پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 14 December, 2017

ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)


ویژگیهای حضرت ولی عصر(ع)
خصائص و ویژگیهایی كه از طرف حضرت حق، جلّت عظمته به حضرت ولی عصر روحی له الفدا افاضه شده چیست؟ با بررسی كه بنده كرده ام، حدود ۴۴ یا ۴۵ خصیصه برای امام زمان (ع) نقل شده است. كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می كنیم:
۱) خصیصه اول، نور امام زمان (ع) است. در بعضی از زیارات می خوانیم: »السلام علیكم یا نوراللَّه السّاطع«. چهارده معصوم انوار الهی هستند منتها نور امام زمان (ع) داری جذابیت خاصی است. چهارده نور مقدس به نور توحید و ولایت و در عالم انوار منورند و نور هر كدام داری رنگ و جلوه خاصی است. اما نور حضرت بقیهٔاللَّه (ع) جاذبه بیشتری دارد و جلب توجه بیشتری می كند.
همان طور كه راجع به حضرت فرموده اند: »المهدی طاووس اهل الجنهٔ«.
در میان پرندگان زیبا طاووس جلوه دیگری و جذابیت خاصی دارد. لذا شب معراج نبی اكرم(ص) وقتی به انوار معصومین رسیدند نور امام زمان (ع) بیشتر جلب توجه كرد. سؤال كردند: پروردگارا این نور سبزی كه شمشیر به دست ایستاده نور كیست؟
حضرت حق در پاسخ پیامبر(ص) حالات و آثار وجودیه امام زمان(ع) را بیان فرمودند. بنابراین می توان گفت كه نور امام عصر(ع) در عالم انوار هم متمایز بوده است و این یكی از امتیازات و خصائص ایشان است.
۲) خصیصه دوم، یكی دیگر از امتیازات و خصایص حضرت بقیهٔاللَّه(ع) سیر نسبی حضرت است. همانطوری كه می دانید سادات بعضی منسوب به امیرالمؤمنین هستند. یعنی »علوی«اند. عده ای نسبشان به امام مجتبی(ع) می رسد و حسنی و طباطبایی اند.
عده ای نسبشان به امام حسین(ع) می رسد؛ یعنی »حسینی«اند. برخی دیگر نیز سجادی، باقری، موسوی، رضوی اند. اما حضرت بقیهٔاللَّه (ع) در اصلاب معصومین بیشتری بوده اند. از امیرالمومنین تا امام حسن عسكری علیهم السلام. و این سیر به این كیفیت از مختصات حضرت بقیهٔاللَّه روحی له الفدا است.
۳) خصیصه سوم، از دیگر ویژگیهای حضرت بقیهٔاللَّه(ع) این است كه در وقت ولادت آن حضرت دو ملك از طرف حضرت حق نازل شدند و قنداقه حضرت را به آسمان بردند و حضرت حق خطاب به ایشان فرمود: مَرحبا به تو ای بنده من كه یاری كننده دین منی و ظاهر كننده امر من و هادی عباد من هستی. قسم خوردام كه به تو اخذ كنم و به تو بیامرزم.
۴) خصیصه چهارم، وارد شده كه: در آسمان چهارم و عالم انوار خانه ای است كه به آن »بیت الحمد« گویند. در آن خانه نوری است كه از روز تولد حضرت بقیهٔاللَّه(ع) تا روز فرج ایشان آن نور خاموش نمی شود.
۵) خصیصه پنجم، در شرع مقدس جمع كردن بین اسم و كنیه حضرت نبی اكرم(ص) جایز نیست، مگر در مورد خاتم الاوصیا(ص) كه ایشان نامشان نام نبی اكرم(ص) و كنیه اش كنیه نبی اكرم؛ یعنی ابوالقاسم است.
۶) خصیصه ششم، در زمان غیبت، نام بردن از آن حضرت به اسمی كه اسم نبی اكرم(ص) است، حرام است. البته در این زمینه بین بزرگان اختلاف است و هشت قول در اینجا وجود دارد؛ بعضی به عدم جواز به طور مطلق بعضی دیگر به جواز به طور مطلق و بعضی دیگر هم به تفصیل قائل شده اند. البته بزرگان مذهب؛ مثل شیخ مفید و شیخ طوسی معتقد به حرمت هستند. اما اینكه منظور از بردن اسم ایشان چیست؟ آیا به لفظ گفتن است؛ به كتابت نوشتن است؛ در مجالس خصوصی گفتن است؛ در زیارات خواندن است یا... خودش بحث جداگانه ای است. در هر حال، معروف این است كه نام حضرت بقیهٔاللَّه، روحی له الفداه، در زمان غیبت احتیاطاً برده نشود و به جای آن از القاب و كنیه ایشان - كه حدود ۱۸۲ لقب و كنیه است - استفاده شود.
۷) خصیصه هفتم، حضرت مهدی(ع) را بعد از تولد - كه توسط پدرشان اذان در گوش ایشان گفته شد و پدر فرمود: فرزندم مطالبی را بیان نما و بیان نمودند - به روح القدس سپردند و بعد از چهل روز برگرداندند كه رشد زیادی كرده بودند.
۸) خصیصه هشتم، عدم معاشرت و مصاحبت ایشان با كفار، مشركان، منافقان و فاسقان است. حضرت مهدی(ع) الان ۱۱۶۸ سال دارند۴ ولی در این مدت هیچ گونه مجالستی با این گروه ها نداشته و ندارند به خلاف پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع) كه بالاجبار با مشركان و منافقان و... مجالست داشتند.
۹) خصیصه نهم، بیعت احدی از جبّاران بر گردن آن حضرت نیست. تمام ائمه معصومین(ع) در زمان جبّاری از جباران، بودند و زیر فرمان آنها، امّا حضرت بقیهٔاللَّه(ع) زیر فرمان احدی نیستند.
۱۰) خصیصه دهم، بر بازوی راست حضرت بقیهٔاللَّه در زمان تولدشان، با خط جلّی نوشته شده بود: »جاءالحق و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً« و بر بازوی چپ ایشان نوشته شده بود: »بقیهٔاللَّه خیر لكم إن كنتم مؤمنین«. حضرت نبی اكرم(ص) در بین دو كتف مفهر خاتمیت داشتند و حضرت خدیجه هم بعد از دیدن آن مهر شیفته حضرت شد و به آن عظمت [مهر نبوت] حاضر شد ملامتها را به جان بخرد و در خدمت آن حضرت باشد. حتی مشركان هم آن مهر را دیده بودند. پس همانطور كه مهر پیامبر اكرم(ص) نشان این بود كه آن حضرت خاتم الانبیاء است، مهر حضرت بقیهٔاللَّه هم نشان این است كه آن حضرت خاتم الاوصیاست و بعد از ایشان وصی نیست.۵
۱۱) خصیصه یازدهم، حضرت حق، جلّ و علا، در روایت معراجیه و غیر معراجیه، تمام انبیا را نام برده؛ مانند موسی، عیسی و...، لكن حضرت نبی اكرم(ص) را به لقب ذكر كرده مگر در یك یا دو جای قرآن؛ مثلاً »یس والقرآن الحكیم«، »ن والقلم«، »یا أیّهاالرسول...« و... - به لقب اسم بردن به خاطر عظمت است - در مورد حضرت بقیهٔاللَّه هم همین است. خداوند این بزرگوار را نیز به اسم نام نبرده، بلكه در قرآن و روایات معراجیه با لقب از ایشان یاد كرده است؛ مثل »جاءالحق« كه اشاره به امام زمان(ع) است یا »بقیهٔاللَّه« كه از القاب ایشان است.
پس به خاطر عظمت حضرت ولی عصر(ع) مكرراً از ایشان به لقب و كنیه نام برده شده و اسم ایشان برده نشده است. به هر حال بحث از امام زمان(ع) مفصل است و چنانكه گفتیم ایشان حدود ۴۴-۴۵ خصیصه دارند.
هر امامی در زمان خود مسئولیت عالم وجود، هم از حیث تكوین و هم از حیث تشریع، را به عهده دارد لكن حضرت بقیهٔاللَّه موقعی كه مسئولیت تشریعی به عهده ایشان موكول می شود، آثار و علائمی ایجاد می شود كه در دنیا نمونه خواهد بود.
وظایف ما سنگین است. مكرراً عرض كرده ام - چنان كه بزرگان فرموده اند - فرج خیلی نزدیك است. البته باید هر كس را كه برای ظهور وقت تعیین می كند تكذیب كنید؛ چون حتی اگر كسی هم زمان ظهور را بداند حق بیان كردن ندارد. مضافاً اینكه ما كسی هم نداریم كه بداند. اما ما وظیفه داریم كه انتظار داشته باشیم... یكی از وظایف ما دعا كردن برای فرج است. كسی مدتی قبل خدمت حضرت تشرف پیدا كرده بود، حضرت فرموده بودند: به دوستان ما بگویید: چرا شما به فكر ما نیستید؟ فرج شما و رفع گرفتاری شما در فرج من است. فرج من نزدیك شده است از خدا بخواهید كه بداء حاصل نشود.
بعد از هر نمازی دو دعای مستجاب داریم - دعا كنید برای تعجیل فرج. در مكیال المكارم مفصلاً نوشته كه چه موقع دعا كنید. اما مثل اینكه تمام اوقات باید برای فرج آن حضرت دعا كرد، به گونه ای كه ارتباط و سیم دائماً وصل باشد تا از مزایای ولایت دائماً بهره مند شویم.
راجع به كسانی كه به خدمت حضرت مشرف شده اند در كتابها زیاد نوشته اند ولی خیلی ها را بیخودی نوشته اند و تشرف ندارند؛ چون كسانی كه ملازم حضرت اند پنج طایفه اند: نجبا، نقبا، اوتاد، رجال الغیب و صلحا و هر كدام هم عدد محصوری هستند.
در روایات متعدد آمده است كه سی نفر همیشه ملازم حضرت هستند و مجموع این پنج طایفه هم حدود ۵۰۰ نفرند و در مواقع اضطرار كه بنده و امثال بنده، التجا به آن حضرت پیدا می كنیم یكی از اینها می آیند و كار ما را اصلاح می كنند و تو گمان می كنی كه امام زمان است. تو مگر ایشان را دیده بودی كه می گویی امام زمان است؟ چون اشخاص یك دفعه با این ملازمان امام زمان(ع) برخورد می كنند، گمان می كنند امام زمان(ع) را دیده اند. هر كس كه تشرف یابد خیلی درجه اش بالا می رود؛ یعنی انوار قدیسه ولایت در او منشعب می شود و او را جذب ولایت می كند كه این برای كسانی مانند شیخ انصاری ها، مقدس اردبیلی ها و... رخ می دهد. حالا هر كسی پیدا شده این را می گوید. بله، ممكن است به هنگام گرفتاری و توسل به آن حضرت، یكی از نقبا كار را حل كرده باشد.

سخنرانی حضرت آیت اللَّه ناصری

منبع : ماهنامه موعود

مطالب مرتبط
وبگردی
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها