سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 March, 2018

شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات ابامحمّد حسن بن علی علیهماالسلام


شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات ابامحمّد حسن بن علی علیهماالسلام
امام حسن علیه السلام از نظر خلق و خوی ، سیره و بزرگواری بیش از همه کس به رسول خدا صلی اللّه علیه و اله شباهت داشت .(۷۹۳)
از انس بن مالک نقل شده است که می گوید: کسی که بیش از حسن بن علی علیه السلام به رسول خدا صلی اللّه علیه و اله شباهت نداشت .(۷۹۴)
نقل شده است که امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود: ((حسن بن علی علیه السلام از سینه تا سر، و حسین علیه السلام از سینه به پایین ، بیش از همه کس به رسول خدا صلی اللّه علیه و اله شباهت داشت .))(۷۹۵)
آورده اند که فاطمه علیهماالسلام پسرانش ؛ حسن و حسین را در وقت بیماری رسول خدا صلی اللّه علیه و اله که در همان بیماری از دنیا رفت ، خدمت آن حضرت آورد، عرض کرد: ((یا رسول اللّه این دو، پسران تو هستند، چیزی به یادگار به ایشان بسپار فرمود: امّا حسن ، سیرت و بزرگواری مرا دارد و امّا حسین ، جود و شجاعت مرا دارا است .))(۷۹۶)
جنابذی چنین نقل کرده است : ((امّا حسن ، هیبت و آقایی مرا دارد و امّا حسین
جراءت وجود مرا.))(۷۹۷)
سعید بن عبدالعزیز نقل کرده ، می گوید: امام حسن علیه السلام شنید مردی از پروردگار تقاضا دارد که ده هزار درهم نصیب او کند. امام حسن علیه السلام پس از شنیدن درخواست او به منزلش برگشت و آن مبلغ را برای وی فرستاد.(۷۹۸)
نقل شده است که مردی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و حاجتی درخواست کرد. فرمود: ((حق درخواست تو در نظر من بزرگ ، و اطلاع من از آنچه برای تو لازم است نیز در نظر من مهم است ولی دست من از رساندن آنچه که شایستگی داری کوتاه است ، در حالی که کثیر در پیشگاه ذات مقدس خدا اندک است ، و آنچه در ملک من است در برابر ادای شکر و سپاس تو کافی نیست حال اگر تو اندک مرا بپذیری و زحمت کوشش و اهتمام بر آنچه را که از واجب تو بر عهده من است از من بر طرف سازی ، در این باره اقدام می کنم . عرض کرد:
یابن رسول اللّه ، من اندک را پذیرایم و از لطف و بخشش شما سپاسگزارم و اگر هم چیزی ندهید عذر شما را قبول دارم . پس امام حسین علیه السلام وکیلش را طلبید و مخارجش را محاسبه کرد تا به آخر رسید، فرمود: هر چه از سیصد هزار درهم بیشتر است بیاور، پنجاه هزار درهم حاضر کرد. فرمود: آن پانصد دینار چه شد؟ عرض کرد: نزد من است ، فرمود: آن را هم بیاور، آورد، تمان آن درهم و دینارها را به آن مرد داد و فرمود: کسی را برای بردن آنها بیاور، او رفت و دو باربر آورد، امام حسن علیه السلام یک رداء هم برای کرایه آن دو باربر داد. غلامان امام علیه السلام سوگند یاد کردند که در نزد ایشان حتی یک درهم نمانده است . امام علیه السلام فرمود:
لیکن من امیدوارم که نزد خدا پاداش فراوانی داشته باشم .(۷۹۹)
ابوالحسن مداینی نقل کرده ، می گوید: حسن و حسین علیهماالسلام و عبداللّه بن جعفر به قصد حج بیرون شدند، توشه سفرشان تمام شد، گرسنه و تشنه ماندند، گذرشان به خیمه پیرزنی افتاد، پرسیدند: نوشیدنی داری ؟ گفت : آری . پس شترها را خواباندند، آن زن که جز یک گوسفند در گوشه خیمه چیزی نداشت رو به آنها کرد و گفت : این گوسفند را بدوشید و شیرش ‍ را میل کنید. آنها چنان کردند، پرسیدند: غذا هم داری ؟ گفت : خیر، جز همین گوسفند چیزی نداریم .
باید یکی از شما آن را بکشد و من غذایی برای خوردن شما فراهم کنم ، یکی از آنها بلند شد و گوسفند را سر برید و پوست کند، سپس آن زن غذایی برای ایشان فراهم کرد و آنها خوردند و بعد ماندند تا خنک شدند و چون عازم رفتن شدند به آن زن گفتند: ما از مردم قریش هستیم ، آهنگ این سمت را داریم و اگر به سلامت برگشتیم ، نزد ما بیا که ما به تو نیکی خواهیم کرد، سپس حرکت کردند و رفتند. هنگامی که شوهر آن زن آمد، زن جریان آن مردان و گوسفند را برای شوهرش نقل کرد، مرد عصبانی شد و گفت:
وای بر تو، گوسفند مرا برای کسانی که نمی شناسی ، می کشی بعد به من می گویی که مردانی از قریش بودند. این گذشت ، پس از مدتی به ضرورتی آن زن و مرد به مدینه رفتند. آنها کارشان این بود که شتر به آن جا می بردند و می فروختند و از این راه زندگی می کردند.
گذر پیر زن به یکی از کوچه های مدینه افتاد، اتفاقا امام حسن علیه السلام که در منزلش نشسته بود، پیر زن را شناخت ول پیر زن آن حضرت را نمی شناخت . حضرت غلامش را فرستاد تا پیر زن را برگرداند. به او فرمود: ای بنده خدا آیا مرا می شناسی ؟ عرض کرد: خیر. فرمود: من همان مهمان شما هستم در فلان روز، پیر زن گفت : پدر و مادرم فدایت ، من شما را نشناختم ، فرمود: اگر تو مرا نمی شناسی ، من تو را می شناسم آنگاه امام حسن علیه السلام دستور داد از گوسفندان زکات (که برای فروش آورده بودند) هزار گوسفند برای آن زن خریدند و هزار دینار هم به او دادند و او را به همراه غلامش نزد برادرش ، امام حسین علیه السلام فرستاد. امام حسین علیه السلام پرسید:
برادرم حسن چقدر پاداش داد؟ عرض کرد: هزار دیار و هزار گوسفند. امام علیه السلام با شنیدن این سخن دستور داد به مقدار مرحمتی امام حسن علیه السلام به او بدهند سپس همراه غلامش او را نزد عبداللّه بن جعفر فرستاد.
عبداللّه پرسید: حسن و حسین علیهماالسلام چقدر پاداش دادند؟ عرض ‍ کرد: دو هزار دینار نقد و دو هزار گوسفند. عبداللّه نیز دستور داد دو هزار دینار و دو هزار گوسفند به او دادند و گفت : اگر اول نزد من آمده بودی ، آنها را به زحمت انداخته بودی ! پیر زن با همه این اموال نزد شوهرش ‍ بازگشت .(۸۰۰)
از قول عایشه نقل شده است که مردی از اهل شام وارد مدینه شد، دید مردی بر استر زیبایی سوار است ، گفت : بهتر از او کسی را ندیده بودم ، دلم شیفته او شد، پرسیدم : کیست ؟ گفتند: حسن بن علی بن ابی طالب است دلم پر از کینه و خشم و حسد شد از این که چرا علی علیه السلام چنین فرزندی داشته باشد! به سمت او رفتم و گفتم :
تو پسر پسر ابوطالبی ؟ گفت : من پسر او هستم گفتم : تو پسر فلان پسر فلان پسر فلانی ! شروع کردم به دشنام دادن و ناسزا گفتن به او و پدرش و او همچنان ساکت بود تا این که من شرم کردم ، همین که حرف من تمام شد، خندید و فرمود: گمان می برم که غریبی و از مردم شام هستی ؟ عرض کردم : آری ، فرمود: بنابراین همراه من بیا تا اگر به منزل احتیاج داری ، به تو منزل بدهم و اگر به پول نیازمندی ، به تو پول بدهم و هر حاجتی که داری بر آورده کنم . با شنیدن این سخنان ، از او شرمنده شدم و از اخلاق کریمه اش تعجب کردم و برگشتم در حالی که چنان او را دوست می داشتم که هیچ کس را آنقدر دوست نداشتم .(۸۰۱)
از محمّد بن علی نقل شده که می گوید: امام حسن علیه السلام فرمود: ((من از پروردگارم شرمنده خواهد شد، اگر او را ملاقات کنم در حالی که پیاده برای زیارت خانه اش نرفته باشم . از این رو بیست مرتبه با پای پیاده به مکه رفت .))(۸۰۲)
از ابونجیح نقل شده است که حسن بن علی علیه السلام پیاده سفر حج کرد و اموالش را (در راه خدا با فقرا) به دو قسمت تقسیم کرد.(۸۰۳)
از شهاب بن ابی عامر نقل شده است که حسن بن علی علیه السلام دو مرتبه تمام اموالش را با خدا تقسیم کرد حتی یک لنگه کفش از جفت کفشش را داد.(۸۰۴)
از علی بن زید بن جذعان نقل شده که گوید: حسن بن علی علیه السلام دوبار تمام مالش را در راه خدا داد و سه مرتبه هم هر چه داشت با خدا تقسیم کرد، به طوری که یک لنگه نعلینش را می داد و یکی را نگاه می داشت و یک لنگه کفش را می داد و یکی را نگاه می داشت .(۸۰۵)
از ابن سیرین نقل شده که می گوید: حسن بن علی علیه السلام با زنی ازدواج کرد، پس صد کنیز و با هر کنیز هزار درهم برای او فرستاد.(۸۰۶)
از حسن بن سعید از قول پدرش نقل شده که می گوید: حسن بن علی علیه السلام با دو زن به عقد موقت ، در برابر بیست هزار درهم و چند مشک عسل ازدواج کرد، یکی از آنها - که به نظر من زن حنفیه باشد - گفت : متاعی ناچیزی از دوستی جدا شدنی !(۸۰۷)
از آن حضرت درباره بخل پرسیدند، فرمود: ((بخل آن است که شخص ‍ آنچه را که در راه خدا داده از بین رفته ، ببیند و آنچه را که نداده مایه شرافت بیندازد.))(۸۰۸)
مردی خدمت آن حضرت رسید و گفت : فلانی درباره شما بدگویی می کند. فرمود: ((مرا به زحمت انداختی ، اکنون از خدا می خواهم که هم از من بگذرد و هم از او.))
کمال الدین بن طلحه می گوید (۸۰۹) نقل کرده اند که روزی حسن بن علی علیه السلام شستشو کرد و با جامه ای گرانقدر و ظاهری آراسته و سیمایی درخشان و شمایلی زیبا از خانه بیرون شد در حالی که بوی خوشش در اطراف پراکنده بود و چهره اش از زیبایی می درخشید و شکل و شمایلش در صورت و معنی ، کامل و خوشبختی از نگاههایش آشکار و وفور نعمت از بخشندگیهایش معلوم بود. و خداوند قادر متعال خوشبختی را بر او مقرر فرموده بود.
سپس به استری چابک و تندرو سوار شد و صفهایی از اطرافیان و خدمتکاران در اطراف او حرکت کردند، به طوری که اگر عبد مناف (جد (اعلای ) پیامبر صلی اللّه علیه و اله ) او را می دید هر آینه با افتخار به او بینی ها را به خاک می مالید و پدر و جدش را در روز مباهات به دیگران با هزاران خو و خصلت افتخارآمیز بر می شمرد. در سر راهش از مستمندان یهود، پیر فرتوت بیچاره ای که بیماری بر او چیره شده و ذلت و خواری او را فرا گرفته و تنگدستی او را از پا در آورده بود و پوستش به استخوانها چسبیده و سستی پاها به سراغ او آمده و تنگدستی زمام اختیار او را گرفته و بد حالی او را علاقمند به مرگ نموده ، و خورشید نیمروز، گوشت بدنش را کباب کرده و کف پایش را به زمین چسبانیده و موهای بلند سرش را ریخته بود و طولانی شدن گرسنگی شکم او را نحیف ساخته و در هم پیچیده بود و با این حال زار کوزه های پر و مشک آب را بر دوش می کشید و حالش چنان بود که در رهگذر، دلهای سخت را متوجه خود می ساخت ، خود را بر امام علیه السلام عرضه داشت و آن حضرت را متوقف کرد و گفت :
یابن رسول اللّه ! نسبت به من انصاف دهید! فرمود: در چه جهت ؟ عرض کرد: جد شما می گوید: ((دنیا زندان مؤ من و بهشت کافر است )) در حالی که تو مؤ منی و من کافرم با وجود این دنیا را برای شما جز بهشت نمی بینم ، از نعمت دنیا و لذت ان برخوردارید و برای خود جز زندانی نمی بینم که سختی اش مرا هلاک کرده و بی چیزی اش مرا به نابودی کشانده است . امام حسن علیه السلام همین که سخن او را شنید نور تاءیید در چهره اش درخشید و از گنجینه علمش پاسخی مطابق با درک او بر آورد و برای آن پیرمرد یهودی ، خطای پندار و سستی اعتقادش را آشکار ساخت و فرمود:
((ای پیرمرد! اگر تو توجه داشته باشی به آنچه خدای تعالی برای من و برای مؤ منان در سرای آخرت فراهم کرده است ، چیزهایی که نه چشمش دیده و نه گوشی شنیده ، هر آینه خواهی دانست که من پیش از انتقال به آن عالم ، در این دنیا میان زندان تنگی هستم ، و اگر به آنچه خداوند برای تو و هر کافری در سرای آخرت از زبانه آتش دوزخ و شدت عذاب ابدی فراهم کرده است ، توجه کنی هر آینه خواهی دانست که تو هم اکنون پیش از رسیدن به آن جا در بهشت پهناور و نعمتی فراگیر هستی .))(۸۱۰)
تمام این بخش از کتاب (( کشف الغمه )) نقل شد.
فصل :امّا کرامات آن حضرت : کلینی در کافی (۸۱۱) به اسناد خود از حبابه والبیّه نقل کرده است که گفت : امیرالمؤ منین علیه السلام را میان پیش قراولان سپاه دیدم - تا آن جا که می گوید - عرض کردم : یا امیرالمؤ منین ! خدایت رحمت کند! نشانه امامت چیست ؟ فرمود: آن سنگریزه را بیاور. و با دست اشاره به سنگریزه ای کرد.
آن را خدمت حضرت آوردم ، پس با انگشتری اش آن را مهر کرد. سپس رو به من کرد و فرمود: ای حبابه ! هرگاه کسی ادعای امامت کرد و توانست همچنان که دیدی ، مهر کند بدان که او امام است و اطاعتش ‍ واجب است و امام هر چه را بخواهد بداند چیزی از او پوشیده نمی ماند. حبابه می گوید: رفتم تا وقتی که امیرالمؤ منین علیه السلام از دنیا رفت . خدمت امام حسن علیه السلام رسیدم در حالی که او در مسند امیرالمؤ منین علیه السلام نشسته بود و مردم سؤ الاتی می کردند. فرمود:
ای حباب والبیه ! عرض کردم : بلی ای مولای من . فرمود: آنچه همراه داری بده ! من آن سنگریزه را دادم ، حضرت آن را برای من مهر کرد همان طوری که امیرالمؤ منین علیه السلام مهر کرده بود. حبابه می گوید: پس از او خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم در حالی که میان مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و اله بود، مرا به نزدیک خود طلبید و خوش آمد گفت . سپس ‍ فرمود: در میان نشانه های امامت آنچه را که مورد نظر تو است وجود دارد، آیا تو دلیل امامت می خواهی ؟ عرض کردم :
آری سرورم ، فرمود: آنچه همراه به من بده ! سنگریزه را به آن حضرت دادم . او نیز برایم مهر کرد - حبابه می گوید - سپس نزد علی بن حسین علیه السلام رفتم و بقدری پیر شده بودم که بدنم را رعشه گرفته بود. و طول عمرم در آن وقت به صد و سیزده سال رسیده بود، دیدم که حضرت با انگشت سبابه به طرف من اشاره کرد، جوانی من برگشت ، حبابه می گوید: پرسیدم :
آقاجان ! بفرمایید از دنیا چقدر گذشته و چقدر مانده است ؟ فرمود: امّا نسبت به گذشته آری (معلوم است ) امّا نسبت به باقیمانده ، خیر، حبابه می گوید: سپس فرمود: آنچه همراه داری به من بده ، من سنگریزه را دادم ، آن حضرت مهر زد. بعدها خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم ، او نیز مهر زد و بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم او نیز مهر کرد و سپس حضور موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم او نیز مهر کرد و سرانجام خدمت حضرت رضا رسیدم او نیز مهر کرد. و به طوری که محمّد بن هشام نقل کرده است ؛ حبابه بعد از آن نه ماه دیگر زنده بود.
کلینی به اسناد خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که می فرماید: ((سالی حسن بن علی علیه السلام پیاده راهی مکه شد، (در راه ) پاهایش ‍ ورم کرد. یکی از غلامان عرض کرد: اگر سوار شوید این ورم فرو می نشیند. فرمود: خیر، وقتی که این منزل رسیدیم سیاه پوستی پیش تو می آید و روغنی همراه دارد، روغن را از او بخر و چانه نزن . غلام عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما، ای مولای من ، ما منزلی در پیش نداریم تا کسی باشد و چنین دارویی را بفروشد. فرمود:
چرا او پیش روی تو نزدیک آن منزل است . بقدر یک میل که رفتند، ناگاه چشمشان به آن سیاه افتاد، امام حسن بن علی علیه السلام به غلامش فرمود: برو پیش آن مرد و آن روغن را بگیر و بهایش ‍ را بپرداز، غلام آمد مرد سیاه پوست پرسید: ای غلام این روغن را برای که می خواهی ؟ گفت : برای حسن بن علی ، گفت مرا نزد او ببر، پس همراه او رفت و خدمت امام علیه السلام رسید.
