سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ / Tuesday, 17 October, 2017

ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)


ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)
خصائص و ویژگیهایی كه از طرف حضرت حق، جلّت عظمته به حضرت ولی عصر روحی له الفدا افاضه شده چیست؟ با بررسی كه بنده كرده ام، حدود ۴۴ یا ۴۵ خصیصه برای امام زمان (ع) نقل شده است. كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می كنیم:
۱) خصیصه اول، نور امام زمان (ع) است. در بعضی از زیارات می خوانیم: »السلام علیكم یا نوراللَّه السّاطع«. چهارده معصوم انوار الهی هستند منتها نور امام زمان (ع) داری جذابیت خاصی است. چهارده نور مقدس به نور توحید و ولایت و در عالم انوار منورند و نور هر كدام داری رنگ و جلوه خاصی است. اما نور حضرت بقیهٔاللَّه (ع) جاذبه بیشتری دارد و جلب توجه بیشتری می كند.
همان طور كه راجع به حضرت فرموده اند: »المهدی طاووس اهل الجنهٔ«.
در میان پرندگان زیبا طاووس جلوه دیگری و جذابیت خاصی دارد. لذا شب معراج نبی اكرم(ص) وقتی به انوار معصومین رسیدند نور امام زمان (ع) بیشتر جلب توجه كرد. سؤال كردند: پروردگارا این نور سبزی كه شمشیر به دست ایستاده نور كیست؟
حضرت حق در پاسخ پیامبر(ص) حالات و آثار وجودیه امام زمان(ع) را بیان فرمودند. بنابراین می توان گفت كه نور امام عصر(ع) در عالم انوار هم متمایز بوده است و این یكی از امتیازات و خصائص ایشان است.
۲) خصیصه دوم، یكی دیگر از امتیازات و خصایص حضرت بقیهٔاللَّه(ع) سیر نسبی حضرت است. همانطوری كه می دانید سادات بعضی منسوب به امیرالمؤمنین هستند. یعنی »علوی«اند. عده ای نسبشان به امام مجتبی(ع) می رسد و حسنی و طباطبایی اند.
عده ای نسبشان به امام حسین(ع) می رسد؛ یعنی »حسینی«اند. برخی دیگر نیز سجادی، باقری، موسوی، رضوی اند. اما حضرت بقیهٔاللَّه (ع) در اصلاب معصومین بیشتری بوده اند. از امیرالمومنین تا امام حسن عسكری علیهم السلام. و این سیر به این كیفیت از مختصات حضرت بقیهٔاللَّه روحی له الفدا است.
۳) خصیصه سوم، از دیگر ویژگیهای حضرت بقیهٔاللَّه(ع) این است كه در وقت ولادت آن حضرت دو ملك از طرف حضرت حق نازل شدند و قنداقه حضرت را به آسمان بردند و حضرت حق خطاب به ایشان فرمود: مَرحبا به تو ای بنده من كه یاری كننده دین منی و ظاهر كننده امر من و هادی عباد من هستی. قسم خوردام كه به تو اخذ كنم و به تو بیامرزم.
۴) خصیصه چهارم، وارد شده كه: در آسمان چهارم و عالم انوار خانه ای است كه به آن »بیت الحمد« گویند. در آن خانه نوری است كه از روز تولد حضرت بقیهٔاللَّه(ع) تا روز فرج ایشان آن نور خاموش نمی شود.
۵) خصیصه پنجم، در شرع مقدس جمع كردن بین اسم و كنیه حضرت نبی اكرم(ص) جایز نیست، مگر در مورد خاتم الاوصیا(ص) كه ایشان نامشان نام نبی اكرم(ص) و كنیه اش كنیه نبی اكرم؛ یعنی ابوالقاسم است.
۶) خصیصه ششم، در زمان غیبت، نام بردن از آن حضرت به اسمی كه اسم نبی اكرم(ص) است، حرام است. البته در این زمینه بین بزرگان اختلاف است و هشت قول در اینجا وجود دارد؛ بعضی به عدم جواز به طور مطلق بعضی دیگر به جواز به طور مطلق و بعضی دیگر هم به تفصیل قائل شده اند. البته بزرگان مذهب؛ مثل شیخ مفید و شیخ طوسی معتقد به حرمت هستند. اما اینكه منظور از بردن اسم ایشان چیست؟ آیا به لفظ گفتن است؛ به كتابت نوشتن است؛ در مجالس خصوصی گفتن است؛ در زیارات خواندن است یا... خودش بحث جداگانه ای است. در هر حال، معروف این است كه نام حضرت بقیهٔاللَّه، روحی له الفداه، در زمان غیبت احتیاطاً برده نشود و به جای آن از القاب و كنیه ایشان - كه حدود ۱۸۲ لقب و كنیه است - استفاده شود.
۷) خصیصه هفتم، حضرت مهدی(ع) را بعد از تولد - كه توسط پدرشان اذان در گوش ایشان گفته شد و پدر فرمود: فرزندم مطالبی را بیان نما و بیان نمودند - به روح القدس سپردند و بعد از چهل روز برگرداندند كه رشد زیادی كرده بودند.
۸) خصیصه هشتم، عدم معاشرت و مصاحبت ایشان با كفار، مشركان، منافقان و فاسقان است. حضرت مهدی(ع) الان ۱۱۶۸ سال دارند۴ ولی در این مدت هیچ گونه مجالستی با این گروه ها نداشته و ندارند به خلاف پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع) كه بالاجبار با مشركان و منافقان و... مجالست داشتند.
