سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 February, 2018

بازدارنده های رشد


بازدارنده های رشد
بیشتر مواد تنظیم کننده ی رشد، عموماً رشد را تحریک می کنند و رشد و نمو را در تکامل مورفولوژیکی گیاهی به هم ربط می دهند. یک گروه از مواد گوناگون وجود دارند که در فرایند هماهنگی رشد، عموماً از رشد جلوگیری می کنند. این مواد، بازدارنده های رشد نامیده می شوند. رایج ترین بازدارنده ها ترکیبات حلقوی مثل فنولها و لاکتونها هستند اما آلکالوئیدها، بعضی از الکل ها، اسیدهای آلی و چرب و حتی یونهای فلزی هم می توانند به عنوان بازدارنده ها عمل کنند.
به طور خلاصه، بازدارنده های رشد را معمولاً به سه دسته تقسیم می کنند:
۱ ) فیتوهورمونها . ترپنوئیدها مثل ABA . گلوکز – ABA (گلوکوزید) که یک شکل پیوندی است نیز می تواند همانند ABA فعالیت کند.
۲) بازدارنده های طبیعی دیگر شامل مشتقات اسیدهای فنولیک و بنزوئیک و لاکتن ها. این مواد بر عکس هورمون ABA، به ظاهر، فرآورده های فرعی فعالیت های متابولیک هستند و در مقادیر زیاد وجود دارند. این مواد ممکن است نقش بازدارنده – هماهنگ کننده ی عمده ای را در رشد و نمو ایفا کنند. به عنوان مثال می توان خواب دانه در بعضی از گونه ها را ذکر کرد.
۳) مواد مصنوعی . تعداد زیادی از ترکیبات مصنوعی، در رشد فعالیت بازدارندگی در رشد دارند. بسیاری از آنها برای استفاده در کشاورزی در نظر گرفته شده اند. نمک های چهارگانه ی آمونیوم (Amo -۱۶۱۸) و فسفون – دی، ازمواد کند کننده رشد هستند.
دیگر مواد مصنوعی مهم، اسید سوکسینک ۲،۲ – دی متیل هیدرازید (دامینوزید یا SADH) هستند. کلرمکوات کلرید (CCC) به شکل تجارتی در دسترس است و به طور گسترده ای در کتان و محصولات دانه ای برای کاهش ورس به کار می رود و اخیراً سرعت رشد پنجه های گندم و جو را تعدیل می کند.
مورفاکتین ها ( فلورکول و کلروفلورکول ) نیز به تازگی به لیست کند کننده های رشد اضافه شده است. اسید کلرو فعالترین شکل این دو مورفاکتین است.‏
● حضورطبیعی بازدارنده های رشد :
در اوایل دهه ی ۱۹۶۰، یک بازدارنده ی رشد خیلی فعال از میوه های پنبه به دست آمد و آبسسین -۲ (Abscisin II) نام گرفت. یک ترکیب مشابه نیز در انگلستان از برگهای چنار(Sycamore) بدست آمد و دورمین (Dormin) نام گرفت همزمان مشخص گردید که این دو ماده از نظر شیمیایی و بیولوژیکی یکسان هستند و موافقت گردید که نام ماده را اسید آبسیسیک یا ABA بگذارند.
هورمون ABA از غده ها، جوانه ها، دانه های گرده، میوه ها، جنین، آندوسپرم و پوشش بذر حدود ۴۰ تا ۵۰ گونه ی علفی یا چوبی گیاهان یک ساله و چندساله بدست آمده است. منطقی است اگر نتیجه گیری شود که ABA شبیه IAA در همه جا و همه وقت در گیاهان عالی وجود دارد. ABA به صورت طبیعی در کلروپلاست وجود دارد اما پس از ایجاد تنش های محیطی در دیگر اندامهای سلولی وارد می شود و در کنترل روزنه ها دخالت می کند.
