سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018

زبان در قرآن


زبان در قرآن
در قرآن کلمه زبان در معانی گوناگونی بکار رفته است که به آن اشاره خواهم نمود.
در قسمتی از این نوشتار به گناهان مربوط به زبان اشاره مختصری خواهم داشت."زبان" چیزی که ما به راحتی از کنار آن می گذریم و مرتب از آن استفاده می کنیم، دنیایی بسیار پر رمز و راز دارد که هر چه بیشتر در مورد آن مطالعه می کنیم، بیشتر به حساسیت آن پی می بریم.
"زبان همچون دیگر اعضای بدن، هدیه الهی به بشر است که یکی از مهمترین راههای شکر گذاری برای این نعمت، استفاده درست کردن از آن است.
کاش به جایی برسیم که زبانمان باعث بدست آوردن دل دیگران شود نه اینکه با زخم زبان، باعث رنجش دیگران شویم.
● زبان وسیله بیان تفکر
زبان یكی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی میان ما و جهان پیرامون مان است كه برای برداشتی اصولی و درست ازمناسباتمان به آن نیازمندیم. چنین ارتباطی ، خود، می تواند یكی از مهم ترین كاركردهای زبان قلمداد شود. ما به وسیله زبانمان است كه می توانیم فرهنگمان را به جهان عرضه كرده وحتی ازآن دفاع نماییم.
زبان وسیله بیان تفکر است و غالباً برای انتقال فکر کسی به دیگری به کار می رود. این انتقال ممکن است به وسیله گفتن، نوشتن، اشاره و یا لمس انجام شود. پس هر چه وسیله انتقال فکر، یعنی زبان، از طرفی ساده و از طرف دیگر دقیق تر باشد، عمل انتقال فکر دقیق تر و راحت تر صورت خواهد گرفت.
یکی از اختلافات بارز بین حیوان و انسان آن است که انسان حیوانی ناطق می باشد و قدرت تکلم انسان جزو پارامترهای مهمی است که باعث برتری انسان بر حیوان می شود. زبان وسیله برقرار کردن ارتباط انسان ها با یکدیگر است. در اشعار بسیاری از گذشتگان بر رعایت کم حرفی تاکید شده است چرا که صحبت کردن زیاد باعث فوت وقت و عدم تفکرلازم است. هر چند در مواقعی صحبت کردن یک وظیفه فردی، اجتماعی، شرعی و غیره است. زبان ارگانی گوشتی است که به هر سمتی آن را بچرخانیم به همان سمت می رود و بر ماست تا بر آن کنترل لازم را داشته باشیم.
اسلام هر گونه عملی را كه لطمه به آبرو و شخصیت افراد جامعه باشد، تحریم كرده و آنرا از بزرگترین گناهان می شمارد.
در قرآن وسنت بر این امر بسیار تأ كید شده است تا آنجا كه احترام مؤمن از خانه خدابیشتر قلمداد شده است .
به همین دلیل غیبت ، دروغ ، توهین ، تحقیر، سخن چینی ، افشاگری ، استهزا،, سرزنش ، زخم زبان ، دشنام گوئی ، دهن كجی ، دست انداختن و مسخره كردن دیگران، شهادت کذب و غیره اكیدا حرام است .
حتی اگر كسی اجازه بدهد كه از او غیبت كنند، باز غیبت از او روا نیست زیرا آثار مخرب خود راداراست در مقابل معمولا زبان نرم و منطقی می تواند مشکلات فراوانی را از سر راه بردارد. چه بسا جوانی که با سخنی خردمندانه، دچار تحول روحی غیر قابل توصیف گردد. زبان نیکو می تواند باعث پیوند دو قلب رنجیده از هم شود.
در قرآن، بالغ بر ۲۰ مرتبه از کلمه "لسان" و مشتقات آن که در عربی به معنای" زبان" است، استفاده شده است.
البته کلمه "قال" که در عربی به معنای گفتن است و در گفتن معمولا از "زبان" استفاده می شود، بسیار زیاد در قرآن آمده است که در این مختصر، مجال پرداختن به آن نیست.
قرآن در بعضی جاها از زبان به عنوان عضو و ارگانی در بدن انسان یاد می کند و در جایی از آن به عنوان وسیله ای جهت هدایت انسان ها و یا از تنوع زبان به عنوان نشانه الهی که باعث شناخت است و در معانی دیگری، که به مناسبت به آن پرداخته می شود، یاد گردیده است.
