جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

تاریخچه بیمارستان سینا


تاریخچه بیمارستان سینا
کتاب تاریخ به شرط صحت همیشه شیرین ، مهیج و عبرت آموز است و تاریخچه جراحی نیز برای جراحان علاقمند، حال و هوای خاص خود را دارد.
بسیاری از استادان جراحی هم اصرار دارند که حتماً دانشجویان در هر بیماری که مطالعه میکنند تاریخ آنرا هم بخوانند و بخاطر بسپارند. تاریخچه جراحی ایران خصوصاً در قرن حاضر خود کتاب قطوری است که قسمت اعظم ماجراهای آن در بیمارستان سینا میگذرد. پس اجازه دهید گوشه‌هائی از این تاریخچه را با هم ورق بزنیم.
در سال ۱۲۹۰ ه ق که ناصرالدین شاه از مسافرت فرنگستان مراجعت نمود دستور داد مریض‌خانه‌ای به سبک بیمارستانهای کشورهای خارجه دایر گردد. مشیرالدوله صدراعظم و علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه وزیر علوم همت بانجام این مهم گذاشتند و در سال ۱۲۹۳ ه ق مریضخانه موردنظر تأسیس شد که نام آنرا مریضخانه دولتی گذاردند.
ریاست آن از ابتدای تأسیس تا سال ۱۲۹۸ ه ق بر عهده دکتر علی اکبر خان نفیسی ـ ناظم الاطباء ـ‌ بوده در سال ۱۲۹۸ مخبرالدوله بریاست بیمارستان منصوب گردید ولی پس از اندکی به وزارت علوم برگزیده شد. و دکتر محمدخان کرمانشاهی معروف به دکتر «کفری» ریاست بیمارستان را بر عهده گرفت. دکتر کرمانشاهی ابتدا یک دوره طب را در مدرسه دارالفنون خوانده و سپس در خارج از کشور ادامه تحصیل داد و در قسمت‌های مختلف طب صاحب‌نظر بوده و در مدت ریاست بیمارستان دولتی کارهای جراحی را هم انجام میداد.
در سال ۱۳۰۴ میرزا ابوالحسن خان بهرامی که تازه از فرنگستان مراجعت کرده بود بجای کرمانشاهی رئیس بیمارستان شد. در سال بعد از ۱۳۱۲ ه ق بتدریج پزشکان اروپایی در مریضخانه گماشته شدند و بعد از بهرامی دکتر لوف و پس از او دکتر کولنیک و سپس دکتر ایلبرگ به ریاست بیمارستان نائل آمدند.
در تاریخ ۱۳ برج دلو (بهمن ماه) ریاست مریضخانه به مرحوم دکتر میرزا زین العابدین خان لقمان الممالک حکیم باشی مخصوص شاه سپرده شد.
در اواخر سال ۱۲۹۶ ه ش دکتر لقمان الممالک فوت کرد و آقای دکتر حسن لقمان ادهم حکیم‌الدوله فرزند ایشان بریاست مریضخانه رسید.
در این زمان چند طبیب انگلیسی در بیمارستان خدمت میکردند که عبارت بودند از دکتر نلیگان (پزشک و جراح) دکتر اسکات (جراح) دکتر ولت جراح که قبلاً در جنوب کار میکرد و دکتر فرتسکیو که سرهنگ قوای انگلیس در هندوستان بود.
در همین زمان یکی از جراحان معروف آن زمان بنام دکتر حسین خان معتمد در بیمارستان دولتی مشغول کار شد که درس جراحی را نزد دکتر ایلبرگ آلمانی فرا گرفته بود و در دو دهه نخست قرن حاضر خودمان درخشش بی‌نظیری در صحنه جراحی ایران داشت و مدتی هم ریاست بخش جراحی بیمارستان سینا و بیمارستان رازی را عهده دار بود و از نخستین افرادی بود که یک بیمارستان خصوصی هم در خیابان شیخ هادی تأسیس نمود. دکتر معتمد در سنین بالای پنجاه به آمریکا رفت و گفته شد که در آن سن توانست امتحانات لازم را بگذراند و موفق شود.
در سال ۱۲۹۸ شمسی که آقای حکیم الدوله درالتزام احمد شاه عازم اروپا شد سرپرستی مریضخانه بعهده آقای دکتر عباسی ادهم (اعلم الملک) واگذار شد.
