جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

نقش دامپزشکان در ارتباط با تندرستی جامعه


نقش دامپزشکان در ارتباط با تندرستی جامعه
بهداشت عبارت است از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن عمر و ارتقای سطح سلامت از طریق کوشش های سازمان یافته به منظور سالم سازی محیط، کنترل بیماری ها، آموزش بهداشت، ایجاد اقدامات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و بالاخره ایجاد یک سیستم که در آن هر فرد دارای سطح زندگی مطلوب برای نگهداری سلامتی خود باشد.
در پاسخ به پرسش هایی درباره ماهیت و وسعت کمک های دامپزشکی به بهداشت انسانی و به منظور تعیین مسئولیت های دامپزشکان در ارتباط مستقیم با تندرستی انسان از طرف اداره بهداشت ایالات متحده آمریکا کمیته ای تعیین شد تا این مهم را مورد بررسی قرار دهد هر یک از ۹ عضو کمیته در حوزه علمی ویژه ای مقام شناخته شده ای داشتند و در مجموع طیف وسیعی از دانش و تجربه را در زمینه های مختلف تدارک دیدند با توجه به هدف گزارش قابل ذکر است که بررسی حاضر صرفاً در ارتباط با تندرستی انسان تنظیم شده و هیچگونه کوششی برای شناسایی دیگر اهداف دامپزشکی صورت نگرفته است. جهت فراهم ساختن چهارچوبی در تحلیل اهمیت کوشش های دامپزشکی در ارتباط با سلامتی انسان، ۹ هدف بهداشتی انسانی شناسایی گردید که در ادامه به شرح ۶ هدف آن می پردازیم.
۱) پیشگیری و کنترل زئونوزها
از بین ۱۷۰۹ عامل عفونی و بیماری زای شناسایی شده در انسان تعداد ۸۳۲ مورد یا ۴۹% از طریق حیوانات به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال می یابد طی ۳۰ سال اخیر بسیاری از بیماریهای عفونی جدید شایع شده که بخش وسیعی از آنها جز بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات می باشند. تعدادی از این بیماری ها برای اولین بار ظاهر شده در حالی که بسیاری از آنها پس از دوره های خاموشی بار دیگر تظاهر نموده اند. این عفونت ها که به عفونت ها یا بیماری های نو پدید معروفند به میزان ۱۵۶ مورد از عوامل بیماری زای انسانی را دربرمی گیرند جالب توجه آنکه از بین این ۱۵۶ مورد ۱۱۴ مورد عامل بیماری زایی بوده که از حیوانات به انسان سرایت می کنند بیماری چون جنون گاوی، سارس، آنفلوآنزای پرندگان و... از بیماری نو پدید منتقله از حیوانات به انسان می باشند. از طرف دیگر، در موضوع بیوتروریسم که طی سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته، عوامل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان نقش ویژه ای دارند که از بین آنها حدود ۳۰ جنگ افزار بیولوژیک شناخته شده، جز چند مورد استثنا تمامی آنها از عوامل بیماری های حیوانی محسوب می گردند. نمونه هایی چون سیاه زخم، طاعون، بروسلوز، تب های خونریزی دهنده و غیره از آن جمله اند.
به علت آنکه دامپزشکان تنها گروه بهداشتی با آموزش تخصصی در تشخیص، درمان و کنترل بیماری های حیوانی بوده در ارتباط با بیماری هایی که ممکن است بین حیوانات و انسان انتقال یابد در موقعیتی استثنایی قرار دارند با توجه به سکونت انسان در مجاورت با حیوانات اهلی و وحشی، کنترل بیماری های مشترک در انسان و کنترل این بیماری ها در حیوانات وابسته است تاثیر خدمات دامپزشکان در کنترل بیماری های مشترک در ارتباط با کاهش میزان بروز بیماری هایی چون سل، هاری و بروسلوز (تب مالت) به خوبی نشان داده شده است.