در سوره قصص به تاثیر نفوذ کلام اشاره می کند، آن جا که آمده است:
واخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ردءا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون (قصص ۳۴)
"و برادرم هارون از لحاظ بیان و فصاحت کلام بر من برتری دارد پس استدعا دارم او را برای تصدیق و تائید من همراه من بفرست چون که بیم دارم که مرا تکذیب کنند و من از عهده پاسخگویی بر نیایم"
در بعضی آیات به این اشاره شده که در واقع صحبت کردن به زبان مردم، باعث فهم بیشتر می شود و در قرآن آمده است که علت نزول قرآن به زبان عربی که زبان معمول مردم آن زمان بوده است، آن است تا آن را فهمیده و در جملات آن به تفکر بپردازند.
فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون (دخان ۵۸)
"( ای پیامبر) ما قرآن را به زبان مادری تو (که زبان عربی است) بیان فرمودیم تا آسان باشد و مردمان معانی را درک کنند و پند بگیرند"
ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمهٔ وهذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین (احقاف ۱۲)
"و پیش از آن، کتاب موسی که هدایت و رحمت بود و این قرآن مصدق تورات است و به زبان عربی ساده بیان فرموده شده و مقصد آنست که ستمکاران را هشدار و نیکوکرداران را بشارت دهد"
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء ویهدی من یشاء وهو العزیز الحکیم (ابراهیم ۴)
"ما هیچ پیامبری را جز اینکه به زبان قومش تکلو کند به پیامبری مبعوث نکردیم تا بتواند حقایق و مطالب دین را برای آنها به خوبی شرح دهد. پس خداوند هر کس را مصلحت بداند در گمراهی وا می نهد و هر کس را مصلحت بداند هدایت می فرماید و اوست آن بی همتا قدرتمند منشا حکمت"
ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرلسان الذی یلحدون الیه اعجمی وهذا لسان عربی مبین (نحل ۱۰۳)
"ما کاملا اطلاع داریم که آنها می گویند: بشری او را تعلیم می دهد. زبان مادری شخصی که چنین نسبتی به او می دهند، زبان بیگانه است و این قرآن ( به زبان خود پیامبر یعنی) به زبان عربی است که برای عرب زبانها واضح و روشن و قابل فهم است"
بلسان عربی مبین (شعرا ۱۹۵)
"و ( فرآن) به زبان عربی ساده و قابل فهم بیان شده است"
در سوره قیامت به پیامبر هشدار داده شده که از صحبت کردن با عجله و بدون فکرو قبل از این که کلمات وحی به اتمام رسد، بپرهیزند.
لا تحرک به لسانک لتعجل به (قیامت ۱۶)
"( ای پیامبر) وقتی که آیه دارد نازل می شود شتابزده آن را بر زبان جاری نکن ( بگذار مطمئن شوی که آیه را بطور کامل شنیده ای)"
در آیه ای از زبان به عنوان عضوی از بدن یاد شده است.
ولسانا وشفتین ( بلد ۹)
"( آیا ما برای انسان) یک زبان و دو لب نیافریدیم؟"
در آیه ای از زبان به عنوان وسیله ای برای بشارت دادن و همچنین انذار، یاد کرده شده است.
فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا (مریم ۹۷)
"پس ( ای پیامبر) ما این قرآن را به زبان قوم تو آسان بیان کردیم تا بدان پرهیزگاران را بشارت ببخشی و مردمان بی اعتقاد و مجادله گر را بیم دهی"
برای گشودن گره از زبان و تاثیر گذاری آن باید از خداوند طلب استعانت نماییم چرا که در قرآن آمده است:
واحلل عقدهٔ من لسانی ( طه ۲۷)
"و گره زبانم را بگشای"
ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون (شعرا ۱۳)
"( از طرفی) قلبم فشرده و می شود و زبانم لکنت دارد، پس ( برادرم) هارون را نیز با من ارسال فرما که دستیارم باشد"
خداوند در جایی از قرآن تاکید می کند که همانگونه که آفرینش آسمان ها و زمین از جمله آیات و نشانه های قدرت الهی است، به همان اندازه هم آفریدن تعداد زیادی زبان و لهجه هم جزو آیات خداوندی محسوب می شود.
ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین( روم ۲۲)
"و از نشانه های قدرت خداوند، آفرینش آسمانها و زمین و نیز اختلاف زبانها و رنگهای شما انسانهاست و به تحقیق در همه اینها نشانه هایی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است"
در جایی از این که گفتار ما بدون علم و از روی نادانی بوده و یا چیزی را به زبان بگوییم که به آن ایمان نداریم، شدیدا نهی شده ایم.
اذ تلقونه بالسنتکم وتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم ( نور ۱۵)
"زیرا شما آن تهمت افواهی (زبانی) را پذیرفتید و نیز از دهانهایتان سخنانی خارج شد که کمترین علم و اطلاعی بدانها نداشتید و چنین کاری را امری سهل و بی اهمیت شمردید در حالی که نزد خداوند گناهی سنگین بود"
سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا (فتح ۱۱)
"به زودی عربهای نا فرمان بادیه نشین، بهانه آورده به تو ( ای پیامبر) می گویند: نگهداری از مال و زن و فرزند ما را گرفتار کرده بود و نتوانستیم در خدمت تو باشیم برای ما طلب آمرزش کن، آنها به حرفی که می زنند قلبا اعتقاد ندارند تو در جواب به آنها بگو: در برابر مجازات الهی هیچکس نمی تواند از شما دفاع کند، اگر خداوند اراده به مجازات یا بخشش شما داشته باشد هیچکس را یارای جلوگیری از امر و اراده او نیست و او به اعمال شما آگاهی جامع دارد"
در قرآن در جایی از استفاده زبان برای حرفهای نیش دار و تلخ یاد شده است که یک علت آن، حسودی است.
اشحهٔ علیکم فاذا جاء الخوف رایتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنهٔ حداد اشحهٔ علی الخیر اولئک لم یومنوا فاحبط الله اعمالهم وکان ذلک علی الله یسیرا (احزاب ۱۹)
"آنها نسبت به شما حسودند، اما چون خطری نزدیک شود چشمانشان از ترس مانند کسی که مرگ به سراغش آمده در حدقه می چرخد و به تو ( ای پیامبر) برای کمک نگاه می کنند و چون خوف خطر دور شود با زخم زبان به شما مومنان حمله می کنند و آنها بر مال دنیا حریص هستند و آنان کسانی هستند که ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیده و این کار بر خداوند بسی آسان است"
ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون (ممتحنه ۲)
"آنها اگر بر شما دست یابند خصمانه با شما رفتار می کنند و دست و زبان به دشمنی علیه شما می گشایند و خیلی مشتاقند که شما را به کفر و کافری بکشانند"
در آیه ذیل خداوند از احتمال این که رهبران دینی برای منافع خویش حرفایی زده و آنها را کلام وحی عنوان کنند، خبر داده است که این خود نوعی دروغ بستن بر خداوند و تحریف است.
وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون علی الله الکذب وهم یعلمون ( آل عمران ۷۸)
"و از میان آنها ( یعنی علمای یهود) گروهی هستند که ( ضمن قرائت دست نوشته های خود) زبان خویش را به شیوه ای ماهرانه می پیچانند ( که شبیه تلاوت تورات باشد) تا گمان رود که آنچه تلاوت می کنند از جانب خداوند است و می گویند: اینها از جانب خداست.در حالی که چنین نیست، آگاهانه بر خداوند دروغ می بندند و خودشان هم از این دورغ گویی خویش مطلع هستند"
من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتهم وطعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یومنون الا قلیلا ( نسا ۴۶ )
"برخی از یهودیان کلمات را ( به قصد تغییر معنی) به عمد تحریف می کنند، (مثلا) می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم. و نیز ( به پیامبر) می گویند: بشنو که کاش نشنوی. و از روی استهزاء می گویند: رعایت حال ما را بکن. ولی آنها به قصد طعنه زدن به اسلام ( با لهجه عبری) و با پیچاندن زبان می گویند: ما را تحمیق کن. ولی اگر می گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم، و رعایت حال ما را بکن، تند نخوان تا معنی را بفهمیم، قطعا برای آنها بهتر و درست تر بود. خداوند آنان را به واسطه کفرشان، لعنت فرموده و در نتیجه جز تعداد کمی از ایشان ایمان نمی آورند"
ویجعلون لله ما یکرهون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ( نحل ۶۲)
"آنها آنچه را برای خود نمی پسندند آن را خاص خداوند قرار می دهند و نیز زبانشان به دروغ می گوید: آن چیز خوب ( یعنی بهشت) از آن آنهاست. نه چنین نیست، سرانجام بدون شک آتش جهنم از آن آنهاست و مقدم بر دیگران به سوی آن روانه خواهند شد"
در آیه ذیل خداوند از این که کسانی هستند که به دروغ از بعضی چیز ها به عنوان حلال و از برخی به عنوان حرام با زبان خویش استفاده می کنند، خبر می دهد.
ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون ( نحل ۱۱۶ )
"از گفتن حرفهایی بی اساس که زبانهایتان عامل شیوع آن هستند اجتناب کنید و نگویید این حلال است و آن حرام تا حکمی نادرست را به خداوند نسبت دهید، کسانی که بر خداوند دروغ می بندند روی رستگاری را نخواهند دید"
از آن جا که بنا به اعتقاد مسلمانان مردم در قیامت برای بازپرسی اعمال خویش در حضور الهی ظاهر می شوند، خداوند به ما هشدار می دهد مه مراقب اعمال خود باشیم در روزی که حتی زبان، دست و پا هم برای اعمال ما شهادت می دهند.
یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون ( نور ۲۴ )
"در آن روز که زبانها و دستها و پاهایشان علیه آنان در باره اعمالی که مرتکب شده اند گواهی می دهند"
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون(مائده ۷۸)
"آنهایی که از قوم بنی اسرائیل کافر شدند، ( به امر خداوند) به زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این مجازات به سزای نافرمانی ( از امر خداوند و پیامبران) و تجاوز گری مصرانه آنها مقرر فرموده شد"
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا (مریم ۵۰)
"و از رحمت خاص خود به آنها بخشیدیم و برای آنها مقام عالی و نام نیکو مقرر فرمودیم"
واجعل لی لسان صدق فی الآخرین (شعرا ۸۴)
"و برای من در بین آیندگان نام نیکو و ذکر خیر نصیب فرما"

اشرف کافی
دانشجوی پیش دکتری در رشته زبان شناسی در دانشگاه دهلی

منبع : پارس قرآن

مطالب مرتبط

قرآن و خاستگاه جهان

قرآن و خاستگاه جهان
علم کیهان شناسی، چه تجربی و چه نظری، بر این امر اشاره دارد که در یک مقطع از زمان، هیچ چیز به جز توده ای ابر مانند و دودی شکل (ترکیب گازی داغ و فشرده غیرشفاف) وجود نداشته است. این مسأله، یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده علم کیهان شناسی نوین است.
دانشمندان اکنون می توانند ستارگان جدیدی را که از بقایای آن توده های دودی، شکل گرفته اند، مشاهده کنند.
ستارگان درخشانی که در آسمان می بینیم، در آغاز در آن ماده واقع بوده اند.
در قرآن می خوانیم: «سپس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن دودی/ بخاری بود.»(۱۱:۴۱)
از آنجا که زمین و فلک (خورشید، ماه، ستارگان، سیارات، کهکشانها و ...) از همین توده ابر مانند شکل گرفته اند، نتیجه می گیریم زمین و فلک هر دو یک ماهیت متصل به هم داشته اند.
پس آنها از این توده به هم پیوسته شکل گرفتند و سپس از یکدیگر جدا گشتند. خداوند در قرآن می گوید: «آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؟»(۳۰:۲۱)
پروفسور آلفرد کرونر، یکی از زمین شناسان نامی و استاد بخش زمین شناسی دانشگاه «ماینز» آسمان، می گوید: وقتی به این موضوع که محمد(ص) از کجا آمده است می اندیشیم، نتیجه می گیریم تقریباً محال است او خود توانسته باشد در ارتباط با پدیده هایی همچون خاستگاه مشترک جهان، چیزی بداند؛ زیرا دانشمندان تنها در چند سال اخیر، با کمک پیشرفته ترین روشهای تکنولوژیکی توانسته اند حقیقت را دریابند. «کرونر» می گوید: «من فکر می کنم کسی که چیزی در مورد فیزیک هسته ای در ۱۴۰۰ سال پیش نمی دانسته، در شرایطی نبوده که بتواند بوسیله ذهن خودش خاستگاه مشترک و یکسان زمین و قرآن و ابرها مطابق نظریات دانشمندان امروزی «آب از رودخانه ها و اقیانوسها تبخیر می شود و ابرهای کوچک را می سازد. ابرهای کوچک به یکدیگر ملحق می شوند و ابرهای بزرگ را شکل می دهند.
رشد و حرکت در ابر بزرگتر افزایش می یابد، در حالی که این حرکت در نقطه نزدیک تر به مرکز، قوی تر است. این رشد رو به بالا، باعث می شود توده ابر به بالا رشد کرده، به سمت ناحیه سردتر، جایی که قطرات آب و تگرگ شکل می گیرند و بزرگتر می شوند، حرکت کند. زمانی که این قطره های آب و تگرگ بسیار سنگین می شوند، شروع به فرود آمدن از ابر می کنند.»۲
وحی قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش در این رابطه می گوید: «آیا ندانسته ای که خداوند ابرها را می راند، سپس بین آنها را پیوند می دهد، سپس در هم فشرده اش می کند، آنگاه باران درشت را می بینی که از لابلای آن بیرون می آید...» (۴۳:۲۴)
هواشناسان به تازگی در دهه های اخیر، جزئیات مربوط به شکل گیری، ساختمان و عملکرد ابرها را یافته اند. آنان با کمک پیشرفته ترین تجهیزات مانند هواپیما، ماهواره، رایانه، بالن و ... به مطالعه باد و جهت آن، اندازه گیری رطوبت و نوسانهای آن و تعیین سطح فشار جوی پرداخته اند. آیه فوق پس از بیان چگونگی ابرها و باران، از تگرگ و برق سخن می گوید: «... و سپس از آسمان، از ابری که به کوه می ماند، تگرگ فرو می فرستد و به هر کس که بخواهد آن را می زند و از هر کس که بخواهد بر می گرداند، نزدیک است که درخشش برق آن، دیدگان را از بین ببرد.» (همان)
هواشناسان دریافته اند ابرهای کومولو نیمبوس که حامل تگرگ هستند و تا ارتفاع ۲۵۰۰۰ پا می رسند، شبیه کوههایی است که در قرآن توصیف شده است: ما تگرگ را از کوهها (ابرها) در آسمان فرستادیم.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود: چرا در این آیه گفته می شود «درخشش نورش» در حالی که به تگرگ اشاره دارد. به نظر می رسد این آیه بر اینکه تگرگ عامل اصلی ایجاد برق است ، اشاره دارد.
در کتابی با عنوان «هواشناسی امروز» چنین آمده است: «زمانی که تگرگ از قسمت سرد ابر و منطقه بلورهای یخی فرود می آید، ابرها باردار شده، قطره های آب با تگرگ برخورد کرده، یخ می زنند و در نتیجه گرمای خود را از دست می دهند. سطح تگرگ گرمتر از محیط بلورهای یخی است.
وقتی تگرگ در تماس با بلورهای یخی قرار می گیرد، پدیده مهمی رخ می دهد: الکترونها همواره از منطقه سردتر به منطقه گرمتر جریان پیدا می کنند. وقتی قطره های سرد در تماس با یک دانه تگرگ قرار می گیرند، همین پدیده رخ می دهد. تگرگها بار منفی گرفته اند، در حالی که قطرات سرد یخ، بار مثبت می گیرند و در برخورد با تگرگ خرد می شوند. سپس ذرات خرد شده یخ سبک تر شده، به بخش بالاتر ابر کشیده می شوند و تگرگ با بار منفی به طرف انتهای ابر، پایین می آیند. بنابراین، بخش پایینی ابر دارای بار منفی شده، این بار منفی به صورت برق به طرف زمین تخلیه می گردد.» ۳
اطلاعات فوق، کشفیات نوین علم هواشناسی است. تا سال ۱۶۰۰ پس از میلاد، عقاید ارسطو در ارتباط با هواشناسی، در کشورهای غیر مسلمان حاکم بود. به طور مثال، ارسطو معقتد بود «جو، شامل دو نوع هواست: هوای مرطوب و هوای خشک. او رعد را صدای حاصل از برخورد هوای خشک با ابرهای مجاور و برق را ناشی از برافروختن و سوختن هوای خشک با شعله ضعیف و کم نور می دانست.»۴
نظریات او بخشی از دانش هواشناسی در زمان نزول وحی (۱۴۰۰ سال پیش) بوده است.