ذو به آن حضرت کرد و گفت : پدر و مادرم فدایت باد، من نمی دانستم که شما به این روغن این نیاز دارید، اجازه بفرمایید که بهایش را نگیرم زیرا من غلام شما هستم ولی از خدا بخواهید تا به من پسری سالم مرحمت کند که دوستدار شما اهل بیت باشد زیرا من وقتی همسرم را ترک کردم درد زایمان داشت . حضرت فرمود: برو که خدا پسر سالم به تو ارزانی داشته که از شیعیان ما است .))(۸۱۲)
کلینی به اسناد خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که می فرماید: ((حسن بن علی علیه السلام در یکی از سفرهای حج عمره اش همراه مردی از اولاد زبیر بود که به امامت آن حضرت اعتقاد داشت ، در کنار یکی از برکه ها زیر درخت خرمای خشکیده ای که از بی آبی خشکیده بود فرود آمدند، زیر درخت برای امام علیه السلام فرشی انداختند و برای آن مرد زبیری هم فرش دیگری گستردند. زبیری گفت : اگر این درخت خرمای تازه داشت می خوردیم ، امام حسن علیه السلام به او فرمود:
خرما میل داری ؟ عرض کرد: آری حضرت دست به طرف آسمان بلند کرد و دعا کرد که من نفهمیدم چه گفت ، پس درخت سبز شد و به حال خود برگشت و بارو برگ آورد و خرمای تازه داد. ساربانی که شتران را از او کرایه کرده بودند. گفت : به خدا این جادوگر است ! امام حسن علیه السلام فرمود: وای بر تو، این جادو نیست بلکه دعای پسر پیغمبر است که مستجاب شده . آنگاه بالای درخت رفتند و هر چه خرما داشت چیدند و آنها را کفایت کرد)).(۸۱۳)
● فصل :
امّا شمایل آن حضرت ، در (( کشف الغمه )) (۸۱۴) از احمد بن محمّد بن ایوب مغیری نقل کرده اند که می گوید: رنگ چهره حسن بن علی علیه السلام سفید آمیخته به سرخی بود. آن حضرت چشمانی درشت و سیاه و گونه های کم گوشت داشت ، موهای سینه اش نرم ، محاسنش ‍ پرپشت ، بدنش پر مو، گردنش چون ظرف نقره ای ، استخوانبندیش قوی ، شانه فراخ ، میانه بالا، نه بلند و نه کوتاه ، با نمک و از جمله زیباترین مردمان بود. موهایش را با رنگ مشکی خضاب می کرد، موهایی پیچیده و بدنی نیکو داشت .
از کتاب (( الا ل ابن خالویه ع(( (۸۱۵) لغوی در خبر مرفوعی از عقبهٔ بن عامر نقل کرده ، گوید:
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرموده است : ((بهشت عرضه داشت ، پروردگارا! مگر وعده ای ندادی که رکنی از ارکانت را در من ساکن کنی ؟ فرمود: وحی کرد: آیا راضی نیستی که تو را وسیله حسن و حسین بیارایم . پس بهشت پذیرفت و بر خود بالید چنان که عروسان می بالند.))(۸۱۶)
از کتاب (( الا ل )) به نقل از ابن عباس نقل شده می گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: ((حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند، هر کس آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس دشمن ایشان باشد، مرا دشمن داشته است .))(۸۱۷)
از جابر نقل شده که می گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: ((بهشت مشتاق چهار تن از خاندان من است که خداوند آنان را دوست دارد و مرا ماءمور به دوستی ایشان کرده است : علی بن ابی طالب ، حسن ، حسین و مهدی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می خواند.))(۸۱۸)
اخبار در فضایل و مناقب و جایگاه آن حضرت در نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و محبت پیامبر صلی اللّه علیه و اله نسبت به او از حد شما افزون و مشهورتر از آن است که بتوان پنهان کرد ولی در این جا مجال ذکر آنها نیست .

پاورقی ها :
۷۹۳- همان ماءخذ، ص ۱۵۴.
۷۹۴- همان ماءخذ، ص ۱۵۴.
۷۹۵- همان ماءخذ، همان ص ۱۵۴.
۷۹۶- همان ماءخذ، همان ص ۱۵۴.
۷۹۷- همان ماءخذ، همان ص ۱۵۴.
۷۹۸- همان ماءخذ ص ۱۶۶ و (( مطالب السؤ ول ، ص ۶۶.
۷۹۹- همان ماءخذ، ص ۱۶۷، و همان ماءخذ، همان ص .
۸۰۰- همان ماءخذ، ص ۱۶۶: و همان ماءخذ، همان ص .
۸۰۱- همان ماءخذ، ص ۱۶۷؛ و همان ماءخذ، همان ص .
۸۰۲- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۹۶.
۸۰۳- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۹۶.
۸۰۴- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۹۶.
۸۰۵- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۹۶.
۸۰۶- این حدیث را محمّد بن طلحه شافعی به طور مرسل در (( مطالب السؤ ول )) ص ۶۷ آورده است .
۸۰۷- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۶۹.
۸۰۸- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۶۹.
۸۰۹- (( مطالب السؤ ول )) ، ص ۶۵.
۸۱۰- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۶۲، (( مطالب السؤ ول )) ص ۶۵.
۸۱۱- کافی ، ج ۱، ص ۳۴۶.
۸۱۲- کافی ، ج ۱، ص ۴۶۳.
۸۱۳- همان ماءخذ، همان ص .
۸۱۴- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۵۷.
۸۱۵- ابن خالویه ، همان ابوعبداللّه ، حسین بن احمد بن خالویه نحوی لغوی دانشمند بزرگ ادیب و شاعر برجسته و از جمله فضلای امامیه و آگاه به لغت عرب است اصلش همدانی بود ولی به بغداد رفت و دانشمندان آن جا را درک کرد و از بزرگانی چون انباری ، ابن عمر زاهد، ابن درید، و سیرافی استفاده کرد، بعدها به شام منتقل شد و در شهر حلب اقامت گزید و در سال ۳۷۰ ه -. همان جا وفات یافت . نجاشی گوید: وی عارف به مذهب ما بود و کتابهایی دارد، از جمله (( (( الا ل )) )) که در بالا ذکر شد، سپس می گوید: او از قاضی ابوالحسین نصیبی روایت می کند و همین کتاب را بر مصنفش ‍ قرائت کرده است . سیوطی در (( بغیهٔ الوعاهٔ ، )) شرح حال او را آورده و کتابهای او، جز (( الا ل )) را نام برده است . یافعی در (( مراهٔ الجنان )) ضمن حوادث سال ۳۷۰ ه -. در تعریف کتاب (( (( الا ل )) می نویسد: این کتاب معانی آل را آورده سپس آن را به بیست و پنج قسم ، تقسیم کرده است ، و آنگاه نام دوازده امام از آل محمّد صلی اللّه علیه و اله و تاریخ ولادت و وفات ، نام پدران و مادرانشان را نقل کرده است و ابن خلکان نیز قریب به این مطلب را نوشته است .
۸۱۶- (( کشف الغمه ، )) ص ۱۵۷.
۸۱۷- (( الا ل ، )) ص ۱۵۷.
۸۱۸- همان ماءخذ، همان ص .
راه روشن (ترجمه محجه البیضاء) ج ۴-ص۲۵۵
ملا محسن فیض کاشانی

منبع : بلاغ

مطالب مرتبط

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عهدین

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عهدین
خدای سبحان در آیه ۱۵۷ سوره اعراف چنین فرموده است: «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مكتوبا عندهم فی التوراهٔ و الانجیل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنكر... .» از این آیه شریفه استفاده می‏شود كه اهل كتاب در عصر نزول قرآن، بشارت به حضرت رسول اكرم‏صلی الله علیه وآله را در كتاب‏های خود می‏یافته‏اند. همچنین بر اساس آیه سوره مباركه صف، حضرت عیسی‏علیه السلام خود را مبشر پیامبری به نام «احمد» می‏داند: «و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی‏اسرائیل انی رسول الله الیكم مصدقا لما بین یدی من التوراهٔ و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین.» (صف: ۶) این آیات و نظایر آن ما را از مراجعه به تورات و انجیل موجود بی‏نیاز می‏سازد. گذشته از آن، كسی كه اندك آشنایی با عهدین موجود داشته باشد به یقین می‏داند كه این كتب اندك شباهتی با تورات و انجیل مورد نظر قرآن ندارند، حتی تركیب و صورت محرفی از آنها نیز نمی‏توانند باشند. عهدین موجود «سیره مانندی‏» بیش نیستند كه در طول قرن‏های متمادی، نویسندگان بسیاری آنها را به رشته تحریر در آورده‏اند. بنابراین، جستجو از بشارت‏های قرآنی در این كتاب‏ها اساسا خطاست. با وجود این، شواهد و قراینی در آنها وجود دارد كه به خوبی، بر پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله قابل تطبیق است. این شواهد و قراین هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید قابل پیگیری است.
● پیامبر موعود در عهد عتیق
در عهد عتیق بشارت‏های بسیاری وجود دارد. در میان آنها، مواردی هست كه در طول تاریخ تنها بر پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله قابل تطبیق است. از این نمونه است آنچه در خطاب به حضرت موسی‏علیه السلام در سفر تثنیه از عهد عتیق آمده است:
«نبی‏ای را از برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم كرد و كلام خود را در دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر كسی كه سخنان مرا، كه او به اسم من می‏گوید، نشنود من از او مطالبه خواهم كرد.» (۱)
مسیحیان به بیانی كه در كتاب اعمال رسولان آمده است، (۲) مصداق این بشارت را حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام می‏دانند. اما آیا حضرت عیسی‏علیه السلام می‏تواند مصداق این بشارت باشد؟
● نقد درونی
در این عبارت چند خصوصیت مهم برای «پیامبر موعود» وجود دارد كه قابل تامل و بررسی است:
الف- پیامبری نظیر موسی‏علیه السلام:
مسیحیان این عبارت را بر حضرت عیسی‏علیه السلام تطبیق می‏دهند. حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام چند شباهت‏با حضرت موسی‏علیه السلام داشت:
- هر دو یهودی بودند.