۲) محافظت از مواد غذایی:
از نقطه نظر مسائل مربوط به بهداشت عمومی اهمیت بیماری های ناشی از موادغذایی به خوبی آشکار است .موفقیت در کنترل برخی بیماری ها که منتقله از طریق موادغذایی (چون سل) بحد زیادی مدیون دامپزشکی است. با وجود این تغییر تکنولوژی، شرایط اجتماعی و روش های تولید موادغذایی در بهداشت موادغذایی مورد مصرف قابل اهمیت بوده ضمن اینکه مخاطرات جدیدی نیز ایجاد می گردد. از چند دهه قبل استفاده از حشره کش ها، علف کش ها و آنتی بیوتیک ها به حد وسیعی در تولید موادغذایی متداول بوده، که در حال حاضر بقایای آنها می تواند زیان آور باشد. اگرچه اکنون تولید موادغذایی بطور عمده ای در وضع معمول درآمده لیکن برخی از مشکلات بهداشت موادغذایی پیچیده تر شده و نیاز به قضاوت از طریق افرادی آموزش دیده دارد.
در تولید موادغذایی دامپزشکان نقشی استراتژیک ایفا می نمایند، مشکلات مربوط به آلودگی موادغذایی در مرکز پرورش دام و طیور به بهترین وجهی با دخالت دامپزشکان برطرف خواهد شد. فعالیت آنها در ماورای تشخیص و درمان بیماری های حیوانی است به عنوان مثال دامپزشک در جلوگیری از مصرف دارو در حیوانات نزدیک کشتار با اثرات زیان بار برای بهداشت و سلامتی انسان نقشی استراتژیک دارند به عبارت کوتاه مسئولیت دامپزشک تامین موادغذایی سالم و عاری از آلودگی برای جلوگیری از مخاطره سلامتی انسان در هر شکل خواهد بود. و در محافظت از موادغذایی در تمام مراحل از مرکز دامداری تا مغازه خرده فروشی دخالت دارند. گروه عمده ای از دامپزشکان که در خدمات نظامی مشغول انجام وظیفه می باشند به طور مستقیم با محافظت و بهداشت موادغذایی ارتباط دارند.
۳) کشف و کنترل مخاطرات محیطی
بسیاری از فاکتورهای محیطی به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت انسان شناخته شده اند. برخی از فاکتورهای محیطی برای سلامتی انسان د رحد غیرقابل توصیفی بسیار زیاد است به عنوان مثال دخالت فاکتورهای محیطی در ۷۰ تا ۸۰درصد از موارد سرطان انسان تخمین زده شده است.
استفاده از حیوانات در کشف مخاطرات محیطی اختصاصاً به دامپزشکان به عنوان کارشناسان بیماری های حیوانی و اثرات آنها ارتباط می یابد. غالباً نتایج زیان بار مواد شیمیایی در محیط به وسیله دامپزشکان مشاهده می گردد به عنوان مثال تهدیدات بهداشت عمومی در نتیجه (بی فنیل های پلی کلرینه) یا (بی فنیل های پلی برومینه) و نفتالین هایی با کلر زیاد و در محیط ابتدا در بیماری های حیوانات یا به صورت رسوبات شیمیایی در حیوانات از جمله ماهی ها و پرندگان وحشی تشخیص داده می شود. دامپزشکان به عنوان بخشی از سیستم اخطاردهنده اولیه برای جلوگیری از مخاطرات سلامتی انسان عمل می کنند.
۴) پژوهش در پزشکی مقایسه ای
دامپزشکان در نقش های عمومی و تخصصی در تحقیقات زیست پزشکی (بیومدیکال) شرکت دارند این مشارکت آموزش جامع بیومدیکال کسب شده به وسیله دامپزشکان را منعکس نموده و گاهی از طریق آموزش عالی تر و کسب درجات علمی بالاتر یا گواهی بوردهای تخصصی تقویت شده است.
پژوهش در مسایل بهداشتی انسان بوسیله دامپزشکان بسیار گسترده است، مشارکت در طراحی های تحقیقاتی به منظور درک بهتر از تمامی علل برجسته میزان ابتلا و مرگ ناشی از بیماریها به عنوان بخشی از گروه یا تیم تحقیق سابقه ای دیرینه دارد قوانین و مقررات جدید محدود کننده تحقیق بر روی انسان، اتکا به حیوانات را به عنوان مدل هایی برای تحقیق بیماریهای انسان در حال حاضر (و آینده) افزایش داده است، اهمیت بهداشت انسانی موجب شده که بودجه تحقیقاتی دانشکده های دامپزشکی ایالات متحده ۷.۵ برابر بیش از دانشکده های کشاورزی بوده باشد.