۹) خصیصه نهم، بیعت احدی از جبّاران بر گردن آن حضرت نیست. تمام ائمه معصومین(ع) در زمان جبّاری از جباران، بودند و زیر فرمان آنها، امّا حضرت بقیهٔاللَّه(ع) زیر فرمان احدی نیستند.
۱۰) خصیصه دهم، بر بازوی راست حضرت بقیهٔاللَّه در زمان تولدشان، با خط جلّی نوشته شده بود: »جاءالحق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً« و بر بازوی چپ ایشان نوشته شده بود: »بقیهٔاللَّه خیر لكم إن كنتم مؤمنین«. حضرت نبی اكرم(ص) در بین دو كتف مفهر خاتمیت داشتند و حضرت خدیجه هم بعد از دیدن آن مهر شیفته حضرت شد و به آن عظمت [مهر نبوت] حاضر شد ملامتها را به جان بخرد و در خدمت آن حضرت باشد. حتی مشركان هم آن مهر را دیده بودند. پس همانطور كه مهر پیامبر اكرم(ص) نشان این بود كه آن حضرت خاتم الانبیاء است، مهر حضرت بقیهٔاللَّه هم نشان این است كه آن حضرت خاتم الاوصیاست و بعد از ایشان وصی نیست.۵
۱۱) خصیصه یازدهم، حضرت حق، جلّ و علا، در روایت معراجیه و غیر معراجیه، تمام انبیا را نام برده؛ مانند موسی، عیسی و...، لكن حضرت نبی اكرم(ص) را به لقب ذكر كرده مگر در یك یا دو جای قرآن؛ مثلاً »یس والقرآن الحكیم«، »ن والقلم«، »یا أیّهاالرسول...« و... - به لقب اسم بردن به خاطر عظمت است - در مورد حضرت بقیهٔاللَّه هم همین است. خداوند این بزرگوار را نیز به اسم نام نبرده، بلكه در قرآن و روایات معراجیه با لقب از ایشان یاد كرده است؛ مثل »جاءالحق« كه اشاره به امام زمان(ع) است یا »بقیهٔاللَّه« كه از القاب ایشان است.
پس به خاطر عظمت حضرت ولی عصر(ع) مكرراً از ایشان به لقب و كنیه نام برده شده و اسم ایشان برده نشده است. به هر حال بحث از امام زمان(ع) مفصل است و چنانكه گفتیم ایشان حدود ۴۴-۴۵ خصیصه دارند.
هر امامی در زمان خود مسئولیت عالم وجود، هم از حیث تكوین و هم از حیث تشریع، را به عهده دارد لكن حضرت بقیهٔاللَّه موقعی كه مسئولیت تشریعی به عهده ایشان موكول می شود، آثار و علائمی ایجاد می شود كه در دنیا نمونه خواهد بود.
وظایف ما سنگین است. مكرراً عرض كرده ام - چنان كه بزرگان فرموده اند - فرج خیلی نزدیك است. البته باید هر كس را كه برای ظهور وقت تعیین می كند تكذیب كنید؛ چون حتی اگر كسی هم زمان ظهور را بداند حق بیان كردن ندارد. مضافاً اینكه ما كسی هم نداریم كه بداند. اما ما وظیفه داریم كه انتظار داشته باشیم... یكی از وظایف ما دعا كردن برای فرج است. كسی مدتی قبل خدمت حضرت تشرف پیدا كرده بود، حضرت فرموده بودند: به دوستان ما بگویید: چرا شما به فكر ما نیستید؟ فرج شما و رفع گرفتاری شما در فرج من است. فرج من نزدیك شده است از خدا بخواهید كه بداء حاصل نشود.
بعد از هر نمازی دو دعای مستجاب داریم - دعا كنید برای تعجیل فرج. در مكیال المكارم مفصلاً نوشته كه چه موقع دعا كنید. اما مثل اینكه تمام اوقات باید برای فرج آن حضرت دعا كرد، به گونه ای كه ارتباط و سیم دائماً وصل باشد تا از مزایای ولایت دائماً بهره مند شویم.
راجع به كسانی كه به خدمت حضرت مشرف شده اند در كتابها زیاد نوشته اند ولی خیلی ها را بیخودی نوشته اند و تشرف ندارند؛ چون كسانی كه ملازم حضرت اند پنج طایفه اند: نجبا، نقبا، اوتاد، رجال الغیب و صلحا و هر كدام هم عدد محصوری هستند.
در روایات متعدد آمده است كه سی نفر همیشه ملازم حضرت هستند و مجموع این پنج طایفه هم حدود ۵۰۰ نفرند و در مواقع اضطرار كه بنده و امثال بنده، التجا به آن حضرت پیدا می كنیم یكی از اینها می آیند و كار ما را اصلاح می كنند و تو گمان می كنی كه امام زمان است. تو مگر ایشان را دیده بودی كه می گویی امام زمان است؟ چون اشخاص یك دفعه با این ملازمان امام زمان(ع) برخورد می كنند، گمان می كنند امام زمان(ع) را دیده اند. هر كس كه تشرف یابد خیلی درجه اش بالا می رود؛ یعنی انوار قدیسه ولایت در او منشعب می شود و او را جذب ولایت می كند كه این برای كسانی مانند شیخ انصاری ها، مقدس اردبیلی ها و... رخ می دهد. حالا هر كسی پیدا شده این را می گوید. بله، ممكن است به هنگام گرفتاری و توسل به آن حضرت، یكی از نقبا كار را حل كرده باشد.