- هر دو پیامبر بودند.
ظاهرا این دو خصوصیت‏برای «نظیر موسی‏» بودن كافی نیست; زیرا اگر حضرت عیسی‏علیه السلام با داشتن این دو شباهت، نامزد این بشارت باشد، هر كدام از انبیای بنی اسرائیل پس از حضرت موسی‏علیه السلام نیز همین دو خصوصیت را داشته‏اند و حضرت یوشع، سلیمان، اشعیا، یحیی‏علیهم السلام و برخی دیگر از این بزرگواران نیز هم یهودی بوده‏اند و هم پیامبر، اما كسی این بشارت را بر آنها تطبیق نكرده است.
از سوی دیگر، دلایلی وجود دارد كه حضرت عیسی‏علیه السلام «نظیر موسی‏» نبود، بلكه تنها پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله «نظیر موسی‏» بودند:
- طبق اعتقاد مسیحیان، حضرت عیسی‏علیه السلام خداست! او یكی از اقنوم‏های سه‏گانه اقدس است! اما حضرت موسی‏علیه السلام نزد آنان از مقام الوهیت‏برخوردار نبود، او تنها پیامبر خدا بود. پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله نیز با معجزه جاوید خود - قرآن - فقط پیامبر بود. پس او نظیر موسی است.
- طبق اعتقاد مسیحیان، حضرت عیسی‏علیه السلام برای گناهان بشریت‏بر صلیب مرد و دفن گردید، ولی پس از سه روز به آسمان‏ها رفت. او قیام پس از مرگ داشت و این حادثه مهمی در زندگی حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام به شمار می‏رود. اما حضرت موسی‏علیه السلام این‏گونه نمرد و به آسمان‏ها نیز نرفت. پس حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام «نظیر موسی‏» نبود. در مقابل، پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله همانند حضرت موسی‏علیه السلام از دنیا رفت.
- حضرت موسی‏علیه السلام و پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در یك روند طبیعی و عادی، در اثر مباشرت طبیعی یك زن و مرد به دنیا آمدند. اما حضرت عیسی‏علیه السلام با معجزه خاصی خلق شد. انجیل متی درباره ولادت حضرت عیسی‏علیه السلام چنین آورده است: «اما ولادت عیسی مسیح چنین بود كه چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل از آنكه با هم آیند او را از روح‏القدس حامله یافتند.» (۳) لوقا در این باره چنین نوشته است: «پس فرشته نزد او داخل شده، گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارك هستی. اینك حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید... مریم به فرشته گفت: این چگونه می‏شود و حال آنكه مردی را نشناخته‏ام; فرشته در جواب وی گفت: روح‏القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افكند...; زیرا در نزد خدا هیچ امری محال نیست.» (۴)
قرآن كریم نیز خلقت‏حضرت عیسی‏علیه السلام را با شكوه هر چه تمام‏تر، چنین بیان كرده است: «اذ قالت الملائكهٔ یا مریم ان الله یبشرك بكلمهٔ منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرهٔ و من المقربین... قالت رب انی یكون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال كذلك الله یخلق ما یشاء اذا قضی امرا فانما یقول له كن فیكون.» (آل عمران: ۴۵ - ۴۷). بنابراین، حضرت عیسی‏علیه السلام تولدی همانند حضرت موسی‏علیه السلام نداشته است. پس نظیر او نیست.
- حضرت موسی‏علیه السلام و پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله هم پدر داشتند و هم مادر، همچنین تشكیل خانواده دادند و دارای فرزندانی نیز گردیدند. اما حضرت عیسی‏علیه السلام فقط مادر داشتند و خلقت ایشان همانند خلقت‏حضرت آدم‏علیه السلام بود، تا پایان عمر هم تشكیل خانواده ندادند و مجرد باقی ماندند. پس او «نظیر موسی‏» نبودند.
- حضرت موسی‏علیه السلام و پیامبر كرم‏صلی الله علیه وآله نزد مردم خود پذیرفته شدند. شكی نیست كه یهود مزاحمت‏های فراوانی برای حضرت موسی‏علیه السلام ایجاد كردند و در دوران سرگردانی در بیابان پیوسته بهانه‏جویی می‏كردند. اما در عین حال، حضرت موسی‏علیه السلام را به عنوان پیامبری الهی قبول داشتند. به نحو مشابهی، قریش عرصه را بر پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در مكه تنگ گرفتند و آن حضرت پیوسته مورد اذیت و آزار آنها بودند تا پس از سیزده سال از محل تولد خود به مدینه هجرت كردند، اما پیش از رحلت، تمام ملت عرب او را به عنوان پیامبر قبول داشتند. ولی بر اساس اناجیل موجود، یهود حضرت عیسی‏علیه السلام را نپذیرفتند (۵) و در نهایت، او را دستگیر نمودند و تسلیم فرماندار رومی كردند. حتی امروز پس از دو هزار سال، ملت‏یهود حضرت عیسی‏علیه السلام را رد می‏كنند و قبول ندارند. بنابراین، حضرت عیسی‏علیه السلام «نظیر موسی‏» نبود.
- حضرت موسی‏علیه السلام و پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله پیامبر بودند و در عین حال، حكومت و رهبری جامعه را نیز برعهده داشتند، وحی الهی را دریافت می‏كردند و بر اساس آن، به ارشاد و راهنمایی مردم می‏پرداختند. علاوه بر آن، حاكم بر مردم نیز بودند. حضرت موسی‏علیه السلام همچون سلطان مقتدری فرمان می‏راند و - به اصطلاح - حیات و مرگ قوم در دستش بود. او دستور داد مردمی را كه حرمت روز سبت را شكسته بود و در آن روز، هیزم جمع كرده بودند سنگسار كنند. (۶) كم نبود گناهانی كه مرتكبان آنها به مجازات مرگ محكوم می‏شدند و حضرت موسی‏علیه السلام دستور اجرای حكم الهی صادر می‏كردند. به نحو مشابهی، حضرت محمدصلی الله علیه وآله نیز از چنین قدرتی برخوردار بودند. اما متاسفانه همه انبیاعلیهم السلام فرصت اجرای فرامین الهی را نیافتند. افراد بسیاری بودند كه از موهبت نبوت برخوردار بودند، اما هرگز فرصت اجرای فرامین الهی را پیدا نكردند. حضرت عیسی‏علیه السلام نیز از این دسته بودند. ایشان نه تنها حكومت عام پیدا نكردند، حتی شاگردان بسیار نزدیك و حواریونشان نیز به ایشان خیانت ورزیدند، (۷) او را دستگیر نمودند و تسلیم فرماندار رومی كردند. آنها او را به سخریه گرفتند، آب دهان بر رویش انداختند، بر صورت او سیلی زدند و حتی او را عریان ساختند، لباس قرمزی بدو پوشانیدند، تاجی از خار بافتند و بر سرش گذاشتند و استهزا كنان به او گفتند: ای پادشاه یهود. در نهایت نیز او را به دار كشیدند. (۸) بنابراین، حضرت عیسی‏علیه السلام «نظیر موسی‏» نبود.
۷- حضرت موسی‏علیه السلام و پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله، هر كدام شریعت جدیدی آوردند. حضرت موسی‏علیه السلام علاوه بر «ده فرمان‏»، شریعت جامعی برای هدایت قوم بنی‏اسرائیل آوردند. پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله نیز در بین مردمی كه غرق در جهل و وحشیگری بودند مبعوث شدند و آنها را از حضیض ذلت‏به اوج عزت رسانیدند. ایشان مصدق و مهیمن تعلیمات انبیای سلف‏علیهم السلام بودند، ولی در عین حال، شریعت جدیدی آوردند. اما حضرت عیسی‏علیه السلام شریعت جدیدی نیاوردند و بر اساس نقل اناجیل فرمودند: «گمان مبرید آمده‏ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامده‏ام تا باطل نمایم، بلكه تا تمام كنم; زیرا هر آینه به شما بگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه‏ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. (۹) همچنین در انجیل لوقا آمده است: «آسان‏تر است كه آسمان و زمین زایل شود از آنكه یك نقطه از تورات ساقط گردد.» (۱۰) بنابراین، حضرت عیسی‏علیه السلام «نظیر موسی‏» نبود و تنها پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در تمام این موارد «نظیر موسی‏» بودند.
