سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)


ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)
خصائص و ویژگیهایی كه از طرف حضرت حق، جلّت عظمته به حضرت ولی عصر روحی له الفدا افاضه شده چیست؟ با بررسی كه بنده كرده ام، حدود ۴۴ یا ۴۵ خصیصه برای امام زمان (ع) نقل شده است. كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می كنیم:
۱) خصیصه اول، نور امام زمان (ع) است. در بعضی از زیارات می خوانیم: »السلام علیكم یا نوراللَّه السّاطع«. چهارده معصوم انوار الهی هستند منتها نور امام زمان (ع) داری جذابیت خاصی است. چهارده نور مقدس به نور توحید و ولایت و در عالم انوار منورند و نور هر كدام داری رنگ و جلوه خاصی است. اما نور حضرت بقیهٔاللَّه (ع) جاذبه بیشتری دارد و جلب توجه بیشتری می كند.
همان طور كه راجع به حضرت فرموده اند: »المهدی طاووس اهل الجنهٔ«.
در میان پرندگان زیبا طاووس جلوه دیگری و جذابیت خاصی دارد. لذا شب معراج نبی اكرم(ص) وقتی به انوار معصومین رسیدند نور امام زمان (ع) بیشتر جلب توجه كرد. سؤال كردند: پروردگارا این نور سبزی كه شمشیر به دست ایستاده نور كیست؟
حضرت حق در پاسخ پیامبر(ص) حالات و آثار وجودیه امام زمان(ع) را بیان فرمودند. بنابراین می توان گفت كه نور امام عصر(ع) در عالم انوار هم متمایز بوده است و این یكی از امتیازات و خصائص ایشان است.
۲) خصیصه دوم، یكی دیگر از امتیازات و خصایص حضرت بقیهٔاللَّه(ع) سیر نسبی حضرت است. همانطوری كه می دانید سادات بعضی منسوب به امیرالمؤمنین هستند. یعنی »علوی«اند. عده ای نسبشان به امام مجتبی(ع) می رسد و حسنی و طباطبایی اند.
عده ای نسبشان به امام حسین(ع) می رسد؛ یعنی »حسینی«اند. برخی دیگر نیز سجادی، باقری، موسوی، رضوی اند. اما حضرت بقیهٔاللَّه (ع) در اصلاب معصومین بیشتری بوده اند. از امیرالمومنین تا امام حسن عسكری علیهم السلام. و این سیر به این كیفیت از مختصات حضرت بقیهٔاللَّه روحی له الفدا است.
۳) خصیصه سوم، از دیگر ویژگیهای حضرت بقیهٔاللَّه(ع) این است كه در وقت ولادت آن حضرت دو ملك از طرف حضرت حق نازل شدند و قنداقه حضرت را به آسمان بردند و حضرت حق خطاب به ایشان فرمود: مَرحبا به تو ای بنده من كه یاری كننده دین منی و ظاهر كننده امر من و هادی عباد من هستی. قسم خوردام كه به تو اخذ كنم و به تو بیامرزم.
۴) خصیصه چهارم، وارد شده كه: در آسمان چهارم و عالم انوار خانه ای است كه به آن »بیت الحمد« گویند. در آن خانه نوری است كه از روز تولد حضرت بقیهٔاللَّه(ع) تا روز فرج ایشان آن نور خاموش نمی شود.
۵) خصیصه پنجم، در شرع مقدس جمع كردن بین اسم و كنیه حضرت نبی اكرم(ص) جایز نیست، مگر در مورد خاتم الاوصیا(ص) كه ایشان نامشان نام نبی اكرم(ص) و كنیه اش كنیه نبی اكرم؛ یعنی ابوالقاسم است.
۶) خصیصه ششم، در زمان غیبت، نام بردن از آن حضرت به اسمی كه اسم نبی اكرم(ص) است، حرام است. البته در این زمینه بین بزرگان اختلاف است و هشت قول در اینجا وجود دارد؛ بعضی به عدم جواز به طور مطلق بعضی دیگر به جواز به طور مطلق و بعضی دیگر هم به تفصیل قائل شده اند. البته بزرگان مذهب؛ مثل شیخ مفید و شیخ طوسی معتقد به حرمت هستند. اما اینكه منظور از بردن اسم ایشان چیست؟ آیا به لفظ گفتن است؛ به كتابت نوشتن است؛ در مجالس خصوصی گفتن است؛ در زیارات خواندن است یا... خودش بحث جداگانه ای است. در هر حال، معروف این است كه نام حضرت بقیهٔاللَّه، روحی له الفداه، در زمان غیبت احتیاطاً برده نشود و به جای آن از القاب و كنیه ایشان - كه حدود ۱۸۲ لقب و كنیه است - استفاده شود.
