یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ / Sunday, 25 March, 2018

تناوب زراعی و اثر آن بر بیماریهای گیاهی


تناوب زراعی و اثر آن بر بیماریهای گیاهی
پیش از این از تناوب در ادبیات روم نام برده شده و به تمدن های بزرگ انسانی در آفریقا و آسیا از زمان قرون وسطی تا قرن بیستم باز می گردد.
تناوب ۳ ساله با تجربه ی کشاورزان در اروپا با تناوب چاودار یا گندم پاییزه با جو دوسر بهاره یا جو کاشته می شد، در قسمت سوم خاک را برای استراحت خالی می گذاشتند.
واقعیت این است که تناوب مناسب خاک ، ترمیم یا بازگشت حالصخیزی خاک را برای مصرف انسان است.
تناوب چهار محصوله توسط کشاورزان Flemish یعنی در منطقه ی Waasland در اوایل قرن ۱۶ میلادی پیشقدم شد.
یستم ( گندم ،جو،شلغم،شبدر) با محصولات علوفه ای و علفی که به چهارپایان اجازه ی چرا اطراف زمین را می داد ، شروع می شد.
تناوب چهار محصولی کلید توسعه ی انقلاب کشاورزی انگلیس بود.(قرن ۱۸ میلادی)
به هر حال زیان های سیستم تک کشتی از دیدگاه کشاورزی پایدار آشکار شد.
● هدف و روش ها:
تناوب زراعی از کاهش حاصلخیزی خاک اجتناب می کند ، مثل رشد محولات یکسان که مکررا در یک مکان عاقبت خاک را از مواد غذایی متنوع خالی می کنند.
یک محصول که خاک را از یک نوع ماده ی غذایی خالی می کند ، در فصل زراعی بعد با یک محصول غیر همسان که مواد غذایی را بر می گرداند یا نسبتی از مواد غاذیی را بر می گرداند کاشته می شود ، مثل :برنج با پنبه.
با تناوب زراعی کشاورزان می توانند زمین هایشان را تحت تولید پیوسته نگه دارند، بدون احتیاج به رها کردن یا آیش و بدن احتیاج به کودهای مصنوعی که هر دو روش گران است.
بقولات ، گیاهانی از خانواده ی Fabaceae روی ریشه هایشان غده هایی دارند که نیتروژن را تثبیت می کند.
این می تواند یک سیستم کشاورزی خوب از تناوب آنها با غلات و سایر گیاهانی که نیتروژن نیاز دارند باشد.
یک سیستم تناوب محصولات مدرن معمول تناوب سویا و ذرت است.
تناوب زراعی اغلب برای کنترل آفات و بیماری هایی که می توانند پایدار باشند در خاک استفاده می ود. گیاهانی که از نظر taxonomy در یک خانواده هستند آفات و بیماریهای یکسانی دارند.
با تغییر مرتب موقعیت گیاه ، چرخه ی آفت شکسته می شود یا محدود می گردد.
برای مثال نماتد مولد گره ی ریشه یکی از مشکلات جدی برای گیاهانی است که در آب و هوای خاکهای شنی هستند.
نماتد می تواند چندین خسارت بای حاصلخیزی گیاهان ایجاد کند با بریدن قطری از ریشه ی گیاه.
کشت محصولاتی که میزبان نماتد گره ی ریشه نیستند برای یک فصل در حد بسیار بالا تعداد نماتدهای خاک را کاهش می دهد ، بدین ترتیب امکان رشد گونه های حساس در فصل بعد بدون احتیاج به ضد عفونی و تدخین خاک به وجود می آید.
اغلب کنترل علف های هرزی که شبیه به تولیدات گیاهی هستند بسیار مکل است و ممکن است محصولات نهایی را آلوده کند.
برای مثال ergot نوعی علف هرز است که تفکیک آن از گندم های خرمن شده بسیار مشکل است. یک نوع محصول متفاوت اجازه ی حذف علفهای هرز را می دهد و چرخه ی ergot را می شکند.