۵) آموزش اجتماعی و حرفه ای
فعالیت های آموزشی دامپزشکان در دو حوزه شرکت در آموزش حرفه ای بهداشت (و از جمله آموزش پزشکی) و فعالیت های آموزش اجتماعی (و از جمله بهداشت فردی) مشخص می گردد در ارتباط با نوع اول اهمیت همکاری دامپزشکان براساس اهمیت تامین نیروی انسانی ذخیره آموزش دیده قرار گرفته است. همچنین تقریبا دامپزشکان در تمامی دانشکده های پزشکی و نیز در دیگر دانشکده های علوم بهداشتی اشتغال دارند.
مقدار زیادی از اوقات دامپزشکان، پزشکان، پرستاران و دیگر حرفه های بهداشتی در جهت آموزش انفرادی یا گروهی صرف می شود. مشکل اصلی در کاربرد امور بهداشتی آموزش مصرف کننده است.
۶) اداره خدمات بهداشتی
اصلاح شرایط بهداشتی و دست یابی تندرستی در سطح ملی به پیشرفت سیستم های موثر اجرای خدمات بهداشتی وابسته است، هیچ حرفه دیگری همانند دامپزشکی درصدی از اعضایش در بخش عمومی بهداشت شرکت ندارند، حداقل ۲۵ درصد دامپزشکان با حدود نیمی از آن ها در موقعیت رهبری اداری اشتغال دارند. برخی از پست های اداری در سازمان های عمومی اختصاصی دامپزشکان بوده لیکن تعداد بیشتری از موقعیت ها نیز اختصاصی نیست. برای مثال دامپزشکان به عنوان اپیدمیولوژیست یا مدیر کنترل بیماری ها در دپارتمانهای بهداشت اشتغال دارند.
عمده امور درمانی در بخش خصوصی سازمان می یابد لیکن بسیاری از خدمات اصلی پیشگیری به وسیله آژانس ها و سازمان های عمومی انجام می شود. از آنجایی که اساسا دامپزشکی در جهت پیشگیری از بیماریها و حفظ سلامتی فعالیت داشته دامپزشکان قادر خواهند بود در تعدادی از موقعیت های اداری و اجرایی سازمان های بهداشت عمومی مشارکت داشته باشند.


منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

اثرات چهار سطح تعادل اسید و باز جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی استخوان های گوساله های نر هلشتاین

اثرات چهار سطح تعادل اسید و باز جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی استخوان های گوساله های نر هلشتاین
● چکیده
در تحقیق حاضر اثرات چهار سطح تعادل اسید و باز جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی استخوان های گوساله های نر هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های تصادفی با چهار جیره غذایی (از جیره ۱تا۴ به ترتیب حاوی سطوح ۰ و۱۵۰, ۳۰۰و۴۵۰ میلی اکی والان( Na+K )-Cl در کیلوگرم ماده خشک جیره)و۶بلوک وزنی (چهار گوساله با وزن مشابه در هر بلوک) انجام گرفت.
کلیه اجزاء جیره غذایی و مواد مغذی به جز عناصرسدیم , پتاسیم و کلر مشابه بودند و جیره های غذایی به صورت کاملا" مخلوط و به طور آزاد وانفرادی دراختیار گوساله ها قرار گرفت و در پایان دوره ۱۵۰روز آزمایش گوساله ها ذبح شدند و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی استخوان مچ پا مورد مطالعه قرار گرفت.بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق میانگین درصد کلسیم در خاکستر, نیرو, ممان خمشی و مدول الاستیسیتی در بین جیره های غذایی اختلاف معنی داری را نشان داد ( ۰۵/۰< p) .
جیره غذایی یک دارای بالاترین درصد کلسیم خاکستر , مقاومت و ممان خمشی بود. همچنین جیره غذایی دو بالاترین تنش و جیره یک پایین ترین تنش را دارا بودند.