۷) خصیصه هفتم، حضرت مهدی(ع) را بعد از تولد - كه توسط پدرشان اذان در گوش ایشان گفته شد و پدر فرمود: فرزندم مطالبی را بیان نما و بیان نمودند - به روح القدس سپردند و بعد از چهل روز برگرداندند كه رشد زیادی كرده بودند.
۸) خصیصه هشتم، عدم معاشرت و مصاحبت ایشان با كفار، مشركان، منافقان و فاسقان است. حضرت مهدی(ع) الان ۱۱۶۸ سال دارند۴ ولی در این مدت هیچ گونه مجالستی با این گروه ها نداشته و ندارند به خلاف پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع) كه بالاجبار با مشركان و منافقان و... مجالست داشتند.
۹) خصیصه نهم، بیعت احدی از جبّاران بر گردن آن حضرت نیست. تمام ائمه معصومین(ع) در زمان جبّاری از جباران، بودند و زیر فرمان آنها، امّا حضرت بقیهٔاللَّه(ع) زیر فرمان احدی نیستند.
۱۰) خصیصه دهم، بر بازوی راست حضرت بقیهٔاللَّه در زمان تولدشان، با خط جلّی نوشته شده بود: »جاءالحق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً« و بر بازوی چپ ایشان نوشته شده بود: »بقیهٔاللَّه خیر لكم إن كنتم مؤمنین«. حضرت نبی اكرم(ص) در بین دو كتف مفهر خاتمیت داشتند و حضرت خدیجه هم بعد از دیدن آن مهر شیفته حضرت شد و به آن عظمت [مهر نبوت] حاضر شد ملامتها را به جان بخرد و در خدمت آن حضرت باشد. حتی مشركان هم آن مهر را دیده بودند. پس همانطور كه مهر پیامبر اكرم(ص) نشان این بود كه آن حضرت خاتم الانبیاء است، مهر حضرت بقیهٔاللَّه هم نشان این است كه آن حضرت خاتم الاوصیاست و بعد از ایشان وصی نیست.۵
۱۱) خصیصه یازدهم، حضرت حق، جلّ و علا، در روایت معراجیه و غیر معراجیه، تمام انبیا را نام برده؛ مانند موسی، عیسی و...، لكن حضرت نبی اكرم(ص) را به لقب ذكر كرده مگر در یك یا دو جای قرآن؛ مثلاً »یس والقرآن الحكیم«، »ن والقلم«، »یا أیّهاالرسول...« و... - به لقب اسم بردن به خاطر عظمت است - در مورد حضرت بقیهٔاللَّه هم همین است. خداوند این بزرگوار را نیز به اسم نام نبرده، بلكه در قرآن و روایات معراجیه با لقب از ایشان یاد كرده است؛ مثل »جاءالحق« كه اشاره به امام زمان(ع) است یا »بقیهٔاللَّه« كه از القاب ایشان است.
پس به خاطر عظمت حضرت ولی عصر(ع) مكرراً از ایشان به لقب و كنیه نام برده شده و اسم ایشان برده نشده است. به هر حال بحث از امام زمان(ع) مفصل است و چنانكه گفتیم ایشان حدود ۴۴-۴۵ خصیصه دارند.
هر امامی در زمان خود مسئولیت عالم وجود، هم از حیث تكوین و هم از حیث تشریع، را به عهده دارد لكن حضرت بقیهٔاللَّه موقعی كه مسئولیت تشریعی به عهده ایشان موكول می شود، آثار و علائمی ایجاد می شود كه در دنیا نمونه خواهد بود.