حال نگاهی دقیق تر به زمین بیندازیم. کوهها و عظمت آنان را در نظر بگیریم. آیا چیزی در ارتباط با این ساختمان عظیم هست که بتواند کلیدی برای راهنمایی ما در جهت درک خاستگاه جهان باشد؟
▪ قرآن و کوهها
کتابی با عنوان «زمین» منبع اصلی مطالعه در بسیاری از دانشگاه های سراسر جهان است. یکی از نویسندگان این کتاب فرانک پرس است. او در حال حاضر رئیس آکادمی علوم در آمریکاست. «پرس» در کتاب خود، «کوهها را پایه های اصلی می داند که در زمین جاسازی شده اند. در نتیجه، کوهها شکلی مانند میخ دارند و بسته به عمق کوهها، شکل میخها نیز متفاوت است.» ۵
قرآن کوهها را چنین توصیف می کند: «آیا ما زمین را بستری نساختیم و کوهها را میخهایی؟» (۷-۶:۷۸)
علم زمین شناسی نوین ثابت کرده است کوهها پایه های عمیقی زیر سطح زمین دارند و این پایه ها می توانند در ارتفاعات و در بالای سطح زمین به یکدیگر برسند. بنابراین، واژه مناسب برای توصیف کوهها بر اطلاعات، همان واژه «میخ» است.
تاریخ علوم به ما نشان می دهد «نظریه پایه های عمیق کوهها، تنها در نیمه دوم قرن نوزده مطرح شده است.
کوهها همین طور، نقش اساسی در ثابت نگه داشتن پوسته زمین دارند. آنها مانع لرزش زمین می شوند.»۶
خداوند در قرآن می فرماید: « و بر زمین کوههای بزرگ افکند تا شما را نلرزاند...» (۱۵:۱۶)
نظریه جدید ساختمان طبقات زمین شناسی می گوید کوهها به مثابه تثبیت کننده زمین عمل می کنند. شناخت نقش کوهها به عنوان ثابت نگهدارنده زمین، تنها از اواخر دهه ۱۹۶۰ در چارچوب مطالعات طبقات زمین شناسی قرار گرفت.
آیا کسی می توانسته در زمان حضرت محمد(ص) شکل حقیقی کوهها را بداند؟ آیا کسی می توانسته تصور کند کوههای بزرگ و سختی، در اعماق زمین گسترده شده، ریشه دوانیده باشند؟ (همانطوری که دانشمندان ادعا می کنند)
کتابهای زمین شناسی تاکنون تنها بخشی از کوهها را که خارج از سطح زمین و قابل مشاهده است، توصیف کرده اند. اما اکنون زمین شناسی نوین، حقیقت آیات قرآن را اثبات کرده است.
آبهایی که سطح زمین را پوشانده اند، چطور؟ آیا حقایقی نهفته در زیر دریاها وجود ندارد؟
▪ قرآن، عمق دریاها و امواج درونی
خداوند در قرآن می فرماید: «تاریکی هایی است در دریایی ژرف که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجی دیگر و بر فرازش ابری است تیره، تاریکی هایی بر فراز یکدیگر، آن سان که اگر دست خود بیرون آرد، آن را نتواند دید.» (۴۰:۲۴)
این آیه به تاریکی موجود در اعماق دریاها و اقیانوسها اشاره دارد؛ جایی که اگر انسان دستش را دراز کند، قادر نیست آن را ببیند. «این تاریکی در اعماق ۲۰۰ متر و زیر آن یافت می شود. در این عمق، تقریباً هیچ نوری وجود ندارد و زیر هزار متر مطلقاً نور یافت نمی شود.»۷
انسانها نمی توانند بدون کمک تجهیزات خاص، بیش از چهل متر فرو روند و در قسمت تاریک و عمیق اقیانوسها، زنده بمانند.
دانشمندان اخیراً این تاریکی را به وسیله روشهای پیشرفته و زیردریایی ها که آنها را قادر ساخته است در اعماق اقیانوسها تفحص کنند، کشف کرده اند.
در قرآن می خوانیم دریاهای عمیق، با امواج پوشانده شده اند.
