دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

نقش دامپزشکان در ارتباط با تندرستی جامعه


نقش دامپزشکان در ارتباط با تندرستی جامعه
بهداشت عبارت است از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن عمر و ارتقای سطح سلامت از طریق کوشش های سازمان یافته به منظور سالم سازی محیط، کنترل بیماری ها، آموزش بهداشت، ایجاد اقدامات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و بالاخره ایجاد یک سیستم که در آن هر فرد دارای سطح زندگی مطلوب برای نگهداری سلامتی خود باشد.
در پاسخ به پرسش هایی درباره ماهیت و وسعت کمک های دامپزشکی به بهداشت انسانی و به منظور تعیین مسئولیت های دامپزشکان در ارتباط مستقیم با تندرستی انسان از طرف اداره بهداشت ایالات متحده آمریکا کمیته ای تعیین شد تا این مهم را مورد بررسی قرار دهد هر یک از ۹ عضو کمیته در حوزه علمی ویژه ای مقام شناخته شده ای داشتند و در مجموع طیف وسیعی از دانش و تجربه را در زمینه های مختلف تدارک دیدند با توجه به هدف گزارش قابل ذکر است که بررسی حاضر صرفاً در ارتباط با تندرستی انسان تنظیم شده و هیچگونه کوششی برای شناسایی دیگر اهداف دامپزشکی صورت نگرفته است. جهت فراهم ساختن چهارچوبی در تحلیل اهمیت کوشش های دامپزشکی در ارتباط با سلامتی انسان، ۹ هدف بهداشتی انسانی شناسایی گردید که در ادامه به شرح ۶ هدف آن می پردازیم.
۱) پیشگیری و کنترل زئونوزها
از بین ۱۷۰۹ عامل عفونی و بیماری زای شناسایی شده در انسان تعداد ۸۳۲ مورد یا ۴۹% از طریق حیوانات به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال می یابد طی ۳۰ سال اخیر بسیاری از بیماریهای عفونی جدید شایع شده که بخش وسیعی از آنها جز بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات می باشند. تعدادی از این بیماری ها برای اولین بار ظاهر شده در حالی که بسیاری از آنها پس از دوره های خاموشی بار دیگر تظاهر نموده اند. این عفونت ها که به عفونت ها یا بیماری های نو پدید معروفند به میزان ۱۵۶ مورد از عوامل بیماری زای انسانی را دربرمی گیرند جالب توجه آنکه از بین این ۱۵۶ مورد ۱۱۴ مورد عامل بیماری زایی بوده که از حیوانات به انسان سرایت می کنند بیماری چون جنون گاوی، سارس، آنفلوآنزای پرندگان و... از بیماری نو پدید منتقله از حیوانات به انسان می باشند. از طرف دیگر، در موضوع بیوتروریسم که طی سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته، عوامل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان نقش ویژه ای دارند که از بین آنها حدود ۳۰ جنگ افزار بیولوژیک شناخته شده، جز چند مورد استثنا تمامی آنها از عوامل بیماری های حیوانی محسوب می گردند. نمونه هایی چون سیاه زخم، طاعون، بروسلوز، تب های خونریزی دهنده و غیره از آن جمله اند.
به علت آنکه دامپزشکان تنها گروه بهداشتی با آموزش تخصصی در تشخیص، درمان و کنترل بیماری های حیوانی بوده در ارتباط با بیماری هایی که ممکن است بین حیوانات و انسان انتقال یابد در موقعیتی استثنایی قرار دارند با توجه به سکونت انسان در مجاورت با حیوانات اهلی و وحشی، کنترل بیماری های مشترک در انسان و کنترل این بیماری ها در حیوانات وابسته است تاثیر خدمات دامپزشکان در کنترل بیماری های مشترک در ارتباط با کاهش میزان بروز بیماری هایی چون سل، هاری و بروسلوز (تب مالت) به خوبی نشان داده شده است.