بالاترین مقدار مدول الاستیسیتی مربوط به جیره سه و پایین ترین مقدار مربوط به جیره چهار بود. میانگین درصد خاکستر ونیز درصد عناصر فسفر, سدیم, منیزیم و پتاسیم موجود در خاکستر در بین جیره های غذایی تفاوت معنی داری را نشان نداد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از جیره های با تعادل اسید و باز ۱۵۰ میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک می تواند باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی (استحکام و انعطاف پذیری ) و شیمیایی استخوان گردد.
● مقدمه
استخوانها اسکلت ساختمان بدن هستند که به خاطر نفوذ پذیری نسبی و مقاومت به پوسیدگی حتی در حیوان زنده آنرا بافت مرده می نامند. با وجود دینامیک بودن استخوان,نسبت به تنشهای خارجی وداخلی ،آناتومی و رفتارش را تغییر می دهد و سلولهای استخوان بوسیله یونها و فاکتورهای تغذیه ای تحت تاثیر قرار می گیرند. مقاومت شکنندگی استخوان توسط متخصصین تغذیه دام به عنوان معیاری برای تعیین قابلیت دسترسی حیاتی مواد معدنی و احتیاجات دام مورد استفاده قرار می گیرد ضمن اینکه رشد مناسب اسکلت, ضامن رشد و تولید و عملکرد تولید مثلی آینده حیوان بخصوص در حیوانات داشتی خواهد بود(۲و۶ ).
انواع متفاوتی از آزمونها برای تعیین مقاومت استخوان مورد استفاده قرار می گیرد که برای فهم کامل و معنی و استفاده از آن به عنوان یک معیار عکس العمل , لزوم دانستن اصول مهندسی مورد استفاده برای محاسبه مقاومت مواد برای متخصصین تغذیه ضروری است(۱و۲). متداولترین آزمونها برای ارزیابی خواص مکانیکی استخوان آزمون خمیدگی است آزمایشاتی که در آزمون خمیدگی تعیین می گردند عبارتند از :
ممان خمشی كه بطور ساده عبارت است از نیروی بکار رفته به استخوان که برای مسافت یا طولی که آن نیرو به کار رفته است تصحیح می شود و برحسب واحدهای نیرو و مسافت ( کیلوگرم درسانتیمتر ) اندازه گیری می شود ومحاسبه آن مقایسه بین استخوانهای با طولهای متفاوت را امکانپذیر می سازد.تنش كه به صورت نیرو در واحد سطح استخوان تعریف می شود ونه تنها مساحتی که نیرو بکار می رود بلکه همچنین شکل ژئومتریکی این ناحیه را نیزدرمحاسبه مدنظر قرارمی دهد .
تغییرطول نسبی كه عبارت است ازنسبت بین طول اولیه وتغییردرطول درنتیجه اعمال نیرو . ومدول الاستیسیتی مقدارتوانایی استخوان برای برگشت به شکل اولیه بعد ازتغییرشکل درنتیجه اعمال نیرومیباشد ونشاندهنده مقداردرجه استحکام استخوان است(۱و۲).
با توجه به اینکه خواص مکانیکی استخوان به مقدارزیادی تحت تاثیرتغذیه وتعادل اسید و بازجیره قرارمیگیرد وبا توجه به نقش توازن اسید وبازجیره برمیزان معدنی شدن استخوان ودرنتیجه برخصوصیات مکانیکی وشیمیایی استخوان,درتحقیق حاضراثرات سطوح مختلف اسید وبازجیره برخصوصیات فیزیکی وشیمیایی استخوان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها ۲۴ گوساله نرهلشتاین وبا میانگین وزن اولیه (۲۸/۵۱ + ۲۱۷ ) کیلوگرم انتخاب شدند وبا توجه به اختلاف وزن بین گوساله ها به شش گروه ( بلوک ) وزنی تقسیم شدند وهرگروه وزنی بصورت تصادفی به چهار جیره غذایی با تعادل بر اساس میلی اکی والان (Na+K)-Cl درکیلوگرم ماده خشک جیرهاسید وباز( ۰و ۳۰۰۱۵۰ و۴۵۰){میلی اکی والان (Cl)-(Na+K) درکیلو گرم ماده خشک جیره}منتسب گردید.