آنالوگهای ABA نیز به طور وسیعی در گیاهان پراکنده اند ولی از نظر بیولوژیکی به اندازه ABA فعال نیستند. اسید فاسئیک در بذور لوبیا وجود دارد و تئوزپیرون یک بازدارنده ی طبیعی و یک ترکیب خوش طعم است که در برگ چای وجود دارد.
مواد ثانوی از قبیل آلکالوئیدها، فنولیک ها و لاکتونها، اغلب در غلظت های کافی که بتوان مواد غذایی را انبار کرد وجود دارند ( به عبارت دیگر خیلی بیشتر از سطح هورمونی ).
ژوگلان که یک لاکتون است در غلظت های زیاد در مزوکارپ و ریشه های گردو وجود دارد. کدوی روغنی (Curcurbita foetidissima) که گیاهی پیچنده و پرشاخ و برگ است و با نواحی نیمه خشک سازگاری یافته است، مقادیر زیادی کربوهیدرات که در اتصال با یک ماده ی سمی نامشخص است، در ریشه های اصلی گوشتی خود ذخیره می کند. یک عصاره ی مایع که محتوی مواد شیمیایی است برای گیاهان گوجه فرنگی جوان و کاهو کشنده است و از جوانه زنی بذور کاهو و تربچه به طور کامل جلوگیری می کند. به نظر می رسد که این بازدارنده ی رشد احتمالاً از رقابت کدوی روغنی با دیگر گونه ها در محیط ریشه بکاهد، که این امر منجر به بقای کدوی کدوی روغنی در اکوسیستم می شود. مواد ثانویه احتمالاً در بسیاری از گونه ها اثر می گذارند و در تداوم نسل طبیعی گیاه فعال می باشند. آنها ممکن است گیاه را از گزند حشرات و جانوران علف خوار و شاید از موجودات مولد بیماری حفظ کنند، زیرا بسیاری از ترکیبات ثانوی بازدارنده ی میکروبها هستند.
● متابولیسم بازدارنده های رشد :
ABA همانند GA کلروفیل، کاروتن و گزانتوفیل یک ترپنوئید است. ساخت ABA، به وضوح از مسیر اسید موالونیک و ایزوپرن صورت می گیرد. شواهد حاکی از این است که ساخت ABA از اکسیداسیون بعضی گزانتوفیل ها مثل ویولاکسانتین Violaxanthin نیز حاصل می گردد. نور تشکیل موثرترین شکل ABA در پلاستیدها به ویژه در کلروپلاست ها ممکن باشد.
فرایند غیرفعال شدن ABA ممکن است بوسیله (۱) تبدیل آنزیمی به ۲- ترانس ABA(شکل غیرفعال) و (۲) اکسیداسیون به اسید فاسئیک و (۳) الحاق با قندها جهت تولید گلیکوزیده و در وهله ی اول گلوکوزیدها، صورت پذیرد. شکل پیوندی هورمونهای دیگر یا اصلاً فعالیتی ندارند و یا اینکه فعالیت آنها کم است. حالت آزاد ABA، همانند IAA ولی ظاهراً، با سرعت بیشتری در سرتاسر گیاه منتقل می شود.
ساخت فنولها از طریق مسیر اسید شیکیمبک و با استفاده از فنیل آلانین یا تیروزین صورت می گیرد. اسید سینامیک به ظاهر، پیش ترکیبی از برخی از بازدارنده های نوع بنزوئیک است. کومارین که یک نوع لاکتون است، از فنیل پروپان مشتق شده است (۱- آمینو سیکلوپروبان ۱- کربوکسیلیک اسید).