۲) محافظت از مواد غذایی:
از نقطه نظر مسائل مربوط به بهداشت عمومی اهمیت بیماری های ناشی از موادغذایی به خوبی آشکار است .موفقیت در کنترل برخی بیماری ها که منتقله از طریق موادغذایی (چون سل) بحد زیادی مدیون دامپزشکی است. با وجود این تغییر تکنولوژی، شرایط اجتماعی و روش های تولید موادغذایی در بهداشت موادغذایی مورد مصرف قابل اهمیت بوده ضمن اینکه مخاطرات جدیدی نیز ایجاد می گردد. از چند دهه قبل استفاده از حشره کش ها، علف کش ها و آنتی بیوتیک ها به حد وسیعی در تولید موادغذایی متداول بوده، که در حال حاضر بقایای آنها می تواند زیان آور باشد. اگرچه اکنون تولید موادغذایی بطور عمده ای در وضع معمول درآمده لیکن برخی از مشکلات بهداشت موادغذایی پیچیده تر شده و نیاز به قضاوت از طریق افرادی آموزش دیده دارد.
در تولید موادغذایی دامپزشکان نقشی استراتژیک ایفا می نمایند، مشکلات مربوط به آلودگی موادغذایی در مرکز پرورش دام و طیور به بهترین وجهی با دخالت دامپزشکان برطرف خواهد شد. فعالیت آنها در ماورای تشخیص و درمان بیماری های حیوانی است به عنوان مثال دامپزشک در جلوگیری از مصرف دارو در حیوانات نزدیک کشتار با اثرات زیان بار برای بهداشت و سلامتی انسان نقشی استراتژیک دارند به عبارت کوتاه مسئولیت دامپزشک تامین موادغذایی سالم و عاری از آلودگی برای جلوگیری از مخاطره سلامتی انسان در هر شکل خواهد بود. و در محافظت از موادغذایی در تمام مراحل از مرکز دامداری تا مغازه خرده فروشی دخالت دارند. گروه عمده ای از دامپزشکان که در خدمات نظامی مشغول انجام وظیفه می باشند به طور مستقیم با محافظت و بهداشت موادغذایی ارتباط دارند.
۳) کشف و کنترل مخاطرات محیطی
بسیاری از فاکتورهای محیطی به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت انسان شناخته شده اند. برخی از فاکتورهای محیطی برای سلامتی انسان د رحد غیرقابل توصیفی بسیار زیاد است به عنوان مثال دخالت فاکتورهای محیطی در ۷۰ تا ۸۰درصد از موارد سرطان انسان تخمین زده شده است.
استفاده از حیوانات در کشف مخاطرات محیطی اختصاصاً به دامپزشکان به عنوان کارشناسان بیماری های حیوانی و اثرات آنها ارتباط می یابد. غالباً نتایج زیان بار مواد شیمیایی در محیط به وسیله دامپزشکان مشاهده می گردد به عنوان مثال تهدیدات بهداشت عمومی در نتیجه (بی فنیل های پلی کلرینه) یا (بی فنیل های پلی برومینه) و نفتالین هایی با کلر زیاد و در محیط ابتدا در بیماری های حیوانات یا به صورت رسوبات شیمیایی در حیوانات از جمله ماهی ها و پرندگان وحشی تشخیص داده می شود. دامپزشکان به عنوان بخشی از سیستم اخطاردهنده اولیه برای جلوگیری از مخاطرات سلامتی انسان عمل می کنند.
۴) پژوهش در پزشکی مقایسه ای
دامپزشکان در نقش های عمومی و تخصصی در تحقیقات زیست پزشکی (بیومدیکال) شرکت دارند این مشارکت آموزش جامع بیومدیکال کسب شده به وسیله دامپزشکان را منعکس نموده و گاهی از طریق آموزش عالی تر و کسب درجات علمی بالاتر یا گواهی بوردهای تخصصی تقویت شده است.
پژوهش در مسایل بهداشتی انسان بوسیله دامپزشکان بسیار گسترده است، مشارکت در طراحی های تحقیقاتی به منظور درک بهتر از تمامی علل برجسته میزان ابتلا و مرگ ناشی از بیماریها به عنوان بخشی از گروه یا تیم تحقیق سابقه ای دیرینه دارد قوانین و مقررات جدید محدود کننده تحقیق بر روی انسان، اتکا به حیوانات را به عنوان مدل هایی برای تحقیق بیماریهای انسان در حال حاضر (و آینده) افزایش داده است، اهمیت بهداشت انسانی موجب شده که بودجه تحقیقاتی دانشکده های دامپزشکی ایالات متحده ۷.۵ برابر بیش از دانشکده های کشاورزی بوده باشد.
۵) آموزش اجتماعی و حرفه ای
فعالیت های آموزشی دامپزشکان در دو حوزه شرکت در آموزش حرفه ای بهداشت (و از جمله آموزش پزشکی) و فعالیت های آموزش اجتماعی (و از جمله بهداشت فردی) مشخص می گردد در ارتباط با نوع اول اهمیت همکاری دامپزشکان براساس اهمیت تامین نیروی انسانی ذخیره آموزش دیده قرار گرفته است. همچنین تقریبا دامپزشکان در تمامی دانشکده های پزشکی و نیز در دیگر دانشکده های علوم بهداشتی اشتغال دارند.
مقدار زیادی از اوقات دامپزشکان، پزشکان، پرستاران و دیگر حرفه های بهداشتی در جهت آموزش انفرادی یا گروهی صرف می شود. مشکل اصلی در کاربرد امور بهداشتی آموزش مصرف کننده است.
۶) اداره خدمات بهداشتی
اصلاح شرایط بهداشتی و دست یابی تندرستی در سطح ملی به پیشرفت سیستم های موثر اجرای خدمات بهداشتی وابسته است، هیچ حرفه دیگری همانند دامپزشکی درصدی از اعضایش در بخش عمومی بهداشت شرکت ندارند، حداقل ۲۵ درصد دامپزشکان با حدود نیمی از آن ها در موقعیت رهبری اداری اشتغال دارند. برخی از پست های اداری در سازمان های عمومی اختصاصی دامپزشکان بوده لیکن تعداد بیشتری از موقعیت ها نیز اختصاصی نیست. برای مثال دامپزشکان به عنوان اپیدمیولوژیست یا مدیر کنترل بیماری ها در دپارتمانهای بهداشت اشتغال دارند.
عمده امور درمانی در بخش خصوصی سازمان می یابد لیکن بسیاری از خدمات اصلی پیشگیری به وسیله آژانس ها و سازمان های عمومی انجام می شود. از آنجایی که اساسا دامپزشکی در جهت پیشگیری از بیماریها و حفظ سلامتی فعالیت داشته دامپزشکان قادر خواهند بود در تعدادی از موقعیت های اداری و اجرایی سازمان های بهداشت عمومی مشارکت داشته باشند.


منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

تبعات استفاده از داروها و مکمل‌های غیرمجاز در صنعت پرورش دام و طیور

تبعات استفاده از داروها و مکمل‌های غیرمجاز در صنعت پرورش دام و طیور
در سالیانی نه چندان دور ، بسیاری از مردم در نازل خود مرغ و ماکیان پرورش می‌دادند و در صورت لزوم یکی از آنها را برای مصرف ذبح می‌کردند. اما با افزایش روزافزون جمعیت و توسعه زندگی شهری و صنعتی ، امکان استفاده از روشهای سنتی پروش مرغ برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان وجود ندارد. از طرفی ، نمی‌توان منتظر ماند تا یک مرغ روال طبیعی و طولانی خود را برای رشد مناسب طی کند. در این میان ، مرغداری‌های صنعتی راه تبدیل جوجه‌های یک‌روزه به مرغی با وزن مناسب کشتار را کوتاه کرده‌اند. امروزه به مدد داروها و مکملهای غذایی برای تبدیل یک جوجه تازه از تخم در‌آمده به یک مرغ سوخاری دلچسب و لذیذ بین ۴۵ تا ۶۰ روز بیشتر زمان لازم نیست ، اما آیا مکمل‌های غذایی ، واکسن‌ها و داروهای مورد استفاده در صنعت پرورش دام و طیور می‌تواند سلامت مواد غذایی تولید شده از آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
برای رشد مرغ فاکتورهایی لازم است که این فاکتورها به صورت مواد غذایی ، گاهی اوقات داروها ، واکسن‌ها و یک‌سری ترکیبات تقویت کننده و شاید هم محرک رشد به مرغ داده میشود . نقش واکسن‌ها در روند پرورش مرغ پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری‌هاست و داروها نیز برای درمان طیور مبتلا به بیماری و در نهایت پیشگیری از تلفات آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. داروهای تقویت کننده و محرک رشد نیز طبیعتا باعث رشد و وزن‌گیری سریع‌تر مرغ می‌شوند.
متاسفانه گاهی برخی مرغدارها برای صرفه‌جویی در هزینه از داروهای تاریخ گذشته ، تقلبی و داروهایی که مصرف آنها در داخل کشور ممنوع است استفاده می‌کنند که خطر بعضی از این داروها مشخص است. برای مثال ، سرطانزا بودن فورازولیدون ثابت شده و به همین دلیل مصرف آن ممنوع شده است. مواد غذایی و بعضی از موادی که به همراه غذا در اختیار مرغ قرار داده می‌شود ، در بدن متابولیزه می‌شود و به شکلهای مختلف درمی‌آید. بعضی از این مواد در عضلات ، بعضی در پوست و بعضی که در چربی حلال‌تر هستند در چربی باقی می‌مانند که به این مواد اکثرا باقی‌مانده دارویی گفته می‌شود. باقیمانده دارویی به ویژه درباره آنتی‌بیوتیک‌ها زیاد است و مصرف مواد غذایی که باقی‌مانده‌های دارویی در آن وجود دارد باعث افزایش ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرطان می‌شود و از طرف دیگر سن ابتلا به این بیماری را کاهش می‌دهد.
همچنین در رشد و پرورش مرغ بعضی از مواد مثل بعضی محرک‌های رشد خاص و هورمون‌ها، غیرمجاز است که به دلیل قیمت بالا اصولا استفاده نمی‌شوند و یا مصرف آنها بسیار محدود است. ولی در صورت استفاده ممکن است باقیمانده دارویی آنتروژن‌ها در مواد غذایی مختلف مانند مرغ و گوشت، افزودنی‌ها و طعم‌دهنده‌ها و همچنین نگهدارنده‌ها ، برخی عوارض هورمونی مثل ایجاد ظواهر مردانه در زنان را به دنبال داشته باشد.
طبق آمار ارائه شده در مقالات کنگره بیماری‌های طیور دانشگاه شیراز (۱۳۸۱) ، در بیش از ۹۰ درصد مرغهای مورد آزمایش ، باقی‌مانده‌های دارویی مشاهده‌ شده است که همان موادی هستند که به دام و طیور داده می‌شود. لذا برای کاهش اثرات منفی ناشی از مصرف مرغهایی که با روش‌های غیرطبیعی پرورش یافته‌اند ، از آنجا که مواد محلول در چربی در غده‌های چربی و زیر پوست تجمع پیدا می‌کنند ، بهتر است مصرف کننده برای مقابله با اثرات ناشی از این گونه داروها از مصرف این قسمتها خودداری کند. همین‌طور جگر به این دلیل که محل متابولیزه کردن بسیاری از مواد است و ترکیبات بسیاری وارد آن می‌شود ، بیشتر در معرض آلودگی قرار دارد . البته جگر به تنهایی مشکلی ندارد ، بخصوص اگر سالم باشد و نظارت کافی روی آن انجام شود و باقیمانده دارویی در آن نباشد.
به دلیل رعایت نشدن بهداشت و عدم انجام به موقع واکسیناسیون و کافی نبودن نظارت فنی صحیح بر مرغداری‌ها ، مرغدار برای پیشگیری از ضرر اقتصادی ، گاه تا آخرین روزهای انتقال به کشتارگاه از دارو استفاده می‌کند، لذا مصرف دارو در کشور ما بسیار زیاد است و از طرف دیگر بسیاری از مرغداری‌ها در حالیکه باید از یک دامپزشک آشنا به داروها و عوارض آن به عنوان مسوول فنی استفاده کنند ، به دلیل صرفه اقتصادی از مهندسان دامپرور که فقط در زمینه پرورش و این که چند درصد از چه ماده‌ای می‌تواند رشد را بیشتر کند ، استفاده می‌کنند و لذا نظارت مناسب برای جلوگیری از تقلبات در پرورش دهندگان مرغ، ماهی ، میگو و غیره وجود ندارد.
از طرف دیگر طبق قانون باید ۸ واکسیناسیون ضروری برای مرغها انجام شود تا در سنین بالاتر مریض نشوند و بنابراین مجبور به استفاده از دارو نباشند. اما متاسفانه مرغدارها تزریق این واکسن‌ها را به طور خودسرانه و ناقص انجام می‌دهند و در نتیجه مرغها بیشتر مریض می‌شوند و لذا بیش از حد مجاز دارو مصرف می‌شود ، در حالیکه از آنجا که موضوع واکسن طیور به بخش خصوصی واگذار شده ، این کار باید زیر نظر درمانگاههای خصوصی دامپزشکی انجام شود.
در این میان با رعایت پرهیز دارویی پیش از انتقال طیور به کشتارگاه می‌توان تا حد زیادی عوارض ناشی از داروها و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در مرغداری‌ها را کاهش داد. در حقیقت دارو نباید در مرغداری‌ها به مقدار زیاد مصرف شود. طبق بخشنامه سازمان دامپزشکی در صورتی که در مرغداری‌ها از فورازولیدون استفاده شده باشد، مرغها باید معدوم شوند و حتی اجازه فروش پیدا نکنند و درباره داروهای مجاز باید حداقل ۱۵ روز قبل از کشتار ، مصرف دارو قطع شود. ولی متاسفانه بعضی از شبکه‌های دامپزشکی روی این قضیه حساس نبوده و آن را پیگیری نمی‌کنند و استدلالشان این است که مرغها در کشتارگاه بازبینی و در صورت وجود آلودگی حذف می‌شوند، در حالیکه طیور در کشتارگاه تنها از لحاظ میکربی بررسی می‌شوند و باقیمانده داروهای شیمیایی در کشتارگاه قابل تشخیص نیست. بلکه دامپزشک مجاز باید طبق فرمولی خاص که در اختیار دارد ، تایید کند که این مرغ سالم و قابل مصرف است.
اثرات بعضی از داروهای مصرفی پس از دو هفته از بدن پاک و مرغ قابل مصرف می‌شود ولی برخی داروها مثل فورازولیدون یا کلرامفنیکل که پس از مصرف تا مدت زیادی در جگر یا گوشت باقی می‌مانند ، اثرات سرطانزایی بسیار بالایی دارند و بطور کلی ممنوع شده‌اند ، اما در کشور ما عده‌ای این داروها را به صورت غیرمجاز وارد می‌کنند و در اختیار مرغداران قرار می‌دهند و مرغدار نیز خودسرانه این داروها را از دفاتر مرغداری یا جاهای دیگر تهیه و برای کاهش تلفات از آن استفاده می‌کند. بنابراین مصرف این داروها برای مرغدار توجیه اقتصادی دارد ولی برای مصرف‌کننده سرطانزا است.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اکثریت افراد جامعه به عنوان مصرف‌کننده در سلامت مواد پروتئینی مورد مصرف خود نقشی ندارند ، بلکه تنها با اعتماد و اتکا به حساسیت و توجه مسوولان امر امید می‌رود که مواد غذایی که در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد از هر نظر سالم و بهداشتی باشد.

وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.