سخنرانی حضرت آیت اللَّه ناصری

منبع : ماهنامه موعود

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
محسن موسوی بلده , کارت مبادلات ارزی , باراضافه , طاقبستان , کوانگ نین , پایگاه‌های نظامی , اظهارات رکیک ترامپ , ارتقاء آمادگی ها و ظرفیت های دفاعی , طوفان قاطع , یان یان , تیم منتخب , نرم افزارهای قفل شکسته , مخزن , زمان تمدید , پاستا قالبی , شایعه , گرافیک و تصویرسازی , شرکت بوئینگ , گارد ملی , جیره غذایی , انتخابات ۹۶ , تصویر برداری MRI , زن قشمی , لاوروف ظریف ولیدالمعلم , وزارت امور خارجه آریکا , فیلم خانه دختر , شهر حما , اتحادیه، , بارشهای شدید , نوروزعلی اسماعیلی , قرائت دفاعیات , واکنش محمد حیدری به اعتراضات , چالش‌های ‌زیست‌محیطی , موجودی عجیب , آنگ سانگ سو چی , بنگاهداری بانک , رییس مجلس , جاده وفاق , سن قانونی استعمال سیگار , بازی evolve , 3 قلو , دیه تصادف , قصه خواندن , میهن پرست , واکسن زیکا , دود و دم , دیدار روحانی با پوتین , دیدار فردوسی پور سفیر کشورمان در اردن با نایف حواتمه , روحانی فاضل , الشعله ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
مراقبت از چشم , خانهٔ سیدحسین بهشتی , نذری‌ها , غزل یا لغز , بزم و شراب لعل و خرابات و کافری , حملهٔ خفیف , مذاهب اسلامی ایران , فرایند ارتباط , موسیقی , دیدم رخ خوب گلشنی را , دانشگاه کیم ایل سونگ (Kim Il Sung University) , ارزیابی شدت بیماری در کولیت اولسروز , به ملازمان سلطان که رساند این دعا را , جدول انواع جهانگرد برحسب چگونگی تعامل با کشور مقصد , سپیده‌دم که وقت کار عامست , بیماری‌های گلومرولی , جان به لب آورده‌ام تا از لبم جانی دهی , حدیث عشق در دفتر نگنجد , باغ‌ها , گیاه کامل ,

برخی منابع مهم خبری
dolateyar.com دولت یار , telna.ir تلنا , salamat.ir سلامتیران , irinn.ir شبکه خبر , tarafdari.ir طرفداری , isunews.ir خبرنامه صادق , khorasannews.com روزنامه خراسان , seraj24.ir سراج 24 , sourehcinema.ir سوره سینما , techshot.ir تک‌شات , jomhouriat.ir جمهوریت , 55online.ir 55 آنلاین , golagha.ir گل آقا , javanemrooz.com جوان امروز , parsine.com پارسینه , alamto.com آلامتو , panevesht.com پانوشت , journals.ut.ac.ir نشریات دانشگاه تهران , shefanews.com شفا نیوز , taraznews.com تراز نیوز , ifnam.com ایفنام , naftna.ir نفت نا , kamooneh.com کمونه , irangrand.ir ایران گراند , resalat-news.com روزنامه رسالت , vista.ir اخبار روز , medianews.ir مدیا , zanefarda.ir زن فردا , parstourism.ir پارس توریسم , nava.ir نوا ,

وبگردی
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد. - مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد به این تیزرتبلیغاتی (عطر میثم) راهی بیمارستان شده بود
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها