او به‌ مخالفت‌پرداختند و در ادبیات‌ دین‌ اسلام‌ به‌ كفار قریش‌معروف‌ شدند تا این‌ كه‌ پیامبر(ص‌) به‌ مدینه‌هجرت‌ فرمودند و انصار او را یاری‌ كردند و به‌سال‌ هشتم‌ هجری‌ قوم‌ قریش‌ و مكه‌ تسلیم‌پیامبر(ص‌) و اصحابش‌ شدند.
● پروردگار كعبه‌
مراد از بیت‌ «علی‌ الاطلاق‌» كعبه‌ است‌ كه‌توسط ابراهیم‌ (ع‌) و اسماعیل‌(ع‌) بنا شده‌ است‌ واین‌ خود نعمت‌ بزرگی‌ است‌ كه‌ مردم‌ قریش‌ ازآنها بهره‌مند بودند و سفر آنان‌ به‌ ناحیه‌ شمال‌ وجنوب‌ مكه‌ برای‌ بازرگانی‌ و بزرگی‌ آنان‌ در چشم‌سایر ملت‌ها نعمت‌ دیگری‌ است‌ كه‌ خداوند به‌آنان‌ ارزانی‌ داشته‌ است‌، اما جای‌ تعجب‌اینجاست‌ كه‌ با توجه‌ به‌ نعمت‌های‌ گذشته‌ و نعمت‌اسلام‌، آنان‌ به‌ جای‌ عبادت‌ پرودگار به‌ پرستش‌بت‌های‌ سنگی‌ و چوبی‌ می‌پرداختند. خداوندبزرگ‌ و صاحب‌ كعبه‌ همان‌ خدایی‌ است‌ كه‌قریش‌ را از گرسنگی‌ سیر گردانید و آنان‌ از خوف‌ وترس‌ ایمن‌ ساخت‌.
آنچه‌ كه‌ از تاریخ‌ مكه‌ واضح‌ و مبرهن‌ است‌ این‌كه‌، مكه‌ از خطرهای‌ تجاوز بیگانگان‌ و بلاهای‌زمینی‌ و آسمانی‌ مصون‌ مانده‌ است‌ و این‌ به‌ خاطرهمان‌ نعمت‌ عظیم‌ نبوت‌ است‌ كه‌ از ازل‌ خداونددر منطقه‌ مكه‌ مقرر فرمودند. از حضرت‌رسول‌(ص‌) نقل‌ است‌ كه‌ (حق‌ تعالی‌ از فرزندان‌اسماعیل‌، بنی‌ كنانه‌، را برگزید و از بنی‌ كنانه‌قریش‌، را و از قریش‌، هاشم‌ و از هاشم‌ مرا برگزیدو این‌ خانواده‌ و شخص‌ پیامبر(ص‌) نعمت‌ بزرگ‌ وبی‌ بدیلی‌ بودند كه‌ خداوند به‌ قوم‌ قریش‌ ارزانی‌داشت‌). جد اعلای‌ پیامبر «هاشم‌ بن‌ عبدمناف‌»اولین‌ كسی‌ بود كه‌ تجارت‌ به‌ شام‌ را جهت‌ امتعه‌ وارزاق‌ گسترش‌ داد و بعد از او قریش‌ به‌ طور وسیع‌به‌ كار تجارت‌ پرداختند. نام‌ اصلی‌ هاشم‌ «عمروالعلاء» بود و چون‌ به‌ هنگام‌ قحطی‌ و تنگدستی‌محرومان‌ اطعام‌ مساكین‌ می‌كرد و نان‌های‌ خشك‌را شكسته‌ و در آب‌گوشت‌های‌ فراوان‌ تریدمی‌كرد هاشم‌ نام‌ گرفت‌.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ قریش‌
«ابی‌ بن‌ كعب‌» از پیامبر اسلام‌(ص‌) نقل‌ كرد(هر كس‌ سوره‌ قریش‌ را بخواند خداوند او را به‌عدد هر كس‌ كه‌ طواف‌ كعبه‌ كرده‌ و در آنجامعتكف‌ شده‌ ده‌ حسنه‌ بدهد) و «ابوبصیر» از امام‌صادق‌(ع‌) نقل‌ كرد كه‌: (هر كس‌ سوره‌ قریش‌ رابخواند حق‌ تعالی‌ او را در روز قیامت‌ بر مركبی‌ ازمراكب‌ بهشت‌ سوار كند و او را به‌ بهشت‌ برساند).
از امام‌ صادق‌(ع‌) نقل‌ شده‌ كه‌ (جمع‌ كردن‌ دوسوره‌ در نماز صحیح‌ نیست‌ مگر سوره‌ ضحی‌ باانشراح‌ و سوره‌ فیل‌ و قریش‌ كه‌ هر یك‌ از این‌ دوسوره‌ در حكم‌ سوره‌ واحد هستند و چنین‌ به‌ نظرمی‌رسد كه‌ پیوستگی‌ هر یك‌ از آن‌ دو سوره‌ ازآغاز سوره‌های‌ دوم‌ قابل‌ استظهار است‌.

وبگردی
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر شامگاه چهارشنبه با نمایش «آن سوی ابرها» ساخته مجید مجیدی در سینما فلسطین آغاز بکار کرد.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!