● عکس العملهای گیاه به بازدارنده های رشد:
بازدارنده های طبیعی یا مصنوعی از رشد و نمو جلوگیری می کنند. این مواد نقشهای ارتباطی مهمی در ساختار ظاهری و بقای گیاه نیز بازی می کنند. بذور و جوانه ها اگر در خواب نباشند و یا آنکه رشد فعال آنها به تعلیق نیفتد، ممکن است پس از جوانه زنی و یا آغاز مجدد رشد با دوره های گرما، سرما یا خشکی غیرقابل تحمل روبرو گشته و از بین بروند. مکانیزم خواب اجازه می دهد، دانه ها و جوانه ها رشد جدیدشان به تاخیر بیفتد و فقط وقتی که سطوح ABA همزمان با وقوع شرایط مطلوب برای تکمیل چرخه رشد کاهش یابد، رشد شان را از سرگیرند. گونه های خزان دار، برگهایشان را با افتادن از دست می دهند تا یک خواب زمستانه را که توسط روزهای کوتاه طبیعی پائیز به اجرا درمی آید، فراهم سازند. جوانه های سیب زمینی در زمان رسیدن غده ها، با حضور ABA خواب هستند و جوانه نمی زنند، حتی اگر خاک اطراف آنها و شرایط آب و هوایی مطلوب باشد.
القای این قبیل مکانیزمهای خواب، توط بازدارنده های طبیعی قاعدتاً با ABA می شود. خواب عموماً درپی سرما دهی در خلال زمستان و یا به ندرت با گذشت زمان کافی از بین می رود. با سرمادهی تولید GA افزایش می یابد که ممکن است عاملی برای رشد باشد چرا که تاثیر ABA با یک نسبت بالای از GA – ABA پوشیده می شود. اغلب ارقام زراعی به نحوی انتخاب شده اند که دانه آنها خواب ندارد.
با وارد آمدن آسیب با افزایش سن، میوه ها نیز تشکیل یک لایه قطع کننده می دهند. میوه ها در نتیجه تجمع ABA و تشکیل لایه قطع کننده سقوط می کنند. غلافهای گیاه لوپین بیمار، ۲.۵ برابر بیشتر از شاهد ABA دارند که منجر به افتادن میوه های بیمار می شود. تجمع ABA در جوانه های جانبی، دخالت ABA را در غالبیت انتهایی نشان می دهد. ABA همچنین در پیری و شکاف برداشتن میوه ها مثل میوه های پنبه شرکت دارد. توزیع ABA در میوه های پنبه دو مرحله ای است. اولین حداکثر افزایش ، خیلی سریع پس از عمل لقاح اتفاق می افتد و این وقتی است که ممکن است کاهش بار میوه توسط القای تشکیل یک لایه خزان آغاز می شود و حداکثر ثانوی در پیری (مسن شدن) و شکافتن میوه اتفاق می افتد. GA می تواند بسیاری از این تاثیرات ABA را خنثی کند.
● موارداستفاده ی بازدارنده های رشد در کشاورزی:
تعدادی از بازدارنده های مصنوعی شامل کند کننده های رشد شناخته شده اند و برای استفاده های تجارتی در دسترس می باشند. تاثیر عمده ی آنها کوتاه کردن فاصله میان گره ها و ارتفاع گیاه و عموماً کاهش ورس است. این تاثیر به ویژه در محصولات دانه ای غلات و کتان مشهود است. سطح برگ، میزان دریافت نور و محصول دهی معمولاً با آغشتن به بازدارنده ها کاهش نمی یابد. سطح برگ چغندرقند در اثر پاشیدن محلول ۳۳۳PP با غلظت ۴۰۰ میکروگرم در لیتر به میزان ۴۰- ۲۰% کاهش می یابد. دامینوزید (SADH)، کلرمکوآت(CCC)، فسفون – D و مورفاکتین ها از کند کننده های موثر در رشد هستند. استفاده از یک ترکیب نامشخص ۴۴۵۸۴BTS به میزان ۱/۱ کیلوگرم در هکتار که در مرحله ۴V مورد استفاده قرار گرفت، باعث کاهش ارتفاع گیاه سویای ویلیامز (گروه III از نظر تاریخ رسیدن) تا ۲۰ سانتی متر گردید، ولیکن تغییری در افزایش میزان محصول و یا کاهش ورس ایجاد نکرد. درواقع بیشتر اوقات با استفاده از میزان بیشتری از این تنظیم کننده های رشد گیاهی ورس تشدید می گردد. مزیت مورفاکتین ها این است که میزان زیاد آنها برای گیاه زیان آور نیست و دوه ی فعالیت پاکوتاهی را افزایش می دهد. علاوه بر پاکوتاهی آنها، رشد جوانه های جانبی را کاهش می دهند و پیری را به تاخیر می اندازند. کندکننده های رشد همچنین رنگ سبز تیره تری را در برگ ایجاد می کنند که به ظاهر، در اثر افزایش محتوی کلروفیل به وجود می آید.