جیره ها ازنظردرصد مواد خوراکی ونیز کلیه مواد مغذی به غیرازعناصر سدیم وکلریکسان بودند وبرای دسترسی به نسبتهای مناسب تعادل اسیدوبازاز نمکهای بیکربنات سدیم وکلریدآمونیوم استفاده گردید(جدول۱). طول دوره اصلی آزمایش ۱۵۰ روزبود وگوساله دسترسی آزاد به آب وجیره کاملاً مخلوط را داشتند .
پس ازاتمام دوره آزمایش گوساله ها کشتارشدند وخصوصیات فیزیکی و مکانیکی( قطرخارجی،قطرداخلی،ممان خمشی،تنش،ممان اینرسی،تغییرطول نسبی،مدول الاستیسیتی )و شیمیایی استخوانهای مچ پا تعیین گردید.برای اندازه گیری خصوصیات مکانیکی استخوان از دستگاه آزمون خمیدگی instron)) مدل ۱۱۸۶ وبا میزان تغییرشکل ۵ میلیمتر در دقیقه استفاده گردید و بعد از شکستن استخوان, قطرهای داخلی وخارجی عمود وموازی در جهت نیرو با استفاده از کولیس اندازه گیری شد. مواد معدنی استخوان نیزبه روش (AOAC) وبا استفاده ازدستگاه جذب اتمی تعیین گردید.طرح آماری مورد استفاده دراین تحقیق طرح بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از چهارجیره غذایی وشش گروه (بلوک) وزنی بود. تجزیه داده هاومقایسه میانگینها با استفاده ازبرنامه نرم افزاری SAS)) انجام گرفت.
● نتایج و بحث
میانگین خصوصیات شیمیایی وفیزیکی استخوان مچ پا درجدول۲ نشان داده شده است براساس نتایج مندرج دراین جدول درصد عناصر معدنی درخاکستربغیراز کلسیم ونیز ممان اینرسی ، تغییرشکل و تغییرطول نسبی در بین گروههای آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان نداد. میانگین کلسیم موجود درخاکستر ، نیرو، ممان خمشی و مدول الاستیسیتی دربین جیره های غذایی اختلاف معنی داری را نشان می دهد (۰۵/۰>P ).
جیره غذایی یک دارای بالاترین درصد کلسیم خاکستر(۹/۳۶)، مقاومت(۱۹۳۵ کیلوگرم) و ممان خمشی (۹۶۵۷ کیلوگرم برسانتیمتر) می باشد. همچنین جیره غذایی دو بالاترین تنش(۲/۲۴۳۷) وجیره غذایی یک پایین ترین مقدارتنش (۸/۲۲۱۴ کیلوگرم برسانتی مترمربع) را دارا بودند.
بالاترین مقدار مدول الاستیسیتی مربوط به جیره سه با (۵۳۶۳۳) وپایین ترین مقدار مربوط به جیره چهاربا(۵۲۷۷۹ کیلوگرم برسانتی مترمربع) بود ومیانگین درصد خاکسترونیز درصد عناصر فسفر، سدیم، منیزیم و پتاسیم موجود درخاکستر دربین جیره های غذایی تفاوت معنی داری را نشان نداد.
علت وجود درصد بالای کلسیم دراستخوان گوسالِِِه های تغذیه شده با جیره حاوی تعادل اسید وباز صفر، اسیدی شدنPH شکمبه و روده می باشد که باعث افزایش قابلیت هضم و افزایش جذب کلسیم می شود همچنین با تاثیربرترشح هورمون پاراتیروئید باعث افزایش جذب کلسیم ومواد معدنی از روده می شود که بدنبال آن باعث رسوب نسبتهای بالای کلسیم وفسفردراستخوان وکلسیمی شدن ماتریکس آلی استخوان می گردد وبدلیل رشد بیشتراستخوان باعث بالا رفتن ممان اینرسی می شود(۳) وبالاتربودن مدول الاستیسیتی درگوساله های تغذیه شده با تعادل اسیدوباز ۳۰۰ ، احتمالاً بدلیل پایین بودن ممان اینرسی وپایین بودن مقدار کلسیمی شدن ماتریکس معدنی در فضای داخلی استخوان می باشد(۷).

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!