کنترل آفات بدون استفاده از سموم سنتتیک یک اصل از کشاوزی ارگانیک است. یک تایر کلی تناوب این است که آن مخلوط از محصولات جغرافیای ات که می تواند گسترش آفات و بیماریها را طی فصل رویش کم کند.
محصولات مختلف اغلب می توانند تاثیر آب و هوای بدرا برای کشاورزان به طور اختصاصی کاهش می دهد.
انتخاب و ترتتیب تناوب زراعی به طبیعت خاک ، اقلیم و میزان رطوبت و بارندگی بستگی دارد که اینها با هم نوع گیاهی که می تواند کشت شود را تعیین می کنند.
جنبه های مهم دیگر کشاورزی مثل بازار یابی محصولات و اقتصاد متغیر باید مورد توجه قرار بگیرند ، وقتی که یک تناوب زراعی انتخاب می شود.

http://sterlitzia.blogfa.com

منبع : آسمان ابری

مطالب مرتبط

مسوولیت ‌مغفول واقع‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: پایش باقیمانده‌ی میزان سم و کود و ارزش غذایی محصولات کشاورزی ـ بخش پایانی

مسوولیت ‌مغفول واقع‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: پایش باقیمانده‌ی میزان سم و کود و ارزش غذایی محصولات کشاورزی ـ بخش پایانی
▪ خبرنگار:
درصحبت‌های خود اشاره به مباحثی مانند ارائه‌ی خدمات بهداشتی به بهره‌برداران و هم‌چنین نظارت برشرایط بهداشتی کارگاه‌های کشاورزی و محیط کار کشاورزان داشتید، توضیح دهید که حوزه‌ی فعالیت کمیته‌ها‌ی بهداشتی تا چه میزان با تولید محصول سالم ارتباط دارد؟
ـ دکترعزتیان:
باتوجه به این‌که کمیته‌ی بهداشت متشکل از نمایندگان دو وزارت بهداشت و جهادکشاورزی است می‌تواند چنین موضوعاتی را در بدنه‌ی خود پوشش دهد. خوشبختانه درکمیته‌های بهداشت کشاورزی استان و شهرستان نمایندگان بخش‌های گوناگون جهادکشاورزی و وزارت بهداشت حضور دارند و تصمیم‌های مناسب را برای اعمال بهداشت در عرصه‌ی کشاورزی می گیرند.
درحال حاضر براساس تفاهم‌نامه‌ای که وجود دارد وزارت بهداشت و وزارت جهادکشاورزی جلسات و نشست‌های مشترکی را برگزار می‌کنند بنابراین دورنمایی از سازوکار قانون‌مند همکاری میان دو وزارت‌خانه وجود دارد و تصمیماتی که درارتباط با بهداشت بهره‌برداران و جنبه‌های گوناگون بهداشت کشاورزی گرفته می‌شود می‌تواند به‌وسیله‌ی کمیته‌های بهداشت کشاورزی هدایت و درنهایت پایش شود. برای پی‌گیری برنامه‌های بهداشت کشاورزی سازمان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها تفاهم‌نامه‌های دوجانبه امضا کرده‌اند که این موضوع کمک بسیارشایسته‌ای به پیش‌برد برنامه‌های بهداشت کشاورزی کرده است. حدود نیمی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی و سازمان جهادکشاورزی استان تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کرده‌اند. بنابراین هنگامی‌که بتوانیم وظایف مشخص قانونی را ابلاغ کنیم دورنمایی از سازوکار قانون‌مند در دسترس خواهد بود.