در بالای این امواج، امواج دیگری قرار دارد و در بالای آنها ابرها هستند. کاملاً روشن است این مجموعه دوم امواج، امواج سطح آبها هستند که می توانیم آنها را مشاهده کنیم، زیرا بالای این امواج، ابرها قرار دارند. اما امواج اولی چطور؟
«دانشمندان اخیراً موفق به کشف امواج درونی شده اند. امواجی که از برخورد لایه هایی با تراکمهای مختلف، ایجاد می شوند.
دلیل اصلی ایجاد امواج درونی این است که آبهای عمیق دارای تراکم بیشتری نسبت به آبهای سطحی هستند. این امواج مانند امواج سطحی عمل می کنند و حتی همانند آنها می شکنند. امواج درونی با چشم بشر قابل مشاهده نیستند، بلکه تنها به وسیله مطالعه تغییرات دما یا شوری آب در محلهای معین، قابل بررسی است.»۸
آبها قسمتهای زیادی از سطح زمین را پوشانده اند و حتی با خاک در رودخانه ها و نهرها ترکیب می شوند. چه چیزی باعث می شود آب با خودش ترکیب نگردد؟
▪ قرآن، دریاها و رودخانه ها
علم جدید دریافته است در نقاطی که دو دریای مختلف با یکدیگر برخورد می کنند، مانعی بین آنها به وجود می آید. این مانع دو دریا را چنان از یکدیگر جدا می سازد که هر دریا دما، شوری و تراکم خود را دارد. به عنوان مثال، آب دریای مدیترانه گرمتر، شورتر و کم تراکم تر نسبت به اقیانوس اطلس است.
زمانی که آب دریای مدیترانه در جبل الطارق به آب اقیانوس اطلس وارد می شود، چند صد کیلومتر در این آب با عمق حدود هزار متر وارد می شود، در حالی که ویژگیهای گرمی، شوری و کم تراکمی خود را حفظ می کند. آب دریای مدیترانه در این عمق بدون تغییر می ماند. علت این امر، وجود مانع بین آنهاست، به طوری که حتی در اعماق ۱۴۰۰ متر و در مسافتی حدود ۱۰۰ - تا ۲۵۰۰+ متر، ما هر دو نوع ساختمان آب را در شرایطی که شوری و دمای خود را حفظ کرده اند، می یابیم.
اگر چه در این آبها، امواج بزرگ، جریانها و جزر و مد قوی وجود دارد، اما هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند و این مانع را نمی شکنند.
خداوند در قرآن بیان می کند بین دو دریا که به یکدیگر برخورد می کنند حد فاصلی است و آنها از آن تجاوز نمی کند. (۲۰-۱۹: ۵۵)
اما زمانی که قرآن از جدا کننده آب شور و شیرین سخن می گوید، وجود «حایل» را ذکر می کند. خداوند می فرماید: «و اوست کسی که دو دریا را به سوی هم روان کرد؛ یکی شیرین و دیگری شور و میان آن دو، حایلی استوار قرار داد.» (۵۳:۲۵)
ممکن است این سؤال پیش آید: چرا قرآن زمانی که از جدا کننده آب شیرین و شور سخن می گوید، واژه «حایل» را به کار می برد، اما وقتی از جدا کننده دو دریا سخن می گوید، این واژه را به کار نمی برد؟
علم جدید دریافته است در دهانه رودخانه ها جایی که آب شیرین و شور به یکدیگر برخورد می کنند، شرایط تا حدی با نقطه ای که دو دریا با هم تلاقی دارند، متفاوت است. آنها کشف کرده اند آنچه آب شیرین را از آب شور در دهانه رودخانه ها جدا می سازد، دیواره ای (منطقه جدایی) است که خود میزان نمک متفاوتی از آب شیرین و شور دارد.
این اطلاعات اخیراً با کمک تجهیزات پیشرفته اندازه گیری دما، شوری، تراکم و ... به دست آمده است.
چشم انسان قادر نیست تفاوت بین آب دو دریا را تشخیص دهد و دو دریای مختلف، یک دریای مشابه و همجنس به نظر می رسند. همان طور که توانایی تشخیص تقسیم آب در دهانه رودخانه ها را به سه نوع شیرین، شور و حایل(منطقه جدا سازی) ندارد.

وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.