چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

سیداشرف الدین قزوینی


سیداشرف الدین قزوینی
معروف به گیلانی، فرزند سید احمد حسینی قزوینی، به سال ۱۲۸۷ هجری قمری در قزوین به دنیا آمده و شش ماه بوده که یتیم مانده و در یتیمی ملک و مال و خانه اش را غصب کرده اند و او دچار فقر و تنگدستی شده است. در جوانی به عتبات رفته و چندی در کربلا و نجف زیسته و بعد سور میهن پرستی او را به ایران کشیده است.
سید به قزوین آمده و از آنجا در بیست و دو سالگی به تبریز رفته و با پیری روشن ضمیر آشنا شده است. دوره تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذرانده و هیئت و جغرافیا و صرف و نحو و منطق و هندسه و علوم متداول دیگر را آموخته و چندی بعد به گیلان آمده و در رشت اقامت گزیده و از رشتیان نوازش ها و مهربانی ها دیه و نخستین شعرهای خود را همانجا سروده است.
سید اشرف در سال ۱۳۲۵ هجری قمری روزنامه ادبی و فکاهی کوچکی به نام «نسیم شمال» در رشت منتشر کرد که تا انحلال مشروطه دایر بود. در سال ۱۳۲۶ که مجلس بمباران و روزنامه ها و انجمن ها برچیده شده، نسیم شمال نیز متوقف گشت و در سال ۱۳۲۷ پس از فتح تهران دوباره انتشار یافت. سید اشرف الدین در سال ۱۳۳۳ به تهران آمد و روزنامه نسیم شمال را در تهران دایر کرد.
سیداشرف محبوبترین و معروفترین شاعر ملی عهد انقلاب مشروطه است. وی اشعار فکاهی و انتقادی خود را هر هفته در روزنامه اش چاپ میکرد و به دست مردم می داد. هنگامی که روزنامه فروشان دوره گرد فریاد را سر می دادند و روزنامه را اعلان می کردند، مردم از زن و مرد و پیر جوان و باسواد و بی سواد هجوم می آوردند و روزنامه را دست به دست میگرداندند. در قهوه خانه ها، در سرگذرها و در جاهایی که مردم گرد می آمدند، باسوادها برای بی سوادها می خواندند و مردم حلقه می زدند و روی خاک مینشستند و گوش میداند. نام این روزنامه به اندازه ای بر سرزبان ها بود که همه جا سیداشرف الدین را آقای «نسیم شمال» صدا میزدند.
شعرعای سیداشرف الدین هر چند به بلندی سخن گویندگان کلاسیک نمیرسید، اما از حیث ترکیب عبارات و سبک بیان بر بسیاری از اشعار فکاهی و سیاسی آن زمان برتری دارد. قسمتی از اشعار وی، اقتباس یا ترجمه آزدای است از اشعار میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر، گوینده قفقازی، که سیداشرف الدین آنها را در اختیار فارسی زبانان آن روز، که تشنه آزادی و خواهان برانداختن رژیم کهنه و فرسوده احتماعی بودند، قرار میداد. دفاع از استقلال ایران و دشمنی با تجاوزکاران بیگانه بزرگترین هدف هنری او بوده است که همه در قالب اشعار گرم و آتشین و با سیک و روش هزل آمیزی که از صابر آموخته بود، نمایش میداد. اشعار اصیل او نیز، که تحت تاثیر مستقیم صابر سروده نشده، پر از طنز خفیف و در عین حال کوبنده است. در این سروده ها وطن فروشان، خیانتکاران و دشمنان آزادی و کلیه کسانی که دریند کشور و مردم نبودند به باد استهزا و ریشختند گرفته شده اند.
سیداشرف مردی ساده، مهربان، بخشنده و بی اعتنا به مال دنیا و به تمام معنی حامی و طرفدار طبقات زحمتکش بود، آزادکی و آزاداندیشی این مرد عجیب بود، اندک تعصبی در او نبود. لطایف بسیار به یادداشت، قصه های شیرین میگفت، هر چه می سرود، بدون یادداشت از بر میخواند، در سراسر زندگی مجرد زیست تا سرانجام در سال ۱۳۴۵ هجری قمری شایع شد که وی به بیماری جنون مبتلا شده است. بدین علت با دستاویز او را به تیمارستان برد. چند سالی به حال فقر و تنگدستی و بیماری زنده بود تا در ذیحجه سال ۱۳۵۲ هجری قمری چشم از جهان فروبست.
سیداشرف الدین قزوینی،
● آثار: مهم ‌ترین‌ اثر ادبی‌ سید اشرف‌ الدین‌ مجموعه‌ اشعار او مشتمل‌ بر بیست‌ هزار بیت‌ است‌ که‌ بنام‌ نسیم‌ شمال‌ و بهشت‌ باغ‌ در دو جلد چاپ‌ شده‌ است‌.

http://poroge.parsiblog.com/-۲۲۹۸۴۶.htm

مطالب مرتبط

بزرگ ترین شاعر یونان پس از هومر


بزرگ ترین شاعر یونان پس از هومر
یونانیان هزیود اهل بویوتی را دومین شاعر بزرگ خود پس از هومر می دانستند، ولی دنیایی كه هزیود تصویرش را به ما نشان می دهد غیر از دنیای اطراف هومر است. هزیود اولین كسی بود كه در اثر ماندگار به نام «پیدایش خدایان» تمامی اسطوره را به صورت نظام فلسفی منظم ساخت. وی در اثر خود به نام «كارها و روزها» از این داستان های اساطیری همچون زمینه ای برای توجیه ضرورت كار و زحمت در زندگی آدمی و وجود شر در جهان استفاده می كند. هزیود با حركتی جسورانه فلسفه تازه ای از اسطوره به عمل می آورد. «كارها و روزها» خطابه بزرگ آموزشی و هشدار دهنده ای است از نوع سروده های تورتایوس و سولون كه چه از حیث سبك و چه از لحاظ لحن، حاكی از حالت روانی سخنگو و گفتارهای حماسه هومری است.
هزیود در كارهایش محتوای اندیشه عدالت و حتی عبارات خاصی را كه برای تشریح آن به كار می برد از هومر گرفته است ولی شوق و حرارت اصلاح طلبانه اش حاكی از تجربه درونی این اندیشه است و موقعیت برجسته ای كه این اندیشه در تصور او از نظم جهانی الهی و معنی زندگی انسانی دارد، او را همچون پیامبر عصری نو نمایان می سازد كه در آن آدمیان جامعه ای بهتر بر پایه حق و عدالت بنا خواهند كرد. جدیت اخلاقی حاكم بر اندیشه هزیود او را بر آن داشت كه اراده خدایی زئوس را با تصویر عدالت برابر بشمارد و الهه تازه ای به نام «دیكه» (عدالت) ابداع كند و در كنار بزرگترین خدایانش جای دهد و روستائیان و طبقه متوسطه شهری نیز با الهام پذیرفتن از همین نیروی ایمان در مقام مطالبه تضمین برای حقوق فردی و اجتماعی خود برآمدند. هزیود همچنین برای نخستین بار آرمانی را وارد فرهنگ روستایی كرد كه كانون همه عناصر فرهنگی شد و متمركز ساختن آنها را در شكل حماسی امكان پذیر ساخت. این آرمان عدالت بود كه الهام بخش او در تصنیف «كارها و روزها» شد.
از دیدگاه هزیود انسان عادی می خواهد نتیجه ای از كارش به دست آورد. در اینجا بی سر و صدا از طریق كار و زحمت جای مسابقه جاه طلبانه اشراف سلحشور به خاطر فضیلت مردانگی را گرفته است. آدمی باید نان خود را با عرق جبین به دست آورد ولی این امر برای او بركت و نیكبختی است نه ذلت و بدبختی. در واقع هزیود می خواهد در كنار ادب اشرافی بدان سان كه در حماسه هومر منعكس است فضیلت مرد عادی را قرار دهد كه بر دو ستون «كار و عدالت» استوار است. هزیود همچنین پس از به زبان آوردن كلمه فضیلت، اعلام می دارد: «البته بهترین مردان كسی است كه خود بیندیشد و ببیند كه كدام عمل سرانجام نیك دارد ولی كسی هم نیك است كه آن را از دیگری بیاموزد و از او پیروی كند. انسان بی فایده آن كسی است كه مطلبی را نه خود كشف كند و نه از دیگری بیاموزد.»
از نگاه هزیود آدمی از طریق زور و نزاع و ظلم به مقصد نمی رسد، باید همه كوشش های خود را با نظم خدایی كه بر جهان حكمفرما است سازگار سازد تا از آنها سودی ببرد. فقط پس از آن كه كسی در درون خود بدین حقیقت بینش یافت، دیگری می تواند برای یافتن راه درست به او یاری كند. در اشعار هزیود آمده است كه خدایان و آدمیان بر كسی كه زندگی را به بطالت بگذراند، خشم می گیرند. چنین كسی به یك معنی همانند زنبوران نر است كه خود هیچ كار نمی كنند و حاصل دسترنج زنبوران عسل را می خورند. هزیود معتقد بود «از سر رغبت كار منظم به مقدار معتدل انجام بده تا انبارهایت از میوه های همه فصول سال پر شود. كار ننگ نیست، بیكاری ننگ است. همین كه كار كنی و سودی به كف آوری بیكاران به حال تو غبطه خواهند خورد. بهترین چیزها برای تو این است كه چشم از مال دیگران برداری و به كار خود بپردازی.»
اما هزیود در آثار خود از فقر نیز سخن گفته است و از ثروتی كه خدا به آدمی می بخشد و از ثروتی كه از راه ظلم به چنگ آید و سپس دستورهایی درباره بزرگداشت خدایان و دینداری و مالكیت به برادر خود می دهد. همچنین درباره رفتار با دوستان و دشمنان و خصوصاً با همسایگان سخن می گوید و قواعدی برای دادوستد و صرفه جویی و اعتمادی، به ویژه نسبت به زنان و قواعدی درباره وظایف كشاورزان و كشتیرانان می آورد. نظم حیرت انگیزی كه بر زندگی مورد نظر هزیود حاكم است و به آن زیبایی و هماهنگی می بخشد، از ارتباط نزدیك آن زندگی با جریان تغییرناپذیر طبیعت ناشی است. شاعر همان گونه كه توجیه ضرورت عدالت اجتماعی و درستكاری فردی و زیان بی عدالتی را بر نظم اخلاقی جهان مبتنی می سازد قواعد اخلاقی را كه كشاورز و پیشه ور باید مد نظر داشته باشند از نظام طبیعی به دست می آورد كه مردمان كاركن در آن كار می كنند. وی میان نظم اخلاقی و نظم طبیعی فرقی نمی گذارد زیرا به عقیده او این هر دو از خدا نشأت می باید. هزیود در اشعار خود اندیشه عدالت خود را كه پایه هرگونه زندگی اجتماعی است به دنیای طبیعی روستایی و كار و زحمت پیوند می زند و بدین سان به این دنیا نیرویی تازه و جاودانگی می بخشد. در طول تاریخ یونان هزیود همچون منادی آرمان كار و بی عدالتی نمایان است كه در محیط روستا پدید آمده و شكل پذیرفته و اعتبارش در همه اوضاع و احوال مختلف اجتماعی به قوت خود باقی مانده است.
در شعر هزیود با طبقه ای اجتماعی روبه رو هستیم كه تا آن زمان از فرهنگ و تربیت محروم بود اما اینك به نیرو و ظرفیت خود آگاهی یافته است. هزیود نخستین شاعر یونانی است كه از زبان شخص خود با مردمان محیط خویش سخن می گوید و بدین سان از حوزه روایت افتخارهای گذشته و تفسیر سنت داستانی، به حوزه واقعیت و نبرد زندگی واقعی عصر خود صعود می كند. از داستان «پنج عصر جهانی» او پیدا است كه زندگی پهلوانی حماسی در نظرش چیزی جز آرمان روزگاران سپری شده نیست زیرا در برابر آن زندگی، واقعیت زمان حال را قرار می دهد و عصر آهنینش می نامد. در عصر هزیود، شاعر می كوشد در زندگی اثر مستقیم ببخشد. با هزیود رهبری ذهن و روح آغاز می شود كه علامت مشخصه دنیای یونانی است. هزیود در بعضی از اشعارش خود را همچون پیامبری معرفی می كند كه بر آن شده است تا به یاری بینش عمیق خویش، به ارتباط نزدیك جهان و زندگی، مردمان گمراه را به راه راست رهنمون شود.


وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    كوكوى گوشت و سبزى
    طرز تهیه کوکوی گوشت و سبزی پخت کوکوی گوشت,کوکوی سبزی,پخت کوکوی گوشت و سبزی,درست کردن کوکوی گوشت و سبزی,سبزی کوکویی,پخت انواع کوکو,نکاتی برای پخت کوکوی گوشت و سبزی,آموزش آشپزی,سایت آشپزی,آموزش آشپزی,سایت آشپزی