سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ / Tuesday, 16 January, 2018

زبان شناسی عربی


زبان شناسی عربی
با نزول قرآن کریم ، توجّهٔ خاصّی به زبان عربی معطوف گشت. سبک بیان و واژه گزینی قرآن ، آن چنان شگفت بود که عربهای فصیح در برابر آن متحیّر گشته بودند و جز تسلیم در برابر این کلام زیبا وبا شکوه چاره ای نداشتند . این حیرت ، تدریج به شیدایی و دلدادگی به آن متن زیبا بدل گشت وآنان را واداشت تا هر چه بیشتر ، پیرامون آن کنجکاوی کنند . لذا قرآن کریم اولین و مهمترین عامل رویکرد لغویان ، ادیبان و زبان شناسان عرب و غیر عرب به این زبان بوده است .
علاوه بر این ، در حوزه نحو وترکیب واژگان ، باز بنا به مقتضای الهی و فهم آن ، از ابوالاسود وخلیل ، سیوطی ، کسایی ، اخفش و فرّاء ، تا نحویان اندلس و مصر ، همه به آثار ارزشمندی پرداخته اند . این روند همچنان تا ظهور علم زبان شناسی به معنای نوین آن ادامه داشت . دنیای عرب تلاش کرده است تا با بهره گیری از این دانش ، به فهم تازه ای از زبان عرب دست یابد . اگر چه سنگ بنای دانش نوین زبان شناسی ، توسط لغویان وعلمای فقه اللّغهٔ گذاشته شده است،امّا طرح مباحث تازه چون فلسفه ادبیات ، جامعه شناسی ادبیات ، ادبیات تطبیقی ، سبک شناسی نظم و نثر، تقابل دستور سنّتی و دستور جدید ، معناشناسی ، سخن کاوی ، زبان شناسی ساخت گرا و دستور زبان گشتاری و... موجب شده است که دانش زبان شناسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ارتباط زبان شناسی با علومی چون جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روان شناسی ، فلسفه ، ادبیات ، زبان شناسی ریاضی ، ارتباطات و...نشان آن است که این دانش از حد بررسی واژگان و مسایل فقه اللّغهٔ پا فراتر گذاشته است .......

مجتبی بایگانی

مطالب مرتبط

هر چه خوش لباس تر، نزد خدا مقرب تر!