▪ خبرنگار:
در این صورت آیا کمیته‌ی بهداشت کشاورزی می‌تواند بستری برای تعامل میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت هم درباره‌ی سلامت کشاورز و تولیدکنندگان و هم درباره‌ی بهداشت فرآیند و تولید محصول سالم باشد؟
ـ دکترعزتیان:
در چارچوب مسوولیت‌های قانونی‌ کنونی فعالیت‌های این کمیته تنها شامل بهداشت کشاورز و محیط کار آن‌ها می‌شود، به باور من دراین بستر بهداشت و سلامت محصولات را نیز می‌توان تعریف کرد. درواقع هدف نهایی کمیته‌های بهداشت کشاورزی افزودن فعالیت‌های نوین بهداشتی مانند سنجش باقی‌مانده‌ی سموم محصولات کشاورزی، کیفیت سلامت محصولات کشاورزی و... در این زمینه است. کارشناسان بهداشت که برمحیط کارکشاورزی نظارت دارند پس ازنمونه‌برداری از سطح مزارع نمونه‌ها را به آزمایشگاه‌های تخصصی که تحت نظر کمیته‌های بهداشت کشاورزی هستند تحویل می‌دهند. تمام عناصر و سازمان‌های مرتبط با پایش کیفیت محصولات کشاورزی درجلسات کمیته‌های بهداشت کشاورزی می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند و درارتباط مستقیم باهم باشند.
در حال حاضر تشکیل پرونده‌های بهداشت همراه با معاینات ادواری و هم‌چنین تشخیص عوامل زیان‌آور محیط کار کشاورزان در دستور کار کمیته‌های بهداشت کشاورزی است. همچنین تشکیل پرونده‌ی بهداشتی برای دام و ازسویی نظارت و به‌سازی دامداری‌های کشاورزی از برنامه‌های درحال پیگیری کمیته است.
ارائه‌ی آموزش‌های فنی و بهداشتی به بهره‌برداران به‌صورت مکتوب و یا حضوری موضوعی است که درحال حاضر به آن پرداخته می‌شود. برای نمونه قراربود اصناف کشاورزی، موضوع ارتقاء کیفی محصولات کشاورزی را پیگیری کند که دراین زمینه مسائلی مانند سنجش باقی‌مانده‌ی سموم محصولات کشاورزی، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست که ناشی از روش‌ها و سازوکارهای ناصحیح تولید است مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین بسته‌بندی محصولات کشاورزی به‌منظور ارتقای سطح سلامت، بازیافت ضایعات و مسائل بسیار دیگر به‌عنوان پایه‌گذاری بهداشت کشاورزی تعبیه شده بود.
این اهداف درسال ۱۳۷۵ تدوین شد؛ درحال حاضر بسیاری از فعالیت‌های رده به‌وسیله‌ی کمیته‌ی بهداشت کشاورزی پیگیری و انجام می‌شود. اهداف کوتاه مدت این کمیته درمرحله‌ی اول توسعه‌ی کمیته‌های بهداشت کشاورزی در سراسر کشور است. البته باید به این نکته اشاره کرد:«با وجود آن‌که دانشکده‌های علوم پزشکی سعی بر تشکیل و توسعه‌ی کمیته‌ها‌ی بهداشت درسراسر کشورها دارند اما به دلیل کمبود امکانات و منابع انسانی تا به امروز موفق نشده‌اند.»
ما امیدواریم که بتوانیم سراسر ایران را تحت پوشش خدماتی کمیته‌های بهداشت کشاورزی قراردهیم و درصورت اجرای این مهم فعالیت‌های جدید را در این حیطه اعمال کنیم؛ برای نمونه ما امسال توانستیم اهمیت رعایت بهداشت را در دامداری‌ها بیان کنیم هم‌چنین آموزش‌هایی درارتباط با پسماندهای کشاورزی داشتیم. خوشبختانه انعطاف‌پذیری و پذیرفتن فعالیت‌های جدید از ویژگی‌های شایسته‌ی نظام بهداشت و درمان کشور است. نظام خدمات بهداشتی درمانی ایران به عنوان PHC معروف است که قابلیت پذیرش خدمات جدید را دارد و از انعطاف‌پذیری مناسبی برخوردار است و مسائل و تکنولوژی‌های نوینی که وارد ادبیات ایران می‌شود اگر مرتبط با کشاورزی و بهداشت کشاورزی باشد به راحتی می‌تواند جایگاه مناسبی دراین ساختار پیدا کند.