ب از میان برادران ایشان:
كتاب مقدس از حضرت ابراهیم‏علیه السلام به عنوان دوست و خلیل خدا یاد می‏كند. حضرت ابراهیم‏علیه السلام دو همسر به نام‏های ساره و هاجر داشت. هاجر اولین پسر حضرت ابراهیم، اسماعیل‏علیه السلام، را به دنیا آورد. در این زمان، حضرت ابراهیم‏علیه السلام هشتاد و شش‏ساله بودند. (۱۱) هنگام عهد خدا با حضرت ابراهیم‏علیه السلام، حضرت اسماعیل‏علیه السلام یگانه فرزند ایشان بود. (۱۲) همسر دیگر حضرت ابراهیم، ساره، نیز در ایام پیری حامله شد و پسری زایید و حضرت ابراهیم‏علیه السلام نام او را اسحاق نهادند. در آن هنگام، حضرت ابراهیم‏علیه السلام صد ساله بودند. (۱۳) عهد عتیق فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق را در مقابل یكدیگر با هم برادر خوانده است. (۱۴) فرزندان اسحاق یهودی و فرزندان اسماعیل عرب زبان بودند. حضرت محمدصلی الله علیه وآله از نژاد اسماعیل، فرزند اول ابراهیم خلیل الله‏علیه السلام، بود كه خداوند او را از میان برادران اسرائیل - یعنی از نژاد اسماعیل - برگزید و این دقیقا همان چیزی است كه در خطاب به حضرت موسی‏علیه السلام آمده است. (۱۵)
ج- خداوند كلام خود را در دهان او گذاشت:
در كتاب اشعیای نبی‏علیه السلام چنین آمده است: «و آن طومار را به كسی كه خواندن نداند، داده، گویند: این را بخوان و او می‏گوید: خواندن نمی‏دانم.» (۱۶) پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله چهل ساله بودند كه در غار حرا، در شب بیست و هفتم ماه رجب، جبرئیل امین ایشان را با زبان مادریشان مورد خطاب قرار داد و فرمود: بخوان، او فرمود: من خواندن نمی‏دانم. به او گفته شد: به نام خداوند كریم خود بخوان. (۱۷) اینچنین فرشته وحی، كلمات الهی را بر دهان مبارك پیامبرصلی الله علیه وآله گذاشت و ایشان نیز به همان صورتی كه به ایشان وحی و القا شده بود، تكرار كردند و به مردم ابلاغ نمودند.
در قرآن كریم، سوره‏های متعددی وجود دارد كه با كلمه «قل‏» آغاز شده‏اند. همچنین آیات فراوانی وجود دارد كه در ابتدای آنها كلمه «قل‏» وارد شده است. تمام اینها نشانگر آن است كه فرشته وحی كلام الهی را بر دهان حضرت رسول‏صلی الله علیه وآله گذاشته است. آن حضرت مكتب ندیده بودند و در تمام عمر شریف خود هرگز قلم به دست نگرفتند. معلم او فقط قادر توانا بود: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی.» (نجم: ۳-۵))(
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مساله آموز صد مدرس شد (۱۸)
د- او از خدا و به نام خدا سخن خواهد گفت:در سراسر قرآن كریم، كه معجزه جاوید پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله است، یك اظهار نظر و تفسیر و حتی یك كلمه و اشاره از خود پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله یا از یاران مؤمن و صدیق او دیده نمی‏شود. قرآن كریم، به تمامی، وحی و كلام خدا و از زبان خداست. ۱۱۳ سوره از ۱۱۴ سوره قرآن كریم با «به نام خداوند بخشنده مهربان‏» شروع شده است. تنها در ابتدای سوره مباركه «توبه‏» است كه «بسم الله الرحمن الرحیم‏» وجود ندارد. دلیل آن هم خطاب خاص این سوره مباركه به مشركان است. مسلمانان به تبع پیامبر خود، هر امری را با نام خدا شروع می‏كنند و هر كاری را كه با نام اقدس خدا شروع نشود ابتر می‏دانند. اما مسیحیان امور خود را با نام خدا شروع نمی‏كنند، بلكه با نام «پدر، پسر، روح القدس‏» شروع می‏كنند، در حالی كه خدا اسمی است كه جنسیت‏بردار نیست. بنابراین، پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله كه از خدا و به نام خدا سخن می‏گفت، مصداق اتم این بشارت است.
● نقد بیرونی
الف- تفسیر فرهنگ كتاب مقدس:
در فرهنگ كتاب مقدس (۱۹) ذیل مدخل موسی، (Moses) آمده است:
«موسی به عنوان یك زمامدار و قانونگذار، مؤسس ملت‏یهود است. او تجمعی سست از افراد سامی‏نژاد را یافت كه هیچ‏كدامشان چیزی بیش از یك برده نبودند. اندیشه‏ها و دینشان یك مجموعه كاملا مغشوش بود. او آنان را از این وضعیت‏بیرون برد و با تلاش بسیار به صورت ملتی در آورد كه دارای قانون، غرور ملی و نیز احساس جذاب برگزیده بودن از طرف خدایی متعالی برخوردار بود. در طول تاریخ، تنها كسی كه - ولو در حد پایینی - با موسی قابل مقایسه است محمد(ص) است.» (۲۰)
ب- نامه‏های پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله:
پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در نامه‏هایی كه برای بزرگان و رهبران یهود و نصاری فرستاده‏اند، به این حقیقت اشاره كرده‏اند. بنابراین، حقایقی وجود داشته كه اینك بر ما پوشیده مانده است و اگر ذكری از پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در كتب عهدین نبود هرگز پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله آنچنان محكم با اهل كتاب محاجه نمی‏كرد. در ذیل، به دو نامه از نامه‏های پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله، كه برای سران یهود فرستاده‏اند، اشاره می‏كنیم:
● كتابه‏صلی الله علیه وآله الی الیهود:
«من محمد رسول الله(ص)، اخی موسی و صاحبه، بعثه الله بما بعثه به. انی انشدكم بالله و ما انزل علی موسی و یوم طور سیناء و فلق لكم البحر و انجاكم و اهلك عدوكم و اطعمكم المن و السلوی و ظلل علیكم الغمام. هل تجدون فی كتابكم انی رسول الله(ص) الیكم و الی الناس كافهٔ؟ فان كان ذلك كذلك، فاتقوا الله و اسلموا، و ان لم یكن عندكم فلا تباعهٔ علیكم.» (۲۱)
● كتابه‏صلی الله علیه وآله الی یهود خیبر:
«بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله، صاحب موسی و اخیه المصدق لما جاء به، الا ان الله قال لكم یا معشر اهل التوراهٔ، و انكم لتجدون ذلك فی كتابكم "محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراهٔ و مثلهم فی‏الانجیل كزرع اخرج شطاه فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرهٔ و اجرا عظیما." و انی انشدكم بالله و انشدكم بما انزل علیكم و انشدكم بالذی اطعم من كان قبلكم من اسباطكم المن و السلوی و انشدكم بالذی ایبس البحر لآباءكم حتی انجاكم من فرعون و عمله الا اخبرتمونی; هل تجدون فیما انزل الله علیكم ان تؤمنوا بمحمد فان كنتم لاتجدون ذلك فی كتابكم فلاكره علیكم "قد تبین الرشد من الغی" فادعوكم الی الله و نبیه.» (۲۲)
در این نامه‏ها، رسول اكرم‏صلی الله علیه وآله خود را دوست و برادر حضرت موسی‏علیه السلام معرفی نموده‏اند. اگرچه تمام انبیاعلیهم السلام به تعبیری، برادر یكدیگر محسوب می‏شوند، اما بعید نیست كه این مورد خاص اشاره به مورد سفر تثنیه ۱۸:۱۸ باشد.
● پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله در عهد جدید
در قرون اولیه میلادی، مردم در انتظار پیامبری نظیر موسی‏علیه السلام بودند. برای كسانی كه با عهد جدید آشنایی داشته باشند این مطلب غیر قابل انكار است. بر اساس عهد جدید و اسناد به دست آمده در سواحل بحرالمیت، مردم در عصر حضرت یحیی و حضرت عیسی‏علیهما السلام در انتظار چند نفر بودند. این انتظار در مواقع گوناگونی ظهور و بروز داشته است:
- اشاره (۲۳) به «آن نبی‏»
الف- «آن نبی‏» پس از موعظه روز عید:
در روز عید بزرگی كه حضرت عیسی‏علیه السلام مردم را موعظه می‏كردند، پس از اتمام موعظه، در بین مردم اختلاف افتاد كه او چه كسی است. بعضی او را همان پیامبری دانستند كه حضرت موسی‏علیه السلام و دیگران به آن بشارت داده بودند و بعضی دیگر او را مسیح موعودعلیه السلام دانستند: «آنگاه بسیاری از آن گروه چون این كلام را شنیدند، گفتند: در حقیقت، این شخص همان نبی است و بعضی گفتند: او مسیح است و بعضی گفتند: مگر مسیح از جلیل می‏آید؟... پس درباره او در میان مردم اختلاف افتاد.» (۲۴) از این عبارت به خوبی هویداست كه مردم در انتظار یك مسیح و یك پیامبر موعود بودند. به عبارت دیگر، آنها در انتظار دو نفر بودند به همین دلیل در بینشان اختلاف افتاد; زیرا بعضی گفتند این است و بعضی گفتند آن!
ب- «آن نبی‏» پس از معجزه اطعام:
در طبریه، آن سوی دریای جلیل، گروه بسیاری به پیشواز حضرت عیسی‏علیه السلام آمدند. آن حضرت با پنج قرص نان و دو ماهی كوچك تمام آن جمعیت را، كه در حدود پنج هزار نفر بودند، اطعام كردند. «چون سیر شدند حضرت دستور دادند كه پاره‏های باقی‏مانده را جمع كنند تا چیزی ضایع نشود. پس جمع كردند و از پاره‏های پنج نان جو، كه از خورندگان زیاده آمده بود، دوازده سبد پر كردند. چون مردمان این معجزه را، كه از عیسی صادر شده دیدند، گفتند: "این البته همان نبی است كه باید در جهان بیاید" و اما عیسی چون دانست كه می‏خواهند بیایند و او را به زور برده پادشاه سازند باز تنها به كوه برآمد.» (۲۵)
ج- «آن بنی‏» در تفحص یهود و شهادت حضرت یحیی‏علیه السلام:
وقتی حضرت یحیی‏علیه السلام به ارشاد و موعظه مردم پرداختند، درباره او به تحقیق و تفحص پرداختند. در انجیل یوحنا، در این باره چنین آمده است: «این است‏شهادت یحیی در وقتی كه یهودیان از اورشلیم، كاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال كنند كه تو كیستی. معترف شد و انكار ننمود، بلكه اقرار كرد كه من مسیح نیستم. آنگاه از او سؤال كردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم، آیا تو «آن نبی‏» هستی؟ جواب داد كه نی. آنگاه بدو گفتند: پس كیستی تا به آن كسانی كه ما را فرستاده‏اند جواب بریم؟ درباره خود چه می‏گویی...؟ فرستادگان از فریسیان بودند. پس از او سؤال كرده، گفتند: اگر تو مسیح و الیاس و «آن نبی‏» نیستی پس برای چه تعمید می‏دهی...؟ یحیی در جواب ایشان گفت:... او آن است كه بعد از من می‏آید، اما پیش از من شده است. من لایق نیستم بند نعلینش را باز كنم.» (۲۶) «او از من تواناتر است.» (۲۷)
چنان ه مكرر بیان شده است، انبیای بنی‏اسرائیل پیوسته از ظهور «مسیح‏» و «پیامبری نظیر موسی‏» خبر داده بودند. بنابراین، طبیعی بود كه مردم گمان كنند حضرت یحیی‏علیه السلام همان «مسیح موعود» و یا پیامبر موعود باشد. بدین سبب، حاكمان اورشلیم برخود لازم و واجب می‏دانستند كه از این موضوع تحقیق كنند. آنها افرادی ساده لوح و زودباور نبودند; اگر كسی ادعای نبوت می‏كرد به خوبی، تحقیق می‏كردند. تحقیق در مورد دعاوی كسانی كه ادعای نبوت می‏كردند و یقین به صحت و سقم ادعاها از وظایف شورای بزرگ سنهدرین بود. این شورا از ۷۱ نفر عضو مشاور تشكیل می‏شد. (۲۸) از این‏رو، شورای مزبور، كه انجیل یوحنا آن را «یهود» می‏نامد، هیئتی اعزام كرد تا درباره دعاوی یحیی‏علیه السلام تحقیق كنند. هیئت اعزامی سه سؤال از حضرت یحیی‏علیه السلام پرسیدند:
- آیا تو «مسیح موعود» هستی؟
- آیا تو الیاس نبی هستی؟
- آیا تو «آن نبی‏» - پیامبر موعود - هستی؟
حضرت یحیی‏علیه السلام در جواب سؤال اول، اقرار كرد كه مسیح نیست. سؤال دوم درباره حضرت الیاس‏علیه السلام بود. یهودیان طبق كتاب دوم پادشاهان (۲۹) معتقد بودند كه حضرت الیاس‏علیه السلام پیامبری است كه بر گردباد سوار شده و به آسمان عروج كرده و شخصا به زمین رجعت‏خواهد كرد. چون حضرت یحیی‏علیه السلام مسیح بودن خود را منكر شد، به نظر هیئت اعزامی چنین رسید كه وی باید حضرت الیاس نبی‏علیه السلام باشد كه رجعت كرده است. بنابراین، از حضرت یحیی‏علیه السلام سؤال كردند كه آیا تو الیاس نبی هستی؟ حضرت یحیی‏علیه السلام پاسخ دادند كه من الیاس نیستم. (۳۰) سپس فرستادگان با خود گفتند كه اگر او مسیح و الیاس نیست، آیا همان نبی‏ای است كه حضرت موسی و انبیای دیگرعلیه السلام به ظهور او بشارت داده‏اند؟ لذا، سؤال سوم را مطرح كردند. حضرت یحیی‏علیه السلام به این پرسش نیز پاسخ منفی دادند و فرمودند پیامبر موعود «از او نیرومندتر است‏» (۳۱) و او حتی خود را لایق نمی‏یابد كه بند نعلین او را باز كند. (۳۲)
این مطلب معلوم است كه كلیسا همواره حضرت یحیی‏علیه السلام را منادی ظهور حضرت عیسی‏علیه السلام، وابسته و تابع وی معرفی كرده‏اند. در این باره چند نكته قابل توجه است:
- حضرت یحیی و حضرت عیسی‏علیهما السلام معاصر و با تفاوت شش ماه، (۳۳) هم‏سن یكدیگر بودند. حضرت یحیی‏علیه السلام در این پرسش و پاسخ می‏فرماید: آن كه بعد از من می‏آید نیرومندتر از من خواهد بود. قید «بعد» نشان می‏دهد كه آن پیغمبر در زمان نامعینی در آینده خواهد آمد. این كلمه در زبان انبیاعلیهم السلام در عهد عتیق معمولا به معنای یك یا چند دوران است.
- حضرت یحیی‏علیه السلام به دنبال بررسی‏های هیئت اعزامی، آشكارا اعلام كرد كه پیامبر دیگری در راه خواهد بود. شان و جلال او در پیشگاه قادر متعال آنچنان است كه او - یحیی - حتی شایسته بازكردن بند كفش‏هایش نیست. بدیهی است كه آن پیامبر، با چنان مشخصاتی، حضرت عیسی‏علیه السلام نبود; زیرا اگر حضرت عیسی‏علیه السلام «آن نبی‏» بود، حضرت یحیی‏علیه السلام مانند یك شاگرد و مرید و حواری باید دنباله‏رو او می‏شد و البته حضرت یحیی‏علیه السلام هرگز در مورد حضرت عیسی‏علیه السلام چنین نكرد. او بدون آنكه كوچك‏ترین توجهی به حضور پسر خاله‏اش، حضرت عیسی‏علیه السلام، در یهودیه و جلیلیه داشته باشد، موعظه می‏كرد و همچنان مردم را تعمید می‏داد و شاگرد و حواری جدید می‏پذیرفت. (۳۴) او با هردویس در افتاد، (۳۵) فریسیان و صدوقیان را سخت مورد حمله قرار می‏داد (۳۶) و پیشگویی می‏كرد كه پس از او پیامبری خواهد آمد كه «بس نیرومندتر» از اوست. (۳۷) البته در تمام این مدت، حضرت عیسی‏علیه السلام هم، كه از قبل به آنجا آمده بود، در آن حوالی، سرگرم فعالیت‏هایی بود. (۳۸)
- هنگامی كه حضرت یحیی‏علیه السلام را نزد خود مجسم كنیم كه در بیابان‏های یهودیه و در سواحل رود اردن برای توده‏های مؤمن یهودی، كه چند هزار سال سابقه خداپرستی داشته‏اند، با فریاد موعظه می‏كرد و با وجود آن، راه به جایی نمی‏برد و آنگاه كه حضرت محمدصلی الله علیه وآله را در نظر آوریم كه آرام و با وقار، آیات آسمانی قرآن كریم را به گوش اعراب بت‏پرست و جاهل دیرباور می‏رساند و وقتی كه تاثیر و نفوذ این مواعظ دوگانه را بر شنودگان آن دو بزرگوار ارزیابی كنیم و به نتایج نهایی آنها بنگریم می‏توانیم تفاوت عظیم میان آنان را حس كنیم و به اهمیت و معنای این كلمات كه «او از من نیرومندتر است‏» پی ببریم.هنگامی كه به دستگیری و زندانی شدن آن تعمیدگر بی‏گناه بیندیشیم كه به فرمان هرودیس آنتیپاس بی‏رحمانه و ستمگرانه به دلیل رذالت رقاصه زناكاری سر از بدن مباركش جدا می‏كنند (۳۹) و یا وقایع در هم و مغشوش و در عین حال، غم‏انگیز و دردآور زندگی حضرت عیسی‏علیه السلام را طبق نقل انجیل‏نویسان، پیش چشم خود مجسم كنیم كه به فرمان استاندار چكمه‏پوش روم - به نام پیلاطوس - شلاق می‏خورد، اطرافیان بر رویش آب دهان می‏انداختند و حتی شاگردان و حواریون نزدیك نیز به او خیانت و یا از او فرار كردند و یا او را انكار نمودند و به دستور هرودیس به رسم تاجگذاری، تاجی از خار بر سرش گذاشتند و یا فاجعه بزرگی كه در تپه جلجته حادث شد (۴۰) و هنگامی كه با چشم باطن حوادث دیگری را نظاره كنیم; ورود ظفرمند اشرف انبیا به مكه، نابودی كامل همه اصنام و تماثیل باستانی شرك و بت‏پرستی، تطهیر خانه مقدس كعبه، منظره شورانگیز مقهور شدن دشمن خطرناك به ریاست ابوسفیان را كه به پای رسول خداصلی الله علیه وآله می‏افتاد و به رحمت و بخشایش او پناه برد و اسلام آورد، پرستش صادقانه خدای واحد، فداكاری‏ها و مجاهدت‏های مسلمانان در راه خدا و خلاصه، آخرین موعظه خاتم‏الانبیاصلی الله علیه وآله و كلمات ملكوتی او كه فرمود: «الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا» (مائده: ۳)، در چنین لحظاتی است كه به مفهوم واقعی گفتار حضرت یحیی‏علیه السلام پی می‏بریم كه فرمود: «او از من نیرومندتر است.» (۴۱)
مردم به شدت در انتظار ظهور «پیامبر موعود» بوده‏اند و این مطلب در جای جای عهد جدید آمده است. در بعضی جاها «پیامبر موعود»، حضرت عیسی‏علیه السلام دانسته شده، اما از آنجا كه بر خود آن حضرت پوشیده نبوده كه شخص دیگری در راه است‏به درخواست مردم توجه نكرده‏اند. حتی ممكن است‏حضرت عیسی‏علیه السلام در تعیین او مطالبی گفته باشند، ولی انجیل‏نویسان آن را نقل نكرده باشند. اما اجمالا نقل شده است كه «و چون مردمان این معجزه را، كه از عیسی صادر شده دیدند، گفتند: این البته همان نبی است كه باید در جهان بیاید و اما عیسی چون دانست كه می‏خواهند بیایند و او را به زور برده، پادشاه سازند باز تنها به كوه برآمد.» (۴۲) اگر حضرت عیسی‏علیه السلام همان پیامبر موعود بود نباید به درخواست مردم پشت پا می‏زد. تعداد جمعیت‏بسیار زیاد بوده است; دست كم، پنج هزار نفر به استقبال حضرت عیسی‏علیه السلام شتافتند و آن حضرت با معجزه، تمام آنها را اطعام كرد. (۴۳) بنابراین، بهترین فرصت‏برای اجابت دعوت مردم فراهم بوده است، ولی حضرت عیسی‏علیه السلام به اصرار آنها پاسخ منفی می‏دهد و به تنهایی به كوه می‏رود تا خدا را عبادت كند. (۴۴) پس چون مردم در تطبیق پیامبر موعود با حضرت عیسی‏علیه السلام دچار اشتباه شده بودند، آن حضرت با عدم اجابت دعوت آنها تفهیم كرد كه او آن «پیامبر موعود» نیست و باید در انتظار دیگری باشند. در نتیجه، فرمود كه تسلی‏دهنده دیگری در راه است و او شما را به جمیع راستی هدایت‏خواهد كرد.