وظایف ما سنگین است. مكرراً عرض كرده ام - چنان كه بزرگان فرموده اند - فرج خیلی نزدیك است. البته باید هر كس را كه برای ظهور وقت تعیین می كند تكذیب كنید؛ چون حتی اگر كسی هم زمان ظهور را بداند حق بیان كردن ندارد. مضافاً اینكه ما كسی هم نداریم كه بداند. اما ما وظیفه داریم كه انتظار داشته باشیم... یكی از وظایف ما دعا كردن برای فرج است. كسی مدتی قبل خدمت حضرت تشرف پیدا كرده بود، حضرت فرموده بودند: به دوستان ما بگویید: چرا شما به فكر ما نیستید؟ فرج شما و رفع گرفتاری شما در فرج من است. فرج من نزدیك شده است از خدا بخواهید كه بداء حاصل نشود.
بعد از هر نمازی دو دعای مستجاب داریم - دعا كنید برای تعجیل فرج. در مكیال المكارم مفصلاً نوشته كه چه موقع دعا كنید. اما مثل اینكه تمام اوقات باید برای فرج آن حضرت دعا كرد، به گونه ای كه ارتباط و سیم دائماً وصل باشد تا از مزایای ولایت دائماً بهره مند شویم.
راجع به كسانی كه به خدمت حضرت مشرف شده اند در كتابها زیاد نوشته اند ولی خیلی ها را بیخودی نوشته اند و تشرف ندارند؛ چون كسانی كه ملازم حضرت اند پنج طایفه اند: نجبا، نقبا، اوتاد، رجال الغیب و صلحا و هر كدام هم عدد محصوری هستند.
در روایات متعدد آمده است كه سی نفر همیشه ملازم حضرت هستند و مجموع این پنج طایفه هم حدود ۵۰۰ نفرند و در مواقع اضطرار كه بنده و امثال بنده، التجا به آن حضرت پیدا می كنیم یكی از اینها می آیند و كار ما را اصلاح می كنند و تو گمان می كنی كه امام زمان است. تو مگر ایشان را دیده بودی كه می گویی امام زمان است؟ چون اشخاص یك دفعه با این ملازمان امام زمان(ع) برخورد می كنند، گمان می كنند امام زمان(ع) را دیده اند. هر كس كه تشرف یابد خیلی درجه اش بالا می رود؛ یعنی انوار قدیسه ولایت در او منشعب می شود و او را جذب ولایت می كند كه این برای كسانی مانند شیخ انصاری ها، مقدس اردبیلی ها و... رخ می دهد. حالا هر كسی پیدا شده این را می گوید. بله، ممكن است به هنگام گرفتاری و توسل به آن حضرت، یكی از نقبا كار را حل كرده باشد.

سخنرانی حضرت آیت اللَّه ناصری

منبع : ماهنامه موعود

مطالب مرتبط

نکته های علمی از امام صادق(ع)

نکته های علمی از امام صادق(ع)
درتحقیقی كه گروهی از دانشمندان صاحب نام مجمع مطالعات ادیان جهان دراستراسبورگ فرانسه انجام دادند. آنان نكات و مسائل بسیار مهم علمی را كه امام صادق(ع) به آنها پرداخته و یا به شاگردانش تعلیم داده بود مورد بررسی قرار داده اند كه بخشی از این تحقیقات در كتاب امام صادق مغز متفكر شیعه ترجمه ذبیح الله منصوری منعكس شده است. مقاله حاضر اشارات گذرائی است به برخی ازاین نظرات علمی امام (ع) كه از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
حضرت امام صادق(ع) درطول یك سوم قرن بر مردم امامت و زعامت داشت. دراین فرصت تلاش او بیدار كردن افكار و عقول، احیای تفكرات شیعی، نشر علوم مختلف، تنظیم خط فكری تشیع علوی، جهت دهی مردم بسوی خیر و سعادت و ایجاد تحول درجامعه اسلامی بود و از دو طریق خدمت بزرگی را به اسلام عرضه كرد. یكی از راه آموزش انواع علوم اعم از اسلامی و علوم اساسی و پایه و دیگر از راه ساختن مدل و الگوهای ماندگار و تأثیرگذار. لذا مجموعه اقدامات برجسته امام صادق (ع) باعث شد مذهب شیعه را بنام شیعه جعفری بنامند.
دربعضی از نقل های تاریخ تعداد دانش آموختگان نخبه مكتب امام صادق (ع) را از چهار هزار نفر تا دوازده هزار نفر ذكر كرده اند كه نام تنی چند از آنها به لحاظ ورزیدگی و تخصص در گروه های گوناگون علمی بشرح زیر است:
۱) مناظره و كلام :هشام بن حكم، مفضل، مؤمن طاق، حمزه طیار
۲) فقه: حدود ۱۲۳ تن از فقهای صاحب نام از جمله شاگردان امام بودند كه بعدها صاحب نظر درفقه و مرجع فقهی و محل رجوع مردم شدند. از قبیل: ابان بن تغلب، ابابصیر، عبداله منان، جمیل بن صالح، جمیل بن دراح، حمران، محمد بن مسلم و بعضی فقهای عامه.
۳) تفسیر: زراره بن اعین، ابان بن تغلب، عطاء بن ابی ریاح، مكرامه، ابوعبداله، عبدالرحمن قاسم
۴) علوم پایه: جابربن حیان، كه فقط درعلم شیمی ۵۰۰ رساله را به او نسبت داده اند. جابر مدعی بود همه را از محضر امام و مولایم جعفر بن محمد(ع) آموخته ام و همچنین ۳۰۰ رساله در فلسفه، ۱۳۰۰ رساله در وصف ابزار و ادوات جنگی ۵۰۰رساله درپزشكی و كتبی هم درمنطق وذیج و ریاضی را جابر بن حیان و دیگر شاگردان امام (ع) تألیف نمودند كه شمار آن را تا ۳۹۰۰ رساله نقل كرده اند.
۵) علوم جغرافیا، فلسفه، تاریخ، گیاه شناسی، طب و علوم قرآنی و... ازجمله علومی بودند كه در هر مورد امام صادق شاگردانی را تربیت نمود.
۱) تعریف علم:
امام صادق(ع) فرمود: هر چیز كه به آدمی بیاموزد علم است و بعد از احكام دین برای یك مسلمان واجب تر از علم و ادب چیزی نیست.
۲) تعریف ادب:
امام صادق(ع) فرمود: ادب عبارت از جامه ایست كه بر آنچه می گویند و می نویسند می پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب تر جلوه كند. بالای سر امام صادق (ع) درمحلی كه برای تدریس نشسته بود این بیت بنظر می رسید:
لیس الیتیم من مات والده - ان الیتیم یتیم العلم و الادب
یتیم آن نیست كه پدرش مرده، بلكه آن است كه از علم و ادب بی بهره باشد.
۳ ) علوم مختلف و ترجیح آنها بر یكدیگر
از امام صادق(ع) پرسیدند كه بین علوم متعدد كدام یك از آنها بر دیگری ترجیح دارد؟
فرمودند: از لحاظ كلی، هیچ علم بر علوم دیگر مرجح نیست لیكن موارد استفاده از علوم فرق می كند و در نتیجه آدمی بایستی از بعضی علوم زودتر و بیشتر استفاده نماید و دو علم كه در زندگی آدمی بیشتر مورد نیاز است علم دین و علم پزشكی است و روزی خواهد آمد كه انسان از علوم دیگر كه اكنون استفاده نمی شود، بهره بگیرد و محال است یك علم، فایده علمی نداشته باشد.
۴ ) نیاز به علم
از امام صادق(ع) پرسیدند: چه موقع انسان از علم غنی می شود؟
فرمودند: اگر انسان هزارها سال عمر كند و پیوسته مشغول تحصیل باشد تمام یافتنی ها را فرا نخواهد گرفت. بنابراین هرگز زمانی نمی رسد كه یك نفر بتواند احساس كند از علم غنی است. فقط آنهایی احساس می كنند از علم بی نیازند كه جاهل باشند.
۵ ) جهل مركب
امام صادق(ع) فرمود: تا كسی در جهل مركب فرو نرفته باشد، وجود خداوند را انكار نمی كند و هركسی كه عقل دارد و دانا می باشد ولو دانایی او از حدی تجاوز نكند، می فهمد كه وجود خداوند را جای تردید نیست.
۶ ) علم و عقیده
امام صادق(ع) فرمود: عمل هركس باید با عقیده او موافق باشد و عقیده هركسی باید از افكارش استخراج شده باشد. انسان در آغاز صدیق بوجود می آید و عملی برخلاف عقیده خود نمی كند ولی بعدها و در بعضی اشخاص این پدیده بوجود می آید كه عملشان برخلاف عقیده آنها باشد و دروغ بگویند. كودك خردسال دروغ نمی گوید و عملش مطابق با عقیده او می باشد. اگر از كسی خوشش بیاید، خود را در آغوش وی می اندازد و اگر از كسی بدش بیاید از او روی برمی گرداند.
هرچه بخواهد سوی آن دست دراز می كند و اگر چیزی را نخواهد محال است كه بتوانند به او بدهند و این ها نشان می دهد كه انسان صدیق بوجود می آید و اعمالش مطابق با پندارش است. اما بعد از این كه به سن رشد رسید در بعضی از اشخاص كردار، برخلاف پندار می شود و دروغ گویی جای راست گفتن را می گیرد.
۷ ) پیدایش دنیا
امام صادق(ع) فرمود: «جهان از یك جرثومه بوجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیدا كرد و تنوع ماده ناشی از كمی یا زیادی ذرات آنها می باشد.»
این تئوری با تئوری اتمی راجع به پیدایش جهان كه امروز دانشمندان به آن معتقدند هیچ تفاوتی ندارد. دو قطب متضاد، در شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ، سبب تكوین اتم گردیده و اتم هم ماده را به وجود آورده و تفاوتی كه بین (عناصر) دیده می شود ناشی از كمی یا زیادی چیزهایی است كه درون اتم عناصر موجود می باشد.
۸ ) در مورد زمین
امام صادق(ع) فرمود: «زمین، پیرامون خود می گردد و آنچه سبب توالی روز و شب می شود گردش خورشید در اطراف زمین نیست، بلكه گردش زمین در پیرامون خود باعث این می شود كه روز و شب به وجود بیاید و دائم نیمی از زمین تاریك و شب و نیمی دیگر روشن و روز است.»
امام صادق(ع) در آن روزگار آن هم در نقطه ای دور از مراكز علمی، با اطلاع از مكانیك نجومی و آگاهی از اینكه اثر نیروی جاذبه، با دو شكل كه یكی بشكل نیروی فرار از مركز و دیگری بشكل نیروی جذب بسوی مركز بروز می كند، سبب می شود كه اجرام آسمانی دور خود بگردند، حقیقت گردش زمین به دور خود را اعلام كرد كه این نظریه با پیشرفت های علمی از قرن پانزدهم میلادی به بعد زمانی به ثبوت رسید كه فضانوردان قدم به كره ماه گذاشتند.
۹) پیدایش جهان
جابربن حیان از امام صادق(ع) پرسید: آیا ممكن است روزی بفهمیم جهان با چه ابزاری ساخته شده است؟
فرمودند: بلی ای جابر. بطوری كه تا امروز تجربه شده علم دارای دوره های ركود و جنبش است و امكان دارد در آینده دوره های جنبش علمی بیاید و در آن ادوار، نوع بشر بفهمد كه جهان با چه ابزاری ساخته شده است.
۱۰ ) علوم دنیاهای دیگر
امام صادق(ع) فرمود: غیر از این جهان كه ما زندگی می كنیم دنیاهایی وجود دارد و در آن دنیا علومی است كه شاید با علوم این جهان فرق دارد.
از امام صادق(ع) پرسیدند: اگر علم آموختنی است چرا علوم دنیاهای دیگر با علوم این جهان فرق دارد. فرمودند: در دنیاهای دیگر دو نوع علم وجود دارد و نوعی از آن شبیه علوم این جهان است و اگر كسی از این جهان به آن دنیاها برود، می تواند آن علوم را فراگیرد اما در بعضی از دنیاهای دیگر شاید علومی وجود دارد كه اندیشه مردم این دنیا قادر به ادراك آنها نیست برای این كه آن علوم را با عقل مردم این جهان نمی توان ادراك كرد.
۱۱) اهمیت تاریخ
امام صادق(ع) در اسلام اولین كسی بود كه روایات تاریخی را با دیده نقادی نگریست و نشان داد كه روایات تاریخی را نباید بدون تعمق و نقد پذیرفت. از همین رو (ابن جریر طبری) وقتی برای نوشتن تاریخ قلم بدست گرفت دانست باید چیزهایی را بنویسد كه عقل می پذیرد و از ذكرافسانه و بافته های عوام خودداری كند.۱۲) خواص اشیاء
امام صادق (ع) فرمود: وقتی بتوانیم قسمتی كوچك ازیك شیء را بطور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم از روی خواص آن به خواص جسم بزرگ پی می بریم. برای ما تحقیق در مورد آب موجود در دریاهای جهان امكان ندارد ولی اگر قطره ای از آب یك دریا را مورد تحقیق قراردهیم می توانیم از آنچه فهمیده می شود به خواص تمام دریا پی ببریم.
دكارت اولین كسی است كه درتحقیق علمی جدید گفت: برای اینكه بتوان به حقیقت علمی اشیاء پی برد باید جسم را به قسمت های كوچكی و باز هم كوچكتر تقسیم كرد و سپس كوچكترین قسمت جسم را مورد تحقیق قرارداد و بخواص آن پی برد از اینرو با كشف خواص كوچكترین قسمت جسم، خواص همه آن جسم قابل شناخت است.
۱۳) رابطه نور و اشیاء
امام صادق (ع) فرمود: نور ازطرف اشیاء بسوی چشم ما می آید و آن نور كه از طرف هر شیء به سوی ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را بخوبی نمی بینیم و اگر تمام نوری كه از یك شی ء دور، بسوی چشم می آید، بدیده برسد ما شیء دور را نزدیك خواهیم دید واگر بتوان چیزی ساخت كه بدان وسیله تمام نوری را كه از یك شی ء دور بیاید به چشم تابانید درصحرا شتری را كه در فاصله سه هزار ذرع می چرخد در فاصله شصت زرعی خواهیم دید یعنی پنجاه برابر آن را نزدیكتر مشاهده خواهیم كرد. و درمورد سرعت نور نظریه امام صادق (ع) بسیار جالب توجه است كه فرمود: سرعت نور كه بطرف چشم ما می آید فوری است و از انواع حركات است و نور حركت است و نور قوی می تواند اجسام را بحركت درآورد و نوری كه در طور سینا بر حضرت موسی آشكار شد از نورهائی بود كه اگر مشیت الهی تعلق می گرفت، كوه را بحركت درمی آورد (تئوری لیزر)
راجر بیكون، استاد دانشگاه آكسفورد می گوید اگر چیزی بسازیم كه تمام نور اشیای دور دست را به چشم ما برساند ما آنها را پنجاه برابر نزدیكتر خواهیم دید.
۱۴) ستارگان نورانی
امام صادق(ع) فرمود: دربین ستارگان كه شب در آسمان می بینیم ستارگانی هستند كه آن قدر نورانی می باشند كه خورشید در قبال آنها تقریباً بی نور است.
۱۵) اجزاء خاك و بدن انسان
امام صادق(ع) فرمود: آنچه درخاك هست دربدن انسان هم یافت می شود. چهار قسمت زیاد است و هشت قسمت كمتر از آن چهار قسمت وهشت قسمت دیگر خیلی كمتر از هشت قسمت اول. دانشمندان می گویند:
كره زمین از یكصد ودو عنصر بوجود آمده و همه آن عناصر در بدن انسان وجود دارد. آن هشت قسمت كه بفرموده امام صادق (ع) دربدن انسان خیلی كم است عبارتند از:
مولیبدن- سیلیسیوم - فلوئور-كوبالت - منگنز - ید-مس -روی
آن هشت چیز كه در بدن انسان نسبت به هشت عنصر فوق نسبت زیادتری دارد عبارتند از:
منیزیم -سدیم- پتاسیم -كلسیم - فسفر-كلر -گوگرد-آهن
و آن چهار عنصر كه در بدن انسان خیلی زیاد می باشد عبارتند از:
اكسیژن -كربن - هیدروژن - ازت
۱۶) محیط زیست:
امام صادق (ع) فرمود: محیط پیرامون خود را آلوده نكنید.
۱۷) حوادث غیرمترقبه
امام صادق(ع) فرمود: زمانی دراوضاع دنیا بی نظمی مشاهده می كنید كه ناگهان طوفان می شود و سیل جاری می گردد و زلزله خانه ها را ویران می نماید. این ها را دلیل بر بی نظمی جهان ندانید و آگاه باشید كه هریك از این وقایع غیرمنتظره از یك یا چند قاعده ثابت و غیرقابل تغییر پیروی می نماید و بر اثر آن قواعد ثابت این وقایع روی می دهد.
۱۸) حركت اشیاء و موجودات
امام صادق (ع) فرمود: هرچه هست حركت دارد و حتی جمادات دارای حركت هستند و گرچه چشم ما حركت آنها را نمی بیند ولی نمی توان چیزی را یافت كه حركت نداشته باشد و هرچه هست مجذوب خالق می باشد. اگر لحظه ای حركت متوقف گردد انسان می میرد ولی بعداز مرگ هم حركت بطرزی دیگر ادامه پیدا می كند، چون جسم آدمی می پوسد.
۱۹) توصیه به مادران درخصوص كودكان
امام صادق(ع) فرمود: مادران كودكان شیرخوار خود را در طرف چپ خود بخوابانند.
مركز تحقیقات دانشگاه كورنیل آمریكا پس از یك قرن تحقیق در مورد نوزادان به این نتیجه رسید كه در روزهای اول بعد از تولد، وقتی نوزاد به طرف چپ مادر می خوابد آرام تر از طرف راست است و اگر نوزاد را در طرف راست بخوابانید در فواصل نزدیك از خواب بیدار می شود و شیون می كند. عادتی كه جنین، قبل از تولد به شنیدن صدای ضربان قلب مادر دارد بصورتی است كه بعداز تولد هم اگر صدای ضربان قلب مادر را نشنود احساس اضطراب می كند.
۲۰) عمر طولانی
امام صادق(ع) فرمود: آدمی برای این آفریده شده كه عمری طولانی داشته باشد و خود او عمرش را كوتاه می كند. اگر انسان بر طبق قوانین دین اسلام عمل نماید و از منهیات بپرهیزد و در خوردن و آشامیدن بر طبق دستور قرآن اسراف ننماید از عمر طولانی بهره مند خواهد شد.
۲۱) سرایت بیماری
امام صادق(ع) فرمود روشنائی هائی هست كه اگر از یك بیمار بر یك شخص سالم بتابد ممكن است آن شخص سالم را بیمار كند.
مركز تحقیقات پزشكی و زیست شناسی شوروی اعلام كرد: اولا از سلول های بیمار اشعه ساطع می شود و ثانیاً نوعی از این اشعه به گونه ای است كه هرگاه حتی بدون كوچكترین تماس بر سلول های سالم بتابد آنها را بیمار خواهد كرد.
۲۲) فلسفه مرگ
امام صادق(ع) فرمود یكی از قواعدی كه درنظر افراد نادان بدون مصلحت و حتی مضر جلوه می نماید مرگ است و مردن انسان را یك ظلم بزرگ می دانند كه از طرف خداوند بر دنیای بشر وارد می آید. اما مرگ آدمی از روی مصلحت است و اگر مرگ نباشد نوع بشر منقرض خواهد گردید و دانشمندانی كه در قدیم درصدد برآمدند كه مرگ را از بین ببرند اشتباه می كردند و من به دانشمندان آینده توصیه می كنم كه درصدد برنیایند كه مرگ را از بین ببرند زیرا اگر مرگ از بین برود نوع بشر معدوم می گردد.
امام صادق(ع) خطاب به ابوشاكر (از مخالفین علمی امام) فرمود: اگر مرگ نباشد:
ـ ستمگران درصدد تصاحب اموال ضعفا برمی آیند و آنها را به قتل می رسانند.
ـ زندگی برای هیچ كس لذت ندارد. همان طور كه اگر كاركردن نباشد هیچ كس از استراحت لذت نمی برد.
ـ در قلب آدمی، ذره ای ترحم حتی نسبت به فرزندش بوجود نمی آید.
ـ در مدتی تعداد جمعیت آدمی، آن قدر زیاد می شود كه نوع بشر مشكل غذا پیدا می كند.
۲۳) فلسفه خلقت
جابربن حیان از امام صادق(ع) پرسید: خداوند كه انسان را می میراند پس برای چه او را به این جهان می آورد.
فرمودند: مرگ وجود ندارد و آنچه درنظر من و تو شكل مرگ جلوه می كند مبدأ زندگی دیگر است و از این جهت خداوند انسان را به این جهان می آورد كه دراین جا مرحله ای از تكامل را بپیماید. بعد ازاین مرحله، انسان با موجودیتی كامل تر از دوره گذشته به جهان دیگر می رود و در آنجا نیز مرحله ای از تكامل را می پیماید و علت نهائی خلقت عبارت است از بذل كرم از طرف خداوند نسبت به تمام موجودات حتی جمادات.

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!