به باورمن ما دراین زمینه نیازمند تشویق و حمایت هستیم و بدون درنظرگرفتن اختلاف سلیقه‌ها باید هم‌سو و هم‌گام حرکت کنیم تا بتوانیم موقعیت این ساختار را حفظ کنیم. باید درگام نخست فرهنگ پذیرش تغییرات نوین در حوزه‌ی کشاورزی و دامداری ایجاد شود و اجتماع پذیرای این موضوع باشد درغیراین‌صورت قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نخواهند بود. درحقیقت وزارت بهداشت همراه با کاراجرایی به فرهنگ‌سازی نیز می‌پردازد. درحال حاضر هر ۶ ماه جدول و یا عملکرد فعالیت‌های انجام شده‌ی کشاورزی توسط کمیته‌های استانی را دریافت می‌کنیم.
درسال گذشته کمیته‌های استانی مسوولیت‌های زیر را برعهده داشتند که که در هر مورد باید گزارش تعداد فعالیت‌های انجام گرفته را گزارش می‌کردند
۱) تشکیل جلسات کمیته‌های استان که درواقع بیانگر فعالیت‌های انجام شده و همکاری‌های دوجانبه است.
۲) تشکیل جلسات کمیته‌های بهداشتی که شامل جلسات درون بخشی وزارت بهداشت است که از جنبه‌های گوناگونی مانند بهداشت محیط روستا، بهداشت کارکشاورز، معاینات و... دارای اهمیت است.
۳) تشکیل کلاس‌های آموزشی که برای کارشناسان برگزار شده است.
۴) شرکت‌کنندگان کلاس‌های تشکیل شده توسط کاردان‌های بهداشتی و یا مروجین کشاورزی.
۵) برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای پزشکان مسوول تشکیل پرونده‌ی کشاورزان.
۶) کارگاه‌های آموزشی که برای به‌ورزان برگزار شده است.
۷) تشکیل کارگاه‌های آموزشی و تعداد بهره‌بردارانی که دراین کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند.
۸) بازدیدهایی که از کارگاه‌ها، گلخانه‌ها و واحدهای دامی انجام شده است.
۹) واحدهای تولیدی که به آن‌ها پیشنهادات اصلاح و به‌سازی داده شده است.
۱۰) کارگاه‌ها و واحدهایی که به‌سازی و اصلاح شده‌اند.
۱۱) تعیین افراد و تولیدکنندگانی که در معرض عوامل زیان‌آور درمحیط کار بودند.
۱۲) سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار مانند شدت نور، به‌سازی دیوارها و سقف، ایمنی کارگران،‌ استانداردهای مربوط به سازه‌های واحد تولیدی و...
۱۳) آموزش به کشاورزان درارتباط با نوع پوشش و لباس کار، شرایط ایمنی محیط کار
که تمام اقدامات اجرایی نام‌برده از نظر فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بوده باید بهداشت به شکل جامع وکامل بیان شود؛ به عقیده‌ی من بسیار خودخواهانه است اگر بخواهیم تنها به موضوعاتی همانند باقی‌مانده‌ی سموم یا سلامت محصولات کشاورزی بپردازیم، که منافع آن تنها شامل حال مصرف کنندگان شهرنشین می‌شود؛ بلکه باید در ابتدا به مسائل ایمنی و سلامت تولیدکنندگان اهمیت داده شود سپس جنبه‌های دیگر بهداشت کشاورزی پیگیری شود.
درسال ۱۳۸۶ شبکه‌های بهداشتی و درمانی به هزاران کشاورز لوازم حفاظت فردی مانند کلاه حصیری، عینک آفتابی، لباس کار مناسب و... اهدا کرد زیرا بسیاری از سرطان‌های شایع در بهره‌برداران به‌دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی درهنگام انجام کار درعرصه است. ما باید درابتدا اعتماد کشاورزان از طریق انجام معاینات پزشکی، تشکیل پرونده‌های بهداشتی و... جلب کنیم سپس از آن‌ها انتظار تولید میوه و سبزی سالم را داشته باشیم.