● اشاره به تسلی‏دهنده یا فارقلیط
تسلی‏دهنده یا فارقلیط معروف، در ابواب چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم انجیل یوحنا آمده است: «من از پدر سؤال می‏كنم و او تسلی‏دهنده دیگری به شما اعطا خواهد كرد... .» (۴۵) «و لكن چون تسلی‏دهنده كه او را از جانب پدر نزد شما می‏فرستم، آید... او بر من شهادت خواهد داد.» (۴۶) «و من به شما راست می‏گویم كه رفتن من برای شما مفید است; زیرا اگر نروم تسلی‏دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می‏فرستم.» (۴۷)
در توضیح كلمه «تسلی‏دهنده‏» باید بگوییم: این كلمه در این عبارت‏ها ترجمه واژه «فارقلیط‏» است. كلمه فارقلیط از طریق زبان سریانی به زبان عربی راه یافته و اصل آن «پاركلیتوس‏» به زبان یونانی است. در زبان یونانی، این كلمه به معنای تسلی‏دهنده می‏باشد، اما كلمه ستایش شده یعنی «محمد» و مشتقات آن نظیر «احمد» ترجمه پركلیتوس است. بعید نیست كه این دو كلمه در اصل، یكی بوده و با افزودن «الف‏»، تعریف شده باشد. در این نوشته ما همان معنایی را لحاظ می‏كنیم كه خود مسیحیان در نظر گرفته‏اند.
مسیحیان معتقدند كه مقصود از تسلی‏دهنده «روح‏القدس‏» است كه پنجاه روز پس از عروج حضرت عیسی‏علیه السلام نزد حواریون آمد و آنان را تقویت روحی كرد، به شرحی كه در آغاز كتاب اعمال رسولان آمده است. (۴۸) ولی مسلمانان اعتقاد دارند كه شواهد و قراین كافی وجود دارد كه تسلی‏دهنده مورد نظر نمی‏تواند روح‏القدس مورد نظر مسیحیان باشد.
● نقد درونی:
در عبارت مربوط به تسلی‏دهنده چند فراز مهم وجود دارد كه قابل تامل و بررسی است:
الف «تسلی‏دهنده دیگری به شما عطا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند.» (۴۹)
ملت‏یهود همیشه شرایط دشواری را تحمل كرده است. سراسر تاریخ یهود با جنگ و گریز، آوارگی، اسارت و انواع و اقسام بلاهای دیگر آمیخته بوده است. پس از بشارت انبیای بنی‏اسرائیل‏علیهم السلام به فردی نجاتبخش، آنان در انتظار پادشاه قدرتمندی بودند كه پیروزمندانه وارد اورشلیم شود، التیام‏بخش شكسته‏دلان و تسلی‏بخش همه ماتمیان باشد. (۵۰) با ظهور حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام انتظار یهود - به هر دلیل - برآورده نشد. خود حضرت عیسی‏علیه السلام نیز مردم را به تسلی‏دهنده دیگری بشارت می‏دادند و مكررا تاكید می‏كردند كه هر كس مرا دوست دارد وصیت مرا حفظ كند:
«اگر مرا دوست دارید احكام مرا نگاه دارید.» (۵۱) «هر كس احكام مرا حفظ كند مرا محبت نموده است و هر كس به من محبت نماید خدا به او محبت‏خواهد نمود.» (۵۲) سپس فرمودند: «من از پدر سؤال می‏كنم و تسلی‏دهنده دیگر به شما عطا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند.» (۵۳) از قید «دیگر» استفاده می‏شود كه حضرت عیسی‏علیه السلام به پیامبر دیگری همانند خود بشارت داده است.
ب «من به شما راست می‏گویم كه رفتن من برای شما مفید است; زیرا اگر نروم تسلی‏دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می‏فرستم.» (۵۴) در این عبارت، حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام می‏فرماید، من باید بروم تا او بیاید. ایشان آمدن تسلی‏دهنده را منوط به رفتن خود دانسته است. بنابراین، اگر تسلی‏دهنده روح‏القدس باشد، همان‏گونه كه ارباب كلیسا تفسیر می‏كنند، لازم نبود كه حضرت عیسی‏علیه السلام بروند تا او بیاید; زیرا روح‏القدس همراه آن حضرت و آن حضرت در معیت روح‏القدس بود. حضرت یحیی‏علیه السلام شهادت داده‏اند كه حضرت عیسی‏علیه السلام همراه با روح‏القدس بوده است: «پس یحیی شهادت داده، گفت: روح را دیدم كه مثل كبوتری از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفت.» (۵۵) بر مادر حضرت عیسی، حضرت مریم‏علیه السلام، نیز روح‏القدس وارد شده بود. (۵۶) علاوه بر آن، خود حضرت یحیی‏علیه السلام، كه با تفاوت شش ماه (۵۷) هم‏سن حضرت عیسی‏علیه السلام بود، «در شكم مادر پر از روح القدس بود.» (۵۸) همچنین پدر بزرگوارش، حضرت زكریاعلیه السلام، نیز «از روح القدس پر شده بود و نبوت می‏كرد.» (۵۹)
بنابراین، تسلی‏دهنده مورد نظر به طور قطع، باید غیر از روح‏القدس مصطلح باشد; زیرا حضرت عیسی‏علیه السلام فرمودند: «تا من نروم تسلی‏دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می‏فرستم.» (۶۰) بعضی همانند نویسنده قاموس كتاب مقدس پذیرفته‏اند كه روح‏القدس به دو معناست. بنابراین، واضح است كه در اینجا روح قدسی مطرح است، نه روح‏القدس مصطلح و آن كاملا با پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله قابل تطبیق است.
ج- «او از طرف خود سخن نخواهد گفت، بلكه آنچه شنیده است‏سخن خواهد گفت.» (۶۱) حضرت عیسی‏علیه السلام نیز همانند انبیای سلف‏علیهم السلام می‏فرمایند: آن روح راستی كه پس از من خواهد آمد از پیش خود سخن نمی‏گوید، بلكه از آنچه كه شنیده است‏سخن خواهد گفت. در سراسر قرآن كریم یك اظهار نظر و تفسیر و حتی یك كلمه و اشاره از خود پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله یا از یاران صدیق و مؤمن او دیده نمی‏شود. قرآن كریم سراسر وحی و كلام خداست و پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله كلام خدای تبارك و تعالی را آنچنان كه جبرئیل امین بر او فرومی‏خواند و او می‏شنید، بر زبان می‏آورد و بر جهانیان آشكار می‏ساخت. كلمات، جملات و تعالیم خود آن حضرت، علی‏رغم ارزش قدسی‏اش، كلام خدا محسوب نمی‏شود و تحت مقوله جداگانه‏ای به نام احادیث گردآوری شده‏اند.
د- «او بر من شهادت خواهد داد... او مرا جلال خواهد داد.» (۶۲)
پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله بر حضرت عیسی‏علیه السلام و حواریون او شهادت دادند و از مادر مكرمه ایشان به خوبی هرچه تمام‏تر یاد كردند. قرآن كریم از زنان، با لقب و كنایه یاد می‏كند و اسم هیچ زنی در قرآن یافت نمی‏شود، اما نام مبارك حضرت مریم‏علیها السلام بیش سی مرتبه در قرآن كریم تكرار گردیده و سوره‏ای از قرآن به نام آن حضرت نامگذاری شده است. این به دلیل عظمت مقام این بزرگوار و شاید به دلیل جفایی است كه در حق ایشان رواداشتند.