در سال ۱۳۰۰ خورشیدی به خدمت پزشکان انگلیسی خاتمه داده شد. در سال ۱۳۰۲ آقای دکتر سعید مالک (لقمان الملک)‌به ریاست بخش جراحی منصوب شد. در سال ۱۳۱۳ دکتر پرتو (حکیم اعظم) بریاست بیمارستان منصوب و پس از فوت آن مرحوم دکتر سعید مالک ریاست بیمارستان را هم عهده‌دار شد. در فاصله سالهای ۱۳۰۰ و ۱۳۱۹ خورشیدی بیمارستان دولتی دارای بخش‌های داخلی، جراحی و ارولوژی، رادیولوژی چشم پزشکی، دندان‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، پوست و درمانگاههای مربوطه بود ولی از سال ۱۳۱۹ پس از الحاق بیمارستان دولتی به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تغییرات عمده در آن صورت گرفت و بخش های داخلی و چشم و گوش و حلق و بینی آن به سایر بیمارستانها منتقل شد بخش جراحی و ارولوژی هم تفکیک شد. آقای دکتر سعید مالک (لقمان الملک) رئیس بخش اورولوژی شد که همکاران ایشان در سالهای آغازین دکتر کریم معتمد ، دکتر خلعت بری و دکتر قاراپطیان بودند.
و ریاست بخش جراحی بعهده آقای پرفسور عدل گذارده شد که تازه از فرانسه برگشته بودند و به دعوت پرفسور اوبرلن به استادی کرسی جراحی و ریاست بخش جراحی بیمارستان سینا انتخاب گردید. و این آغازی بود برای پیشرفت جراحی نه تنها در بیمارستان سینا و دانشکده پزشکی بلکه در سراسر ایران، چرا که پرفسور عدل هرچه میدانست بی‌دریغ به داوطلبان رشته جراحی آموخت و ضمن تربیت استادانی بزرگ جراحان بسیاری را هم بعد از آموزش روانه شهرستان‌ها نمود که هر کدام در بسیاری از مراکز استانها خود شاگردان زیادی را تربیت نمود. از جراحان بنامی که در سالهای دهه بیست در مکتب پرفسور عدل آموزش دیدند و بنوبه خود استادان بزرگی شدند از این افراد میتوان نام برد:
دکتر ابوالقاسم نجم‌آبادی، دکتر جهانگیر وثوقی، دکتر نائینی، دکتر امیرکیا، دکتر مرعشی، دکتر وزیرزاده، دکتر محمدحسین منصور، دکتر خداوردی کیافر، دکتر باقر نصیرپور، دکتر افراسیاب، دکتر صدرالدین نبوی، دکتر جهرمی، دکتر احمد فلسفی، دکتر قره‌گزلو و دکتر امیر نیرومند و ... که از این عزیزان چهارنفر آخر در قید حیات هستند.
در سال ۱۳۲۸ بخش سوانح بیمارستان سینا با گنجایش ۱۵۰ تخت افتتاح شد و بعلت افزایش تخت ها پرفسور عدل بخش جراحی را به ۴ قسمت تقسیم نمود که بنام روسای بخش‌ هر قسمت معروف بود: بخش نجم‌ابادی، بخش منصور، بخش کیافر، بخش نصیرپور و دکتر امیر کیا هم مسئول قسمتی بنام بخش ارتوپدی گردید ولی کارهای شکستگی‌ها و ارتوپدی را در تمام بخش‌ها انجام میدادند. غیر از این جراحان بخش‌ها کلیه اعمال جراحی عمومی و اورولوژی و ژنیکولوژی را هم انجام می‌دادند هیچگونه محدودیتی وجود نداشت به این خاطر جراحان سالیان متمادی وقتی از بیمارستان سینا فارغ التحصیل میشدند در تمامی این قسمت ها اشراف داشتند و دوره هائی هم در مورد زنان و زایمان در بیمارستان زنان و حمایت مادران میگذراندند.
از استادان نامبرده فوق دکتر جهانگیر وثوقی ابتدا به بیمارستان گوهرشاد حسابی و سپس بیمارستان هزار تختخوابی منتقل و به ریاست بخش جراحی آنجا برگزیده شد. دکتر نائینی به ریاست بخش گوش و حلق وبینی بیمارستان فارابی منصوب شد.