هر چه خوش لباس تر، نزد خدا مقرب تر!
این روزها و با هر چه نزدیك تر شدن بهار طبیعت بسیاری از خانواده ها را می بینیم كه درصدد تهیه لباس برای خود هستند تا با لباس نو به استقبال نوروز بروند. در این میان شاید مناسب باشد اهمیت لباس را از دیدگاه قرآن بررسی كنیم. شاید بینش خاص قرآنی در باره این موضوع نگاه جامعه ما را نسبت به این مقوله تحت تأثیر خود قرار دهد در این مختصر سعی شده تا با نگاهی تحلیلی به سوره اعراف این مساله بررسی شود.
□□□
بی تردید تمایز انسان ها را باید در تفاوت دیدگاه های آن ها به جهان هستی جست وجو كرد.
انسان ها به میزان دركی كه از موضوعات مختلف دارند، قابل تقسیم بندی هستند؛ بعضی از آن ها همه چیز را سطحی و بی وزن می پندارند، برخی دیگر بین موضوعات مهم و كم اهمیت مرز قایل هستند و دسته سوم كه شاید زاویه نگاهشان با بینش قرآنی سازگاری بیشتری دارد، هیچ موضوعی را بی اهمیت تلقی نمی كنند و از كنار هیچ مفهومی به سادگی عبور نمی نمایند.
اگر از آن ها پرسیده شود كه آیا می توانید چند موضوع پر اهمیت را نام ببرید؟ بی تردید پاسخ شان را منحصر در چند پرسش پیچیده كلامی و فلسفی نخواهید یافت، بلكه به عكس هر موضوع به ظاهر كوچك و كم اهمیتی در نظر ایشان می تواند تعیین كننده و سرنوشت ساز باشد.
چرا كه آن ها به خوبی می دانند هر مفهومی اگر چه ممكن است مصادیق مقید و محدودی داشته باشد، اما عمده مصادیق در حیطه فرا مادی قرار داشته و معنوی هستند. مثلاً اگر خوراك، پوشاك و مسكن جزو نیازهای مادی محسوب می شوند، همین مفاهیم، مصداق های معنوی هم دارند كه محدودیت های مصادیق مادی را دارا نمی باشند.
این در حالی است كه مصادیق مادی نیز بریده از معنویت نیستند و هرگز نمی توان روح و ماورایشان را نادیده گرفت. مثلاً اثرات مادی نان كه در ایجاد انرژی و فراهم كردن شرایط رشد در بعد جسمانی مؤثر است بعد دیگری هم دارد كه فاكتورهای مهم آن حلال و طیب بودن است. (بماند این كه از برخی موضوعات نظیر ایمان و معرفت نیز تعبیر به رزق می شود.)
این دیدگاه و این نگاه بسیار به بینش قرآنی نزدیك است و اساساً اگر كسی این گونه به موضوعات توجه نكند نمی تواند چیز زیادی از آیات نورانی قرآن بفهمد.
اگر از زاویه دید قرآن به مفهومی همچون «لباس» توجه كنیم، آن را مانند هر كلمه دیگری دارای مصادیق متعدد خواهیم یافت.
در فرهنگ و قاموس قرآنی لباس یك نیاز سطحی و صرفاً دنیوی نمی تواند باشد، بلكه به عكس، مفهوم به ظاهر پیش پا افتاده ای چون لباس تمام هستی شناسی یك انسان را تفسیر می كند و درباره قسمت عمده معارف الهی نظیر توصیف داستان خلقت و ابلیس، قیامت و میزان، عالم ذر و عهد و میثاق خداوندی وصف اقوام مختلف و انبیایشان، عرش خداوندی، اسماء حسنی و برخی واجبات و محرمات توضیح می دهد آن چیز كه به وضوح در سوره مباركه اعراف شاهد آن هستیم و ما در حد بضاعت و مجال به آن خواهیم پرداخت.
شاید اولین اشاره به مفهوم لباس در این سوره به ماجرای تكبر ابلیس و نافرمانی او باز گردد، البته قرآن مستقیماً از تكبر به لباس تعبیر نكرده است، اما وقتی كلام علی(ع) را در نهج البلاغه و درباره این موضوع ببینیم جای هیچ شك و شبهه ای در این زمینه باقی نخواهد ماند(۱) كه تكبر نوعی لباس است كه البته شایسته بندگان خدا نیست.
در جای دیگری از سوره اعراف نكته بسیار جالبی وجود دارد. در آنجا انگیزه وسوسه نمودن آدم(ع) و حوا(س) را از جانب ابلیس، خارج ساختن لباس های آن ها عنوان می كند.(۲) در ادامه خداوند به فرزندان آدم هشدار می دهد كه مبادا همچون پدر و مادرتان فریب ابلیس را بخورید و لباستان بیرون آورده شود.(۳)
در خلال همین آیات تعریفی كه از لباس عنوان می گردد پوششی است كه زشتی ها را می پوشاند و مایه زینت است و البته تقوا بهترین لباس است.(۴)
به طور غیرمستقیم برخی واژه هایی كه در آیات آمده اند با واژه لباس مرتبط می گردند، مثلاً واژه «ناصح» كه به معنی خیرخواه می باشد. در واقع نشانه بارز دشمنی آشكار و یا ناصح بودن، پوشانیدن یا برهنه نمودن می باشد.
درك این نشانه و نسبت در آیات بعدی نتایج جالب تری نیز به دنبال دارد وقتی كه مشاهده می كنیم، انبیای الهی خود را ناصح معرفی می كنند. به تبع این ادعایشان كه راستین بوده و شكی در آن ها نیست، اگر ابلاغ پیامی هم می كنند، آن پیام اثربخشی اش همچون اثر بخشی لباس است و می توان آن پیام ها را لباس تلقی نمود.
لباسی كه اشخاص و جامعه را از فحشا باز می دارد و به قسط و عدل می خواند. خضوع و انقیادی كه در برخی از آیات سوره اعراف از انسان ها در مقابل انبیا خواسته شده است خودبه خود به اجتناب از كبر و تكذیب و دعوت به قسط منجر خواهد شد چیزی كه اثر وضعی آن در امان بودن اجتماع از نگرانی و اندوه (خوف و حزن) بروز می كند.
همین تناسب موضوعات با مفهوم لباس را در جاهای دیگر سوره اعراف هم می بینیم، مثلاً آنجایی كه به تضرع در مقابل خداوند و با بیم و امید خواندن او سفارش می شود در واقع برای دوری از تكبر است؛ تكبری كه لباس جهنمی است.
حتی پیام و غرض عمومی این سوره كه به تعبیر حضرت علامه طباطبایی كه عهد و پیمان خداوند است مبنی بر پرستش او و عدم شرك، از بندگان،(۵) لباس دیگر را به ما معرفی می كند، لباسی كه تضمین كننده وفاداری بر عهد و پیمان می باشد.
خلاصه كلام این كه اگر لباس آن چیزی باشد كه قرآن توصیف می كند، گزاف نخواهد بود مدعی شویم: «ارزش هر كس به لباس او است.»
چون اگر تقوا كه بهترین لباس از دیدگاه قرآن است ملاك گرامی تر بودن بندگان نزد خداوند باشد، «خوش لباس ترین بندگان خدا مقام و منزلتشان از هر كسی بالاتر است.»

وبگردی
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها