سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018

قوام؛ کشتیبان به گل نشسته


قوام؛ کشتیبان به گل نشسته
احمد قوام از جمله سیاستمدارانی است که در بزنگاه های مهمی از تاریخ معاصر ایران می توان به نام او برخورد کرد. ماجرای فرقه دموکرات، زیرکی قوام در بیرون راندن قوای روس از ایران، کابینه ائتلافی او که در آن سال ها نام اعضای حزب توده یک بار برای همیشه در نظام سیاسی ایران به ثبت رساند، این کار احمد قوام هر چند در قالبی درجاه طلبی یا فریبکاری او فهم شده است اما با نگاهی منصفانه تر به تاریخ شاید از این فراتر رود.
اما شاید دولت مستعجل او در تیرماه ۱۳۳۱ بیشتر در یادها مانده باشد. چرا که نام او در برابر محمد مصدق قرار گرفت و در این دوئل تاریخی قوام محکوم به شکست بود. او در این دوره از تاریخ زندگی خود مغلوب افکار عمومی شد تا یاد بگیرد سیاست تنها در اتاق بی صندلی او جریان ندارد .قوام سیاستمداری باقیمانده از دوران قاجارها بود و خوی اشرافی گری در رگ هایش جریان داشت. در اتاق او صندلی نبود تا همه در مقابلش مجبور به ایستادن باشند.
او توانسته بود در آزمون های مهمی بی اعتنا به افکار عمومی در اتاق خود سیاست ورزی کند و پیروز میدان هایی شود که گاه یک ابرقدرت در مقابلش ایستاده بود و این ویژگی به او قدرتی می داد که هیچ گاه پسر رضاخان را شاه خطاب نکند چراکه او بیش از همه می فهمید چکمه رضاخان در پای پسر بسیار گشاد است.
شگرد قوام در تیر ۱۳۳۱ دیگر قدرتی برای راندن کشتیان نداشت چراکه او دیگر در میدان سیاست مبارزه نمی کرد. او باید در مقابل کسی می ایستاد که «بر دل ها» چیره شده بود و قوام را با احساسات و طغیان کاری نبود.
در دوره ای که مصدق میان نفت و آزادی پل زده بود و ملت ایران در چاه های نفت به دنبال عزت از دست رفته اش می گشت و از در افتادن با فاتح جنگ جهانی دوم احساس غرور می کرد، قوام مهره های شطرنج سیاست را بر روی زمین سرد واقعیت جابه جا می کرد و در اولین مصاحبه خود صراحتاً اعلام کرد «من معتقد به راکد گذاشتن ثروت ملی ایران نیستم.» در دومین نوشته مهم خود نیز شجاعت گفتن این را پیدا کرد که بگوید «ایران دچار دردی عمیق شده و با داروهای مخدر درمان پذیر نیست.»
اما دردمندان را طاقت شنیدن این حرف ها نبود. آنها سودای پیروزی در سر می پروراندند سودایی که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با واقعیت روبه رو شد و طعم تلخ آن دردی که قوام می گفت را چشید. ولی آیا فهمید؟