ما رسیدگی به این موضوعات را در راس برنامه‌های کمیته‌های بهداشت کشاورزی قراردادیم. در این زمینه سعی کردیم با استفاده ازپوسترهای تبلیغاتی و برگزاری کلاس‌های آموزشی، آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران ارائه دهیم و از سویی با انجام معاینات پزشکی و در صورت لزوم معالجات موثر در مراکز بهداشت ودرمان از کشاورزان حمایت کنیم. این اقدامات به‌صورت سالیانه در کمیته‌های بهداشت کشاورزی انجام شده و مسوولین پیگیری‌آن‌را به عهده دارند. به باورمن سنجش باقی‌مانده‌ی سموم درمیوه و سبزیجات فعالیت بسیارساده‌ای است که به‌وسیله این ساختار بهداشتی پوشش داده می‌شود.
▪ خبرنگار:
تقویت ساختارهای نظارتی مانند استخدام نیروی متخصص و کارشناسان بهداشت و ازسویی تاسیس و تجهیز آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در پیشگیری از سرطان‌ها و بیماری‌های‌ پوستی و شایع درتولیدکنندگان ایفا کند که به‌ باورمن از منظر اقتصادی نیز باصرفه‌تر و منجر به صرفه‌جویی درهزینه‌های درمانی این گروه می‌شود که ما شاهدیم در بسیاری از مواقع دولت مسوولیت پرداخت این هزینه‌ها را عهده دار است؛ حال باتوجه به موارد بیان شده هنگامی‌که طرح یا برنامه‌ی جدیدی مطرح می‌شود نیازمند بازه‌ی زمانی مناسبی است که سازمان مدیریت جایگاه و اهمیت موضوع را درک وسپس اعتبارات لازم را تامین کنند، دراین باره کمیته‌های بهداشت کشاورزی نیازمند چه میزان بودجه و اعتبار برای تامین این هدف می‌باشند؟
ـ دکترعزتیان:
باتوجه به محدوده‌ی فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم تا به امروز با کمبود بودجه و یا تامین اعتبار دراین زمینه مواجه نشده‌ و با حمایت‌های مناسبی از سوی معاونت سلامت برخوردار بوده‌ایم. دانشگاه علوم پزشکی نیز می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای انجام فعالیت‌های مرتبط دراین امر را در بودجه‌های سالیانه خود پیش‌بینی کند. اگر قرارباشد که درآینده فعالیت‌های جدیدی مانند سنجش باقی‌مانده‌ی سموم و کنترل غذا و دارو به این کمیته واگذار شود نیازمند تامین بودجه و اعتباربرای تاسیس و تجهیز آزمایشگاههای مرتبط و استخدام نیروی متخصص هستیم که می‌توان راهکارهای جدیدی برای پرداخت هزینه‌های مربوطه درنظرگرفت تا فشار مضاعفی به دولت تحمیل نشود. باتوجه به آن‌که ما تجربه‌ی انجام سنجش‌های موردی را درسال ۷۶- ۱۳۷۵ داشته‌ایم می‌توانیم برای انجام محاسبات درسال ۱۳۸۶ از تجربیات گذشته استفاده و هزینه را مشخص کنیم و الگوهای واقعی‌تری دراین راستا ارائه دهیم.
▪ خبرنگار:
باتوجه به آن‌که شما دبیراین کمیته هستید آیا پیگیری‌های لازم را درارتباط با نحوه‌ی عملکرد این کمیته در سطح ملی انجام داده‌اید؟
ـ دکترعزتیان:
بله، قراراست تفاهم‌نامه‌ی قابل قبولی که به ساختارموجود کمک کند از خروجی‌های این کمیته باشد.
▪ خبرنگار:
آیا شما در جلساتی که با وزارت جهادکشاورزی دارید مطالبات خود را مانند ابلاغ کردن MRL ها و نیز بارکددار کردن محصولات کشاورزی را پیگیری می‌کنید؟
ـ دکترعزتیان:
بله.