دامینوزید، با نام تجارتی کیلار Kylar در بیش از ۱۴۰.۰۰۰ هکتار کشت بادام زمینی از نوع رونده در جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا، هر ساله مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا هدف کاهش ورس نیست، اما این امر جهت کم کردن رشد سبزینه ای زیاد ساقه های پیچنده، برای جذب بیشتر دانه ها به کار می رود. پیچش کمتر، عمل برداشت را نیز آسان می کند. عملکرد غلاف در رقم Dixie Runner که یک رقم پیچنده است، با کاربرد کیلار در مرحله ی غلاف بندی، بطور معنی داری افزایش می یابد.
استفاده از رجیم – ۸ (Regim – ۸)-----( ۲-۳-۵- triiodobenzoic ) یا (TIBA) که یک بازدارنده در انتقال IAA است، سبب عمودی تر شدن برگها می گردد. که معروف به تاثیر درخت کریسمس است. به نظر می آید که یک سطح سبز با کارایی بیشتری بوجود می آید. با استفاده از رجیم ساختمان سایه انداز تغییر می کند و تعداد غلاف و محصول دانه افزایش می یابد. اطلاعاتی که از تحقیقات دیگر بدست آمده (( تئوری اصلاح سایه انداز )) را حمایت نمی کند و در عوض می گوید که به ازای کاهش رشد رویشی، مواد فتوسنتزی بیشتری به میوه ها اختصاص می یابد.
استفاده ی تجارتی از رجیم – ۸، احتمالاً به دلیل نسبت غیرمطلوب هزینه به سود و همچنین سود بی ثبات محصول تداوم نیافته است.
در ایالات متحده آمریکا،CCC به طور طبیعی برای تنظیم سرعت رشد، در گندم و جو به کار می رود. تولید پنجه های اولیه و ثانویه به طور موقت تحت کنترل در می آیند که از غالبیت آنها نسبت به پنجه های بلندتر جلوگیری شود. این امر رشد و محصول را به طور یکنواخت در میان پنجه ها توزیع می کند و در کل، محصول را افزایش می دهد.
مواد شیمیایی برگ ریز (Defoliants) به عنوان موادی که در برداشت پنبه کمک می کنند استفاده می شوند. اندوتال استفاده تجارتی دارد و هاروید (Harvade) که اخیراً ثبت شده است به عنوان مواد برگ ریز موثر واقع می شوند. احتمالاً مالیک هیدرازید (MH) از موفق ترین بازدارنده های رشد است که برای کنترل شاخه های فرعی در توتون به کار می رود.
MH اصولاً بر روی تمامی سطح زیرکشت توتون در ایالات متحده آمریکا به کار می رود. اگر توتون پس از سر زنی با حذف کامل گل آذین با MH آغشته نشود جوانه های جامبی از سیطره ی غالبیت انتهایی رها می شوند و تولید شاخه هایی می کنند که سایه می اندازد و عناصر غذایی را از دسترس برگهای قابل برداشت خارج می کنند و کیفیت به ازای برگها را پائین می آورد.

سجاد بدیعی
منابع:
۱- فیزیولوژی گیاهان زراعی – تالیف: فرانکلین پی. گاردنر – آر.برنت پی یرس – راجر ال. میشل – ترجمه: دکتر عوض کوچکی – دکتر علامحسین سرمدنیا
۲- اصول باغبانی- دکترمرتضی خوشخوی، دکتربیژن شیبانی، دکترایرج روحانی، دکترعنایت ا... تفضلی. انتشارات دانشگاه شیراز
۳- Hedden. P. J. MacMillan and B.O.Phinney. ۱۹۷۸. the metabolism of the gibberellins .Ann. rev. Plant Physiol.

مطالب مرتبط

ناجور بالان: Hemiptera


ناجور بالان: Hemiptera
▪ ناجور بالان: Hemiptera
▪ سن گندم: (Eurygaster integrices)(Put)
▪ خانواده: scutelleridae
● شناسایی افت
رنگ عمومی سن گندم قهوه ای و زرد خاکی است که از روشن تا تیره تغییر میکند.به علاوه ,نمونه های به رنگ سیاه ,قرمز,مسی و زرد کهربایی نیز وجود دارد. روی سپر و در حد فاصل ان با پیش گرده , دو لکه کوچک به رنگ روشن دیده می شود. سر حشره مثلثی است که نوک ان به جلو امتداد دارد. از نوک سر دو شیار طولی موازی به طرف سینه امتداد دارد . که به سینه نمی رسد . نزدیک خط فاصل بین سر وسینه ,دو چشم ساده و در گوشه جانبی سر ,دو چشم مرکب دیده می شود .شاخک پنج بندی است که بند پنجم بلند ترین انها و پس از ان بند دوم بلندتر از سایر بندها ست رنگ بند پنجم تیره و بقیه بندها روشن می باشد .این حشره سپر بسیار بزرگ ورشد کرده دارد که تقریبا همه سطح پشتی شکم را می پوشاند. تنها اختلاف در شکل ظاهری حشرات کامل نر و ماده مربوط به قطعات بیرونی دستگاه تناسلی انهاست که در انتها قسمت زیرین شکم واقع است . این قطعه در حشرات نر ساده بوده در حالی که در حشره ماده این قسمت به شش قطعه بزرگ و دو قطعه کوچک تقسیم می شود . تخم کروی و رنگ ان سبز روشن است که بعد از مدتی لکه ای به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در زیر پوست تخم اشکار می شود . رنگ پوره سن اول بلا فاصله پس از خروج از تخم سبز بسیار روشن است که پس ازچند ساعت به رنگ سیاه در می اید . از سن دوم به بعد رنگ اصلی پوره ها نمایان میگردد . وجه تمایزپوره ها ازیکدیگر به ویژه در پوره سنین چهار و پنج بسیار بارزتر است بدین معنی که بال از سن چهارم پورگی جوانه میزند ودر سن پنجم مشخص تر می شود
● مناطق انتشار
سن گندم در هر نقطهای از ایران که گندم کشت می شود حضور دارد. در این تعریف تنها یک استثنائ وجود دارد و ان منطقه گرگان و کنبد است که ضمن اینکه دارای کندمکاری متراکمی است این سن در انجا فعالیت نداردو جای این سن را سن دیگری به نام E. Maura اشغال کرده است
سن گندم در نقاط مختلف کشور از تراکم های متفاوتی برخوردار است .در بین مناطق دیم از مناسبترین جاها باید دشت ورامین و در بین مناطق ابی از مناسبترین جاها باید منطقه کرمانشاه را نام برد به عبارت دیگر هر چه شرایط اقلیمی مناطق مختلف از شرایط اقلیمی این دو نقطه فاصله میگیرند از تراکم این افت نیز کاسته می شود . در این تعریف کلی البه استثایی به چشم می خورد.
● گیاهان میزبان سن گندم
سن گندم در ایران به ارقام مختلف گندم ,جو ,چاودار و یولاف حمله کرده و از انها تغذیه می کنند . گذشته از گیاهان فوق سن گندم به گروه وسیعی از گیاهی وحشی از خانواده گندمیان و سایر خانواده های گیاهی در ارتفاعات و دشت های حمله ور شده و از انها نیز تغذیه می کنند.در این راستا این قبیل گیاهان به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول ,گیاهانی که حشرات کامل سن گندم و گاهی پوره های سنین چهار و پنج از انها تغذیه می کنند اما تخمریزی روی انها به ندرت دیده می شود و گروه دوم گیاهانی که سن گندم ضمن تغذیه روی انها تخم ریزی کرده و پوره ها و حشره کامل نسل جدید نیز از انها تغذیه می کند . به عبارت دیگر سن می تواند روی این گیاهان زاد و ولد نماید.
● شیوه و شدت خسارت سن گندم
خسارت سن کندم کمی و کیفی است . سن مادر که اصطلاحا به سن های زمستان گذران اطلاق می شود خسارت خود را منحصرا به صورت کمی وارد می کند در حا لیکه پوره ها و حشرات کتمل نسل جدید هر دو شکل خسارت را وارد می سازند. خسارت کمی سن مادر در سا ل های طغیانی می تواند به صد در صد برسد و این حادثه در ایران به کرات اتفاق افتاده است . در این نوع خسارت سن گندم ضمن حمله به جوانه های ساقه دهنده و خوشه نیز دیده می شود که در مورد اول تمام خوشه سفید ودر مورد دوم ان قسمتی از خوشه که در بالای محل تغذیه قرار دارد سفید می شود. پوره های سن کندم و حشره کامل نسل جدید ضمن تغذیه ازدانه گندم شیری و خمیری انزیمی به داخل دانه تزریق میکنند تا تغذیه از دانه ها برای انها اسان شود . این انزیم باعث تخریب گلوتن دانه گندم شده و خاصیت نانوایی ان را از بین میبرد اگر تعداد این گونه دانه ها به پنج درصد برسد اردی که از این گندم حاصل می شود برای نانوایی مناسب نمی باشد . با توجه به این نکته متوجه ابعاد خسارت کیفی سن گندم می شویم . سن زدگی دانه معمولا با چرو کیدگی انها همراه است . در محل نیش حشره روی ان دیده می شود میزان خسارت کیفی سن کامل نسل جدید بیشتر از پوره سن پنج و خسارت کیفی پوره سن پنج بیشتر از پوره سن چهار است.
زندگی افت:
سن گندم یک نسل در سال دارد و زمستان را به صورت حشره کامل در مکان های زمستان گذرانی که غالبا ارتفاعات هستند می گذراند. زمان حرکت سن گندم پس از پایان زمستان گذرانی به سوی مزارع غلات در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در شرایط اب و هوایی ایران زودترین زمان ریزش در بهمن ماه و دیرترین انها در اردیبهشت ماه است. از مناطق گروه اول می توان به جیرفت و کهنوج در استان کرمان و داراب در استان فارس و شهرستان سراوان در استان بلو جستان اشاره نمود که اولین ریزش ها از بهمن ماه اغاز می شود . از مناطق گروه دوم اردبیل و مشگین شهر در استان اردبیل و فریدون در استان اصفهان را نام می بریم که اولین ریزش سن گندم در انها در اردیبهشت ماه است. ریزش سن کندم به مزارع ذر کشت های ابی و دیم تفاوت هایی دارد . در گروهی از دیم زارها مکان های زمستان گذرانی سن گندم و مزارع در هم امیخته اند و مرز مشخصی بین انها وجود ندارد که در انها سن گندم بعد از پایان یافتن زمستان گذرانی نیازی به جا به جایی قابل تو جهی ندارد . در گروه دیگر از دیم زار,فاصله مشخصی بین مزارع و مکان های زمستان گذرانی سن گندم وجود دار د گروه سوم حالتی بینا بین دارد و سن گندم ضمن زمستان گذرانی در مکان های جدا از مزارع و مرتفع تراز انها فاصله چندانی را برای رسیدن به مزارع طی نمی کند .اکثر دیم زارهای کشور در این گروه جای دارند . در نواحی ابی ,مزارع عمدتا با فاصله ای ریاد از مکان های زمستان گذرانی قرار دارند و بنا براین افت مسافت کم و بیش طو لانی را در رفت و برگشت می پیماید . سن گندم در مناطق ابی یک تا سه بار ریزش می کند.هر اندازه ارتفاع پرواز سن گندم بیشتر باشد به همان نسبت افراد ان گروه از سن ها در فاصله های دوردست تری فرود می ایند . سن مادر ,پس از فرود به مزرعه به تغذیه سن های مادر یا سن های زمستان گذران از جوانه های مرکزی ,برگ و ساقه می باشد . هر چه میزان ذخیره غذایی سن در سال قبل بیشتر باشد طول دوره تغذیه جدید و شدت ان کاهش می یابد . مدت زمان تغذیه قبل از جفتگیری و تخمریزی می تواند از یک تا دو هفته تغییر کند.
البته در شرایط نا مساعد این دوره به درازا می کشد به طوری که ممکن است تا بیست روز به طول بیا نجامد.
بارندگی م باد و دمای پایین تخمریزی سن را دچار وقفه می کند . این پدیده از اهمیت فراوانی به زیان سن گندم و به سود گندم برخوردار است. چون در موقع رسیدن گندم سن ها از مرحله رشدی تاخیر یافته ای برخوردار خواهد بود و این بدان معناست که تعداد زیادی از پوره ها پس از برداشت گندم در مزرعه باقی مانده و از بین خواهند رفت . تخمگذاری حشره کامل ماده در هر قسمتی از گیاه میزبان ,به جز قسمت های زیر زمینی ان می تواند صورت گیردتخم ریزی سن گندم روی کلوخ ها و سنگ ها نیز انجام می شود.
● گیاهان میزبان سن گندم.
سن گندم در ایران به ارقام مختلف گندم ,جو,چاودار و یولاف حمله کرده واز انها تغذیه می کند. گذشته از گیاهان فوق سن گندم به گروه وسیعی از گیاهان وحشی خانواده گندمیان وسایر خانوادهای گیاهی در ارتفاعات ودشت ها حمله ور شده و از انها نیز تغذیه می کند. در این راستا این قبیل گیاهان به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول ,گیاهانی که حشرات کامل سن گندم و گهگاه پوره ها ی سنین چهار وپنج از انها تغذیه می کنند اما تخمریزی روی انها به ندرت دیده از انها تغذیه می کنند اما تخمریزی روی انها به ندرت دیده می شود و گروه دوم گیاهانی که سن گندم ضمن تغذیه روی انها تخمریزی کرده و پوره ها وحشره کامل نسل جدید نیز از انها تغذیه می کنند . به عبارت دیگر سن می تواند روی این گیاهان زاد و ولد نماید.

وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران
تهدید نیروی انتظامی توسط دراویش ساعتی قبل از درگیری در پاسداران - تهدید نیروی انتظامی توسط وحوش #دراویش، ساعتی قبل از جنایت تروریستی با اتوبوس:«فقط نیم ساعت وقت دارید تا باید بدون قید و شرط برادرمون رو آزاد کنید...»
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    پنج راه عملی برای مدیریت انتظارات مشتری
    اگر یک کسب‌وکار مبتنی بر خدمات را رهبری می‌کنید، شاید بتوانید برای ما داستان‌هایی ترسناک از مشتری‌های بد و پروژه‌های نامطلوبی تعریف کنید که سرانجام خوبی نیافتند