ثمینا رستگاری

منبع : روزنامه شرق

مطالب مرتبط

ستارخان ، سردار ملی

ستارخان ، سردار ملی
ستارخان سردار ملی نفر اول مدافع تبریز در مقابل قشون محمدعلی شاه بود. شاه پس از به توپ بستن مجلس و تعطیلی آن عین الدوله را برای طرد و دستگیر كردن مشروطه طلبان به تبریز فرستاد. ستارخان اولین كسی بود كه در تبریز بنای مخالفت را گذاشت و مردم را بر ضد اردوی دولتی تحریك كرد. وی حدود یك سال به همراه باقرخان و دیگر مجاهدین تبریز در مقابل قوای دولتی مقاومت كرده، نگذاشت تبریز به دست آنان بیفتد. ستارخان به مدت یازده ماه ریاست مجاهدین تبریز، ارامنه و قفقازی ها را بر عهده داشت و در مقابل حدود چهل هزار طرفدار محمدعلی شاه مقاومت كرد. بسیاری از روزنامه های خارج از ایران آن زمان دلیری های او را منعكس كرده، برای ثبت شجاعت وی به تبریز تاریخ نگار ارسال كردند. در اواخر كار كه اهل تبریز به واسطه محاصره و نرسیدن آذوقه به شدت در فشار بودند با توافق كنسول روس و انگلیس، عده ای از قشون روس از راه جلفا به تبریز آمده، به مقاومت ستارخان پایان دادند. ستارخان و باقرخان به همراه جمعی دیگر از روسای آزادیخواهان به كنسولگری عثمانی پناهنده شدند. سردار ملی در مقابل پیشنهاد كنسول روس برای به اهتزاز درآوردن بیرق روس برسر منزلش و وعده سرقراسورانی (ژاندارمری) آذربایجان پاسخ داد: «ژنرال كنسول من می خواهم كه هفت دولت به زیر بیرق دولت ایران بیایند، من زیر بیرق بیگانه نروم.»
ستارخان از اهالی ارسباران ساكن تبریز، در سال ۱۲۸۴ قمری متولد شد. او مردی عامی و كاملاً بیسواد و لوطی مشرب بود. مدتی هم كدخدای محله امیرخیز تبریز شد. وی در فرقه شیخیه بوده، به ثقه الاسلام پیشوای شیخی های آذربایجان ارادت بسیار داشت. ستارخان بنابر عادت لوطی گری یك بار با مامورین مظفرالدین میرزا ولیعهد و حاكم آذربایجان درگیر شد و به زندان افتاد اما از زندان گریخت و برای امرار معاش اقدام به راهزنی كرد. در این مدت نیز چند بار به زندان افتاد اما سرانجام به خدمت ژاندارمری درآمد و با لیاقتی كه از خود نشان داد به تهران آمده و به صف تفنگداران ویژه مظفرالدین شاه وارد شد. اما پس از چندی به تبریز بازگشت و به شغل دلالی اسب و دیگر چارپایان پرداخت. مدتی نیز به عتبات رفت و با توبه از گذشته اش به تبریز بازگشت.
ادوارد براون در كتاب انقلاب ایران می نویسد: ایستادگی ها و مقاومت در نبردهای مختلف، او را به اوج آسمان برد و اگر در این صحنه ها از پای درمی آمد بی شك نام پرافتخاری در صفحه تاریخ به جای می گذاشت. ولی كامیابی، او را بر باد داد.آخرین نشانه های ستارخان دلیر در مقابله با صمدخان شجاع الدوله دیده شد. زمانی كه صمدخان به شهر حمله ور شد و در حال پیروزی بود ستارخان به جمع مدافعان پیوست و شكست را به پیروزی كشاند. كردار وی پس از رفع محاصره تبریز به رسوایی گرایید. مسئولیت شورش شاهسون ها كه سركردگانش برای انقیاد و اطاعت به اردبیل آمده بودند به عهده اوست. ستارخان به آنان ناسزا گفت و آنان را رنجاند تا آنان به سپاه رحیم خان بپیوندند. سردار ملی آن شهر بینوا را ترك كرد و به تبریز گریخت. در تبریز نیز مشروطه خواهان را از خود خشمناك كرد و خدمات او را به فراموشی كشاند. مخبرالسلطنه در مورد او می گوید:اگر ستارخان سواد داشت و آن گرفتاری را نداشت مردی بود كه به كار مملكت می خورد.»
ستارخان همراه باقر خان در سال ۱۳۲۸ قمری تحت فشار روس ها و به دعوت تلگرافی آخوند خراسانی وارد تهران شد و مورد استقبال شدید قرار گرفت. سردار ملی در جریانات سیاسی به سمت اعتدالیون متمایل شد. مدتی بعد نزاع بین اعتدالیون و دموكرات ها بالا گرفت كه دولت مجبور شد با كسب اجازه از مجلس هر دو گروه را خلع سلاح كند. عده ای از اعتدالیون از جمله ستارخان حاضر به خلع سلاح نشدند. در نهایت او در جریان محاصره محل اقامتش در تهران تیر خورده و تسلیم شد. ستارخان باگذشت، راستگو و ساده دل بود اما از آن جهت كه معنی مشروطه را نمی دانست پس از موفقیت مشروطه حاضر به اطاعت از قانون مصوب مجلس و تسلیم اسلحه نشد. با این حال فداكاری های او باعث ادامه مقاومت تبریز شد و همین مقاومت تبریز، سلطنت محمدعلی شاه را متزلزل كرد.
وی در تاریخ ۲۸ ذی الحجه سال ۱۳۳۲ قمری و در اوایل جنگ جهانی اول در حالی كه ۴۸ سال سن داشت در تهران درگذشت.

وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!