دکتر امیر نیرومند عازم اصفهان شد که در طول سالیان خدمت در آن شهر خود جراحان متعددی را تربیت نمود. جهت تکمیل اطلاعات جراحی: آقای دکتر صدرالدینی نبوی به فرانسه، آقای دکتر افراسیاب به آلمان و آقایان دکتر جهرمی و دکتر فلسفی به آمریکا رفتند. آقای دکتر قره‌گزلو هم رئیس بیمارستان نکوئی قم شد.
از اواسط سالهای سی و برگشت مسافران خارج بیمارستان سینا به پنج بخش تقسیم گردید بخش یک به ریاست دکتر نجم‌ابادی و همکاران آقایان دکتر وزیر زاده و دکتر فلسفی بخش دو به ریاست آقای دکتر محمدحسین منصور بخش سه به ریاست دکتر خداوردی کیافر بخش چهار به ریاست دکتر باقر نصیرپور بخش جراحی پنج به ریاست آقای دکتر صدرالدینی نبوی و آقای دکتر جهرمی در سالهای آغازین ۴۰ بعلت بازنشستگی آقای دکتر لقمان‌الملک به بخش اورولوژی منتقل شد که به دو بخش تقسیم شده بود و یک بخش را آقای دکتر معتمد و بخش دوم را آقای دکتر جهرمی اداره میکرد. در این سالها جراحان نام آوری در بیمارستان سینا پرورش یافتند که بتدریج جای استادان قدیم را در بخش های جراحی نه تنها سینا و تهران بلکه کلیه شهرستانها گرفتند که یادآوری اسامی آنها خالی از حوصله این مجموعه است و شرح حال هر کدام نیز کتابی خواهد داشت.
بعد از انقلاب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ خیلی از این استادان متأسفانه جلای وطن کردند و بیمارستان سینا تغییرات عمده‌ای خصوصاً در زمینه ساختاری پیدا کرد و تشکیلات سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی واقع در خیابان قوام‌السلطنه (سی تیر) به بیمارستان سینا واگذار شد که با خرید چند خانه بین بیمارستان و سازمان بیکدیگر متصل شد.
لازم به تذکر است که تا سالهای اوایل ۵۰ در بیمارستان سینا فقط بخش های جراحی و ارولوژی بود ولی بتدریج بخش های جراحی اعصاب، داخلی، قلب، دیالیز، ارتوپدی و در سنوات اخیر بخش غدد و داخلی اعصاب نیز به مجموعه بیمارستان سینا اضافه شد.
در پایان این فصل لازم به تأکید است که مطالعه تاریخ این درس را بما میدهد که با احترام به پیشکسوتان و گذشتگان و ارج نهادن به خدمات و کوشش‌های آنان باعث دلگرمی و علاقه‌مندی خادمین امروز جراحی کشور شویم.
فراموش نکنیم که این سنت جالب که بعقیده بسیاری از مورخین از شرق به غرب رفته است در حال حاضر غربی‌ها بیش از شرقی‌ها پذیرای آن شده‌اند، بطوری که امروزه در همین دهه حرفه پزشکی خودمان در غالب بیمارستانهای خارج از کشور در سالن ها ، کتابخانه‌ها، راهروها و ... اغلب تصاویر استادان و پیش کسوتان آن موسسه درمانی را بر دیوارها مشاهده خواهید کرد ... آیا در همین بیمارستان سینا تصاویری از بزرگان جراحی آن مشاهده می‌کنید؟
اجازه دهید با جمله‌ای از شادروان دکتر محسن هشترودی این مقال را به پایان بریم:
« اجساد گذشتگان سنگفرش جاده‌ای برای نسل آینده است پس پیرها مهمان دنیای جوانان هستند و جوانان بر خاک گور پیرها جاده‌های آینده را می‌سازند. »

به قلم جناب آقای دکتر حسابی
احمد عامری

مطالب مرتبط

سلاطین و اطبا

سلاطین و اطبا
سلامت ناصرالدین شاه در معرض پرخوری‌هایش قرار داشت حكیم‌الممالك، پزشك ناصرالدین شاه، مجبور شد درمانی را كه برای ناصر‌الدین‌شاه تجویز می‌كرد، شخصا در مورد خود به كار بندد.
آن روز ناصرالدین‌شاه پرخوری زیادی كرده و دچار اختلال مزاج شده بود. او صبحانه را با نان و پنیر و كره و عسل و مربای بالنگ و تخم‌مرغ نیمرو و یك قدح بزرگ آبگوشت و سه دانه پاچه پخته آغاز كرده بود، در طول روز مرتبا چای و قهوه آشامیده بود، ناهار مفصلی مركب از باقلاپلو با ماهیچه صرف كرده بود، به دنبال آن یك لیوان بزرگ آب انار تازه نوشیده و عصر هم ذرت بو داده، تخمه كدو و تخمه ژاپونی، پسته و بادام و فندق مفصلی خورده و عجیب اینكه یك بشقاب بزرگ باقلا پخته نوبر بهاری با گلپر و سركه و سماق هم میل كرده بود! بنابراین مزاج ملوكانه دچار ناراحتی شدید و یبوست شده اجابت مزاج انجام نگرفته و درد شدیدی در معده پیچیده و اعلی‌حضرت احساس سوء‌هاضمه می‌كرد.
● حكیم‌باشی علینقی‌خان حكیم‌الممالك احضار شد
حكیم‌الممالك مدتی در پاریس درس طب خوانده اما بدون اینكه آن را به پایان رساند به ایران بازگشته بود. یكی از پزشكان خارجی مقیم ایران در آن زمان نوشته است كه اغلب پزشكانی كه از اروپا به ایران بازگشته و از تیتر دكتر استفاده می‌كردند دوره تحصیلی خود را به دلیل فراخواندن برای اشغال پست‌های نان و آبدار ناتمام گذاشته و اجازه نداشتند تیتر مزبور رابه كار برند اما درنهایت جسارت این كار را می‌كردند. حكیم ‌الممالك تنقیه را درمان اصلی هر بیماری ناشی از سوء‌هاضمه می‌دانست. وقتی او به حضور شاه رسید، شاه ماجرای پرخوری، دل‌درد و یبوست شدید خود را بیان داشت و از او خواست نسخه‌ای تجویز كند كه اعلی‌حضرت از آن همه درد شكم نجات یابد و بتواند شام خود را كه جوجه‌كباب و چلوخورش قیمه و بادمجان بود صرف بفرماید. حكیم‌‌الممالك كاغذی برداشته روی آن نوشت: <تنقیه.> شاه پرسید: <چه راه علاجی داری؟> حكیم‌‌الممالك گفت: <قربان وجود قبله عالم شوم؛ تنقیه>! چهره شاه برافروخته شده و فریاد كشید: <پدرسوخته، خجالت نمی‌كشی، آن كسی كه جرات كند و دست به تهیگاه من بزند و من قبله عالم و عالمیان را تنقیه كند از شكم مادر زاییده نشده است چگونه این‌قدر بی‌ادب و بی‌آبرو هستی كه مرتكب جسارتی به این شناعت شده و پیشنهاد می‌كنی من را كه وارث تاج و تخت كیان هستم تنقیه كنند؟
حكیم‌‌الممالك با بی‌اعتنایی و خونسردی گفت: <چند شب پیش كه افتخار شرفیابی داشتم دیدم صنیع‌الدوله مترجم مخصوص قبله عالم داستان دوشیزه لاوالیر محبوب لویی چهاردهم پادشاه معروف فرانسه را برای اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه از روی نسخه فرانسه كتاب به فارسی ترجمه كرد و می‌خواندند.> شاه‌ لختی اندیشید و گفت: <بله، درست است. این چه ربطی به تنقیه دارد؟> حكیم‌الممالك گفت: <همین‌طور دیدم اعلی‌حضرت هفته پیش سرگذشت مادموازل مون‌پانسیه محبوبه دیگر لویی چهاردهم را می‌شنیدند.> شاه گفت: <خوب، منظورت چیست؟> حكیم‌الممالك افزود: <لویی چهاردهم را پادشاه آفتاب نشان می‌خواندند. او از خاندان سلطنتی سیصد سال بوربون بود كه جانشین خانواده سلطنتی چهارصد ساله <والوا> شدند. اعلی‌حضرت آیا می‌دانید سلسله‌های سلطنتی مروننژین و كارلوننژین هفتصد سال بر فرانسه سلطنت كردند.> شاه گفت: <خوب، منظورت از این سخنان چیست؟> حكیم‌الممالك گفت: <لویی چهاردهم در طی عمر هفتاد و چند ساله خود شاید هفت هزار بار تنقیه كرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اعلی‌حضرت با همه عظمت خود باید به لویی چهاردهم تاسی كرده و حال كه نمی‌توانند جلوی پرخوری خود را بگیرند تجویز اینجانب را كه بر حسب شاه‌دوستی و دولتخواهی است قبول بفرمایند.> شاه عصبانی‌تر شد و فریاد زد: <خفه‌شو پدرسوخته، تو به من جسارت كرده‌ای و من گناه تو را نمی‌بخشم. آیا كسی در دنیا پیدا می‌شود كه جانشین دارا و سیروس و جمشیدجم و اردشیر و شاه‌عباس و فتحعلی‌شاه را اماله كند؟> حكیم‌الممالك كه جان خود را در خطر دید جواب داد. <خیر؟> شاه كمی آرام شد و گفت: <حالا چه كسی باید تنقیه شود.> حكیم‌الممالك گفت: <خود چاكر، قربان>! شاه فریاد برآورد: <بیایید و این حكیم‌باشی فضول را تنقیه كنید.>
فراشان آمدند و حكیم‌الممالك بیچاره را كه هیچ علت مزاج و سوءهاضمه‌‌ای نداشته، دراز كرده و تنقیه كردند. شاه به دقت جریان تنقیه كردن ندیم مخصوص خود را نظاره كرده و آسود‌ه‌خاطر شد و سپس خنده‌كنان گفت: <حالا كه آسوده خاطر شدم كه تنقیه عیب و ایرادی ندارد اراده فرموده‌ایم شخصا هم این عمل زشت و ركیك را درباره خود تجربه كنیم.>
این بار حكیم‌الممالك شخصا به كار پرداخته و اعلیحضرت را تنقیه كرد و مزاج مبارك به كار افتاده از آن پس ماهی یكی دو بار اعلیحضرت خواهان تنقیه می‌شدند و جوایزی به حكیم‌الممالك می‌دادند. حكیم‌الممالك برادرزاده‌ای به نام میرزامحمودخان حكیم‌الملك دوم داشت كه در دوران پادشاهی مظفرالدین‌شاه رقیب سرسخت اتابك علی‌اصغرخان امین‌السلطان بود و او هم سودای صدارت اعظمی داشت.
پس از بازگشت از سفر دوم فرنگستان میرزامحمودخان را به گیلان فرستادند و در آنجا شبی به حالت عجیبی مسموم شد و مرد و صبح جنازه او را در بسترش یافتند. شایع شد امین‌السلطان صدراعظم دستور سم خوراندن به او را داده است. ابراهیم‌خان حكیم مدتی در پاریس درس طب خواند و دروس خود را تمام نكرده به ایران بازگشت.
شبی كه مظفرالدین شاه بیمار بود حكیم‌‌‌الملك جوان شربتی تهیه كرد و به شاه نوشاند كه حال شاه را وخیم كرد و او را تا دم مرگ برد. ناچار به پزشكان خارجی متوسل شدند و شاه پس از اینكه دانست حكیم‌الملك جوان پزشك واردی نیست و دروس خود را به پایان نرسانده دستور داد او را از دربار راندند. میرزا ابراهیم‌خان حكیم‌الملك از آن پس رشته طب را رها كرد به كارهای سیاسی روی آورد و پس از مشروطه شدن ایران بارها وزیر شد.
در دوران بیست ساله سلطنت رضاشاه كاری به او ارجاع نمی‌شد اما بعدها او را جزو رجال مشروطه شناختند و چند بار وزیر و دوبار نخست‌وزیر شد كه بار اول چهل روز نخست وزیر بود و بار دوم چند ماه (در سال ۱۳۲۴) و غایله آذربایجان در دوران نخست وزیری او روی داد و بالاخره جای خود را به قوام‌السلطنه سیاستمدار زرنگ و كاركشته سپرد.
حكیم‌الملك، پزشك مظفرالدین شاه، تا سال ۱۳۳۸ زندگی كرد و جراید فكاهی درباره او می‌نوشتند او عمر نوح دارد و قصد مردن ندارد.
حكیم‌الملك مرد خوش قریحه‌ای بود و از او زمین‌های بسیار و آلبوم‌های تمبر گران‌بهایی باقی مانده است.

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!