ه- «بسیار چیزهای دیگر نیز دارم كه به شما بگویم، لكن الآن طاقت تحمل آن را ندارید، لكن چون او - یعنی روح راستی - آید شما را به جمیع راستی هدایت‏خواهد كرد.» (۶۳)
شكی نیست كه همه انبیای الهی‏علیهم السلام در هدایت مردم مؤثر بوده‏اند و هر یك از آن بزرگواران كاروان بشریت را گامی به جلو هدایت كرده‏اند. دین خدا به تدریج، كامل‏تر شده و در نهایت، به صورت كامل به مردم عرضه گردیده است. حضرت عیسی‏علیه السلام چنان كه بیان شد، فرصت اجرای فرامین الهی را پیدا نكرد، مردم نیز استعداد و آمادگی لازم برای پذیرش نداشتند. آن حضرت خود به این حقیقت اشاره كرده‏اند كه «بسیار چیزهای دیگر نیز دارم كه به شما بگویم، لكن الآن طاقت تحمل آن را ندارید، لكن چون او روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت‏خواهد كرد.» (۶۴)
یكی خط است ز اول تا به آخر
بر او خلق جهان گشته مسافر
در این ره انبیا چون ساربانند
دلیل و رهنمای كاروانند
و از ایشان سید ما گشته سالار
هم او اول هم او آخر در این كار (۶۵)
و «او از آینده خبر خواهد داد.» (۶۶)
پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله از طریق وحی الهی از آینده خبر دادند. در سال ۶۱۵ میلادی، هنگامی كه ایران روم را شكست داد و موجب خوشحالی قریش شد، قرآن كریم با قاطعیت كامل فرمود در كمتر از ده سال دیگر روم ایران را شكست‏خواهد داد. بر این قضیه بعضی مسلمانان و كفار با یكدیگر شرطبندی كردند. سرانجام، همان شد كه قرآن كریم خبر داده بود. (۶۷)
قرآن كریم همچنین با قاطعیت كامل خبر داد آن كسی كه پیامبرصلی الله علیه وآله را «ابتر» می‏خواند، خودش «ابتر» است. (۶۸) بعضی به پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله به دلیل آنكه فرزند مذكر نداشت، مقطوع‏النسل می‏گفتند. نسل چنین كسانی به طور كلی، منقرض شد، اما شجره طیبه ائمه اطهارعلیهم السلام و فرزندان آنها از نسل پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله روز به روز در حال فزونی است.قرآن كریم به مناسبت‏های گوناگون پیشگویی‏های فراوانی ذكر كرده است; در سوره قمر از شكست كفار در جنگ بدر خبر داده، (۶۹) در سوره آل عمران از شكست كفار در برابر مسلمانان، (۷۰) در سوره فتح، از فتح مكه و تحقق یافتن رؤیای پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله (۷۱) و در سوره بقره فرموده: هرگز كسی نخواهد توانست نظیر سوره‏ای از قرآن بیاورد و تا امروز نیز كسی نتوانسته است. (۷۲) علاوه بر آن، پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله با معجزه قرآن كریم، افق دیگری در مورد آینده حتمی گشود كه در كتب انبیای گذشته‏علیهم السلام از عهد عتیق و جدید اثری از آنها نیست. ایشان درباره مرگ، برزخ، قیامت و حوادث روز قیامت آیات فراوانی آوردند. در قرآن كریم كمتر صفحه‏ای است كه در آن ذكری از معاد، قیامت، منازل آخرت و آینده حتمی مؤمنان و غیر مؤمنان خبر نداده باشد. حتی در قرآن كریم، سوره‏هایی تحت عناوین قیامه، واقعه، حاقه، نبا، تكویر، انفطار، زلزال و قارعه وجود دارند كه در تمام آنها از آینده خبر داده شده است.
ز اتمام حجت: حضرت عیسی‏علیه السلام در نهایت، با حواریون و پیروان خود اتمام حجت كرد و فرمود: «اگر نیامده بودم و با ایشان تكلم نكرده بودم گناه نمی‏داشتند و اما الآن عذری برای گناه خود ندارند.» (۷۳)
حضرت موسی‏علیه السلام نیز با پیروان خود اتمام حجت كرد. در عهد عتیق پس از بشارت به پیامبری«و نبی‏ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم كرد و كلام خود را در دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر كسی كه سخنان مرا، كه او به اسم من می‏گوید، نشنود من از او مطالبه خواهم كرد.» (۷۴)
در قرآن كریم نیز پیوسته به كسانی كه دین اسلام را نپذیرند وعده عذاب داده شده است. بنابراین، بر تمام كسانی كه این موارد را پس از قرن‏ها در كتب مقدس خود می‏یابند لازم است كه در آن تامل كنند. شاید به نتایج تازه‏ای نایل آیند!
● نقد بیرونی:
الف- برداشت متاخران حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام:
معاصران و حتی متاخران از حضرت عیسی‏علیه السلام تا قرن‏ها بعد، از كلمه «فارقلیط‏»، روح‏القدس مصطلح را نمی‏فهمیدند. در قرون اولیه میلادی، مردم اعتقادات گوناگونی داشتند. ویل دورانت می‏نویسد: «پیروان مسیح در سه قرن اول، جز در مبنای اساسی، صدگونه اعتقاد داشتند.» بعضی‏ها حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام را انسان و پیامبری همانند انبیای دیگر می‏دانستند، بعضی دیگر او را فقط فرشته می‏دانستند كه به شكل و هئیت انسان بود، بعضی دیگر می‏گفتند: او نه انسان است و نه فرشته، او فقط خداست ولی در شكل و هیئت انسان. (۷۵) سرانجام، كلیسا بر اثر تفوق سازمان خود، بر همه این جنبش‏ها چیره گشت و نظریه چهارمی مطرح كرد كه حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام به نحو تجزیه‏ناپذیری، هم انسان و هم خداست. این نظریه در شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی تثبیت‏شد و از آن زمان به بعد تثلیث‏به عنوان اعتقاد رسمی كلیسا اعلام گردید. خدای پدر به عنوان اقنوم اول، حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام، پسر خدا، اقنوم دوم و روح‏القدس، اقنوم سوم شناخته شد. بنابراین، در قرون اولیه میلادی مردم فارقلیط موعود را با روح‏القدس یكی نمی‏دانستند. آنها در انتظار فارقلیط موعود بودند. بر همین اساس بود كه افراد متعددی آمدند و ادعا كردند كه فارقلیط موعودند.
در حدود سال ۱۵۶ میلادی شخصی به نام مونتانوس در آسیای صغیر قیام كرد و خود را «فارقلیط موعود» دانست. وی دنیاپرستی روزافزون مسیحیان و خودكامی اسقف‏ها را در كلیسا تقبیح كرد و خواستار بازگشت‏به ساده‏زیستی و زهد مسیحیان نخستین و همچنین استقرار مجدد حق غیبگویی یا گفتار الهام‏شده برای اعضای محافل مذهبی شد. وی با حالت‏خلسه چنان شیوا غیبگویی می‏كرد كه شاگردانش به او به عنوان «فارقلیط موعود» حضرت مسیح‏علیه السلام درود می‏فرستادند. (۷۶)
از دیگر افرادی كه ادعا می‏كرده «فارقلیط موعود» عیسی مسیح است، جوانی پارسی به نام مانی از اهالی تیسفون است. وی در قرن سوم میلادی، هنگام تاجگذاری شاهپور اول، در سال ۲۴۲ میلادی خود را مسیح‏علیه السلام خواند و گفت كه خدای حقیقی، او را برای اصلاح حیات مذهبی و اخلاقی بشر به زمین فرستاده است. (۷۷)
ب- اسناد مكشوفه بحرالمیت:
براساس اسناد مكشوفه در سواحل بحرالمیت نیز مردم در انتظار پیامبر موعود (آن نبی) بودند و این غیر از «مسیح موعود» بود. این پیامبر موعود را در زبان عبری گبر به معنای «انسان‏» می‏خواندند. (۷۸) اگرچه پس از حضرت عیسی مسیح‏علیه السلام «آن نبی‏» در میان مسیحیان با مسیح‏علیه السلام یكی دانسته شد، اما یكی دانستن این دو با پیش‏فرضی كلامی همراه بود، ولی از حیث تاریخی و بر اساس اسناد و مدارك موجود، این تطبیق بی‏مورد است.


کلمات در حال جستجو
عبدالله رمضان زاده , فیصل مقداد , مشاور رئیس قوه‌قضاییه , جزیره کوس , نکوداشت بوشهر , نماینده مجلس خبرگان , باغ گل ها , هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی , یک پزشک , خزانه داری کل کشور ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
درمان , آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم , سرطان خون مزمن گرانولوسیتی (سرطان خون مزمن میئلوسیتی) , دوری از ما مکن ای چشم بد از روی تو دور , جدول تجارت دوجانبه با ایران (ارقام به هزاردلار) , نظریه شناختی , گریختن ارجاسپ از کارزار , آب‌انبار میان‌راهی مسیر چک‌چک , بخت‌گشائی به‌وسیلهٔ بیرون کردن دختر از خانه و تعقیب او با نیم‌سوز , دشتستان (برازجان) ,

برخی منابع مهم خبری
tebyan.net تبیان , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , digiato.com دیجیاتو , snn.ir دانشجو , https: سخت افزار مگ , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , zoomit.ir زومیت ,

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
خورش آلو مسما
طرز تهیه آشپزی طرز تهیه دسر هنر آشپزی آلو مسما غذايی گيلاني و بسيار خوشمزه است که پختن آن را به همه شما عزیزان توصيه مي كنیم.