▪ خبرنگار:
در صحبت‌های خود به موضوع انجام فعالیت و طرح‌های پژوهشی درارتباط با سنجش باقی‌مانده‌ی سموم شیمیایی درعرصه‌ی کشاورزی اشاره داشتید با توجه به تجربیات و آمار کسب کرده در این زمینه وضعیت سلامت محصولات کشاورزی را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هم‌چنین برای خوانندگان توضیح دهید که بی‌توجهی در این باره می‌تواند چه عواقب وتاثیراتی بر سلامت جامعه و ازسویی بازارهای جهانی فروش محصولات کشاورزی داشته باشد؟
ـ دکترعزتیان:
این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است اما نباید این نگرانی ایجاد شود که تمام محصولات کشاورزی ایران مسموم هستند و میزان باقی‌مانده‌ی سموم بیش از حد مجاز است و یا آن‌که از سموم غیرمجاز در تولید و تیمار محصولات کشاورزی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌هایی که در سال ۱۳۷۵ درمورد میزان سطح باقی‌مانده‌ی سموم در خیارگلخانه‌ای انجام دادیم میزان سم درمحصول نام‌برده بیش‌از حد مجاز نبود.
▪ خبرنگار:
شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از کشاورزان به منظور افزایش تولید و در نتیجه سود بیشتر از سموم گوناگون با دز بالا استفاده کرده و بدون توجه به دوره‌ی کارنس این محصولات را به بازار عرضه می‌کنند؛ باتوجه به افزایش جمعیت و میزان تقاضای مصرف کنندگان ونیازی که در بازار امروز نسبت به محصولات گلخانه‌ای احساس می‌شود و ازسویی نبود مرجع نظارت برتولیدات کشاورزی، هم‌چنان شما معتقد هستید که محصولات کشاورزی سالم و بدون باقیمانده‌ی سموم است؟
ـ دکترعزتیان:
این احتمال وجود دارد اما ممکن است حالت عکس این موضوع نیز باشد. یعنی با افزایش آگاهی جامعه‌ی بشری نسبت به سلامت غذا و خطری که از این جنبه انسان‌ها را تهدید می‌کند میزان مصرف این سموم کاهش پیدا کرده باشد. براساس آماری که وزارت جهادکشاورزی دراین باره اعلام کرده است میزان مصرف سموم کاهش یافته است. باید به موضوع مصرف سموم اهمیت ویژه‌ای شود زیرا که با مصرف محصولات و موادغذایی آلوده روزانه سموم شیمیایی وارد بدن انسان‌ها می‌شود که به‌طور حتم سلامتی افراد را تحت تاثیر قرارمی‌دهد که این امر بسیار نگران‌کننده است. ما باید، با این موضوع به صورت بنیادی و زیرساختی برخورد کنیم زیرا مسائل مربوط به غذا و دارو هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
درحال حاضر حتی الگوی تغذیه مردم درحال تغییر است به‌طور مثال غذاهای آماده جایگزین غذاهای سنتی شده‌اند که به‌طور حتم تاثیرات و پیامدهایی را ایجاد خواهد کرد بنابراین باید بهداشت به صورت جامع مورد توجه قرارگیرد.
▪ خبرنگار:
به تازگی شما میزان باقی‌مانده‌ی سموم و کود شیمیایی را رصد نکرده‌اید؟
ـ دکترعزتیان:
خیر به تازگی دراین زمینه مطالعات و پژوهش‌هایی در وزارت بهداشت انجام نشده است. البته مطالعات متعددی درقالب پروژه‌های دانشگاهی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی هم‌چنین دربخش‌های تحقیقات وزارت جهادکشاورزی درارتباط با باقی‌مانده‌ی سموم انجام شده است.
▪ خبرنگار:
درارتباط با مصرف کودهای شیمیایی و تعیین ارزش غذایی محصولات کشاورزی نیز رصدهایی انجام شده است؟
ـ دکترعزتیان:
خیر.

وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
    چند فایده سرکه سفید برای نظافت منزل
    تمام اين مواد را با هم مخلوط مي کنيم و کمي مالش مي دهيم و با اين مايه کوفته ريزه درست مي کنيم. ممکن است کوفته ها را کمي در روغن سرخ کرد يا همانطور خام بکار برد.